Archív za 2003 rok

Strana 14

Spôsob premývania biofiltra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7740

Dátum: 14.11.2003

Autor: Lahtinen Heikki

MPK: C02F 1/00, B01F 5/00, C02F 3/00...

Značky: spôsob, biofiltra, premývania

Text:

...je založená na biologickej aktivite na povrchu filtra. Pri rýchlych filtroch je filtračná rýchlosť podstatne vyššia ako pri pomalých filtroch. Filtračná rýchlosť môže byť napríklad od 2 m/h do 50 m/h. Pri rýchlych filtroch nemá biologická aktivita taký veľký význam, ako pri pomalom filtrovaní.0011 Z hľadiska ñmgovania zariadenie je tiež dôležité, ako efektívne je možné zariadenie čistiť. Zrazenina nahromadená vo íiltroch znižuje výkon filtra...

Farmaceutické prostriedky a dávkové formy talidomidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13759

Dátum: 13.11.2003

Autor: D'angio Paul

MPK: A61K 9/48, A61K 31/454, A61K 9/20...

Značky: farmaceutické, prostriedky, formy, talidomidu, dávkové

Text:

...mazlva,pričom jedinou jednotkovou dávkovou formou je tableta.0022 Jediná jednotková dávkovà forma podľa vynálezu môžu byt použitá v spôsobe liečenia alebo prevencie lepry, chronického ochorenia štep-versus-hostiteľ, reumatoidnej artritldy. sarkoidózy, zápalového ochorenia,zápalováho ochorenia ěriev alebo rakoviny. Vo výhodnom spôsobe je ochorením rakovina.0023 Tento vynález zahrnuje jediná jednotkové dávkové formy racemického alebo...

Jednodielna dvojkomorová nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13637

Dátum: 13.11.2003

Autor: Hansen Bernd

MPK: A61J 1/00, B65D 1/09, B65D 81/32...

Značky: nádoba, dvojkomorová, jednodielna

Text:

...z nádoby. Najjednoduchšie sa takto dá jednak otvorit nádoba, ako aj zosňat pomocná nádoba, aby sa s nimi mohlo manipulovať oddelene.Výhodne sa tiež na vypúšťacom zariadení pomocnej nádoby vytvaruje zoslabené miesto,ktoré vytvára miesto požadovaného zlomu pre oddelenie uzáveru pomocnej nádoby kvôli uvoľneniu jej vypúšťacieho zariadenia.Ked sa pri nádobe jedná o druh ampuly, ktorej otvor sa predpokladá na hrdlovej časti axiálne vyčnievajúcej v...

Spôsob výroby oceľového plechu odolného voči abrazii a takto získaný plech

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4041

Dátum: 13.11.2003

Autori: Beguinot Jean, Brisson Jean-georges

MPK: C21D 1/18, C22C 38/14

Značky: takto, voči, výroby, odolného, spôsob, získaný, ocelového, plechů, abrázii, plech

Text:

...Mo a W sú vyjadrené v hmotnosti,- potom sa diel alebo plech chladí priememou rýchlosťou chladenia V jadre Vr 1150 xepl 7 (v °C/s) a vyššou ako 0,l°C/s medzi teplotou T a l 0 O°C, pričom ep je hrúbka dielu alebo plechu vyjadrená V mm,- a potom sa diel alebo plech ochladí až na teplotu okolia, a prípadne sa uskutočnívyrovnanie, 0006 Kalenie môže byť prípadne nasledované popúšťaním na teplotu nižšiu ako 350 °C,výhodne na teplotu nižšiu ako...

Použitie rasagilínu s riluzolom na liečenie amyotrofickej laterálnej sklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15117

Dátum: 13.11.2003

Autori: Levy Ruth, Blaugrund Eran

MPK: A61K 31/425, A61K 31/428, A61K 31/135...

Značky: použitie, riluzolom, sklerózy, laterálnej, liečenie, rasagilínu, amyotrofickej

Text:

...o riluzol 30 mg/kg A rasagilín 0,5 mg/kg riluzol 30 mg/kg u rasagilín 2,0 mg/kg riluzol 30 mg/kg o kontrola).0019 Tento vynález poskytuje farmaceutický prostriedok obsahujúci R()-N-propargyl-1-aminoindán alebo jeho farmaceutický prijateľnú soľ, 2-amino-G-trifluórmetoxybenzotiazol a farmaceuticky prijateľný nosič.0020 Vjednom uskutočnení je farmaceutický prostriedok formulovaný na perorálne, topikálne,parenterálne alebo nazálne...

