Zverejnene patenty 18.11.2003

Tiazolidín-4-óny pre inhibíciu hYAK3 proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5270

Dátum: 18.11.2003

Autori: Hasegawa Masaichi, Tang Jun, Sato Hideyuki

MPK: C07D 277/00, A61P 7/00, C07D 417/00...

Značky: tiazolidín-4-óny, inhibíciu, proteínov, hyak3

Text:

...proteinkinázy PKA (Garrett et al, Mol Cell Biol. 1991 11-6045-4052). YAK 1 kinázová aktivita je nízka u rastúcich kvasiniek, ale dramaticky sa zvyšuje, keď sú bunky zastavené pred prechodom S-G 2. Zvýšená expresia YAK 1 spôsobuje zástavu rástu v kvasinkových bunkách s deficitom PKA. YAK 1 môžu teda fungovaťako supresor bunkového cykla v kvasinkách.0006 Patent Spojených štátov č. 6 323 318 pôvodcov opisuje dva nové humánne...

Viacúrovňový kontrolný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5013

Dátum: 18.11.2003

Autori: Fridge David Alan, Kasdan Harvey, Atterholt Ken, Tindel Jon Frank, Gold Kenneth

MPK: G05B 19/04, G05B 11/01

Značky: kontrolný, systém, viacúrovňový

Text:

...ale zmení aj celý chod spôsobu do zbytočného úsilia, pokiaľ sa takáto udalosť správne neošetrí. Existuje tiež zvláštna neúčinnosť, spojená s odstraňovaním porúch len čo sa určí, že chod. bol chybný, pretože je ťažképresne vedieť ktorý segment spôsobu sa v určitom čase právepracujúcim regulátorom, existuje ďalší zdroj neúčinnosti,plynúci z potreby, aby technológ spolupracoval s programátorom softwaru, aby upravil parametre spôsobu. Pokým...

Použitie (1RS, 3RS, 6RS)- 6-dimetylaminometyl-1-(3-metoxy-fenyl)-cyklohexán-1,3-diolu na ošetrenie zápalovej bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3706

Dátum: 18.11.2003

Autori: Kögel Babette-yvonne, Haase Günter, Jahnel Urich, Schiene Klaus, Friderichs Elmar

MPK: A61K 31/135

Značky: bolesti, zápalovej, ošetrenie, 6rs, použitie, 1rs, 6-dimetylaminometyl-1-(3-metoxy-fenyl)-cyklohexán-1,3-diolu

Text:

...účinky, vyskytujúce sa pri nutných vyšších dávkach, zreteľne znížia.0010 Preto je predmetom vynálezu kombinácia účinných látok zaspoň jednej analgetickej zlúčeniny A a aspoň jedného COX ll ínhibítora, so zlúčeninou A, zvolenou zo1-fenyl-3-dimetylamino-propánové zlúčeniny všeobecného vzorca lnesubstituovaného alebo raz alebo viackrát substituovaného, R je zvolený z CM-alkylu, rozvetveného alebo nerozvetveného,nasýteného alebo...

Alfaaminoamidové deriváty užitočné ako antimigrénové prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2928

Dátum: 18.11.2003

Autori: Melloni Piero, Dho Luciano, Veneroni Orietta, Calabresi Marcello, Salvati Patricia

MPK: A61P 25/00, A61K 31/165

Značky: alfaaminoamidové, prostriedky, antimigrénové, deriváty, užitočné

Text:

...ako sú triptány, nemajú všeobecné analgetické vlastnosti(Steiner T. J., Findley L. J., Yuen A. W. Lamotrigine versus placebo in the prophylaxis of migraine with and without aura, Cephalgia 1997, 17 109-12 Saxena P. R., Den Boer M. O. Pharmacology of antimigraine drugs, J. Neurology 1991,238 Suppl. 1 S 28-35) teda antimigrénové vlastnosti nemožno predvídat na základePrihlasovateľ ďalej zistil, že väčšina zo substituovaných 2-aminoacetamidov...

