Zverejnene patenty 22.12.2003

Spôsob determinácie množstva cirkulujúcej DNA v plazme a detekcie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6611

Dátum: 22.12.2003

Autor: Sozzi Gabriella

MPK: C12Q 1/68

Značky: plazmě, spôsob, cirkulujúcej, rakoviny, množstva, determinácie, detekcie

Text:

...indikátorov sa prekrývajú s intervalmi hraničiacich koncentrácii. Výber optimálneho východiskového bodu bude preto musieť potvrdiť túto variabilitu. Hodnota 25 ng/ml je jediným východiskovým bodom stakou citlivosťou, pri ktorej-3 nedochádza k prekrytiu s inými východiskovými bodmi, hoci vykazuje nízku citlivosť (46, 95 Cl,36, 56).0018 Magnitúda uvedených OR (Odd Ratios) (ukazovateľov pravdepodobnosti) dokazuje veľkú súvislosť...

Chinazolínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6149

Dátum: 22.12.2003

Autori: Mortlock Andrew Austen, Heron Nicola Murdoch, Jung Frederic Henri, Pasquet Georges René

MPK: A61P 35/00, A61K 31/661, C07D 403/00...

Značky: chinazolínové, deriváty

Text:

...s malými molekulami majú antiproliferativny účinok v ľudských nádorových bunkách (Keen et al., Poster 2455, American Association of Cancer research annual meeting, 2001), keďže sa vyznačujú selektívnou abrogáciou samotnej expresie Aurory-B pôsobením siRNA (Ditchñeld et al., Journal of Cell Biology, 161 (2) 267-280 (2003. Toto indikuje, že inhibícía funkcie Aurory-A a/alebo Aurory-B bude mať antiproliferatívny účinok, ktorý môže byť užítočný...

Viacvrstvové dávkové formy obsahujúce naproxén a triptány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11482

Dátum: 22.12.2003

Autori: Gilbert Donna, Kothapalli Mark, Plachetka John

MPK: A61K 9/28, A61K 9/24, A61K 9/36...

Značky: dávkové, viacvrstvové, naproxén, triptány, formy, obsahujúce

Text:

...vrstvy sú vo vzájomnom usporiadaní vrstva na vrstvu. takže k rozpusteniu naproxénu dochádza nezávisle od rozpustenia triptánu.0011 Podľa predmetneho vynálezu bolo zistené, že tieto dávkové formy majú podstatné výhody v porovnaní s inými formami pokial sa týka uvoľňovacích vlastností, stability a farmakokinetického profilu. Tieto výhody nebolo možno a priori predpokladať a pripraviť dávkové formy s výberom spôsobu liečenia pacientov trpiacich...

Prostriedky na rektálne podávanie trombolytických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4600

Dátum: 22.12.2003

Autori: Sarmiento Mayea Milesa, Torrez Cabrera Beatriz, Marrero Miragaya Maria Acelia, Cosme Diaz Carelia, González Chávez Lisette, Hernández Marrero Luciano Francisco, Aguilera Barreto Ana, Tamargo Santos Beatriz, Martinez Diaz Eduardo

MPK: A61K 38/43, A61K 9/02, A61P 7/00...

Značky: podávanie, prostriedky, látok, rektálne, trombolytických

Text:

...vyššie uvedeným nepríjemnostiam, dokonca aj V prípadoch keď je potrebná hemoroidektómia, nakoľko tento spôsob liečenia by umožnilpacientovi podstúpiť chirurgicky zákrok s následne lepšou kvalitou0008 Trombolyticke látky majú schopnosť rozpúšťať krvnú Zrazeninu a obnovovať prietok cievami v análnom kanále, čo umožní použitie látok, ako sú tkanivový plazminogénový aktivátor (t-PA) a streptokináza (SK) pre ich trombolytický a protizápalový...

Konjugáty enantiomérne čistej (4S,8S)- a (4R,8R)-4-p-benzyl-8-metyl-3,6,9-triaza -3N, 6N, 9N-trikarboxymetyl-1,11-undekánovej kyseliny s biomolekulami, spôsob ich prípravy a použitie na prípravu farmaceutických prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11285

Dátum: 22.12.2003

Autori: Lehmann Lutz, Platzek Johannes, Brumby Thomas, Friebe Matthias, Sülzle Detlev

MPK: A61K 49/06, A61K 51/00

Značky: spôsob, kyseliny, přípravu, prostriedkov, 9n-trikarboxymetyl-1,11-undekánovej, enantiomérne, farmaceutických, čistej, 4r,8r)-4-p-benzyl-8-metyl-3,6,9-triaza, 4s,8s, přípravy, použitie, biomolekulami, konjugáty

Text:

...vivo diagnostike i vterapii, boli uskutočnené pokusy zvýšiť špecifickosť a selektívnosť napríklad voči cieľovým bunkám alebo požadovaným oblastiam a štruktúram tela. Tieto vlastnosti je možné zlepšiť napríklad napojením kovových komplexov na biomolekuly podľa principu drug-targetting. Ako biomolekuly sa tu ponúkajú plazmaproteíny,protilátky, ich fragrnenty, hormóny, rastové faktory a substráty pre receptory a enzýmy(napríklad spis W 0 97/...