Nádorové markerové proteíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3921

Dátum: 13.11.2003

Autori: Robertson John Forsyth Russell, Graves Catherine Rosamund Louise

MPK: G01N 33/564, G01N 33/574

Značky: použitie, markerové, proteiny, nádorové

Text:

...týchto pacientov. Napr. jedna štúdia využívajúca test ELISA na detekciu autoprotilátok proti proteínu p 53V sére pacientov skarcinómom prsníka uvádza, že autoprotilátky proti p 53 sa produkovali u26 pacientiek a u 1,3 kontrol (Mudenda, B., Green, J. A., Green, B. et al., The relationship between serum p 53 autoantibodies and characteristics of human breast cancer, (1994) Br. J. Cancer 69 4445-4449). Ďalším nádorovým markerovým proteínom,...

Spôsob výroby oceľového plechu odolného proti obrusu a získaný plech

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3310

Dátum: 13.11.2003

Autori: Beguinot Jean, Brisson Jean-georges

MPK: C21D 1/18, C22C 38/14

Značky: plechů, obrusu, výroby, ocelového, odolného, získaný, proti, spôsob, plech

Text:

...ako 0,23, výhodne menej ako 0,22 na zabezpečenie dobrej spôsobilosti na zváranie a rezanie.- 0 až 0,67 titánu a 0 až 1,34 zirkónia, pričom tieto obsahy musia byť také, aby súčet Ti Zr/2 bol vyšší ako 0,05, výhodne vyšší ako 0,1 a ešte lepšie vyšší ako 0,2,aby oceľ obsahovala hrubé karbidy titánu alebo zirkónia, ktoré zvyšujú odolnost proti obrusu. Avšak súčet Ti Zr/2 musi zostať nižší ako 0,67, lebo za touto hodnotou súčtu by oceľ...

Spôsob výroby oceľového plechu odolného voči abrazii a získaný plech

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3186

Dátum: 13.11.2003

Autori: Beguinot Jean, Brisson Jean-georges

MPK: C22C 38/14, C21D 1/18

Značky: plechů, odolného, ocelového, abrázii, plech, spôsob, získaný, výroby, voči

Text:

...materiálu. Z toho vyplýva, že obsah titánu musí výhodne zostať nižší ako 1 a lepšie nižší ako 0,9 , ba aj nižší ako 0,7 a obsah zirkónia musí výhodne zostať nižší ako 2 a lepšie nižší ako 1,8 , ba aj nižší ako 1,4 .- 0 (alebo stopy) až 2 lcremíka a 0 (alebo stopy) až 2 hliníka, pričom súčet Si Al je medzi 0,5 a 2 a výhodne vyšší ako 0,7 . Tieto prvky, ktoré majú redukčný charakter,majú okrem toho za úlohu podporovať získanie...

Použitie ochrannej zmesi plynov pre laserové hybridné zváranie kovových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9199

Dátum: 13.11.2003

Autori: Wankum Achim, Kaya Cerkez, Hildebrandt Bernd

MPK: B23K 26/14, B23K 35/38

Značky: zmesí, zváranie, kovových, použitie, laserové, plynov, hybridné, ochrannej, materiálov

Text:

...menšími rýchlosťami ochladzovania.Produktivita a hospodárnosť laserového hybridného zvárania a akost zvarových švov sú okrem iného tiež závislé od zloženia ochranného plynu použitého pri laserovom hybridnomVýber optimálne vhodného ochranného plynu pre daný spôsob laserového hybridného zvárania nastáva pod aspektom tvorby plazmy v závislosti od vlastností lasera, ako sú vlnová dĺžka, výkon, resp. intenzita laserového lúča, stabilita...

Spôsob minimalizácie strát kvôli adhézii k povrchom zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2075

Dátum: 13.11.2003

Autor: Cawthorne Simon

MPK: A61J 3/00, A61K 31/575, A61K 31/167...

Značky: povrchom, zariadenia, adhézii, spôsob, minimalizácie, kvôli, strát

Text:

...Ukázalo sa, že to tak nie je, pretože ani u veľkých výrobných nádob nie je potrebný žiadny nadbytok. 0007 Prvé uskutočnenie vynálezu preto poskytuje spôsob pridávania zložiek do viaczložkového farmaceutického suspenzného prípravku na inhaláciu, ktorý zahrnuje postupné pridávanie zložiek do kontajneru, pričom sa zložka s najväčším množstvom pridáva prvá, aby sa minimalizovali alebo vylúčili straty kvôli adhézii zložky na povrch kontajneru....

