Archív za 2003 rok

Strana 15

Systém na rozstrekovanie očkovacej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1157

Dátum: 10.11.2003

Autor: Johnston Joseph

MPK: A01K 45/00, A61D 1/00, A61D 7/00...

Značky: očkovacej, rozstrekovanie, systém, látky

Text:

...postreku tekutiny k vtákomalebo kurčatám, ktorá sa drží vo vnútri zásobníka s otvorenou vrchnou stranou. Tento systém na dodávku postreku zahŕňa podl hovastú vodiacu koľajnicu, po ktorej sa vratne môže pohybovaťaspoň jedna rozstrekovacia hlava. Podlhovastá vodiaca koľajnicamôže byť tvorená pneumaticky ovládaným beztyčovým valcom s rozstrekovacou hlavou alebo rozstrekovacími hlavami, pripevnenými k tomuto valcu na umožňenie vzájomného...

Substituované 9a-N-{N´-[4-(sulfonyl)fenylkarbamoyl]}-deriváty 9-deoxo-9-dihydro-9a-aza-9a-homoerytromycínu A a 5-O-desosaminyl-9-deoxo-9-dihydro-9a-aza-9a-homoerytronolidu A

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1048

Dátum: 10.11.2003

Autori: Bukvic Krajacic Mirjana, Brajsa Karmen, Kujundžić Nedjeljko

MPK: A61K 31/7042, C07H 17/00

Značky: 9-deoxo-9-dihydro-9a-aza-9a-homoerytromycínu, substituované, 5-o-desosaminyl-9-deoxo-9-dihydro-9a-aza-9a-homoerytronolidu, 9a-n-{n´-[4-(sulfonyl)fenylkarbamoyl]}-deriváty

Text:

...polčasom a krátkym časom terapie. V patente EP A 0316128 (G. M. Bright et al.) boli publikované nové 9 a-alyl a 9 apropargylderiváty 9-deoxo-9 a-aza-9 a-homoerytromycínu A a V patente US č. 4,492,688, z roku l/1985 (Bright G. M.) bola publikovaná syntéza a antibakteriálna aktivita zodpovedajúcich cyklických éterov. V J. Antibiot, 46 (1993), 1239, (G. Kobrehel et al.) je uvedená syntéza a spektrum aktivity nových 9 a,11-cyklických...

Nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1769

Dátum: 08.11.2003

Autor: Murjahn Klaus

MPK: B65D 1/22, B44D 3/12

Značky: nádoba

Text:

...dobrým priblíženim kfavorizovanému kruhovému zaobleníu pri zachovaní priblíženia kobdĺžnikovému pôdorysu, ktorým sa usporí miesto. Zaoblenie do kruhu je podľa vynálezu aproximované zaobleniami troch do seba navzájom prechádzajúcich kruhových oblúkov. Stabilita vedra vzaobleniach bočnej steny, najmä vzaobleniach rohov, ktoré sú tvorené prechodovými kruhovými oblúkmi s malým polomerom, je vysoká.Pri zrkadlovej symetrii k pozdĺžnej strednej...

Nosný strmeň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1285

Dátum: 08.11.2003

Autori: Guenter Bernd, Murjahn Klaus

MPK: B65D 25/28

Značky: nosný, strmeň

Text:

...naprieč odstáva vnútorný a vonkajší pás, medzi ktorými sú šikmé podpery, ktoré nadväzujúVinom výhodnom uskutočnení prebiehajú vzpery kľukato a tvoria trojuholníkové priehradky.-3 V inom výhodnom uskutočnení pásy nosných ramien nadväzujú na priečne steny rukoväte, takže spojito nadväzujú na vnútornú stenu, bočné steny a vonkajšiu stranu rukoväte, pričom proti priečnym stenám sú z odstupom usporiadané koncové vzpery nosných ramien....

Zariadenie na rotačné dierovanie, vysekávanie, strihanie alebo lisovanie, predovšetkým vytláčaných a pretláčaných nekonečných profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 395

Dátum: 08.11.2003

Autor: Märdian Franz-josef

MPK: B26D 7/26, B21D 28/36, B26D 5/02...

Značky: lisovanie, strihanie, profilov, rotačné, nekonečných, zariadenie, vytláčaných, dierovanie, pretláčaných, vysekávanie, predovšetkým

Text:

...Pružinová sila, vyvljaná napinacou pružinou, slúži na napinanie synchronizačného remeňa. Napinacia sila môže pritom byt nastaviteľná maticou osadenou na ojníci, 0022 Ďalej je výhodné uskutočnenie vynálezu, u ktorého je použitím dalsieho vodiaceho kolesa so zmenou smeru ovplyvňovaný priebeh synchronizačného remeňa tak, že ním vzniká čo najväčšiastyčná plocha medzi hnacim remeňom a ozubenými remenicami. Zväčšenie styčnej plochy zaisťuje...

