Zverejnene patenty 21.11.2003

Prívesová spojka pre vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 195

Dátum: 21.11.2003

Autor: Sauermann Hans

MPK: B60D 1/46

Značky: prívesová, spojka, vozidlo

Text:

...tento hák najväčšiu zaťažiteľnosť. Na hák pôsobiaca sila nevedie predovšetkým knežiaducemu prestaveniu a tým k uvoľneniu zablokovania prívesovej spojky. Výhodne sa použije stredovousporiadaný blokovací hák, ktorý sa nachádza medzi po stranáchusporiadanými opornými hákmí. Aby bolo možné nadstavec ľahko pootočenimhriadeľa s blokovacím, pripadne opornými hákmí zablokovať, je blokovaci háknatočený voči oporným hákom na hriadeli približne o 90...

Produkt a spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7317

Dátum: 21.11.2003

Autori: Sharma Praveen, Lönneborg Anders, Sahni Narinder Singh

MPK: C12Q 1/68

Značky: spôsob, produkt

Text:

...Tabu|ke (napr. Tabulka 1-4), ktorá spĺňa požiadavky na oligonukleotidové sondy, ako sú tu uvedene, napr. vo vztahu k dlžke a funkcii. Výhodne majú tieto časti nižšie opísanú velkost.0028 Výhodne oligonukleotidové sondy tvoriace uvedenú sadu majú dlžku 15 báz, aby sa mohli viazat na cieľove molekuly. výnimočne výhodné oligonukleotidové sondy maju 2 D až 200 baz. napr. 30 až 150 báz,výhodne 50 až 100 báz.0029 Tak ako sa používa tu, znamena...

Enzymatická syntéza polyolakrylátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12847

Dátum: 21.11.2003

Autori: Hauer Bernhard, Paulus Wolfgang, Dietsche Frank, Häring Dietmar

MPK: C12P 7/62

Značky: enzymatická, syntéza, polyolakrylátov

Text:

...EP-A-999 229 (Goldschmidt AG,1999) je opísaná preesterifrkácia kyseliny (met)akrylovej alebo alkyl(met)akrylátov spolyoxyalkylénmi (napriklad polyetylénglykolom) katalyzovaná Iipázami. Vhodné polyoxyalkylény obsahujú 4 až 200, výhodnejšie 8 až 120 oxyalkylénových jednotiek.Spôsob enzymatickej syntézy cukrových akrylátov je opísaný vstaršejUS-A-5 240 835 uverejňuje preesteriñkáciu esterov kyseliny akrylovej spolyolmi vorganickom roztoku za...

Spôsob a zariadenie na dávkovanie tekutého droždia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12602

Dátum: 21.11.2003

Autori: Smet Peter, Blomme Karel

MPK: B67D 3/00

Značky: dávkovanie, droždia, spôsob, zariadenie, tekutého

Text:

...na dávkovanie a výdaj nápojov.0011 Zariadenie na dávkovanie stabilizovaného tekutého pekárskeho droždia bolo navrhnuté v dokumente EP-A-0 792 930. Toto zariadenie je vhodné hlavne pre priemyselné pekárne, ktoré majú spotrebu tekutého droždia aspoň 300 litrov týždenne, typicky aspoň 500 litrov týždenne.0012 Zariadenle na dávkovanie tekutého pekárskeho droždia tohto typu všeobecne nie je vhodné pre pekárne, ktorých spotreba tekutého droždia...

Mnohopočetné varianty meningokokového proteínu NMB1870

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17568

Dátum: 21.11.2003

Autori: Pizza Mariagrazia, Comanducci Maurizio

MPK: A61K 39/095, C07K 14/22

Značky: varianty, nmb1870, proteínu, mnohopočetné, meningokokového

Text:

...kompozíciu ako je definované v patentových nárokoch.0009 Baktericídne protilátkové reakcie sú výhodne merané u myší a súštandardným indikátorom účinnosti vakcíny napr. pozri záverečná poznámka 14 iiterárneho odkazu 3. Kompozícia nemusí indukovať baktericídne protilátky proti úplne každému kmeňu MenB v špecifikovaných Iíniách alebo MLST skôr to znamená, že pre akúkoľvek uvedenú skupinu zo štyroch alebo viacerých kmeňov meningokoka...