Závesné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8717

Dátum: 13.11.2003

Autor: Camps Werner

MPK: F16B 7/22, B42F 15/00

Značky: zariadenie, závesné

Text:

...definujúce vždy jedno hákovité podrezanie, ktoréuchopujú profilovú tyč. Také závesné zariadenie je podľa spisu US4,105,268 vhodné na zavesovanie dokumentov (napríklad výkresov, karát, časopisov a magazínov).Úloha predloženého vynálezu je vyriešená tým, že Závesná časť zariadenia pozostáva z dvoch hákových dielov, v podstate protiľahlých a na seba navzájom privrátených, definujúcích vždy jedno podrezanie,pričom jeden hákový diel je...

Gastrointestinálne aplikovateľný prípravok, obsahujúci extrakt zo zeleného čaju a donor no

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1427

Dátum: 13.11.2003

Autor: Schneider Heinz

MPK: A61K 36/185, A61K 31/185, A61K 31/04...

Značky: donor, obsahujúci, zeleného, prípravok, aplikovateľný, gastrointestinálne, extrakt, čaju

Text:

...použitia prípravku, obsahujúcehoa) extrakt zo zeleného čaju ab) aspoň jeden donor NO, ktorý je substrátom NO-syntetázy a/alebo aspoň jedenprekurzor tohto donoru NO,na výrobu prípravku na gastrointestinálnu aplikáciu pred chirurgickými zákrokmi, aby sa znížilo alebo vylúćilo riziko pooperačných komplikácií. 0025 Pod pojmom gastrointestinálne aplikovateľný prípravok sa v rámci tohto opisu rozumie prípravok, ktorý sa môže aplikovat na...

Atramentová náplň, kontrolér prúdenia kvapaliny a spôsob riadenia prietoku atramentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1023

Dátum: 13.11.2003

Autori: Miyazawa Hisashi, Ichihashi Akira, Shinada Satoshi

MPK: B41J 2/175

Značky: kontrolér, spôsob, riadenia, kvapaliny, prietoku, atramentová, atramentu, prúdenia, náplň

Text:

...kvapalných značkovacích systémoch. Tento odkaz ucí, že prívod a vývod sú umiestnene na jednej strane pohyblivého člena a pružina a vonkajší zdroj vákua sú umiestnené na inej strane pohybliveho člena. Patent špeciálne uvádza, žepružina nie je použitá na tesnenie ventilu, ale skor jevyhotovená iba na zabránenie odtoku, vonkajsi zdroj vákua slúži na udržanie zatvoreneho ventilu.0011 US patent č. 4 971 527 zahŕňa regulačný ventil pre atramentový...

Blistrové balenie a tuhá dávková forma, obsahujúce desmopresín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 916

Dátum: 13.11.2003

Autori: Nilsson Lars Anders Ragnar, Wannerberger Kristin

MPK: A61K 38/10, A61K 9/20

Značky: desmopresín, tuhá, blistrové, obsahujúce, balenie, forma, dávková

Text:

...ktoré sú k dispozícii na farmaceutické použitie, sa nachádza vo Pharmaceutics - The science of dosage form design vyd. M. E. Aulton, Churchill Livingstone, Edinburgh,London, Melbourne a New York 1988.0006 Existuje potreba poskytnúť blistrové balenie, obsahujúce desmopresín, u ktorého nie je problémom stabilita pri skladovaní.0007 Patent US 5 763 405 opisuje tuhú dávkovú formu desmopresínu. Má enterický povlak, prispôsobený na to, aby...

Spôsob testovania výfukových turbokompresorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 782

Dátum: 13.11.2003

Autor: Rohde Christian

MPK: F02B 37/12, F02B 37/04, F02B 37/00...

Značky: spôsob, turbokompresorov, testovania, výfukových

Text:

...turbokompresora, alebo pri bi-turbomotoroch oboch výfukových turbokompresorov,prebieha so stlačeným vzduchom, ktorý je sám vytváraný vlečne poháňaným spaľovacím motorom. Je ale tiež možné k saciemu systému vlečne poháňaneho spaľovacieho nwtoru privádzať vzduch už pod určitým tlakom, tento tlak je v spaľovacom motore zvýšený, takže k testu za studena výfukového turbokompresora je k dispozícii studený vzduch s pomerne vysokým tlakom....