Elektrické fajčiarske systémy, ktoré žeravia cigaretu pri detekcii potiahnutia z cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13625

Dátum: 07.11.2003

Autori: Crowe William, Watson Mark, Ripley Robert, Lee Robert, Stevenson Brett, Davis Pamela, Felter John Louis, Blake Clint, Solanky Ashok, Sharpe David

MPK: A24F 47/00

Značky: detekcii, žeravia, elektrické, fajčiarske, systémy, cigarety, potiahnutia, cigaretu

Text:

...To však zvyšuje náklady a ďalšiu výrobu pokiaľ sa tyká kvality. Navyše, malé prietokové časti sú náchylné na upchatie, najmä v zapaľovačoch, kde saumožní nejakému dymu pohybovať po dokončení poťahovania.0006 Ďalej je žiaduca charakteristika určenia krátkeho času odozvy pre elektricky žeravenú časť cigarety s jedným alebo viacerými žeraviacimi prvkami ako reakciu na poťahovanie. Na dosiahnutie rovnocennej skúsenosti k tradičnému...

Prekurzor N-acetylgalaktózamín-4-sulfatázy, spôsoby liečenie využívajúce uvedený enzým a spôsoby prípravy a purifikácie uvedeného enzýmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18366

Dátum: 07.11.2003

Autori: Starr Christopher, Qin Minmin, Henstrand John, Zecherle Gary, Chen Lin, Chan Wai-pan, Wendt Dan, Fitzpatrick Paul, Swiedler Stuart

MPK: A61K 38/46, C12N 1/02, C07H 21/04...

Značky: uvedeného, n-acetylgalaktózamín-4-sulfatázy, enzym, liečenie, spôsoby, přípravy, využívajúce, uvedený, prekurzor, enzymů, purifikácie

Text:

...(ASB) alebo jej časť, alebo jej biologicky aktívny mutant alebo analóg, do jednej alebo do viacerých hostiteľských buniek in vivo. Preferované uskutočnenia zahŕňajú optimalizáciu dávky podľa potrieb organizmu, ktorý sa má liečiť, výhodne cicavcov alebo ľudských jedincov, aby sa účinne zmiemili symptómy ochorenia. V preferovaných uskutočneniach je týmto ochorením mukopolysacharidóza VI (MPS VI) aleboTento prvý aspekt tohto vynálezu špecificky...

Trans-9,10-dehydroepotilón C a D, jeho analógy a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6836

Dátum: 07.11.2003

Autori: Myles David, Sundermann Kurt, Li Yong, Tang Li

MPK: C07D 413/00, A61K 31/427, C07D 405/00...

Značky: spôsoby, přípravy, trans-9,10-dehydroepotilón, analogy

Text:

...obsahujúce 12,13-epoxidy, ako epotilón B alebo BMS-247550, pravdepodobne vdaka absencii vysokoVýroba 9-oxo-epotilónových analógov, vrátane 9-oxoepotilónu D a jeho analógov pri použití chemických a biotechnologických postupov, bola nedávno opisaná V medzinárodnej PCT aplikácii č. W 0 O 1/83800, publikovanej 8. novembra 2001.Nedávno bola ohlásená syntéza a predbežná evaluácia trans 9,10-dehydroepotilónu D (5) a 26-trif 1 uóro-trans-9,10...

Kontrastné média majúce zlepšenú biologickú toleranciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6701

Dátum: 07.11.2003

Autori: Terry Ronald, Seligson Allen, Sovak Milos

MPK: A61K 49/04

Značky: toleranciu, kontrastné, biologickú, zlepšenú, media, majúce

Text:

...je aplíkovateľný na každé RCM a predovšetkým sa ukázalo, že nefunguje pre iosimenol. Ak sa formuluje podľa spôsobov doterajšieho stavu techniky s karboxylovou kyselinou neutralizovanou amínom, stáva sa iosimenol neočakávane v priebehu autoklávovania menej stabilný, než ak sa formuluje v TRIS s karboxylovou kyselinou v pomeroch, kedy TRIS prevažuje, alebo V obvykle používanom0004 Táto prihláška je založená na neočakávanom zistení, že dimérne...

