Zverejnene patenty 04.11.2003

Zadné veko prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3663

Dátum: 04.11.2003

Autori: Koršňák Vladimír, Kaška Peter, Vladár Miloš

MPK: A01B 71/06, F16P 3/08

Značky: zadné, prevodníka

Text:

...že sú ľahké. Malá hmotnosť veka uľahčuje manipuláciu pri výrobe, skladovaní, preprave.Malá hmotnosť prevodnikov s navrhovaným hliníkovým zadným vekom umožňuje ich použitie na malé mechanizmy (napr. malotraktory, manipulačné vozíky, záhradné traktorové kosačky).Ďalšou výhodou je, že nie je potrebná ochrana pred koróziou, ktorá je pracná, časovo náročná a tým aj drahá. Ná klady na výrobu a prevádzku prevodníka s navrhovaným zadným vekom sú...

Tyčinka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3662

Dátum: 04.11.2003

Autor: Kaczoreková Ingrid

MPK: A21D 13/08, A21D 13/00

Značky: tyčinka

Text:

...riešenia obsahuje najmä múku, resp. viaceré dmhy múky, vodu, droždie, soľ, prísady, prídavné látky a príchute. Okrem toho obsahuje aj 0,1 až 50 hmotn. cesnaku a/aleho cesnakovej príchute.Pomer jej priemeru k dĺžke je l 10 až 1 200.Cesnak, resp. Cesnaková príchuť môže byť vo všetkých použiteľných skupenstvách a formách, výhodne vo forme sušeného cesnaku, práškového cesnaku, granulovaného cesnaku, cesnakovej pasty a/alebo kvapalných...

Signalizačný bezpečnostný systém určený na priechody so zvýšeným rizikom nehôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3661

Dátum: 04.11.2003

Autor: Papp Juraj

MPK: G08G 1/0962, B61L 29/24, G08G 7/02...

Značky: zvýšeným, určený, signalizačný, priechody, nehôd, systém, rizikom, bezpečnostný

Text:

...k priecestiu alebo k nebezpečnému prechodu a V prípade, že príjme výstražný signál z vysielacieho zariadenia o blížiacom sa vlaku alebo chodcovi, signalizuje túto skutočnosť vodičovi prerušovaným svetlom alebo zvukom.Výhodou signalizačného bezpečnostného systému je jednoduchá realizácia, ktorá nevyžaduje Vysoké investičné náklady. Hlavnou výhodou predmetného riešenia je, že takmer odstráni alebo značne zníži počet dopravných nehôd na...

Dvojsmerný zosilňovač zapojený ako dvojbrána

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3660

Dátum: 04.11.2003

Autor: Antoš Jan

MPK: H03F 3/62

Značky: dvojsmerný, dvojbrána, zapojený, zosilňovač

Text:

...ohmický charakter je nastavený pracovný bod tranzistorov 21 a 22 tak, aby neboli v saturácii. Pri nastavení pracovného bodu sa musi voliť tiež určitý kompromis, aby tranzistory 21, 22 značne neovplyvňovali jednosmerné podmienky v jednotlivých bránach. Pre tento účel je možné využiť vhodné nastavenie hodnoty impedancie 35 a požadovaný výber tranzistorov 21 a 22 s parametrom y 2 l. Tranzistory 21, 22 sú použité ako komplementárne dvojice s...

Zariadenie na nasvecovanie prúdu vody z vodovodnej točky alebo sprchovacej hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3659

Dátum: 04.11.2003

Autor: Mikuláš Pavol

MPK: B05B 1/18, B05B 3/16, F21V 33/00...

Značky: zariadenie, prúdu, hlavice, vodovodnej, sprchovacej, točky, nasvecovanie

Text:

...hlavice. Na obr. 3 je znázomené zariadenie na nasvecovanie prúdu vody monochromatickým svetlom so vstavanou lopatkovou turbinkou napojenou na dynamo so svetelným zdrojom v prívode vodovodnej točky. Na obr. 4 je znázornenć zariadenie na nasvecovanie prúdu vody monochromatickým alebo polarizovaným svetlom so vstavaným batériovým zdrojom a svetelným zdrojom priamo vo vodovodnej točke. Na obr. 5 je znázomené zariadenie na nasvecovanie prúdu...

