Archív za 2003 rok

Strana 27

Spôsob a zariadenie na ultračistenie dymových a iných plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1507

Dátum: 26.09.2003

Autor: Tognazzo Valerio

MPK: B01D 53/00, B01D 53/46

Značky: dymových, iných, zariadenie, ultračistenie, spôsob, plynov

Text:

...na roztápanie, pokiaľ je to potrebné, a0008 Z dôvodu týchto vážnych problémov, ktoré sú schopné spôsobiť takéto nečistoty, existuje problém ich odstraňovania v čo najväčšej možnej miere. Preto je úlohou predmetného vynálezu navrhnúť spôsob a zariadenie, ktoré sú použiteľné napríklad zazariadením na čistenie za sucha, aby sa tento problém vyriešil.0009 Ďalšou úlohou je odstrániť z plynov pred ich. použitím všetky nečistoty, ktoré...

Nádoba na metalurgické spracovanie surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 531

Dátum: 26.09.2003

Autori: Schubert Bernd, Laubach Winfried

MPK: C21C 5/46

Značky: spracovanie, nádoba, železa, surového, metalurgické

Text:

...kruh 3 a to pomocou upinacích prvkov 6 rozložených po obvode na stene nádoby lb a pomocou podpier 4 medzi nimi alebo k nim pridruženým. Tieto podpery 4 pozostávajú z prídavných upevňovacích prvkov. Nosný kruh 3, ktorý tvori horný pás 3 a a dolný pás 3 b podopiera upínacie prvky G nádoby 1. Upinacie prvky 6 sú na vrchnej strane otvorené a nachádzajú sa bočne medzi vodiacimi stenami Sa, ktoré tvoria vedenie nádoby 5.0022 Medzi dvomi vždy...

Opätovná príprava lekárskych nástrojov v centrálnom sterilizačnom oddelení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13521

Dátum: 25.09.2003

Autori: Lieshoff Oliver, Segeletz Nicos, Wünsche Frank

MPK: A61L 2/24, A61B 19/00, A61L 2/00...

Značky: sterilizačnom, centrálnom, lékařských, príprava, oddělení, nástrojov, opätovná

Text:

...zabalia (šípka P 4). Po zabalení sit sa tieto sitá vložia do sterilizátora 20 (šípka PS) a po uskutočnenej sterilizácii(šípka P 6) sa v sterilnej oblasti 5 vyložia. Následne sa sterilizované sitá so sterilizovanými nástrojmi dopravia do sterilného skladu 6 (šípka P 8).Vždy podľa potreby sa sitá zo sterilného skladu 6 dopravia na použitie do miest 2 použitia, kde znova začne celý obeh po použití nástrojov.Vbaliacej oblasti 4 sa pri balení...

Analgetické kompozície obsahujúce antagonisty NMDA receptora a benzalkóniumchlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4124

Dátum: 25.09.2003

Autori: Albin Randi, Mermelstein Fred

MPK: A61K 31/14, A61K 31/135, A61P 29/00...

Značky: obsahujúce, receptora, analgetické, benzalkóniumchlorid, kompozície, antagonisty

Text:

...antagonisty. MK-801 (dizocilpín-maleát) a fencyklidín sa nevyužívajú komerčne a dextrofán,ktorý sa komerčne využíva, sú ďalšími príkladmi. Avšak stupeň toxicity, ktorý sprevádza tieto antagonisty, sa ukázal akoMnoho potenciálnych komerčných uplatnení formulácií NMDA antagonistov bez neurotoxicity existuje V kontrolovanej lekárskej praxi. Indikácie zahŕňajú, ale bez obmedzenia,liečenie demencie, supresiu kašľa (antitusikum), antivirusovú...

Titánový predmet, ktorý má zlepšenú odolnosť voči korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2925

Dátum: 25.09.2003

Autori: Miller James, Adams Roy, Grauman James

MPK: C23F 13/00, C23C 28/00

Značky: předmět, zlepšenú, korózii, titánový, ktorý, voči, odolnost

Text:

...s inými kovmi, pričom boli pozorované účinky na koróznu rýchlosť titánu v prostredi kyseliny sírovej. Títo výskumní pracovníci zistili, že titán spojený s platinou je schopný vykazovať zníženie koróznej rýchlosti až stonásobne, ako je to badať v predmetnom vynáleze. Avšak títo vynálezcovia neaplikovali platinu priamo na titán a tým nedosiahli realizáciu výnimočného prínosu dosiahnuteľného podľa predmetného vynálezu. Na to, aby dosiahli Stern...

