Archív za 2003 rok

Strana 21

Spôsob výroby vodných disperzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3526

Dátum: 18.10.2003

Autori: Süfke Thomas, Schultes Klaus, Müller Reiner, Höss Werner, Schikowsky Hartmut

MPK: C08L 25/00, C08F 285/00, C08L 33/00...

Značky: spôsob, vodných, výroby, disperzií

Text:

...jadro-plášť získajú pomocou viacstupňového spôsobu využívajúceho očkovací latex, pri ktorom sa ako iniciátori použijú peroxodisírany amónny alebo alkalických kovov, ako je peroxodísíran draselný, alebo iniciátorové kombinované systémy, pričom teplota polymerizácie v prípade termicky aktivovateľných peroxodisíranovalkalických kovov a amónneho má byť 50 až 100 °C.Európsky patent EP 0 828 772 B 1 opisuje modiñkovanie rázovej húževnatosti...

Guľová skladačka bez nosného jadra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 111

Dátum: 17.10.2003

Autor: Chuang Shih-hung

MPK: A63F 9/12

Značky: guľová, jádra, skladačka, nosného

Text:

...podrobného opisu v spojení s priloženými výkresmi.Prehľad obrázkov na ýkresochObrázok 1 je rozložené perspektívne zobrazenie trojrozmernej skladačky, ktorá nie je súčasťou predloženého vynálezu, Obrázok 2 je perspektívne zobrazenie jedného dielu skladačky zobrazenejna obrázku 1, Obrázok 3 je schematické zobrazenie predstavujúce charakteristiku jednéhodielu z obrázka 2, Obrázok 4 je rozložené perspektívne zobrazenie skladačky podľapredloženého...

Substituované tetralíny a indány a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6366

Dátum: 17.10.2003

Autori: Matthews Jay, Lee Jung, Chen Xiaoli, Demarest Keith, Rybczynski Philip

MPK: C07C 271/00, A61K 31/16, C07C 275/00...

Značky: použitie, tetralíny, substituované, indány

Text:

...a heterokarbylových častí môžu byt substituované medzi 1 a 3 Substituentmi nezávisle vybranými z F, Cl, Br, I, amino, metylu, etylu, hydroxy, nitro, kyano, a metoxy.0007 Predkladaný vynález sa tiež týka kompozícii, ktoré zahrnujú jednu alebo viac zlúčenínvzorca (l) a farmaceutický prijateľný nosič alebo excipient.0008 Tieto kompozície môžu ďalej obsahovať ďalšie farmaceuticky prijateľné činidla, akosú činidlá znižujúce lipidy alebo činidlá...

Ľudské monoklonálne protilátky proti CD20

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11771

Dátum: 17.10.2003

Autori: Parren Paul, Teeling Jessica Woodmill Cottage, Petersen Jorgen, Baadsgaard Ole, Huang Haichun, Glennie Martin, Ruuls Sigrid, Van De Winkel Jan

MPK: C12N 15/63, C07K 16/30, C07K 16/28...

Značky: ľudské, proti, monoklonálne, protilátky

Text:

...preto u pacientov sú potenciálne menej imunogénne.0008 Ako je v tomto dokumente ilustrované pomocou príkladov, ľudské protilátky podľa tohto vynálezu sprostredkúvajú ničenie buniek B, ktoré exprimujú CD 20, pomocou rôznych mechanizmov. Ľudské protilátky,ktoré sa uvádzajú v jednom začlenení tohto vynálezu, vyvolávajú cytotoxicitu závislú na komplemente (CDC), napríklad prinajmenšom približne 20 lýzy sprostredkovanej CDC, pokiaľ možno približne...

Článok na elektrolytické získavanie hliníka s anódami na báze kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11480

Dátum: 17.10.2003

Autori: Nguyen Thinh, Duruz Jean-jacques, De Nora Vittorio

MPK: C25C 3/06, C25C 3/18

Značky: článok, získavanie, kovov, hliníka, báze, elektrolytické, anodami

Text:

...teplotách do 900 °C. V US patentoch6,258,247 a 6,379,512 elektrolyt ďalej obsahuje 0,004 až 0,2 hmotn. aditív prechodných kovov, aby sa ulahčilo rozpustenie oxidu hlinitého a zlepšila sa činnosť katódy.0010 US patent 5,725,744 (de Nora/Duruz) zverejňuje článok na výrobu hliníka s anódami vyrobenými z nikIu, železa a/alebo medi v elektrolyte pri teplote od 680 do 889 °C obsahujúcom 42-63 hmotn. AĺFa, do 48 hmotn. NaF, do 48 hmotn. LiF a 1...

