Zverejnene patenty 10.12.2003

Spôsob výroby súvislého zváraného kovového pletiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6549

Dátum: 10.12.2003

Autor: Koussaifi Ghattas Youssef

MPK: B21F 27/00, B21F 43/00, B21F 1/00...

Značky: zváraného, pletiva, spôsob, výroby, kovového, súvislého

Text:

...pozdĺž jeho okraja, pričom kladka s najväčším priemerom by sa mala nachádzať na konci tohto úseku, ktorý vstupuje ako prvý do konkavity.0031 Prítlačné mechanizmy sú vhodné, pokiaľ má aspoň jedna časť vonkajšej steny tvarovacieho bubna konkávnu plochu. V pripade jednoduchého výčnelku, napríklad vystupujúcej drážky,-3 mechanizmus na pritlačenie drôtu na výčnelok steny bubna spočíva v pritláčači, ktorého posuvná hlava má tvar výčnelku a...

Postup a medziprodukty na syntézu entekaviru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13113

Dátum: 10.12.2003

Autori: Liang Jing, Patel Ramesh, Patel Sunil, Banerjee Amit, Kronenthal David, Evans Jeffrey, Chen Chung-pin, Krishnamurty Dhileepkumar, Chan Yeung, Kucera David, Rijhwani Sushil, Thottathil John, Polniaszek Richard, Lewis Charles, Shi Zhongping, Pendri Yadagiri, Singh Ambarish, Zhou Maotang, Bien Jeffrey, Wang Shaopeng, Prasad Siva, Vemishetti Purushotham, Powers Gerald, Stojanovic Milan

MPK: C07F 7/08, C07F 7/18, C07D 473/18...

Značky: postup, entekaviru, syntézu, medziprodukty

Text:

...pripojené.Entekavir (zlúčenina vzorca 21) má štruktúrny vzorec uvedený0008 Tento vynález je tiež nasmerovaný na rôzne medziprodukty užitočné V príprave entekaviru a spôsoby prípravy takýchtomedziproduktov. 0009 Uverejnený je tiež postup živicovej adsorpcie na izoláciua čistenie entekavitu a jeho medziproduktov. DETAILNÝ OPIS VYNÁLEZU SKRATKY0010 Na uľahčenie odkazov sa v tejto prihláške používajúnasledujúce skratky a majú významy uvedené...

Spôsob výroby surovej salámy urýchleným procesom zrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5202

Dátum: 10.12.2003

Autor: Seewald Marcus

MPK: A23L 1/317

Značky: spôsob, salámy, zrenia, výroby, procesom, surovej, urýchleným

Text:

...vynálezu sa táto úloha rieši prostredníctvom spôsobu výroby surovej salámy urýchleným procesom zrenia na báze známych receptúr a hlavných zásad pre typické druhysurovej salámy podľa nárokov 1 až 4.Pri výrobe surovej salámy neexistujú žiadne pracovné kroky, ktoré sa zakladajú na pôsobení tepla, ako napríklad pri údenej saláme alebo varenej saláme. Zahrievanie by malo zaNa výrobu surovej salámy podľa vynálezu sa V kutri po rozomletí chudého mäsa...

Spôsob syntézy perindoprilu a jeho farmaceuticky prijateľných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3422

Dátum: 10.12.2003

Autori: Lecouve Jean-pierre, Dubuffet Thierry

MPK: C07K 5/00

Značky: syntézy, prijateľných, farmaceutický, spôsob, solí, perindoprilu

Text:

...prípadne V prítomnosti bázy, čím sa po katalytickej hydrogenácii v prítomnosti paládia získa perindopril vzorca (I), ktorý sa, keď je to žiaduce, prevedie na farmaceuticky prijateľnú soľ, ako je sol s terc-butylàmínom.0007 Keď sa vychádza zo zlúčeniny vzorca (IIa), vykonáva sa katalytickà hydrogenáciaprednostne pod tlakom vodíka nižším než 10 bar.0008 Keď sa vychádza zo zlúčeniny vzorca (IIb), vykonáva sa katalytická...