Systémové preverovacie zariadenie pôvodu mobilných telefónov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3658

Dátum: 04.11.2003

Autor: Števica Marek

MPK: H04B 7/26, H04Q 7/20, H04M 3/42...

Značky: telefónov, systémové, zariadenie, preverovacie, mobilných, povodu

Text:

...pôvodu mobilných telefónov s intemým vyhľadávacím blokom umiestneným u operátora mobilnej siete ako je to znázomené na obr. l. Toto systémové preverovacie zariadenie pôvodu mobilných telefónov je realizované tak, že pozostáva z vyhľadávacieho bloku 4 informačným tokom prepojeného s databázou 5 IMEI odcudzených mobilných telefónov. Pritom databáza 5 IMEI odcudzených mobilných telefónov obsahuje päť nahlasovacích vstupov 6. Prvým nahlasovacím...

Kombinovaný osvetľovací systém s lineárnym zdrojom svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3657

Dátum: 04.11.2003

Autor: Frniak Jaroslav

MPK: G02B 17/08

Značky: kombinovaný, světla, zdrojom, lineárnym, osvětlovací, systém

Text:

...systému v pôdoryse.Svetelné lúče s rotačne symetrickou krivkou svietivosti, ktoré vychádzajú z výbojky l, podľa obrázku č. 1 sú zachytené vľavo na sférickom zrkadle 2 a sú odrazené cez jeho polomer krivosti na vstupnú pupilu kondenzora 4. Svetelné lúče vychádzajúce z výbojky 1. v intervale medzi polomerom krivosti sférického zrkadla 2 a kondenzorom 4 sú zachytené rotačným paraboloidom 3, z ktorého vychádzajú ako paralelne s optickou osou...

Mechanické zariadenie na zmenu charakteru zvuku elektrickej gitary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3656

Dátum: 04.11.2003

Autor: Neuszer Róbert

MPK: G10D 1/08, G10D 3/12

Značky: gitary, zariadenie, elektrickej, změnu, zvuku, charakteru, mechanické

Text:

...obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch je na obr. l schematícky znázornený pohľad zvrchu na základovú dosku. Na obr. 2 a a 2 b je znázornený rez A-A zariadenia so znázorneným upevnením tejto základovej dosky na teleso gitary a dvojakou možnou polohou strunovej podpery, na obr. 3 je znázornený pohľad zvrchu na strunovú podperu a na obr. 4 a a 4 b je znázornený bočný pohľad na posuvný kryt s naznačenou zmenou polohy strunovej...

Reklamný panel na zvodidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3655

Dátum: 04.11.2003

Autor: Hanes Marek

MPK: G09F 7/06

Značky: zvodidlá, reklamný, panel

Text:

...časť zvodidla. Časť na umiestnenie reklamného alebo propagačného materiálu má s výhodou tvar obdĺžnika, na oboch dlhších stranách časti na umiestnenie reklamného alebo propagačného materiálu a na koncových častiach sú otvory na upevnenie na vnútomú časť zvodidla. Je výhodné, ak koncové časti majú naznačené ryhy na ich ľahšie ohnutie, Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, kde na obr. 1 a...

Termočlánok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3654

Dátum: 04.11.2003

Autor: Tuna Ján

MPK: H01J 40/04, H01L 31/0224, H01L 31/04...

Značky: termočlánok

Text:

...kladná a záporná elektróda vonkajšieho elektrostatického poľa je umiestnená vo vákuu. Nevylučuje sa aj ich umiestnenie mimo vákua.Obdobne sa toho účinku dosiahne, ak katóda a anóda je umiestnená medzi južný a sevemý pól magnetického poľa tvoreného s výhodou permanentným magnetom alebo nastreknutou magnetickou vrstvou.V konštrukciách termočlánkov však podstatnú úlohu zohráva ich materiálové zloženie. Preto je podstatou technického...