Spôsob a zariadenie na kontinuálne povlečenie najmenej jedného substrátu s najmenej jedným filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2586

Dátum: 25.09.2003

Autori: Jacob Luc, Gailly Eric, Volon Erwin, Garrigues Laurence, Etienne Pascal

MPK: B05D 1/28

Značky: zariadenie, kontinuálně, substrátů, spôsob, jedného, filmom, povlečenie, najmenej, jedným

Text:

...uvedených technologických procesov zavedením takého postupu kontinuálnej povrchovej úpravy pások, ktorý umožní nanášať filmy z prípravkov o širokej škále viskozity. Cieľom vynálezu je tiež zaviesť proces, ktorý vyžaduje len málo regulácie na to, aby bolo možné získať film kontrolovanej hrúbky pri širokej škále hrúbok, ktorý vytvára pekný vzhľad povrchu a to aj keď sa páska posúva veľkou rýchlosťou.Za týmto účelom je prvým cieľom...

Nádoba so zacvakovacím uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1087

Dátum: 25.09.2003

Autori: Verhaar Fred, Majoor Fransiscus Augustinus

MPK: B65D 41/32

Značky: nádoba, zacvakovacím, uzáverom

Text:

...vynálezu sa ďalej opisujú prostredníctvom nasledovných príkladov jeho uskutočnenia, s odvolaním sa na priložené obrázky.Obr. l Vertikálny prierez vrchnej časti nádoby azacvakovacieho uzáveru podľa výhodného uskutočnenia.-3 Obr. 2 Prierez obvodovej časti zacvakovacíeho vrchnáku so znázornením lamely g. Obr. 3 Zväčšený pôdorys zacvakovacieho uzáveru.Zacvakovací uzáver 3 zahrnuje obvodový lem 3 s vyvýšeninou Q, ktorá má...

Spôsob aktívnej aplikácie zvlhčujúcich a/alebo kozmetických účinných látok do kože

Načítavanie...

Číslo patentu: E 883

Dátum: 25.09.2003

Autor: Millet Oswald

MPK: A61H 1/00, A61F 13/15

Značky: kozmetických, látok, aktívnej, účinných, zvlhčujúcich, spôsob, kôže, aplikácie

Text:

...bez toho, aby bolo potrebné použiť náročnú techniku. Predovšetkým. nemusia byť k dispozícii veľkoplošnéalebo dokonca na celonl povrchu tkaniva umiestnené prvky naaktiváciu kmitov. Stačí, keď sa kompresívny prvok priloží na veľké povrchové plochy tkaniva. To sa môže dosiahnuť napr. veľkoplošnými napnutými elastickými alebo neelastickými obväzmi alebo bandážami. Tieto obväzy alebo bandáže môžu byť okrem toho napustené substanciami a/alebo...

Zariadenie na príjem digitálneho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14742

Dátum: 25.09.2003

Autori: Van Gestel Wilhelmus, De Haan Wiebe, Kelly Declan

MPK: H04N 5/44, H04N 5/45, H04N 7/24...

Značky: digitálneho, signálu, zariadenie, příjem

Text:

...môžu byť uložené V dvoch rôznych transportných prúdoch. Aby bolo možné uskutočniť PIP obraz, musia byť obidva video programy kompletne prijaté a jeden z programov musí byť spracovaný na príjem PIP obrazov, čím sa zmenší. V prípade, že sú čítané zo záznamového nosiča, a spracovať obidva prúdy súčasne V reálnom čase. Preto by mali mať tieto zariadenia veľkú šírku pásma. V optických reprodukčných zariadeniach sa to stáva kritickým. Preto sú...

Zariadenie a spôsob čistenia podzemných vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3306

Dátum: 24.09.2003

Autor: Lesuisse Philippe

MPK: B08B 9/02, B09C 1/00, B01D 21/00...

Značky: zariadenie, čistenia, podzemných, spôsob

Text:

...hladín podzemných vôd kontaminovaných uhľovodíkmí, ktoré funguje aspoň čiastočne nasávaním a je usporiadané z aspoň jednej jednotky v ktorej sa udržuje vákuum a z prostriedku na odlučovanie, toto zariadenie sa vyznačuje tým, že je dalej vybavené aspoň jednou prechodovou komorou, a tým, že vzdialenosť medzi uvedenou prechodovou komorou a prostriedkom na odlučovanie a/alebo vzdialenosť medzi dvomi za sebou idúcimi prechodovými komorami...

