Archív za 2003 rok

Strana 2

Použitie kombinácie substancií syntézy porfyrínu, salicylátov a antioxidantov pri fototerapii ochorení kože a/alebo kĺbov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8353

Dátum: 23.12.2003

Autori: Saalmann Gerhard, Saalmann Peter, Tronnier Hagen

MPK: A61K 31/195, A61K 31/375, A61K 31/60...

Značky: salicylátov, ochorení, kôže, porfyrínu, antioxidantov, syntézy, fototerapii, kombinácie, použitie, kĺbov, substancií

Text:

...látky syntézy porfyrínu, ako aj ich farmakologicky prijateľné estery alebo soli sfarmakologicky prijateľnými kyselinami alebo zásadami v kombinácii so salicylátmi, výhodne s kyselinou0013 Spôsoby podľa vyššie uvedeného stavu techniky neprispievajú kriešeniu úlohy vynáiezu a neotvárajú odborníkovi žiadnu cestu, skutočne účinne a spoľahlivo čeliť psoriáze alebo zápalovým procesom vkĺboch asúčasne v maximálnej miere vylúčiť vedľajšie účinky.0014...

Vypúšťacie zariadenie na vypúšťanie viac tekutých aktívnych látok pre záchodovú misu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8288

Dátum: 23.12.2003

Autor: Pagani Fabio

MPK: E03D 9/03

Značky: aktívnych, vypúšťanie, tekutých, zariadenie, záchodovú, vypúšťacie, látok

Text:

...tvarov záchodových nádržiek. Okrem toho aktívna látka,uložená v banke, si zachováva svoje aktívne charakteristiky(2 hľadiska odstráňovania zápachu/čistenia/osviežovania/dezinfekcie a podobne) na konštantnej alebo takmer konštantnej úrovni počas doby pri pomerne veľkom počte spláchnutí (až 250 až 450 spláchnutínezmiešava s vodou inak, než V pomerne malom rozsahu na konci0006 Tiež sú známe Vypúšťacie zariadenia majúce jediné nosné prostriedky...

Náterové agens pre chemickú konverziu a povrchovo ošetrený kov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14963

Dátum: 23.12.2003

Autori: Shimakura Toshiaki, Makino Kazuhiro, Matsukawa Masahiko

MPK: C23C 22/34

Značky: chemickú, agens, nátěrové, povrchovo, ošetrený, konverziu

Text:

...techniky. Obvykle sú u takého agens,obsahujúceho zirkón, učinené kroky na zlepšenie adhézie pomocou spojenia s dalšími zložkami, ako sú treba fosfátové ióny. Napokon pokiaľ sú použité v spojení s fosfátovými iónami, vyvstane opäť problém s eutrofizáciou, pozri vyššie. Navyše neexistuje žiadna štúdia pre využitie ošetrenia za použitia ošetrenia povrchového agens ako vopred uplatnenej metódy poťahovania/náteru. Ďalej je tu...

Arylglycínamidové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283052

Dátum: 23.12.2003

Autori: Esser Franz, Dollinger Horst, Schnorrenberg Gerd, Schromm Kurt, Speck Georg, Jung Birgit

MPK: C07D 317/60, C07D 295/14, C07D 213/74...

Značky: spôsob, prostriedok, použitie, obsahom, deriváty, farmaceutický, výroby, arylglycínamidové

Zhrnutie / Anotácia:

Arylglycínamidové deriváty všeobecného vzorca (I) a ich farmaceuticky prijateľné soli, v ktorých R1 a R2 spolu s N, na ktorý sú naviazané, tvoria kruh jedného zo vzorcov a, b, c alebo d, v ktorých význam R3, R4, R5, Ar, R6, R7, R8, R9, R10, R11, r, s a t je uvedený v opisnej časti, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie ako antagonistov neurokinínu (tachykinínu).

Spôsob determinácie množstva cirkulujúcej DNA v plazme a detekcie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6611

Dátum: 22.12.2003

Autor: Sozzi Gabriella

MPK: C12Q 1/68

Značky: plazmě, množstva, detekcie, spôsob, rakoviny, cirkulujúcej, determinácie

Text:

...indikátorov sa prekrývajú s intervalmi hraničiacich koncentrácii. Výber optimálneho východiskového bodu bude preto musieť potvrdiť túto variabilitu. Hodnota 25 ng/ml je jediným východiskovým bodom stakou citlivosťou, pri ktorej-3 nedochádza k prekrytiu s inými východiskovými bodmi, hoci vykazuje nízku citlivosť (46, 95 Cl,36, 56).0018 Magnitúda uvedených OR (Odd Ratios) (ukazovateľov pravdepodobnosti) dokazuje veľkú súvislosť...

Chinazolínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6149

Dátum: 22.12.2003

Autori: Heron Nicola Murdoch, Mortlock Andrew Austen, Pasquet Georges René, Jung Frederic Henri

MPK: A61K 31/661, A61P 35/00, C07D 403/00...

Značky: deriváty, chinazolínové

Text:

...s malými molekulami majú antiproliferativny účinok v ľudských nádorových bunkách (Keen et al., Poster 2455, American Association of Cancer research annual meeting, 2001), keďže sa vyznačujú selektívnou abrogáciou samotnej expresie Aurory-B pôsobením siRNA (Ditchñeld et al., Journal of Cell Biology, 161 (2) 267-280 (2003. Toto indikuje, že inhibícía funkcie Aurory-A a/alebo Aurory-B bude mať antiproliferatívny účinok, ktorý môže byť užítočný...

Viacvrstvové dávkové formy obsahujúce naproxén a triptány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11482

Dátum: 22.12.2003

Autori: Plachetka John, Kothapalli Mark, Gilbert Donna

MPK: A61K 9/24, A61K 9/28, A61K 9/36...

Značky: obsahujúce, dávkové, triptány, formy, naproxén, viacvrstvové

Text:

...vrstvy sú vo vzájomnom usporiadaní vrstva na vrstvu. takže k rozpusteniu naproxénu dochádza nezávisle od rozpustenia triptánu.0011 Podľa predmetneho vynálezu bolo zistené, že tieto dávkové formy majú podstatné výhody v porovnaní s inými formami pokial sa týka uvoľňovacích vlastností, stability a farmakokinetického profilu. Tieto výhody nebolo možno a priori predpokladať a pripraviť dávkové formy s výberom spôsobu liečenia pacientov trpiacich...

Prostriedky na rektálne podávanie trombolytických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4600

Dátum: 22.12.2003

Autori: Marrero Miragaya Maria Acelia, Aguilera Barreto Ana, Sarmiento Mayea Milesa, Tamargo Santos Beatriz, Martinez Diaz Eduardo, Cosme Diaz Carelia, Hernández Marrero Luciano Francisco, González Chávez Lisette, Torrez Cabrera Beatriz

MPK: A61P 7/00, A61K 38/43, A61K 9/02...

Značky: trombolytických, prostriedky, látok, rektálne, podávanie

Text:

...vyššie uvedeným nepríjemnostiam, dokonca aj V prípadoch keď je potrebná hemoroidektómia, nakoľko tento spôsob liečenia by umožnilpacientovi podstúpiť chirurgicky zákrok s následne lepšou kvalitou0008 Trombolyticke látky majú schopnosť rozpúšťať krvnú Zrazeninu a obnovovať prietok cievami v análnom kanále, čo umožní použitie látok, ako sú tkanivový plazminogénový aktivátor (t-PA) a streptokináza (SK) pre ich trombolytický a protizápalový...

Konjugáty enantiomérne čistej (4S,8S)- a (4R,8R)-4-p-benzyl-8-metyl-3,6,9-triaza -3N, 6N, 9N-trikarboxymetyl-1,11-undekánovej kyseliny s biomolekulami, spôsob ich prípravy a použitie na prípravu farmaceutických prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11285

Dátum: 22.12.2003

Autori: Sülzle Detlev, Platzek Johannes, Brumby Thomas, Lehmann Lutz, Friebe Matthias

MPK: A61K 49/06, A61K 51/00

Značky: spôsob, prostriedkov, farmaceutických, 4r,8r)-4-p-benzyl-8-metyl-3,6,9-triaza, 9n-trikarboxymetyl-1,11-undekánovej, enantiomérne, kyseliny, použitie, přípravu, konjugáty, 4s,8s, čistej, přípravy, biomolekulami

Text:

...vivo diagnostike i vterapii, boli uskutočnené pokusy zvýšiť špecifickosť a selektívnosť napríklad voči cieľovým bunkám alebo požadovaným oblastiam a štruktúram tela. Tieto vlastnosti je možné zlepšiť napríklad napojením kovových komplexov na biomolekuly podľa principu drug-targetting. Ako biomolekuly sa tu ponúkajú plazmaproteíny,protilátky, ich fragrnenty, hormóny, rastové faktory a substráty pre receptory a enzýmy(napríklad spis W 0 97/...

Nové pyridazín-3(2H)-ónové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3977

Dátum: 22.12.2003

Autori: Dal Piaz Vittorio, Aguilar Izquierdo Nuria, Buil Albero Maria Antonia, Carrascal Riera Marta, Giovannoni Maria Paola, Vergelli Claudia, Gracia Ferrer Jordi

MPK: A61P 37/00, A61K 31/501, C07D 237/00...