Súprava pečiatok v škatuľke usporiadaná najmä v číselnom rade

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3653

Dátum: 04.11.2003

Autor: Ošlejšek Vladimír

MPK: B41K 1/36, B41K 1/58

Značky: usporiadaná, číselnom, škatuľke, najmä, pečiatok, súprava

Text:

...pečiatky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je schematicky znázomene na výkresoch, kde ukazuje obr. 1 otvorenú škatuľku so súpravou pečiatok v bočnom pohľade, obr. 2 otvorenú škatuľku so súpravou pečiatok V pohľade V smere šípky A z obr. l, obr. 3 otvorenú škatuľku so súpravou pečiatok V pohľade v smere šípky B z obr. l.Príklady vyhotovenia technického riešeniaSúprava pečiatok 1 v škatuľke 2 usporiadaná najmä V číselnom rade...

Automatický spínač svetiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3652

Dátum: 04.11.2003

Autor: Svateník Milan

MPK: B60Q 1/04, H01H 47/00

Značky: svetiel, automatický, spínač

Text:

...kladným pólom od zapaľovania. Prúd do bázy tranzistora je dodávaný z kladnéhopólu cez rezistor. Baza je spojená cez zenerovu diódu so zápomým pólom kontrolky nabíjania. To znamená, že v prípade vypnutého motora, kedy je katóda zenerovej diódy na potenciáli menšom, ako otváracie napätie zenerovej diódy, je tranzistor zatvorený a nedodá spínací prúd na riadiace elektródy tyristorov. V prípade parazitných impulzov,ktoré môžu vzniknúť na...

Zariadenie na čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3651

Dátum: 04.11.2003

Autori: Piják Michal, Pijak Pavol

MPK: C02F 3/00

Značky: čistenie, odpadových, zariadenie

Text:

...zariadenia a vonkajším povrchom aktivačného čístiaceho reaktora do aspoň jedného miesta technicky značne uľahčuje odber usadeného kalu z usadzovacej nádrže. Uvedené skutočnosti pritom výrazne vplývajú na zníženie realizačných a prevádzkových nákladov na čistenie odpadových vôd podľa technického riešenia.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny príklad konštrukcie zariadenia podľa technického riešenia je schematicky znázomený na pripojených...

Stierané hrablice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3650

Dátum: 04.11.2003

Autori: Piják Michal, Pijak Pavol

MPK: C02F 11/00, C02F 1/40

Značky: hrablice, stierané

Text:

...hrablice podľa technického riešenia zabezpečujú oproti doterajšiemu stavu techniky jednoduchšiu a účinnejšiu separáciu plávajúcich a väčších nerozpustených látok V odpadovej vode s následným odvodnenim zhrabkov mechanickým lisovaním v jednom zariadení vo forme mechanického predčistenia čistenej kvapaliny, čo v spojitosti s jeho jednoduchou konštrukciou a obsluhou bráni poškodzovaniu nádrží vodami i čistiamí komunálnych a...

Zariadenie na odvodňovanie a sušenie kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3649

Dátum: 04.11.2003

Autori: Pijak Pavol, Piják Michal

MPK: C02F 11/12

Značky: zariadenie, odvodňovanie, sušenie, kalov

Text:

...je konštrukčne jednoduché a málo nákladné. Pracuje s veľkým výkonom a malými nárokmi na obsluhu vodárni a čistiamí komunálnych i priemyselných vôd bez nutnosti použitia elektrickej energie na pracovnú činnosť zariadenia. Zariadenie je málo poruchové a vyžaduje len minimálnu údržbu. Navyše takéto diskontinuálne gravitačné zariadenie na odvodňovanie a sušenie kalov vyžaduje len malý záber pozemku a nevyžaduje náklady na vytvorenie...