Elektricky vyhrievaný cigaretový fajčiarsky systém s vnútorným snímačom na detekciu potiahnutia z cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17109

Dátum: 07.11.2003

Autori: Lee Robert, Sharpe David, Blake Clint, Crowe William, Ripley Robert, Stevenson Brett, Davis Pamela, Watson Mark, Felter John Louis, Solanky Ashok

MPK: A24F 47/00

Značky: potiahnutia, vnútorným, systém, vyhrievaný, cigaretový, detekciu, fajčiarský, cigarety, elektricky, snímačom

Text:

...sa zvyšujú náklady a ďalšie výrobné a kvalitatívne problémy. Okrem toho, drobné prietokové kanály sú náchylné na upchávanie, najmä v zapaľovačoch, V ktorých môžezostať časť dymu po dokončení potiahnutia.0006 Ďalej, je požadovanou vlastnosťou nastavenia rýchleho času odozvy pre elektrické ohrievanie časti cigarety jedným alebo viacerými vyhrievacími prvkami V závislosti na potiahnutí. Pre dosiahnutie zodpovedajúceho zážitku pri tradičnom...

Veterná elektráreň s prúdovými zbernicami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12432

Dátum: 07.11.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, F03D 9/00

Značky: zbernicami, elektráren, prúdovými, veterná

Text:

...steny veže a/alebo na spojenie segmentov prúdovýchzbemíc byť plánované prednostne flexibilné spojovacie zbemice. Tieto sú po vybudovaní vežepoužívané nato, aby spojili segmenty prúdových zbemíc, pokial tieto nedosahujú bezprostredne navzájom k sebe, alebo v prípade, že musia byť preklenuté štrbiny alebo iné prekážky medzisegmentmi prúdových zbemíc, napríklad príruba na segmente vežovej zbernice.0012 Aby bol na jednej strane personál...

Elektricky vyhrievaný cigaretový fajčiarsky systém na detekciu potiahnutia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17684

Dátum: 07.11.2003

Autori: Felter John Louis, Sharpe David, Lee Robert, Solanky Ashok, Davis Pamela, Stevenson Brett, Ripley Robert, Watson Mark, Crowe William, Blake Clint

MPK: A24F 47/00

Značky: fajčiarský, elektricky, potiahnutia, systém, vyhrievaný, cigaretový, detekciu

Text:

...toho,malé prietokové kanály sú náchylné na upchanie, najmä vzapaľovačoch, kde sa môže dym zdržovať po dokončení poťahovania.0006 Ďalej, určenie rýchleho času odozvy pre elektricky zapaľovanú časť cigarety jedným alebo viacerými výhrevnými prvkami v reakcii na potiahnutie je žiaduca charakteristika. Pre dosiahnutie ekvivalentného zážitku z tradičného fajčenia cigarety, V ideálnom prípade zapálenie cigarety by malo byť okamžité so začiatkom...

Použitie kopolyméru, ktorý má aspoň jednuočkovanú alkozy alebo hydroxypropylalkylénglykolovú skupini ako činidla pre lesk papiera a získané produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11677

Dátum: 07.11.2003

Autori: Buri Matthias, Kaessberger Michael, Gane Patrick

MPK: C08F 220/32

Značky: produkty, činidla, použitie, ktorý, hydroxypropylalkylénglykolovú, papiera, alkozy, skupini, jednuočkovanú, aspoň, kopolymerů, získané

Text:

...doložená prostredníctvom dokumentov0011 V priebehu spomenutého spôsobu sú najprv suspendované minerálne plnivá a/alebo pigmenty, ako je uhličitan vápenatý, dolomity, hydroxid horečnatý, kaolín, mastenec, sadra,oxid titaničitý, saténová beloba alebo hydroxid hlinitý. Aby sa to dosiahlo, sú použité pomocné činidla na dispergovanie a/alebo mletie týchto pigmentov a/alebo minerálnych plnív doterazoznačovaných ako minerálna látka.0012 Je...

Spôsob prípravy kyseliny indan-1,3-dikarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4296

Dátum: 07.11.2003

Autori: Guzman Mark Christopher, Watson Timothy James Norman, Arpin Patric

MPK: C07C 51/08, C07C 61/00

Značky: spôsob, přípravy, indan-1,3-dikarboxylovej, kyseliny

Text:

...kyseliny octovej akoncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej. Hydrolýza sa uskutočňuje pri teplote v rozmedzí od približne 25 °C do približne 100 °C v čase od približne 1 hodiny do približne 20 hodín.0008 Výhodne je uvedená teplota približne 100 °C a uvedený čas predstavuje približne 2 hodiny.0009 Pri bázickej hydrolýze sú podmienky a reakčný čas približne rovnaké ako pri kyslej hydrolýze. Medzi vhodné bázické katalyzátory patria alkoxidy kovov...

