Zverejnene patenty 18.12.2003

Benzo[d]azepínové deriváty na liečenie neurologických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7391

Dátum: 18.12.2003

Autori: Bamford Mark James, Sehmi Sanjeet Singh, Dean David Kenneth, Witherington Jason, Wilson David Matthew

MPK: C07D 223/00, A61P 25/00, A61K 31/55...

Značky: liečenie, neurologických, poruch, benzo[d]azepínové, deriváty

Text:

...a podobné neurodegeneratívne poruchy. Podľa prvého aspektu je predmetom vynálezu Zlúčenina, ktorou jealebo ich farmaceuticky vhodná soľ.Zlúčenina alebo jej farmaceuticky vhodná soľ podľa vynálezu je zlúčeninouvšeobecného vzorca I alebo jej farmaceuticky vhodnou soľouR predstavuje nesubstituovanú cyklobutylskupinu aR 2 predstavuje Z-pyrazinylskupínu substituovanú skupinou CON(H)(Me) alebo 2-pyridinyl-N-pyrrolidinylskupinu, kde je...

Deuterované deriváty katecholamínov a lieky obsahujúce takéto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7009

Dátum: 18.12.2003

Autor: Alken Rudolf-giesbert

MPK: A61K 31/185, C07B 59/00, A61P 25/00...

Značky: lieky, katecholamínov, obsahujúce, deriváty, zlúčeniny, takéto, deuterované

Text:

...Chem. Soc. (C), 1970, 1134 - 1138, syntéza 3,4-dihydroxyfenylalanínov deuterovaných v polohe B, alebo monodeuterovaných v polohe 2, 5 alebo 6.Farmakologické pôsobenie týchto zlúčenín nie je uvedené.EP-A-O 357565 íopisuje postup výroby liečiva levodopa proti Parkinsonovej chorobe.Výroba deuterovaných zlúčenín nie je uvedená.Ogura a kol. opisuje v Clinical effect of L-dopy on schizofrenia Curr. Ter. Res. Clin. Exp., 1976, 20 (3), 308-18,...

Oligonukleotidy s imunostimulačnou sekvenciou a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6472

Dátum: 18.12.2003

Autori: Marshall Jason, Dina Dino, Fearon Karen

MPK: A01N 43/02, C07H 21/00

Značky: imunostimulačnou, spôsoby, použitia, oligonukleotidy, sekvenciou

Text:

...indikuje sekrécia cytokínov asociovaných sTh 1. Administrácia imunostimulačného polynukleotidu s antigénom má za následok imunitnú odozvu typu Th 1 na administrovaný antigén. Roman a kol. (1997) Nature Med. 32849-854. Napríklad myši,ktorým bola intradermálne injikovaná B-galaktozidáza (B-Gal) z Escherichia coIi(Ecolí) vo fyziologickom roztoku alebo kamencovom adjuvanciu, odpovedali vytváraním špeciñckých protilátok lgG 1 a IgE a tiež buniek...

Získavanie obsahových látok z biologického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6259

Dátum: 18.12.2003

Autori: Frenzel Stefan, Michelberger Thomas, Witte Günter

MPK: B01D 11/04, A23N 1/00, C13C 3/00...

Značky: materiálů, látok, obsahových, biologického, získavanie

Text:

...vody. Odstránenie vody prebieha najprv mechanicky lisovaním anásledne vysušením na asi 10 obsahu zvyškovej vody. Zásadneznamená vyšší stupeň lisovania vyššiu spotrebu elektrickej energie, ktorú je nutné konfrontovať so zmenšeným množstvom paliva potrebného na sušenie. Vzhľadom na to, že sú náklady na mechanické odvodnenie do obsahu sušiny asi 35 podstatne priaznivejšie, než na sušenie, je zlepšenie lisovania trvalým cieľom. cukrovarníckeho...

Prostriedky obsahujúce nesteroidné protizápalové liekové dekongestíva a antihistaminiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16642

Dátum: 18.12.2003

Autor: Berlin Roger Glen

MPK: A61K 31/19, A61K 31/44, A61K 31/135...