Značky: nové, deriváty, pyridazín-3(2h)-ónové

Text:

...imunosupresívami.Ako iné inhibitory PDE 4 (pozri odkazy uvedené vyššie) sa zlúčeniny podľatohto vynálezu môžu tiež používať na blokovanie ulcerogénnych účinkov vyvolaných rôznorodými druhmi etiologických prostriedkov, ako sú protizápalové prostriedky(steroídné alebo nesteroidné protizápalové prostriedky), stres, amoniak, etanol a koncentrované kyseliny. Môžu sa používať samotné alebo v kombinácii s antacidmi a/alebo antisekrečnými...

Benzoazolylpiperazínové deriváty s aktivitou antagonistu VR1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3819

Dátum: 22.12.2003

Autori: Tafesse Laykea, Sun Qun, Victory Sam

MPK: A61P 13/00, A61P 29/00, A61K 31/495...

Značky: deriváty, benzoazolylpiperazínové, aktivitou, antagonistu

Text:

...účinkov pri rade pacientov, sú v súčasnosti anticholinergiká pacientom trpiacim UI predpisované. The Merck Manual of Medical Information 631-634Vredy sú lézie, ktoré vznikajú vo výstelke tráviaceho traktu eróziou pôsobením žalúdočných kyselín alebo tráviacich šťav. Sú to zvyčajne dobre ohraničené guľate alebo oválne lézie, ktoré sa primárne vyskytujú v žalúdku a dvanástniku. Vredy sa vyvinú približne pri jednom človeku z desiatich. K vzniku...

Spôsob a zariadenie na vysúšanie knižného a obdobného papierového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3573

Dátum: 22.12.2003

Autori: Hájek Milan, Drahoš Jiří

MPK: F26B 3/00, F26B 5/04, F26B 3/32...

Značky: papierového, spôsob, obdobného, materiálů, zariadenie, knižného, vysúšanie

Text:

...rvchly a šetrný sušiaci proces.Ďalšou úlohou vvnalezLi je urýchliť sušiaci proces a zaistit jeho rovnomerny priebeh.Ďalšou (loplfiujúeou úlohou vynalezu je juosltytnút) zariadenie na uskutočnenie spôsobu podľa vynalezu.Tieto a ďalšie úlohy sú splnené v súlade s vynalezotn, podľa lttorćho je knižný alebo obdobný papierový material pred jeho ystavením mikrovlnnćnui žiareniu obloženyĎalší znak ynalezu spočíva v tom, že lmižny alebo obdobný...

Metóda a systém zabezpečenia kódovaných dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3492

Dátum: 22.12.2003

Autori: Merle Gilles, Bangui François

MPK: H04N 7/167, H04L 9/08

Značky: metoda, zabezpečenia, kódovaných, systém

Text:

...otvorené prijímacie zariadenie vybavené prístupovým rozhraním umožňujúcím prenos všetkých typov programov (počítače, audio a video prijímače) na rozdiel od terminálov výrobné blokovaných, ako sú napríkladdekodéry, za účelom zabránenia nezákonného prenosuEurópska prihláška EPO 984630 opisuje postup zabezpečenia kódovaných dát odosielaných do viacerých prijímacích terminálov, pričom je každý terminál vybavený dvomi dekódovacími modulmi,...

Zariadenie na testovanie telesnej tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10033

Dátum: 22.12.2003

Autori: Zimmer Volker, Schrem Hugo, Ruhl Werner

MPK: G01N 35/00, A61B 10/00, A61B 5/15...

Značky: zariadenie, telesnej, tekutiny, testovanie

Text:

...a v dôsledku toho poskytuje dostatočne množstvo krvi. Špička prstu však tiež vykazuje veľké množstvo nervových zakončení a preťatia špičky prstu môže byt preto bolestivé. Alternatívne miesta odberu vzoriek, ako je dlaň ruky, predlaktie, ušný boltec a podobne môžu byť tiež vhodné pre odber vzoriek a súčasne menej bolestivé. Tieto miesta však produkujú menšie množstvo krvi. Tieto alternatívne miesta sú teda vhodné len pre použitie...

Test na CVD

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3028

Dátum: 22.12.2003

Autor: Sundrehagen Erling

MPK: G01N 33/68, G01N 33/82

Text:

...V kalprotektín-obsahujúcich vzorkách odobratých od subjektu, sa môže použiť na predpoveď prednástupom symptómov, ktore sú pozorovateľné subjektom alebo treťou stranou (napríklad lekárom),či alebo ako pravdepodobne subjekt trpí CVD.Pod potenciálom pre CVD alebo sklonom k CVD sa mieni pravdepodobnosť alebo možnosť, že práve testovaný subjekt bez symptómov bude trpieť s CVD V budúcnosti. Toto môže mať formu indexu, pomeru, percenta alebo...

