Archív za 2003 rok

Strana 12

Zlúčeniny a spôsoby na zvýšenie neurogenézy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9100

Dátum: 20.11.2003

Autori: Hellström Kristina, Ossoinak Amina, Häggblad Johan, Jansson Katarina, Zachrisson Olof, Erlandsson Rikard, Patrone Cesare, Lindquist Per, Bertilsson Göran, Mercer Alex, Främme Hanna, Heidrich Jessica, Kortesmaa Jarkko, Nyberg Karl, Mcguire Jacqueline, Haegerstrand Anders, Rönnholm Harriet, Wikström Lilian, Frisen Jonas

MPK: A61K 38/23, A61K 38/22, A61K 31/675...

Značky: neurogenézy, zvýšenie, zlúčeniny, spôsoby

Text:

...z Vibrio cholerae, angiotenzin Il (ľudský, syntetický), D-PenZ-Sj-encefalín, adrenomedulin, endotelln-1 (ľudský,prasacl) a ich funkčné ekvivalenty.0014 Ďalšie uskutočnenie wnálezu je zamerané na in vitro spôsob zvyšovania hladln cAMP vdospelej neurálnej kmeňovej bunke podávanim účinného množstva prostriedku voleneho zo skupiny pozostávajúcej z tyreokalcitonínu, kalcitonínu, peptidu-1 podobného glukagonu (7-37), exendinu-B a exendlnu-4 a...

Fosfošpecifické PAK protilátky a diagnostické kity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9031

Dátum: 20.11.2003

Autori: Smeal Tod, Callow Marinella, Jallal Bahija

MPK: C12Q 1/48, G01N 33/574

Značky: fosfošpecifické, diagnostické, protilátky

Text:

...PAK 4 je efektorom Cdc 42, je svysokou pravdepodobnosťou spájaný schemotaxiou, sbunkovou adhéziou, so zápalovou odozvou a iniciuje imunologické aktivity. Existuje napríklad dôkaz, na základe ktorého sú kinázy PAK zahrnuté do onkogénneho neadherentného rastu riadeného Ras a do regulácie prežitia buniek (opisuje sa napríklad v publikácii Qiu et al., (1995) Nature 374, 457 EP 2 055 786 B 1 EP 114/Z-TŠ0008 V doterajšom stave techniky však...

Protilátky viažuce sa k ľudským magic roundabout (MR) polypeptidom a ich použitie na inhibíciu angiogenézy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7584

Dátum: 20.11.2003

Autori: Suchting Steven, Stewart Lorna Mary Dyet, Bicknell Roy

MPK: A61K 48/00, A61K 39/395, A61P 35/00...

Značky: protilátky, viažúce, inhibíciu, roundabout, ľudským, magic, angiogenézy, použitie, polypeptidom

Text:

...Vodseku na stranách 71 až 72 W 0 02/36771 uvádza, že ako protilátky, ktoré stimulujú alebo aktivujú MR, tak protilátky, ktoré brániastimulácii a aktivácii MR, by mohli byt použité na modulovanie angiogenézy. Avšak citovaný dokument nenavrhuje, že by protilátka, ktorá sa seiektívne viaže k extracelulárnej oblasti MR, mohla byť použitá na inhibiciu angiogenézy. Okrem toho, pokiaľ je pôvodcom tohto vynálezu známe, tak ani WO...

Prenosný zábavný automat zapínaný mincami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4267

Dátum: 19.11.2003

Autor: Gauselmann Paul

MPK: G07F 17/32

Značky: mincami, zábavný, automat, prenosný, zapínaný

Text:

...snímač CCD-obrazu (Charge Coupled Device), ktoréhovýstup je spojený s tu bližšie nezobrazenou riadiacou jednotkou obsahujúcou veľkokapacitnú pamäť s míkropočítačom. V homej oblastí 9 čelnej strany 2 je vyhotovené štrbinové vybranie 10, ku ktorému je vo vnútri zábavného automatu pripojený tu nezobrazený kanál na vedenie mincí, ktorý ústi do tu nezobrazeného zariadenia na kontrolu mincí. Na čelnej strane 5 puzdra zábavného automatu 1 je...

Prášková formulácia na inhaláciu obsahujúca tiotropium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4143

Dátum: 19.11.2003

Autori: Hartig Mareke, Trunk Michael, Walz Michael

MPK: A61K 9/72, A61K 9/00, A61K 31/46...