Značky: dekongestíva, obsahujúce, protizápalové, antihistaminika, liekové, prostriedky, nesteroidné

Text:

...mg sulfátu pseudoefedrínu (stimulačné dekongestívum), odporúča sa tento prostriedok užívať každé 4 až 6 hodín (1/2tejto dávky pre deti vo veku 6 až 12 rokov)antihistaminikum) a 120 mg sulfátu pseudoefedrínu (stimulačné dekongestívum), odporúča sa tento prostriedok užívať každých 12 hodín (iba dospelí a deti staršie ako 12 rokov) ý5. BENADRYLTM. Tablety na liečbu alergie a rinitídy, ktoré obsahujú 25 mg hydrochloridu difenhydramínu (sedatívne...

Spôsob prípravy racemického citalopramdiolu a/alebo S- alebo R-citalopramdiolu a použitie takýchto diolov na prípravu racemického citalopramu, R-citalopramu a/alebo S-citalopramu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12309

Dátum: 18.12.2003

Autori: Humble Rikke, Dancer Robert, Petersen Hans, Christiansen Brian

MPK: C07C 253/34, C07D 307/87

Značky: citalopramdiolu, přípravu, diolov, r-citalopramu, racemického, s-citalopramu, spôsob, r-citalopramdiolu, přípravy, citalopramu, použitie, takýchto

Text:

...enantiomérov na frakciu, ktorá je obohatená S-diolom alebo R-diolom a frakciu zahŕňajúcu RS-diol, kde pomer R-diol S-diol je rovný 1 1 alebo bližší k 1 1 ako vo východískovej zmesi R- a S-diolu.0011 Proces podľa tohto vynálezu je dôležitý a veľmi užitočný, najmä preto, že poskytuje praktický, lacný a účinný spôsob prevedenia zmesi R- a S-diolov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky týkajúce sa enantiomérnej čistoty na dva cenné...

Komunikačné zariadenie so slovníkom, ktorý je možné aktualizovať slovami obsiahnutými v textovej správe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12034

Dátum: 18.12.2003

Autor: Hatch Richard

MPK: H04M 1/725

Značky: zariadenie, komunikačné, možné, správe, ktorý, slovami, aktualizovať, textovej, obsiahnutými, slovníkom

Text:

...vzdialene.0021 Aby sa vynález mohol plnšie pochopiť, teraz oplšeme jeho uskutočnenie pomocou príkladu s odkazom na priložené výkresy, na ktorýchObrázok 1 je bloková schéma zobrazujúca mobilný telefón, ktorý môže komunikovať cez verejnu pozemnu mobilnú siet (PLMN)-3 Obrázok 2 je bloková schéma obvodov mobilného telefónu zobrazeného na obrázku 1 Obrázok 3 schematicky zobrazuje displej telefónu a priradené tlačidlá 4 Obrázok 4 je schematické...

Použitie rimexolónu pri liečbe syndrómu suchého oka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5159

Dátum: 18.12.2003

Autori: Gamache Daniel, Castillo Ernesto, Miller Steven, Yanni John

MPK: A61K 31/575, A61K 31/57, A61P 27/00...

Značky: liečbe, rimexolónu, suchého, syndrómu, použitie

Text:

...častejšie, pretože fyziologické príčiny syndrómu suchého oka nie súzvyčajne týmto spôsobom liečby odstránené. Skôr používaná medikamentóznaliečba má pri liečbe tohto syndrómu iba obmedzenú účinnosť, a to väčšinou preto, že podaním takého liečiva sa neodstránia ani neobmedzia pôvodné príčiny syndrómu suchého oka, a ďalej preto, že vedľajšie účinky tohto liečiva môžu zhoršit celkový stav liečeného oka alebo pacientovi zásadne nevyhovovat....

Spôsob prípravy stereoizoméru glykopyrónia s konfiguráciou R,R (alebo S,S)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11795

Dátum: 18.12.2003

Autori: Walter Martin, Noe Christian

MPK: A61K 31/40, A61K 31/381, A61K 31/4025...

Značky: spôsob, alebo, stereoizoméru, konfiguráciou, glykopyrónia, přípravy

Text:

...so zodpovedajúcím priestorovým usporiadaním (napr. v pripade tienylu podľa Cahnovho, Ingoldovho Prelogovho pravidla priority 3 R,2 S-usporiadanie), vyznačujúci sa tým, že z enantioméme čistej diastereoizomérnej zmesi 3 R,2 °R- a 3 R,2 °S- alebo 3 R,2 °R- a 3 S,2 R-izoméru (prípadne vprípade tienylových analógov zenantioméme čistej diastereoizomémej zmesi 3 R,2 Sa 3 R,2 °R- alebo 3 R,2 S- a 3 S,2 °S-izoméru) sa použitím...