Spôsob kovového spojenia tyčí oscilujúcim trecím zváraním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2505

Dátum: 24.09.2003

Autor: Pfeiler Hans

MPK: B23K 20/10, B23K 20/12, E01B 11/00...

Značky: spôsob, kovového, zváraním, třecím, oscilujúcim, tyčí, spojenia

Text:

...a oneskorenia, ktoré vznikajú pri lineárnom oscilujúcom pohybe koncov koľajníc. Orbitálnym pohybom sa zvýši prísun energie do oblasti blízkych plôch prierezu koľajníc, pretože nevznikajú negatívne zrýchlenía azastavenia trecích plôch v oscilačnom0012 Koľajnice sa zafixujú v držiakoch V kľude, ich konce sa pomocou pohybového zariadenia oproti sebe ohnú aorbitálne pohybujú stou istou uhlovou rýchlosťou, čím sa dosiahnu vysoko kvalitne...

Postupné uvoľňovanie dodávky amfetamínových solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9317

Dátum: 24.09.2003

Autori: Burnside Beth, Chang Rong-kun, Couch Richard

MPK: A61K 9/54, A61K 9/22, A61K 31/137...

Značky: dodávky, uvoľňovanie, amfetamínových, solí, postupné

Text:

...č. l krivky koncentrácie plazmy vykazujú pôvodné smernice (určené v intervale od 2 do 4 hodín po podaní) resp. v intervaloch od približne 3,7 až do približne l 1,4 ng/(ml/h) pre dextroamfetamíny), prípadne vintervalovom rozpätí od cca 4 do cca 8 ng/(ml h), respektíve V rozpätí od približne 1,5 do 2,2 ag/(ml h). Presný sklon smernice pre jednotlivé formulácie sa bude odlišovať V závislosti od štandardných faktorov, Vrátane toho, či pacient...

N-Substituované hydromorfóny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2173

Dátum: 24.09.2003

Autor: Kyle Donald

MPK: A61K 31/44, C07D 489/00

Značky: n-substituované, použitie, hydromorfóny

Text:

...ktorá blokuje nežiaduce vedľajšie účinky pri liečbe bolesti ópioidmi sprostredkovanej periférnymi receptormi, ale neovplyvňuje centrálny analgetický účinok.(Yuan, C.-S. et al., J. Pharm. Exp. Ther. 300118-123 (2002. Zistilo sa, že metylnaltrexón u človeka neprestupuje hematoencefalickou bariérou (Foss, J.F., The American JournalV tomto odbore teda stále ešte existuje potreba dosiahnut efektívnu analgéziu bez vedľajších účinkov...

Terapeutické piperazínové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2002

Dátum: 24.09.2003

Autori: Sun Qun, Zhou Xiaoming

MPK: A61K 31/496, C07D 213/00, A61P 29/00...

Značky: zlúčeniny, piperazinové, terapeutické

Text:

...bikarbonátu, hlenu a prostaglandínov.Pri liečení vredov sa typicky znižujú alebo blokujú agresívne faktory. K neutralizáciižalúdočných kyselín sa napríklad môžu použiť antacidné činidlá, ako je hydroxid hlinitý, hydroxid horečnatý, hydrogěnuhličitan sodný a hydrogénuhličitan vápenatý. Antacida však môžu vyvolávať alkalózu, ktorá je príčinou nauzey, bolestí hlavy a slabosti. Antacida tiežmôžu interferovať s absorpciou iných liečiv do...

Regulácia nakladania pevného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1496

Dátum: 24.09.2003

Autori: Mutikainen Taneli, Hanhinen Jaakko, Imeläinen Heikki

MPK: G05D 7/06, G01G 11/00, G01G 13/00...

Značky: nakladania, regulácia, materiálů, pevného

Text:

...regulovanéúpravou rýchlosti vykladania odštiepkov z háld alebo hromád na pásový dopravník s regulátorom hladiny podľa merania hladiny povrchu sila na odštiepky. Problém tohto riešenia však spočíva v tom, že existuje oneskorenie zodpovedajúce plnej dĺžke systému dopravníka v riadiacom obvode regulátora hladiny, a preto je riadiaci obvod nakladania odštiepkov samozrejme veľmi pomalý. Existujú však aj riešenia, pri ktorých je system...