Značky: obsahujúca, prášková, tiotrópium, formulácia, inhaláciu

Text:

...vynález cielený na prípravu inhalačnéhoprášku, ktorý dovoľuje aplikáciu inhalovateľného podielu účinnej látky v čo najmenšejInhalačné prášky obsahujúci tiotropium, ktoré vyhovujú hore uvedeným úlohám, sú napríklad známe z W 0 02/30389. Tieto ínhalačné prášky sa v podstate vyznačujú tým, že popri účinnej látke tiotropium vo forme farmakologicky kompatibilnej soli ziskanej z tiotropia, obsahujú pomocnú látku, ktorá sa pripraví zmiešaním...

Vopred naplnená injekčná striekačka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3905

Dátum: 19.11.2003

Autori: Alberstetter Jochen, Vetter Udo, Glocker Joachim

MPK: A61M 5/315, A61M 5/28

Značky: vopred, injekčná, striekačka, naplnená

Text:

...a na vyklenutie membrány. Akonáhle sa táto natrhne, môže sa otočný pohyb piestnice zastaviť. Tá sa teraz môže skôr zaťažiť silou pôsobiacou ve smere piestnice, aby sa piest striekačky premiestil voi vnútri valca striekačky. Keby vonkajší závit piestnice bol ešte V zábere s vnútorným závitom závitoveho puzdra, mohlo by sa toto puzdro silou pôsobiacou V smere piestnice vytlačiť z opory pre prsty. Tým, že opora pre prsty teda nie je pevne...

Zariadenie na balenie živice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3802

Dátum: 19.11.2003

Autor: Pörner Andreas

MPK: B65B 3/10, B65B 63/00

Značky: zariadenie, balenie, živice

Text:

...je podiel obalového materiálu v živici po roztavení značný.0009 Zásadne je treba pri spracovaní živice brat na zretel, že nemá žiadnu definovanú teplotu tavenia, ale skôr široký tepelný prechodný rozsah od pevného cez pastovitý k viskóznemu a konečne kvapalnému skupenstvu, čo spôsobuje, že viskóznoelastické vlastnosti živice sú silne závislé od teploty, ako0010 Vynález si kladie za úlohu vytvoriť zariadenie v úvode uvedeného druhu, pri ktorom...

Zmes obsahujúca NADH/NADPH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3484

Dátum: 19.11.2003

Autori: Fuchs Norbert, Sadeghi Behzad, Kössler Peter

MPK: A61K 31/385, A61K 31/185, A61K 31/352...

Značky: obsahujúca

Text:

...z čoho vznikne NADÍ Ak sa na tieto molekuly pripojí další fosfát (z ATP), vznikne ztoho NADP (regeneračná molekula). Ostatne, biologická aktivácia NAD prenosom hydridu zmolekúl živiny prebieha tiežodbúranim ATP, takže za vysokej spotreby energie. Niacin a glutamin podporujú teda endogénnu NADH-syntézu za predpokladu, že celulárny zásobník obsahuje dostatočné množstvo ATP a energeticky bohatých enzýmov syntézy.0006 V zásade by bolo tiež...

Spôsob a zariadenie na sorpciu kontaminačných látok zo spalín pomocou fluidného lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2329

Dátum: 19.11.2003

Autori: Reissner Harald Karl, Brunner Christian

MPK: B01D 53/50, B01D 53/34, B01D 53/46...

Značky: látok, fluidného, zariadenie, spalin, kontaminačných, lôžka, sorpciu, pomocou, spôsob

Text:

...lôžkom, v dôsledku čoho je možné koncentráciu škodlivín, ktoré vstupujú do reaktora, udržiavaťkonštantné na nemennej hladine.Najlepšie výsledky s odstrañovaním je možné získať, pokiaľ sa ako prvé a/alebo druhé aditívum použije zmes prachového materiálu s vysokým obsahom. oxidov, hydroxidov a/alebo uhličitanov alkalických kovov, a/alebo oxidov, hydroxidova/alebo uhličitanov kovov alkalických zemín.Okrem toho je možné na redukciu obsahu...

Terapeutická náplasť s polysiloxanovou nosnou matricou obsahujúca kapsaicín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2196

Dátum: 19.11.2003

Autor: Müller Walter

MPK: A61K 31/165, A61P 25/00, A61K 9/70...

Značky: nosnou, matricou, obsahujúca, kapsaicín, náplast, terapeutická, polysiloxanovou

Text:

...tomto mieste byť užitočnou pomôckou na vysvetlenie významu prezentovaného vynálezu. Vrámci doterajšieho stavu techniky sú známe rôzne formy náplasti pre lokálnu a transdermálnu aplikáciu aktívnej látky(teda napríklad liečiva), pričom medzi najčastejšie používané formy možno zaradit matricové systémy a rezervoárové systémy.0009 Matricové systémy sú charakteristické (v najjednoduchšom prípade) tým, že zahrňujú obalovú vrstvu, ktorá je...

