Archív za 2003 rok

Strana 13

Liečivo na liečenie úzkosti a panického strachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283711

Dátum: 18.11.2003

Autori: Brown Jason Peter, Gee Nicolas Steven, Singh Lakhbir, Woodruff Geoffrey Neil

MPK: A61K 31/195, A61K 31/22, A61K 31/00...

Značky: liečenie, úzkosti, panického, liečivo, strachu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie gama-aminokyseliny tu definovaného všeobecného vzorca, v ktorom R1 znamená vodík alebo alkylovú skupinu s 1 až 8 atómami uhlíka a n znamená 4, 5 alebo 6, alebo jej farmaceuticky prijateľné soli na výrobu liečiva určeného na liečbu a/alebo prevenciu úzkosti a/alebo panického strachu cicavcov.

Spôsob rozkladu destilačných zvyškov z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283710

Dátum: 18.11.2003

Autori: Ciborowski Stanislaw, Piechota Stanisław, Śledzińska Krystyna

MPK: C07C 27/28, C07C 27/10, C07C 45/28...

Značky: spôsob, zvyškov, rozkladu, cyklohexanonu, výroby, destilačných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozkladu destilačných zvyškov z výroby cyklohexanónu zahŕňajúci zahrievanie a miešanie týchto zvyškov s vodným roztokom sodných solí slabých kyselín, ktorých disociačná konštanta je nižšia ako 1 x 10exp(-4), pri teplotách 200 až 250 °C a tlaku, ktorý sa rovná aspoň tlaku nasýtených pár pri teplotách systému.

Spôsob izolácie organických kyselín a uhličitanov alkalických kovov z vodných roztokov ich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 283709

Dátum: 18.11.2003

Autori: Kwiatkowski Jacek, Tecza Witold, Ciborowski Stanislaw, Janitz Alina, Goš Andrzej, Jarosz Malgorzata, Balcerzak Kazimierz

MPK: C07C 51/48

Značky: alkalických, kyselin, izolácie, uhličitanov, kovov, organických, roztokov, vodných, spôsob, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob izolácie organických kyselín a uhličitanov alkalických kovov z vodných roztokov ich solí, pri ktorom sa vodný roztok sodných alebo draselných solí organických kyselín privádza do styku s oxidom uhličitým v 1,2- až 6-násobne väčšom hmotnostnom množstve, ako je množstvo teoreticky potrebné na uvoľnenie kyselín z ich solí, ako aj s extrakčným rozpúšťadlom vo forme aromatických alebo alifatických uhľovodíkov s teplotou varu nižšou...

Opticky aktívne deriváty 2-imidazolín-5-ónu, spôsob ich výroby, medziprodukty, fungicídne prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283708

Dátum: 18.11.2003

Autori: Gadras Alain, Bascou Jean-philippe, Lacroix Guy, Perez Joseph

MPK: C07D 233/80, A01N 43/50

Značky: fungicidně, opticky, spôsob, obsahujúce, deriváty, medziprodukty, zlúčeniny, tieto, výroby, 2-imidazolín-5-ónu, použitie, prostriedky, aktívne

Zhrnutie / Anotácia:

Opticky aktívne deriváty 2-imidazolín-5-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom M znamená atóm kyslíka, síry alebo prípadne halogénovanú metylénovú skupinu, p je 0 alebo 1, R1, R2 a R4 znamenajú uhľovodíkovú, predovšetkým arylovú skupinu, ktorá je prípadne substituovaná, predovšetkým atómami halogénov, R3 predstavuje atóm vodíka alebo prípadne halogénovanú alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 2 atómy uhlíka a R5 znamená uhľovodíkovú skupinu spôsob ich...

4-Aryl-1-fenylalkyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínová zlúčenina, spôsob jej prípravy, medziprodukty a farmaceutický prostriedok obsahujúci túto zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283707

Dátum: 18.11.2003

Autori: Fournier Jacqueline, Badone Domenico, Cardamone Rosanna, Ielmini Alessandra, Guzzi Umberto, Baroni Marco

MPK: A61K 31/445, C07D 211/52, C07D 211/70...

Značky: přípravy, obsahujúci, zlúčeninu, 4-aryl-1-fenylalkyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínová, prostriedok, medziprodukty, túto, farmaceutický, spôsob, zlúčenina

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 4-aryl-1-fenylalkyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), soli, solváty a kvartérne amónne soli odvodené od týchto zlúčenín, postup prípravy týchto zlúčenín a farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny. Uvedené zlúčeniny majú neurotrofné a neuroprotektívne účinky.

