Zverejnene patenty 19.11.2003

Prenosný zábavný automat zapínaný mincami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4267

Dátum: 19.11.2003

Autor: Gauselmann Paul

MPK: G07F 17/32

Značky: mincami, zábavný, prenosný, zapínaný, automat

Text:

...snímač CCD-obrazu (Charge Coupled Device), ktoréhovýstup je spojený s tu bližšie nezobrazenou riadiacou jednotkou obsahujúcou veľkokapacitnú pamäť s míkropočítačom. V homej oblastí 9 čelnej strany 2 je vyhotovené štrbinové vybranie 10, ku ktorému je vo vnútri zábavného automatu pripojený tu nezobrazený kanál na vedenie mincí, ktorý ústi do tu nezobrazeného zariadenia na kontrolu mincí. Na čelnej strane 5 puzdra zábavného automatu 1 je...

Prášková formulácia na inhaláciu obsahujúca tiotropium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4143

Dátum: 19.11.2003

Autori: Walz Michael, Trunk Michael, Hartig Mareke

MPK: A61K 9/72, A61K 31/46, A61K 9/00...

Značky: prášková, formulácia, obsahujúca, inhaláciu, tiotrópium

Text:

...vynález cielený na prípravu inhalačnéhoprášku, ktorý dovoľuje aplikáciu inhalovateľného podielu účinnej látky v čo najmenšejInhalačné prášky obsahujúci tiotropium, ktoré vyhovujú hore uvedeným úlohám, sú napríklad známe z W 0 02/30389. Tieto ínhalačné prášky sa v podstate vyznačujú tým, že popri účinnej látke tiotropium vo forme farmakologicky kompatibilnej soli ziskanej z tiotropia, obsahujú pomocnú látku, ktorá sa pripraví zmiešaním...

Vopred naplnená injekčná striekačka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3905

Dátum: 19.11.2003

Autori: Glocker Joachim, Vetter Udo, Alberstetter Jochen

MPK: A61M 5/28, A61M 5/315

Značky: vopred, striekačka, injekčná, naplnená

Text:

...a na vyklenutie membrány. Akonáhle sa táto natrhne, môže sa otočný pohyb piestnice zastaviť. Tá sa teraz môže skôr zaťažiť silou pôsobiacou ve smere piestnice, aby sa piest striekačky premiestil voi vnútri valca striekačky. Keby vonkajší závit piestnice bol ešte V zábere s vnútorným závitom závitoveho puzdra, mohlo by sa toto puzdro silou pôsobiacou V smere piestnice vytlačiť z opory pre prsty. Tým, že opora pre prsty teda nie je pevne...

Zariadenie na balenie živice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3802

Dátum: 19.11.2003

Autor: Pörner Andreas

MPK: B65B 3/10, B65B 63/00

Značky: živice, zariadenie, balenie

Text:

...je podiel obalového materiálu v živici po roztavení značný.0009 Zásadne je treba pri spracovaní živice brat na zretel, že nemá žiadnu definovanú teplotu tavenia, ale skôr široký tepelný prechodný rozsah od pevného cez pastovitý k viskóznemu a konečne kvapalnému skupenstvu, čo spôsobuje, že viskóznoelastické vlastnosti živice sú silne závislé od teploty, ako0010 Vynález si kladie za úlohu vytvoriť zariadenie v úvode uvedeného druhu, pri ktorom...

Zmes obsahujúca NADH/NADPH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3484

Dátum: 19.11.2003

Autori: Kössler Peter, Sadeghi Behzad, Fuchs Norbert

MPK: A61K 31/352, A61K 31/385, A61K 31/185...

Značky: obsahujúca

Text:

...z čoho vznikne NADÍ Ak sa na tieto molekuly pripojí další fosfát (z ATP), vznikne ztoho NADP (regeneračná molekula). Ostatne, biologická aktivácia NAD prenosom hydridu zmolekúl živiny prebieha tiežodbúranim ATP, takže za vysokej spotreby energie. Niacin a glutamin podporujú teda endogénnu NADH-syntézu za predpokladu, že celulárny zásobník obsahuje dostatočné množstvo ATP a energeticky bohatých enzýmov syntézy.0006 V zásade by bolo tiež...

Spôsob a zariadenie na sorpciu kontaminačných látok zo spalín pomocou fluidného lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2329

Dátum: 19.11.2003

Autori: Reissner Harald Karl, Brunner Christian

MPK: B01D 53/34, B01D 53/46, B01D 53/50...

Značky: kontaminačných, sorpciu, látok, spalin, lôžka, spôsob, zariadenie, pomocou, fluidného

Text:

...lôžkom, v dôsledku čoho je možné koncentráciu škodlivín, ktoré vstupujú do reaktora, udržiavaťkonštantné na nemennej hladine.Najlepšie výsledky s odstrañovaním je možné získať, pokiaľ sa ako prvé a/alebo druhé aditívum použije zmes prachového materiálu s vysokým obsahom. oxidov, hydroxidov a/alebo uhličitanov alkalických kovov, a/alebo oxidov, hydroxidova/alebo uhličitanov kovov alkalických zemín.Okrem toho je možné na redukciu obsahu...

Terapeutická náplasť s polysiloxanovou nosnou matricou obsahujúca kapsaicín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2196

Dátum: 19.11.2003

Autor: Müller Walter

MPK: A61K 9/70, A61K 31/165, A61P 25/00...