Sondy nukleových kyselín a broad-range primérov na určenie druhov baktérií a identifikáciu bakteriálnych infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2051

Dátum: 19.11.2003

Autori: Roth Stina, Jalava Jari, Nikkari Simo

MPK: C12N 15/11, C12Q 1/68

Značky: broad-range, určenie, kyselin, bakterií, infekcii, druhov, primérov, nukleových, bakteriálnych, identifikáciu, sondy

Text:

...laryngitidy sú dobrými doplnkovými metódami ktestovaniú bakteriálnych kultúr rýchle metódy založené nadetekcii antigenu, ale fungujú len u obmedzeného množstva patogenom (streptokok skupiny A). V diagnóze niektorých bakteriálnych infekcií (napr. C. pneumoniae a JW. pneumoniae) je možné tiež použiť serologické metódy, ale tieto metódy poskytujú výsledky len po niekoľkých týždňoch od vypuknutia infekcie. Nie sú teda užitočné pri akútnej...

Spôsob navíjania pásu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1952

Dátum: 19.11.2003

Autor: Mcgreal Michael

MPK: B65H 19/28

Značky: pásu, materiálů, spôsob, navíjania

Text:

...oblasť navijacieho jadra tvoriaca plášťovú plochu z kartónu alebo 2 papiera. Ako zvlášť výhodný sa ukázal dutý valecPás materiálu pozostáva napríklad 2 fólie z plastu, kovu, papiera alebo z viacvrstvovejfólie 2 aspoň dvoch vrstiev uvedených materiálov.Chemické zloženie tvoriča gélu má pre spôsobpodľa vynálezu podradný význam. Ako je vyssieuvedené, má gél za úlohu iba to, aby V priebehuprvej fázy navíjania pásu materiáluznížil mobilitu vody....

Spôsob syntézy perindoprilu a jeho farmaceuticky prijateľných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1855

Dátum: 19.11.2003

Autori: Langlois Pascal, Dubuffet Thierry

MPK: C07K 5/00

Značky: farmaceutický, solí, syntézy, perindoprilu, prijateľných, spôsob

Text:

...po odstránení ochrannejskupiny, získa zlúčenina vzorca (I).0007 Medzi ochrannými skupinami pre funkciu kyseliny je možné uviesť, bez toho, aby to predstavovalo obmedzenie, skupinu benzylovú a nerozvetvenú alebo rozvetvenú (Cl-CG)0008 Reakcia intramolekulárnej kondenzácie sa prednostne uskutočňuje buď V prítomnosti zásady a katalyzátora na báze paládia alebo pomocou hydridu sodného a jodidu meďného alebo bromidu meďného. Katalyzátory na báze...

Spôsob syntézy perindoprilu a jeho farmaceuticky prijateľných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1852

Dátum: 19.11.2003

Autori: Langlois Pascal, Dubuffet Thierry

MPK: C07C 229/00, C07C 309/00, C07K 5/00...

Značky: syntézy, solí, spôsob, perindoprilu, prijateľných, farmaceutický

Text:

...R má vyššie uvedený význam, ktorá sa podrobí katalytickej hydrogenácii, čím sa, pripadne po odstránení ochrannej skupiny, získa zlúčenina vzorca (I).0007 Medzi ochrannými skupinami pre funkciu kyseliny je možné, bez toho, aby to predstavovalo obmedzenie, uviesť skupiny benzylovú a nerozvetvený alebo rozvetvený (Cľcó) alkyl.0008 Medzi bázami použiteľnými v reakcii medzi zlúčeninami vzorca (II) a (III) je možné,bez toho, aby to predstavovalo...

Pásový a behúňový bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1113

Dátum: 19.11.2003

Autor: Uytten-boogaart Paul Richard

MPK: B29D 30/20

Značky: behúňový, bubon, pásový

Text:

...nosnými členmi V radiálne roztiahnutých polohách. Krycie dosky tvoria nosné plochy a zakrývajú pretiahnuté Vybrania V pod nimi ležiacou časťou nosných členov, tieto Vybrania sú radiálne otvorené smerom Von. V týchto vybratiach magnety pripevnené nadoskách sú umiestnené na radiálnej vonkajšej strane.0009 S Výhodou sú prvé časti a/alebo druhé časti bubna súčasťou nosných plôch, takže sa dosiahne jednoduchá0010 S výhodou prechádzajú prvé...

