Archív za 2003 rok

Strana 25

Zariadenie na čo najcitlivejšiu magnetickú detekciu analytov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283627

Dátum: 03.10.2003

Autori: Drung Dietmar, Semmler Wolfhard, Weitschies Werner, Trahms Lutz, Kötitz Roman, Matz Hartmut, Koch Hans

MPK: G01N 33/483

Značky: detekciu, magnetickú, najcitlivejšiu, zariadenie, analytov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kvalitatívne a/alebo kvantitatívne zisťovanie analytov, hlavne v biologických vzorkách pomocou väzby receptor - ligand tvorené magnetizačným zariadením na vytváranie magnetického poľa v mieste meranej vzorky a detekčným zariadením na meranie magnetických vlastností meranej vzorky, v ktorom je magnetizačné zariadenie (11', 11'') usporiadané priestorovo takým spôsobom k detekčnému zariadeniu (71, 8, 9, 10, 16, 20), aby magnetické...

Spôsob prípravy 2,4-dihydroxypyridínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283625

Dátum: 03.10.2003

Autori: Truesdale Larry, Sherbine James, Vanasse Benoit

MPK: C07D 213/69, C07D 213/61, C07D 213/04...

Značky: spôsob, 2,4-dihydroxypyridínu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy 2,4-dihydroxypyridínu, zahrievaním zlúčeniny všeobecného vzorca (A), v ktorom R predstavuje vodík, alkyl alebo aralkyl a kyseliny fosforečnej, pričom pomer kyseliny fosforečnej k vode nie je menší než 27 ku 1 % hmotnostnému. Táto zlúčenina slúži ako medziprodukt na prípravu adenozínových zlúčenín a ich analógov, ktoré sú vhodné na liečenie hypertenzie alebo myokardiálnej ischémie, ďalej slúžia ako antilipolytické...

Sústava nádržiek a spôsob vzájomného zmiešavania látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283610

Dátum: 03.10.2003

Autori: Kelders Jan, Lepsius Tilwin, Boes Erwin

MPK: B65D 81/32

Značky: spôsob, vzájomného, sústava, zmiešavania, látok, nádržiek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sústavy nádržiek na uloženie dvoch látok v zatvoriteľných nádržkách (1, 2). Tieto nádržky sa v zatvorenej forme navzájom spoja, pričom príslušné uzávery (3, 4) sú navzájom privrátené. Relatívnym pohybom spojených nádržiek sa tieto môžu otvoriť takým spôsobom, že oba objemy nádržiek sa navzájom spoja. Vynález sa okrem toho týka spôsobu zvedenia najmenej dvoch látok k sebe, ktoré sa v nádržkovom systéme udržiavajú v stanovených...

Bezvodý hydrochlorid paroxetínu, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283608

Dátum: 03.10.2003

Autori: Jacewicz Victor Witold, Ward Neal

MPK: A61K 31/445, C07D 405/12

Značky: použitie, hydrochlorid, bezvodý, spôsob, paroxetínu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Bezvodý hydrochlorid paroxetínu s obsahom viazaného 2-propanolu alebo acetónu nižším ako 2 %
jeho formy A, B, C a D
spôsoby ich prípravy a ich použitie na liečenie a/alebo prevenciu chorôb.

Spôsob zvýšenia dostreku kontinuálneho aerosólového lúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 283606

Dátum: 03.10.2003

Autor: Chrobák Július

MPK: B05B 1/02, B05B 1/00

Značky: aerosolového, zvýšenia, dostreku, kontinuálneho, spôsob, lúča

Zhrnutie / Anotácia:

Metóda zvýšenia dostreku kontinuálneho aerosólového lúča umožňuje dopravovať aerosól na väčšie vzdialenosti, najmä pri hasení požiarov a pri rozprašovaní chemických postrekov v poľnohospodárstve. Využíva myšlienku zníženia trenia vystupujúcich mikrokvapiek do okolitej atmosféry tým, že mikrokvapky aerosólu sa obalia rýchlo sa pohybujúcim unášacím - nosným prúdom plynu alebo plynov, ktorých trenie proti plynom v atmosfére je menšie ako trenie...

Obracacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1036

Dátum: 03.10.2003

Autori: Wohlfart Peter, Roth Heinz

MPK: B65G 47/24

Značky: zariadenie, obracacie

Text:

...čím je zaistené, že sa ťažisko podlhovastého materiálu pri SklOpnOHl pohybe pohybuje v smere osi hriadeľa. Toto znižuje sklon podlhovastého kusového materiálu na vyskočenie z vybraní s otvorenýn 1 okrajom. Podlainej formy uskutočnenia vynálezu je možné vopred stanoviť, že dorazový prvok zahŕňa podporný prvok, pričom podporný prvok je výkyvný 2 prvej polohy, pri ktorej je podporný prvok umiestený pozdĺž prijímacej strany ą uvoľňuje vybranie s...

