Zverejnene patenty 01.12.2003

Nádorovo špecifické identifikačné molekuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17762

Dátum: 01.12.2003

Autori: Ravn Peter, Astrup Christensen Peter, Karsten Uwe, Danielczyk Antje, Goletz Steffen, Stahn Renate

MPK: A61K 47/48, A61K 51/10, A61K 39/00...

Značky: nádorovo, identifikačné, molekuly, specifické

Text:

...enoláza, CA 19-9 a SCC.0005 Uvedené markery indikujú zvýšením v sére alebo vtkanivách alebosvojou prítomnosťou ako modifikované proteíny, lipidy a/alebo uhlohydráty za prvé napr. (i) zápalové ochorenia, črevné polypy, vlrusové zápaly ale tiež (ii) cirhózy, degenerácie. nádory a metastázy. Velká časť týchto markerov pozostáva zmolekúl, ktoré obsahujú proteíny, ako i uhľohydrátové štruktúry,príp. lipidy. Čím nižší je proteínový...

Nádorovo špecifické identifikačné molekuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5690

Dátum: 01.12.2003

Autori: Karsten Uwe, Goletz Steffen, Christensen Peter Astrup, Stahn Renate, Danielczyk Antje, Ravn Peter

MPK: C07K 16/18

Značky: molekuly, specifické, identifikačné, nádorovo

Text:

...na prostatu špeciñcký antigén, neurošpeciñcká enoláza, CA 19-9 a SCC.0005 Uvedené markery índikujú zvýšením vsére alebo vtkanivách alebosvojou prítomnosťou ako modifikované proteíny, lipidy a/alebo uhľohydráty za prvé napr. (i) zápalové ochorenia, črevné polypy, vírusové zápaly ale tiež (ii) cirhózy, degenerácie, nádory a metastázy. Velká časť týchto markerov pozostáva zmolekúl, ktoré obsahujú proteíny, ako i uhíohydrátové...

Nádorovo špecifické identifikačné molekuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12054

Dátum: 01.12.2003

Autori: Christensen Peter, Danielczyk Antje, Karsten Uwe, Stahn Renate, Goletz Steffen, Ravn Peter

MPK: C07K 16/30, A61K 39/00, C12N 5/00...

Značky: nádorovo, molekuly, specifické, identifikačné

Text:

...a semenníkov a pri pľúcnom karcinóme. Ktýmtotumorovým markerom patrl napr. CEA, CA 15-3, CA 125, Alpha-Fetoprotein,HCG, na prostatu špecifický antigén, neurošpecifická enoláza, CA 19-9 a SCC. 0005 Uvedené markery indikujú zvýšením vsére alebo vtkanivách alebo svojou prítomnosťou ako modifikované protelny, lipidy a/alebo uhľohydráty za prvé napr. (i) zápalové ochorenia, črevné polypy, vírusové zápaly ale tiež (ii) cirhózy, degenerácie,...

Kryštalické soli cefdiniru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1953

Dátum: 01.12.2003

Autori: Martin Gomez, Alpegiani Marco, Pozzi Giovanni, Cabri Walter

MPK: C07D 501/00

Značky: krystalické, cefdiniru

Text:

...výsledných soli s bežnými kyselinami. Reakčným rozpúštładlom môže byt voda, alebo zmes vody a alkoholov, výhodne metanolu, etanolu, propanolu alebo butanolu ketóny, výhodne acetón alebo metyletylketón,tetrahydrofurán alebo acetonitril. Výsledná roztoky sa upravia s bežnými kyselinami bežne sa cefdinir vyzráža ako solvát.Soli vzorca (l) sú okrem toho vhodné najmä na puriñkáciu surového cefdiníru ziskaného niektorými ďalšími syntetickými...

Prístrojová doska a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8908

Dátum: 01.12.2003

Autori: Maier Thomas, Braun Marco, Doll Volker, Thöres Dieter, Kober Steve

MPK: B60K 37/00, B29C 70/48, B62D 25/14...

Značky: přístrojová, výroby, doska, spôsob

Text:

...štruktúra nosníka, ktorá existuje iba tam, kde je to zo silových dôvodov skutoč ne nutné. Výhodné pri tom je, že zosilnenia sa potom nachádzajú len tam, kde sú skutočne potrebné, prostredníctvom optimálneho dimenzovania sa usporí na celkovej hmotnosti motorového vozidla, za určitých okolností je možné usporiť dokonca priečny nosník, dajú sa ušetriť náklady a k dispozícii je viac konštrukčného priestoru. Tým sa vytvára viac využiteľného...