Spôsob prípravy mikrobiálne stabilných proteínových suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2116

Dátum: 18.11.2003

Autori: De Sadeleer Jos Willy Ghislain Corneel, Coomans Sonia Marianne Jeannine, Vercouteren Jacobus Stephanus, Bossard Fabienne Nicole Marie-pierre

MPK: A23J 3/00

Značky: přípravy, spôsob, proteinových, suspenzií, stabilných, mikrobiálně

Text:

...žiadne konzervačné látky.Predložený vynález poskytuje spôsob prípravy týchto míkrobiálne stabilných suspenzií rastlinných proteínov a ich použitia v potravinových, krmivovýchPredložený vynález sa týka spôsobu prípravy suspenzie rastlinných proteínov,pričom spôsob zahŕňa krok odparovania, kým daná suspenzia nemá vodnú aktivitu od 0,50 do 0,90, s výhodou od 0,50 do 0,85, pričom suspenzia rastlinných proteínov je mikrobiálne stabilná bez...

Spôsob razenia, raziace zariadenie a profilový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1771

Dátum: 18.11.2003

Autori: Willerscheid Heiner, Krettenauer Kilian

MPK: B21C 37/00, B21B 13/00, B21B 1/22...

Značky: profilový, raziace, zariadenie, spôsob, prvok, razenia

Text:

...operácii razenia materiálový pás po celej šírke vyvalcuje naplocho, resp. vyrovná. Zatiaľ čo na tej strane lisovacieho prvku, na ktorej je možné nerušené Vytlačenie materiálu, sa materiál, vytlačený počas operácie razenia, môže nerušene vytlačiť smerom von,takéto Vytlačenie v druhom smere nie je možné, ak sa na tejto strane lisovacieho prvku ďalší lisovací prvok, resp. ďalšie razidlo s lisovacím prvkom súčasne vtlačí do materiálového pásu, na...

Vysokoteplotná pec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1746

Dátum: 18.11.2003

Autor: Ineichen Robert

MPK: F23G 5/08, F23G 5/20, F23J 1/02...

Značky: vysokoteplotná

Text:

...vypúšťacieho otvoru. Môže byť dokonca použitý veľký početpozdĺžnych elektród, ktoré sú usporiadané vnútri termicky a chemicky odolnéhovýmurovkového materiálu. Výmurovka dna pece musí byť ďalej predovšetkým termicky a0009 Vypúšťací otvor naplnený výplňovou zmesou má rozličné výhody. Tak môže byť pec s otočnou nistejou, lebo dno pece a tým výmurovka dna pece sa dá úplne pokryť, poháňaná pomeme nízkou rýchlosťou otáčania. Pokrytím výmurovky...

Perindopril

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1677

Dátum: 18.11.2003

Autori: Kankan Rajendra Narayanrao, Rao Dharmaraj Ramachandra

MPK: A61P 9/00, A61K 38/05, C07K 5/00...

Značky: perindopril

Text:

...menovite y kryštalickú fonnu t-butylaminovej soli perindoprilu, proces jej prípravy aliekovú fonnu,ktorá ju obsahuje.0009 PCT patentová prihláška č. W 0 01/ S 8868 opisuje proces prípravy perindoprilu alebo jeho farmaceuticky akceptovateľných solí, pričom tento proces poskytuje perindopril alebo jeho soľ ozvýšenej čistote. Naviac hladina zistených nečistôt spojených sperindoprilom alebo jeho soľami, prípravenými podľa PCT patentovej prihlášky...

Kryštály P1, P4-di(uridín-5′)-tetrafosfátu alebo kryštály jeho soli, spôsob ich výroby, kryštály tetrasodnej soli P1, P4-di(uridín-5′)-tetrafosfátu a kryštály jej hydrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283729

Dátum: 18.11.2003

Autori: Sato Hiroshi, Maeda Hideaki, Yamada Toshio, Noda Yutaka

MPK: A61K 31/7084, A61P 11/00, C07H 19/10...

Značky: krystaly, výroby, solí, hydrátov, p4-di(uridín-5')-tetrafosfátu, spôsob, tetrasodnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú kryštály P1, P4-di(uridín-5')-tetrafosfátu alebo kryštály jeho soli, ktoré dosahujú čistotu najmenej 95 % a obsahujú uridín-5'-trifosfát a uridín 5'-difosfát, každý maximálne v množstve 1 % hmotn. alebo menej. Ako aj spôsob výroby kryštálov P1, P4-di(uridín-5')-tetrafosfátu alebo kryštálov jeho soli, pri ktorom sa surový P1, P4-di(uridín-5')-tetrafosfát alebo jeho soľ podrobí čisteniu anexovou chromatografiou a chromatografiou na...

Spôsob hodnotenia predovšetkým antireumatických účinkov liečivého bahna

Načítavanie...