Fosfonooxy-chinazolínové deriváty a ich farmaceutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2449

Dátum: 22.12.2003

Autori: Heron Nicola Murdoch, Mortlock Andrew, Pasquet Georges René, Jung Frederic Henri

MPK: C07D 401/00, C07D 403/00, A61K 31/661...

Značky: použitie, deriváty, fosfonooxy-chinazolínové, farmaceutické

Text:

...podrobením ľudských nádorových bunkových línii pôsobeniu antisense oligonukleotidov (W 0 97/22702 a W 0 99/37788) vedie k zástave bunkového cyklu a vyvoláva antiproliferatívny účinok v prípade týchto nádorových bunkových línii. Ďalej sa demonštrovalo, že inhibítory Aurory-A a Aurory-B s malými molekulami majú antiproliferativny účinok v ľudských nádorových bunkách (Keen et al., Poster 2455, American Association of Cancer research armual...

Metódy a kompozície pre potlačenie diferenciácie fibrocytov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9364

Dátum: 22.12.2003

Autori: Pilling Darrell, Gomer Richard

MPK: A61K 38/16

Značky: potlačenie, diferenciácie, metody, kompozície, fibrocytov

Text:

...receptorov, jeSAP a akákoľvek pripojená molekula pravdepodobne pohltená bunkou.0008 FcyR sú nutné pre viazanie lgG k širokej palete hematopoetických buniek. Periférne krvnémonocyty vyjadrujú tak CD 64 ako CD 32 (subpopulácia monocytov vyjadruje CD 16), zatiaľ čomąakrofágy tkaniva vyjadrujú všetky tri klasické FcyR. Zhlukovanie FcyR na monocytoch podľa lgG,bud v rámci väzby s patogénmi alebo ako časť imunitného komplexu, iniciuje širokú...

Rozmontovateľný rám pre regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2335

Dátum: 22.12.2003

Autor: Bohnacker Ulrich

MPK: A47B 96/02

Značky: rozmontovateľný, regál

Text:

...ôk 14, 15, 16 je obzvlášť uprednostňovaný, pretože oká nie sú potom z inej strany konzoly, neskoršej vonkajšej strany rámu, pre pozorovateľa viditeľné. Nevzniká však nijaký funkčný nedostatok, keď sú oká vyrobené inak, napríklad prerážaním a tvarovaním plechu konzoly.Obr. 2 A ukazuje zadnú lištu 20, ktorá je vyrobená viacnásobným ohraňovaním a vysekávanim oceľového plechu a má vpodstate profil tvaru Z. Ako sa dá tiež identifikovať...

Spôsob spracovania práškových častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1992

Dátum: 22.12.2003

Autori: Altosaar Mare, Kauk Marit, Raudoja Jaan, Geyer Volker, Varema Tiit

MPK: H01L 31/0264, C30B 29/10

Značky: částic, spôsob, práškových, spracovania

Text:

...uskutočnenia spôsobu sa do jednej ampuly naplní zmes,pozostávajúca z práškových častíc a síry. i 0018 Táto zmes sa potom zahreje na teplotu medzi 300 °C a 600 °C a pri tejto teplote sa udržiava v časovom intervale medzi 5 minútami a 4 hodinami. Zvlášť výhodná teplotná oblasť pritom je medzi 380 °C a 410 °C.0019 V rámci vynálezu sa vytvorí tiež výhodný solámy článok s monočasticovou membránou, ktorý sa vyznačuje zvlášť vysokou účinnosťou v...

Spôsob výroby 2-dimetylamínometylcyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283790

Dátum: 22.12.2003

Autori: Spevár Ferdinand, Gömöry Juraj, Kollár Miroslav, Karabinoš Jozef

MPK: C07C 209/00, C07C 209/60

Značky: spôsob, výroby, 2-dimetylamínometylcyklohexanónu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby 2-dimetylaminometylcyklohexanónu z cyklohexanónu, paraformaldehydu a dimetylamínhydrochloridu v prostredí kyseliny octovej s recykláciou rozpúšťadla, destilačné a extrakčné čistiace operácie vo fáze neizolovaného medziproduktu (Mannichova soľ), pričom konečný produkt (Mannichova báza) sa uvoľní zmenou pH a vydestiluje za zníženého tlaku na filmových odparkách.