Stomatologické použitie rastlinných látok z rebarborových koreňov (druh patriaci do Rheum genus) a špenátových listov (spinacia oleracea I.)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7899

Dátum: 13.11.2003

Autor: Mongiorgi Romano

MPK: A61K 36/00, A61P 1/00

Značky: stomatologické, patriaci, spínacia, látok, koreňov, rheum, rebarborových, druh, listov, genus, špenátových, oleracea, použitie, rastlinných

Text:

...novú zlúčeninu zvláštneho významu. Tieto materiály sú perfektne kompatibilné biologicky aj štrukturálne s dentálnym tkanivom azdá sa, že sa dokážu s dentínom integrovať efektívne a stabilne. Majú však nevýhodu v tom, že sú veľmi hygroskopické, čo spôsobuje, že sa ťažko zahrnujú do gélov alebo zubných pást.0017 Vsúčasnosti boli objavené netoxické rastlinné látky, ktoré sú rozpustné vo vodnom prostredí, kompatibilné s dentálnymi tkanivami a...

Antisense modulácia expresie apolipoproteínu B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14487

Dátum: 13.11.2003

Autori: Lemonidis-tarbet Kristina, Graham Mark, Freier Susan, Crooke Rosanne, Dobie Kenneth

MPK: C07H 21/00, C12N 15/113, A61K 48/00...

Značky: antisense, modulácia, expresie, apolipoproteinu

Text:

...oblasti ApoB-10 O (Kim and Young, J. Lipíd Res., 1998, 39, 703-723 McCormick et al., J. Biol. Chem., 1997, 272, 23616-23622). 0013 Pripravili sa myši s knockoutovaným apolipoproteín B (ktoré majú poruchy ako ApoBl 00, tak ApoB-48), ktoré sa chránia pred rozvojom hypercholesterolémie, ked sa kŕmia stravou bohatou na tuky (Farese et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 1995, 92, 1774-1778 Kim and Young, J. Lipíd Res., 1998, 39, 703-723). Výskyt...

Antisense modulácia expresie apolipoproteínu B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14474

Dátum: 13.11.2003

Autori: Freier Susan, Graham Mark, Crooke Rosanne, Dobie Kenneth, Lemonidis-tarbet Kristina

MPK: C07H 21/00, A61K 48/00, C12N 15/113...

Značky: modulácia, apolipoproteinu, expresie, antisense

Text:

...sa skúmali štruktúme znaky LDL receptorovej väzbovej oblasti ApoB-100 (Kim and Young, J. Lipid Res., 1998, 39, 703-723 McCorrníck et al., J. Biol. Chem., 1997, 272, 23616-23622). 0013 Pripravili sa myší s knockoutovaným apolipoproteín B (ktoré majú poruchy ako ApoB 100, tak ApoB-48), ktoré sa chránia pred rozvojom hypercholesterolémie, keď sa kŕmia stravou bohatou na tuky (Farese et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 1995, 92, 1774-1778...

Dverový plášť, spôsob výroby dverí a dvere vytvorené pomocou neho

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11199

Dátum: 12.11.2003

Autori: Lynch Steven, Ruggie Mark, Walsh Jason, Liang Bei-hong, Coghlan Henry, Hardwick Geoffrey

MPK: E06B 3/70

Značky: výroby, dveře, pomocou, vytvořené, plášť, dverový, dveří, spôsob

Text:

...vlysy dverového rámu, ktoré sú vhodné pre spotrebiteľov.0008 V snahe vyriešiť tento problém niektoré spôsoby poskytujú umiestnenie oddelených kusov dyhy alebo krycieho papiera, aby bol vzor na dyhe alebo krycej vrstve orientovaný podľa želania. Napríklad kusy dyhyzodpovedajúce veľkosti priečnych vlysov dverového rámu sú umiestnené na príreze na miestach, ktoré zodpovedajú priečnym vlysom dverového rámu. Krycie vrstvy musia však byť...

MIG plazmové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10595

Dátum: 12.11.2003

Autori: Dykhno Igor, Ignatchenko Georgiy

MPK: B23K 10/02, B23K 9/00

Značky: zváranie, plazmové

Text:

...musí byť udržiavaný povrchovým napätím V zvislej polohe. Ako je znázornená na grafe podľa obr. 1, tak sa rýchlosť nanášania zvyšuje pri zvyšovaní zváracieho prúdu, pričom sa rýchlosť nanášania zvyšuje, ked sa zvyšuje zvárací prúd. To vedie k nadmernémutaveniu elektródy a k nadmernej spotrebe zváracieho kovu.0008 Zhora uvedené podmienky obmedzujú rýchlosť zvárania a hrúbku materiálu, ktorý môže byť zváraný pri jednom prechode za prevádzky V...

Rekombinantný poxvírus obsahujúci aspoň dva ATI promótory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2714

Dátum: 12.11.2003

Autori: Howley Paul, Leyrer Sonja

MPK: C12N 5/10, C12N 15/863, A61K 39/275...