Linka na spracovanie odpadového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3648

Dátum: 04.11.2003

Autori: Jalovičiar Vladimír, Surovec Ján

MPK: B02C 17/00

Značky: odpadového, spracovanie, linka

Text:

...15 pripojené na zásobník 14 vody. Pod miešačkou 11 je situovaný zásobník 16 zmiešanej zmesi, ktorý je vyústený nad granulačné zariadenie 17. Nad posledný stupeň 18 granulačného zariadenia 17 je situované dávkovacie zariadenie 20 antispekavej prísady spojene so zásobníkom 19 antispekavej prísady. Pod posledným stupňom 18 granulačného zariadenia 17 je lokalizovaný dopravník 21 granulátu, vyúsťujúci nad dávkovacie zariadenie 22 granulátu,...

Vodná herbicídna kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3647

Dátum: 04.11.2003

Autori: Sato Tatsuo, Fujiyama Masayasu, Wright Daniel, Kuchikata Masuo, Amano Akio

MPK: A01N 33/00

Značky: kompozícia, vodná, herbicídna

Text:

...látka prítomná, jej množstvo je nižšie než množstvo nevyhnutné na zvýšenie herbicidneho účinku kompozície, napríklad nižšie než l hmotnostný diel povrchovo aktívnej látky na 20 hmotnostných dielov glyfosátovej soli.Uskutočnením podľa technického riešenia je tiež spôsob herbicídneho použitia vodného koncentrátu kompozície podľa technického riešenia na ničenie alebo reguláciu nežiaducej buriny ríedením kompozície vodou na vhodnú koncentráciu na...

Konštrukčný systém na zatrávňovacie drevené dlaždice, terasové dlaždice a záhradné doplnky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3646

Dátum: 04.11.2003

Autor: Sluka Ján

MPK: A47B 37/04, A47C 11/00, E04B 1/00...

Značky: konštrukčný, doplňky, dřevěné, terasové, dlaždice, systém, zatrávňovacie, záhradné

Text:

...reziva.Prehľad obrázkov na výkresochVýkres č. l Pevná zatrávňovacia dlaždica Výkres č. 2 Terasová dlaždicaPríklady uskutočnenia technického riešeniaVýkres č. l znázorňuje pevnú zatrávňovaciu dlaždicu vytvorenú z dosiek 4, hranolčekov 3, ktoré sú navzájom pospájanć tuhými tiahlami 1 prevlečenými cez otvory 5 a spolu pevne stiahnuté maticami 2.Výkres č. 2 znázorňuje terasovú dlaždicu vytvorenú z hranolov 8, ktoré sú cez otvory 5 navzájom...

Podložka pod pätu koľajnice koľajových tratí a dráh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3645

Dátum: 04.11.2003

Autori: Berg Karel, Konvičný Zdeněk, Vita Vladimír, Vičan Pavel, Navrátil Pavel

MPK: E01B 9/68

Značky: koľajových, tratí, dráh, podložka, kolajnice, pätu

Text:

...potrebného predpätia v bočných západkách a ich homých príchytkách je žiaduce, aby vnútomý povrch bočnej západky bol sklonený k stojke koľajnice a ďalej potom, aby vnútomý povrch homej príchytky bol sklonený k homej dosadacej ploche podložky. Taktiež je potrebné, aby prechod medzi telesom podložky a vnútor SK 3645 Uným povrchom bočnej západky bol zaoblený a prechod medzi vnútomým povrchom bočnej západky a vnútomým povrchom homej...

Jedálenské náčinie obsahujúce veko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3644

Dátum: 04.11.2003

Autor: Báthori Béla

MPK: B65D 51/00

Značky: náčinie, obsahujúce, jedálenské

Text:

...priehľadná, aby jedálenské náčinie bolo pre kupujúceho dobre viditeľné, a súčasne je plochou na umiestnenie reklamy.Prehľad obrázkov na výkresochJedálenské náčinie v tvare lyžice je v riešení podľa úžitkového vzoru znázomené na obrázkoch, ktoré ukazujú obr. 1 pôdorys veka s lyžicou podľa úžitkového vzoru,obr. 2 bokorys veka s lyžicou podľa úžitkového vzoru,obr. 3 znázorňuje pôdorys lyžice podľa úžitkového vzoru,obr. 4 znázorňuje bokorys...