Kopolymér, ktorý má aspoň jednu alkoxy- alebo hydroxypolyalkylénglykolovú naočkovanú funkciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15067

Dátum: 07.11.2003

Autori: Gane Patrick, Kaessberger Michael, Buri Matthias

MPK: C08F 220/32

Značky: jednu, kopolymer, aspoň, alkoxy, ktorý, naočkovanú, hydroxypolyalkylénglykolovú, funkciu

Text:

...spôsobu sú minerálne plnivá a/alebo pigmenty, ako uhličitan vápenatý, dolomity, hydroxid horečnatý, kaolín, mastenec, sadra, oxid titaničítý, atlasová beloba alebo hydroxid hlinitý, najprv prevedené do vodnej suspenzie. Na to sa použijú prostriedky pre dispergáciu a/alebo pomocné mlecie prípravky pre tieto pigmenty a/alebominerálne plnivá, označované taktiež ako minerálne látky.0012 Je treba poznamenať, že v celom tomto opise používame...

Usporiadanie na ošetrovanie vnútorného povrchu kovovej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3130

Dátum: 07.11.2003

Autor: Salminen Aleksi

MPK: C23C 2/36, B08B 9/02, C23C 18/31...

Značky: povrchu, ošetrovanie, rúrky, usporiadanie, vnútorného, kovovej

Text:

...sú navrhnuté tak, aby pri prietoku ošetrovacieho prípravku vznikal na konci každej práve ošetrovanej kovovej rúrky rovnako veľký pokles tlaku. Výhodne je zaistené. aby na vnútornom povrchu všetkých kovových rúrok prúdilo súčasne rovnaké množstvo ošetrovacieho prípravku.0008 Podľa tohto vynálezu obsahuje rozvodný element aspoň jeden kanál na kvapalinu, ktorým môže byť ošetrovací prípravok buď privádzaný do rozvodného elementu, alebo z neho...

Zariadenie pre permanentnú kontrolu uzemnenia samočinne riadeného elektrického hromadného dopravného prostriedku pohybujúceho sa na pneumatikách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2794

Dátum: 07.11.2003

Autori: Verdier Laurent, Lohr Robert

MPK: B60L 5/00

Značky: kontrolu, zariadenie, prostriedku, pohybujúceho, riadeného, dopravného, uzemnenia, pneumatikách, samočinně, hromadného, permanentnú, elektrického

Text:

...akémukoľvek zvýšeniu napätia v dvoch prípadoch keď je sama vodiaca koľajnicaje potreba permanentne zaistiť správne pripojenie na kostrušasi pomocou špecifických prostriedkov.Hlavným predmetom súčasného vynálezu je permanentná kontrola kvality uzemnenia šasi za účelom vylúčenia akéhokoľvek rizika elektrizácie osôb, dotýkajúcich sa kovových častí alebo dielov, ktoré by mohli byť pod elektrickým napätím, a takmer okamžité vypojenie...

N-alkyl-4-metylénamino-3-hydroxy-2-pyridóny vhodné ako antimikrobiálne látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2775

Dátum: 07.11.2003

Autori: Bush Rodney Dean, Warshakoon Namal Chithranga

MPK: A61K 31/4412, A61K 31/4427, A61P 31/00...

Značky: n-alkyl-4-metylénamino-3-hydroxy-2-pyridóny, vhodné, látky, antimikrobiálne

Text:

...dve vetvy, výhodne jednu vetvu. Výhodné reťazce sú alkyly. Každý alkylový, alkénový a alkínový reťazec môže byť nesubstituovaný alebo substituovaný l až 4 substituentami pri substitúcii sú výhodné reťazce mono-, di- alebo trisubstituované. Každý alkylový, alkénový a alkínový uhľovodíkový reťazec môže byť substituovaný halo, hydroxy, aryloxy (napr. fenoxy), heteroaryloxy, acyloxy (napr. acetoxy), karboxy, aryl(napr. fenyl), heteroaryl,...

N-sulfonyl-4-metylénamino-3-hydroxy-2-pyridóny vhodné ako antimikrobiálne látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2750

Dátum: 07.11.2003

Autori: Bush Rodney Dean, Warshakoon Namal Chithranga

MPK: A61P 31/00, A61K 31/4427, A61K 31/4412...

Značky: n-sulfonyl-4-metylénamino-3-hydroxy-2-pyridóny, antimikrobiálne, vhodné, látky

Text:

...s l až 4 substituentmi ak sú substituované,výhodné sú mono~, di- alebo trisubstituované. Uhľovodíkové reťazce alkylu, alkenu a alkínu môžu byť substituovanê skupinami halo, hydroxy, aryloxy (napríklad fenoxy),heteroaryloxy, acyloxy (napr. acetoxy), karboxy, aryl (napr. fenyl), heteroaryl, cykloalkyl, heterocykloalkyl, spirocyklus,amino, amido, acylamino, keto, tioketo, kyano alebo akoukoľvek ich kombináciou. Výhodné uhľovodíkové skupiny...

