Zverejnene patenty 13.11.2003

Farmaceutické prostriedky a dávkové formy talidomidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13759

Dátum: 13.11.2003

Autor: D'angio Paul

MPK: A61K 9/20, A61K 9/48, A61K 31/454...

Značky: formy, farmaceutické, talidomidu, dávkové, prostriedky

Text:

...mazlva,pričom jedinou jednotkovou dávkovou formou je tableta.0022 Jediná jednotková dávkovà forma podľa vynálezu môžu byt použitá v spôsobe liečenia alebo prevencie lepry, chronického ochorenia štep-versus-hostiteľ, reumatoidnej artritldy. sarkoidózy, zápalového ochorenia,zápalováho ochorenia ěriev alebo rakoviny. Vo výhodnom spôsobe je ochorením rakovina.0023 Tento vynález zahrnuje jediná jednotkové dávkové formy racemického alebo...

Jednodielna dvojkomorová nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13637

Dátum: 13.11.2003

Autor: Hansen Bernd

MPK: B65D 1/09, B65D 81/32, A61J 1/00...

Značky: dvojkomorová, nádoba, jednodielna

Text:

...z nádoby. Najjednoduchšie sa takto dá jednak otvorit nádoba, ako aj zosňat pomocná nádoba, aby sa s nimi mohlo manipulovať oddelene.Výhodne sa tiež na vypúšťacom zariadení pomocnej nádoby vytvaruje zoslabené miesto,ktoré vytvára miesto požadovaného zlomu pre oddelenie uzáveru pomocnej nádoby kvôli uvoľneniu jej vypúšťacieho zariadenia.Ked sa pri nádobe jedná o druh ampuly, ktorej otvor sa predpokladá na hrdlovej časti axiálne vyčnievajúcej v...

Spôsob výroby oceľového plechu odolného voči abrazii a takto získaný plech

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4041

Dátum: 13.11.2003

Autori: Beguinot Jean, Brisson Jean-georges

MPK: C21D 1/18, C22C 38/14

Značky: plechů, spôsob, ocelového, takto, výroby, voči, abrázii, získaný, odolného, plech

Text:

...Mo a W sú vyjadrené v hmotnosti,- potom sa diel alebo plech chladí priememou rýchlosťou chladenia V jadre Vr 1150 xepl 7 (v °C/s) a vyššou ako 0,l°C/s medzi teplotou T a l 0 O°C, pričom ep je hrúbka dielu alebo plechu vyjadrená V mm,- a potom sa diel alebo plech ochladí až na teplotu okolia, a prípadne sa uskutočnívyrovnanie, 0006 Kalenie môže byť prípadne nasledované popúšťaním na teplotu nižšiu ako 350 °C,výhodne na teplotu nižšiu ako...

Použitie rasagilínu s riluzolom na liečenie amyotrofickej laterálnej sklerózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15117

Dátum: 13.11.2003

Autori: Levy Ruth, Blaugrund Eran

MPK: A61K 31/428, A61K 31/425, A61K 31/135...

Značky: laterálnej, použitie, liečenie, amyotrofickej, rasagilínu, sklerózy, riluzolom

Text:

...o riluzol 30 mg/kg A rasagilín 0,5 mg/kg riluzol 30 mg/kg u rasagilín 2,0 mg/kg riluzol 30 mg/kg o kontrola).0019 Tento vynález poskytuje farmaceutický prostriedok obsahujúci R()-N-propargyl-1-aminoindán alebo jeho farmaceutický prijateľnú soľ, 2-amino-G-trifluórmetoxybenzotiazol a farmaceuticky prijateľný nosič.0020 Vjednom uskutočnení je farmaceutický prostriedok formulovaný na perorálne, topikálne,parenterálne alebo nazálne...