Tricyklické tetrahydrochinolínové antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8054

Dátum: 03.10.2003

Autori: Bundy Gordon, Dobrowolski, Palmer John Raymond, Barbachyn, Ruble James Craig, Hurd, Thomasco, Martin Gary, Romero, Sherry, Toogood, Romero Donna, Mcnamara

MPK: C07D 498/10, A61P 31/04, C07D 471/20...

Značky: tetrahydrochinolínové, tricyklické, antibakteriálně, činidla

Text:

...DNA gyrázy, ktoré dopĺňajú aktivitu chínolónov ínhibícíou podjednotky GyrB. Kumaríny, ktorých príkladom je novobiocin a coumermycín A 1 a cyklotialidíny sú typickými predstaviteľmi inhibitorov GyrB. ktoré sa viažu kmiestu podjednotky rozpoznávajúcemu ATP. Nanešťastie novobiocin má obmedzenú terapeutickú hodnotu, pretože bol pozorovaný rýchly vznik rezistencie počas liečenia a ďalšie obmedzenia (Kim, O. K. a kol. Exp. Opin. Ther. Patents...

Izolačný penový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6629

Dátum: 02.10.2003

Autori: Schmitt Günter, Jager Jürgen, Treiber Christian, Wagner Frank

MPK: C08J 9/00, C08J 3/20

Značky: izolačný, pěnový, materiál

Text:

...natepelnú izoláciu na vonkajšej fasáde. Pri tom sa môžu potomna miestach styku vytvárať medzi doskami škáry. Tieto škáry vedú medzi iným aj k tomu, že pri armovacej omietke nanesenejna nich sa môže vyskytnúť vytváranie trhlín.0010 Na základe toho je preto úlohou predloženého vynálezu poskytnúť izolačný penový materiál, ktorý svojimi fyzikálnymi vlastnosťami, najmä vzhľadom na tepelnú vodivosť a hustotu, v podstate zodpovedá tomu materiálu,...

Koleso Francisovho typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13338

Dátum: 02.10.2003

Autori: Bazin Daniéle, Couston Michel Henri

MPK: F03B 3/12

Značky: francisovho, koleso

Text:

...Koleso 1 znázornená na obrázkoch 2 až 4 má identické Iopatky 2 rozmiestnené okolo stredovej osi otáčania X-X kolesa 1. Homá časť kolesa 1 je vybavená hornou časťou 3, zatiaľ čo spodnú,radiálnu a vonkajšiu časť |opatiek 2 Iemuje obvodový pás 4.0014 Nábehová hrana Iopatky 2 je označená 21. Jej odtoková hrana je označená 22. Stredové vlákno 23 Iopatky 2 je detinované ako krivka, ktorá je v každom priečnom priereze Iopatky umiestnená v rovnakej...

Fúzne peptidy obsahujúce polypeptidy humánneho papilomavírusa E7 a E6 a imunogénne kompozície na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12895

Dátum: 02.10.2003

Autori: Cassetti Maria Cristina, Smith Larry, Mcelhiney Susan, Pullen Jeffrey

MPK: A61K 39/00, A61K 38/00, A61K 39/12...

Značky: papilomavírusa, humánneho, kompozície, báze, imunogénne, peptidy, polypeptidy, fúzne, obsahujúce

Text:

...(Rayner, J .0. et al., Rev Med Virol 2002, 12279-296). Replikónové vektory odvodené od AV, ako VEE, kódujú heterológne gény v RNA forme, nešíria sa nad počiatočnú infekciu a vyvolávajú apoptózu infikovaných buniek (Grifñth, D.E. et al., Annu. Rev. Microbiol. 1997, 51 565-592). Tieto charakteristické vlastnosti obmedzujú možnosti dlhšej expresie proteínov alebo integrácie do hostiteľskej DNA, ktoré sú charakteristické pre maligné ochorenie...

Fixačný systém s plochou tyčou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5903

Dátum: 02.10.2003

Autori: Mangione Paolo, Baccelli Christian

MPK: A61B 17/70

Značky: tyčou, systém, fixačný, plochou

Text:

...skrutky je totiž pôsobením upinacieho článku pritlačovaná primeranou silou kdosadacejploche, ktorá obklopuje prvú časť druhého otvoru, pričom os upínacieho článku aos otvoru obsahujúceho dosadaciu plochu spolu v podstate splývajú.0009 Ďalej je zrejmé, že upevňovací diel, ktorý je tvorený jediným dielom,poskytuje niekoľko výhod po prvé to chirurga zbavuje nutnosti zostavovať veľký počet dielov vchúlostivých podmienkach chirurgického...