Derivát pyrazolu, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283706

Dátum: 18.11.2003

Autori: Millan Joseph, Rinaldi Murielle, Casellas Pierre, Sarran Martine, Oustric Didier, Barth Francis

MPK: C07D 231/14, A61K 31/415

Značky: spôsob, farmaceutický, pyrazolů, obsahom, výroby, prostriedok, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty pyrazolu všeobecného vzorca (I) a ich soli
spôsob ich výroby a farmaceutické prostriedky, ktoré ako účinnú látku obsahujú zlúčeninu podľa vynálezu. Zlúčeniny podľa vynálezu vykazujú veľmi dobrú afinitu k receptorom CB2.

Tiadiazolylpyridazínové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 283705

Dátum: 18.11.2003

Autori: Luyckx Marcel Gerebernus Maria, Van Der Aa Marcel Jozef Maria, Ceusters Marc André, Stokbroekx Raymond Antoine, Tuman Robert, Willems Marc

MPK: C07D 417/04, A61K 31/41, C07D 417/14...

Značky: kompozície, deriváty, tiadiazolylpyridazínové, přípravy, spôsob, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny vzorca (I), N-oxidové formy, ich farmaceuticky prijateľné kyslé adičné soli a stereochemicky izomérne formy. Uvedené zlúčeniny sú nemenne substituované tiadiazolylom a majú vlastnosti inhibujúce angiogenézu. Opísaná je tiež príprava týchto zlúčenín, prostriedky, ktoré ich obsahujú a ich použitie ako liečivo.

Uzatvárací vrchnák kartridža, kartridž na dávkovanie aerosólov a minitableta ako nosič účinnej látky na dávkované aerosóly

Načítavanie...

Číslo patentu: 283704

Dátum: 18.11.2003

Autor: Hochrainer Dieter

MPK: A61J 1/00, B05B 7/24

Značky: aerosolov, nosič, kartridž, látky, dávkované, uzatvárací, dávkovanie, minitableta, kartridža, vrchnák, aerosóly, účinnej

Zhrnutie / Anotácia:

Kartridž na dávkovanie aerosólov bez hnacieho plynu, pozostávajúci z nádoby (4) na naplnenie kvapalinou a z uzatváracieho vrchnáka (3). Uvedený kartridž je vybavený zariadením (nátrubkom (5)), ktoré v priebehu nasunutia uzatváracieho vrchnáka (3) na hrdlo nádoby (4) vytisne časť obsahu nádoby kartridž je charakteristický tým, že uzatvárací vrchnák (3) obsahuje najmenej jednu komôrku (2). Uvedená komôrka (2) je pritom od vonkajšieho prostredia,...

Rekombinantný adenovírusový vektor a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283703

Dátum: 18.11.2003

Autori: Wills, Gregory Richard, Maneval Daniel

MPK: C07K 14/47, A61K 48/00, C12N 15/86...

Značky: vektor, adenovírusový, použitie, rekombinantný

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahuje rekombinantný adenovírusový expresný vektor charakterizovaný parciálnou alebo úplnou deléciou fragmentu DNA pre proteín IX a génom kódujúcim cudzí proteín alebo jeho funkčný fragment alebo mutant. Napríklad adenovírusový vektor môže obsahovať cudzí gén na expresiu proteínu účinného v regulácii bunkového cyklu, ako je p53, Rb alebo mitozín, alebo v indukcii bunkovej smrti, ako je podmienený samovražedný gén...

Spôsob destilácie amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283702

Dátum: 18.11.2003

Autori: Bocquenet Gérald, Houssier Patrick

MPK: C07D 201/00, C01C 1/10

Značky: amoniaku, spôsob, destilácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob destilácie amoniaku zo zmesi, najmä zo zmesi rezultujúcej z reakcie medzi aminonitrilom a vodou, táto reakcia je tiež označovaná ako cyklizačná hydrolýza. Riešenie sa týka špecificky spôsobu destilácie amoniaku, obsiahnutého vo vodnom roztoku kaprolaktámu, a jeho podstata spočíva v tom, že sa destilácia uskutočňuje s použitím kolóny s teplotou v päte kolóny nižšou alebo rovnou 160 °C a pri absolútnom tlaku nižšom alebo rovnom...

Spôsob prípravy pastiliek s obsahom flurbiprofénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283701

Dátum: 18.11.2003

Autori: Jones Huw Lyn, Day Andrew, Smith Carl Simon

MPK: A61K 9/20, A61K 31/192, A61P 11/04...