Zariadenie a spôsob izolácie časticových produktov ako suspenzie v ne-superkritických tekutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4961

Dátum: 18.12.2003

Autori: Valder Christopher Edmund, Cooper Simon Murray, Merrifield David Roy, Robertson John

MPK: B01D 11/04, A61K 9/14

Značky: tekutinách, produktov, částicových, spôsob, zariadenie, suspenzie, ne-superkritických, izolácie

Text:

...použiť Vysokotlakové nádoby, čím sa ponúkajú významné úspory nákladov.0011 Podobne sa poskytuje spôsob izolácie produktu zo superkritíckého tlakového spôsobu,pričom spôsob zahŕňa izoláciu produktu ako suspenzie v nesuperkritickej tekutine. Spôsob podľa vynálezu je definovaný v nároku 1.0012 Treba si uvedomiť, že superkritická tekutina a nesuperkritická tekutina môžu byť zložené zrovnakej tekutiny alebo superkritická tekutina a nesuperkritická...

Integrálne horné tesnenie v konštrukcii krytu ventilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15775

Dátum: 18.12.2003

Autor: Nadeau Sylvain

MPK: F04D 29/16

Značky: ventilátora, tesnenie, krytu, horné, integrálně, konštrukcií

Text:

...k prstencovému pásu 22. Ako je najlepšie zobrazené na OBR. 2, je pás 22 najlepšie tvaru písmena L, majúci radiálne vybiehajúcu časť 24 a osovo prebíehajúcu časť 27. Motor 18 je pripojený ku krytu, všeobecne označenému 26. Kryt 26 zahŕňa podpemé rebrá 29, ktoré vybiehajú od telesa 34 krytu 26 k montážnej konštrukcii 19 motora. Rebrá 29 sú všeobecne priľahlé k lopatkám 20 ventilátora 12.0008 V súlade s vynálezom zahŕňa kryt 26 vylepšené...

Administrácia kapsaicinoidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4675

Dátum: 18.12.2003

Autori: Burch Ronald, Lazar Jeff, Carter Richard

MPK: A61K 31/16, A61P 25/00

Značky: kapsaicinoidov, administrácia

Text:

...V odbore bolo rovnako opísané použitie miestnehokapsaiclnu na ošetrovanie stavov tak rozmanitých, ako je postmastektomický syndróm bolesti (Watson a Evans, Pain 51 375-79 (1992 bolestivá diabetická neuropatia (Tandan a kol., Diabetes Care 15 8-13 (1992 The Capsaicin Study Group, Arch Intern Med 15122225-9 (1991) postherpetická neuralgia (Watson a kol.,Pain 33 333-40 (1988, Watson a kol., Clin. Ther. 152510-26 (1993) Bernstein a kol.,J. Am...

Oligonukleotidy s imunostimulačnou sekvenciou a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11355

Dátum: 18.12.2003

Autori: Marshall Jason, Fearon Karen, Dina Dino

MPK: C07H 21/00, C07H 21/02, C07H 21/04...

Značky: imunostimulačnou, použitia, spôsoby, sekvenciou, oligonukleotidy

Text:

...odozvu typu Th 1 na administrovaný antigén. Roman a kol. (1997) Nature Med. 32849-854. Napríklad myši,ktorým bola intradermálne injektovaná B-galaktozidáza (B-Gal) zEscherichia coli(E.coIi) vo fyziologickom roztoku alebo kamencovom adjuvanciu, odpovedali vytváraním špecifických protilátok IgG 1 a lgE a rovnako buniek CD 4, ktoré sekretovali IL-4 a lL-5, ale a nie IFN-y, čo dokazovalo, že T-bunky boli prevažne zpodmnožiny Th 2. Oproti tomu...

Prístroj na lietanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4450

Dátum: 18.12.2003

Autori: Schwaiger Meinhard, Feichtner Wolfgang

MPK: B64C 39/00, B64C 29/00

Značky: prístroj, lietanie

Text:

...ukazujú US 2,037,377 A a GB 885 663 A prístroje na lietanie s rotonní, ktoré vykazujú pozdlžnym smerom usporiadané lopatky, ktoré sú otočne usporiadané pri ich osiach. Profil lopatiek musi byť pritom vypracovaný ako kompromis medzi rozdielnymiPredmetný vynález sa vzťahuje na ďalšie príklady uskutočnenia VTOL-prístrojov na lietanie, ktoré sú vybavené rotujúcimi hnacími telesami, ktorých os otáčania je usporiadanáv podstate paralelne k...