Substituované deriváty arylalkánových kyselín ako pan-agonisty PPAR so silnou antihyperglykemickou a antihyperlipidemickou účinnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11964

Dátum: 21.11.2003

Autori: Ning Zhiqiang, Li Zhibin, Shan Song, Ma Baoshun, Lu Xian-ping, Liao Chenzhong, Shi Leming, Liu Zhende, Deng Tuo

MPK: A61K 31/185, A61K 31/403, A61K 31/335...

Značky: pan-agonisty, kyselin, silnou, antihyperglykemickou, antihyperlipidemickou, účinnosťou, substituované, arylalkanových, deriváty

Text:

...Ďalej, aktivácia PPARgama moduluje podskupinu génov v kontrole glukózovej a energetickej homeostázi, čo vedie na zníženie úrovne glukózy v krvi (T. M. Wilson et al. The PPARs from orphan receptors to drug discovery J. Med. Chem. 2000 432527-50 A. Chawla et al. Nuclear receptors and lipid physiology Opening the X-frles, Science 2001 294 l 866-70).0006 Nehľadiac na pokrok dosiahnutý tiazolidíndiónovou triedou antidiabetických činidiel,vážne...

Rúra na ohrievanie potravín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4920

Dátum: 21.11.2003

Autori: Rolland Thierry, Boesch Patrick

MPK: A47J 39/00

Značky: rúra, potravin, ohrievanie

Text:

...rýchlemu celkovému ohrievaniu smažených zemiakovýchhranolčekov bez rozbíjania smažených zemiakových hránolčekov a poskytovaniu optimálnych chuťových kvalít ako chrumkavosť, vlhkosť, atď.0007 Cieľovým problémom, ktorý je základom tohto vynálezu,je teda poskytnúť zdokonalené zariadenie na ohrievanie potravín, konkrétne smažených zemiakových hranolčekov alebo niektorých iných potravín tvorených z obmedzeného počtu jednotlivých kusov alebo častí....

Mnohopočetné varianty meningokokového proteínu NMB1870

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15482

Dátum: 21.11.2003

Autori: Comanducci Maurizio, Pizza Mariagrazia

MPK: A61K 39/095

Značky: varianty, nmb1870, meningokokového, mnohopočetné, proteínu

Text:

...Okrem toho bolo zistené. že sérum vypestované proti danému variantu je baktericidne v rovnakej variantnej skupine, ale nie je účinné proti kmeňom, ktoré exprimujú jeden z ďalších dvoch variantov, t.j. existuje skrížená ochrana v rámci variantu, ale nie je skrížená ochrana medzi variantmi. Pre maximálnu skriženú účinnost medzi kmeňmi by teda mal byť pre očkovanie pacienta použitý viac ako jeden variant.0009 vynález teda poskytuje...

Spôsob konverzie uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4417

Dátum: 21.11.2003

Autori: Aaser Knut-ivar, Johansen Johan Arnold, Rytter Erling, Arnesen Tore, Edwin Emil

MPK: D01F 9/12, C01B 3/00

Značky: uhľovodíkov, konverzie, spôsob

Text:

...vrtu). Výhodne je plyn metán, alebo obsahuje metán. Zvlášť výhodne používaný plyn je plyn obsahujúci uhlovodik, separovaný zropy vyťaženej zropného vrtu, voliteíne po úprave, aby sa odstránili uhľovodíky ktoré majú 4 alebo viac atómov uhlika na molekulu, voda, duslk a oxid uhličitý a výhodne sa upravili, aby sa odstránili katalytické jedy, napriklad zlúčeniny síry a pravdepodobne halogény. Použivat možno konvenčné prostriedky na odstraňovanie...