Zložený materiál na výrobu elektrických kontaktov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6623

Dátum: 04.11.2003

Autori: Buresch Isabell, Binder Roland, Strum Hermann

MPK: B22F 9/08, C22C 32/00, C22C 1/10...

Značky: zložený, výrobu, materiál, kontaktov, elektrických, spôsob, výroby

Text:

...spracovanie nie sú vhodné pri výrobe elektrických kontaktových častí v spojeni s pretváraním0009 Ďalej je zo spisu EP O 225 080 B 1 známe zariadenie s rozprašovačom,ktorým je rozprašovaný prúd z kvapalného kovu prúdom plynu na hmlu pozostávajúcu z rozprášených kvapôčiek. Rozprašovač je pritom uložený akovýkyvný okolo pevnej osi, takže sa hmla rovnomerne rozdeluje na pohybujúcom sapásovom substráte alebo inom zaohytávacom zariadení. Zariadene...

Upevňovací systém pre motor na nádobe u pračok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4174

Dátum: 04.11.2003

Autor: Gracia Bobed Ismael

MPK: D06F 37/00, D06F 37/20

Značky: práčok, motor, nádobě, systém, upevňovací

Text:

...práčky, čím sa jej výroba zlacnie a zrýchli, než je to pri známych nádobách. Okrem toho upevnenie motora podľa vynálezu priamo na prednej strane vyrovnávaciehozávažia práčky zmenší vytváranie vibrácií motora akonštrukčnej skupiny nádoby práčky. Tým sa zníži aj hluk, ktorý je vytváraný práčkou.V nasledujúcom je na lepšie pochopenie tohto popisu a ako jeho súčasť pripojený výkres, na ktorom je znázornenéneobmedzujúce prikladné vytvorenie...

Spôsob povrchovej úpravy fotopolymerizáciou za účelom získania biocídnych vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3801

Dátum: 04.11.2003

Autori: Perichaud Alain, Arnautu Monica

MPK: C08F 291/00, C08J 7/00, C08F 292/00...

Značky: vlastností, účelom, biocídnych, fotopolymerizáciou, získania, povrchovej, úpravy, spôsob

Text:

...Co-C 5 alkylénový reťazec, alebo arylénovú skupinu alebo arylalkylénovú skupinukaždá zo skupin R 1 a R 2, ktoré sú rovnaké alebo rozdielne, predstavuje C 1 C 5 alkylový reťazecR 3 predstavuje Cg-Czo alkylový reťazec alebo arylovú skupinu alebo arylalkylovú skupinuX predstavuje anión v ktorom podiel kvartérneho amónia je väčší ako 1 moI/kg.0013 Uvedené monoméry, ktoré obsahujú kvartérnu amóniovú skupinu,vzorca (la) sú vysoko účinné z...

Spôsob predmáčania a spevňovania nejedlých kolagénových obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3368

Dátum: 04.11.2003

Autor: Rydenfors Göran

MPK: A22C 13/00

Značky: obalov, predmáčania, spôsob, spevňovania, nejedlých, kolagénových

Text:

...do0009 Príkladom solných roztokov, ktoré obsahujú dve soli alebo viac, je solný roztok obsahujúci síran sodnýobsahujúci hydrogenuhličitan sodný (3 6 hmotn.)r íran sodný(3 hmotn.) a chlorid sodný (4 hmotn.), solný roztok obsahujúci chlorid amónny (5 hmotn.), chlorid sodný(3 hmotn.) a chlorid draselný (2 hmotn.), solný roztok obsahujúci hydrogenfosforećnan sodný (3 hmotn.), chlorid draselný (3 hmotn.) a chlorid sodný (3 hmotn.) a...

Substituované benzoxazinóny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3320

Dátum: 04.11.2003

Autori: Zhao Shu-hai, Maag Hans, Sui Meng

MPK: A61P 25/00, A61K 31/5375, A61K 31/54...