Závesový systém s viacerými plochými panelmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 762

Dátum: 19.11.2003

Autor: Janach Walter

MPK: E06B 9/26

Značky: systém, plochými, viacerými, závěsový, panelmi

Text:

...systém vyžarovať.0002 Známymi sa stali plošné závesové systémy, ktoré vystačia s jednou koľajníčkou s len dvoma rovnobežnými koľajničkovými dráhami. Príslušné vozíky sú potom v oblasti jedného konca na ich hornej strane zavesené do prvej koľajničkovej dráhy a v oblasti druhého konca na ich hornej strane zavesené do druhej koľajničkovej dráhy. Známe konštrukcie však pôsobia ťažkopádne, pretože panely,ked sa k sebe prisunú na jednu stranu,...

Tiazolidín-4-óny pre inhibíciu hYAK3 proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5270

Dátum: 18.11.2003

Autori: Hasegawa Masaichi, Sato Hideyuki, Tang Jun

MPK: C07D 417/00, A61P 7/00, C07D 277/00...

Značky: hyak3, tiazolidín-4-óny, inhibíciu, proteínov

Text:

...proteinkinázy PKA (Garrett et al, Mol Cell Biol. 1991 11-6045-4052). YAK 1 kinázová aktivita je nízka u rastúcich kvasiniek, ale dramaticky sa zvyšuje, keď sú bunky zastavené pred prechodom S-G 2. Zvýšená expresia YAK 1 spôsobuje zástavu rástu v kvasinkových bunkách s deficitom PKA. YAK 1 môžu teda fungovaťako supresor bunkového cykla v kvasinkách.0006 Patent Spojených štátov č. 6 323 318 pôvodcov opisuje dva nové humánne...

Viacúrovňový kontrolný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5013

Dátum: 18.11.2003

Autori: Atterholt Ken, Fridge David Alan, Kasdan Harvey, Tindel Jon Frank, Gold Kenneth

MPK: G05B 11/01, G05B 19/04

Značky: viacúrovňový, systém, kontrolný

Text:

...ale zmení aj celý chod spôsobu do zbytočného úsilia, pokiaľ sa takáto udalosť správne neošetrí. Existuje tiež zvláštna neúčinnosť, spojená s odstraňovaním porúch len čo sa určí, že chod. bol chybný, pretože je ťažképresne vedieť ktorý segment spôsobu sa v určitom čase právepracujúcim regulátorom, existuje ďalší zdroj neúčinnosti,plynúci z potreby, aby technológ spolupracoval s programátorom softwaru, aby upravil parametre spôsobu. Pokým...

Použitie (1RS, 3RS, 6RS)- 6-dimetylaminometyl-1-(3-metoxy-fenyl)-cyklohexán-1,3-diolu na ošetrenie zápalovej bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3706

Dátum: 18.11.2003

Autori: Friderichs Elmar, Kögel Babette-yvonne, Schiene Klaus, Jahnel Urich, Haase Günter

MPK: A61K 31/135

Značky: 1rs, 6-dimetylaminometyl-1-(3-metoxy-fenyl)-cyklohexán-1,3-diolu, použitie, bolesti, zápalovej, ošetrenie, 6rs

Text:

...účinky, vyskytujúce sa pri nutných vyšších dávkach, zreteľne znížia.0010 Preto je predmetom vynálezu kombinácia účinných látok zaspoň jednej analgetickej zlúčeniny A a aspoň jedného COX ll ínhibítora, so zlúčeninou A, zvolenou zo1-fenyl-3-dimetylamino-propánové zlúčeniny všeobecného vzorca lnesubstituovaného alebo raz alebo viackrát substituovaného, R je zvolený z CM-alkylu, rozvetveného alebo nerozvetveného,nasýteného alebo...

Alfaaminoamidové deriváty užitočné ako antimigrénové prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2928

Dátum: 18.11.2003

Autori: Salvati Patricia, Veneroni Orietta, Calabresi Marcello, Dho Luciano, Melloni Piero

MPK: A61K 31/165, A61P 25/00

Značky: deriváty, prostriedky, antimigrénové, alfaaminoamidové, užitočné

Text:

...ako sú triptány, nemajú všeobecné analgetické vlastnosti(Steiner T. J., Findley L. J., Yuen A. W. Lamotrigine versus placebo in the prophylaxis of migraine with and without aura, Cephalgia 1997, 17 109-12 Saxena P. R., Den Boer M. O. Pharmacology of antimigraine drugs, J. Neurology 1991,238 Suppl. 1 S 28-35) teda antimigrénové vlastnosti nemožno predvídat na základePrihlasovateľ ďalej zistil, že väčšina zo substituovaných 2-aminoacetamidov...