Číslo patentu: 283728

Dátum: 18.11.2003

Autori: Drabálek Ivan, Stančíková Mária, Proksa Bohumil, Fuska Ján

MPK: A61K 35/02, G01N 33/24, A61K 7/48...

Značky: predovšetkým, hodnotenia, bahna, účinkov, spôsob, antireumatických, liečivého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob hodnotenia predovšetkým antireumatických účinkov liečivého bahna zbaveného nadbytočnej vody je charakteristický tým, že sa liečivé bahno pripravené z mladého bahna zrecím procesom obsahujúceho v prevažnej miere sírne zlúčeniny, železité, mangánové a desulfikačné baktérie, podrobí postupnej niekoľkostupňovej extrakcii účinných zložiek. Extrakcia v jednotlivých stupňoch sa uskutočňuje za stáleho miešania, najviac počas 24 hodín pri pomere...

Fungicídna zmes a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283727

Dátum: 18.11.2003

Autori: Schelberger Klaus, Mappes Dietrich, Birner Erich, Lorenz Gisela, Ammermann Eberhard, Stammler Gerd, Hampel Manfred, Strathmann Siegfried, Sauter Hubert

MPK: A01N 37/50, A01N 43/54

Značky: fungicídna, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídna zmes, obsahujúca synergicky účinné množstvo derivátu fenylbenzyléteru vzorca (I.a) alebo (I.b) a (+/-)-(2-chlórfenyl)(4-chlórfenyl)(pyrimidín-5-yl)metanolu (II), pričom hmotnostný pomer zlúčenín (I) ku zlúčenine (II) je 10 : 1 až 0,1 : 1, a použitie tejto zmesi.

Prostriedok na vonkajšie ošetrovanie hemoroidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283726

Dátum: 18.11.2003

Autor: Česal Milan

MPK: A61K 47/02, A61K 9/107, A61K 35/78...

Značky: vonkajšie, hemoroidov, ošetrovanie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na vonkajšie ošetrovanie hemoroidov, ktorý sa pripravuje z vodného extraktu liečivých rastlín a masťového základu. Tento prostriedok obsahuje 1 až 15 g Quercus cortex, 0,5 až 5 g Achillea millefolium a 0,5 až 5 g kyseliny boritej na 115 ml vody a masťový základ s obsahom 2 až 20 g oxidu zinočnatého na 100 g tohto základu.

Inhibítory adhézie buniek, farmaceutická kompozícia, ktorá ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283724

Dátum: 18.11.2003

Autori: Singh Juswinder, Hammond Charles, Cuervo Julio Hernan, Zimmerman Craig, Castro Alfredo, Adams Steven, Liao Yu-sheng, Lee Wen-cherng, Lin Ko-chung

MPK: A61K 31/16, A61K 31/27, A61K 31/17...

Značky: ktorá, inhibitory, obsahuje, buniek, adhézie, použitie, farmaceutická, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny, ktoré sú vhodné na inhibíciu a prevenciu adhézie buniek a patologických stavov, sprostredkovaných touto adhéziou, farmaceutické prípravky obsahujúce tieto zlúčeniny a metódy ich použitia na inhibíciu a prevenciu adhézie buniek a patologických stavov, sprostredkovaných touto adhéziou. Uvedené zlúčeniny a farmaceutické prípravky sú vhodné na liečbu zápalových a autoimunitných ochorení.

Mechanizmus na prenos odstredivých síl na jednosmerný pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 283723

Dátum: 18.11.2003

Autor: Budinský Ľubomír

MPK: B64C 39/00, B64C 29/00, B63H 1/30...

Značky: odstředivých, jednosmerný, prenos, mechanizmus, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus na prenos odstredivých síl na jednosmerný pohon usmerňuje pôsobenie odstredivých síl iniciačných hmôt (1) na pulzujúci pohyb mechanizmu a mení ho do jednosmerného pohybu odporovým zariadením pomocou síl vyvolaných odporom prostredia. Usmernenie odstredivých síl je riešené v dvoch prostrediach. Vo vode pomocou odporu sklápacieho lamelového vesla (13) a vo vzduchu pomocou sklápacích lamelových krídel (15). Na zlepšenie účinnosti...

Ohňovzdorná bázická voľne tečúca odlievacia hmota a/alebo vysokokoncentrovaná vodná suspenzia na báze MgO a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283722

Dátum: 18.11.2003

Autor: Bugajski Jerzy

MPK: C04B 35/043, C04B 35/047, C04B 35/66...