Spôsob a zariadenie na pripojovanie komunikačného spojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4241

Dátum: 18.12.2003

Autor: Alberts Paul

MPK: H04M 7/00, H04M 3/487

Značky: spojenia, spôsob, komunikačného, pripojovanie, zariadenie

Text:

...s ako pevnými, tak i mobilnými spojeniami, alebo firemná sieť) a prvými a druhými zariadeniami môžu byť (mobilné) telefóny. Ďalším zariadením môže napríklad byť osobný počítač s internetovým pripojením. 0009 V záujme uistenia, že sa užívateľ skutočne díva na oznam, tento spôsob obsahuje ďalší krok prerušenia komunikačného spojenia v podstate vtedy, keď je počítačová služba ukončená. Ak napríklad užívateľ uzatvori alebominimalizuje okno, v...

Servomechanizmus pre pohon razníka sklárskeho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4014

Dátum: 18.12.2003

Autori: Rouček Ervín, Vlček Jan

MPK: C03B 9/00

Značky: pohon, servomechanizmus, sklárského, stroja, razníka

Text:

...tak, že dolné vzduchotesné prostriedky zaisťujú, že je skrutkové vreteno s obiehajúcimi gulôčkami v kúpeli mazacieho oleja, zatial čo horné vzduchotesné prostriedky zaisťujú, že skrutkové vreteno aj vodiaca matica a mazací olej sú chránené pred znečisťujúcimi látkami. ktoré sú unášané chladiacim vzduchom, ktorý cirkuluje vo vonkajšom prostredí, vktorom pracujeNavrhnuté riešenie si kladie za úlohu odstrániť uvedené nedostatky pri súčasnom...

Hydrobromid escitalopramu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3533

Dátum: 18.12.2003

Autori: Petersen Hans, Ellegaard Peter, Dancer Robert, Martel Lawrence

MPK: C07D 307/00, A61P 25/00, A61K 31/343...

Značky: přípravy, spôsob, hydrobromid, escitalopramu

Text:

...príjateľných nosičov alebo riedidiel.0016 Na záver sa predkladaný vynález týka použitia hydrobromidu escitalopramu podľa nároku 1 na výrobu tannaceutického prostriedku na liečenie depresii, vrátane liečenia pacientov, ktori nereagovali na počiatočné liečenie s konvenčnými SSRIs. neurotických porúch (napríklad generalizovaná úzkostná porucha. sociálna úzkostná porucha, obsedanlno-kompulzívna porucha. porucha spôsobená...

Trecí disk spojky a spojka s takýmto diskom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3531

Dátum: 18.12.2003

Autori: Marchisseau Michel, Alas Jacques

MPK: F16D 13/64

Značky: diskom, spojka, takýmto, třecí, spojky

Text:

...spomenutýmivyššie navyše v tejto strednej zóne je veľký tlak. 0011 Tento vynález má za ciel vyhnúť sa týmto nevýhodám.trecieho disku, predovšetkým pre motorové vozidlo, typu, ktorý obsahuje centrálnu časť a okrajovú časť, ktorá je vhodná na to, aby prijala trecieobloženia a obsahuje aspoň jednu zónu záberu pre kontakt s aspoň jedným z trecích obložení a ich fixáciu, uvedená okrajová časť je pritom axiálne pružná a prispôsobená na...

Sieťová prikrývka pre kone na upevnenie zberacieho zariadenia moču

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3495

Dátum: 18.12.2003

Autori: Magosi Zoltán, Frink Martin

MPK: A01K 13/00

Značky: sieťová, zberacieho, upevnenie, moču, zariadenia, prikrývka

Text:

...praktikovateľné použitie V priemyselnom meradle,pričom by prídržný postroj mal umožňovať hlavne veľmi jednoduchú manipuláciu, ľahkú starostlivosť, mal by byť málo náchylný na opravy a nákladovo priaznivý a mal by umožňovať i flexibilné, individuálnym mieram koňa ľahko prispôsobiteľnéupevnenie zberného zariadenia moču.Táto úloha je celkovo Vyriešená sieťovanou prikrývkou pre koňaVynález preto navrhuje sieťovanú prikrývku pre koňa akopridržný...