Spôsob a zariadenie na spájanie okrajov rúrkového pleteného výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4250

Dátum: 17.10.2003

Autori: Frullini Paolo, Frullini Alberto

MPK: D04B 9/00

Značky: výrobků, spôsob, spájanie, okrajov, rúrkového, pleteného, zariadenie

Text:

...odstraňovania a sú ďalej označované tiež ako háčiky - sa pohybujú pod očkami, ktore sa majú odstraňovať a usporiadať do uzatváracej konfigurácieobr. 6 sa týka fázy zdvíhanja háčikov a spolu s nimi očiek, ktoré sa uvoľnili od ihiela prechádzajú na odstraňovacie prostriedkyobr. 7 znázorňuje zdvihanie tŕňov, ktoré sa pohybujú od ihiel, a následné zdvihanievýrobku, teraz uvoľneného od pletacej hlavy strojaobr. 8 znázorňuje fázu, v ktorej sa...

Kostný cement so zlepšenými mechanickými vlastnosťami a postup jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3827

Dátum: 17.10.2003

Autori: Jeschke Brigitte, Nies Berthold, Kübelbeck Armin, Schilke Frank, Koch Matthias

MPK: A61L 24/00

Značky: zlepšenými, vlastnosťami, postup, cement, kostný, mechanickými, výroby

Text:

...EP 581 387 (BMS) opisuje postup, pri ktorom sa polymérové častice, pripravené vyzrážaním alebo natavovaním polyméru na röntgenové kontrastné častice v ďalšom postupovom kroku vpravujú do polymérových perličiek.Spis EP 041614 (Bayer AG) uverejňuje postup, pri ktorom sa röntgenová kontrastná látka síran bamatý prevrstvuje kopolymérom (met-)akrylovej kyseliny, vyzrážaným z rozpúšťadla. Tento materiál je však v dôsledku svojho...

Substituované deriváty benzo[e][1,4]oxazino[3,2-g]izoindolu, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2187

Dátum: 17.10.2003

Autori: Kraus-berthier Laurence, Lepifre Franck, Pierre Alain, Coudert Gérard, Renard Pierre, Caignard Daniel-henri, Hickman John

MPK: C07D 498/00, C07D 265/00, A61K 31/535...

Značky: substituované, benzo[e][1,4]oxazino[3,2-g]izoindolu, deriváty, obsahom, spôsob, přípravy, kompozície, farmaceutické

Text:

...indenyl alebo indanyl, pričom každá z týchto skupín je prípadne substituovaná jednou alebo viacerými identickými alebo odlišnými skupinami, zvolenými medzi halogénom, nerozvetveným alebo rozvetveným (Cl-Ca) alkylom, nerozvetveným alebo rozvetveným (Cl-Cs) trihalogénalkylom, hydroxyskupinou, nerozvetveným alebo rozvetveným(Cl-Cs) alkoxylom a aminoskupinou, substituovanou pripadne jedným alebo dvoma nerozvetvenými alebo rozvetvenými...

Akumulátor, najmä olovený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1598

Dátum: 17.10.2003

Autori: Schellenberg Peter, Mühe Hans

MPK: H01M 2/12, H01M 10/06, H01M 2/04...

Značky: olověný, najmä, akumulátor

Text:

...vozidlá, so skrinkou vpodstate vtvare hranolu, ktorá sa skladá z krabice akumulátora vytvárajúcej nádoby článkov a krytu akumulátoraprikrývajúcieho nádoby článkov, ktorá svojou dolnou stranou je na krabicuakumulátora upevnená takým spôsobom , že nádoby článkov sú medzi sebou utesnené a skrinka je utesnená smerom von.0008 Úlohou vynálezu je vytvorit zlepšený akumulátor, ktorý má nákladovo výhodnejšie vyhotovenie krytu batérie aje vylepšený čo...

Substituované [1,4]benzodioxino[2,3-e]izoindolové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1572

Dátum: 17.10.2003

Autori: Renard Pierre, Coudert Gérard, Leonce Stéphane, Pierre Alain, Lepifre Franck, Routier Sylvain, Caignard Daniel-henri, Hickman John, Ayerbe Nathalie

MPK: A61P 35/00, A61K 31/5365, C07D 487/00...

Značky: spôsob, farmaceutické, 1,4]benzodioxino[2,3-e]izoindolové, přípravy, obsahom, substituované, kompozície, deriváty

Text:

...skupiny,R 2 predstavuje atóm vodíka, a V tom prípade R 3 predstavuje skupinu vybranú z atómu vodíka, skupiny lineámy alebo rozvetvený (Cl-Có) alkyl, aryl, lineámy alebo rozvetvený aryl(C 1-C 6)alkyl alebo SOCF 3,alebo R a R 3 tvori väzbu,R 1 predstavuje skupinu vybranú z atómu vodíka, skupiny lineámy alebo rozvetvený (C 1 C 5) alkyl, aryl, lineámy alebo rozvetvený aryl(C 1-C 5)alkyl, alebo lineámy alebo rozvetvený (Cl-Cs) alkylénový...