Značky: obsahom, spôsob, přípravy, pastiliek, flurbiprofénu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy farmaceutického prípravku v podobe pastiliek zahŕňa tieto stupne: 1. granuláciu zmesi flurbiprofénu a plniva s roztokom spojiva v polárnom rozpúšťadle, pričom vznikajú granuly
2. roztavenie zmesi na tvorbu pastiliek
3. zmiešanie granúl s roztavenou zmesou na tvorbu pastiliek
4. spracovanie získanej zmesi na pastilky, z ktorých každá obsahuje terapeuticky účinné množstvo flurbiprofénu.

Spôsob prípravy farmakologicky účinných racemických alebo opticky aktívnych zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283700

Dátum: 18.11.2003

Autori: Csatáriné Nagy Marianna, Bakonyi Mária, Gajáry Antal, Alattyáni Edit, Molnár Leventéné

MPK: C07D 495/04

Značky: opticky, farmakologicky, přípravy, spôsob, účinných, zlúčenín, aktívnych, racemických

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy racemických alebo opticky aktívnych zlúčenín všeobecného vzorca (VI), v ktorom X znamená atóm halogénu alebo ich solí, ktorého podstata spočíva v tom, že racemická alebo opticky aktívna zlúčenina všeobecného vzorca (VII) sa premení metanolom v prítomnosti metylhydrogensulfátu pri teplote v rozsahu 50 °C až 150 °C na racemickú alebo opticky aktívnu zlúčeninu všeobecného vzorca (VIII) a vzniknuté racemické zlúčeniny...

Frakcia kopolyméru-1, kompozícia obsahujúca túto frakciu, spôsob jej výroby a použitie na výrobu liečiva na liečbu roztrúsenej sklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283699

Dátum: 18.11.2003

Autori: Konfino Eliezer, Arnon Ruth, Teitelbaum Dvora, Sela Michael

MPK: C08F 283/04, A01N 37/12, A61K 31/74...

Značky: výroby, výrobu, spôsob, kopolyméru-1, sklerózy, frakciu, použitie, obsahujúca, túto, kompozícia, liečivá, roztrúsenej, frakcia, liečbu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa frakcia kopolyméru-1, v ktorej má menej ako 5 % molárnej frakcie molekulovú hmotnosť vyššiu ako 40 kDa a viac ako 75 % molárnej frakcie má molekulovú hmotnosť 2 kDa až 20 kDa. Výhodne sa vynález týka frakcie kopolyméru-1, kde má kopolymér-1 molekulovú hmotnosť 4 kDa až 8 kDa a výhodnejšie 6,25 kDa až 8,4 kDa. Vynález sa ďalej týka kompozície na použitie pri liečbe roztrúsenej sklerózy, ktorá obsahuje terapeuticky účinné množstvo...

Použitie (1R, 2R)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metyl-propyl)-fenolu na ošetrenie zápalovej bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7571

Dátum: 18.11.2003

Autori: Friiderichs Elmar, Kögel Babette-yvonne, Schiene Klaus, Haase Günter, Jahnel Ulrich

MPK: A61K 31/415, A61K 31/341, A61K 31/135...

Značky: zápalovej, 2r)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metyl-propyl)-fenolu, ošetrenie, použitie, bolesti

Text:

...substltuovaného fenylu, benzylu alebo fenetylu, vždy nesubstituovaných alebo raz alebo viackrát substituovaných, aleboR 9 a R alebo R a R tvoria spoločne OCH 2 O-, OCH 2 CH 2 O-,OCHCH-, CHCHO-, CHC(CH 3)O-, OC(CH 3)CH-, (CH 2)4- alebo OCHCHO-kruh, pričom zlúčenina A je v zmysle tejto prihlášky obmedzená na 3-(3-dimetyIamino-1-etyl-2-metyl-propyl)-fenol, s výhodou(1 R, 2 R)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metyl-propyl)-fenol, poprípade vo...

Podperný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7543

Dátum: 18.11.2003

Autor: Bock Ernst

MPK: A47C 23/00

Značky: podpěrný, prvok

Text:

...pri použitípodperného prvku v oblasti nemocničnej alebo ošetrovatelskej starostlivosti.Podľa ďalšieho znaku vynálezu je navrhnuté, aby podperný prvok bol vytvorený ako viaczávitový, svýhodou ako dvoj -, troj - alebo štvorzávitový. Víaczávitovou konštrukciou podperného prvku sa dosahuje zlepšenie tvarovej stability celého podperného prvku. Je výhodné, ak všetky závity pružinového prvku sú usporiadané pomocou jedného uloženia na čelnej doske...