Zariadenie na spracovanie materiálu vo forme častíc s výškovo prestavovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 405

Dátum: 24.09.2003

Autor: Hüttlin Herbert

MPK: B01J 8/24, B01J 2/16

Značky: výškovo, formě, zariadenie, částic, zariadením, spracovanie, prestavovacím, materiálů

Text:

...tabletám alebo podlhovastým výrobkom, ktoré majú byťProblematickým však je plnenie a vyprázdňovanie pracovnej komory, pričom najma pri veľmi jemnom materiáli existuje nebezpečenstvo, že čiastočky tohto materiálu budú z pracovnej komory vystupovať cez dno štrbinami avznikať do prechodov vedúcich technologický Vzduch.To vedie na značne problémy pri čistení, čo napríklad pri prestavani na iné produkty činí nutnýmúplné rozoberanie zariadenia...

Redukcia vzniku akrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19070

Dátum: 24.09.2003

Autori: Skrede Grete, Thomassen Trond, Sundt Thea, Enersen Grethe, Slinde Erik, Blom Hans, Baardseth Pernille

MPK: A21D 8/04, A23L 1/10, A23L 1/105...

Značky: redukcia, akrylamidu, vzniku

Text:

...zemiakových hranolčekov, ktoré sú poskytované spotrebiteľovi v čiastočne uvarenej forme na pečenie pred servirovaním, rovnako ako na výrobu nakrájaných zemiakov pripravených na vyprážanie (napr. typu vyrábaného na0014 Pozorované z ďalšieho aspektu vynález poskytuje spôsob na prípravu zemiakových hranolčekov pripravených na varenie (napr. polotovarových alebopripravených na vyprážanie) s tým, že tento spôsob zahŕňa nakrájaniezemiakov,...

Spôsob predpovedania uplinkového prijímaného výkonu v uplinkovej hybridnej službe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14204

Dátum: 23.09.2003

Autori: Dou Jianwu, Lu Yihui, Huang Ming, Ke Yazhu

MPK: H04W 52/22

Značky: hybridnej, službe, výkonu, uplinkového, přijímaného, uplinkovej, predpovedania, spôsob

Text:

...a tento spôsob definuje výkonový pomer medzi rôznymi službami na základe pomerov signálu k interferenciám (signal-to-interference ratios - SIR) zodpovedajúcich službám s odlišnými bitovými rýchlosťami. Je určovaný pomocou ekvivalentu počtu užívateľov hlasovej služby vjeho riadení uplinkového prijímania, a ekvivalent počtu užívateľov hlasovej služby zdôrazňovaný týmto spôsobom sa týka modelu hlasovej služby prispôsobovaného systémom, avšak...

Kvantifikácia hladín karnitínu u dialyzovaných pacientov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7229

Dátum: 23.09.2003

Autori: Fornasini Gianfranco, Chace Donald

MPK: G01N 33/68

Značky: dialyzovaných, pacientov, karnitínu, hladin, kvantifikácia

Text:

...Súčasné dostupnétechniky na meranie hladiny karnitínu v pacientovej plazme zahrňujúenzymatícké testy, vysokotlakovú kvapalinovú chromatografiu ( HPLC) a tandemovú hmotnostnú spektrometriu ( MS/MS). Avšak tieto techniky kvantifikácie plazmatických hladín karnitinu všeobecne neposkytujú vysokú výkonnosť, nízku nákladovost a vysokú senzitivitu a presnosť analýzy, ktoré sú potrebné na realizáciu vo veľkom meradle, aby sa kontrolovala...

Emulzia perfluorovaných uhľovodíkov s nefluorovanými tenzidmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2124

Dátum: 23.09.2003

Autori: Zalesky Paul, Hsu Li-chien, Kivinski Margaret, Creech Jeffrey

MPK: B01F 17/00

Značky: emulzia, tenzidmi, uhľovodíkov, perfluorovaných, nefluorovanými

Text:

...emulzia sa potom rozmrazí a pred použitím zmieša s pripojenými roztokmi. Tieto požiadavky na skladovanie závažne obmedzujú oblasť využitia takých emulzií fluorovaných uhľovodíkov. I keď sa vyvinuli stálejšie emulzie fluorovaných uhľovodíkov, sú potrebné emulzie fluorovaných uhľovodíkov,ktoré sú dostatočne stále na uskladnenie na dlhý čas bez zmrazenia a v rôznych systémoch balenia na také aplikácie, ako sú napríklad topické prostriedky,...

Katalytický spôsob výroby merkaptánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1856

Dátum: 23.09.2003

Autori: Essayem Nadine, Fremy Georges, Lacroix Michel, Zausa Elodie

MPK: C07C 319/00, C07C 321/00, C07B 45/00...