Značky: bazická, báze, použitie, vysokokoncentrovaná, ohňovzdorná, suspenzia, hmota, volně, odlievacia, tečúca, vodná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná bázická voľne tečúca odlievacia hmota v dvoch alternatívach jemnozrnnej a jemno-hrubozrnnej, ako aj z nej vyrobené tvarovky. Jemnozrnná alternatíva odlievacej hmoty pozostáva z ohňovzdorného dilatanciu podporujúceho materiálu na báze MgO s veľkosťou zrna medzi 0,1 a 45 um, ako aj s dispergačného prostriedku podporujúceho aspoň dilatanciu a zmáčadla s prídavkom vopred stanoveného množstva zrieďovacej vody. Jemno-hrubozrnná alternatíva...

Obvody na zníženie spínacích strát v krajných stavoch meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 283721

Dátum: 18.11.2003

Autor: Dudrík Jaroslav

MPK: H02M 3/22, H02M 1/00

Značky: zníženie, meniča, stavoch, strát, obvody, spínacích, krajných

Zhrnutie / Anotácia:

Obvody (24) na zníženie spínacích strát v krajných stavoch meniča, predovšetkým v stave naprázdno alebo nakrátko, sú tvorené pomocným transformátorom (11), ktorého primárne vinutie je pripojené na stred kapacitného deliča tvoreného kondenzátormi (12) a (13) a stred prvej vetvy striedača v mostíkovom zapojení. Sekundárne vinutie pomocného transformátora (11) je pripojené cez pomocný usmerňovač (15) na výstupný premosťovací kondenzátor (19).

Blistrové balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283720

Dátum: 18.11.2003

Autori: Friberg Claes, Assargren Christian

MPK: A61J 1/03, B65D 75/36

Značky: blistrové, balenie

Zhrnutie / Anotácia:

Blistrové balenie obsahujúce blistrovú zostavu (10) zahŕňajúcu blistrové časti (11, 12), ktoré sú prepojené a skladateľné navzájom oproti sebe, pričom každá blistrová časť (11, 12) má súpravu blistrov (16). Blistre (16) jednej blistrovej časti (11) sú posunuté vzhľadom na blistre (16) druhej blistrovej časti (12) tak, že po poskladaní sú blistre (16) oboch blistrových častí (11, 12) zasunuté navzájom medzi seba. Blistrové balenie ďalej obsahuje...

Rúrka z termoplastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283719

Dátum: 18.11.2003

Autori: Bröcker Manfred, Baumgärtel Christof

MPK: B29C 47/06, F16L 11/04, B29D 24/00...

Značky: rúrka, materiálů, termoplastického

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrka pozostáva najmenej z dvoch vrstiev termoplastov odlišných vlastností, pričom vnútorná rúrka ako nosná vrstva je na svojom vonkajšom obvode opláštená krycou vrstvou zo zosieťovaného polyetylénu a termoplastom vnútornej rúrky je polyetylén s vysokou hustotou s dlhodobou pevnosťou väčšou ako 8 N/mm2, konštrukcia vnútorná rúrka/krycia vrstva je so zreteľom na hrúbku steny v celkovom priereze identická s hrúbkou steny jednovrstvovej rúrky z...

Derivát cyklopeptidu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283718

Dátum: 18.11.2003

Autori: Jonczyk Alfred, Kessler Horst, Diefenbach Beate, Koppitz Marcus, Goodman Simon

MPK: A61K 38/12, C07K 7/64, C07K 14/75...

Značky: použitie, obsahom, spôsob, cyklopeptidu, přípravy, prostriedok, farmaceutický, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je derivát cyklopeptidu všeobecného vzorca (I), kde znamená X Phe, homoPhe, Phg, Phe(4-F) alebo Phe(4-Cl) a Y hPro, Ahds, Aos, Nhdg, Acha, Aib, Acpa alebo Tle, jeho D a L formy a deriváty, ako sú beta-ester asparágovej kyseliny alebo N-guanidínacylderiváty arginínu, prodrogy a ich fyziologicky vhodné soli, ktoré pôsobia ako integrínové inhibítory a môžu sa používať na profylaxiu a ošetrovanie chorôb podmienených alfaVbeta3...