Nádorové markerové proteíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3921

Dátum: 13.11.2003

Autori: Robertson John Forsyth Russell, Graves Catherine Rosamund Louise

MPK: G01N 33/574, G01N 33/564

Značky: markerové, použitie, proteiny, nádorové

Text:

...týchto pacientov. Napr. jedna štúdia využívajúca test ELISA na detekciu autoprotilátok proti proteínu p 53V sére pacientov skarcinómom prsníka uvádza, že autoprotilátky proti p 53 sa produkovali u26 pacientiek a u 1,3 kontrol (Mudenda, B., Green, J. A., Green, B. et al., The relationship between serum p 53 autoantibodies and characteristics of human breast cancer, (1994) Br. J. Cancer 69 4445-4449). Ďalším nádorovým markerovým proteínom,...

Spôsob výroby oceľového plechu odolného proti obrusu a získaný plech

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3310

Dátum: 13.11.2003

Autori: Brisson Jean-georges, Beguinot Jean

MPK: C21D 1/18, C22C 38/14

Značky: proti, plech, odolného, plechů, výroby, obrusu, spôsob, získaný, ocelového

Text:

...ako 0,23, výhodne menej ako 0,22 na zabezpečenie dobrej spôsobilosti na zváranie a rezanie.- 0 až 0,67 titánu a 0 až 1,34 zirkónia, pričom tieto obsahy musia byť také, aby súčet Ti Zr/2 bol vyšší ako 0,05, výhodne vyšší ako 0,1 a ešte lepšie vyšší ako 0,2,aby oceľ obsahovala hrubé karbidy titánu alebo zirkónia, ktoré zvyšujú odolnost proti obrusu. Avšak súčet Ti Zr/2 musi zostať nižší ako 0,67, lebo za touto hodnotou súčtu by oceľ...

Spôsob výroby oceľového plechu odolného voči abrazii a získaný plech

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3186

Dátum: 13.11.2003

Autori: Beguinot Jean, Brisson Jean-georges

MPK: C22C 38/14, C21D 1/18

Značky: ocelového, získaný, spôsob, plech, plechů, voči, výroby, odolného, abrázii

Text:

...materiálu. Z toho vyplýva, že obsah titánu musí výhodne zostať nižší ako 1 a lepšie nižší ako 0,9 , ba aj nižší ako 0,7 a obsah zirkónia musí výhodne zostať nižší ako 2 a lepšie nižší ako 1,8 , ba aj nižší ako 1,4 .- 0 (alebo stopy) až 2 lcremíka a 0 (alebo stopy) až 2 hliníka, pričom súčet Si Al je medzi 0,5 a 2 a výhodne vyšší ako 0,7 . Tieto prvky, ktoré majú redukčný charakter,majú okrem toho za úlohu podporovať získanie...

Použitie ochrannej zmesi plynov pre laserové hybridné zváranie kovových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9199

Dátum: 13.11.2003

Autori: Hildebrandt Bernd, Kaya Cerkez, Wankum Achim

MPK: B23K 26/14, B23K 35/38

Značky: ochrannej, hybridné, kovových, zmesí, laserové, zváranie, materiálov, plynov, použitie

Text:

...menšími rýchlosťami ochladzovania.Produktivita a hospodárnosť laserového hybridného zvárania a akost zvarových švov sú okrem iného tiež závislé od zloženia ochranného plynu použitého pri laserovom hybridnomVýber optimálne vhodného ochranného plynu pre daný spôsob laserového hybridného zvárania nastáva pod aspektom tvorby plazmy v závislosti od vlastností lasera, ako sú vlnová dĺžka, výkon, resp. intenzita laserového lúča, stabilita...

Spôsob minimalizácie strát kvôli adhézii k povrchom zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2075

Dátum: 13.11.2003

Autor: Cawthorne Simon

MPK: A61K 31/167, A61K 31/575, A61J 3/00...