Značky: substituované, použitie, benzoxazinóny

Text:

...jej farmaceuticky vhodná soľ, kdepredstavuje -(CRR),- alebo -S 02-, kde každý z R a R predstavuje nezávisle vodík alebo alkylskupínupredstavuje CH alebo Npredstavuje vždy nezávisle halogén, alkylskupínu, halogénalkylskupinu, heteroalkylskupinu, alkoxyskupinu, kyanoskupinu, -S(O)s-R°, -C(O)-NR°R°, -SOZ-NRQK,-N(R°)-C(O)-R alebo -C(O)-R°, kde každý z R a R predstavuje nezávisle vodíkprípadne substituovaný nezávisle jedným až štyrmi...

Liečivo na liečbu syndrómu hyperaktivity močového mechúra obsahujúce ako účinnú látku derivát anilidu kyseliny octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9417

Dátum: 04.11.2003

Autori: Sato Shuichi, Takasu Toshiyuki, Ukai Masashi, Maruyama Tatsuya

MPK: A61P 13/00, A61K 31/426, A61P 13/10...

Značky: obsahujúce, kyseliny, derivát, mechúra, liečivo, látku, liečbu, syndrómu, močového, hyperaktivity, anilidů, účinnú, octovej

Text:

...vodíka alebo atóm halogénu R 4 a R 5 každý nezávisle atóm vodíka, atóm halogénu alebo nižší alkylovú skupinu a A nižšiu alkylénovú skupinu.)V zverejnenej medzinárodnej patentovej prihláške W 0 99/52856 sú uvedené zlúčeniny nižšie uvedeného vzorca, ktoré vykazujú stimulačný účinok na Byadrenalínový receptor a sú účinnými činidlami pri prevencii a liečbe ochorení spôsobených obezitou,hyperglykémiou a zosiľnenou črevnou perístaltíkou a ďalej aj...

Spôsob zlepšenia hydratácie cestovín a cestovinových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1951

Dátum: 04.11.2003

Autor: Hoegh Lars

MPK: A23L 1/16

Značky: výrobkov, hydratácie, cestovín, zlepšenia, cestovinových, spôsob

Text:

...a chut lepkového proteínu. Podobne sa môže tiež zmenit všetok vaječný bielok prítomný v cestovinách, ked sa zahrieva, môžezahrievané na také vysoké teploty strácajú svoju chuť, stvrdnú a často ich uvarenie trvá dlhšie.V sušených plnených cestovínách, ako sú napríklad tortellini, náplň je tiež suchá aprí varení kompletná hydratácía náplne často nasleduje po hydratácii cestovinového obalu. Výsledok je často ten, že kvôli dosialmutiu...

Zariadenie a spôsob ošetrenia tekutého média s použitím ultrazvuku na zabránenie rastu hyperproliferatívnych alebo infikovaných buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1765

Dátum: 04.11.2003

Autori: Cordemans De Meulenaer Eric, Canivet Yves, Hannecart Baudouin

MPK: A61K 41/00, A61L 2/02

Značky: ultrazvuku, infikovaných, spôsob, hyperproliferatívnych, media, rastu, ošetrenia, zariadenie, zabránenie, buniek, použitím, tekutého

Text:

...hladiny bunkového GSH),morfologické variácie, fragmentáciu DNA, stratu plazmovej membrány apodobne. Ďalej môže ultrazvukom s nízkou energiou indukovaná apoptóza zahrnovať aktiváciu kapsázy-3, proteolytickú degradáciu kapsázového subsbtrátu PARP a moduláciu pomeru bcl-2/bax v bunkách.Špecifické testy (pozri príklady) potvrdili veľmi rýchlu indukciu apoptózy s obmedzenými podielmí nekrózy.Typy zariadení, ktoré je možné použiť na realizáciu...

Deriváty imidazopyridínu, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1089

Dátum: 04.11.2003

Autori: Bizot-espiard Jean-guy, Kopp Marina, Pfeiffer Bruno, Renard Pierre, Caignard Daniel-henri, Rault Sylvain, Lancelot Jean-charles

MPK: C07D 221/00, A61K 31/44, C07D 235/00...