Kovanie na sedací nábytok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283717

Dátum: 18.11.2003

Autor: Premer Heinz

MPK: A47C 17/13, A47C 19/00

Značky: sedací, nábytok, kovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Kovanie je určené na sedací nábytok, ktorý je premeniteľný na posteľ a ktorý má zásuvku (3) vytiahnuteľnú z polohy pod sedacím vankúšom (2), v ktorej je umiestnený prídavný vankúš (4), ktorý je možné po vytiahnutí zásuvky (3) zdvihnúť pomocou kovania zo zásuvky (3) do výšky sedacieho vankúša (2) a ktorý sa v tejto polohe opiera svojou prednou stranou o čelný kryt (5) zásuvky (3). Kovanie má ramená (8), ktoré sú pomocou kĺbov prichytené jedným...

Spôsob prípravy N-monosubstituovaných 4-aminopiperidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283716

Dátum: 18.11.2003

Autori: Jegelka Udo, Kreilkamp Günter

MPK: C07D 211/58

Značky: spôsob, 4-aminopiperidínov, přípravy, n-monosubstituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy N-monosubstituovaných 4-aminopiperidínov kontinuálnou jednostupňovou reakciou 4-oxopiperidínu s primárnym amínom a vodíkom za hydrogenačných podmienok s rozpúšťadlami alebo bez rozpúšťadiel. Edukty sa vedú cez pevne uložený nosný katalyzátor, ktorý obsahuje jeden alebo viac kovov VIII. vedľajšej skupiny periodického systému. Reakcia sa výhodne uskutočňuje pri teplote 80 až 200 °C. Produkty sú východiskovými látkami na prípravu...

Deriváty erytromycínu, spôsob a medziprodukty na ich prípravu, ich použitie ako liečiv a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283715

Dátum: 18.11.2003

Autori: Domecq Catherine (dedič), Chantot Lucien, Dejean Nicole Noëlle (dedič), Denis Alexis, Chantôt Jean-françois (zomrel), Auger Jean-michel (zomrel), Agouridas Constantin, Auger Pierre Michel (dedič)

MPK: C07H 17/08, A61K 31/70

Značky: deriváty, použitie, erytromycínu, přípravu, medziprodukty, liečiv, obsahom, spôsob, farmaceutické, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty erytromycínu všeobecného vzorca (I), kde R predstavuje prípadne substituovaný alkyl alebo (CH2)nAr skupinu, pričom n predstavuje celé číslo v rozmedzí od 0 do 6 a Ar predstavuje prípadne substituovaný aryl alebo heteroaryl, Z predstavuje atóm vodíka alebo zvyšok karboxylovej kyseliny. Uvedené zlúčeniny majú antibiotické vlastnosti. Opísaný je tiež spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu, ako aj ich použitie ako...

Spôsob na zlepšenie stability čiapky peny nápoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 283714

Dátum: 18.11.2003

Autori: Wubben Maria Anna, Doderer Albert

MPK: C12H 1/14

Značky: spôsob, stability, zlepšenie, nápoja, čiapky

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob na zlepšenie stability čiapky peny nápoja pomocou extraktu chmeľového pektínu ako stabilizátora peny, najmä piva, výhodne piva plzeňského typu. Tieto stabilizátory peny nemajú záporný vplyv na chuť piva a získavajú sa z chmeľových šišiek a šľahúnov. Pridávajú sa v množstve 0,5 až 30 g na hektoliter piva 30 minút pred koncom varu mladiny.

Deriváty erytromycínu, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283713

Dátum: 18.11.2003

Autori: Denis Alex, Chantot Jean-françois, Agouridas Constantin, Pejac Jean-marie

MPK: C07H 17/08, A61K 31/70

Značky: přípravu, deriváty, erytromycínu, spôsob, obsahom, medziprodukty, farmaceutický, přípravy, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty erytromycínu všeobecného vzorca (I), kde R znamená H, C1-12alkyl, prípadne substituovaný halogénom alebo skupinu všeobecného vzorca (CH2)mAr alebo skupinu všeobecného vzorca (b), kde znamená m celé číslo 1 až 8, n a p, ktoré sú rovnaké alebo rôzne, celé číslo 0 až 6, A a B, ktoré sú rovnaké alebo rôzne, vodík, halogén alebo C1-8alkyl a Ar prípadne substituovaný fenyl, naftyl alebo heteroaryl s 1 až 4 heteroatómami zo súboru...

Liečivo na liečenie úzkosti a panického strachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283711

Dátum: 18.11.2003

Autori: Brown Jason Peter, Singh Lakhbir, Woodruff Geoffrey Neil, Gee Nicolas Steven

MPK: A61K 31/195, A61K 31/22, A61K 31/00...