Elektrický prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7466

Dátum: 16.10.2003

Autor: Hammermayer Ernst

MPK: H02B 1/015

Značky: prístroj, elektricky

Text:

...prístroja vyššie uvedeného druhu dosiahnuté význakovými znakmi nároku 1.Navrhnutými opatreniami je zaistené, že môže byť prístroj,dosadajúci na nosnú lištu, posunutý v jej priečnom smeretak ďaleko, že sa dostanú prípojnice resp. jej pripojovacieprvky mimo záber s demontovaným prístrojom, a že sa môže tento prístroj následne pohybovať kolmo k nosnej lištePritom stačí povoliť tú svorku, v ktorej je pridržiavaný pripojovací prvok prípojnice....

Kryštály inzulínových analógov a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7120

Dátum: 16.10.2003

Autor: Berchtold Harald

MPK: A61K 9/00, A61K 38/28, C07K 14/435...

Značky: inzulínových, spôsob, výroby, krystaly, analógov

Text:

...určitých vlastností, akými sú nástup účinku a samotný čas účinku. Použitím vhodných inzulínových analógov by sa preto mohlo dosiahnuť lepšie nastaveniehladiny glukózy V krvi, ktoré by bolo úzko vyvážené s prirodzenými pomermi organizmu.0009 Inzulínové analógy surýchleným nástupom účinku boli opísané vEP 02 l 4 826,EP 0 375 437 a EP 0 678 522. EP 0 214 826 sa okrem iného týka substitúcií B 27 a B 28, avšak nie v súvislosti so substitúciou B 3....

Humánne neutralizujúce protilátky anti-IFN-gama ako selektívne inhibítory dráhy IFN-gama

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10833

Dátum: 16.10.2003

Autori: Huang Haichun, Li Yue-sheng, Welcher Andrew, Chute Hilary

MPK: C07K 16/24, A61K 39/395

Značky: anti-ifn-gama, dráhy, ifn-gama, neutralizujúce, humánne, protilátky, selektivně, inhibitory

Text:

...SEKV. ID Č. 36 a CDR 1 ľahkéhoreťazca zahrnuje sekvencíu aminokyselín SEKV. ID Č. 38. 12. protilátku 1, kdeCDR 3 ťažkého reťazca zahrnuje sekvencíu aminokyselín SEKV. ID Č. 37 a CDR 1 ľahkého reťazca zahmuje sekvencíu aminokyselín SEKV. ID Č. 38.13. protílátku podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 12, kde protilátka zahrnuje ťažký reťazec a ľahký reťazec, kde ťažký reťazec zahrnuje oblasť VH, oblast CHI, oblasť C 142, a oblasť C 33 a kde...

Farmaceutický prostriedok olanzapínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2865

Dátum: 16.10.2003

Autori: Perc Stanka, Banko Ivanka, Kolenc Ivanka

MPK: A61P 25/00, A61K 31/551, A61K 9/20...

Značky: farmaceutický, olanzapínu, prostriedok

Text:

...krokmi. Napríklad aktívnu prísadu možno najskôr zmiešať so spojivom a túto zmes možno potom kombinovat so zmesou iných prísad. Celý spôsob sa výhodne uskutočňuje bez prítomnosti rozpúšťadla.Vhodnými soľami sú napríklad tie, ktoré sú uvedené v EP 0454436 B 1. Ak nie je uvedené inak, všetky percentá sú tu hmotnostné a sú vztiahnuté na celkovú hmotnosť tablety. Aktívna zložka je rovnomerne rozptýlená v matrici vytvorenej ostatnými prísadamí...

Forma na oblievanie vybavená pásom s hákmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2321

Dátum: 16.10.2003

Autor: Billarant Fabrice

MPK: A44B 18/00

Značky: vybavená, forma, oblievanie, hákmi, pásom

Text:

...vyznačená tým, že základňa je plochá, pás s hákmi má šírku menšiu ako 10 mm a plocha základne je vyrobená z takého materiálu a má takú hrúbku, že sa môže deformovat, aby zodpovedala tvarom horných okrajov vertikálnych stien, na ktorých má byt forma naoblievanie umiestnená svojou spodnou plochou.V tejto prihláške sa šírkou pása s hákmi rozumie zodpovedajúci rozmer znázornený na priečnom reze na obr. 1 vo vzdialenosti medzi hákom...