Spôsob prípravy mikrobiálne stabilných proteínových suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2116

Dátum: 18.11.2003

Autori: Coomans Sonia Marianne Jeannine, Vercouteren Jacobus Stephanus, Bossard Fabienne Nicole Marie-pierre, De Sadeleer Jos Willy Ghislain Corneel

MPK: A23J 3/00

Značky: mikrobiálně, přípravy, suspenzií, proteinových, spôsob, stabilných

Text:

...žiadne konzervačné látky.Predložený vynález poskytuje spôsob prípravy týchto míkrobiálne stabilných suspenzií rastlinných proteínov a ich použitia v potravinových, krmivovýchPredložený vynález sa týka spôsobu prípravy suspenzie rastlinných proteínov,pričom spôsob zahŕňa krok odparovania, kým daná suspenzia nemá vodnú aktivitu od 0,50 do 0,90, s výhodou od 0,50 do 0,85, pričom suspenzia rastlinných proteínov je mikrobiálne stabilná bez...

Spôsob razenia, raziace zariadenie a profilový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1771

Dátum: 18.11.2003

Autori: Krettenauer Kilian, Willerscheid Heiner

MPK: B21B 1/22, B21B 13/00, B21C 37/00...

Značky: profilový, raziace, prvok, spôsob, razenia, zariadenie

Text:

...operácii razenia materiálový pás po celej šírke vyvalcuje naplocho, resp. vyrovná. Zatiaľ čo na tej strane lisovacieho prvku, na ktorej je možné nerušené Vytlačenie materiálu, sa materiál, vytlačený počas operácie razenia, môže nerušene vytlačiť smerom von,takéto Vytlačenie v druhom smere nie je možné, ak sa na tejto strane lisovacieho prvku ďalší lisovací prvok, resp. ďalšie razidlo s lisovacím prvkom súčasne vtlačí do materiálového pásu, na...

Vysokoteplotná pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1746

Dátum: 18.11.2003

Autor: Ineichen Robert

MPK: F23J 1/02, F23G 5/20, F23G 5/08...

Značky: vysokoteplotná

Text:

...vypúšťacieho otvoru. Môže byť dokonca použitý veľký početpozdĺžnych elektród, ktoré sú usporiadané vnútri termicky a chemicky odolnéhovýmurovkového materiálu. Výmurovka dna pece musí byť ďalej predovšetkým termicky a0009 Vypúšťací otvor naplnený výplňovou zmesou má rozličné výhody. Tak môže byť pec s otočnou nistejou, lebo dno pece a tým výmurovka dna pece sa dá úplne pokryť, poháňaná pomeme nízkou rýchlosťou otáčania. Pokrytím výmurovky...

Perindopril

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1677

Dátum: 18.11.2003

Autori: Rao Dharmaraj Ramachandra, Kankan Rajendra Narayanrao

MPK: A61K 38/05, C07K 5/00, A61P 9/00...

Značky: perindopril

Text:

...menovite y kryštalickú fonnu t-butylaminovej soli perindoprilu, proces jej prípravy aliekovú fonnu,ktorá ju obsahuje.0009 PCT patentová prihláška č. W 0 01/ S 8868 opisuje proces prípravy perindoprilu alebo jeho farmaceuticky akceptovateľných solí, pričom tento proces poskytuje perindopril alebo jeho soľ ozvýšenej čistote. Naviac hladina zistených nečistôt spojených sperindoprilom alebo jeho soľami, prípravenými podľa PCT patentovej prihlášky...

Kryštály P1, P4-di(uridín-5′)-tetrafosfátu alebo kryštály jeho soli, spôsob ich výroby, kryštály tetrasodnej soli P1, P4-di(uridín-5′)-tetrafosfátu a kryštály jej hydrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283729

Dátum: 18.11.2003

Autori: Maeda Hideaki, Yamada Toshio, Noda Yutaka, Sato Hiroshi

MPK: A61K 31/7084, C07H 19/10, A61P 11/00...