Značky: výroby, spôsob, katalytický, merkaptánov

Text:

...aktivity katalyzátora v čase.0012 Predmetom vynálezu je teda postup prípravy merkaptánu z olefínu a sulfánu, vyznačujúci sa tým, že sa uskutočňuje v prítomnosti vodíka a katalytického prostriedku obsahujúceho silnú kyselinu a najmenej jeden kov patriaci do skupiny VIII klasifikácie podľa periodickej tabuľky prvkov.umožňuje stabilizovať vysokú aktivitu katalyzátora v čase, ato dokonca pri relatívne vysokej teplote použitia. Tento výsledok...

Vezikulárne polymérne častice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8412

Dátum: 23.09.2003

Autori: Smit Albertus Christiaan, De Wet-roos Deon, Cooray Boyd, Engelbrecht John Francis

MPK: C08F 292/00, C08F 283/01

Značky: polymérne, částice, vezikulárne

Text:

...termín asociovaný sa môže týkať skupín zahrnutých vpolymérnych časticiach alebo aplikovaných na ich povrch alebo časti ich0010 Podľa druhého aspektu vynálezu je poskytnutá kompozícia suroviny na výrobu vezikulárnych polyesterových častíc podľa vynálezu. Zahŕňa radikálovo polymerizovateľnú polyesterovú živicu s karboxylovými funkčnými skupinami, reaktívny zrieďovací komonomér, v ktorom je dispergovanáje jedna alebo viac látok zvolených zo...

Korozívna ochrana kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 966

Dátum: 23.09.2003

Autori: Müh Ekkehard, Albert Philipp, Just Eckhard

MPK: C23C 22/05, C09D 4/00, B05D 7/00...

Značky: ochrana, kovov, korozívna

Text:

...ako sol) sa pripravia pomocou kyslého alebo bázického katalyzátora z hydrolyzovateľných silikónových zlúćenín, často V kombináciiúčely sa zložky hydrolyzujú spoločne a prevádzajú na sol alebo qel. Použitým rozpúšťadlom/riedidlom môže byť ajalkohol, ktorý sa tiež tvorí pocas hydrolýzy zlúčenin. Poťahovú kompoziciu je možné potom aplikovať na kovové substráty pomocou vyššie zmienených spôsobov poťahovania. Foťahová kompozícia sa výhodne...

Spôsob výroby zariadenia na zmenu rotačného pohybu na translačný pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 766

Dátum: 23.09.2003

Autori: Neugebauer Reimund, Seifert Michael, Wolf Reinhard, Lang Ralf, Berger Lutz-michael, Nowotny Steffen, Trageser Erwin, Zieris Roman

MPK: F01L 1/04, F16H 53/00, B21D 53/00...

Značky: translačný, pohybu, výroby, zariadenia, pohyb, spôsob, rotačného, změnu

Text:

...zariadenia nazmenu rotačného pohybu na translačný a podľa tohto spôsobu vyrobené zariadenie, pomocou ktorých sa dá naniesť vrstva, odolná proti opotrebeniu, bez toho, aby došlo k podstatnej tepelnej deformácii.3 Táto úloha je z výrobnotechníckého hladiska podľa tohto vynálezu vyriešená spôsobom výroby zariadenia na zmenu rotačného pohybu na translačnjý, pričom prinajmenšom po úsekoch sa nanesie prinajmenšom jedna funkčná vrstva z keramické-ho,...

Spôsob priemyselnej syntézy dimetylesteru kyseliny 5-amino-3-karboxymetyl-4-kyano-2-tiofénkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 62

Dátum: 22.09.2003

Autori: Langlois Pascal, Lecouve Jean-pierre, Vaysse-ludot Lucile

MPK: C07D 333/38

Značky: dimetylesteru, spôsob, syntézy, 5-amino-3-karboxymetyl-4-kyano-2-tiofénkarboxylovej, kyseliny, priemyselnej

Text:

...ranelovej, jej strontnatej, vápenatej a horečnatej soli a hydrátov týchto solí, a najmä ranelátu strontnatěhoa jeho hydrátov, Uvádza sa pritom do reakcie sesterom kyseliny brómoctovej za vznikuzodpovedajúceho tetraesteru, ktorý sa potom premení na kyselinu ranelovú alebo na jejstrontnatú, vápenatú alebo horečnatú soľ.Konkrétnejšie sa vynález týka spôsobu priemyselnej syntézy zlúčeniny vzorca I, 5 vyznačuj úceho sa tým, že sa nechá reagovať...