Značky: kvôli, adhézii, zariadenia, strát, povrchom, spôsob, minimalizácie

Text:

...Ukázalo sa, že to tak nie je, pretože ani u veľkých výrobných nádob nie je potrebný žiadny nadbytok. 0007 Prvé uskutočnenie vynálezu preto poskytuje spôsob pridávania zložiek do viaczložkového farmaceutického suspenzného prípravku na inhaláciu, ktorý zahrnuje postupné pridávanie zložiek do kontajneru, pričom sa zložka s najväčším množstvom pridáva prvá, aby sa minimalizovali alebo vylúčili straty kvôli adhézii zložky na povrch kontajneru....

Závesné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8717

Dátum: 13.11.2003

Autor: Camps Werner

MPK: B42F 15/00, F16B 7/22

Značky: zariadenie, závesné

Text:

...definujúce vždy jedno hákovité podrezanie, ktoréuchopujú profilovú tyč. Také závesné zariadenie je podľa spisu US4,105,268 vhodné na zavesovanie dokumentov (napríklad výkresov, karát, časopisov a magazínov).Úloha predloženého vynálezu je vyriešená tým, že Závesná časť zariadenia pozostáva z dvoch hákových dielov, v podstate protiľahlých a na seba navzájom privrátených, definujúcích vždy jedno podrezanie,pričom jeden hákový diel je...

Gastrointestinálne aplikovateľný prípravok, obsahujúci extrakt zo zeleného čaju a donor no

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1427

Dátum: 13.11.2003

Autor: Schneider Heinz

MPK: A61K 31/185, A61K 31/04, A61K 36/185...

Značky: extrakt, obsahujúci, čaju, prípravok, donor, zeleného, aplikovateľný, gastrointestinálne

Text:

...použitia prípravku, obsahujúcehoa) extrakt zo zeleného čaju ab) aspoň jeden donor NO, ktorý je substrátom NO-syntetázy a/alebo aspoň jedenprekurzor tohto donoru NO,na výrobu prípravku na gastrointestinálnu aplikáciu pred chirurgickými zákrokmi, aby sa znížilo alebo vylúćilo riziko pooperačných komplikácií. 0025 Pod pojmom gastrointestinálne aplikovateľný prípravok sa v rámci tohto opisu rozumie prípravok, ktorý sa môže aplikovat na...

Atramentová náplň, kontrolér prúdenia kvapaliny a spôsob riadenia prietoku atramentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1023

Dátum: 13.11.2003

Autori: Miyazawa Hisashi, Ichihashi Akira, Shinada Satoshi

MPK: B41J 2/175

Značky: náplň, prúdenia, kvapaliny, prietoku, kontrolér, atramentu, atramentová, riadenia, spôsob

Text:

...kvapalných značkovacích systémoch. Tento odkaz ucí, že prívod a vývod sú umiestnene na jednej strane pohyblivého člena a pružina a vonkajší zdroj vákua sú umiestnené na inej strane pohybliveho člena. Patent špeciálne uvádza, žepružina nie je použitá na tesnenie ventilu, ale skor jevyhotovená iba na zabránenie odtoku, vonkajsi zdroj vákua slúži na udržanie zatvoreneho ventilu.0011 US patent č. 4 971 527 zahŕňa regulačný ventil pre atramentový...

Blistrové balenie a tuhá dávková forma, obsahujúce desmopresín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 916

Dátum: 13.11.2003

Autori: Wannerberger Kristin, Nilsson Lars Anders Ragnar

MPK: A61K 38/10, A61K 9/20

Značky: blistrové, balenie, forma, obsahujúce, tuhá, dávková, desmopresín

Text:

...ktoré sú k dispozícii na farmaceutické použitie, sa nachádza vo Pharmaceutics - The science of dosage form design vyd. M. E. Aulton, Churchill Livingstone, Edinburgh,London, Melbourne a New York 1988.0006 Existuje potreba poskytnúť blistrové balenie, obsahujúce desmopresín, u ktorého nie je problémom stabilita pri skladovaní.0007 Patent US 5 763 405 opisuje tuhú dávkovú formu desmopresínu. Má enterický povlak, prispôsobený na to, aby...