Izolačný penový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5115

Dátum: 02.10.2003

Autori: Schmitt Günter, Wagner Frank, Jager Jürgen, Treiber Christian

MPK: C08J 3/20, C08J 9/00

Značky: pěnový, materiál, izolačný

Text:

...prejaviť zvlášť nevýhodne, pokiaľ sa dosky použijú ako tepelná izolácia na vonkajších fasádach. Potonl sa môžu tvoriť na mieste zosadenia medzi doskami špáry. Tieto Špáry vedú Predsa len, tiež k tomu, žedochádza na popraskanie armovacej omietky nanesenej cez0010 Vzhladom k vyššie uvedenému je teda cielom vynalezu poskytnúť pripravu izolačneho penoveho materialu, ktorého fyzikálne vlastnosti, najmä pokial ide o tepelnú vodivosť a hustotu, V...

Homoserín-transsukcinylázy rezistentné voči spätnej väzbe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4949

Dátum: 02.10.2003

Autori: Winterhalter Christoph, Pfeiffer-schwiesow Kerstin, Bauer Brigitte, Leonhartsberger Susanne

MPK: C12P 13/00, C12N 15/09, C12N 9/10...

Značky: rezistentné, homoserín-transsukcinylázy, spätnej, vazbě, voči

Text:

...v polohe 296 sa nahradil serínom, a prolín v polohe 298 sa nahradil leucínom. Zmenené homoserín-transsukcinylázy vykazovali V prítomnosti 1 mM L-metioninu zvyškovú aktivitu medzi 44 a 89 , v prítomnosti 1 mMzmenené proteíny, vykazujú zvýšenú produkciu L-metionínu. Avšak tieto zmenené homoserín-transsukcinylázy vykazujú bez prítomnosti L-metionínu a SAM V porovnaní s divým typom zreteľne zníženú. aktivitu. Z databázy WPI, Section Ch,...

Zariadenie na ochranu proti prepätiu s pohyblivou elektródou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10324

Dátum: 02.10.2003

Autori: Domejean Eric, Diconne Robert

MPK: H02H 9/04, H01H 83/10

Značky: zariadenie, elektródou, ochranu, prepätiu, pohyblivou, proti

Text:

...potom migruje. aby sa potom zapálil medzi oboma kovovými elektródami. Rezistivna elektróda takejtobleskoistky je udržiavaná vsérii pri výbojoch s malou amplitúdou a krátkym trvaním a je preskočená pri výbojoch svelkou amplitúdou alebo sdlhým trvaním. Takto je zaistená určitá ochrana rezistívnej eIektródyrAspoň tak sa to tvrdi v uvedenom dokumente. V skutočnosti sa však za určitých prevádzkových podmienok môže oblúk rozdvojit alebo sa môže...

Nové laktámy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2677

Dátum: 02.10.2003

Autori: Woods James, Shenvi Ashokkumar, Dembofsky Bruce, Becker Christopher, Rosamond James, Ohnmacht Cyrus, Kang James, Jacobs Robert, Simpson Thomas

MPK: A61K 31/55, A61K 31/553, A61K 31/554...

Značky: použitie, laktamy, nové

Text:

...vybrané z Cmalkylu, hydroxyskupiny, Clgalkoxyskupiny alebo skupiny NRaRbR° je pri každom výskyte nezávisle vybrané z H, OH, F, Cl, Br, I, CN, N 02, CF 3, Cmalkylu ale bo Cwalkoxyskupíny R 2 a R 3 sú pri každom výskyte nezávisle Vybrané z H, Ckealkylu, 04-5 cykloalkylu, arylu aleboR 4 je H, CHR 7 R 3, 5- alebo 6- členný cykloalkylový, 5- alebo 6- členný heterocyklický, 5 alebo 6- členný aromatický kruh, prípadne substituovaný 0, l alebo...

Homoserín-transsukcinylázy odolné voči spätnej väzbe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2489

Dátum: 02.10.2003

Autori: Bauer Brigitte, Pfeiffer-schwiesow Kerstin, Leonhartsberger Susanne, Winterhalter Christoph

MPK: C12P 13/00, C12N 9/10, C12N 15/09...