Systém na premenu veternej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2279

Dátum: 16.10.2003

Autor: Battisti Lorenzo

MPK: F03D 11/00

Značky: přeměnu, systém, energie, veternej

Text:

...ťažko predvídateľneho javu trepotania, pretože rozdelenie tlaku po povrchu lopatky môže byť veľmi odlišné od projektovaného rozdelenia) rovnako systému ako celku (havárie mostov na začiatku dvadsiateho storočiavplyvom nárazov vetra sú dobre známe z literatúry).0008 spomenuté dôvody spôsobujú zastavenie systémov na premenuveternej energie, akonáhle je zistená prítomnosť ľadu nalopatkách. Takéto zastavenia môžu mať dlhšie alebo kratšie trvania...

Spôsob a zariadenie na automatické rozpoznanie predvalku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1941

Dátum: 16.10.2003

Autori: Littooij Nico, Mueller Paul

MPK: B21C 51/00, B22D 11/12

Značky: předvalků, rozpoznanie, spôsob, zariadenie, automatické

Text:

...má byt výhodný z hľadiska nákladov a byt automatizovaný, ako i máurobit nepotrebným použitie drahých označovacích zariadení.0009 Táto úloha sa podľa vynálezu rieši význakovými znakmi spôsobového0010 Spôsob podľa vynálezu a zariadenie využívajú na identifikáciu častí odliatku opticky rozpoznateľné povrchové znaky na deliacej ploche častí odliatku, ktoré boli kvôli deleniu, nezávisle od spôsobu delenie, umiestnené na deliacu plochu. Na...

Spôsob kontroly kvality

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1876

Dátum: 16.10.2003

Autori: Wang Zhiguo, Melz Matthias, Micko Jan

MPK: G01H 1/00, G01N 29/34, G01N 29/04...

Značky: kvality, spôsob, kontroly

Text:

...že rezonancia sa pohybom pohyblivého dielusa rezonancia skutočne pozoruje, keď sa vybudzuje periodickým pohybom s rovnomerne vzrastajúcou (alebo klesajúcou) frekvenciou, preto rozhodujúcim spôsobom závisí od relatívnejfázovej polohy medzi budiacim pohybom a rezonanciou pri zhode oboch svojich frekvencii. Táto fázová poloha je však náhodnou veličinou. Preto môže dôjsť k tomu, že najmä intenzita silne tlmených rezonancií sa nezisťuje...

Skúšobná skriňa so zariadením pre temperovanie a/alebo klimatizovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8733

Dátum: 16.10.2003

Autor: Hehl Karl-heinz

MPK: G01M 7/06, G01M 7/02, B01L 1/00...

Značky: zariadením, klimatizovanie, temperovanie, skriňa, skúšobná

Text:

...hlavovou oblasťouskúšobnej skrine uskutočnené (uhybnými a tepelne izolačnevytvorenými bočnými stenami, pričom stropná pripadne hlavová oblast je upevnená na stálom ráme alebo na stene alebo strope budovy. Týmito opatreniami je zaistené, že kmitanie stolu nepôsobí na stropnú pripadne hlavovú oblasť, a preto aspoň na toto zariadenie,ktorým sa uskutočňuje temperovanie prípadne klimatizovanie skúšobného priestoru. Preto nie sú potrebné nákladné...

Homoserínové transsukcinylázy odolné voči spätnej väzbe s modifikovaným C-koncom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1531

Dátum: 16.10.2003

Autori: Winterhalter Christoph, Bauer Brigitte, Leonhartsberger Susanne, Pfeiffer Kerstin

MPK: C12P 13/00, C12N 15/09, C12N 9/10...

Značky: c-koncom, odolné, vazbě, homoserínové, voči, modifikovaným, transsukcinylázy, spätnej

Text:

...v polohe 296 sa nahradil serínom a prolín v polohe 298 sa nahradil leucínom DE-10247437 aspartát V polohe 101, príp. tyrozín v polohe 294 sa nahradil prírodnou aminokyselinou). Zmenenétyponl enzýmu. vylepšenú aktivitu v prítomnosti inhibítora L metionín a/alebo SAM. Bakteriálne kmene, ktoré obsahujú tieto zmenené proteíny, vykazovali zvýšenú produkciu L-metionínu.Je potrebné mat k dispozícii čo najviac variant homoserín-transsukcinylázy,...

Sklo ako pomocný prostriedok spekania a tvarovaný výrobok s otvorenými pórmi a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8513

Dátum: 16.10.2003

Autori: Spitzer Andrea, Berger Georg, Gildenhaar Renate

MPK: A61L 27/42, A61L 27/12, A61L 27/10...