Značky: výroby, hydrátov, p4-di(uridín-5')-tetrafosfátu, tetrasodnej, spôsob, krystaly, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú kryštály P1, P4-di(uridín-5')-tetrafosfátu alebo kryštály jeho soli, ktoré dosahujú čistotu najmenej 95 % a obsahujú uridín-5'-trifosfát a uridín 5'-difosfát, každý maximálne v množstve 1 % hmotn. alebo menej. Ako aj spôsob výroby kryštálov P1, P4-di(uridín-5')-tetrafosfátu alebo kryštálov jeho soli, pri ktorom sa surový P1, P4-di(uridín-5')-tetrafosfát alebo jeho soľ podrobí čisteniu anexovou chromatografiou a chromatografiou na...

Spôsob hodnotenia predovšetkým antireumatických účinkov liečivého bahna

Načítavanie...

Číslo patentu: 283728

Dátum: 18.11.2003

Autori: Drabálek Ivan, Proksa Bohumil, Fuska Ján, Stančíková Mária

MPK: A61K 35/02, G01N 33/24, A61K 7/48...

Značky: hodnotenia, účinkov, spôsob, antireumatických, bahna, predovšetkým, liečivého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob hodnotenia predovšetkým antireumatických účinkov liečivého bahna zbaveného nadbytočnej vody je charakteristický tým, že sa liečivé bahno pripravené z mladého bahna zrecím procesom obsahujúceho v prevažnej miere sírne zlúčeniny, železité, mangánové a desulfikačné baktérie, podrobí postupnej niekoľkostupňovej extrakcii účinných zložiek. Extrakcia v jednotlivých stupňoch sa uskutočňuje za stáleho miešania, najviac počas 24 hodín pri pomere...

Fungicídna zmes a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283727

Dátum: 18.11.2003

Autori: Mappes Dietrich, Lorenz Gisela, Sauter Hubert, Hampel Manfred, Strathmann Siegfried, Stammler Gerd, Birner Erich, Schelberger Klaus, Ammermann Eberhard

MPK: A01N 37/50, A01N 43/54

Značky: použitie, fungicídna

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídna zmes, obsahujúca synergicky účinné množstvo derivátu fenylbenzyléteru vzorca (I.a) alebo (I.b) a (+/-)-(2-chlórfenyl)(4-chlórfenyl)(pyrimidín-5-yl)metanolu (II), pričom hmotnostný pomer zlúčenín (I) ku zlúčenine (II) je 10 : 1 až 0,1 : 1, a použitie tejto zmesi.

Prostriedok na vonkajšie ošetrovanie hemoroidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283726

Dátum: 18.11.2003

Autor: Česal Milan

MPK: A61K 35/78, A61K 9/107, A61K 47/02...

Značky: prostriedok, vonkajšie, ošetrovanie, hemoroidov

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na vonkajšie ošetrovanie hemoroidov, ktorý sa pripravuje z vodného extraktu liečivých rastlín a masťového základu. Tento prostriedok obsahuje 1 až 15 g Quercus cortex, 0,5 až 5 g Achillea millefolium a 0,5 až 5 g kyseliny boritej na 115 ml vody a masťový základ s obsahom 2 až 20 g oxidu zinočnatého na 100 g tohto základu.

Inhibítory adhézie buniek, farmaceutická kompozícia, ktorá ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283724

Dátum: 18.11.2003

Autori: Hammond Charles, Castro Alfredo, Lee Wen-cherng, Adams Steven, Singh Juswinder, Zimmerman Craig, Liao Yu-sheng, Lin Ko-chung, Cuervo Julio Hernan

MPK: A61K 31/27, A61K 31/17, A61K 31/16...

Značky: ktorá, buniek, farmaceutická, adhézie, obsahuje, kompozícia, inhibitory, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny, ktoré sú vhodné na inhibíciu a prevenciu adhézie buniek a patologických stavov, sprostredkovaných touto adhéziou, farmaceutické prípravky obsahujúce tieto zlúčeniny a metódy ich použitia na inhibíciu a prevenciu adhézie buniek a patologických stavov, sprostredkovaných touto adhéziou. Uvedené zlúčeniny a farmaceutické prípravky sú vhodné na liečbu zápalových a autoimunitných ochorení.

Mechanizmus na prenos odstredivých síl na jednosmerný pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 283723

Dátum: 18.11.2003

Autor: Budinský Ľubomír

MPK: B64C 39/00, B64C 29/00, B63H 1/30...

Značky: jednosmerný, pohon, mechanizmus, odstředivých, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus na prenos odstredivých síl na jednosmerný pohon usmerňuje pôsobenie odstredivých síl iniciačných hmôt (1) na pulzujúci pohyb mechanizmu a mení ho do jednosmerného pohybu odporovým zariadením pomocou síl vyvolaných odporom prostredia. Usmernenie odstredivých síl je riešené v dvoch prostrediach. Vo vode pomocou odporu sklápacieho lamelového vesla (13) a vo vzduchu pomocou sklápacích lamelových krídel (15). Na zlepšenie účinnosti...