Značky: homoserín-transsukcinylázy, vazbě, voči, spätnej, odolné

Text:

...izoleucín V polohe 296 sa nahradil serínom a prolín v polohe 298 sa nahradil leucínom. Zmenené homoserín-transsukcinylázy vykazovali V prítomnosti 1 mM L-metionínu zvyškovú aktivitu medzi 44 a 89 , V prítomnosti 1 mM SAM medzi 10 a 73 . Bakteriálne kmene, ktoré obsahujú tieto zmenené proteíny, vykazujú zvýšenú produkciu L-metionínu.Avšak tieto zmenené homoserín-transsukcínylázy vykazujú bezprítomnosti L-metionínu a SAM V porovnaní s divým...

Zariadenie na orezávanie potláčaného produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2437

Dátum: 02.10.2003

Autor: Boss Heinz

MPK: B26D 1/01, B26D 7/26

Značky: produktů, zariadenie, orezávanie, potláčaného

Text:

...prisúvateľné k osi otáčania rezacieho bubna a pripevniteľné, takže dodatočné nastavenie strižnej medzery sa dá vykonať aj bez dobrusovania rezacieho noža.Na presne nastavenie rezacieho noža V rezacej polohe môže tento byť výkyvný okolo osi otáčania rezacieho bubna a pripevniteľný.V ďalšom vynález objasnime s odkazom na výkres, na ktorý výslovne odkazujeme s ohľadom na všetky jednotlivosti, ktoré nie sú bližšie spomenuté v opise,pomocou...

Produkt syntézy medzi tryptamínom a alfa aminokyselinou a jeho využitie v oblasti neurokozmetiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9122

Dátum: 02.10.2003

Autor: Seguin Marie-christine

MPK: A61K 31/404, C07D 209/16, A61Q 17/04...

Značky: medzi, tryptamínom, syntézy, neurokozmetiky, produkt, aminokyselinou, využitie, oblastí

Text:

...na niektoré biologické funkcie kože, ktoré súvisia s nervovým systémom, avšak výlučne lokálnym spôsobom, t. j. výlučne na nervové zakončenía, a nie na centrálny nervový systém ako v mnohých terapeutických aplikáciách. Okrem toho sa vôbec neskúma pôsobenie na cerebrálnej0014 V záujme toho si prihlasovateľ zvolil použitie aktívnej látky vhodnej na využitie vkozmetike, so štruktúrou podobnou prirodzeným neurogénnym látkam, ktoré riadia...

Polypeptidové vakcíny na rozsiahlu ochranu proti hypervirulentným líniám meningokokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8925

Dátum: 02.10.2003

Autor: Pizza Mariagrazia

MPK: A61K 39/095, A61P 31/04, C07K 14/22...

Značky: ochranu, vakcíny, líniám, hypervirulentným, polypeptidové, meningokokov, rozsiahlu, proti

Text:

...proti dvom alebo viacerým (napr. 2 alebo 3) hypervirulentným líniám A 4, ET-5 a línii 3 séroskupiny B N. meningitidis.0010 Namiesto toho, aby sa skladal zjedného antigénu, je výhodné, že kompozícia obsahuje zmes 10 alebo menej (napr. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2) purifikovaných antigénov a predovšetkým je výhodné, že kompozícia nezahŕňa komplexné alebo nedefinované zmesi antigénov, napr. je výhodné do kompozície nezahŕňat vonkajšie membránové...

Izolačný penový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1811

Dátum: 02.10.2003

Autori: Schmitt Günter, Wagner Frank, Jager Jürgen, Treiber Christian

MPK: C08J 9/00, C08J 3/20

Značky: materiál, izolačný, pěnový

Text:

...tieto nedostatky odstrániť pomocou pigmentovania expandovateľných styrénových polymérov. V dokumente EP O 981 574 B 1 sú opísané expandovateľné styrénové polyméry obsahujúce grafitové častice. Tieto styrénové polyméry, ktoré obsahujú grafitové častice s homogénnym rozdelením, prejavujú dobrú tepelnú izoláciu potom,keď sa z nich vyrobia penové materiály. Podľa znenia EP O 981 574 B 1 majú také penové materiály pri hustote 10 g/l tepelnú...

Spôsob a zariadenie na výrobu viacvrstvových dosiek z minerálnych vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 573

Dátum: 02.10.2003

Autori: Dezelak Janez, Kladnik Edvard, Mihovec Bojan, Bradeško Franc

MPK: E04C 2/10, D04H 1/70, E04B 1/80...