Spôsob montáže listu rotora veternej elektrárne bez použitia žeriava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2144

Dátum: 07.11.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 1/00

Značky: použitia, veternej, spôsob, elektrárne, žeriava, listů, rotora, montáže

Text:

...listu náboja. Na superponovanie skrutkových čapov listu rotora so zodpovedajúcirni vyvŕtanými otvormi pripojenia listu rotora je tiež možné samotné pripojenie listu rotora pootočiť, ako vneskoršom pohone na prestavenie listu rotora, aby správneskrutkové čapy ležali v otvoroch na to plánovaných a boli pevne spojené s nábojom.Keď má vetemá elektráreň tri listy rotora, tak je výhodné, keď jedno z lán je nesené (otáčavým)hriadeľom alebo...

Spôsob výroby esterov kyseliny glyoxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 283694

Dátum: 07.11.2003

Autori: Sajtos Alexander, Zimmermann Curt

MPK: C07C 67/10, C07C 67/31, C07C 67/313...

Značky: kyseliny, glyoxylovej, esterov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby esterov kyseliny glyoxylovej, pri ktorom sa poloacetál esteru kyseliny glyoxylovej a) esterifikuje priamo s alkoholom za prítomnosti katalyzátora alebo sa b) najskôr prevedie na acetál esteru kyseliny glyoxylovej a potom sa esterifikuje alkoholom za prítomnosti katalyzátora, pričom sa v nadväznosti na a) a b) uskutoční odštiepenie acetálu na požadované voľné estery kyseliny glyoxylovej alebo ich hydrát.

Spôsob prípravy kamptotecínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 283693

Dátum: 07.11.2003

Autori: Wood Jeffery Lee, Mastrocola Antonietta Rose, Mellinger Mark, Fortunak Joseph Marian, Burk Patrick Lee

MPK: A61K 31/435

Značky: kamptotecínu, spôsob, farmaceutický, přípravy, prijateľnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy vodorozpustných analógov kamptotecínu všeobecného vzorca (I) vrátane spôsobu prípravy ich medziproduktov a zlúčenín pripravených týmto postupom. Takto pripravené vodorozpustné analógy kamptotecínu je možné použiť na inhibíciu rastu nádorových buniek citlivých proti týmto analógom.

Riadenie výťahu zabudované v zárubni

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1095

Dátum: 07.11.2003

Autori: Aluisetti Marco, Rossignol Eric

MPK: B66B 11/00, B66B 13/30

Značky: zárubní, riadenie, zabudované, výtahu

Text:

...byť zaistený pre autorizované osoby spoľahlivý a jednoduchý prístup, avšak proti prístupu nepovolaných osôb má byť výťahová kontrolnáTáto úloha je vyriešená znakmi, uvedenými vovýznamových častiach nezávislých patentových nárokov.Prehľad obrázkov na ggkresechVynález je bližšie vysvetlený pomocou príkladovObr.l pohľad na uzáver výťahovej šachty s prikladnýmObr.la prikladné usporiadanie zárubňového prvku 6V zárubni na otváracej straneOrb.lb...

Opticky variabilný prvok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 825

Dátum: 07.11.2003

Autori: Schilling Andreas, Tompkin Wayne Robert

MPK: B42D 15/10

Značky: prvok, použitie, variabilný, opticky

Text:

...možnosť,zvýšiť atraktivitu príslušného opticky variabilneho prvkutým, že sa docielia určite farebne efekty.vynález je založený na úlohe, navrhnúť opticky variabilný prvok, ktorý je možné ľahko« vyrobiť najrôznejšimi spôsobmi známymi pre výrobu opticky účinných štruktúr, má dosiaľ neznáme efekty pre pozorovateľa a naviac poskytuje dizajnérovi množstvo možností obmienTáto úloha je pri vyššie uvedenom opticky variabilnom prvku riešená tým, že...

