Zverejnene patenty 05.12.2003

Heterocyklické zlúčeniny, spôsoby ich výroby a ich použitie v liečbe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17201

Dátum: 05.12.2003

Autori: Manning David Douglas, Pauls Heinz, Ramnauth Jailall, Berman Judd, Sampson Peter, Decornez Helene Yvonne, Surman Matthew David, Xie Dejian

MPK: A61K 31/4427, C07D 213/73, A61P 31/04...

Značky: použitie, liečbe, spôsoby, výroby, zlúčeniny, heterocyklické

Text:

...Campylobacter, Shigella,Legionella, Pseudomonas, Aemmonas, Rickettsia, Chlamydia, Bona/ia a Mycoplasma, a ďalšie vrátane, ale be obmedzovania sa len na člena druhov alebo skupiny, Streptococcus skupiny A,Streptococcus skupiny B, Streptococcus skupiny C, Streptococcus skupiny D, Streptocoocus skupiny G, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogény, Streptococcus agalactiae,Streptocoocus faecalis, Streptococcus faecium, Streptococcus durans,...

Metóda stanovenia cholinergického agonisty, selektívneho pre alfa 7 nikotínový receptor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16396

Dátum: 05.12.2003

Autori: Tracey Kevin, Wang Hong

MPK: G01N 33/566

Značky: nikotínový, selektívneho, cholinergického, metoda, receptor, agonisty, stanovenia

Text:

...a prvokov a viacbunečných parazitov (ako je malária, filariáza, amebiáza, a echykokové cysty) dermatologické ochorenia a symptómy napokožke (ako sú popáleniny, dermatitídy, dermatomyositídy, spáleniny od slnka, urtikariálne bradavice, a podliatiny), ochorenia, zahrnujúce kardiovaskulárny systém a príbuzné tkanivá (ako vaskulitída, angiitída, endokarditída,arteritída, ateroskleróza, tromboflebitida, perikarditída, myokarditída,...

Rezervoár vody, spôsob jeho výroby alebo sanovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5023

Dátum: 05.12.2003

Autor: Bachmann Werner

MPK: E04H 7/00

Značky: rezervoár, sanovania, výroby, vody, spôsob

Text:

...potiahne. Pri vyhovujúcej rovinatosti podkladu sa tentomôže naniesť na murivo tiež už potiahnuté.0006 Výhodne sa dištančný prídržný prostriedok dodáva v pásoch. Potom sa viacero pásov dištančného prídržného prostriedku uloží vedľa seba tak, aby príliehali na vnútornústenu ostenia. Škáry, ktoré sa nachádzajú medzi jednotlivýmipásmi, sa prekryjú plastovou vrstvou a/alebo druhým. plastovým povlakom, a utesnia. Účelne sa pre tento cieľ pásy...

Farmakologická vitreolýza s použitím skráteného plazminu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11381

Dátum: 05.12.2003

Autori: Pakola Steve, De Smet Marc

MPK: A61P 41/00, A61K 38/48

Značky: použitím, skráteného, vitreolýza, farmakologická, plazmínu

Text:

...nežiaduce alebo môžu poškodiť zrak pacienta po operácii.0008 Teda, alternatívne metódy odstránenia sklovca od sietníce boli predmetom záujmu nedávnych skúmaní. Takéto metódy sa zaoberali použitím enzýmov a chemických substancií,ktore sa môžu použiť na indukciu/podporu skvapalnenía sklovca a/alebo oddelenia vitreoretinálneho rozhrania (PVD). Uvedené prístupy, ktoré sú tu nazývané ako farmakologická vitrektómia, zahŕňajú niekoľko...

Prístroj a spôsob na signalizačné smerovanie v optickej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11074

Dátum: 05.12.2003

Autori: Gao Feng, Liu Jianguo, Ma Heng

MPK: H04Q 11/00, H04B 10/00

Značky: spôsob, sietí, prístroj, smerovanie, optickej, signalizacné

Text:

...cieľový hostiteľ môže tento paket prijať. Každý paket je nezávislý od ostatných paketov, a to i v prípade, že sú ciele týchto paketov rovnaké. Keď dôjde k zlyhaniu v medziľahlom uzle(intermediate node) alebo spojení, tak je možné nájsť alternatívnu cestu v bodezlyhania a zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať tabuľku na preposielanie.0008 Proces preposielania dátového paketu je nasledujúci dátový paket sa pošle od východiskového hostiteľa k...