Analógy delta12,13-izotaxolu, farmaceutická zmes s ich obsahom a spôsob prípravy ich medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283780

Dátum: 22.12.2003

Autori: Wuts Peter, Kelly Robert, Wicnienski Nancy Anne

MPK: C07D 305/14, A61K 31/335

Značky: delta12,13-izotaxolu, analogy, přípravy, spôsob, farmaceutická, medziproduktov, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa analógy delta12,13-izotaxolu všeobecného vzorca (I). Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sú užitočné na liečenie rovnakých typov rakoviny, pre ktoré sa ukázal byť účinný taxol, vrátane ľudskej rakoviny vaječníkov, rakoviny pŕs a zhubných melanómov, ako aj rakoviny pľúc, rakoviny žalúdka, rakoviny hrubého čreva, rakoviny hlavy a šije a leukémie.

Jazdec s dvoma ťažnými pútkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1509

Dátum: 22.12.2003

Autor: Bernasconi Sergio

MPK: A44B 19/24

Značky: dvoma, ťažnými, pútkami, jazdec

Text:

...zúbkov zdrhovadla, pričom podobne prekonávaodpor už zhora opísaných pružných prostriedkov.0007 Predmetom tohto Vynálezu je preto jazdec sa dvoma ťažnými pútkami, ktorý je opísaný V priloženomPrehľad obrázkov na Žkresoch0008 Teraz bude v ďalšom uvedený podrobný opisvýhodného ilustratívneho uskutočnenia jazdca s dvoma ťažnýmipútkami podľa tohto vynálezu, ktorý bude podaný 5 odkazomna priložené obrázky výkresov, kde- obr. 1 znázorňuje pohľad V...

Panel sektorových dvier

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1434

Dátum: 22.12.2003

Autor: Piumelli Pantaleo

MPK: E06B 3/32

Značky: panel, dvier, sektorových

Text:

...ktorý je podobný ako zavesenie panelov v EP-A 0623724. Aj keď v FR-A-2045563 sa každý panel otáča okolo vertikálnych osí, ktoré sú v stredovej rovine panela. TiežV tomto prípade je na otáčavé spojenie dvoch susedných panelovpotrebné, aby stredové roviny dvoch panelov tvorili vhodný uhol.0008 Nedostatky doterajšieho stavu sú zrejmé z uvedených poznatkov, najmä súčasné panely nespĺňajú úplne požiadavky jednoduchej inštalácie a dlhodobej...

Spôsob výroby monokryštalického prášku Cu(In,Ga)Se2 a slnečného článku s monočasticovou membránou, obsahujúcou tento prášok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 801

Dátum: 22.12.2003

Autori: Geyer Volker, Mellikov Enn, Altosaar Mare, Raudoja Jaan

MPK: C30B 29/10, C30B 29/00, C30B 9/00...

Značky: monočasticovou, prášok, prášků, obsahujúcou, výroby, monokrystalického, článků, membránou, cu(in,ga)se2, spôsob, slnečného

Text:

...vynálezu, dosiahli značne vyšší koeficient účinnosti.To by mohlo byť spôsobené nasledujúcimi dôvodúmi0009 Pri známom spôsobe podľa doterajšieho stavu techniky by v dôsledku použitia stechiometrického množstva Cu vzhľadom na Culnseg, ktorý sa má pripraviť, mohol vzniknúť problém, že by sa mohli vytvoriť častice prášku s vysokým obsahom Cu. V týchto časticiach by mohlo dochádzať k fázovej segregácii na stechiometrickú CulnSe 2 a kovovú CuSe...

Obalový materiál so Z-systémom blokácie, spôsoby jeho výroby a jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 436

Dátum: 22.12.2003

Autori: Efrati Yair, Lior Tsafrir, Paz Hagai, Asis Ilan, Mass Nissim

MPK: B65H 18/00, B65D 65/02

Značky: použitia, spôsoby, blokácie, z-systémom, obalový, materiál, výroby

Text:

...a chráni lepidlo v obalovom materiáli navinutom na valec. Túto oddeliteľnú vrstvu je možné použit s cieľom zabrániť tomu,aby sa rôzne vrstvy obalového materiálu zlepili pri výrobnom procese jedna s druhou. Ked sa však obalový materiál odvinie, môže sa na konci cyklu balenia oddeliteľná vrstva odtrhnút od lepivej vrstvy. Konkrétnejšie, keď sa diel obalového materiálu určený na obaľovanie odvinie,odtrhne sa oddeliteľná vrstva a úplne sa oddelí...