Značky: pomocný, výroby, otvorenými, spôsob, prostriedok, spekania, tvarovaný, výrobok, pórmi

Text:

...kalcium fosfát, pričom spôsob sa vyznačuje tým, že obsahujúce 68-78 hmot. S 102, 5-12 hmot. MgO a 12-27 hmot. N 820 sa roztaví, apomelie dokiaľ sa získa veľkost zrna D 59 0,7-2 m a zmieša s ll-trikalcium fosfátom majúcim veľkosť zrna D 50 1-7,5 m, zmes dosiahne požadovaný tvar známym spôsobom atvarovaný výrobok sa vyrobí spekaním uvedenej zmesi pri teplote 1 150 a 1 350 °C, pričom veľkosť zrna B-TCP nemusí byt menší než ako je...

Obežné koleso čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1235

Dátum: 16.10.2003

Autori: Schober Martin, Feichtinger Gerald

MPK: F04D 29/18

Značky: koleso, oběžné, čerpadla

Text:

...zakrivenými lopatkami. Ako je popísané vpopisnom návode, taketo obežná koleso sa zodpovedajúce obtiažne vyrába.EP 760 428 ukazuje obežnć koleso, ktoré je na výtlačnej strane nachádzajúcej saoproti kryciemu kotúču vytvarované úplne otvorene.US 6,139,274 A ukazuje obežnć koleso s krycím kotúčom V okrajovej oblasti na nasávacej strane a s krycím kotúčom V centrálnej oblasti na výtlačnej strane. Stupnevoľnosti sú pri použití takéhoto...

Fosfáty obsahujúci materiál kostných náhrad s kryštalickými röntgenamorfnými fázami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1199

Dátum: 16.10.2003

Autori: Gildenhaar Renate, Spitzer Andrea, Jäger Christian, Berger Georg, Pauli Jutta

MPK: A61L 27/00

Značky: fázami, kostných, materiál, obsahujúci, náhrad, röntgenamorfnými, kryštalickými, fosfáty

Text:

...SiO 2 podieluTak vo vyššie uvedenej hlavnej kryštalickej fáze, ako aj V zložkách vedľajšej kryštalickej fázy môže byt V tuhých roztokoch prvok Ca nahradený Mg až do podielu 10 hmotn. , vztiahnutć na hmotnosť hotovćho materiálu.Podiel ortofosfátovej fázy ako Qg skupin môže byť výhodne v oblasti od 40 do 95 hmotn. , najmä 50 až 90 hmotn. .Podiel difosfátovej fázy ako Q. skupín môže byť výhodne v oblasti od 1 do 22 hmotn. , najmä v oblasti od 5...

Prášková zmes pre resorbovateľné kalciumfosfátové biocementy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1150

Dátum: 16.10.2003

Autori: Jäger Christian, Marx Heidi, Pauli Jutta, Berger Georg

MPK: A61L 24/00, A61L 27/00

Značky: resorbovatelné, prášková, kalciumfosfátové, biocementy

Text:

...hmotnosť práškovej zmesi, a pričom sa dázískať prášok zmiešaním na tvorbu zmesi vhodných látok, 30-55 hmotn. CaO, 35.3 50 hmotn. P 205, 1-20 hmotn. Na 2 O, 0,5-ZO hmotn. K 2 O a 0,1-5 hmotn. MgO, ako aj prípadne až do 5 hmotn. Si 02, táto zmes sa homogenizuje a suší a podrobi sa stupňovitému teplotnému spracovaniu vždy 1-2 h pri 350-450 °C, 750-850 °C a 950-1050 °C, a táto zmes sa roztaví pri 1550 až 1650 °C, pri teplote topenia sa...

Viskózny tlmič torzného kmitania s chladiacimi kanálmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1050

Dátum: 16.10.2003

Autori: Sandig Jörg, Kiener Wolfgang

MPK: F16F 15/16

Značky: torzného, kmitania, chladiacimi, kanálmi, viskózny, tlmič

Text:

...kotúča. Kotúč ventilátora je konštrukčne jednoduchým a lacným spôsobom vyrobený z tenkého plechu s dobrou tepelnou vodivosťou, pričom chladiace kanály sa vystrihávajú na dvoch - vztiahnuté k osi otáčania tlmiča tangenciálnych stranách a hlboko sa ťahajú z roviny kotúča chladiča von na spôsob klenby. Pozdĺžne rozprestretie každého chladiaceho kanála je tak trvalo menšie než šírka kotúča. Radenie vyklenutých chladiacich kanálov po celej...

