Zverejnene patenty 07.11.2003

Elektrické fajčiarske systémy, ktoré žeravia cigaretu pri detekcii potiahnutia z cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13625

Dátum: 07.11.2003

Autori: Ripley Robert, Blake Clint, Sharpe David, Felter John Louis, Crowe William, Solanky Ashok, Watson Mark, Lee Robert, Stevenson Brett, Davis Pamela

MPK: A24F 47/00

Značky: fajčiarske, systémy, elektrické, detekcii, potiahnutia, cigaretu, žeravia, cigarety

Text:

...To však zvyšuje náklady a ďalšiu výrobu pokiaľ sa tyká kvality. Navyše, malé prietokové časti sú náchylné na upchatie, najmä v zapaľovačoch, kde saumožní nejakému dymu pohybovať po dokončení poťahovania.0006 Ďalej je žiaduca charakteristika určenia krátkeho času odozvy pre elektricky žeravenú časť cigarety s jedným alebo viacerými žeraviacimi prvkami ako reakciu na poťahovanie. Na dosiahnutie rovnocennej skúsenosti k tradičnému...

Prekurzor N-acetylgalaktózamín-4-sulfatázy, spôsoby liečenie využívajúce uvedený enzým a spôsoby prípravy a purifikácie uvedeného enzýmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18366

Dátum: 07.11.2003

Autori: Swiedler Stuart, Chen Lin, Starr Christopher, Chan Wai-pan, Zecherle Gary, Fitzpatrick Paul, Wendt Dan, Henstrand John, Qin Minmin

MPK: C12N 1/02, A61K 38/46, C07H 21/04...

Značky: purifikácie, přípravy, enzym, uvedený, n-acetylgalaktózamín-4-sulfatázy, enzymů, využívajúce, liečenie, spôsoby, uvedeného, prekurzor

Text:

...(ASB) alebo jej časť, alebo jej biologicky aktívny mutant alebo analóg, do jednej alebo do viacerých hostiteľských buniek in vivo. Preferované uskutočnenia zahŕňajú optimalizáciu dávky podľa potrieb organizmu, ktorý sa má liečiť, výhodne cicavcov alebo ľudských jedincov, aby sa účinne zmiemili symptómy ochorenia. V preferovaných uskutočneniach je týmto ochorením mukopolysacharidóza VI (MPS VI) aleboTento prvý aspekt tohto vynálezu špecificky...

Trans-9,10-dehydroepotilón C a D, jeho analógy a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6836

Dátum: 07.11.2003

Autori: Tang Li, Li Yong, Myles David, Sundermann Kurt

MPK: A61K 31/427, C07D 405/00, C07D 413/00...

Značky: přípravy, trans-9,10-dehydroepotilón, spôsoby, analogy

Text:

...obsahujúce 12,13-epoxidy, ako epotilón B alebo BMS-247550, pravdepodobne vdaka absencii vysokoVýroba 9-oxo-epotilónových analógov, vrátane 9-oxoepotilónu D a jeho analógov pri použití chemických a biotechnologických postupov, bola nedávno opisaná V medzinárodnej PCT aplikácii č. W 0 O 1/83800, publikovanej 8. novembra 2001.Nedávno bola ohlásená syntéza a predbežná evaluácia trans 9,10-dehydroepotilónu D (5) a 26-trif 1 uóro-trans-9,10...

Kontrastné média majúce zlepšenú biologickú toleranciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6701

Dátum: 07.11.2003

Autori: Seligson Allen, Terry Ronald, Sovak Milos

MPK: A61K 49/04

Značky: toleranciu, biologickú, zlepšenú, media, kontrastné, majúce

Text:

...je aplíkovateľný na každé RCM a predovšetkým sa ukázalo, že nefunguje pre iosimenol. Ak sa formuluje podľa spôsobov doterajšieho stavu techniky s karboxylovou kyselinou neutralizovanou amínom, stáva sa iosimenol neočakávane v priebehu autoklávovania menej stabilný, než ak sa formuluje v TRIS s karboxylovou kyselinou v pomeroch, kedy TRIS prevažuje, alebo V obvykle používanom0004 Táto prihláška je založená na neočakávanom zistení, že dimérne...