Spôsob stanovenia špecifických skupín tvoriacich heparíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13739

Dátum: 22.09.2003

Autori: Mourier Pierre, Viskov Christian

MPK: C12Q 1/527

Značky: heparíny, tvoriacich, specifických, stanovenia, skupin, spôsob

Text:

...(202 a 230 nm), ktoré sú vybrané takým spôsobom, aby sa absorbancia neacetylovaných sacharidov anulovala, a ktorý sa vyznačuje tým, že zvyšky Ló-anhydro získané po depolymerizačnej reakcii súheparinázy sú vo forme zmesi heparinázy 1 (EC 4.2.2.7.), heparinázy 2 (heparínlyáza II) a heparinázy 3 (EC.4.2.2.8.)Takto pripravený depolymerizovaný materiál je ďalej výhodne ošetrený roztokom NaBH 4 v acetáte sodnom. Posledne uvedená operácia umožňuje...

Spôsob rozpoznania kolízie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13703

Dátum: 22.09.2003

Autori: Hooge Sven, Wildermuth Dietmar

MPK: G05B 19/4062, G05B 19/4061, B25J 9/16...

Značky: rozpoznania, spôsob, kolízie

Text:

...hodnoty. Táto druhá derivácia nameranej hodnoty však vedie k silnePodobné spôsoby monitorovania sú známe zo spisov JP 2000 052286 A, JP 2001 051721 A a JP 2000 099105 A. Aj u týchto známych spôsobov monitorovania sa však merajú len pohybové veličiny motora na hnacej strane, takže mechanické spätné pôsobenie rušivcj sily spôsobené kolíziou zmechaniky na pohon je silneÚlohou vynálezu teda je vylepšiť vyššie opisaný známy spôsob...

Spôsob zníženia úrovne agregácie pegylovaného proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6933

Dátum: 22.09.2003

Autori: Buckley John, Boyle Denis, Toal Michele, Rathore Anurag, Aykent Serdar, Steinmeyer David, Johnson Gary

MPK: C07K 14/435, C07K 1/00

Značky: pegylovaného, zníženia, spôsob, proteínu, agregácie, úrovně

Text:

...kprenosusignálu. Týmto blokovanim požadovanej blízkej interakcie medzi molekulou hGH a hGH receptorom, pegvisomant blokuje homodimerizácíu hGH receptorovsprostredkovanú pomocou hGH, čo pegvisomantu dáva jeho antagonistickú aktivitu.0007 Tento antagonista sa používa na liečenie stavov zahŕňajúcich, ale nie obmedzených na agromegáliu u pacientov, ktorí nereagujú zodpovedajúcim spôsobom na operáciu, rádioterapiu a/alebo iné bežné medicínske...

Nový spôsob priemyselnej syntézy tetraesterov kyseliny 5-[bis(karboxymetyl)amino]-3-karboxymetyl-4-kyán-2-tiofénkarboxylovej a použitie pre syntézu dvojmocných solí kyseliny ranelovej a ich hydrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6709

Dátum: 22.09.2003

Autori: Vaysse-ludot Lucile, Langlois Pascal, Lecouve Jean-pierre

MPK: C07D 333/00

Značky: syntézy, syntézu, priemyselnej, hydrátov, použitie, 5-[bis(karboxymetyl)amino]-3-karboxymetyl-4-kyán-2-tiofénkarboxylovej, ranelovej, tetraesterov, nový, dvojmocných, solí, kyseliny, spôsob

Text:

...množstva kvartérnej amóniovej zlúčeniny typu Cg-Cm 25 a uhličitanu draselnéhoza refluxu v organickom rozpúšťadle,potom sa reakčná zmes sñltruje, načo sa zmes destiláciou skoncentruje,potom sa pridá spolurozpúšťadlo,reakčná zmes sa ochladí a sñltruje, čím sa po vysušení takto získaného prášku získa zlúčenina vzorca (I).0011 Pod kvartémou amóniovou zlúčeninou typu Cg-Clo sa rozumie zlúčenína vzorca (A)alebo zmes zlúčenín vzorca (A)0012...

Spôsob priemyselnej syntézy ranelátu strontnatého a jeho hydrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16524

Dátum: 22.09.2003

Autori: Vaysse-ludot Lucile, Lecouve Jean-pierre, Langlois Pascal

MPK: C07D 333/38

Značky: strontnatého, syntézy, priemyselnej, ranelátu, spôsob, hydrátov

Text:

...na priemyselnú syntézu ranelátu strontnatého vzorca (I), konkrétne používa ako východiskové surovinyv ktorom R má vyššie uvedený význam, ktorá sa podrobí reakcii s malononitrilom vzorca (V)X NC CN (v) v metanole,V prítomnosti morfolínu v množstve viac než 0,95 mol na mol zlúčeniny vzorca (IV), čím sa získa zlúčenina vzorca (VI)v ktorom má vyššie uvedený význam,ktorá sa potom nechá reagovať so sírou v množstve viac než 0,95 mol na...