Nové pyridazín-3(2H)-ónové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3977

Dátum: 22.12.2003

Autori: Carrascal Riera Marta, Giovannoni Maria Paola, Dal Piaz Vittorio, Aguilar Izquierdo Nuria, Gracia Ferrer Jordi, Buil Albero Maria Antonia, Vergelli Claudia

MPK: A61P 37/00, C07D 237/00, A61K 31/501...

Značky: nové, deriváty, pyridazín-3(2h)-ónové

Text:

...imunosupresívami.Ako iné inhibitory PDE 4 (pozri odkazy uvedené vyššie) sa zlúčeniny podľatohto vynálezu môžu tiež používať na blokovanie ulcerogénnych účinkov vyvolaných rôznorodými druhmi etiologických prostriedkov, ako sú protizápalové prostriedky(steroídné alebo nesteroidné protizápalové prostriedky), stres, amoniak, etanol a koncentrované kyseliny. Môžu sa používať samotné alebo v kombinácii s antacidmi a/alebo antisekrečnými...

Benzoazolylpiperazínové deriváty s aktivitou antagonistu VR1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3819

Dátum: 22.12.2003

Autori: Sun Qun, Tafesse Laykea, Victory Sam

MPK: A61P 29/00, A61K 31/495, A61P 13/00...

Značky: antagonistu, benzoazolylpiperazínové, aktivitou, deriváty

Text:

...účinkov pri rade pacientov, sú v súčasnosti anticholinergiká pacientom trpiacim UI predpisované. The Merck Manual of Medical Information 631-634Vredy sú lézie, ktoré vznikajú vo výstelke tráviaceho traktu eróziou pôsobením žalúdočných kyselín alebo tráviacich šťav. Sú to zvyčajne dobre ohraničené guľate alebo oválne lézie, ktoré sa primárne vyskytujú v žalúdku a dvanástniku. Vredy sa vyvinú približne pri jednom človeku z desiatich. K vzniku...

Spôsob a zariadenie na vysúšanie knižného a obdobného papierového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3573

Dátum: 22.12.2003

Autori: Hájek Milan, Drahoš Jiří

MPK: F26B 3/32, F26B 5/04, F26B 3/00...

Značky: materiálů, obdobného, knižného, papierového, zariadenie, spôsob, vysúšanie

Text:

...rvchly a šetrný sušiaci proces.Ďalšou úlohou vvnalezLi je urýchliť sušiaci proces a zaistit jeho rovnomerny priebeh.Ďalšou (loplfiujúeou úlohou vynalezu je juosltytnút) zariadenie na uskutočnenie spôsobu podľa vynalezu.Tieto a ďalšie úlohy sú splnené v súlade s vynalezotn, podľa lttorćho je knižný alebo obdobný papierový material pred jeho ystavením mikrovlnnćnui žiareniu obloženyĎalší znak ynalezu spočíva v tom, že lmižny alebo obdobný...

Metóda a systém zabezpečenia kódovaných dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3492

Dátum: 22.12.2003

Autori: Merle Gilles, Bangui François

MPK: H04N 7/167, H04L 9/08

Značky: systém, metoda, kódovaných, zabezpečenia

Text:

...otvorené prijímacie zariadenie vybavené prístupovým rozhraním umožňujúcím prenos všetkých typov programov (počítače, audio a video prijímače) na rozdiel od terminálov výrobné blokovaných, ako sú napríkladdekodéry, za účelom zabránenia nezákonného prenosuEurópska prihláška EPO 984630 opisuje postup zabezpečenia kódovaných dát odosielaných do viacerých prijímacích terminálov, pričom je každý terminál vybavený dvomi dekódovacími modulmi,...

Zariadenie na testovanie telesnej tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10033

Dátum: 22.12.2003

Autori: Zimmer Volker, Ruhl Werner, Schrem Hugo

MPK: G01N 35/00, A61B 10/00, A61B 5/15...

Značky: tekutiny, telesnej, testovanie, zariadenie

Text:

...a v dôsledku toho poskytuje dostatočne množstvo krvi. Špička prstu však tiež vykazuje veľké množstvo nervových zakončení a preťatia špičky prstu môže byt preto bolestivé. Alternatívne miesta odberu vzoriek, ako je dlaň ruky, predlaktie, ušný boltec a podobne môžu byť tiež vhodné pre odber vzoriek a súčasne menej bolestivé. Tieto miesta však produkujú menšie množstvo krvi. Tieto alternatívne miesta sú teda vhodné len pre použitie...