Značky: terapeutická, nosnou, náplast, polysiloxanovou, matricou, kapsaicín, obsahujúca

Text:

...tomto mieste byť užitočnou pomôckou na vysvetlenie významu prezentovaného vynálezu. Vrámci doterajšieho stavu techniky sú známe rôzne formy náplasti pre lokálnu a transdermálnu aplikáciu aktívnej látky(teda napríklad liečiva), pričom medzi najčastejšie používané formy možno zaradit matricové systémy a rezervoárové systémy.0009 Matricové systémy sú charakteristické (v najjednoduchšom prípade) tým, že zahrňujú obalovú vrstvu, ktorá je...

Sondy nukleových kyselín a broad-range primérov na určenie druhov baktérií a identifikáciu bakteriálnych infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2051

Dátum: 19.11.2003

Autori: Nikkari Simo, Roth Stina, Jalava Jari

MPK: C12N 15/11, C12Q 1/68

Značky: druhov, bakterií, primérov, určenie, bakteriálnych, infekcii, nukleových, kyselin, sondy, broad-range, identifikáciu

Text:

...laryngitidy sú dobrými doplnkovými metódami ktestovaniú bakteriálnych kultúr rýchle metódy založené nadetekcii antigenu, ale fungujú len u obmedzeného množstva patogenom (streptokok skupiny A). V diagnóze niektorých bakteriálnych infekcií (napr. C. pneumoniae a JW. pneumoniae) je možné tiež použiť serologické metódy, ale tieto metódy poskytujú výsledky len po niekoľkých týždňoch od vypuknutia infekcie. Nie sú teda užitočné pri akútnej...

Spôsob navíjania pásu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1952

Dátum: 19.11.2003

Autor: Mcgreal Michael

MPK: B65H 19/28

Značky: navíjania, pásu, materiálů, spôsob

Text:

...oblasť navijacieho jadra tvoriaca plášťovú plochu z kartónu alebo 2 papiera. Ako zvlášť výhodný sa ukázal dutý valecPás materiálu pozostáva napríklad 2 fólie z plastu, kovu, papiera alebo z viacvrstvovejfólie 2 aspoň dvoch vrstiev uvedených materiálov.Chemické zloženie tvoriča gélu má pre spôsobpodľa vynálezu podradný význam. Ako je vyssieuvedené, má gél za úlohu iba to, aby V priebehuprvej fázy navíjania pásu materiáluznížil mobilitu vody....

Spôsob syntézy perindoprilu a jeho farmaceuticky prijateľných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1855

Dátum: 19.11.2003

Autori: Langlois Pascal, Dubuffet Thierry

MPK: C07K 5/00

Značky: spôsob, solí, perindoprilu, farmaceutický, syntézy, prijateľných

Text:

...po odstránení ochrannejskupiny, získa zlúčenina vzorca (I).0007 Medzi ochrannými skupinami pre funkciu kyseliny je možné uviesť, bez toho, aby to predstavovalo obmedzenie, skupinu benzylovú a nerozvetvenú alebo rozvetvenú (Cl-CG)0008 Reakcia intramolekulárnej kondenzácie sa prednostne uskutočňuje buď V prítomnosti zásady a katalyzátora na báze paládia alebo pomocou hydridu sodného a jodidu meďného alebo bromidu meďného. Katalyzátory na báze...

Spôsob syntézy perindoprilu a jeho farmaceuticky prijateľných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1852

Dátum: 19.11.2003

Autori: Dubuffet Thierry, Langlois Pascal

MPK: C07C 309/00, C07K 5/00, C07C 229/00...

Značky: spôsob, farmaceutický, perindoprilu, prijateľných, solí, syntézy

Text:

...R má vyššie uvedený význam, ktorá sa podrobí katalytickej hydrogenácii, čím sa, pripadne po odstránení ochrannej skupiny, získa zlúčenina vzorca (I).0007 Medzi ochrannými skupinami pre funkciu kyseliny je možné, bez toho, aby to predstavovalo obmedzenie, uviesť skupiny benzylovú a nerozvetvený alebo rozvetvený (Cľcó) alkyl.0008 Medzi bázami použiteľnými v reakcii medzi zlúčeninami vzorca (II) a (III) je možné,bez toho, aby to predstavovalo...

Pásový a behúňový bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1113

Dátum: 19.11.2003

Autor: Uytten-boogaart Paul Richard

MPK: B29D 30/20

Značky: pásový, bubon, behúňový

Text:

...nosnými členmi V radiálne roztiahnutých polohách. Krycie dosky tvoria nosné plochy a zakrývajú pretiahnuté Vybrania V pod nimi ležiacou časťou nosných členov, tieto Vybrania sú radiálne otvorené smerom Von. V týchto vybratiach magnety pripevnené nadoskách sú umiestnené na radiálnej vonkajšej strane.0009 S Výhodou sú prvé časti a/alebo druhé časti bubna súčasťou nosných plôch, takže sa dosiahne jednoduchá0010 S výhodou prechádzajú prvé...

Závesový systém s viacerými plochými panelmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 762

Dátum: 19.11.2003

Autor: Janach Walter

MPK: E06B 9/26

Značky: závěsový, systém, viacerými, panelmi, plochými

Text:

...systém vyžarovať.0002 Známymi sa stali plošné závesové systémy, ktoré vystačia s jednou koľajníčkou s len dvoma rovnobežnými koľajničkovými dráhami. Príslušné vozíky sú potom v oblasti jedného konca na ich hornej strane zavesené do prvej koľajničkovej dráhy a v oblasti druhého konca na ich hornej strane zavesené do druhej koľajničkovej dráhy. Známe konštrukcie však pôsobia ťažkopádne, pretože panely,ked sa k sebe prisunú na jednu stranu,...