Značky: poxvírus, obsahujúci, aspoň, promotory, rekombinantný

Text:

...vo vírusovom genóme.0009 Podľa predkladaného vynálezu poxvírusom môže byť akýkoľvek poxvírus, v ktorom by expresia génov mala byť riadená ATI promótorom alebo jeho derivátom. Poxvírusom teda môže byť akýkoľvek vírus podčeľade Chordopoxvirinae a Entomopoxvirinae (pozri Fields Virology 3 rd edition, Lippíncott-Raven Publishers, Philadelphia, USA, kapitola 83,ISBN 0-7817-02514). Vírusy podčeľade Chordopoxvirinae sú predovšetkým výhodné,pokiaľ...

Zariadenie na tvarovanie rúrok s turbulenciou vzduchu v tvarovacom tuneli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2177

Dátum: 12.11.2003

Autori: Lupke Manfred Arno Alfred, Lupke Stefan

MPK: B29C 47/00, B29C 49/00, B29C 47/90...

Značky: tvarovanie, tuneli, turbulenciou, vzduchu, rúrok, tvarovačom, zariadenie

Text:

...pridávať k turbulencii vzduchu prídavné chladenie.Zlepšenie vyššie uvedeného Vytláčacieho zariadenia spočíva I skutočnosti, že uvedený prenos energie privádza energiu zo zdroja energie cez lisovacie usporiadanie k prvkuĎalšie vytvorenia sú predmetom závislých nárokov.Na základe zistenia Corma Inc., predložený vynález sa týka vytláčacieho zariadenia, ktoré vytláča kontinuálnu dĺžku duteho plastoveho výrobku, napríklad plastovej rúrky alebo...

Antagonisty CCR1 vhodné okrem iného na liečbu demyelinizačného zápalového ochorenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 675

Dátum: 12.11.2003

Autori: Carson Kenneth, Harriman Geraldine, Ghosh Shomir

MPK: C07D 221/00, C07D 313/00, C07D 491/00...

Značky: iného, zápalového, ochorenia, okrem, demyelinizačného, liečbu, antagonisty, vhodné

Text:

...Nature, 347 669-671 (1990.0003 Nájdenie malých molekúl antagonistov interakcie medzi receptormi chemokínu C-C (napríklad CCR 1) a ich Iigandov, vrátane RANTES a MlP-1 ot, by viedlo k získaniu zlúčenin, ktoré by boli vhodné na inhibíciuprocesov spúšťaných interakciou receptora s Iigandom.SÚHRN VYNÁLEZU 0004 Predmetný vynález sa týka zlúčeniny všeobecného vzorca R 1alebo jej N-oxidu alebo fyziologicky prijateľnej soli tejto zlúčeniny,...

Spôsob a zariadenie na chladenie fúkacích trysiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 510

Dátum: 12.11.2003

Autori: Kircher Werner, Adamov Revold, Sakowicz Andrzej, Luven Arno

MPK: C21C 7/10

Značky: trysiek, chladenie, fúkacích, zariadenie, spôsob

Text:

...tekutého kovu.Úlohou predkladaného vynálezu je ďalej rozvinúť spôsob vyššie uvedeného druhu tak,aby bolo v prípade úniku z chladiaceho plášťa trysky zabránené vyššie opísaným nevýhodám a podľa toho sa zvýšila bezpečnosť obsluhujúceho personálu a ochrana celej aparatúry. Obdobneto platí tiež vzhľadom na ďalej zdokonaľované zariadenie.Vyššie uvedená úloha je splnená prostredníctvom spôsobu podľa nároku 1. Prvé opatrenie spočíva v použití...

Rýchlospojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13910

Dátum: 11.11.2003

Autori: Greminger Hans, Meier Ulrich

MPK: F16L 37/088

Značky: rýchlospojka

Text:

...otvoru 11. V znázomenom príklade uskutočnenia sadoraz 18 nachádza na konci puzdra 10 odvrátenom od zasúvacieho konca 13.0011 Ďalej má puzdro 10 voblasti, vktorej sa vspojenom stave nachádza cylindrickýkoncový úsek 20 rúrovej spojky 12 uložený medzi zasúvacím koncom 16 ažliabkom 17, kruhovú drážku 21 , do ktorej je vsadený tesniaci krúžok O 22.0012 Na zablokovaníe rúrovej spojky 12 vpuzdre 10 V spojenom stave znázomenom na obrázkoch a 2 slúži...