Zliatina hliníka s vysokou pevnosťou a nízkou citlivosťou na prudké ochladenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2528

Dátum: 20.12.2003

Autori: Höllrigl Günther, Jaquerod Christophe

MPK: C22C 21/10

Značky: pevnosťou, nízkou, hliníka, citlivosťou, vysokou, ochladenie, zliatina, prudké

Text:

...stanovené medze.Úlohou vynálezu je pripraviť zliatinu hliníka s nízkou citlivosťou na prudké ochladenie, vhodnú pre výrobu hrubých dosiek s vysokou úrovňouĎaľší cieľ vynálezu spočíva V tom, aby sa poskytol vhodný spôsob, ktorým môže byť táto zliatina hliníka spracovaná na hrubé dosky s dostatočne vysokou pevnosťou po celej hrúbkeNa vyriešenie tejto úlohy podľa vynálezu vedie zliatina hliníka sa hliník ako zvyšok s nečistotami...

Spôsob výroby (R)- a (S)-4-fosfónium-3-amino-butanoátu a jeho derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6388

Dátum: 19.12.2003

Autori: Tinti Maria Ornella, Giannessi Fabio, Dell'uomo Natalina, De Angelis Francesco

MPK: C07C 229/00, C07C 227/00, C07F 9/00...

Značky: derivátov, výroby, spôsob, s)-4-fosfónium-3-amino-butanoátu

Text:

...soli jednotlivých enantiomérov aminokarnitinu bez prečistenia medziproduktov. Čistota takto získaných enantiomerov fosfóniumaminokarnitínu je 99.0008 4 ~fosfónium-3-amino-butanoát je potenciálne vhodný ako CPT inhibítor s antiketogénnymi a hypoglykemickými účinkami a ako medziprodukt syntezy farmakoloqicky aktívnych zlúčenín.0009 Predmetom tohto tu opísaného vynálezu je teda spôsob prípravy (R)- a (S)-fosfóniumaminokarnitínu a množstva...

Vlhká zmes šnupavého tabaku obsahujúca najmenej jedno zahusťovacie činidlo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5634

Dátum: 19.12.2003

Autori: Hodin Fredrik, Lundin Jörgen, Arnarp Jan

MPK: A24B 15/00, A24B 13/00

Značky: najmenej, obsahujúca, tabáku, výroby, činidlo, zahusťovacie, spôsob, šnupavého, vlhká, jedno

Text:

...ako sa pridá k tabaku upravuje nasledovnezahusťovacie činidlo sa pridá výhodne poprášením, do vodného roztoku za zahrievania aintenzívneho miešania, výhodne keď sa V roztoku objavi vir. Zahusťovacie činidlo sa môže tiež pridávať do tabaku poprášením bez použitia nosiča, t. j. kvapaliny tak ako je to opísané skôr. Tabak sa potom upravuje tak, že je na zamiešanie prášku zahusťovacieho činidla k dispozícii veľká plocha povrchu. Požadované...

Kompozícia na perorálne podávanie účinných látok, vyžadujúcich maskovanie chuti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16437

Dátum: 19.12.2003

Autori: Probeck Patricia, Chacornac Isabelle

MPK: B01J 2/00, A61K 9/16

Značky: látok, účinných, kompozícia, maskovanie, podávanie, perorálne, chutí, vyžadujúcich

Text:

...priemer.Podľa vynálezu nastáva príprava kompozície zmiešaním účinnej látky s roztaveným esterom glycerínu, ku ktorému sú pridané ďalšie excipienty. Zmes je rozstrekovaná bifluidnou dýzou v hornej časti veže, do ktorej je prípadne zavádzaný protiprúd studeného plynu, určený na to,aby napomáhal stuhnutiu rozstrekovaných kvapiek. Zariadenie je výhodne vybavené fluidnýmlôžkom, umožňujúcim opätovné získavanie častíc a zvýšenie rýchlosti...

Spôsob čistenia alfa-1-antitrypsínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17529

Dátum: 19.12.2003

Autori: Weber David, Cook Paul, Smith James, Kling Robert, Kee Scott, Fowler Scott

MPK: B01D 15/36, B01D 15/32, C07K 14/81...

Značky: čistenia, spôsob, alfa-1-antitrypsínu

Text:

...za vzniku AAT vcelkovom výťažku okolo 30 .0008 MH Coan et al., V US patentoch 4,379,087 a 4,439,358 (pozri tiež MH Coan et al., Vox Sang., 48 333-342 (1985) MH Coan, Amer. J. Med., 84 (sup 6 A) 32-36 (1988) a RH Hein et al., Eur. Respiro. J., 3 (sup 9) 16 s-20 s (1990,opisuje metódu, pri ktorej sa pasta Cohnovej frakcie IV 1 rozpustí v pufri o pH 6,5 až 8,5, pridá sa polyetylénglykol a hodnota pH sa zníži na rozmedzí od 4,6 do 5,7, aby sa...