Zariadenie na dvíhanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283752

Dátum: 01.12.2003

Autor: Stoof Pieter Maria

MPK: B66C 23/52, B66C 23/60, B66C 23/36...

Značky: dvíhanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia zariadenie na dvíhanie je zostavená z prvkov z ktorých najväčší prvok (8, 11, 43) má rozmery nepresahujúce rozmery štandardného námorného kontajnera, pričom vzájomne spojené konce dvíhacieho ramena (2) a zadného ramena (3) sú usporiadané výkyvne vo zvislej rovine na nosnej doske (12, 24), ktorá je nesená rovnakou základňou, ako je nesené protizávažie (5). Každý prvok (8, 11, 43) je najmenej na jednom svojom konci vybavený...

Spôsob vyprázdňovania kalolisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283751

Dátum: 01.12.2003

Autor: Fryauf Vladimir

MPK: B01D 25/32, B01D 25/34

Značky: vyprázdňovania, spôsob, kalolisov

Zhrnutie / Anotácia:

Rieši sa spôsob vyprázdňovania kalolisov skladajúcich sa z elementov doskového filtra zložených do balíka elementov doskového filtra. Na uvoľnenie filtračných koláčov sa využíva čas, počas ktorého sa elementy doskového filtra odťahujú do uzatvoreného balíka elementov doskového filtra. Počas neho sa podrobuje element doskového filtra jednému alebo viacerým ovládaným a iba horizontálne smerovaným trhavým pohybovým komponentom. Tieto trhavé...

Spôsob výroby suspenzie celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283750

Dátum: 01.12.2003

Autori: Hinterholzer Peter, Zikeli Stefan

MPK: C08L 1/02, C08B 1/00, C08J 3/09...

Značky: spôsob, výroby, suspenzie, celulózy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby suspenzie celulózy v tekutom vodnom terciárnom aminoxide zahŕňa kroky: rozdrobená celulóza sa spojí s tekutým vodným terciárnym aminoxidom a vytvára sa prvá zmes, potom táto prvá zmes sa mechanicky rozprestrie ako vrstva na plochu a za intenzívneho miešania sa cez túto plochu transportuje až sa vytvorí homogénna suspenzia, ktorá sa z plochy odoberá, pričom tieto kroky sa uskutočňujú spojito.

Spôsob prípravy amfoternej vodnej disperzie polymerizátov a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283749

Dátum: 01.12.2003

Autori: Ulubay Hasan, Exner Reiner, Hetterich Karl

MPK: C08F 285/00, C09D 151/02, C08F 251/00...

Značky: přípravy, použitie, disperzie, vodnej, spôsob, polymerizátov, amfoternej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy amfoternej vodnej disperzie polymerizátu s hmotnostným obsahom pevných, jednotne disperzne rozdelených častíc, 20 až 55 %, vo vodnom disperznom prostredí stabilizovanej povrchovo aktívnymi činidlami. Použitie takýchto disperzií je pri výrobe papiera, lepenky a kartónu ako spojidla v priemysle tlačových a náterových farieb a pri výrobe povrstvovacích prostriedkov na papier, drevo, kov a sklo.

Spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 283748

Dátum: 01.12.2003

Autor: Merritt Dan

MPK: F02B 19/04, F02B 75/02, F02B 19/06...

Značky: motor, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací motor obsahuje prvý valec (12) a druhý valec (14), pričom prvý valec (12) má väčší pracovný objem ako druhý valec (14), ktorý je vytvorený v hlave prvého valca (12). Prvý piest (16) je pohyblivý v prvom valci (12) a druhý piest (18) v druhom valci (14), pričom druhý piest (18) je vytvorený ako výstupok na hlave prvého piesta (16). Prvý valec má vzduchový vstup (25) a výfukový kanálik (27), a prvý palivový zdroj (34) zabezpečuje palivo...