Mobilná veterná elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16176

Dátum: 22.09.2003

Autor: Aloys Wobben

MPK: F03D 11/04, F03D 1/00

Značky: mobilná, elektráren, veterná

Text:

...má minimálne jeden motoricky poháňaný lanový navijak alebo lanový navijak, ktorý má byť uvádzaný do chodu manuálne. Keď je lano vedené cez zodpovedajúci pomocný nosník (opomý rám s vodiacou kladkou),ktorý má byť prípevnený na kontajnerí, môže byť vzpiiamená aspoň veža vetemej elektrárnea so zodpovedajúcím ďalším vedením lana na veži, prípadne strojovni, môžu byť vytialmutéďalšie komponenty zariadenia, ako generátor, rotor atď., hore do...

Analógy kompstatinu so zlepšenou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10754

Dátum: 22.09.2003

Autor: Lambris John

MPK: A61K 38/10, A61K 38/16, C07K 14/47...

Značky: analogy, kompstatinu, zlepšenou, aktivitou

Text:

...v ľudskom sére (Sahu et al., J. Immunol. 157 884-891,1996) (2) inhibuje heparinom/protaminom indukovanú aktiváciu komplementu pri primátoch bez významných vedľajších účinkov (Soulika et al., Clin.lmmunol. 96 212221, 2000) (3) predlžuje životnost prasacieho-ľudského xenoštepu perfundovaného ľudskou krvou (Fiane et al., Transplant. Proc. 31 934-935, 1999 a Fiane et al., 3Xenotransplantation 6 52-65, 1999 b Fiane et al., Transplant. Proc. 32...

Ultrazvukový menič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3870

Dátum: 22.09.2003

Autor: Goodson Michael

MPK: H01L 41/083, B06B 1/06, H01L 41/00...

Značky: měnič, ultrazvukový

Text:

...Dvojdielna hlavová hmota 20 je vytvorená z hliníka V bližšej časti 28 pri PZT 14 a je vytvorená z titánu na vzdialenejšom konci 30, ktorý obsahuje závity na zapojenie so skrutkou 22 a závitovým predĺžením 24. Nevýhoda konštrukcie takej dvojdielnej hlavovej hmoty je V tom,že nefunguje rovnako ako jednodielna hlavová hmota (obrázok 1),pretože tým, že má dva materiály, zasahuje do amplitúdového zosilnenia zúženej hlavovej hmoty a prenosu...

Spôsob prípravy valsartanu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3209

Dátum: 22.09.2003

Autori: Sedelmeier Gottfried, Schnyder Anita, Derrien Nadine, Hirt Hans, Denni-dischert Donatienne, Kaufmann Daniel, Neville Dan

MPK: C07D 257/00

Značky: valsartanu, spôsob, přípravy

Text:

...(4) je ekonomicky výhodná, pretože pri príprave zlúčenín vzorca (I) používa menej reakčných krokov v reakčnom slede, (5) poskytuje enantioméme čisté cieľové produkty a produkty, ktoré dobre kryštalizujú. Navyše, (6) riziko kontaminácie výsledného produktu(a posledných medziproduktov) stopovým množstvom zlúčenín cínu je omnoho menšie, lebo tetrazolový cyklický systém sa tvorí v skoršom stupni reakčného sledu. Normálne sa tetrazolový kruh tvorí...

Spôsob a zariadenie na riadenie chýb disku využívajúce dočasnú informáciu o chybe (TDFL) a riadiacu informáciu o chybe (TDDS) a disk majúci TDFL a TDDS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10006

Dátum: 22.09.2003

Autori: Ko Jung-wan, Hwang Sung-hee, Lee Kyung-geun

MPK: G11B 20/18

Značky: tdfl, riadiacu, informáciu, riadenie, spôsob, majúci, disků, tdds, zariadenie, využívajúce, chýb, chybe, dočasnú

Text:

...jeden zápis, na ktorom. sú riadené chyby metódu riadenia chýb diskua prístroj, použiteľný s diskom umožňujúcim jeden zápis.0008 Predstavovaný vynález tiež poskytuje disk umožňujúci jeden zápis, na ktorom, sú riadené chyby metódu riadenia chýb disku a zariadenie, ktoré je schopné riadiť chyby disku aj akboli tieto chyby zistené počas operácie zaznamenávania, totozariadenie dovoľuje, aby operácia zaznamenávania prebehla bez0009 Znaky a/alebo...