Deriváty 3-(cyklopenten-1-yl)-benzyl alebo 3-(cyklopenten-1-yl) heteroarylmetyl-amínu a ich použitie ako liečiva na liečenie schizofrénie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 855

Dátum: 16.10.2003

Autori: Cuisiat Stéphane, Koek Wouter, Vacher Bernard, Colpaert Francis

MPK: A61P 25/00, A61K 31/343, C07C 47/52...

Značky: 3-(cyklopenten-1-yl)-benzyl, 3-(cyklopenten-1-yl, liečivá, deriváty, použitie, heteroarylmetyl-amínu, schizofrénie, liečenie

Text:

...môžu okrem iného čeliť katalepsii (J.Neural Transm. 1991,83(l-2), 43-53) J.PharmaCol.Exp.Ther. 1993, 265(1), 207-17zvyšovať uvoľňovanie dopamínu a acetylcholínu V prefrontálnom kortexe (Brain.Res. 2002, 936, 34-42) sú to vlastnosti, ktoré konvenčné látky nevykazujú a o ktorých sa súdi, že prispievajú k antideficitnej aktivite liekov nazývaných atypickými (J. Psychopharmacol. 2001, 15(1) 37-46). Nakoniec aj anxiolytické a antidepresívne účinky...

Sedací nábytok, hlavne kreslo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 736

Dátum: 16.10.2003

Autor: Filz Dieter

MPK: A47C 3/20, A47C 4/00, A47C 7/00...

Značky: křeslo, nábytok, sedací, hlavne

Text:

...nakloniť okolo vodorovnej osi vprednej oblasti sedacieho nábytku smerom nahor na prednú stranu sedacieho nábytku. Jedno uskutočnenie vynálezu upravuje posuvné vedenie pre plochu na nohy. Posuvné vedenie je výhodné vtom, že ho je možné0016 Na uskutočnenie prestaviteľnej hĺbky sedadla upravuje jedno uskutočnenie vynálezu operadlo, ktoré je možné usporiadať v rôznych vzdialenostiach od predného okraja plochy na sedenie. To môže byť...

Materiál kostnej náhrady s kryštalickými a amorfnými fázami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 489

Dátum: 16.10.2003

Autori: Pauli Jutta, Gildenhaar Renate, Jäger Christian, Berger Georg, Spitzer Andrea

MPK: A61L 27/00

Značky: fázami, kostnej, materiál, kryštalickými, náhrady, amorfnými

Text:

...obsahuje 30 až 99,9 hmotn. hlavnej kryštalickej fázy, ktorá pozostáva z Ca 2 K 1.×Na 1 ×(PO 4)g, kde x 0,1 až 0,9, a ako vedlajšiu kryštalickú fázu, vztiahnuté na celkovú hmotnost hotového-3 pozostáva z Na 2 CaP 207, K 2 CaP 2 O 7, Ca 2 P 2 O 7 a ich zmesi, a pričom röntgenamorfné fázy tvoria popri hlavnej kryštalickej fáze celkove 0,1 až 70 hmotn. , vztiahnuté na celkovú hmotnosť hotového materiálu, a dá sa získať zmiešaním...

Protilátky, ktoré viažu bunkovo asociované CA 125/0772P a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18696

Dátum: 15.10.2003

Autori: Albone Earl, Soltis Daniel

MPK: A61K 39/395, C07K 16/00, C07H 21/04...

Značky: asociované, viažu, bunkovo, spôsoby, použitia, protilátky

Text:

...asociovanej forme, t.j. produkujú tiež bunkovo asociované CA 125/0772 P. Predložený vynález je sčasti ďalej založený na zistení, že sa protilátky a antigén-viažuce fragmenty protilátok,ktoré prednostne viažu bunkovo asociované CA 125/0772 P v porovnaní s uvoinenými CA 125/0772 P dajú pripraviť a že sa takéto protilátky, alebo antigén-viažuce fragmenty protilátok, dajú napríklad použiť na prevenciu,ošetrovanie, liečenie alebo zlepšovanie...

Spôsob kontroly výkonových polovodičových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6230

Dátum: 15.10.2003

Autori: Pawel Sascha, Lehmann Jan, Netzel Mario, Herzer Reinhrad

MPK: G01R 31/02, G01R 31/26, G01R 31/28...

Značky: spôsob, kontroly, prvkov, polovodičových, výkonových

Text:

...prvku,napriklad V prípade IGBT ako vodiaca plôška riadiacej elektródy(ll). spojenia s izolovanou medenou plochou (16, 18, 19) podložky DCB sa realizujú drôtovými spojmi (12, l 3, l 4). Drôtenéspoje majú pritonx taktiež rozličné funkcie. Spojovacie drôtypotrebné na vedenie hlavného prúdu sa označujú ako spojovacie drôty emitora (14), spojovacie drôty potrebné pre aktivačné zapojenie sa označujú ako spojovací drôt riadiacej...