Elektricky vyhrievaný cigaretový fajčiarsky systém s vnútorným snímačom na detekciu potiahnutia z cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17109

Dátum: 07.11.2003

Autori: Crowe William, Sharpe David, Solanky Ashok, Felter John Louis, Watson Mark, Davis Pamela, Lee Robert, Stevenson Brett, Blake Clint, Ripley Robert

MPK: A24F 47/00

Značky: vnútorným, fajčiarský, cigaretový, detekciu, systém, cigarety, potiahnutia, vyhrievaný, snímačom, elektricky

Text:

...sa zvyšujú náklady a ďalšie výrobné a kvalitatívne problémy. Okrem toho, drobné prietokové kanály sú náchylné na upchávanie, najmä v zapaľovačoch, V ktorých môžezostať časť dymu po dokončení potiahnutia.0006 Ďalej, je požadovanou vlastnosťou nastavenia rýchleho času odozvy pre elektrické ohrievanie časti cigarety jedným alebo viacerými vyhrievacími prvkami V závislosti na potiahnutí. Pre dosiahnutie zodpovedajúceho zážitku pri tradičnom...

Veterná elektráreň s prúdovými zbernicami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12432

Dátum: 07.11.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 11/00, F03D 9/00

Značky: elektráren, zbernicami, prúdovými, veterná

Text:

...steny veže a/alebo na spojenie segmentov prúdovýchzbemíc byť plánované prednostne flexibilné spojovacie zbemice. Tieto sú po vybudovaní vežepoužívané nato, aby spojili segmenty prúdových zbemíc, pokial tieto nedosahujú bezprostredne navzájom k sebe, alebo v prípade, že musia byť preklenuté štrbiny alebo iné prekážky medzisegmentmi prúdových zbemíc, napríklad príruba na segmente vežovej zbernice.0012 Aby bol na jednej strane personál...

Elektricky vyhrievaný cigaretový fajčiarsky systém na detekciu potiahnutia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17684

Dátum: 07.11.2003

Autori: Lee Robert, Watson Mark, Davis Pamela, Felter John Louis, Crowe William, Solanky Ashok, Stevenson Brett, Sharpe David, Ripley Robert, Blake Clint

MPK: A24F 47/00

Značky: detekciu, potiahnutia, vyhrievaný, fajčiarský, elektricky, cigaretový, systém

Text:

...toho,malé prietokové kanály sú náchylné na upchanie, najmä vzapaľovačoch, kde sa môže dym zdržovať po dokončení poťahovania.0006 Ďalej, určenie rýchleho času odozvy pre elektricky zapaľovanú časť cigarety jedným alebo viacerými výhrevnými prvkami v reakcii na potiahnutie je žiaduca charakteristika. Pre dosiahnutie ekvivalentného zážitku z tradičného fajčenia cigarety, V ideálnom prípade zapálenie cigarety by malo byť okamžité so začiatkom...

Použitie kopolyméru, ktorý má aspoň jednuočkovanú alkozy alebo hydroxypropylalkylénglykolovú skupini ako činidla pre lesk papiera a získané produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11677

Dátum: 07.11.2003

Autori: Buri Matthias, Gane Patrick, Kaessberger Michael

MPK: C08F 220/32

Značky: činidla, aspoň, získané, papiera, jednuočkovanú, hydroxypropylalkylénglykolovú, alkozy, kopolymerů, ktorý, skupini, produkty, použitie

Text:

...doložená prostredníctvom dokumentov0011 V priebehu spomenutého spôsobu sú najprv suspendované minerálne plnivá a/alebo pigmenty, ako je uhličitan vápenatý, dolomity, hydroxid horečnatý, kaolín, mastenec, sadra,oxid titaničitý, saténová beloba alebo hydroxid hlinitý. Aby sa to dosiahlo, sú použité pomocné činidla na dispergovanie a/alebo mletie týchto pigmentov a/alebo minerálnych plnív doterazoznačovaných ako minerálna látka.0012 Je...