Vo vode rozpustné aniónové deriváty bakteriochlorofylu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17142

Dátum: 17.11.2003

Autori: Salomon Yoram, Scherz Avigdor, Scheer Hugo, Mazor Ohad, Brandis Alexander

MPK: A61K 31/40

Značky: bakteriochlorofylu, deriváty, aniónové, použitie, rozpustné

Text:

...sa biologický príjem a účinnosť PDT derivátov Bchl bez kovu s cieľom ovplyvniť afmitu senzibilizátorov k bunkovým kompartmentom nádora. Podstatou tohto prístupu je použitie vysoko lipofilných liekov, ktoré môžu zvýšiť akumuláciu lieku v bunkách nádora ale tiež spôsobujú jeho ťažké dodanie. Okrem toho, uvedená biodistribúcia ukazuje významné fototoxické hladiny lieku v nenádorových hladinách po obdobia dlhšie (minimálne...

Rázvora do dverí, okna a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4989

Dátum: 17.11.2003

Autori: Arnold André, Bodlenner Eric, Schmitt Grégory

MPK: E05C 9/00, E05B 9/00

Značky: rázvora, dveří, podobně

Text:

...ktoré sa dá ovládať držadlom pre pohon západky a dvoch blokovacích tyčí s opačným posunom.Tieto blokovacie tyče sa vedú pozdĺžne cez upínaciu dosku po stranách skrinky.Tieto dve tyče sa v podstate ovládajú dielom s rotačným prevodom, ktorý je pri rotácie planétového kolieska nehybný a o ktorý sa kĺbovo opiera prvý koniec ojnice,ktorej druhý koniec je kĺbovo spojený s dvojitým ozubeným kolieskom pre spoločne ovládanie obidvoch tyčí.Táto...

4-Tetrazolyl-4-fenylpiperidinové deriváty na liečenie bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4309

Dátum: 17.11.2003

Autor: Chen Zhengming

MPK: C07D 211/00, A61K 31/4523, A61P 25/00...

Značky: liečenie, 4-tetrazolyl-4-fenylpiperidinové, bolesti, deriváty

Text:

...také anagetikum prejde hematoencefalickou bariérou. Prekonanie hematoencefalickej bariéry však môže viesť k nežiadúcim vedľajším účinkom sprostredkovaným centrálnym nervovým systémom, ako je respiračná depresia, zvýšená tolerancia liečiva, zvýšená závislosťCelkom jasne teda existuje potreba vyvinúť nové liečivá, ktorá by boli užitočné pri liečení alebo prevencii bolesti alebo diarey a ktoré by mali menej vedľajších účinkov alebo bynemali...

Kvapalné farmaceutické formulácie obsahujúce 3,7-diazabicyklo[3,3,1]nonány na liečbu antiarytmických stavov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10194

Dátum: 17.11.2003

Autori: Jansen Johannes Wilhelmus Catharine Maria, Cautreels Werner, Straub Matthias, De Vries Michiel Henricus, Steinborn Claus Rudolf

MPK: A61P 9/06, A61K 31/439

Značky: farmaceutické, antiarytmických, liečbu, 3,7-diazabicyklo[3,3,1]nonány, formulácie, stavov, kvapalné, obsahujúce

Text:

...celkovej anestézie a hospitalizácie. Z tohto dôvodu by farmakologická konverzia mohla byť atraktívnou alternatívou za týmto účelom už bolo testovaných viacero antiarytmických liečiv. Bohužiaľ,viacero týchto agens majú vedľajšie účinky a spôsobujú proarytmiu, poškodenie LV funkcie, alebo extrakardiálny nežiaduci účinok. Následne na to, tu vzniká potreba vývoja nových antiarytmických liečiv s dobrou klinickou účinnosťou ale0007 Tedisamil je...

Vyvažovacie zariadenie s premennou silou hlavne pre závesy s pohyblivou osou domácich elektrických spotrebičov a podobných

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2670

Dátum: 17.11.2003

Autor: Bettinzoli

MPK: E05F 1/00

Značky: vyvažovacie, pohyblivou, závěsy, domácích, spotrebičov, podobných, zariadenie, premennou, silou, hlavne, elektrických

Text:

...čiastočný rez zariadením podľa obr. 1 pri pôsobení druhej väčšej vyvažovacej sily- Obr. 4 zobrazuje pohľad z boku na záves s pohyblivou osou podľa vynálezu vybavený vyvažovacím zariadením v pokojovej polohe- Obr. 5 zobrazuje pohľad obdobný obr. 4 so závesom V čiastočne otvorenej/zavretej polohe- Obr. 6 zobrazuje pohľad obdobný obr. 4 so závesom v úplne otvorenej polohe- Obr. 7 zobrazuje variant uskutočnenia závesu podľa vynálezu a- Obr. 8...