Miestne špecifické inkorporovanie keto aminokyselín do proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5743

Dátum: 15.10.2003

Autori: Wang Lei, Schultz Peter

MPK: C12P 21/00, C12N 15/67, C12N 9/00...

Značky: miestne, proteínov, specifické, aminokyselin, inkorporovanie

Text:

...Polypeptid podľa vynálezu obsahuje umelý(napríklad umelo pripravený anie prirodzene sa vyskytujúci) polypeptíd obsahujúci aminokyselinu ako je uvedené v SEQ ID NO. 18-20, a/alebo konzervatívne varianty. Polynukleotid podľa vynálezu obsahuje umelý polynukleotíd, ktorý kóduje polypeptid obsahujúci aminokyselinu ako je uvedené v SEQ ID NO. 18-20.-3 0019 Vektory obsahujúce polynukleotid podľa vynálezu sú tiež v rozsahu vynálezu. Napriklad...

Spôsob syntézy benzimidazolovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3749

Dátum: 15.10.2003

Autor: Gustavsson Anders

MPK: C07D 401/00

Značky: zlúčeniny, spôsob, syntézy, benzimidazolovej

Text:

...(Ic) za alkalických podmienok, napriklad sa pripraví alkalický vodný roztok metmerkazolu (Ic) azmieša sa s pyrmetylchloridom (Ib). Reakciu je výhodné uskutočňovať pri teplote 30 °C až 60 °C počas dlhšieho času. Metmerkazol (Ic) sa pridáva približne v stechiometrickom množstve vzhľadom na pyrmetylchlorid (Ib). Spôsob podľa predkladaného vynálezu sa môže tiež použiť v kombinácii s katalyzátorom fázového prenosu,napriklad skvartérnym amínom, ako...

Protilátky, ktoré viažu bunkovo asociované CA 125/0772P a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9467

Dátum: 15.10.2003

Autori: Albone Earl, Soltis Daniel

MPK: C07H 21/04, A61K 39/395, C07K 16/00...

Značky: protilátky, použitia, spôsoby, asociované, viažu, bunkovo

Text:

...1116130 eintigén-viažuci tiragment protilátky podľa vynálezu viaže opakujúcuoblast znázornenú v SEKV. lD. Č. l alebo SEKV. 1 D. Č. 2.| 00 l 0 | V rámci prveho uskutočnenia protilátka alebo antigćn-viažuci fragment protilátky podľa vynálezu vykazuje, v rámci koinpetitívnej analýzy ELISA (ELISA Competition Assay), nižšiu než približne 259/0, nižšiu než jaribližne 209/0, nižšiu než približne 15, nižšiu než približne 1096, alebo nižšiu než...

Konfekčný bubon na výrobu plášťov pneumatík s ohŕňacím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2155

Dátum: 15.10.2003

Autori: Slots Anthonie, Grolleman Henk-jan

MPK: B29D 30/20

Značky: bubon, plastov, mechanizmom, ohŕňacím, konfekčný, pneumatik, výrobu

Text:

...konfekčný bubon podľa preambuly nároku 1, je navrhnuté zlepšenie, V ktorom podporné prostriedky môžu byť vytvorené podpornou rovinou, ktorá môže byť posunutá pozdĺž ramena, a ktorá sa v konečnej polohe môže roztiahnuť ponad celý ohŕňacívalec, alebo s pomocou podporného pásu voľne cirkuluje ponad ohŕňací valec a ponad valec spatne umiestnený na ramene. Tieto riešenia sa môžu V princípe použiť, ale pre ich zložitosť sa môžu vyskytnúť...

Spôsob regulácie termodynamického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9137

Dátum: 15.10.2003

Autori: Richter Péter, Wintrich Franz

MPK: F23N 5/08

Značky: regulácie, termodynamického, spôsob, zariadenia

Text:

...termodynamicke zariadenie, ktoré je regulované spôsobom podľa vynálezu, má okrem pece a najmenej jedného dopravného zariadenia, hlavne mlecieho stroja alebo čerpadla, ktorému sú priradené najmenej dva horáky, najmenej jedno meracie zariadenie, výhodne však jedno meracie zariadenie pre každý horák. Palivom pre elektráreň je výhodne uhlie, môžu však byť použité tiež iné, hlavne pevné palivá, tiež ako prímes.(0010) Následne je vynález...

Spôsob a zariadenie na výrobu viacvrstvového spojivového výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1638

Dátum: 15.10.2003

Autori: O'keefe Samantha Jane, Wicht Andreas, Wood Matthew James

MPK: C04B 40/00, B28B 19/00, B28C 5/00...