Syntéza estetrolu cestou derivátov odvodených od estrónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7814

Dátum: 07.11.2003

Autori: Koch Thomas, Verhaar Mark Theodoor, Warmerdam Erwin Gerardus Jacobus

MPK: C07J 1/00

Značky: cestou, syntéza, estetrolu, estrónu, odvodených, derivátov

Text:

...karbonylová skupina na C 17 zlúčeniny(III) zredukovala s LiAlH 4 na estra-l,3,5(10),15-tetraén-3,17 diol (zlúčenina Vľa), ktorý sa izoloval ako diacetát (zlúčenina Vľb). Zlúčenina Vľb sa podrobila cis-hydroxylácii dvojitej väzby kruhu D použitím OSO 4, čo viedlo k vzniku estra-1,3,5(10)-trién 3,15 a,16 a,176-tetraol-3,17-diacetátu (zlúčenina Ib), z ktoréhopri zahrievaní s K 2 CO 3 v metanole vznikol estetrol (schéma 1).-aĺ 2. Ac 20, pyr H 0...

Polynukleotidy na amplifikáciu a detekciu Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7534

Dátum: 07.11.2003

Autori: Pabich Edward, Yu Hong, Marshall Ronald

MPK: C12Q 1/68, C12P 19/00, C07H 21/00...

Značky: neisseria, polynukleotidy, gonorrhoeae, detekciu, chlamydia, trachomatis, amplifikáciu

Text:

...C. trachomatis.0008 Predložený vynález poskytuje kompozície obsahujúce prvý polynukleotid skladajúci sa zo sekvencie nukleovej kyseliny SEQ ID NO l, SEQ ID NO 2 alebo SEQ ID NO 3 a druhý polynukleotid skladajúci sa zo sekvencie nukleovej kyseliny SEQ ID NO 4.0009 Predložený vynález tiež poskytuje sadu prímérov/sond vybraných zo sád prímérov/sond pozostávajúcu zZostavy 2 priméru a sondy pozostávajúcej z SEQ ID NO 2, 4 a 5Zostavy 3 priméru a...

Krycí mechanizmus okennej šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6860

Dátum: 06.11.2003

Autori: Binder Hans, Schabel Wolfgang

MPK: B60J 10/02, B60J 5/04

Značky: šachty, mechanizmus, okennej, krycí

Text:

...pričom prídržná príložka pevne drží alebo napomáha pevnému držaniu výplňovej súčasti. Elastický tesniaci prvok okennej tabuľky je s výhodou zhotovený z gumy alebo z materiálu, podobného gume, a je zovretý v lišteokennej šachty. Môže vykazovať kovovú vložku. Na zovretie, ktoré môže byťpodporované prilepením, slúži uvedená prídržná priložka. Po dĺžke lišty okennej šachty môže byť upravených i viac prídržných priložiek. Táto prídržná príložka...

Spôsob a zariadenie na rozdelenie sklenenej tabule opatrenej ryskou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11729

Dátum: 06.11.2003

Autor: Lisec Peter

MPK: C03B 33/033

Značky: zariadenie, rozdelenie, sklenenej, tabule, ryskou, spôsob, opatrenej

Text:

...sa na sklenené tabule pôsobí podtlakom vyvíjaným odsávacou hlavou na oboch stranách línie rysky a ak je tlak na sklenenú tabulu na stranu protiľahlú línii rysky vyvíjaný zlomovou lištou.Tlak potrebný na vyvolanie zlomu môže byť tiež vyvíjaný aj počas predpínania sklenenej tabule.Zariadenie na uskutočňovanie spôsobu podľa vynálezu má jednoduchú konštmkciu,pretože normálne stoly na rezanie skla sú opatrené odsávačmi za účelom pridržiavania...

Kryštalické deriváty kanabinoidu a spôsob purifikácie kanabinoidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4729

Dátum: 06.11.2003

Autor: Duchek John

MPK: C07D 311/00

Značky: deriváty, spôsob, purifikácie, kanabinoidu, krystalické

Text:

...alkán, alkén, diên tvoriaci šestčlenný kondenzovaný kruh aleboaromatický kruh a Y znamená alkylom substituovaný benzén.0008 Spôsob prípravy esterov kanabinoidu podľa predloženého vynálezu zahŕňa uvedenie kanabinoidu do reakcie s aspoň jednýmarylsulfonylhalogenidom v prítomnosti aspoň jednej bázy.0009 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť spôsob purifikácie kanabinoidu zahŕňajúci esterifikáciu kanabinoidu aspoň jedným...

Karta s optickou difrakčnou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4581

Dátum: 06.11.2003

Autori: Deinhammer Harald, Pass Josef

MPK: G07D 7/00, G06K 19/06

Značky: strukturou, karta, difrakčnou, optickou

Text:

...bankomatovej karty,kreditnej karty apod., ktorá má minimálne na prvej strane optickú ditrakčnú štruktúru, hlavne lentikulámu šošovku apod., je možne kartu vyrobiť jednoducho,rýchlo asnízkymi nákladmi tak, že sa profil optickej difrakčnej štruktúry počas laminovania karty vlisuje minimálne do vonkajšej vrstvy minimálne na prvú stranu karty pomocou raziacej dosky.0033 Pritom sa dá optická difrakčná štruktúra vyrobiť bez dodatočných...