Benzimidazoly, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283744

Dátum: 01.12.2003

Autori: Stassen Jean Marie, Hauel Norbert, Nar Herbert, Ries Uwe, Kauffmann Iris, Priepke Henning, Wienen Wolfgang

MPK: C07D 521/00

Značky: farmaceutický, použitie, přípravy, spôsob, prostriedok, benzimidazoly, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú benzimidazoly všeobecného vzorca (I), ich tautoméry, ich stereoizoméry, ich zmesi, ich prekurzory, ich deriváty, ktoré na mieste karboxyskupiny obsahujú skupinu, ktorá je pri fyziologických podmienkach nabitá záporne a ich soli, najmä ich fyziologicky prijateľné soli s anorganickými alebo organickými kyselinami alebo zásadami. Benzimidazoly všeobecného vzorca (I), v ktorom Rc znamená kyanoskupinu, sú cenné medziprodukty na prípravu...

Mechanizmus piestového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283743

Dátum: 01.12.2003

Autori: Isteník Rastislav, Fitz Pavel, Kukuča Pavol

MPK: F01B 3/00, F02B 75/26

Značky: piestového, stroja, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Piestový stroj, pri ktorom je kľukový mechanizmus, resp. mechanizmus so šikmou doskou, resp. prevodové zariadenie na princípe prevodovky s nutačným kolesom nahradené mechanizmom s kolísavou nerotujúcou doskou s prevodom. Na doske (8) otočne uloženej na zalomenej časti (2) hriadeľa (1) je pohyblivo uložený prevodový ozubený veniec (20), ktorý je v trvalom zábere s ozubeným kolesom (21) prevodového hriadeľa (22), uloženého otočne v skrini (5)....

Mechanizmus piestového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283742

Dátum: 01.12.2003

Autori: Kukuča Pavol, Fitz Pavel, Isteník Rastislav

MPK: F01B 3/00, F02B 75/26

Značky: stroja, mechanizmus, piestového

Zhrnutie / Anotácia:

Piestový stroj, pri ktorom je kľukový mechanizmus, resp. so šikmou doskou, resp. prevodové zariadenie na princípe prevodovky s nutačným kolesom nahradené kolísavou nerotujúcou doskou, kde na doske (8) otočne uloženej na hriadeli (1) je nepohyblivo uložený ozubený veniec (9), ktorý je v trvalom zábere so základným ozubeným vencom (6) uloženým nepohyblivo v skrini (5), pričom sú tieto ozubenia identické. Spojenie dosky (8) s piestmi (13) je...

Vstrekovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283741

Dátum: 01.12.2003

Autori: Isteník Rastislav, Fitz Pavel

MPK: F02M 51/06, F02M 39/00

Značky: zariadenie, vstrekovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vstrekovacie zariadenie, pri ktorom je neznázorneným riadeným generátorom riadený menič (5). Menič (5) je mechanicky zviazaný s magnetostrikčnými transformátormi (4) a (7), napr. zvarom. Magnetostrikčný transformátor (4) je súčasťou ihly (2). Magnetostrikčný transformátor (7) je súčasťou telesa (1) vstrekovača. Ihla (2) prechádza kanálikom (6) telesa (1) vstrekovača. Ku kanáliku (6) je napojený neznázornený vstup paliva. Koniec ihly (2) je...

Spisové dosky s aspoň dvomi príklopkami na dokumenty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1546

Dátum: 01.12.2003

Autor: Girard Christophe Pierre Antoine Marie

MPK: B42B 5/00, B42F 7/00

Značky: spisové, dvomi, dokumenty, dosky, príklopkami, aspoň

Text:

...príklopky 4, 5, 6 usporiadané po rade pozdĺž jehohorného, spodného a zvislého či bočného okraja, ktoré je možné priložiťsmerom kvnútornej strane listu 2 takým spôsobom, že zoberú a oddeliadokumenty 7 v priestore vymedzenom listom 2 a jeho príklopkami 4 až 6.0012 Dosky môžu byt uzavreté pomocou uzatváracieho prostriedku tvoreného v tomto prípade gumeným pásikom 8 namontovaným posuvne na zadnej strane zadného listu 2 pomocou dvoch očiek 9 a...