Test na CVD

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3028

Dátum: 22.12.2003

Autor: Sundrehagen Erling

MPK: G01N 33/82, G01N 33/68

Text:

...V kalprotektín-obsahujúcich vzorkách odobratých od subjektu, sa môže použiť na predpoveď prednástupom symptómov, ktore sú pozorovateľné subjektom alebo treťou stranou (napríklad lekárom),či alebo ako pravdepodobne subjekt trpí CVD.Pod potenciálom pre CVD alebo sklonom k CVD sa mieni pravdepodobnosť alebo možnosť, že práve testovaný subjekt bez symptómov bude trpieť s CVD V budúcnosti. Toto môže mať formu indexu, pomeru, percenta alebo...

Fosfonooxy-chinazolínové deriváty a ich farmaceutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2449

Dátum: 22.12.2003

Autori: Heron Nicola Murdoch, Jung Frederic Henri, Mortlock Andrew, Pasquet Georges René

MPK: A61K 31/661, C07D 403/00, C07D 401/00...

Značky: fosfonooxy-chinazolínové, deriváty, použitie, farmaceutické

Text:

...podrobením ľudských nádorových bunkových línii pôsobeniu antisense oligonukleotidov (W 0 97/22702 a W 0 99/37788) vedie k zástave bunkového cyklu a vyvoláva antiproliferatívny účinok v prípade týchto nádorových bunkových línii. Ďalej sa demonštrovalo, že inhibítory Aurory-A a Aurory-B s malými molekulami majú antiproliferativny účinok v ľudských nádorových bunkách (Keen et al., Poster 2455, American Association of Cancer research armual...

Metódy a kompozície pre potlačenie diferenciácie fibrocytov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9364

Dátum: 22.12.2003

Autori: Gomer Richard, Pilling Darrell

MPK: A61K 38/16

Značky: diferenciácie, metody, fibrocytov, kompozície, potlačenie

Text:

...receptorov, jeSAP a akákoľvek pripojená molekula pravdepodobne pohltená bunkou.0008 FcyR sú nutné pre viazanie lgG k širokej palete hematopoetických buniek. Periférne krvnémonocyty vyjadrujú tak CD 64 ako CD 32 (subpopulácia monocytov vyjadruje CD 16), zatiaľ čomąakrofágy tkaniva vyjadrujú všetky tri klasické FcyR. Zhlukovanie FcyR na monocytoch podľa lgG,bud v rámci väzby s patogénmi alebo ako časť imunitného komplexu, iniciuje širokú...

Rozmontovateľný rám pre regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2335

Dátum: 22.12.2003

Autor: Bohnacker Ulrich

MPK: A47B 96/02

Značky: rozmontovateľný, regál

Text:

...ôk 14, 15, 16 je obzvlášť uprednostňovaný, pretože oká nie sú potom z inej strany konzoly, neskoršej vonkajšej strany rámu, pre pozorovateľa viditeľné. Nevzniká však nijaký funkčný nedostatok, keď sú oká vyrobené inak, napríklad prerážaním a tvarovaním plechu konzoly.Obr. 2 A ukazuje zadnú lištu 20, ktorá je vyrobená viacnásobným ohraňovaním a vysekávanim oceľového plechu a má vpodstate profil tvaru Z. Ako sa dá tiež identifikovať...

Spôsob spracovania práškových častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1992

Dátum: 22.12.2003

Autori: Altosaar Mare, Varema Tiit, Raudoja Jaan, Geyer Volker, Kauk Marit

MPK: C30B 29/10, H01L 31/0264

Značky: spôsob, práškových, spracovania, částic

Text:

...uskutočnenia spôsobu sa do jednej ampuly naplní zmes,pozostávajúca z práškových častíc a síry. i 0018 Táto zmes sa potom zahreje na teplotu medzi 300 °C a 600 °C a pri tejto teplote sa udržiava v časovom intervale medzi 5 minútami a 4 hodinami. Zvlášť výhodná teplotná oblasť pritom je medzi 380 °C a 410 °C.0019 V rámci vynálezu sa vytvorí tiež výhodný solámy článok s monočasticovou membránou, ktorý sa vyznačuje zvlášť vysokou účinnosťou v...

Spôsob výroby 2-dimetylamínometylcyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283790

Dátum: 22.12.2003

Autori: Gömöry Juraj, Karabinoš Jozef, Spevár Ferdinand, Kollár Miroslav

MPK: C07C 209/60, C07C 209/00

Značky: výroby, spôsob, 2-dimetylamínometylcyklohexanónu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby 2-dimetylaminometylcyklohexanónu z cyklohexanónu, paraformaldehydu a dimetylamínhydrochloridu v prostredí kyseliny octovej s recykláciou rozpúšťadla, destilačné a extrakčné čistiace operácie vo fáze neizolovaného medziproduktu (Mannichova soľ), pričom konečný produkt (Mannichova báza) sa uvoľní zmenou pH a vydestiluje za zníženého tlaku na filmových odparkách.