Ohňovzdorná bázická voľne tečúca odlievacia hmota a/alebo vysokokoncentrovaná vodná suspenzia na báze MgO a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283722

Dátum: 18.11.2003

Autor: Bugajski Jerzy

MPK: C04B 35/66, C04B 35/047, C04B 35/043...

Značky: hmota, tečúca, ohňovzdorná, báze, vysokokoncentrovaná, volně, použitie, odlievacia, bazická, vodná, suspenzia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná bázická voľne tečúca odlievacia hmota v dvoch alternatívach jemnozrnnej a jemno-hrubozrnnej, ako aj z nej vyrobené tvarovky. Jemnozrnná alternatíva odlievacej hmoty pozostáva z ohňovzdorného dilatanciu podporujúceho materiálu na báze MgO s veľkosťou zrna medzi 0,1 a 45 um, ako aj s dispergačného prostriedku podporujúceho aspoň dilatanciu a zmáčadla s prídavkom vopred stanoveného množstva zrieďovacej vody. Jemno-hrubozrnná alternatíva...

Obvody na zníženie spínacích strát v krajných stavoch meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 283721

Dátum: 18.11.2003

Autor: Dudrík Jaroslav

MPK: H02M 3/22, H02M 1/00

Značky: meniča, stavoch, krajných, strát, obvody, zníženie, spínacích

Zhrnutie / Anotácia:

Obvody (24) na zníženie spínacích strát v krajných stavoch meniča, predovšetkým v stave naprázdno alebo nakrátko, sú tvorené pomocným transformátorom (11), ktorého primárne vinutie je pripojené na stred kapacitného deliča tvoreného kondenzátormi (12) a (13) a stred prvej vetvy striedača v mostíkovom zapojení. Sekundárne vinutie pomocného transformátora (11) je pripojené cez pomocný usmerňovač (15) na výstupný premosťovací kondenzátor (19).

Blistrové balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283720

Dátum: 18.11.2003

Autori: Friberg Claes, Assargren Christian

MPK: B65D 75/36, A61J 1/03

Značky: balenie, blistrové

Zhrnutie / Anotácia:

Blistrové balenie obsahujúce blistrovú zostavu (10) zahŕňajúcu blistrové časti (11, 12), ktoré sú prepojené a skladateľné navzájom oproti sebe, pričom každá blistrová časť (11, 12) má súpravu blistrov (16). Blistre (16) jednej blistrovej časti (11) sú posunuté vzhľadom na blistre (16) druhej blistrovej časti (12) tak, že po poskladaní sú blistre (16) oboch blistrových častí (11, 12) zasunuté navzájom medzi seba. Blistrové balenie ďalej obsahuje...

Rúrka z termoplastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283719

Dátum: 18.11.2003

Autori: Baumgärtel Christof, Bröcker Manfred

MPK: B29D 24/00, F16L 11/04, B29C 47/06...

Značky: termoplastického, rúrka, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrka pozostáva najmenej z dvoch vrstiev termoplastov odlišných vlastností, pričom vnútorná rúrka ako nosná vrstva je na svojom vonkajšom obvode opláštená krycou vrstvou zo zosieťovaného polyetylénu a termoplastom vnútornej rúrky je polyetylén s vysokou hustotou s dlhodobou pevnosťou väčšou ako 8 N/mm2, konštrukcia vnútorná rúrka/krycia vrstva je so zreteľom na hrúbku steny v celkovom priereze identická s hrúbkou steny jednovrstvovej rúrky z...

Derivát cyklopeptidu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283718

Dátum: 18.11.2003

Autori: Diefenbach Beate, Jonczyk Alfred, Goodman Simon, Kessler Horst, Koppitz Marcus

MPK: C07K 7/64, C07K 14/75, A61K 38/12...

Značky: derivát, obsahom, přípravy, prostriedok, použitie, spôsob, cyklopeptidu, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je derivát cyklopeptidu všeobecného vzorca (I), kde znamená X Phe, homoPhe, Phg, Phe(4-F) alebo Phe(4-Cl) a Y hPro, Ahds, Aos, Nhdg, Acha, Aib, Acpa alebo Tle, jeho D a L formy a deriváty, ako sú beta-ester asparágovej kyseliny alebo N-guanidínacylderiváty arginínu, prodrogy a ich fyziologicky vhodné soli, ktoré pôsobia ako integrínové inhibítory a môžu sa používať na profylaxiu a ošetrovanie chorôb podmienených alfaVbeta3...