Značky: liečivo, úzkosti, panického, liečenie, strachu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie gama-aminokyseliny tu definovaného všeobecného vzorca, v ktorom R1 znamená vodík alebo alkylovú skupinu s 1 až 8 atómami uhlíka a n znamená 4, 5 alebo 6, alebo jej farmaceuticky prijateľné soli na výrobu liečiva určeného na liečbu a/alebo prevenciu úzkosti a/alebo panického strachu cicavcov.

Spôsob rozkladu destilačných zvyškov z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283710

Dátum: 18.11.2003

Autori: Piechota Stanisław, Ciborowski Stanislaw, Śledzińska Krystyna

MPK: C07C 27/10, C07C 27/28, C07C 45/28...

Značky: výroby, spôsob, cyklohexanonu, zvyškov, destilačných, rozkladu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozkladu destilačných zvyškov z výroby cyklohexanónu zahŕňajúci zahrievanie a miešanie týchto zvyškov s vodným roztokom sodných solí slabých kyselín, ktorých disociačná konštanta je nižšia ako 1 x 10exp(-4), pri teplotách 200 až 250 °C a tlaku, ktorý sa rovná aspoň tlaku nasýtených pár pri teplotách systému.

Spôsob izolácie organických kyselín a uhličitanov alkalických kovov z vodných roztokov ich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 283709

Dátum: 18.11.2003

Autori: Janitz Alina, Goš Andrzej, Jarosz Malgorzata, Tecza Witold, Ciborowski Stanislaw, Balcerzak Kazimierz, Kwiatkowski Jacek

MPK: C07C 51/48

Značky: alkalických, organických, uhličitanov, spôsob, roztokov, vodných, solí, kyselin, kovov, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob izolácie organických kyselín a uhličitanov alkalických kovov z vodných roztokov ich solí, pri ktorom sa vodný roztok sodných alebo draselných solí organických kyselín privádza do styku s oxidom uhličitým v 1,2- až 6-násobne väčšom hmotnostnom množstve, ako je množstvo teoreticky potrebné na uvoľnenie kyselín z ich solí, ako aj s extrakčným rozpúšťadlom vo forme aromatických alebo alifatických uhľovodíkov s teplotou varu nižšou...

Opticky aktívne deriváty 2-imidazolín-5-ónu, spôsob ich výroby, medziprodukty, fungicídne prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283708

Dátum: 18.11.2003

Autori: Gadras Alain, Perez Joseph, Bascou Jean-philippe, Lacroix Guy

MPK: A01N 43/50, C07D 233/80

Značky: opticky, fungicidně, spôsob, výroby, deriváty, prostriedky, medziprodukty, aktívne, použitie, tieto, obsahujúce, 2-imidazolín-5-ónu, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Opticky aktívne deriváty 2-imidazolín-5-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom M znamená atóm kyslíka, síry alebo prípadne halogénovanú metylénovú skupinu, p je 0 alebo 1, R1, R2 a R4 znamenajú uhľovodíkovú, predovšetkým arylovú skupinu, ktorá je prípadne substituovaná, predovšetkým atómami halogénov, R3 predstavuje atóm vodíka alebo prípadne halogénovanú alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 2 atómy uhlíka a R5 znamená uhľovodíkovú skupinu spôsob ich...

4-Aryl-1-fenylalkyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínová zlúčenina, spôsob jej prípravy, medziprodukty a farmaceutický prostriedok obsahujúci túto zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283707

Dátum: 18.11.2003

Autori: Cardamone Rosanna, Badone Domenico, Guzzi Umberto, Baroni Marco, Fournier Jacqueline, Ielmini Alessandra

MPK: A61K 31/445, C07D 211/52, C07D 211/70...

Značky: přípravy, prostriedok, túto, obsahujúci, zlúčeninu, spôsob, farmaceutický, zlúčenina, medziprodukty, 4-aryl-1-fenylalkyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínová

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 4-aryl-1-fenylalkyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), soli, solváty a kvartérne amónne soli odvodené od týchto zlúčenín, postup prípravy týchto zlúčenín a farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny. Uvedené zlúčeniny majú neurotrofné a neuroprotektívne účinky.