Značky: spôsob, vlákien, výrobu, zariadenie, dosiek, viacvrstvových, minerálnych

Text:

...13 a 14 a prídavná vrstva 3 rovnako ako prípadná prídavná vrstva 7 zlisovaíiétlohrontady a stužene do požadovaných rozmerov. Podobným spôsobom je možne však pridat ďalšie prídavné vrstvy a pletivá.Aj ked sa v tomto Výl 10 dn()111 uskutočnení nepočíta s aplikáciou prídavného spojivamedzi vrstvy vlákien. je prídavok spojiva samozrejme v predpokladanom rozsahu vynálezupreto je možne spojivo bez problémov aplikovat pracovnými postupmi a...

Polotovar kľúča, kľúč a systém generálneho kľúča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7375

Dátum: 01.10.2003

Autori: Lee Kevin, Boadwine Daniel, Perkins Andy, Field Peter, Duckwall Thomas, Hartman Glenn, Hicks Anthony, Roberson Clyde, Benzie Mark

MPK: E05B 27/00, E05B 19/00

Značky: systém, kľúča, kľúč, polotovar, generálneho

Text:

...systém generálneho kľúča, kde každá zámka môže bytovládaná svojim vlastným kľúčom a skupiny zámok môzu byť ovládané generálnym. kľúčom. Inými slovami, ide o zverejnenie nového systému generálneho kľúča, ktorý na interakciu so špecificky nastaveným posuvnýn článkmn vo valčeku musí mať na boku polotovaru kľúča rebro. Funkciou posuvného článku je blokovanie ovládania valčeka až do potrebného polohovania nastavovača kľúčom, ako...

Zlúčeniny na použitie na liečenie autoimunitných ochorení, imunoalergických ochorení a odmietnutí orgánového alebo tkanivového transplantátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18171

Dátum: 01.10.2003

Autor: Kaplan Eliahu

MPK: A61K 31/4045, A61K 31/165, A61K 31/137...

Značky: zlúčeniny, tkanivového, transplantátu, použitie, liečenie, imunoalergických, orgánového, autoimunitných, odmietnutí, ochorení

Text:

...nervového systému, ktorý je myší ekvivalent k skleróze multiplex. 0007 Ďalšia skupina stavov spojených s imunitným systémom je odmietnutie orgánu alebo tkaniva po transplantácii. Odmietnutie orgánu alebo tkaniva je hlavná komplikácia vyskytujúca sa u pacientov, ktorí podstúpili transplantáciu. Napríklad chronické ochorenie štep-versus-hostitel(cGvHD), hlavná komplikácia vyskytujúca sa u pacientov po alogénnej transplantácii kostnej...

Viacúčelové vrchnáky pre uzatvorenie nádob, najmä nádob pre náterové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4208

Dátum: 01.10.2003

Autori: Deshaies Benoît, Planque Antoine, Druesne Guy, Langouet Marc, Gimenez Philippe

MPK: B44D 3/12, B65D 43/00

Značky: vrchnáky, nádob, najmä, viacúčelové, uzatvorenie, hmoty, nátěrové

Text:

...V akej má totopríležitostne využívaných predmetov - nepríjemný sklon k tomuĎalej, čo sa týka funkcii u známych vrchnâkov, napriklad u vrchnáka známeho z patentu GB 2 205 082-A, sú veľmi obmedzené, lebo sa týkajú predovšetkým len nwžnosti žmýkaniaPredmetom súčasného vynálezu je vrchnák pre nádoby, ktoré- neobsahuje príslušenstvo a zisťuje tak v tej miere funkciu tesného uzatvorenia nádoby, pričom celkové náklady sa tak iba málo líšia od...

Enantioselektívna alkylácia tricyklických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2325

Dátum: 01.10.2003

Autori: Eckert Jeffrey, Wu George, Zou Nanfei, Chen Frank, Thiruvengadam Tiruvettipuram, Liang Feng, Kim-meade Agnes, Wong Yee-shing, Poirier Marc

MPK: C07D 221/00

Značky: zlúčenín, enantioselektívna, alkylácia, tricyklických

Text:

...zlúčeniny vzorca lktorý zahrnuje kontaktovanie zlúčeniny vzorca Vl, kde R 1 je Hs ekvivalentným množstvom kyanátu sodného (NaOCN) v organickom rozpúšťadle miešateľnom s vodou, ktoré obsahuje účinné množstvo vody, čim sa vytvorí zlúčenina vzorca l.V tomto dokumente sa pojem alkyl používa tak, že znamená priame alebo rozvetvenéuhľovodíkové reťazcové skupiny, ktoré majú l až 6 uhlíkových atómov. V tomto dokumente sa pojem halogén používa...