Vrták na hlboké diery s náhradnými sadami pre rôzne priemery

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3061

Dátum: 18.12.2003

Autor: Künzel Lothar

MPK: B23B 51/04

Značky: hlboké, vrták, diery, priemery, rôzne, sadami, náhradnými

Text:

...skrutky. Pri nastavovaní polohy reznej hrany na požadovaný menovitý priemer prip. k osadzovaniu držiaka reznej hrany súčasťami určenými pre príslušný menovitý priemer je teda nutné vykonávať niekoľko časovo0005 S prestavovaním polohy vodiacich líšt sa pri tom neráta. Rovnaké vodiace lišty sa používajú pre celý rozsah menovitých priemerov. Presne lícujúce vedenievrtáka teda nemožno zaistiť.0006 Úlohou vynálezu je teda vytvorenie vrtáka na...

Použitie HPV-16 a HPV-18 ako vakcíny proti jednému alebo viacerým onkogénnym typom HPV, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9513

Dátum: 18.12.2003

Autori: Wettendorff, Innis Bruce, Dubin Gary, Slaoui Moncef

MPK: A61K 39/12

Značky: použitie, viacerým, vakcíny, jednému, hpv-16, typom, proti, hpv-18, onkogénnym

Text:

...a -18. vynález teda pojednáva konkrétne o používaní zmesi zloženej z VLPs z HPv-16 a -18 na prevenciu populácie pred infekciou jedným alebo viacerými vysoko rizikovými typmi rakoviny. Zmes je až o alebo najmenej o 20 účinnejšia než placebo pri prevencii populácie pred infekciou skupinou pozostávajúcou z vysoko rizikových typov rakoviny, pokial možno až o alebo najmenej o 25 účinnejšia, až o alebo najmenej o 30 účinnejšia, až o alebo...

Disperzie syntetickej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2471

Dátum: 18.12.2003

Autori: Rätzsch Manfred, Jocham Daniel

MPK: C08K 5/00, C08G 12/00, D06M 15/00...

Značky: syntetickej, látky, disperzie

Text:

...5 95.Obzvlášť výhodné je, ak je obsah hydroxylových skupín, ktoré nie sú éterifíkované s C 1-C 4 alkoholmi v predkondenzátoch melamínovej živice čiastočne éterífikovaných C 1-C 4-alkohoImi,v hodnote 5 až 75 molárnych vzhľadom na celkový počet hydroxylových skupín a Cj-Cralkoxy skupín v predkondenzátoch melamínovej živice, ktoré sú čiastočne éterifíkované s C 1-C 4 alkoholmi, Príkladmi predkondenzátov melamínovej živice, čiastočne...

1,2,4-Triaminobenzénové deriváty užitočné na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2062

Dátum: 18.12.2003

Autori: Wenzel Torn E Christian, Bang Norgaard Morten, Ritzén Andreas, Khanzhin Nikolay, Rottländer Mario

MPK: A61K 31/381, A61P 25/00, A61K 31/343...

Značky: poruch, 1,2,4-triaminobenzénové, systému, centrálneho, liečenie, deriváty, užitočné, nervového

Text:

...a prispieť k neuroprotelçtívnym účinkom owâračov KCNQ kanála (Noda a spol., Society for Neuroscience Abstracts 2003, 53.9). Retígabín a ďalšie KCNQ modulátory môžu teda vykazovať ochranu proti neurodegeneratívnym aspektom epilepsie, pretože sa ukázalo, že retigabín bráni limbickej ncurodegenerácii a expresii markerov apoptózy po kyselinou kaínovou vyvolanom epileptickom stave u potkanov (Ebert a spol. Epilepsia 2002, 43 dodatok 5, 86 - 95)....