Nové liečivá na liečenie chronických obštrukčných pľúcnych chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5534

Dátum: 11.11.2003

Autori: Rudolf Klaus, Hoenke Christoph, Schromm Kurt, Konetzki Ingo, Heine Claudia, Schnapp Andreas, Buettner Frank, Schollenberger Hermann, Pestel Sabine, Bouyssou Thierry, Lustenberger Philipp

MPK: A61K 31/535, A61P 11/00, A61K 31/5375...

Značky: chronických, nové, liečenie, liečivá, obštrukčných, chorôb, pľúcnych

Text:

...zlúčenín všeobecného vzorca l, V ktorom znamenána výrobu liečiva na liečbu COPD.Zvlášť výhodne je použitie zlúčenín všeobecného vzorca L v ktorom znamená n 1 alebo 2,R vodík alebo metyl R 2 vodík alebo metyl R 3 vodík, metyl, OH, metoxy, -O-CHg-COOH alebo -O-CHz-COOetylna výrobu liečiva na liečbu COPD.Podľa vynálezu má ďalej osobitný význam použitie zlúčenín všeobecného vzorca l, v ktorom znamenána výrobu liečiva na liečbu COPD.Výhodný...

Ponožka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4561

Dátum: 11.11.2003

Autor: Lambertz Bodo

MPK: A63B 71/08

Značky: ponožka

Text:

...časti 11, pätovej časti 12 a našľapovacej časti, ktorá sa nachádza medzi palcovou a pätovou časťou. Časti 11, 12 a 13 môžu byť vyhotovené zospevneného materiálu podobne ako v uvedenom v príklade vyhotovenia. Možné sú ajkombinácie materiálov ako napríklad strižná Vlna s elastomérovými materiálmi, ako jenapríklad Elastan. Možné je aj doplnenie prídavných vypchávok v uvedených častiach.0012 Driek je na konci, ktorý je odvrátený od...

Zvukovo izolujúci tepelný ochranný štít

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3696

Dátum: 11.11.2003

Autori: Pirchl Christoph, Gnädig Christian, Berbner Jürgen

MPK: B32B 15/01, B32B 15/02, B32B 15/20...

Značky: zvukovo, tepelný, ochranný, štít, izolujúci

Text:

...ako nosná vrstva použitý hliníkový plech, ktorý je čiastočne perforovaný. Ako ochranný poťah je najmä usporiadanáV DE 89 OO 894 U je opísaný izolačný štít na podlahu motorového vozidla, V ktorom je na doskovom nosnom dieli usporiadaná izolačná vrstva, ktorá je na strane protiľahlej nosnému dielu krytá ochrannou fóliou. Nosný diel tohto izolačného štítu je vytvorený ako dierovaný kovový plech alebo ako kovový mriežkový diel. Izolačná vrstva...

Prípravok obsahujúci zmes zlúčenín kremíka s aminoalkylovou funkčnou skupinou ako aj oligosilylovaných zlúčenín s aminoalkylovou funkčnou skupinou, jeho príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1920

Dátum: 11.11.2003

Autori: Burger Rosemarie, Giessler Sabine, Jenkner Peter, Monkiewicz Jaroslaw, Just Eckhard

MPK: C09D 183/08, C08K 5/00

Značky: funkčnou, zlúčenín, aminoalkylovou, kremíka, použitie, príprava, prípravok, skupinou, oligosilylovaných, obsahujúci

Text:

...s aminoalkylovou funkčnou skupinou ako bis produkty,napríklad bis-MO, bis-AMEO, bis-cyklo-AMEO, bis-DAMO, bisTRIAMO. EP 1 031 593 A 2 preto uvádza v podstate prípravky bez obsahu alkoholu zložené zo zmesi vo vode rozpustných zlúčenín kremíka s amínovými funkčnými skupinami a oligosilylovaných zlúčením s amínovými funkčnými skupinami bez obsahu alkoholu,vody a, ak je to žiaduce, kyseliny, pričom podiel amínových funkčných skupín v...

Prostriedok na liečbu gastrointestinálneho traktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1890

Dátum: 11.11.2003

Autor: Agger Nicolai

MPK: A61K 31/185, A61P 1/00, A61K 36/00...

Značky: prostriedok, traktu, liečbu, gastrointestinálneho

Text:

...polymér, ktorý môže zvyšovať absorpciu glukózy. Okrem iného bolo v prípravku tiež opísané, že má ochranný účinok na mukózu čreva.0005 EP O 474 282 opisuje použitie materiálov obsahujúcich polysacharidy v prípravkoch na liečbu poraní. Použitým materiálom sú šupky Ispaghuly (alebo psyllium), opísané ako vláknitý materiál Pokiaľ sú šupky Ispaghuly používané V oblasti liečby poraní, majú tieto šupky okrem iných vlastností výhodu v tom, že...