Kombinácie aryloxyfenoxypropionátov a safenerov a ich použitie na účinnejšie ničenie burín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2015

Dátum: 01.10.2003

Autori: Willms Lothar, Huff Hans Philipp, Bieringer Hermann, Hacker Erwin

MPK: A01N 43/48, A01N 43/72

Značky: ničenie, účinnejšie, burín, aryloxyfenoxypropionátov, použitie, kombinácie, safenerov

Text:

...kyseliny, a najmä je spomenutá0004 Podľa predmetného vynálezu bolo teraz celkom neočakávane zistené,že okrem ochranného účinku na kultúrne plodiny vedie použitie špecifických safenerov ku zvýšeniu úrovne ničenia určitých dôležitých druhov burín (najmä napríklad Alopecurus myosuroides) aryloxyfenoxypropionátovými herbicidmi. Tento efekt sa taktiež vyskytuje i v prípade kombinácie fenoxaprop-P-etylu a mefenpyr-dietylu, pričom ale táto...

Zásuvná kotva na upevnenie snímateľných zubných náhrad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1826

Dátum: 01.10.2003

Autor: Zoltán-kulisadent Tücsök

MPK: A61C 13/225

Značky: upevnenie, kotva, zásuvná, náhrad, zubných, snímatelných

Text:

...a určujú aj vzájomný pomer rozmerov jednotlivých prvkov.Na obrazku č. 2 jednotlive prvky matrica 2 sú symetricky umiestnene na osi kolrnej na vodorovnú os. Úsek od čiary vodorovnej osi upinacieho obalu 8 po ukončovaciu čiara obopínacej drážky l). zabezpečuje účinný trecí povrch ktorý je podmienkou zasúvania.Na obrázku č. 3 Zásuvný prvok matrice 2, strmeň v tvare U O je spojený pomocou prepojovacieho podstavca 9 s upínacím obalom 8, časťou...

Zariadenie a spôsob na kontrolu stavu podkladu pevných koľají

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1696

Dátum: 01.10.2003

Autor: Kleeberg Jens

MPK: G01C 15/00, E01B 26/00, E01D 19/00...

Značky: zariadenie, spôsob, stavu, koľaji, kontrolu, pevných, podkladů

Text:

...takéhoto zariadenia slúžia podľa vynálezu revizne jazdy meracímí vozidlami, ktoré sú vybavené laserovým snímacim zariadením na stanovenie výškového prestavenia meracích čapov.Ak je od začiatku zaistené, aby všetky meracie čapy prečnievali cez panel pevnej jazdnej dráhy o presne zadaný rozmer, môže každá odchýlka výšky meracieho čapu v relácii k tejto požadovanej výške slúžiť ako absolútne kritérium zmeny stavu podkladovej nosnej dosky....

Zariadenie na odstraňovanie vlhkosti zo vzduchu v miestnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1502

Dátum: 01.10.2003

Autor: Weidmann Urs

MPK: B01D 53/26, F24F 3/12

Značky: zariadenie, miestnosti, vzduchu, vlhkosti, odstraňovanie

Text:

...prúdy vzduchu. Aj tu je možná redukcia objemu meandrovitou konštrukciou.Podstatné je u prikladu uskutočnenia podľa obrázku 2 to, že je vytvorený uzatvorený druhý kolobeh vzduchu, ktorý pozostáva z prúdov vzduchu 21, 22, 23 a 24. Tento je poháňaný jedným alebo viacerými čerpadlami, tu dvomi čerpadlami 25 a 26. Rýchlosť církulácie v uzatvorenom obehu je regulovateľná, najmä v rozsahu od 0,5 do 20 násobku rýchlostí prúdov vzduchu ll, 12 a 13,...

Prídržný prstenec na polovodičovú platničku v chemicko-mechanickom leštiacom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1358

Dátum: 01.10.2003

Autor: Ensinger Wilfried

MPK: B24B 41/06, B24B 37/04

Značky: polovodičovú, přídržný, zariadení, prstenec, leštiacom, platničku, chemicko-mechanickom

Text:

...opotrebovaní prídržný prstenec môže byť zahodený.(0016) Aby u prídržného prstenca bola zabezpečená dostatočná pevnosti. ktorázaručuje že geometria prídržného prstenca nebude deformovaná pri lešteni atýmnebude zapríčiniť nerovnaký úber polovodičovej platničky, mechanické vlastnosti plastickej hmoty sú vhodne zvolené.(0017) Prídržný prstenec je prednostne skonštruovaný ako viacvrstvový z najmenej dvoch vrstiev alebo komponentov.(0018)...