Injekčná striekačka na jedno použitie s blokovacím mechanizmom piestu a piestnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1511

Dátum: 22.09.2003

Autori: Fleischer Gene, Pelkey Brian

MPK: A61M 5/50

Značky: piestnice, jedno, striekačka, mechanizmom, použitie, blokovacím, piestu, injekčná

Text:

...injekčnej striekačky, a do vnútra smerujúci hnací okraj, prispôsobený na vzájomné spolupôsobenie s piestom a piestnicou na zaistenie pohybu blokovacieho prvku pozdĺž valcového telesa pri približovaní savzdialenosti od blízkej strany opornej steny, ktorá mápribližne dĺžku blokovacieho prvku. Hnací okraj blokovacieho prvku dosadá na tento výstupok, čím je zaistené, že blokovací prvok sa pohybuje smerom od používateľa spoločne s piestom...

Teleskopický kryt najmä obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1184

Dátum: 22.09.2003

Autor: Borrini Matteo

MPK: B23Q 11/08

Značky: stroja, najmä, teleskopický, obrábacieho

Text:

...rýchlostiach krabicových elementov medzi 40 m/min a 100 m/min a akceleráciou do približne 2 g.0014 Ďalším cieľom tohto vynálezu je teleskopický kryt opatrený spojeniami medzikrabicovými elementmi spôsobilými udržať ich paralelne, keď sa klžu.0015 Ďalším cieľom tohto vynálezu je teleskopický kryt opatrený spojeniami medzi krabicovými elementrni, ktoré sú jednoduché na servis a ktorých parametre ako rýchlosť a akcelerácia môžu byť...

Spôsob, zariadenie a systém na distribúciu mediálnych kanálov cez komunikačnú sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 929

Dátum: 22.09.2003

Autori: Zrimsek Joze, Pracek Pavel, Turk Matevz

MPK: H04L 29/06

Značky: kanálov, komunikačnú, sieť, spôsob, zariadenie, distribúciu, systém, mediálnych

Text:

...strane tohto spojenia. Kvalita služby (QoS) sa musi implementovať na strane B-RAS servera, aby pakety internetového protokolu, patriace k TV distribúcii, dostali vyššiu prioritu. Toto je nevyhnutné, aby sa zabránilo iným paketom intemetového protokolu, patriacim k normálnemu intemetovému spojeniu užívateľa, rušiť distribúciu videodátového toku.V čase bootovania STB sa koncový softvér užívateľa stiahne z web servera. STB prijme tiež programový...

Pesticídne kompozície a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3011

Dátum: 20.09.2003

Autor: Parker Diana

MPK: A01N 25/00, A01N 59/00, A01N 57/00...

Značky: pesticídne, kompozície, spôsoby

Text:

...potravinový zdroj, ktorý účinne podporuje trávenie a/alebo špecifické vábenie cieľových škodcov. Príklady vhodných potravinových zdrojov na použitie v návnadových formuláciách zahŕňajú (ale nie sú na ďalej uvedené obmedzené) pšeničnú múku, pšeničné cereálie,otruby, melasu, ocot, agar, želatínu, pokrm pre zvieratá, pšeničné a sójové výrobky, ovos, kukuricu,kukuričné klasy, rastlinné oleje, citrusovú dužinu, ryžu, ovocie, odpady zo spracovania...

Spôsob priestorového označovania s robustnou asymetrickou moduláciou s priestorovým čiastočným vzorkovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4891

Dátum: 19.09.2003

Autori: Kutter Martin, Jordan Frédéric

MPK: H04N 1/32

Značky: asymetrickou, priestorovým, priestorového, spôsob, čiastočným, robustnou, označovania, vzorkováním, moduláciou

Text:

...použitej pre označovanie niektoré vykonávajú zmeny priamo v priestorovejcolor images using amplitude modulation, Journal of Electronic Imaging, vol. 7, n° 2,pp. 326-332, April 1998.), ďalšie vykonávajú tieto zmeny vtransformovanej oblasti(napríklad vo frekvenčnej oblasti) ba iv špecifických oblastiach (pozri 2 Shelby Pereira, Sviatoslav Voloshynovskiy and Thierry Pun, Optímized wavelet domain watermark embedding strategy using linear...