Mikroorganizmus, produkujúci kyselinu 5´-xantylovú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3305

Dátum: 10.12.2003

Autori: Oh Ki-hoon, Park Young-hoon, Sim Jae-ick, Kim Jeong-hwan, Chang Jea-young, Oh Yoon-suk, Kwag Young-hyeon

MPK: C12N 1/20

Značky: produkujúci, 5´-xantylovú, mikroorganizmus, kyselinu

Text:

...chemická syntéza, deaminácia kyseliny 5 guanylovej, ktorá vzniká ako výsledok rozkladu kyseliny ribonukleovej v kvasinkách, spôsob fermentácie s pridaním xantínu ako prekurzorového materiálu vo fermentačnom médiu, spôsob fermentácie s použitím mutantného kmeňa mikroorganizmu, spôsob s pridaním antibiotického materiálu (JP 1477/42 a JP 20390/44), spôsob s pridaním povrchovo-aktívneho činidla (JP 3825/42 a JP 3838/42) atď. Spomedzi týchto je...

Purifikačný proces pre laktíd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2973

Dátum: 10.12.2003

Autori: Meerdink Johannes, Södergard Nils Dan Anders

MPK: C07C 55/00

Značky: purifikačný, laktíd, proces

Text:

...laktídu umožňuje kontinuálnu výrobuAko príklad EP 0 630 371 popisuje použitie frakčnej destilácie pre purifikáciu laktídov. Hrubý produkčný prúd,obsahujúci laktíd, je vyrábaný depolymerizáciou LMW-PLA V reaktore a je potom kompletne alebo čiastočne skondenzovaný a následne naplnený do viacfázovej destilačnej kolóny. V kolóne vzniknú tri fáze a sú následne z kolóny odstránené vrchná parná fáza, obsahujúca vodu a kyselinu mliečnu, bočná fáza...

Žiaruvzdorný systém pre sklárske taviace pece

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1786

Dátum: 10.12.2003

Autor: Anderson Michael

MPK: C04B 35/622, C04B 35/00, C04B 35/18...

Značky: žiaruvzdorný, taviace, systém, sklářské

Text:

...zo žiaruvzdomých materiálov. Tiež bočné steny 106 majú jednu alebo viac obmuroviek zo žiaruvzdorných materiálov. Obmurovky môžu mat rovnaké alebo rôzne žiaruvzdomé materiály. Žiaruvzdornými materiálmi sú tehly, tvárnice alebo majú monolitické usporiadanie. Tvámice obsahujú oxid hlinitý, oxid zirkoničitý, oxid kremičitý a ich kombinácie, alebo iný žiaruvzdorný materiál vhodný pre sklárske taviace pece. Tvámice môžu tiež obsahovat spojivo na...

Priemyselná mikrovlná piecka na tepelné ošetrenie produktov a spôsob jej použitia, predovšetkým na ničenie hmyzu v dreve

Načítavanie...

Číslo patentu: E 952

Dátum: 10.12.2003

Autori: Pas Wilfried Lodewijk Alice, Groffils Carlo Bernardus Ghislain, Hoebeek Rudolf Pieter Maria Jan, Luypaert Pieter Joseph Urbain

MPK: F26B 3/32, H05B 6/80

Značky: piecka, dreve, produktov, spôsob, použitia, tepelně, ošetrenie, mikrovlná, hmyzu, priemyselná, ničenie, predovšetkým

Text:

...objavujúcich sa v známych mikrovlných pieckach v miestach protiľahlých žiaričom antěn a tak produkty, ktoré sa majú ošetrit, sú v dôsledku toho zohrievanéVynález sa takisto týka spôsobu ošetrenia produktov, obzvlášť usmrtenia hmyzu a lariev v dreve, pričom tento spôsob spočíva hlavne v krátkodobom zohrievaní dreva V mikrovlnej piecke podľa vynálezu až na teplotu, ktorá, ked opúšťa, mikrovlnú piecku, je výrazne vyššia než minimálna...

Nové semisyntetické makrolidové antibiotiká azalidového radu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 800

Dátum: 10.12.2003

Autori: Bukvic Krajacic Mirjana, Kujundžić Nedjeljko, Brajsa Karmen

MPK: C07H 17/00

Značky: semisyntetické, azalidového, antibiotika, makrolidové, nové

Text:

...azalidových antibiotik, ktoré sú charakteristické okrem širšieho antimikrobiálneho spektra zahrnujúceho granmegatívne baktérie a intraceluláme mikroorganizmy tiež špecifickým mechanizmom transportu do miesta aplikácie, dlhým biologickým polčasom a krátkou dobou terapie. V dokumente EP A 0316128(Bright G. M. et al.) boli publikované nove 9 a-alyl a 9 a-propargylderiváty 9-deoxo-9 a-aza-9 ahomoerytromycinu A a v patente US 4,492,688, z roku 1985...