Systém na uchovávanie energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2479

Dátum: 17.11.2003

Autori: Bolund Björn, Bernhoff Hans, Leijon Mats

MPK: B60K 6/00, H02K 7/00

Značky: uchovávanie, energie, systém

Text:

...podľa vynálezu sa uskutočňuje prenos energie do zotrvačníka z vonkajšieho zdroja. vozidlo na pohon z batérie využíva hnaci systém na uchovávanie energie podľa vynálezu a batéria vozidla sa môže nabíjať buď normálnym spôsobom, v nabíjacej stanici, alebo sa Zotrvačnik roztočí na maximálne otáčky. Počas prevádzky sa energia uložená v zotrvačníku môže použiť na pohon vozidla, pričom jeho dojazd sa v porovnaní s vozidlom na konvenčný...

4-Tetrazolyl-4-fenylpiperidinové deriváty na liečenie bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2135

Dátum: 17.11.2003

Autor: Chen Zhengming

MPK: A61K 31/4523, A61P 25/00, C07D 211/00...

Značky: deriváty, liečenie, bolesti, 4-tetrazolyl-4-fenylpiperidinové

Text:

...1 a 4 a údajne sú užitočnéako agonisti opíoidného receptora ô.Farmakologický účinok tradičných opioidných analgetík sa začne uplatňovať potom čo také anagetikum prejde hematoencefalickou bariérou. Prekonanie hematoencefalickej bariéry však môže viesť k nežiadúcim vedľajším účinkom sprostredkovaným centrálnym nervovým systémom, ako je respiračná depresia, zvýšená tolerancia liečiva, zvýšená závislosťod liečiva, zápcha a nežiadúca eufória....

Spôsob identifikácie a monitorovania zvierat použitím elektronických identifikačných zariadení (transpondérov)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1764

Dátum: 17.11.2003

Autori: Caja Lopez Gerardo, Hernandez-jover Marta, Garin De Nardo Daniel, Vilaseca Vintro Joan Francesc

MPK: A01K 11/00

Značky: transpondérov, zvierat, monitorovania, zariadení, spôsob, identifikačných, elektronických, použitím, identifikácie

Text:

...v rámci vnútra nosiča náplne,len keď pružný bezpečnostný prvok nie je v úseku hlavneho dutého tela s menším prierezom.Ochranná kapsula transpondéra na uskutočnenie spôsobu podľa toho vynálezu sa vo svojej podstate vyznačuje tým, že je opatrená obalom alebo ochranným krytom z nárazu odolného,biokompatibilného plastu a tým, že obsahuje železnú hmotu, spôsobilú, aby bola rozpoznaná a presunutá silami vonkajšieho magnetického poľa.Vo variante...

Spôsob prípravy imidazolylových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1255

Dátum: 17.11.2003

Autori: Van Der Meij Paulus, Verbeek Jan-maarten

MPK: C07D 233/00, A61K 31/4164, A61P 25/00...

Značky: spôsob, zlúčenín, imidazolylových, přípravy

Text:

...tohto reakčného mechanizmu je to, že výťažok uvedenej sekvencie reakčných stupňov je pomerne nízky. V patentovom dokumente US 4,695,578 nie je vôbec opísaný prvý stupeň, pri ktorom sa zvyčajne dosahuje najnižší výťažok,a druhý stupeň (Príklad 7 patentu US 4,695,578) poskytujevýťažok 68 s. V patentovom dokumente EP-B-0297651 poskytuje prvý stupeň (Príklad lc patentu EP-B-0297651) výťažok 53 ,zatiaľ čo druhý stupeň (Príklad 1 d patentu...

Spôsob odstránenia ortuti z roztokov kontaminovaných ortuťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 799

Dátum: 17.11.2003

Autori: Schläfer Dieter, Friedrich Holger, Guth Josef, Bender Hans-jürgen

MPK: C22B 43/00, B01D 3/00

Značky: roztokov, kontaminovaných, spôsob, odstránenia, ortuťou, ortuti

Text:

...je predovšetkým potrebné použit velmi jemnozrnný prášok3 aktívneho uhlia s veľkým povrchom. Najmä pri filtrácii alkoholátových roztokov,v ktorých sa (na rozdiel od vodných lúhov) vplyvom vedľajších reakcií s alkoholom alebo vplyvom štiepenia alkoholátu, tvoria jemné kaly, sa filtre s aktívnym uhlím zdôvodu sedimentácií týchto kalov veľmi rýchlo zanášajú, takže sa dosiahne len neuspokojivé životnost filtra a ztoho dôvodu je spracovanie...