Analógy delta12,13-izotaxolu, farmaceutická zmes s ich obsahom a spôsob prípravy ich medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283780

Dátum: 22.12.2003

Autori: Wuts Peter, Wicnienski Nancy Anne, Kelly Robert

MPK: A61K 31/335, C07D 305/14

Značky: delta12,13-izotaxolu, medziproduktov, spôsob, obsahom, farmaceutická, přípravy, analogy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa analógy delta12,13-izotaxolu všeobecného vzorca (I). Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sú užitočné na liečenie rovnakých typov rakoviny, pre ktoré sa ukázal byť účinný taxol, vrátane ľudskej rakoviny vaječníkov, rakoviny pŕs a zhubných melanómov, ako aj rakoviny pľúc, rakoviny žalúdka, rakoviny hrubého čreva, rakoviny hlavy a šije a leukémie.

Jazdec s dvoma ťažnými pútkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1509

Dátum: 22.12.2003

Autor: Bernasconi Sergio

MPK: A44B 19/24

Značky: dvoma, pútkami, ťažnými, jazdec

Text:

...zúbkov zdrhovadla, pričom podobne prekonávaodpor už zhora opísaných pružných prostriedkov.0007 Predmetom tohto Vynálezu je preto jazdec sa dvoma ťažnými pútkami, ktorý je opísaný V priloženomPrehľad obrázkov na Žkresoch0008 Teraz bude v ďalšom uvedený podrobný opisvýhodného ilustratívneho uskutočnenia jazdca s dvoma ťažnýmipútkami podľa tohto vynálezu, ktorý bude podaný 5 odkazomna priložené obrázky výkresov, kde- obr. 1 znázorňuje pohľad V...

Panel sektorových dvier

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1434

Dátum: 22.12.2003

Autor: Piumelli Pantaleo

MPK: E06B 3/32

Značky: panel, dvier, sektorových

Text:

...ktorý je podobný ako zavesenie panelov v EP-A 0623724. Aj keď v FR-A-2045563 sa každý panel otáča okolo vertikálnych osí, ktoré sú v stredovej rovine panela. TiežV tomto prípade je na otáčavé spojenie dvoch susedných panelovpotrebné, aby stredové roviny dvoch panelov tvorili vhodný uhol.0008 Nedostatky doterajšieho stavu sú zrejmé z uvedených poznatkov, najmä súčasné panely nespĺňajú úplne požiadavky jednoduchej inštalácie a dlhodobej...

Spôsob výroby monokryštalického prášku Cu(In,Ga)Se2 a slnečného článku s monočasticovou membránou, obsahujúcou tento prášok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 801

Dátum: 22.12.2003

Autori: Raudoja Jaan, Altosaar Mare, Mellikov Enn, Geyer Volker

MPK: C30B 9/00, C30B 29/10, C30B 29/00...

Značky: membránou, obsahujúcou, monočasticovou, prášok, slnečného, monokrystalického, spôsob, článků, cu(in,ga)se2, výroby, prášků

Text:

...vynálezu, dosiahli značne vyšší koeficient účinnosti.To by mohlo byť spôsobené nasledujúcimi dôvodúmi0009 Pri známom spôsobe podľa doterajšieho stavu techniky by v dôsledku použitia stechiometrického množstva Cu vzhľadom na Culnseg, ktorý sa má pripraviť, mohol vzniknúť problém, že by sa mohli vytvoriť častice prášku s vysokým obsahom Cu. V týchto časticiach by mohlo dochádzať k fázovej segregácii na stechiometrickú CulnSe 2 a kovovú CuSe...

Obalový materiál so Z-systémom blokácie, spôsoby jeho výroby a jeho použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 436

Dátum: 22.12.2003

Autori: Lior Tsafrir, Asis Ilan, Mass Nissim, Efrati Yair, Paz Hagai

MPK: B65D 65/02, B65H 18/00

Značky: materiál, spôsoby, obalový, blokácie, použitia, z-systémom, výroby

Text:

...a chráni lepidlo v obalovom materiáli navinutom na valec. Túto oddeliteľnú vrstvu je možné použit s cieľom zabrániť tomu,aby sa rôzne vrstvy obalového materiálu zlepili pri výrobnom procese jedna s druhou. Ked sa však obalový materiál odvinie, môže sa na konci cyklu balenia oddeliteľná vrstva odtrhnút od lepivej vrstvy. Konkrétnejšie, keď sa diel obalového materiálu určený na obaľovanie odvinie,odtrhne sa oddeliteľná vrstva a úplne sa oddelí...