Viacvrstvové produkty, ich výroba a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 874

Dátum: 01.10.2003

Autori: Forget Luc, Siche Alexandre

MPK: B32B 27/32, B60N 3/04

Značky: produkty, viacvrstvové, použitie, výroba

Text:

...vykazujú súhrn vlastností požadovaných pre viacvrstvové produkty (najmä dobrú súdržnosť, dobré mechanické vlastnosti a transparentnú povrchovú vrstvu) nie sú tieto známe produkty schopné spracovania vytláčaním-vyfukovaním. Pri týchto známych produktoch nie je v skutočnosti možné v priebehu vyfukovacej operácie získať stabilnú. bublinu, akonáhle hrúbka superponovaných vrstiev presiahne 40 až 50 pm, čo je zďaleka nedostatočné, najmä pokiaľ ide...

Zariadenie a spôsob na rýchle a kontinuálne generovanie plynného fosfínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14647

Dátum: 01.10.2003

Autori: Asher Pushpaksen, Devidas Shroff Rajnikant

MPK: A01M 13/00, A23L 3/3409, A23B 9/18...

Značky: fosfinů, plynného, spôsob, generovanie, zariadenie, kontinuálně, rychle

Text:

...Výhodne sa Vyvíjač plynu používa na ñimigáciu síl, skladov obilia, prepravnýchkontajnerov a lodi. Spôsob podľa tohto vynálezu je určený na rýchle vyvíjanie plynnéhofosñnu, pričom zaručuje uvoľnenie potrebného množstva plyrmého fosñnu v krátkom časovom intervale, kratšom než dve hodiny. Teda vtomto vyvíjači nenastávajú problémy spojené s predchádzajúcimi vyvíjačmi plynu, keď počiatočná koncentrácia plyrmého fosñnu je nízka, potom sa zvyšuje a...

Spôsob zlepšenia povrchovej tvrdosti dreveného telesa použitím vodného roztoku impregnačného činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 672

Dátum: 01.10.2003

Autori: Militz Holger, Krause Andreas

MPK: B27K 3/02, B27K 3/34, B27K 3/52...

Značky: impregnačného, dřevěného, roztoku, vodného, povrchovej, tělesa, použitím, zlepšenia, činidla, spôsob, tvrdosti

Text:

...tvarovateľnosť sa môže zvýšiť. Vzávislosti od podielu použitého polyméru sa dosahuje zvýšenie povrchovej tvrdosti vplyvom uloženia polyméru do matrice dreva, takže aj prirodzene mäkké drevá sú vhodnéna vysokohodnotné drevené podlahy.Zo SE-C 500 039 je známy spôsob vytrdzovania dreva za stláčania, pri ktorom sa neošetrené drevo impregnuje rozličnými aminoplastickými monomérmi na báze melamínu aformaldehydu pomocou vákuovej tlakovej...

Spôsob výroby dreveného telesa so zvýšenou životnosťou, rozmerovou stabilitou a povrchovou tvrdosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 581

Dátum: 01.10.2003

Autori: Krause Andreas, Militz Holger

MPK: B27K 3/34, B27K 3/02, B27K 3/52...

Značky: spôsob, rozměrovou, dřevěného, životnosťou, tvrdosťou, tělesa, stabilitou, zvýšenou, povrchovou, výroby

Text:

...polyméru do matrice dreva, takže aj prirodzene mäkké drevá sú vhodnéna vysokohodnotné drevené podlahy.Zo SE-C 500 039 je známy spôsob vytrdzovania dreva za stláčania, pri ktorom sa neošetrené drevo impregnuje rozličnými aminoplastickými monomérmina báze melamínu aformaldehydu pomocou vákuovej tlakovej impregnácie, následne sa vysuší a v Iise sa za stláčania vytvrdzuje pri zvýšenej teplote. Ako zosieťovacie činidlá boli okrem iného...

Spôsob syntézy N-((S)-1-karbetoxybutyl)-(S)-alanínu a jeho použitie pri syntéze perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 197

Dátum: 30.09.2003

Autori: Lecouve Jean-pierre, Breard Fabienne

MPK: C07C 251/08, C07C 229/30, C07C 227/32...

Značky: perindoprilu, n-((s)-1-karbetoxybutyl)-(s)-alanínu, spôsob, použitie, syntéze, syntézy

Text:

...nový spôsob syntézy zlúčeniny vzorca l.15 0010 Konkrétnejšie sa vynález týka spôsobu syntézy zlúčeniny vzorca l, charakterizovaněhotým, že sa uvedie do reakcie derivát alanínu vzorca IlIkde R predstavuje lineárnu alebo rozvetveníz (C I-CĎ) alkylovú alebo benzylovťt skupinu,za vzniku ímínu vzorca Vkde R má vyššie uvedený význam, 5 ktorý sa uvedie do reakcie so Zlúčeninou vzorca V 1poskytujúcej po izolácii zlúčenínu vzorca V 11 O10 ktorá...