Spôsob odstránenia ortuti z roztokov kontaminovaných ortuťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 798

Dátum: 17.11.2003

Autori: Friedrich Holger, Bender Hans-jürgen, Guth Josef

MPK: C22B 43/00

Značky: spôsob, ortuťou, roztokov, odstránenia, ortuti, kontaminovaných

Text:

...sa dosiahne len neuspokojivá životnost filtra a z toho dôvodu je spracovanie aktívneho uhlia priemyselne neuspokojivé. Patentový dokument DE 197 04 889 opisuje ako opatrenie trojstupňový spôsob odstráneniaortuti z roztokov alkalických alkoholátov, pri ktorom sa v prvom stupni roztok vedie3 cez inertný vláknitý materiál, aby sa týmto oddelili jemné kaly, a aby sa, ako vedľajší účinok, obsah ortuti znížil ofaktor približne 10. Roztok sa potom...

Spôsoby prevencie a liečby nádorových metastáz a kostného úbytku spojeného so vznikom nádorových metastáz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7804

Dátum: 17.11.2003

Autori: Zimmerman Deborah Lee, Koths Kirston, Long Li, Harrowe Gregory, Kavanaugh Michael, Liu Cheng

MPK: A61K 31/00, A61K 39/00, A61K 38/00...

Značky: nádorových, spôsoby, liečby, úbytku, prevencie, kostného, vznikom, spojeného, metastáz

Text:

...stave obsahujú veľký počet vákuol a je vnich tiež mnoho mitochondríí, čo naznačuje vysokú metabolickú aktivitu (Mundy, V Primer on the metabolic bone diseases and disorders of mineral metabolism, str. 18-22, 1990). Pretože osteoklasty hrajú kľúčovú úlohu pri vzniku osteolytických kostných metastáz, v danej oblastijestvuje potreba nových látok a spôsobov na prevenciu stimulácie osteoklastov.Vdanej oblasti je teda potrebné identifikovať...

Vretenové zariadenie na výškové prestavovanie koľajových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 928

Dátum: 15.11.2003

Autori: Wirtz Heinz-peter, Pieringer Arnold

MPK: E01B 29/00, E01B 1/00

Značky: prestavovanie, koľajových, polí, výškově, zariadenie, vretenové

Text:

...l sa opiera vreteno 3 na výškové prestavovanie, na ktorom je vedená predlžená matica 4. Pootočenim vretena, napriklad pomocou jeho šesťhrannej hlavy j, dôjde k výškovému prestaveniu tejto predlženej matice, na ktorej je cez kĺbové zariadenie Q pripevnená Vodorovná Vretenová doska Z. Na tejto vodorovnej vretenovej doske sú priečne posuvne uložené sane 3, zahrnujúce rebrovú dosku 2 s upínacím hákom lg a bežnú skrutkovú svorku ll pre pätu...

Spôsob a zariadenie na potiahnutie kovového polotovaru ponorením do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 606

Dátum: 15.11.2003

Autori: Falkenhahn Bodo, Behrens Holger, Zielenbach Michael, Brisberger Rolf, Tenckhoff Bernhard, Trakowski Walter, Jürgens Robert

MPK: C23C 2/00, C23C 2/36

Značky: polotovarů, spôsob, potiahnutie, taveniny, ponorením, kovového, zariadenie

Text:

...pole vyvolàvane pomocnými cievkami, takže sa celkovo získa zlepšenie účinnosti regulácie.0017 Prvé výhodné uskutočnenie navrhuje, že elektromagnetickým polom vytváraným na utesnenie je viacfázové putujúce pole, ktoré sa vytvára zapojenim striedavého prúdu s frekvenciou medzi 2 Hz a 2 kHz. Alternativou môže byť tiež jednofázové striedavé pole, ktoré sa vytvára zapojením striedavého prúdu s frekvenciou medzi 2 kHz a 10 kHz.0018 Obzvlášť...

Spôsob prípravy jedlých cestovín s vysokou absorpciou látok, zodpovedajúce zariadenie na spracovanie cesta a ním vyrobené cestoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13592

Dátum: 14.11.2003

Autor: Rana Giovanni

MPK: A21C 11/22

Značky: vyrobené, jedlých, absorpciou, spôsob, cesta, cestovín, vysokou, zariadenie, zodpovedajúce, spracovanie, přípravy, látok, cestoviny

Text:

...pohybu jednotlivo s extrudačným aparátom a s Iaminovacím aparátom, EP 1 424 010 34447 IHobr. 4 je zväčšený perspektlvny pohľad na časť odrezanej cestoviny s vrubmi podľa predkladaného vynálezu.0018 Teraz sa odvoláme na výkresy, tie zobrazujú všeobecne pomocou blokovej schémy spôsob prípravy cestovín s vysokou absorpciou látok (obr. 1). cieľ predkladaného vynálezu, spolu so s ním spojeným zariadením na spracovanie cesta, spojeným na strane v...