Systém a spôsob riadenia výškového nasmerovania svetlometu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1349

Dátum: 01.12.2003

Autori: 34, Leleve Joël, Brun Norbert

MPK: B60Q 1/04

Značky: systém, výškového, vozidla, světlometu, spôsob, riadenia, nasmerovania

Text:

...uzatvárajúce svetlomet a prípadne dalšie neznázornené súčastí s optickou funkciou typu šošovky) a svetelným zdrojom 3 namontovaným na pohyblivom nosiči 4. Týmto pohyblivým nosičom 4 je reflektor svetlometu. Tento reflektor 4 je ovládaný motorom 5 spojeným so zariadením 6 na otáčanie, ako je napr. kĺbový čap. Vnútri svetlometu 1 sú šípkami naznačené otočné pohyby reflektora 4 a hlavne svetelného zdroja 3, ktorý je s reflektorom 4 pevne...

Systém a spôsob riadenia výškového nasmerovania svetlometu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1348

Dátum: 01.12.2003

Autori: Leleve Joël, Albou Pierre

MPK: B60Q 1/04

Značky: výškového, spôsob, riadenia, nasmerovania, systém, světlometu, vozidla

Text:

...Potom tieto snímky alebo zábery prenáša do jednotky 8 na spracovanie obrazu. Tá je rovnako spojená s motorom 5, ktorý riadi nasmerovaníe svetlometu v závislostí od informácií získaných z jednotky 8 na spracovanie obrazu.0019 Ako to bude detailne vysvetlené dalej, jednotka 8 na spracovanie obrazu uskutoční spracovanie aspoň dvoch po sebe nasledujúcich záberov prenášaných kamerou. Toto spracovanie má za úlohu určiť zmeranú horizontálu...

Spôsob výroby benzofenónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 964

Dátum: 01.12.2003

Autori: Hoffmann Nico, Keil Michael, Wevers Jan Hendrik, Maywald Volker, Vogelbacher Uwe Josef

MPK: C07C 51/347, C07C 45/00, C07C 49/00...

Značky: spôsob, benzofenónov, výroby

Text:

...sa výhodnejšie umiestñujú pod miešadlo. Množstvo plynu vedenécez reakčnú vsádzku sa riadi predovšetkým veľkosťou vsádzky. Na 1 molacylchloridu sa zavádza až 5 I/h inertného plynu.Použitie zrieďovacieho prostriedku podľa vynálezu má ďalej tu výhodu, že Friedel-Craftovu acyláciu je možné realizovať pri vyšších teplotách, čím je možné opäť skrátiť reakčné časy. Vo všeobecnosti sa pracuje v rozmedzí od 60 °C do teploty varu zrieďovacieho...

Zariadenie na fixáciu káblov medzi skriňou radiacej páky a držiakom prevodovky automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 865

Dátum: 01.12.2003

Autor: Pradier Philippe

MPK: F16C 1/00, B60K 20/02

Značky: fixáciu, páky, radiacej, káblov, skríňou, zariadenie, převodovky, medzi, automobilů, držiakom

Text:

...pohľad na vyhotovenie držiaka sozariadením podľa vynálezu a určeného na upevnenie na časťprevodovky, káble sú znázornená pred fixáciou na zodpovedajúcu časť skrine radiacej páky- obr. 3 je pohľad z iného uhla na zostavu z obr. 2- obr. 4 je čiastočný pohľad na skriňu radiacej páky pred fixáciou jedneho z káblov voľby stupňa alebo radenia rýchlosti- obr. 5 zodpovedá obr. 4 po upevnení obidvoch káblov- obr. 6 je pozdĺžny rez znázorňujúci...

Použitie dokosahexaenovej kyseliny ako účinnej látky pri liečení lipodystrofie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 859

Dátum: 01.12.2003

Autori: Domingo Pedrol Pere, Domingo Pedrol Juan Carlos

MPK: A61K 31/185, A61P 3/00, A61K 31/557...

Značky: použitie, lipodystrofie, látky, dokosahexaenovej, liečení, kyseliny, účinnej

Text:

...stratégie, ktoré modífikujú zložky HAART tak,že nemôže dôjsť k supresíi bez rizika stratykontroly nad replikáciou vírusa,(b) liečiva (napríklad metformín, rosiglitazón), ktoré zvyšujú citlivosť na pôsobenie inzulínu,(c) liečiva, ktoré uľahčujú kontrolu nad lipidovými aspektmi syndrómu, ako sú fibráty a statiny, ktoré môžu zlepšovať (aj keď iba zriedka normalizovať)poruchy hladín lipidov v plazme,implantáciou nahradzują stratený tuk na...