Spôsob prípravy kyseliny indan-1,3-dikarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4296

Dátum: 07.11.2003

Autori: Watson Timothy James Norman, Arpin Patric, Guzman Mark Christopher

MPK: C07C 61/00, C07C 51/08

Značky: indan-1,3-dikarboxylovej, spôsob, kyseliny, přípravy

Text:

...kyseliny octovej akoncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej. Hydrolýza sa uskutočňuje pri teplote v rozmedzí od približne 25 °C do približne 100 °C v čase od približne 1 hodiny do približne 20 hodín.0008 Výhodne je uvedená teplota približne 100 °C a uvedený čas predstavuje približne 2 hodiny.0009 Pri bázickej hydrolýze sú podmienky a reakčný čas približne rovnaké ako pri kyslej hydrolýze. Medzi vhodné bázické katalyzátory patria alkoxidy kovov...

Kopolymér, ktorý má aspoň jednu alkoxy- alebo hydroxypolyalkylénglykolovú naočkovanú funkciu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15067

Dátum: 07.11.2003

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias, Kaessberger Michael

MPK: C08F 220/32

Značky: jednu, ktorý, funkciu, naočkovanú, aspoň, kopolymer, alkoxy, hydroxypolyalkylénglykolovú

Text:

...spôsobu sú minerálne plnivá a/alebo pigmenty, ako uhličitan vápenatý, dolomity, hydroxid horečnatý, kaolín, mastenec, sadra, oxid titaničítý, atlasová beloba alebo hydroxid hlinitý, najprv prevedené do vodnej suspenzie. Na to sa použijú prostriedky pre dispergáciu a/alebo pomocné mlecie prípravky pre tieto pigmenty a/alebominerálne plnivá, označované taktiež ako minerálne látky.0012 Je treba poznamenať, že v celom tomto opise používame...

Usporiadanie na ošetrovanie vnútorného povrchu kovovej rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3130

Dátum: 07.11.2003

Autor: Salminen Aleksi

MPK: C23C 18/31, C23C 2/36, B08B 9/02...

Značky: usporiadanie, kovovej, rúrky, vnútorného, povrchu, ošetrovanie

Text:

...sú navrhnuté tak, aby pri prietoku ošetrovacieho prípravku vznikal na konci každej práve ošetrovanej kovovej rúrky rovnako veľký pokles tlaku. Výhodne je zaistené. aby na vnútornom povrchu všetkých kovových rúrok prúdilo súčasne rovnaké množstvo ošetrovacieho prípravku.0008 Podľa tohto vynálezu obsahuje rozvodný element aspoň jeden kanál na kvapalinu, ktorým môže byť ošetrovací prípravok buď privádzaný do rozvodného elementu, alebo z neho...

Zariadenie pre permanentnú kontrolu uzemnenia samočinne riadeného elektrického hromadného dopravného prostriedku pohybujúceho sa na pneumatikách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2794

Dátum: 07.11.2003

Autori: Lohr Robert, Verdier Laurent

MPK: B60L 5/00

Značky: permanentnú, hromadného, uzemnenia, pohybujúceho, kontrolu, elektrického, samočinně, pneumatikách, dopravného, riadeného, prostriedku, zariadenie

Text:

...akémukoľvek zvýšeniu napätia v dvoch prípadoch keď je sama vodiaca koľajnicaje potreba permanentne zaistiť správne pripojenie na kostrušasi pomocou špecifických prostriedkov.Hlavným predmetom súčasného vynálezu je permanentná kontrola kvality uzemnenia šasi za účelom vylúčenia akéhokoľvek rizika elektrizácie osôb, dotýkajúcich sa kovových častí alebo dielov, ktoré by mohli byť pod elektrickým napätím, a takmer okamžité vypojenie...