3,5,3´-trijódtyronínsulfát ako tyromimetické činidlo a jeho farmaceutická formulácia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1251

Dátum: 11.11.2003

Autori: Santini Ferruccio, Pinchera Aldo

MPK: A61K 31/185, A61P 5/00

Značky: činidlo, formulácia, farmaceutická, tyromimetické, 3,5,3´-trijódtyronínsulfát

Text:

...do štvrtého mesiaca postnatálneho života (odkaz 11). Vzhľadom na základnú úlohu,ktorú majú hormóny štítnej žľazy v priebehu rastu, predovšetkým pokiaľ ide o zapojenie funkcií centrálneho nervového systému, boli vyslovené predpoklady o možnosti, že T 3 S v tomto tkanive môže telo taktiež využiť ako príležitostný zdroj Th ak a keď je to potrebné, počas prvého obdobia života. Štúdie uskutočnené na autoptických vzorkách humánneho nervového...

2-pyridónové deriváty ako inhibítory neutrofilnej elastázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 816

Dátum: 11.11.2003

Autori: Lawitz Karolina, Bladh Hakan, Nikitidis Grigorios, Lepistö Matti, Klingstedt Tomas, Larsson Joakim, Lönn Hans

MPK: A61P 29/00, A61K 31/4412, A61K 31/505...

Značky: inhibitory, deriváty, 2-pyridónové, neutrofilnej, elastázy

Text:

...ciest hľienmi sú hlavne patologické rysyCOPD, Vrátane cystickej fibrózy a chronickej bronchitídy. NE narušuje produkciu hlienov, čo vedie k upchatiu dýchacích ciest hlienmi. Uvádza sa, že NE zvyšuje exprimovanie hlavného dýchacieho hlienového génu MUCSAC (Fischer, B. M. Voynow,2002, Am. J. Respir. Cell Biol., 26, 447-452). Podávanie NE vo forme aerosólu morčatám Vedie po 20 minútach kontaktu k rozsiahlemu poškodeniu epitelu (Suzuki a...

Deriváty imidazochinolínu ako ligandy receptorov adenozínu A3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 740

Dátum: 11.11.2003

Autori: Bátori Sándor, Boer Kinga, Arányi Péter, Gerber Katalin, Balázs László, Vargane Szeredi Judit, Balogh Mária, Kapui Zoltán, Walcz Erzsébet, Urban-szabo Katalin, Mikus Endre, Nagy Lajos, Timari Géza

MPK: A61K 31/415, A61P 13/00, A61P 11/00...

Značky: deriváty, receptorov, imidazochinolínu, ligandy, adenozínu

Text:

...Tieto receptory boli identifikované takmer vo všetkých bunkových typoch, avšak ich expresia je najvyššia v čreve a močovom mechúre. Tento podtyp pravdepodobne takisto plní dôleži tú regulačnú funkciu pri regulácii vaskulárneho tonusu a zohrávaurčitú úlohu v rámci funkcie prsných buniek.Na rozdiel od receptorov Al a Ak, distribúcia ktorých v tkanivách sa detegovala na proteínovej úrovní, sa prítomnost receptorov Am, a A 3 detegovalaxna báze...

Systém na riadené uvoľňovanie pohlavných hormónov pre nazálnu aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 479

Dátum: 11.11.2003

Autor: Mattern Claudia

MPK: A61K 9/107, A61K 31/568

Značky: uvoľňovanie, riadené, pohlavných, nazálnu, systém, hormónov, aplikáciu

Text:

...56(l) 139- 141 (1991), Nasally-administered progesterone comparison of ointment and spray forrnulations, Maturitas l 3(4) 313 - 317 (1991), Progesterone administration by nasal sprays in menopausal women comparison between two different spray formulations, GynecolEndocrinol 6(4) 247 - 251 (1992), Effects of the repetitive administration of progesterone bynasal spray in postmenopausal women, Fertil Steril, 60(6) 1020 - 1024 (1993) a Nasal...

Spôsob a zostava pre vytvorenie komunikačného spojenia s mobilnou komunikačnou sieťou ako aj vhodné telekomunikačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4137

Dátum: 10.11.2003

Autor: Baumkötter Manfred

MPK: H04Q 7/32

Značky: vytvorenie, komunikačného, sieťou, komunikačnou, spojenia, zostava, mobilnou, vhodné, spôsob, zariadenie, telekomunikačné

Text:

...telekomunikačného zariadenia do intemetu internetovú prístupovújednotku s ktorou je za týmto účelom telekomunikačné zariadenie spojené sieťou LAN (LocalArea Network). Pri tomto procese systém vprípade, že komunikácia bola iniciovaná mobilným teletoitom, osloví jarístupovíi a sprostredkovaeiu jednotku mobilnej komunikačnej siete cez prístupovú cestu internetovej prístupovej jednotky sIP adresou, ktorá jej bola priradená. Uprednostňovaný...