Spôsob výroby rotačne symetrických predmetov z polymérnych materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3083

Dátum: 06.11.2003

Autor: Chiarion Claudio

MPK: B29C 53/00, B29C 69/02, B29C 43/36...

Značky: spôsob, symetrických, materiálov, výroby, predmetov, polymérnych, rotačné

Text:

...na otáčavý bubon za vzniku prstencového telesa s vopred stanoveným vnútomým a vonkajším priemerom, pričom hrúbku uvedeného prstencového telesa určuje prítlačný valec umiestnený nad uvedeným valcom v regulovateľnej vzdialenosti a s ním paralelný,- vloženia prstencového telesa do formy, ktorej diely tvoria dutinu tvarovanú ako rotačný predmet,- uzavretia dielov uvedenej formy predpísanou uzatváracou silou,- časového zdržanía na...

Odporové vyhrievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1892

Dátum: 06.11.2003

Autor: Donges Hans-günter

MPK: B65B 1/00, B65B 51/10

Značky: vyhrievanie, odporové

Text:

...prvku. Odborník pochopí, že je vhodné aj každé ďalšie pripojenie, napríklad lepenie, ktoré zabezpečí v nástroji presné ustavenie vyhrievacíeho prvku medzi druhým atretím tvarovým telesom. Svýhodou ale ponúka uchytenie vyhrievacíeho prvku možnosť demontáže, napríklad aby sa pri výmene nástroja tiež vymenil vyhrievací prvok.S výhodou sú elektrický vodivý mostík a ohrievací objekt v pokiaľ možno bezprostrednom kontakte. Preto je výhodné, že prvé...

Imunosupresia chaperonínom 10

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8456

Dátum: 06.11.2003

Autori: Cavanagh Alice Christina, Hill Geoffrey, Morton Halle, Banovic Tatjana

MPK: A61K 31/436, A61K 31/519, A61K 38/13...

Značky: chaperonínom, imunosupresia

Text:

...indukovanú mitogćnom (Athanasas-Platsis, 1993, PhD Thesis, The University of Queensland) a potláčať produkciu IFN-y CD 4 T bunkami.Avšak, neexistuje žiadny priamy dôkaz týkajúci sa toho, že EPF cpn 10 môže mat účinok ako imunosupresívne činidlo pri transplantácii, a obzvlášť pri prevencii GVHD. Pri chaperoníne 60, proteíne príbuznom proteínu tepelného šoku, ktorý tiež môže pôsobiť ako imunosupresívum, nebolo preukázané, že má akékoľvek...

Distribučná bezdrôtová sieť využívajúca úžitkové stĺpy a distribúcia optického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14530

Dátum: 06.11.2003

Autori: Mani Sanjay, Cutrer David

MPK: H04W 88/08

Značky: sieť, užitkové, bezdrôtová, optického, stĺpy, distribučná, využívajúca, signálu, distribúcia

Text:

...signálu použitím prevodu dole do základného pásma nasledovaného A/D prevodníkom a paralelne sériovým prevodníkom. Takto je prevádzaný analógový signál na čistý digitálny bitový tok. Spätný prevod, tvorený sériovo paralelným prevodnikom, nasledovaným D/A prevodníkom a potom prevodom na vyššiu frekvenciu umožňuje prevádzanie tohto čistého digitálneho bítového toku späť na analógový signál. Digitálny prenos vyžaduje prevádzanie na nižšiu...

Spirocyklické deriváty cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6848

Dátum: 05.11.2003

Autori: Hinze Claudia, Oberbörsch Stefan, Kögel Babette-yvonne, Englberger Werner, Linz Klaus, Friderichs Elmar, Sonnenschein Helmut, Schick Hans, Henkel Birgitta, Sundermann Bernd, Lipkin Michael Jonathan, Aulenbacher Otto, Rose Valerie Sarah

MPK: A61P 25/00, A61K 31/407, C07D 471/00...

Značky: deriváty, spirocyklické, cyklohexanu

Text:

...ale i ďalších subtypov týchto ópiových receptorov, a to ô a K. Preto jevýhodné, ked zlúčenina vykazuje tiež účinok na tieto ópiové receptory.0008 EP 0466548 zverejňuje spirocyklické 1,2,3,4-tetrahydroB-karbolínové deriváty, ktoré však na spirocyklickom nasýtenom kruhu nenesú žiadnuaminoskupinu. Tieto zlúčeniny majú analgetický účinok.0009 Úlohou predloženého vynálezu je poskytnúť liek, ktorý pôsobí na nociceptín/ORL 1 receptorový systém...