N-alkyl-4-metylénamino-3-hydroxy-2-pyridóny vhodné ako antimikrobiálne látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2775

Dátum: 07.11.2003

Autori: Warshakoon Namal Chithranga, Bush Rodney Dean

MPK: A61K 31/4427, A61P 31/00, A61K 31/4412...

Značky: vhodné, látky, antimikrobiálne, n-alkyl-4-metylénamino-3-hydroxy-2-pyridóny

Text:

...dve vetvy, výhodne jednu vetvu. Výhodné reťazce sú alkyly. Každý alkylový, alkénový a alkínový reťazec môže byť nesubstituovaný alebo substituovaný l až 4 substituentami pri substitúcii sú výhodné reťazce mono-, di- alebo trisubstituované. Každý alkylový, alkénový a alkínový uhľovodíkový reťazec môže byť substituovaný halo, hydroxy, aryloxy (napr. fenoxy), heteroaryloxy, acyloxy (napr. acetoxy), karboxy, aryl(napr. fenyl), heteroaryl,...

N-sulfonyl-4-metylénamino-3-hydroxy-2-pyridóny vhodné ako antimikrobiálne látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2750

Dátum: 07.11.2003

Autori: Warshakoon Namal Chithranga, Bush Rodney Dean

MPK: A61P 31/00, A61K 31/4427, A61K 31/4412...

Značky: vhodné, látky, antimikrobiálne, n-sulfonyl-4-metylénamino-3-hydroxy-2-pyridóny

Text:

...s l až 4 substituentmi ak sú substituované,výhodné sú mono~, di- alebo trisubstituované. Uhľovodíkové reťazce alkylu, alkenu a alkínu môžu byť substituovanê skupinami halo, hydroxy, aryloxy (napríklad fenoxy),heteroaryloxy, acyloxy (napr. acetoxy), karboxy, aryl (napr. fenyl), heteroaryl, cykloalkyl, heterocykloalkyl, spirocyklus,amino, amido, acylamino, keto, tioketo, kyano alebo akoukoľvek ich kombináciou. Výhodné uhľovodíkové skupiny...

Spôsob montáže listu rotora veternej elektrárne bez použitia žeriava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2144

Dátum: 07.11.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: F03D 1/00

Značky: rotora, listů, veternej, žeriava, elektrárne, montáže, spôsob, použitia

Text:

...listu náboja. Na superponovanie skrutkových čapov listu rotora so zodpovedajúcirni vyvŕtanými otvormi pripojenia listu rotora je tiež možné samotné pripojenie listu rotora pootočiť, ako vneskoršom pohone na prestavenie listu rotora, aby správneskrutkové čapy ležali v otvoroch na to plánovaných a boli pevne spojené s nábojom.Keď má vetemá elektráreň tri listy rotora, tak je výhodné, keď jedno z lán je nesené (otáčavým)hriadeľom alebo...

Spôsob výroby esterov kyseliny glyoxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 283694

Dátum: 07.11.2003

Autori: Sajtos Alexander, Zimmermann Curt

MPK: C07C 67/10, C07C 67/31, C07C 67/313...

Značky: spôsob, výroby, esterov, kyseliny, glyoxylovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby esterov kyseliny glyoxylovej, pri ktorom sa poloacetál esteru kyseliny glyoxylovej a) esterifikuje priamo s alkoholom za prítomnosti katalyzátora alebo sa b) najskôr prevedie na acetál esteru kyseliny glyoxylovej a potom sa esterifikuje alkoholom za prítomnosti katalyzátora, pričom sa v nadväznosti na a) a b) uskutoční odštiepenie acetálu na požadované voľné estery kyseliny glyoxylovej alebo ich hydrát.

Spôsob prípravy kamptotecínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 283693

Dátum: 07.11.2003

Autori: Fortunak Joseph Marian, Mastrocola Antonietta Rose, Burk Patrick Lee, Mellinger Mark, Wood Jeffery Lee

MPK: A61K 31/435

Značky: spôsob, prijateľnej, přípravy, farmaceutický, kamptotecínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy vodorozpustných analógov kamptotecínu všeobecného vzorca (I) vrátane spôsobu prípravy ich medziproduktov a zlúčenín pripravených týmto postupom. Takto pripravené vodorozpustné analógy kamptotecínu je možné použiť na inhibíciu rastu nádorových buniek citlivých proti týmto analógom.