Spôsob výroby a/alebo manipulácie s vysoko čistým predmetom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3864

Dátum: 21.11.2003

Autor: Heinz Jochen

MPK: B65D 1/00

Značky: manipulácie, spôsob, čistým, výroby, vysoko, predmetom

Text:

...sa kontaminovali po procese tvárnenia. Týmto kvčli odtieneniu médiom možno dokázať, že sa nemusí Iiekovka čistiť alebo oplachovat znovu pred plnením. Pôvodne prítomná čistota alebo sterilita pri vyberani z nástroja sa-3 udržiava až do plnenia bez toho, aby sa manipulačný proces musel uskutočniť v špeciálnej čistej miestnosti triedy 100.Vzhľadom na médium, ktoré prúdi okolo predmetu je to výhodne prípad plynu, konkrétne vzduchu alebo...

Pozemný anténový stožiar

Načítavanie...

Číslo patentu: 283725

Dátum: 21.11.2003

Autori: Vrana Peter, Slovík Milan, Radošinský Michal

MPK: E04H 12/08, E04H 12/00, H01Q 1/12...

Značky: anténový, pozemný, stožiar

Zhrnutie / Anotácia:

Anténový stožiar pozostáva z troch delených nosných stĺpov (2, 3, 4), prepojených navzájom vymedzovacími trojuholníkmi (5) i priečkami (61, 62), na ktorom je riešené zostavenie jednotlivých montovateľných sekcií (6, 7, 8, 10), ich vzájomné prepojenie spojovacími prírubami (9) a najmä umiestnenie prvkov v anténovej sekcii (10).

Iónoforézny prenos rotigotínu na liečbu Parkinsonovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1422

Dátum: 21.11.2003

Autori: Nugroho Akhmad, Bouwstra Johanna Aaltje, Wolff Hans Michael, Li Gai

MPK: A61K 31/381, A61K 47/00, A61P 25/00...

Značky: parkinsonovej, iónoforézny, rotigotínu, choroby, prenos, liečbu

Text:

...premieňa na dopamín. Ldopa zmierňuje symptómy Parkinsonovej choroby, môže predsa len spôsobovať závažné vedľajšie účinky. Po prvých dvoch alebo troch rokoch liečenia dochádza naviac pri tomto liečive kstrate účinnosti. Po piatich až šiestich rokoch dochádza kzlepšovaniu zdravotného stavu iba pri 25 až 50 takto liečených pacientov.0007 Hlavnou nevýhodou v súčasnosti užívaných terapeutických postupov na liečbu Parkinsonovej choroby je...

Zariadenie na snímanie polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1418

Dátum: 21.11.2003

Autor: Govari Assaf

MPK: A61B 5/06, A61B 5/055

Značky: polohy, zariadenie, snímanie

Text:

...PCT W 0 96/05768 (Ben-Haim) je opisané zariadenie, ktoré generuje šesťrozmerné informácie oToto zariadenie využíva množinu cievok snímačov,umiestených V blizkosti zisťovaného miesta V katetri, napríklad V blizkosti jeho vzdialeného konca, a množinucievok zdrojov žiarenia, pripevnených na vonkajšom referenčnom ráme. Tieto cievky generujú signály,reagujúce na magnetické polia, generované cievkamizdrojov žiarenia, tieto signály umožňujú výpočet...

Spôsoby a imunomodulačné kompozície nukleových kyselín na prevenciu a liečbu ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8214

Dátum: 21.11.2003

Autori: Steinman Lawrence, Ho Peggy, Garren Hideki

MPK: A01N 43/04, A61K 31/70, A61K 31/715...

Značky: kompozície, imunomodulačné, spôsoby, kyselin, ochorení, prevenciu, liečbu, nukleových

Text:

...spôsobená adaptívnou imunitou, ktorá sa začne zameriavať nesprávne na zdravé bunky a/alebo tkanivá tela. Autoimunitná choroba postihuje 3 populácie USA a pravdepodobne podobný percentuálny podiel populácie industrializovaného sveta(Jacobson et al., Clin Immunol Immunopathol, 84,223-43,1997). Autoimunitné ochorenia sa vyznačujú T a B-lymfocytmi, ktoré sa aberantne zacieľujú na vlastné molekuly vrátane vlastných lipidov, vlastného...