Spôsoby a procesy kultivácie cicavčích buniek, ktoré produkujú proteínový produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8838

Dátum: 18.12.2003

Autori: Basch Jonathan, Lee Steven, Schilling Bernhard, Kothari Dharti, Gangloff Scott, Leister Kirk, Zegarelli Stephen, Sakhamuri Sivakesava, Joosten Christoph, Matlock Linda

MPK: C07K 14/705, C12P 21/00

Značky: proteinový, cicavčích, produkujú, spôsoby, procesy, buniek, kultivácie, produkt

Text:

...rozpusteného kyslíka, pH a podobných použitie rôznych typov média a prísad (aditív) k médiu a zvýšenie hustoty kultivovaných buniek. Navyše, proces vývoja cicavčej bunkovej kultúry by mal prospech 2 výhod V schopnosti rozšíriť dobu kultivácie, čím by sa zvýšila koncentrácia konečného produktu, pri čom by sa zachovala vysoká kvalita produktov. Dôležitým kvalitativnym parametrom produktu je stupeň a úplnosť glykozylačnej štruktúry...

Spínač s elastickým vratným prostriedkom pre dvere alebo kufor automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8695

Dátum: 18.12.2003

Autori: Plana Bague Miquel, Herrero Pellicer José-antonio

MPK: E05B 65/19, E05B 65/20, E05B 17/22...

Značky: automobilů, prostriedkom, spínač, elastickým, kufor, dveře, vratným

Text:

...sa tvaruje na zostavu, ktorá zahŕňa konce káblov pripojené na dve kovové čepeleOkrem toho teleso obsahuje na svojom vonkajšom povrchu jazýčky pre montáž na rámbočných alebo zadných dverí vozidla.Podľa ďalšieho stelesnenia vynálezu elastický vratný prostriedok obsahuje pružiny vo forme zahnutých krídel tvaru U, pričom tieto krídla sú zabudované na jednom kraji do zóny blízko ku stredu uvedenej ovládacej páky a spojené spolu na druhom...

Kryštalická forma optických enantiomérov modafinilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14910

Dátum: 18.12.2003

Autori: Mallet Franck, Leproust Pierre, Serrure Gilles, Besselievre Christine, Courvoisier Laurent, Graf Stéphanie, Rose Sébastien, Neckebrock Olivier, Van Langevelde Adriaan Jan, Coquerel Gérard

MPK: C07C 315/06, C07C 315/04

Značky: forma, krystalická, modafinilu, optických, enantiomérov

Text:

...bude ľavotočivý enantiomér modañnilu označený ako enantiomér I alebo (-) a pravotočivý enantiomér bude označený ako enantiomér d alebo ().0011 Teraz bol objavený spôsob získania rôznych kryštalických foriem optických enantiomérov modafinilu. Konkrétnejšie pôvodcovia vynálezu ukázali,že získaná kryštalická forma závisí predovšetkým od charakteru rozpúšťadla použitého pre kryštalizáciu.0012 Pojem kryštalická forma sa bez rozlíšenia tak, ako sa...

Spôsob a zariadenie na predexpanziu termoplastických mikroguľôčok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7859

Dátum: 18.12.2003

Autori: Svedberg Lars-olof, Hovland Guy, Holmlund Thomas

MPK: B29C 44/00

Značky: mikroguľôčok, spôsob, predexpanziu, zariadenie, termoplastických

Text:

...Tepelne expandovateľné mikroguľôčky sú vhodným spôsobom dopravované k vstupnćmu otvoru expanzného zariadenia pomocou závitovkového podávača, ktorý môže byť0016 Tepelne expandovateľné mikroguľôčky sú pred vstupom do expanznćho zariadenia vhodne predmiešané s plnivom, ktoré má zabrániť aglomerácií mikroguľôčok. Plnivo je vo forme jemných čiastočiek s priemerom častíc v rozsahu od asi l × 109 m do asi 1 × 104 m,výhodne od asi l × lO 8 do asi...

Spôsob prípravy aripiprazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 317

Dátum: 18.12.2003

Autori: Yamaguchi Tatsuya, Tsujimori Hisayuki

MPK: C07D 215/00

Značky: přípravy, aripiprazolu, spôsob

Text:

...karbostyrilovej zlúčeniny predstavovanej všeobecným vzorcom (2) má veľmi vysokú pravdepodobnosť konverzie na hydroxylovú skupinu pomocou hydrolýzy s vodou. Preto odborník s priemernými vedomosťami V odbore môže ľahko predpokladať, že čistota a výťažok aripiprazolu bude za týchto podmienok znížený.Za uvedených podmienok sa V predkladanom vynáleze ukázalo, že aripiprazol môže byť pripravený v oveľa vyššej čistote a s vyšším výťažkom s pomocou...