Derivát pyrazolu, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283706

Dátum: 18.11.2003

Autori: Barth Francis, Oustric Didier, Sarran Martine, Casellas Pierre, Millan Joseph, Rinaldi Murielle

MPK: A61K 31/415, C07D 231/14

Značky: výroby, spôsob, farmaceutický, pyrazolů, obsahom, prostriedok, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty pyrazolu všeobecného vzorca (I) a ich soli
spôsob ich výroby a farmaceutické prostriedky, ktoré ako účinnú látku obsahujú zlúčeninu podľa vynálezu. Zlúčeniny podľa vynálezu vykazujú veľmi dobrú afinitu k receptorom CB2.

Tiadiazolylpyridazínové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 283705

Dátum: 18.11.2003

Autori: Willems Marc, Ceusters Marc André, Tuman Robert, Luyckx Marcel Gerebernus Maria, Van Der Aa Marcel Jozef Maria, Stokbroekx Raymond Antoine

MPK: C07D 417/14, C07D 417/04, A61K 31/41...

Značky: deriváty, přípravy, spôsob, kompozície, farmaceutické, tiadiazolylpyridazínové

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny vzorca (I), N-oxidové formy, ich farmaceuticky prijateľné kyslé adičné soli a stereochemicky izomérne formy. Uvedené zlúčeniny sú nemenne substituované tiadiazolylom a majú vlastnosti inhibujúce angiogenézu. Opísaná je tiež príprava týchto zlúčenín, prostriedky, ktoré ich obsahujú a ich použitie ako liečivo.

Uzatvárací vrchnák kartridža, kartridž na dávkovanie aerosólov a minitableta ako nosič účinnej látky na dávkované aerosóly

Načítavanie...

Číslo patentu: 283704

Dátum: 18.11.2003

Autor: Hochrainer Dieter

MPK: A61J 1/00, B05B 7/24

Značky: kartridža, uzatvárací, látky, nosič, aerosolov, aerosóly, dávkované, minitableta, účinnej, dávkovanie, vrchnák, kartridž

Zhrnutie / Anotácia:

Kartridž na dávkovanie aerosólov bez hnacieho plynu, pozostávajúci z nádoby (4) na naplnenie kvapalinou a z uzatváracieho vrchnáka (3). Uvedený kartridž je vybavený zariadením (nátrubkom (5)), ktoré v priebehu nasunutia uzatváracieho vrchnáka (3) na hrdlo nádoby (4) vytisne časť obsahu nádoby kartridž je charakteristický tým, že uzatvárací vrchnák (3) obsahuje najmenej jednu komôrku (2). Uvedená komôrka (2) je pritom od vonkajšieho prostredia,...

Rekombinantný adenovírusový vektor a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283703

Dátum: 18.11.2003

Autori: Wills, Maneval Daniel, Gregory Richard

MPK: C12N 15/86, C07K 14/47, A61K 48/00...

Značky: adenovírusový, použitie, rekombinantný, vektor

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahuje rekombinantný adenovírusový expresný vektor charakterizovaný parciálnou alebo úplnou deléciou fragmentu DNA pre proteín IX a génom kódujúcim cudzí proteín alebo jeho funkčný fragment alebo mutant. Napríklad adenovírusový vektor môže obsahovať cudzí gén na expresiu proteínu účinného v regulácii bunkového cyklu, ako je p53, Rb alebo mitozín, alebo v indukcii bunkovej smrti, ako je podmienený samovražedný gén...

Spôsob destilácie amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283702

Dátum: 18.11.2003

Autori: Bocquenet Gérald, Houssier Patrick

MPK: C07D 201/00, C01C 1/10

Značky: destilácie, spôsob, amoniaku

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob destilácie amoniaku zo zmesi, najmä zo zmesi rezultujúcej z reakcie medzi aminonitrilom a vodou, táto reakcia je tiež označovaná ako cyklizačná hydrolýza. Riešenie sa týka špecificky spôsobu destilácie amoniaku, obsiahnutého vo vodnom roztoku kaprolaktámu, a jeho podstata spočíva v tom, že sa destilácia uskutočňuje s použitím kolóny s teplotou v päte kolóny nižšou alebo rovnou 160 °C a pri absolútnom tlaku nižšom alebo rovnom...

Spôsob prípravy pastiliek s obsahom flurbiprofénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283701

Dátum: 18.11.2003

Autori: Jones Huw Lyn, Day Andrew, Smith Carl Simon

MPK: A61K 31/192, A61P 11/04, A61K 9/20...