2´-O-Trisubstituovaný silyloxymetyl-ribonukleozidový derivát a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1049

Dátum: 21.11.2003

Autori: Natt François Jean-charles, Hunziker Jürg, Martin Pierre, Hall Jonathan

MPK: C07F 7/00, C07H 21/00, C07H 19/00...

Značky: přípravy, 2´-o-trisubstituovaný, silyloxymetyl-ribonukleozidový, spôsob, derivát

Text:

...problematicka vyžaduje totiž prispôsobený syntetizátor odolný voči fluoridovým iónonl a nie je možné použitie zvyčajne používaných nosičov na báze siliky (ako sklo s riadenou veľkosťou pórov - Controlled Pore Glass). Chemizmus 2-O-TOM opísal Pitsch a kol. (6). Čo sa týka ochrannej stratégie 2-OTBDMS ochranná skupina 2 -O-TOM sa odstraňuje po spracovaní fluoridovými iónmi. Pôvodne bola vyvinutá na umožnenie syntezy dlhej RNA bez...

2-(Morfolín-4-yl)pyrimidíny ako inhibítory fosfotidylinozitol (PI) 3-kinázy a ich použitie na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14706

Dátum: 21.11.2003

Autori: Pecchi Sabina, Renhowe Paul, Nuss John

MPK: A61P 35/00, A61K 31/506, C07D 239/48...

Značky: 2-(morfolín-4-yl)pyrimidíny, liečenie, použitie, rakoviny, 3-kinázy, fosfotidylinozitol, inhibitory

Text:

...že PI 3 K môže byť priamo alebo nepriamo zodpovedná za mnohé bunkové procesy,ako je mitogenéza a onkogenéza, rovnako ako za sekrćciu histamínu, aktiváciu neutroñlov, akti váciu krvných doštičiek, migráciu buniek, transport glukózy, antilipolýzu a triedenie vezíkúl.Vzhľadom na mnohé regulačná odozvy súvisiace s PI 3-kinázou, o ktorej je známe, že je zapojená do signálnych kaskád zahŕňajúcich iné dobre známe onkogénne proteíny, budú takéto...

Spôsob elektrolytického vylučovania horčíka na pozinkovaný plech

Načítavanie...

Číslo patentu: E 715

Dátum: 21.11.2003

Autori: Schwerdt Christian, Schuhmacher Bernd, Nazikkol Cetin, Wienströer Stefan, Mittelstädt Horst

MPK: C25D 5/10, C25D 3/56, C25D 3/02...

Značky: pozinkovaný, horčíka, spôsob, elektrolytického, plech, vylučovania

Text:

...vylučuje z vákuovej fázy horčík, a potomsa uskutočňuje tepelné spracovanie. V tomto prípade sa však tepelné spracovanie riadi tak, aby dochádza na vznik zínkohorčíkovej fázy po celej hrúbke zinkového poťahu. To vedie na poťah s vyššie opísaným dobrými vlastnosťami pri dalej zlepšenej protikorozívnej ochrane. Vyššie uvedené nevýhodyvákuového povlaku Však pritom naďalej pretrvávajú.Priame vylučovanie zliatinových poťahov Zn~Mg alebo ZnvMg-Al na...

Stĺpik riadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 662

Dátum: 21.11.2003

Autori: Lutz Christian, Breuss Hubert, Klukowski Christoph, Bertsch Reinhard, Umberg Reto, Galehr Robert

MPK: B62D 1/18, B62D 1/19

Značky: riadenia, stĺpik

Text:

...a je vytvorený najmenej jeden spriečovaci diel, pôsobiaci v smere výškového prestavenia. Tento môže byť výhodne uložený vzhľadom na bočné rameno konzolovej jednotky posuvne v smere výškového prestavenia a pripevnený na plášťovej jednotke neposuvne v smere výškového prestavenia, pričom tento spriečovaci diel je na umožnenie pozdĺžneho prestavenia voči plášťovej jednotke uložený posuvne v smere pozdĺžneho prestavenia.Konzolová jednotka môže...