Značky: imidazopyridínu, obsahom, spôsob, kompozície, farmaceutické, deriváty, přípravy

Text:

...kyselinou- termín alkyl označuje uhľovodíkový reťazec, lineámy alebo rozvetvený, obsahujúci- termín alkoxy označuje skupinu alkyloxy, ktorej alkylový reťazec, lineárny aleborozvetvený, obsahuje od l do 6 atómov uhlíka,- termín aryl označuje fenylovú alebo bifenylovú skupinu,- termín polyjralogénalkyl označuje uhlíkový reťazec, lineámy alebo rozvetvený, obsahujúci od l do 3 atómov uhlíka a od 1 do 7 atómov halogénu,- termín heteroaryl označuje...

Použitie distrontnatej soli kyseliny 2-[N,N-di(karboxymetyl)amino]-3-kyano-4-karboxymetyltiofén-5- karboxylovej na výrobu liečiva na ošetrovanie gastro-duodenálnych bolestí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 864

Dátum: 04.11.2003

Autor: Tsouderos Yannis

MPK: A61P 1/00, A61K 31/381

Značky: ošetrovanie, použitie, bolesti, kyseliny, distrontnatej, 2-[n,n-di(karboxymetyl)amino]-3-kyano-4-karboxymetyltiofén-5, výrobu, karboxylovej, liečivá, gastro-duodenálnych

Text:

...chorôb (US-A-5866 l 68, US-A-6 l 46636 a US-A 2002055535)0005 Prihlasovateľ teraz zistil, že distrontnatá sol kyseliny 2-MN-di(karboxymetyl)amino-3-kyano-4-karboxymetyltiofén-S-karboxylovej vzorca l, ako aj jej hydráty, má gastroprotektívne vlastnosti umožňujúce jej použitie na prípravu liečiv určených na9 oco~cH GN CH 9 GOCO s rłq/ 2-COO 2 Srg CH 2-~CO 0 ®0006 Pri klinickom teste sa totiž ukázalo, že zlúčenina vzorca l, nazývaná taktiež...

Pyridopyrimidinónové zlúčeniny, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 818

Dátum: 04.11.2003

Autori: Lancelot Jean-charles, Renard Pierre, Caignard Daniel-henri, Rault Sylvain, Kopp Marina, Pfeiffer Bruno

MPK: C07D 471/00, A61K 31/505

Značky: obsahom, farmaceutické, pyridopyrimidinónové, kompozície, přípravy, zlúčeniny, spôsob

Text:

...sa týka zlúčenín vzorca Iich enantiomérov, díastereoizomérov, tautomérov, ako aj ich adičných solí sfarmaoeutickyprijateľnou kyselinou alebo zásadou.0008 Ďalší výhodný aspekt vynálezu sa týka zlúčenín, kde NRlRz predstavuje skupinu NHz,di-n-propylamínovú skupinu alebo morfolínovú skupinu, ich enantiomérov, diastereoizomérov,tautomérov, ako aj ich adičných solí s farmaceuticky prijateľnou kyselinou alebo zásadou. 0009 Výhodnými zlúčeninami...

Zdokonalená podrážka topánky vybavená sklopnými protišmykovými prostriedkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 678

Dátum: 04.11.2003

Autori: Biancucci Demetrio, Brasca Alfredo

MPK: A43C 15/00

Značky: prostriedkami, protišmykovými, vybavená, sklopnými, topánky, zdokonalená, podrážka

Text:

...s cvočkami do týchtoPrvým cieľonl predkladaného vynálezu je vytvorit podrážkutopánky, ktorá bude vybavená sklopnými prostriedkami na zvýšenie priľnavosti so zemou zakomponovanými do dezénu podrážky a podpàtku tak, aby zaberali celú dostupnú plochu príslušnýchDruhým cieľom tohto vynálezu je vytvorit podrážku topánky hore uvedeného typu, kde sa v oboch režimoch použitia využíva iba jeden vlys alebo úložná drážka pre každý takýto prostriedokna...