Dychový nástroj a jeho otočný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 128

Dátum: 30.09.2003

Autor: Patermann Josef

MPK: G10D 9/04

Značky: nástroj, otočný, ventil, dychový

Text:

...pritom mastiaci kanál po celej výške klznej plochy, takže pri natáčaní,pripadne otáčaní prestavovacieho elementu dôjde poniekoľkých málo pohyboch ventila na rovnomerné rozloženiemastiva. Toto rozloženie mastiva sa reprodukovateľnenastaví nezávisle od vôle klzného ložiska.Pri jednom známom otočnom ventile plechového dychového nástroja sa môže mastivo naniesť iba na vonkajší okraj klznej plochy. Rozloženie mastiva po celej klznej ploche...

Substituované gama-fenyl delta-laktámy a využitia s nimi spojené

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14117

Dátum: 30.09.2003

Autori: Lauener Ronald, Shen Yaping, Burgoyne David, Zhou Yuanlin, Rebstein Patrick, Abraham Samuel

MPK: A61K 31/4525, A61P 29/00, A61K 31/45...

Značky: gama-fenyl, využitia, spojené, delta-laktámy, substituované

Text:

...populácie a je charakterizovaná symetrickou, chronickou, erozivnou synovitídou (zápal synoviálnej výstelky kĺbu) a častým zapojením viacerých systémov. Zaujímavéje to, že sa 3-6-krát častejšie vyskytuje u žien ako u mužov. Väčšina pacientov vykazuje chronickú fluktuáciu choroby, ktorá, ak sa nelieči, vyústi do postupnej deštrukcie kĺbu, deformácie, narušenia činnosti a predčasne smrti. Medzi príznaky RA patria bolesti a opuchy kĺbov...

Spôsob a zariadenie umožňujúce opätovnú autentizáciu v celulárnom komunikačnom systéme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16550

Dátum: 30.09.2003

Autori: Haverinen Henry, Ahmavaara Kalle

MPK: H04L 9/32

Značky: komunikačnom, celulárnom, systéme, opätovnú, spôsob, zariadenie, umožňujúce, autentizáciu

Text:

...takzvaného AAA protokolu.Na začiatku komunikačnej relácie, ktorá je ustavená s EAP SIM alebo EAP AIQA, terminál a AAA server vykonajú to, čo sa tu nazýva plná autentizácia, to znamená, autentizácia začína zo stavu, v ktorom nemajú ani terminál, ani AAA server akýkoľvek základ na autentizáciuPo ustanovení úplnej autentizácie môže nastať, že po určitom vopred určenom čase alebovprípade splnenia nejakej inej podmienky je vyžadovaná opakovaná...

Spôsob a zariadenie na odokovinovanie a/alebo čistenie kovového predliatku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4973

Dátum: 30.09.2003

Autori: Hartung Hans-georg, Brisberger Rolf, Block Bodo, Frommann Klaus

MPK: B08B 7/00, C23C 2/02, B21B 45/04...

Značky: zariadenie, spôsob, odokovinovanie, čistenie, kovového, predliatku

Text:

...ošetrenie nie je potrebné.0008 Uvedený stav techniky sa pritom primárne týka odstraňovania okovín z drôtov a rúr. Tu vzniká výhoda, že na základe geometrie materiálu, z ktorého sa okovina odstraňuje, je možné relatívne jednoduché vedenie elektród, takžeodstraňovanie okovín prebieha veľmi efektívne.0009 V prípade odstraňovanie okovín z oceľových pásov sa ale ukázalo,že postup, ktorý je uvedený v menovaných dokumentoch, nevedie k žiadnemu...

Držiak na nástroj napájaný tekutinou a kombinácia držiaku a nástroja napájaného tekutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3758

Dátum: 30.09.2003

Autor: Klinkhammer Norbert

MPK: F16L 37/00

Značky: napájaného, držiaku, kombinácia, držiak, tekutinou, napájaný, nástroja, nástroj

Text:

...účelom bolo potrebné skrutkové spojenieSpojenie medzi nástrojom a držiakom podľa vynálezu sa môže vytvoriť manuálne, bez toho, že by za tým účelom bolOdpadnutím skrutkového spojenia nástroja s držiakom nedochádza ani k žiadnemu mechanickému zaťaženiu nástrojaalebo súčiasti, na ktorej je držiak usporiadaný.Riešením podľa Vynálezu sa vytvorí držiak rýchlouzáverom rozoberateľnýnl manuálne, ktorý je vhodný najmä aj pre vysokotlaké tekutinové...