Fenylom substituované piperidínové zlúčeniny na použitie ako aktivátory PPAR

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5463

Dátum: 14.11.2003

Autori: Dugger Robert Wayne, Hada William Andrew, Hayward Cheryl Myers, Brandt Thomas Andrew, Liu Zhengyu, Bagley Scott William

MPK: A61K 31/4523, A61P 3/00, C07D 211/00...

Značky: fenylom, piperidínové, použitie, zlúčeniny, substituované, aktivátory

Text:

...V prípade cukrovky závislejod inzulínu (typ l) je inzulín zvyčajne primárnym spôsobom liečenia.opisujú činidlá na liečenie aterosklerózy, obezity a cukrovky.0006 T. Komoto a kol., Chem. Pharm. Bull., 48 (12) 1978-1985 (2000) a JP 14173426 A opisujú určité fibrátové zlúčeniny obsahujúce piperidinové skupiny. Medzinárodná prihláška č. WO 93/12086 opisuje arylamidové deriváty použiteľné na liečenie a prevenciu rôznych trombóz, ebolizmov,...

Substituované aralkylderiváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5119

Dátum: 14.11.2003

Autori: Raval Preeti, Lohray Vidya Bhushan, Raval Saurin, Pingali Harikishore, Jain Mukul, Basu Sujay, Lohray Braj Bhushan

MPK: A61K 31/422, C07D 207/00, A61K 31/421...

Značky: aralkylderiváty, substituované

Text:

...sú tiež vhodné pri prevencii,zastavení alebo spomalení postupu alebo znížení rizika vyššie uvedených chorôb spolu s vyplývajúcimi sekundárnymi chorobami takými ako kardiovaskulárne choroby ako arterioskleróza,diabetická retinopatia, diabetická neuropatia a renálna choroba zahŕňajúca diabetickú nefropatiu, glomeruloneftritídu, glomerálnu sklerózu, nefrotický syndróm, hypertenznú nefrosklerózu aposledné štádium choroby obličiek ako...

Spôsob výroby konopného mlieka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2818

Dátum: 14.11.2003

Autori: Pöllmann Klaus, Berghofer Emmerich, Frenkenberger Christian, Traby Martina

MPK: A23C 11/00

Značky: výroby, mlieka, konopného, spôsob

Text:

...kličiť, sú základ, po ich extrakcii v horúcej vode prihydromodule 1,3 až 1,5 bude nasledovať, že konopné mlieko sa oddeli od tuhých zvyškov3 semien. V troch príkladoch tohto ruského patentu RU-CZ je vysvetlenć, že rastlinné mlieko mliečno bielej farby má slabo sivý odtieň. Nemecký patent DE 198 33 567 C 1 opisuje spôsob výroby potraviny z konôp, najmä tofu a konopného mlieka, ktorý spočíva vtom, že sa použije druh konôp bohatý na proteíny,...

Deriváty pyrimidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2749

Dátum: 14.11.2003

Autori: Mcinnes Campbell, Fischer Peter, Wang Shudong, O'boyle Janice, Wood Gavin, Meades Christopher

MPK: A61K 31/506, C07D 417/00, A61P 35/00...

Značky: pyrimidinu, deriváty

Text:

...jednou alebo viacerými skupinami OH.Druhé uskutočnenie vynálezu sa týka farmaceutického prostriedku, ktorý obsahuje zlúčeninuvzorca Ib, ako sa už definovala, zmiešanú sfarmaceuticky prijateľným riedidlom, pomocnouTretie uskutočnenie vynálezu sa týka použitia zlúčeniny vzorca Ib, ako sa už definovala, na prípravu liečiva na liečbu proliferačnej choroby.Štvrté uskutočnenie vynálezu sa týka použitia zlúčeniny vzorca Ib alebo jej...

Zariadenie na uloženie vratnej pružiny ústrojenstva voľby spojeného s ovládacou pákou prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2106

Dátum: 14.11.2003

Autor: Pradier Philippe

MPK: B60K 20/02

Značky: voľby, pákou, pružiny, uloženie, vratnej, spojeného, ústrojenstva, zariadenie, převodovky, ovládacou

Text:

...na vloženie do otvoru v stene časti nosiča.0010 Problém zaistenia vedeného posuvného pohybu čapu a jeho následného zablokovania v polohe je riešený tak, že strediace pole má dve rozdielne zóny, a to krajnú zónu určenú na voľné vloženie do otvoru s možnosťou vedeného posunu, a zónu vybavenú blokovacími prostriedkami určenú na súčinnosť s doplňujúcimi0011 Doplňujúcimi blokovacimi prostriedkami je výhodne systém doplňujúceho ozubenia.0012...