Značky: flurbiprofénu, přípravy, pastiliek, obsahom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy farmaceutického prípravku v podobe pastiliek zahŕňa tieto stupne: 1. granuláciu zmesi flurbiprofénu a plniva s roztokom spojiva v polárnom rozpúšťadle, pričom vznikajú granuly
2. roztavenie zmesi na tvorbu pastiliek
3. zmiešanie granúl s roztavenou zmesou na tvorbu pastiliek
4. spracovanie získanej zmesi na pastilky, z ktorých každá obsahuje terapeuticky účinné množstvo flurbiprofénu.

Spôsob prípravy farmakologicky účinných racemických alebo opticky aktívnych zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283700

Dátum: 18.11.2003

Autori: Csatáriné Nagy Marianna, Gajáry Antal, Alattyáni Edit, Bakonyi Mária, Molnár Leventéné

MPK: C07D 495/04

Značky: zlúčenín, aktívnych, racemických, opticky, spôsob, přípravy, farmakologicky, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy racemických alebo opticky aktívnych zlúčenín všeobecného vzorca (VI), v ktorom X znamená atóm halogénu alebo ich solí, ktorého podstata spočíva v tom, že racemická alebo opticky aktívna zlúčenina všeobecného vzorca (VII) sa premení metanolom v prítomnosti metylhydrogensulfátu pri teplote v rozsahu 50 °C až 150 °C na racemickú alebo opticky aktívnu zlúčeninu všeobecného vzorca (VIII) a vzniknuté racemické zlúčeniny...

Frakcia kopolyméru-1, kompozícia obsahujúca túto frakciu, spôsob jej výroby a použitie na výrobu liečiva na liečbu roztrúsenej sklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283699

Dátum: 18.11.2003

Autori: Sela Michael, Arnon Ruth, Teitelbaum Dvora, Konfino Eliezer

MPK: A61K 31/74, A01N 37/12, C08F 283/04...

Značky: roztrúsenej, výrobu, výroby, liečbu, kompozícia, spôsob, túto, liečivá, obsahujúca, sklerózy, frakcia, frakciu, kopolyméru-1, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa frakcia kopolyméru-1, v ktorej má menej ako 5 % molárnej frakcie molekulovú hmotnosť vyššiu ako 40 kDa a viac ako 75 % molárnej frakcie má molekulovú hmotnosť 2 kDa až 20 kDa. Výhodne sa vynález týka frakcie kopolyméru-1, kde má kopolymér-1 molekulovú hmotnosť 4 kDa až 8 kDa a výhodnejšie 6,25 kDa až 8,4 kDa. Vynález sa ďalej týka kompozície na použitie pri liečbe roztrúsenej sklerózy, ktorá obsahuje terapeuticky účinné množstvo...

Použitie (1R, 2R)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metyl-propyl)-fenolu na ošetrenie zápalovej bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7571

Dátum: 18.11.2003

Autori: Friiderichs Elmar, Haase Günter, Jahnel Ulrich, Schiene Klaus, Kögel Babette-yvonne

MPK: A61K 31/341, A61K 31/135, A61K 31/415...

Značky: bolesti, ošetrenie, použitie, zápalovej, 2r)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metyl-propyl)-fenolu

Text:

...substltuovaného fenylu, benzylu alebo fenetylu, vždy nesubstituovaných alebo raz alebo viackrát substituovaných, aleboR 9 a R alebo R a R tvoria spoločne OCH 2 O-, OCH 2 CH 2 O-,OCHCH-, CHCHO-, CHC(CH 3)O-, OC(CH 3)CH-, (CH 2)4- alebo OCHCHO-kruh, pričom zlúčenina A je v zmysle tejto prihlášky obmedzená na 3-(3-dimetyIamino-1-etyl-2-metyl-propyl)-fenol, s výhodou(1 R, 2 R)-3-(3-dimetylamino-1-etyl-2-metyl-propyl)-fenol, poprípade vo...

Podperný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7543

Dátum: 18.11.2003

Autor: Bock Ernst

MPK: A47C 23/00

Značky: prvok, podpěrný

Text:

...pri použitípodperného prvku v oblasti nemocničnej alebo ošetrovatelskej starostlivosti.Podľa ďalšieho znaku vynálezu je navrhnuté, aby podperný prvok bol vytvorený ako viaczávitový, svýhodou ako dvoj -, troj - alebo štvorzávitový. Víaczávitovou konštrukciou podperného prvku sa dosahuje zlepšenie tvarovej stability celého podperného prvku. Je výhodné, ak všetky závity pružinového prvku sú usporiadané pomocou jedného uloženia na čelnej doske...