Značky: výrobků, viacvrstvového, zariadenie, spojivového, výrobu, spôsob

Text:

...alebo0011 Urýchľovač sa môže pridať do kaše na vstupe do výpustu nádrže miešačky. Je to výhodné, pretože vnášanie urýchľovača na vstupe do výpustu umožňuje, aby sa urýchľovačzmiešal s kašou z miešačky skôr, než sa prenesie na papierový alebo lepenkový podklad.0012 Tiež je výhodné, keď sa urýchľovač mieša s kašou bez toho, aby sa nutne spájal s kašou v samotnej Iniešačke, ako je tomu pri známych spôsoboch. Turbulencia zmesí na vstupe dovýpustu...

Zmena väzbových afinít k FcRn alebo sérových polčasov protilátok mutagenézou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8224

Dátum: 15.10.2003

Autori: Hinton Paul, Vasquez Maximiliano, Tso Yun, Tsurushita Naoya

MPK: C07K 16/28, C07K 16/00

Značky: afinít, väzbových, sérových, zmena, polčasov, protilátok, mutagenézou

Text:

...endotelovými bunkami prostrednictvom nešpecifíckej pinocytózy a potom vstupujú do kyslých endozómov. FcRn viaže IgG v kyslom pH (6,5)v endozómoch a uvoľňuje lgG v bázickom pH (7,4) do krvného riečištia. V dôsledku toho FcRn chráni IgG pred lyzozomálnou degradačnou dráhou. Keď sa znížia sérové hladiny IgG, je pre väzbu lgG dostupných viac FcRn molekúl,takže je zachránené zvýšené množstvo IgG. Naopak, pokiaľ sa sérové hladiny lgG...

Žalúziové zakrývanie pre opravárske alebo montážne jamy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 781

Dátum: 15.10.2003

Autor: Balzer Hans

MPK: E04H 5/00

Značky: opravárske, žalúziové, zakrývanie, montážne

Text:

...Aby sa vyhlo treciemu párovaniu medzi rovnakými materiálmi aj na čelnejstrane, trochu jednoduchšie riešenie spočíva V tom, že vložky klzných ložísk sú vytvorené také dlhé azasadené do príslušných otvorov ložiska, aby vždy nepatme prečnievali na strane čela cez podpemú kladku a/alebo záberové puzdro reťazového kolesa.(0009) Vložky klzného ložiska pozostávajú prednostne zo spekaného materiálu s taškami pre mazadlo. Tieto sú pred montážou...

Prípravok s regulovaným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14300

Dátum: 15.10.2003

Autori: Nagahara Naoki, Kurasawa Takashi, Bando Hiroto, Akiyama Yohko

MPK: A61K 31/4439, A61K 9/20, A61K 9/28...

Značky: uvoľňovaním, regulovaným, prípravok

Text:

...je vonkajšia vrstva tobolky potiahnutá enterickým poťahom po zatavení obsahov tobolky. USA patent č. 5 814 338 A sa týka zlepšenia stability obsahov naplnenej tobolky použitím tobolky, ktorej vonkajšie a vnútorné vrstvy sú potiahnuté. Spis W 0 98/50019 A sa týka tobolky, ktorej šupka je oddelená bariérou medzi jadrom tablety a vonkajším enterickým poťahom, enterický poťah je uložený na tobolke.0011 USA patent č. 6159 499 A sa týka prípravku,...

Deriváty [3,4-a:3,4-c]karbazolu, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 178

Dátum: 14.10.2003

Autori: Hickman John, Anizon Fabrice, Hugon Bernadette, Renard Pierre, Golsteyn Roy, Pierre Alain, Pfeiffer Bruno, Prudhomme Michelle

MPK: A61K 31/40, C07D 471/22, A61P 35/00...

Značky: deriváty, kompozície, farmaceutické, spôsob, 3,4-a:3,4-c]karbazolu, obsahom, přípravy

Text:

...T 1 predstavuje skupinu vybranú z lineárneho alebo rozvetveného (C.C 6) alkylu, prípadne substituovaného skupinou vybranou z -OR 3,-NR 3 R 4. -C 02 R 3. -C(O)R 3 a -C(O)NR 3 R 4, kde R 3 a R 4 majú vyššie uvedený význam, arylu. lineárneho alebo rozvetveného (Cl-Cő) arylalkylu, alebo T 1 predstavuje lineámy alebo rozvetvený (Crcg) alkenylový reťazec. prípadne substituovaný skupinou vybranou z -OR 3,-NR 3 R 4, -COR 3. -C(O)R 3 a...