Cesto na sladkú oblátku, sladká oblátka a cukrovinkový výrobok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283698

Dátum: 10.11.2003

Autori: Conti Claudia, Moppett Garry Dean

MPK: A21D 10/04, A21D 13/08, A21D 2/18...

Značky: obsahom, výrobok, cukrovinkový, oblátka, oblátku, sladkú, cesto, sladká

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je cesto na sladké oblátky, v ktorom je časť pšeničnej múky nahradená cereálnou krupicou a časť alebo celé množstvo sacharózy je nahradená redukujúcim cukrom
ako aj sladké oblátky a cukrovinkové výrobky s ich obsahom.

Dermatologické prípravky s tekutými kryštálmi ako vehikulom a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283697

Dátum: 10.11.2003

Autori: Sochorová Ružena, Sáková Oľga, Varga Ivan, Rázus Luboslav

MPK: A61K 33/24, A61K 31/415, A61K 31/19...

Značky: kryštálmi, přípravy, vehikulom, přípravky, dermatologické, spôsob, tekutými

Zhrnutie / Anotácia:

Dermatologické topické prípravky na báze tekutých kryštálov ako vehikula obsahujú účinnú látku močovinu, bifonazol, mliečnan sodný, organické a anorganické filtre, dezinfekčnú prísadu a pomocné látky. Spôsob prípravy, pri ktorom sa vytvára systém tekutých kryštálov v emulzii olej/voda s anizotropnou lamelárnou fázou tak, že vrstva vodnej fázy a oleja je oddelená ďalšou vrstvou vody, ktorá je zachytená na medzifázovom rozhraní emulgačného...

Spôsob úpravy obehovej vody z lakovacieho zariadenia a prostriedky na použitie v tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 283696

Dátum: 10.11.2003

Autori: Manderscheid Karl, Lindemann Johannes, Bohnes Dirk

MPK: C02F 1/56, C09D 7/00

Značky: lakovacieho, spôsobe, tomto, úpravy, obehovej, prostriedky, zariadenia, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Farba sa vyperie z vychádzajúceho vzduchu, ktorý opúšťa lakovacie zariadenie s rozpúšťadlom alebo bez neho, a najmenej raz za čas sa oddelí z obehovej vody. Podstatou vynálezu je to, že s obehovou vodou sa zmieša kyselina polyasparágová, výhodne spolu s aniónovými tenzidmi. Opísané sú aj prostriedky na použitie pri tomto spôsobe, zahrnujúce kombináciu kyseliny polyasparágovej a aniónových tenzidov.

Viaczložková tabletová lieková forma, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283695

Dátum: 10.11.2003

Autori: Depui Helene, Hallgren Agneta

MPK: A61K 33/08, A61K 33/10, A61K 31/44...

Značky: viaczložková, lieková, forma, použitie, spôsob, tabletová, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Orálny farmaceutický prípravok predovšetkým na použitie pri prevencii a liečení dyspeptických príznakov, ako sú bolesti či nepríjemné pocity v horných oblastiach zažívacieho traktu a pálenie záhy, zahŕňa kombináciu rôznych činidiel, ktoré potláčajú žalúdočnú kyslosť, ako je inhibítor protónovej pumpy citlivý na kyseliny a antacidové činidlo a/alebo alginát v novej tuhej liekovej forme, najmä vo forme tabliet. Je opísaný aj spôsob výroby týchto...

Chinolinyl pyrolopyrazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1225

Dátum: 10.11.2003

Autori: Yingling Jonathan Michael, Sawyer Jason Scott, Beight Douglas Wade

MPK: A61K 31/4709, A61K 31/4162, A61P 35/00...

Značky: pyrolopyrazoly, chinolinyl

Text:

...pôvodu.0006 TGF-Bt je multifunkčný cytokín kritický pre opravu tkanív. Vysoke koncentrácie TGF-Bt sú dodávané do miest zranení doštičkovými granulami (Assoian a Sporn (1986) J. Cell Biol. 102 1217-1223). TGF-Bt iniciuje série udalosti, ktoré podporujú hojenie, vrátane chemotaxie buniek ako sú leukocyty, monocyty aiibroblasty areguláciu rastových faktorov acytokinov aktívnych pri angiogenéze, delenie buniek súvisiace sopravou tkaniva a...