Tvarovaná súčiastka na uchytenie a vystuženie jazykovitého dielu vyrezávaného v plošnom predmete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2011

Dátum: 05.12.2003

Autor: Striefler Armin

MPK: B60N 3/04

Značky: vystuženie, súčiastka, uchytenie, vyrezávaného, dielů, plošnom, jazykovitého, predmete, tvarovaná

Text:

...priebehu rezu 18 a zobrazuje aj líniu preklápania 19, cez ktorú je možné v smere šípky 20 z roviny plošného predmetu 16 vyklopiť jazykovitý vyrezávaný diel 15 za účelom sprístupnenia oblasti 21 podkladu 22,napríklad karosérie automobilu. V tejto oblasti 21 môže byť napríklad umiestnené číslo karosérie motorového vozidla.Z obrázku 1 a obrázku 5 vyplýva aj montáž tvarovanej súčiastky 1 na jazykovitom vyrezávanom diele 15. Postačuje, ak sa...

Partikulárne suspenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1863

Dátum: 05.12.2003

Autori: Shirley Ian Malcolm, Winn Peter David, Heming Alexander Mark

MPK: A01N 25/10, A01N 25/04

Značky: partikulárne, suspenzie

Text:

...suspendovaného pevného podielu (1400) do 1 dielu polymémeho stabilizátora na 5 dielov suspendovaného pevného podielu (15), napriklad od 1 dielu polymérneho stabilizátora na 200 dielov suspendovaného pevného podielu (1200) do 1 dielu polymémeho stabilizátora na 10 dielov suspendovaného pevného podielu (110). Obzvlášť výhodný rozsah sa pohybuje od 110 do ll 00, napríklad od 120 do 175. Mimoriadne výhodný rozsah je asi 150.Suspendovaným...

Zlepšené fajčiarske výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 797

Dátum: 05.12.2003

Autor: Woods Debra Demeter

MPK: A24B 15/00

Značky: zlepšené, výrobky, fajčiarske

Text:

...výrobkudosiahol zvýšený prenos arómy do vedľajšieho prúdu dymu.Ďalším predmetom vynálezu je dosiahnuť pomer prenosu arómydo vedľajšieho prúdu dymu k prenosu do hlavného prúdu dymu aspoňPredložený vynález poskytuje fajčiarsky výrobok, ktorý má aromatizovaný vedľajší prúd dymu, pričom fajčiarsky výrobokobsahuje tyčinku fajčiarskeho materiálu zabalenú v obalovom pro striedku, kde obalový prostriedok obsahuje dve vrstvy obalového...

Nové farmaceutické zlúčeniny s alfa2 receptorovej aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 726

Dátum: 05.12.2003

Autori: Huuskonen Juhani, Järvinen Tomi, Niemi Riku

MPK: A61K 31/415

Značky: receptorovej, zlúčeniny, nové, aktivity, farmaceutické, alfa2

Text:

...uskutočňovania predloženého vynálezu. Uskutočnenia predloženého vynálezu budú realizované a dosiahnuté na základe prvkov a kombinácií, ktoré budúJe zrejmé, že predchádzajúci všeobecný opis a nasledujúci detailný opis súpríklady uskutočnenia uvedené na vysvetlenie predmetu predloženého vynálezu a nepredstavujú žiadne obmedzenia predloženého vynálezu, ktorý jePrehľad obrázkov na výkresochObr. 1 ukazuje vytvorenie MPV-2426 na základe hydrolýzy...

Zariadenie na utesnenie otvorov v budovách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7844

Dátum: 05.12.2003

Autor: Marschall Hermann

MPK: E06B 9/00

Značky: utesnenie, otvorov, budovách, zariadenie

Text:

...je rám umiestnený na bočných plochách(0014) Altematívne môže byť rám umiestnený tiež na krycej ploche priehradovej dosky, s ktorou je pevne spojený, hlavne zlepený, pričom sa napriklad pri veľkej vode preukázalo na rozdelenie tlakov pôsobiacich na priehradovú dosku ako priaznivé, ak je priehradová doska väčšia,než otvor v budove, takže priehradová doska prinajmenšom čiastočne prilieha na vonkajšiu stenu budovy. Týmto spôsobom sa tlak,...