Fungicídna zmes na ničenie patogénov na ryži

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1525

Dátum: 14.11.2003

Autori: Ammermann Eberhard, Tormo I Blasco Jordi, Stierl Reinhard, Strathmann Siegfried, Schöfl Ulrich, Grote Thomas

MPK: A01N 37/44, A01N 43/90

Značky: ryži, patogénov, fungicídna, ničenie

Text:

...toho bolo nájdené, že je možné súčasným spoločným použitím alebo oddeleným použitím zlúčenín l a zlúčeniny Il alebo následným osobitným použitím zlúčenín l a zlúčeniny ll dosiahnuť účinnejšie ničenie choroboplodných húb ako jetomu pn použití jednotlivých zlúčenín.výhodnejšie je použiť pri príprave zmesí čisté účinné látky l a ll, ku ktorým je možné v pripade potreby primiešať ďalšie účinné látky proti choroboplodným hubám alebo iným škodcom...

Fungicídne zmesi na báze derivátu triazolopyrimidínu a amidových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1467

Dátum: 14.11.2003

Autori: Schöfl Ulrich, Strathmann Siegfried, Grote Thomas, Stierl Reinhard, Tormo I Blasco Jordi, Ammermann Eberhard

MPK: A01N 43/90

Značky: fungicidně, zlúčenín, zmesí, báze, triazolopyrimidínu, amidových, derivátů

Text:

...choroboplodných húb ako je tomu pri aplikácii jednotlivých zlúčenín samostatne.Zmesi podľa vynálezu pôsobia synergisticky a sú preto zvlášť vhodné na ničeniechoroboplodných húb a najmä na ničenie húb spôsobujúcich múčnatku naVzorec Il reprezentuje najmä zlúčeniny, v ktorých je X v 2-polohe a X 2 v 4-poloheVýhodné sú z|účeniny vzorca .1, v ktorých kombinácia substituentov zodpovedá jednému riadku nasledujúcej tabuľky 2ľ HE IE HE iZvlášť...

Imobilizačné zariadenie vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1171

Dátum: 14.11.2003

Autori: Marks Russel Lee, Heffron Colin James

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenie, vozidla, imobilizačné

Text:

...metódou, ktorá je nárokovaná niektorým z patentových nárokov 29 až 32, obsahujúca kroky deaktiváciu uvedených bezpečnostných prvkov tak, aby boli umožnené operácie uvoľňovacích prvkov činnosť uvedených uvoľňovacích prvkov na deaktiváciu uvedených prísavných prvkov odstránenie imobilizačného zariadenia vozidla z čelného skla0008 Výhodne sú tieniace prvky premenné z prvej konfigurácie do druhej konfigurácie, prvá konfigurácia je...

Protivírusové nukleosidové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1168

Dátum: 14.11.2003

Autori: Smith David Bernard, Martin Joseph Armstrong, Sarma Keshab, Smith Mark

MPK: A61K 31/70, A61P 31/00, C07H 19/00...

Značky: protivírusové, nukleosidové, deriváty

Text:

...týchto bunkách zhoduje s replikáciou RNA genómu HCV s plnou dĺžkou v infikovaných hepatocytoch. Klony subgenómovej CDNA HCV, ktoré boli použité na izoláciu týchto bunkových línií, sa stali základom na vývoj bunkového stanovenia na identifikáciu nukleosidových analógov, ktoré súV US prihláške por. č. 10/1067 106, podanej 11. júna 2002, pod názvom 4-substituované nukleosidové deriváty ako inhibítory replikácie HCV RNA, sú opisané zlúčeniny,...

Zariadenie na obrusovanie pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8105

Dátum: 14.11.2003

Autori: Turner Andy Wayne, Mory Steven, Gubser Kelly Darin

MPK: B24B 5/36

Značky: pneumatik, obrusovanie, zariadenie

Text:

...pásom behúňa a plášćom pneumatiky.0006 Po vyššie uvedenom opracovaní zostavy pneumatiky, ktorá obsahuje plášť pneumatiky, poduškovú gumu a behúň, môže byt táto zostava umiestnená do pružnej gumovej obálky. Vzduchotesné tesnenie môže byt vytvorené medzi obálkou a lemom plášća pneumatiky. Celá obálka spoločne so zostavou pneumatiky, ktorá je V nej umiestnená, môže byt umiestnená do vytvrdzovacej komory a podrobená pôsobeniu zvýšeného tlaku a...