Riadenie výťahu zabudované v zárubni

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1095

Dátum: 07.11.2003

Autori: Rossignol Eric, Aluisetti Marco

MPK: B66B 11/00, B66B 13/30

Značky: výtahu, riadenie, zárubní, zabudované

Text:

...byť zaistený pre autorizované osoby spoľahlivý a jednoduchý prístup, avšak proti prístupu nepovolaných osôb má byť výťahová kontrolnáTáto úloha je vyriešená znakmi, uvedenými vovýznamových častiach nezávislých patentových nárokov.Prehľad obrázkov na ggkresechVynález je bližšie vysvetlený pomocou príkladovObr.l pohľad na uzáver výťahovej šachty s prikladnýmObr.la prikladné usporiadanie zárubňového prvku 6V zárubni na otváracej straneOrb.lb...

Opticky variabilný prvok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 825

Dátum: 07.11.2003

Autori: Tompkin Wayne Robert, Schilling Andreas

MPK: B42D 15/10

Značky: prvok, opticky, použitie, variabilný

Text:

...možnosť,zvýšiť atraktivitu príslušného opticky variabilneho prvkutým, že sa docielia určite farebne efekty.vynález je založený na úlohe, navrhnúť opticky variabilný prvok, ktorý je možné ľahko« vyrobiť najrôznejšimi spôsobmi známymi pre výrobu opticky účinných štruktúr, má dosiaľ neznáme efekty pre pozorovateľa a naviac poskytuje dizajnérovi množstvo možností obmienTáto úloha je pri vyššie uvedenom opticky variabilnom prvku riešená tým, že...

Syntéza estetrolu cestou derivátov odvodených od estrónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7814

Dátum: 07.11.2003

Autori: Koch Thomas, Warmerdam Erwin Gerardus Jacobus, Verhaar Mark Theodoor

MPK: C07J 1/00

Značky: estetrolu, syntéza, cestou, odvodených, derivátov, estrónu

Text:

...karbonylová skupina na C 17 zlúčeniny(III) zredukovala s LiAlH 4 na estra-l,3,5(10),15-tetraén-3,17 diol (zlúčenina Vľa), ktorý sa izoloval ako diacetát (zlúčenina Vľb). Zlúčenina Vľb sa podrobila cis-hydroxylácii dvojitej väzby kruhu D použitím OSO 4, čo viedlo k vzniku estra-1,3,5(10)-trién 3,15 a,16 a,176-tetraol-3,17-diacetátu (zlúčenina Ib), z ktoréhopri zahrievaní s K 2 CO 3 v metanole vznikol estetrol (schéma 1).-aĺ 2. Ac 20, pyr H 0...

Polynukleotidy na amplifikáciu a detekciu Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7534

Dátum: 07.11.2003

Autori: Yu Hong, Pabich Edward, Marshall Ronald

MPK: C12Q 1/68, C07H 21/00, C12P 19/00...

Značky: polynukleotidy, neisseria, detekciu, amplifikáciu, chlamydia, gonorrhoeae, trachomatis

Text:

...C. trachomatis.0008 Predložený vynález poskytuje kompozície obsahujúce prvý polynukleotid skladajúci sa zo sekvencie nukleovej kyseliny SEQ ID NO l, SEQ ID NO 2 alebo SEQ ID NO 3 a druhý polynukleotid skladajúci sa zo sekvencie nukleovej kyseliny SEQ ID NO 4.0009 Predložený vynález tiež poskytuje sadu prímérov/sond vybraných zo sád prímérov/sond pozostávajúcu zZostavy 2 priméru a sondy pozostávajúcej z SEQ ID NO 2, 4 a 5Zostavy 3 priméru a...