Spôsob výroby polyetylénových vlákien s ultravysokou molekulovou hmotnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4720

Dátum: 19.12.2003

Autor: Du Wei

MPK: D01D 1/00, D01F 6/04, C08J 3/02...

Značky: polyetylénových, spôsob, vlákien, molekulovou, výroby, hmotnosťou, ultravysokou

Text:

...majú totiž teplotu varu nižšiu než 200 °C. Preto musí bytteplota pri vytlačovaní nižšia než 200 °C. Pri týchto prevádzkových podmienkach maximálnakoncentrácia UHMWPE, ktorá ešte môže byť použitá, je skutočne 5 - 6 .0015 Pociťovala sa potreba nájsť rozpúšťadlo smalým sklonom kprchavosti a zároveňschopné efektívne rozpúšťať práškový UHMWPE, ktore je možne špecificky použiť pripríprave opísanej vo vyššie uvedenom CN 1405367.0016...

Rastlinné bunky a rastliny, ktoré syntetizujú škrob so zvýšenou výslednou viskozitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4635

Dátum: 19.12.2003

Autori: Hoehne Michaela, Landschuetze Volker, Frohberg Claus

MPK: A01H 5/10, A23L 1/0522, A01H 5/00...

Značky: rastliny, zvýšenou, buňky, výslednou, syntetizujú, škrob, viskozitou, rastlinné

Text:

...amylóza/amylopektín a obsahu fosfátu, sú funkčné vlastnosti škrobu silne ovplyvnené molekulovou hmotnosťou, spôsobom umiestnenia vedľajších reťazcov, obsahom iónov, obsahom lipidov a proteínov,priemernou veľkosťou granuly a morfológiou granuly a podobne. Dôležité funkčné vlastnosti, ktoré možno vtomto kontexte zmieniť sú rozpustnosť,retrogradačné správanie, kapacita viazať vodu, vlastnosti tvorby filmu, viskozita,vlastnosti...

Systémy proteínov na prenos lipidov a ich kozmetické/dermatologické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4591

Dátum: 19.12.2003

Autori: Nürnberg Eberhard, Beutler Rolf, Schmidt Karl-heinz, Schrader Karl-heinz

MPK: A61K 8/72, A61K 8/30, A61K 8/92...

Značky: použitie, prenos, systémy, lipidov, proteínov

Text:

...vodíka na ošetrenie zapálených kožných partií. Pritom sa môžu prípadne dodatočne tradičným spôsobom použiť zvlhčovadlá ako hyalurónová kyselina,bielkovina z pšenice bez bližšej charakterizácie, glycerín alebo dimetikon a tokoferol napríldad0010 W 0 00/64472 opisuje kompozície na ošetrovanie kožných porúch obsahujúce extrakty z ovocia ako extrakt z granátového jablka na neutralizáciu voľných radikálov. Ako nosiče na ovocný extrakt sa...

List rotora veternej turbíny so zníženou emisiou zvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15518

Dátum: 19.12.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 1/06

Značky: zvuku, veternej, emisiou, rotora, turbiny, zníženou

Text:

...hrot listu rotora vyrobený zkovu môže slúžiť ako bleskozvod ateda zachytené blesky presmerovať do vhodného zvodového zariadenia, aby tým bola Veternáelektráreň účinne chránená v prípade zásahu bleskom. 0013 Výhodné ďalšie uskutočnenia vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.0014 V nasledujúcom texte je vynález bližšie opísaný pomocou obrázkov. Pritom ukazujúobrázok 1 pohľad zhora na list rotora podľa vynálezu s ohnutou koncovou...

Prípravky a spôsoby na stabilizáciu transtyretínu a inhibovanie chybného skladania transtyretínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4404

Dátum: 19.12.2003

Autori: Kelly Jeffrey, Powers Evan, Razavi Hossein

MPK: C07D 263/00, A61P 25/00, A61K 31/423...

Značky: transtyretínu, stabilizáciu, inhibovanie, přípravky, chybného, skladania, spôsoby

Text:

...ktorého je žiaduce liečenie choroby spojenej s transtyretinovým chybným poskladaním, zvlášt poľnohospodárskych a domácich druhov cicavcov.-3 0024 zlúčeniny opisané v tomto dokumente (napriklad biarylové zlúčeniny, ako napríklad ditlunizalové analógy, polychlórované bifenyly alebo benzoxazoly) môžu byt upravené s farmaceutický prijateľnými zložkami na pripravu fannaceutického prípravku, ktorý obsahuje túto zlúčeninu. V tomto dokumente sa pojmy...

