Zverejnene patenty 28.10.2003

Držiak na nápoje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6418

Dátum: 28.10.2003

Autor: Wagner Jörg

MPK: B60N 3/10

Značky: držiak, nápoje

Text:

...spĺňa vyššie uvedené požiadavky.0006 Na tento účel sa podľa tohto vynálezu poskytuje držiak na nápoje so znakmi uvedenými v nároku 1. Ked sa má držiak na nápoje zapustit do podložky, potom je možné spony uložit spolu naplocho tak, že ich obrys nevystupuje cez kryt. Kryt môže byt vyhotovený ako veľmi malý tak, že je opticky nenápadný.0007 Výhodné uskutočnenie vynálezu vyplýva z nižšie uvedeného vedľajšieho nároku.0008 vynález bude následne...

Stroj na miešanie a extruziu plastických materiálov na báze gumy a silikónu a spôsob miešania a extruzie týchto materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5455

Dátum: 28.10.2003

Autor: Colombo Ubaldo

MPK: B29B 7/02, B29C 47/38, B01F 7/02...

Značky: silikónu, plastických, miešanie, extrúzie, týchto, spôsob, miešania, báze, materiálov, extruziu, stroj

Text:

...uzatvorenie výpuste po dobu miešania, ale zároveň sa môže príruba aj ľahko demontovať, aby sa umožnil prechod extrudovaného materiálu po jeho dostatočnom zrniešaníPodľa jedného zvyhotovení je zaslepovacia príruba iba nasadená na čapy na skrutkovej skrini 2. V inom vyhotovení sa môže kyvne uložiť na jednej strane a uzatvorenom na druhej strane potom ñxovať.Vďaka tomuto konštrukčnćmu vyhotoveniu bolo možno zostaviť celkom neobvyklým a...

Automatický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3234

Dátum: 28.10.2003

Autori: Nakayama Joey, Fournie Glenn, Shia Benedict, Hanlon James, Swisher Rork, Hand James, Prokop Gary, Peterson Daniel, Coon Robert

MPK: A61F 7/00

Značky: ventil, automatický

Text:

...trubice, za účelom umožnenia nasávania atmosférického vzduchu cez ventilovú dutú trubicu do nasávacejdutej trubice. Tok atmosférického vzduchu zmierňuje množstvonasávania a toku počas odsávania. Zavádzané živiny alebo lieky prechádzajú nadol nasávacou dutou trubicou a ventilačná trubica je zovretá, alebo zapchaná. Následne je na uvoľnenie ventilačnej dutej trubice využitý stlačený vzduch.0007 Proximálny koniec nazogastrickej trubice...

Deriváty močoviny ako antagonisty IL-8 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9644

Dátum: 28.10.2003

Autori: Busch-petersen Jakob, Widdowson Katherine, Palovich Michael

MPK: A61K 31/495, C07D 295/26, A61P 25/00...

Značky: antagonisty, močoviny, receptora, deriváty

Text:

...heteroatóm, vybraný z O, N a SR 5 a R 7 sú vzájomne nezávisle vodík alebo C 11 alkyl, heteroaryl, aryl, alkylaryl. alkylmheteroalkyl,alebo R 5 a R 7 spoločne s dusíkom, ku ktorému ú viazané tvoria 5 až 7 členný kruh, ktorý môže obsahovať ďalší heteroatóm. vybraný z kyslíka, dusíka alebo síry a ktorý môže byt voliteľne substituovanýY je vodík halogén nitro kyano haiogénom substituovaný C 1.10 alkyl C 11 oaIkyl Czaoalkenyl Cmoalkoxy haiogénom...

Polyamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2669

Dátum: 28.10.2003

Autori: Winterling Helmut, Krempel Kurt, Demeter Jürgen

MPK: C08G 69/00

Značky: polyamidy

Text:

...polyadícia.Takéto polyamidy je možné získať spôsobmi samo o sebe známymi, ako sú napríklad opísané v DE-A-14 95 198, DE-A-25 58 480. EP-A-129 196 alebo v Polymerízation Processes, Interscience, New York, 1977, strany 424-467, najmä na strane 444 až 446, z monomérov, ktoré sú zvolené zo skupiny obsahujúcej Iaktámy,omega-aminokarboxylové kyseliny, nitrily omega-aminokarboxylových kyselín, amídy omega-aminokarboxylových kyselín, soli...

Držiak nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2649

Dátum: 28.10.2003

Autori: Wagner Jörg, Weber Andreas

MPK: B60N 3/10

Značky: držiak, nápojov

Text:

...mechanizmus je vo všeobecnosti známy, takže nie je potrebné ho ďalej vysvetľovať. Zatlačenim na veko 16 sa blokovací mechanizmus uvoľní, takže veko 16 sa premiestni do rozloženej polohy (pozrite obrázok 4). Aby sa toto neuskutočnilo náhle, je na veku 16 umiestnená ozubená tyč 22 a na podstavci je umiestnené ozubené koleso 24, ktoré zaberá do ozubenej tyče 22, a sice na dvoch vzájomne protiľahlých stranách, čim je zaistené symetrické...

Držiak nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2391

Dátum: 28.10.2003

Autor: Wagner Jörg

MPK: B65D 1/00

Značky: držiak, nápojov

Text:

...ktorý spĺňa vyššie uvedené požiadavky.Na tento účel je podľa vynálezu navrhnutý držiak nápojov so znakmi podľa nároku l. Držiak nápojov môže byť úplne zapustený do palubnej dosky, takže v spustenom stave nie je nápadný. Rám môže napríklad obkolesovať výstup vzduchu z vetráku, takže prúd vzduchu vystupujúci z tohto môže zohrievať alebo chladiť nádobku postavenú V držiaku nápojov.Výhodné zlepšenia vynálezu vyplývajú zo závislých nárokov.Vynález...

Spojovací styčník pre škrupinové prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 998

Dátum: 28.10.2003

Autor: Bednarski Piotr

MPK: B62D 25/20, B62D 27/00

Značky: škrupinové, spojovací, styčník, prvky

Text:

...ale silovým spojom prostredníctvom nástrojazavedeného do frontálne otvorenej koncovej oblasti priečneho nosníka, pričom tento nástroj rozpína koncovú oblasť radiálne smerom von, a tým ju spája s pozdĺžnym nosníkom V oblastiV US patentovom dokumente 2,009,963 sa napokon popisuje V podstate dvojrozmerný rám vozidla pozostávajúci z dvoch pozdĺžnych nosníkov a odlišných priećnych nosníkov. riečne nosníky sú na svojich koncoch krížom...

Držiak nápojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8042

Dátum: 28.10.2003

Autor: Wagner Jörg

MPK: B60N 3/10

Značky: nápojov, držiak

Text:

...výške povrchu podkladu 5. V tomto staveje možné do fixačného krúžku 16 vložiť prvú nádobku 12. Druhým zatlačením na nosník 14 sa tento z podkladu 5 ďalej vysunie smerom nahor, takže sa z podkladu 5 vysunie druhý fixačný krúžok 20(pozrite obrázok 3). Fixačný krúžok 16 je teraz možné spolu s dnovým dielom 18 pootočiť v relácii k druhému fixačnému krúžku 20 do druhej polohy (pozrite obrázok 4), v ktorej sa pNý fixačný krúžok 16 a dnový diel 20...