Kovanie na sedací nábytok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283717

Dátum: 18.11.2003

Autor: Premer Heinz

MPK: A47C 19/00, A47C 17/13

Značky: sedací, nábytok, kovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Kovanie je určené na sedací nábytok, ktorý je premeniteľný na posteľ a ktorý má zásuvku (3) vytiahnuteľnú z polohy pod sedacím vankúšom (2), v ktorej je umiestnený prídavný vankúš (4), ktorý je možné po vytiahnutí zásuvky (3) zdvihnúť pomocou kovania zo zásuvky (3) do výšky sedacieho vankúša (2) a ktorý sa v tejto polohe opiera svojou prednou stranou o čelný kryt (5) zásuvky (3). Kovanie má ramená (8), ktoré sú pomocou kĺbov prichytené jedným...

Spôsob prípravy N-monosubstituovaných 4-aminopiperidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283716

Dátum: 18.11.2003

Autori: Jegelka Udo, Kreilkamp Günter

MPK: C07D 211/58

Značky: přípravy, 4-aminopiperidínov, n-monosubstituovaných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy N-monosubstituovaných 4-aminopiperidínov kontinuálnou jednostupňovou reakciou 4-oxopiperidínu s primárnym amínom a vodíkom za hydrogenačných podmienok s rozpúšťadlami alebo bez rozpúšťadiel. Edukty sa vedú cez pevne uložený nosný katalyzátor, ktorý obsahuje jeden alebo viac kovov VIII. vedľajšej skupiny periodického systému. Reakcia sa výhodne uskutočňuje pri teplote 80 až 200 °C. Produkty sú východiskovými látkami na prípravu...

Deriváty erytromycínu, spôsob a medziprodukty na ich prípravu, ich použitie ako liečiv a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283715

Dátum: 18.11.2003

Autori: Denis Alexis, Chantot Lucien, Agouridas Constantin, Dejean Nicole Noëlle (dedič), Auger Jean-michel (zomrel), Auger Pierre Michel (dedič), Chantôt Jean-françois (zomrel), Domecq Catherine (dedič)

MPK: C07H 17/08, A61K 31/70

Značky: kompozície, deriváty, spôsob, erytromycínu, liečiv, medziprodukty, přípravu, použitie, obsahom, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty erytromycínu všeobecného vzorca (I), kde R predstavuje prípadne substituovaný alkyl alebo (CH2)nAr skupinu, pričom n predstavuje celé číslo v rozmedzí od 0 do 6 a Ar predstavuje prípadne substituovaný aryl alebo heteroaryl, Z predstavuje atóm vodíka alebo zvyšok karboxylovej kyseliny. Uvedené zlúčeniny majú antibiotické vlastnosti. Opísaný je tiež spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu, ako aj ich použitie ako...

Spôsob na zlepšenie stability čiapky peny nápoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283714

Dátum: 18.11.2003

Autori: Doderer Albert, Wubben Maria Anna

MPK: C12H 1/14

Značky: zlepšenie, stability, spôsob, nápoja, čiapky

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob na zlepšenie stability čiapky peny nápoja pomocou extraktu chmeľového pektínu ako stabilizátora peny, najmä piva, výhodne piva plzeňského typu. Tieto stabilizátory peny nemajú záporný vplyv na chuť piva a získavajú sa z chmeľových šišiek a šľahúnov. Pridávajú sa v množstve 0,5 až 30 g na hektoliter piva 30 minút pred koncom varu mladiny.

Deriváty erytromycínu, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283713

Dátum: 18.11.2003

Autori: Pejac Jean-marie, Denis Alex, Chantot Jean-françois, Agouridas Constantin

MPK: A61K 31/70, C07H 17/08

Značky: erytromycínu, prostriedok, medziprodukty, přípravy, deriváty, obsahom, přípravu, spôsob, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty erytromycínu všeobecného vzorca (I), kde R znamená H, C1-12alkyl, prípadne substituovaný halogénom alebo skupinu všeobecného vzorca (CH2)mAr alebo skupinu všeobecného vzorca (b), kde znamená m celé číslo 1 až 8, n a p, ktoré sú rovnaké alebo rôzne, celé číslo 0 až 6, A a B, ktoré sú rovnaké alebo rôzne, vodík, halogén alebo C1-8alkyl a Ar prípadne substituovaný fenyl, naftyl alebo heteroaryl s 1 až 4 heteroatómami zo súboru...