Infračervené (IČ) komunikačné zariadenie pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4158

Dátum: 19.12.2003

Autori: Pammer Raimund, Boh Wolfgang

MPK: G08C 23/00, H04B 10/22, G07B 15/00...

Značky: vozidla, ic, zariadenie, motorové, komunikačné, infračervené

Text:

...pole a užšou smerovou charakteristikou pre vzdialené pole-3 Obr. 5 v úplne schematickom pohľade zhora použitie komunikačného zariadenia podľa tohto vynálezu na účely kontroly predbiehajúcim kontrolným motorovým vozidlomObr. 6 na čiastkových obrázkoch 6 A a 6 B príslušné obrazy blokových schém pre vysielacie a prijímacie zariadenia v kontrolovanom vozidle (obr. GA), ako aj v kontrolujúcom vozidle (obr. GB)Obr. 7 v porovnateľnom schematickom...

Nasýtené a nenasýtené heteroarylcykloalkylmetylamíny ako antidepresíva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3058

Dátum: 19.12.2003

Autori: Englberger Werner, Saunders Derek, Graudums Ivars, Zimmer Oswald, Schiene Klaus, Hennies Hagen-heinrich, Griebel Carsten, Reinardy Sabine, Bloms-funke Petra, Kless Achim, Kaulartz Dagmar, Pütz Claudia

MPK: A61K 31/4427, A61K 31/44, A61P 25/00...

Značky: antidepresíva, nasýtené, heteroarylcykloalkylmetylamíny, nenasýtené

Text:

...inhibujú spätnú absorpciu noradrenalínu a/alebo serotonínu. Uvedené zlúčeniny majú výrazné antidepresívne, anxiolytické a antinociceptívne účinky a sú preto vhodné na liečbu depresii, anxióznych porúch a bolesti. zlúčeniny podľa tohto vynálezu majú najmä potenciál na liečbu chronických bolestivých stavov, ktoré sú spojené s depresívnymi náladami alebo anxióznymi poruchami. Okrem toho sú uvedené zlúčeniny vhodné na liečbu migrény, močovej...

Rohož s umelým trávnikom a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9904

Dátum: 19.12.2003

Autor: De Vries Hugo

MPK: E01C 13/08

Značky: trávnikom, rohož, spôsob, výroby, umělým

Text:

...plniaci material môže byť ľahko periodicky uvoľnený, čím sa zabráni jeho stlačeniu alebo zhutneniu. Nebezpečenstvo úrazu následkom napríklad zachyteniaŠpuntov do rohože s umelým trávnikom alebo jeho pomerne vysokáodolnosť proti rotácii sa tiež zníži jeho vysokými vzájomnými medzerami.D 008 Podklad a steblá môžu byť vytvorené a vzájomne spojené tkaním. Avšak z výrobných dôvodov sa odporúča, aby podkladombola tkanina a steblá k nej boli...

Väzbové činidlá inhibujúce myostatín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9244

Dátum: 19.12.2003

Autori: Boone Thomas Charles, Han Hq, Min Hosung

MPK: C07K 14/475

Značky: inhibujúce, činidla, myostatín, väzbové

Text:

...čiastočne oslabuje obézny a cukrovkový fenotyp dvoch myších modelov, model agouti letálna žltá (AV Yen a kol.,FASEB J. 3.479 (1994 a obézny model (Lep°°°°). Akumulácia tuku a celková telesná hmotnost dvojnásobne mutovanej myši AW Mstn boli dramaticky znížené v porovnaní s myšou AW Mstn W (McFerron a kol., (2002), pozri vyššie). Okrem toho boli jej hladiny v krvi u myší AV Mstn po exogénnompodaní glukózy dramaticky nižšie ako u myší A...

Kompozícia alfa-1-antitrypsínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20742

Dátum: 19.12.2003

Autori: Kee Scott, Cook Paul, Fowler Scott A, Kling Robert, Weber David, Smith James

MPK: C07K 14/81

Značky: alfa-1-antitrypsínu, kompozícia

Text:

...for Protein Separation and Improvement of Blood Plasma F ractionation, Sept. 7-9, 1977, Reston, VA.0009 Dubin et al. V Preparative Biochemistry 20 63-70 (1990) zverejnili dvojstupňové chromatografické prečistenie, pri ktorom sa AAT najskôr eluuje z Blue SEPHAROSE a potom saprečistí gélovou tiltračnou chromatografiou.0010 Schultze a Heimburger V U. S. patente 3,293,236 zverejnili prečistenie AAT použitím chromatografie s výmenou katiónov...