Uzamykacia cylindrická vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17208

Dátum: 05.11.2003

Autori: Hagl Alfred, Kornhofer Markus

MPK: E05B 27/00

Značky: uzamykacia, vložka, cylindrická

Text:

...viac hrán, tento účinok odpadá.0010 Pre prípad, že by uzamykacia cylindrická vložka musela byť zabudovaná napríklad dole hlavou je ďalej účelne, aby bol pár kolíčkov so skrátenou hĺbkou zasunutia na mieste styku kolíčka jadra s kolíčkom obalu pridržiavaný k sebe magnetický, napríklad pôsobením najmenej jedného magnetu vsadeného do čelnej plochy jedného z kolíčkov, pričom druhý kolíček musí byt vyrobený z feromagnetického materiálu.0011 Vo...

4-Substituované deriváty 1-aminocyklohexánu na použitie ako ligandy ORL1 receptorov a MU opiát receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4090

Dátum: 05.11.2003

Autori: Sonnenschein Helmut, Schick Hans, Hinze Claudia

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4523, A61K 31/403...

Značky: 4-substituované, 1-aminocyklohexánu, použitie, ligandy, receptorov, opiát, deriváty

Text:

...(diarea),relaxujúce efekty na dýchacie cesty, mikčný reflex (inkontinencia moču). Ďalej je diskutované použitie agonistov a antagonistov ako anorektiká, analgetiká0006 Zodpovedajúco mnohoraké sú aplikačné možnosti zlúčenín, ktoré sa viažu na ORL 1 receptor a tento aktivujú alebo inhibujú. Popri týchto hrajú veľkú rolu priamo voblasti terapie bolesti, ale tiež v iných zuvedených indikácií,opioidové receptory, ako je -receptor a iné...

Spirocyklické deriváty cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15137

Dátum: 05.11.2003

Autori: Lipkin Michael Jonathen, Englberger Werner, Linz Klaus, Hinze Claudia, Henkel Birgitta, Rose Valerie Sarah, Friederichs Elmar, Oberbörsch Stefan, Sundermann Bernd, Schick Hans, Kögel Babette-yvonne, Aulenbacher Otto, Sonnenschein Helmut

MPK: C07D 471/10, A61K 31/407, A61P 25/00...

Značky: cyklohexanu, spirocyklické, deriváty

Text:

...podmienkach znižuje (Abdulla a Smith, J. Neurosci., 18, 1998,s. 9685-9694).0005 ORL 1 receptor sa okrem toho ešte podieľa na regulácii ďalších fyziologických a patofyziologických procesov. Patrí medzi ne medzi iným učenie avytváranie pamäti (Manabe a kolektiv, Nature, 394, 1997, s. 577-581), sluch (Nishi a kolektív EMBO J., 16, 1997, s. 1858-1864) a mnoho ďalších procesov. V práci od Calo a kolektívu (Br. J. Pharmacol., 129, 2000, 1261 -...

Systém na ochladenie pacienta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3339

Dátum: 05.11.2003

Autori: Beard Mark, Stacy Peter, Whyte David, Coward Chris

MPK: A61F 7/00, A47K 13/00

Značky: systém, ochladenie, pacienta

Text:

...tvoria povrch na podopieranie pacienta, zdroj vysokotlakového vzduchu vo fluídnom spojení so vzduchovými vakmi a fluidné spojenie medzi vzduchovými vakmi a systémom na chladenie vzduchu, pričom vzduchové vaky sa dajú tlakovat bud studeným vzduchom s pomerne nízkym tlakom, ktorý pomáha ochladzovať pacienta, ale poskytuje pomerne slabú oporu, alebo vzduchom s pomerne vysokým tlakom, ktorý postačuje napodopretie pacienta, ale poskytuje pomerne...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1818

Dátum: 05.11.2003

Autor: Geiberger Christoph

MPK: A46B 9/00, A46B 5/00

Značky: kefka, zubná

Text:

...astredového bloku sa môžu líšiť o nie viac ako 20 v ploche.Stredový blok môže byť napríklad kruhový, oválny alebo mnohouholníkový v pôdoryse pri pohľade dole v smere štetín. Bežne, stredový blok je dostatočne veľký, aby niesol 4 až 12 trsov štetín bežnej veľkosti trsov štetín zubnej kefky, napr. trsov s 1 až 2 mm priemerom alebo najväčšímrozmerom rezaným naprieč smeru štetín. Vhodným usporiadaním trsov je mnohouholník s S až 10 trsmí...