Spôsob testovania výfukových turbokompresorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 782

Dátum: 13.11.2003

Autor: Rohde Christian

MPK: F02B 37/00, F02B 37/04, F02B 37/12...

Značky: spôsob, turbokompresorov, výfukových, testovania

Text:

...turbokompresora, alebo pri bi-turbomotoroch oboch výfukových turbokompresorov,prebieha so stlačeným vzduchom, ktorý je sám vytváraný vlečne poháňaným spaľovacím motorom. Je ale tiež možné k saciemu systému vlečne poháňaneho spaľovacieho nwtoru privádzať vzduch už pod určitým tlakom, tento tlak je v spaľovacom motore zvýšený, takže k testu za studena výfukového turbokompresora je k dispozícii studený vzduch s pomerne vysokým tlakom....

Stomatologické použitie rastlinných látok z rebarborových koreňov (druh patriaci do Rheum genus) a špenátových listov (spinacia oleracea I.)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7899

Dátum: 13.11.2003

Autor: Mongiorgi Romano

MPK: A61P 1/00, A61K 36/00

Značky: druh, stomatologické, listov, genus, rastlinných, spínacia, koreňov, špenátových, patriaci, oleracea, použitie, rheum, rebarborových, látok

Text:

...novú zlúčeninu zvláštneho významu. Tieto materiály sú perfektne kompatibilné biologicky aj štrukturálne s dentálnym tkanivom azdá sa, že sa dokážu s dentínom integrovať efektívne a stabilne. Majú však nevýhodu v tom, že sú veľmi hygroskopické, čo spôsobuje, že sa ťažko zahrnujú do gélov alebo zubných pást.0017 Vsúčasnosti boli objavené netoxické rastlinné látky, ktoré sú rozpustné vo vodnom prostredí, kompatibilné s dentálnymi tkanivami a...

Antisense modulácia expresie apolipoproteínu B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14487

Dátum: 13.11.2003

Autori: Dobie Kenneth, Graham Mark, Crooke Rosanne, Freier Susan, Lemonidis-tarbet Kristina

MPK: C12N 15/113, C07H 21/00, A61K 48/00...

Značky: expresie, antisense, apolipoproteinu, modulácia

Text:

...oblasti ApoB-10 O (Kim and Young, J. Lipíd Res., 1998, 39, 703-723 McCormick et al., J. Biol. Chem., 1997, 272, 23616-23622). 0013 Pripravili sa myši s knockoutovaným apolipoproteín B (ktoré majú poruchy ako ApoBl 00, tak ApoB-48), ktoré sa chránia pred rozvojom hypercholesterolémie, ked sa kŕmia stravou bohatou na tuky (Farese et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 1995, 92, 1774-1778 Kim and Young, J. Lipíd Res., 1998, 39, 703-723). Výskyt...

Antisense modulácia expresie apolipoproteínu B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14474

Dátum: 13.11.2003

Autori: Freier Susan, Lemonidis-tarbet Kristina, Dobie Kenneth, Graham Mark, Crooke Rosanne

MPK: C12N 15/113, A61K 48/00, C07H 21/00...

Značky: antisense, modulácia, expresie, apolipoproteinu

Text:

...sa skúmali štruktúme znaky LDL receptorovej väzbovej oblasti ApoB-100 (Kim and Young, J. Lipid Res., 1998, 39, 703-723 McCorrníck et al., J. Biol. Chem., 1997, 272, 23616-23622). 0013 Pripravili sa myší s knockoutovaným apolipoproteín B (ktoré majú poruchy ako ApoB 100, tak ApoB-48), ktoré sa chránia pred rozvojom hypercholesterolémie, keď sa kŕmia stravou bohatou na tuky (Farese et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 1995, 92, 1774-1778...