Zverejnene patenty 27.10.2003

Komutátor pre elektrický stroj a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5153

Dátum: 27.10.2003

Autor: Potočnik Jože

MPK: H01R 43/06, H01R 39/00

Značky: elektricky, spôsob, výroby, komutátor, stroj

Text:

...tvarovo, a to základňu nosného telesa aochranný povlak proti plazivým prúdom, pričom ochranný povlak proti plazivým prúdom otvorený radiálne smerom von, majúci izolačné povrchy zaťažené plazivým prúdom, je usporiadaný medzi vodičovými segmentmi a skladá sa z prvej formovacej hmoty, ktorá je odolnejšia proti plazivým prúdom ako druhá formovacia hmota základne nosného telesa. Podstatné podľa predloženého vynálezu je teda predovšetkým, že...

Kompozície obsahujúce olefíny substituované fluórom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11918

Dátum: 27.10.2003

Autori: Pham Hang, Thomas Raymond, Singh Rajiv, Wilson David

MPK: C09K 5/04

Značky: fluórom, kompozície, olefiny, substituované, obsahujúce

Text:

...Výraz nehorľavý, ako sa používa v tomto dokumente,sa vzťahuje na zlúčeniny alebo kompozície, o ktorých sa zistilo, že sú nehorľavé, ako sa stanovuje v súlade s ASTM normou E-681 z roku 2002, ktorá je v tomto dokumente pripojená ako odkaz. Žiaľ, mnohé HFC, ktoré by inak mohli byt vhodné na použitie v chladiacich kompozícíách,nie sú nehorľavé. Napríklad fluóralkán diíluóretán (HFC-l 52 a) a fluóralkén l,l,l-trifluórpropén(HFO-l 243 zf) sú oba...

Spôsob zlepšenia mechanizmov QoS pri prideľovaní šírky pásma v CDMA mobilných komunikačných systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4288

Dátum: 27.10.2003

Autor: Kleo Rémi

MPK: H04Q 7/38

Značky: prideľovaní, systémoch, mobilných, šířky, pásma, komunikačných, mechanizmov, zlepšenia, spôsob

Text:

...je akceptované, že šírka pásma jestvujúcich spojení môže prípadne byt obmedzovaná vo vopred stanovenom rozmedzí. Na tento účel je pre každéspojenie vytvorený takzvaný QoS deskriptor, ktorý stanovuje, o koľko smie byt v prípade potreby znížená šírka pásma priradená tomuto spojeniu.0007 Úloha vynálezu spočíva vposkytnutí spôsobu pre zlepšenie mechanizmov Quality of Service QoS pri prideľovaní šírky pásma v CodeDivision Multiple Access CDMA...

Prostriedky s kontrolovaným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4199

Dátum: 27.10.2003

Autori: Lenaerts Vincent, Ouzérourou Rachid, Rahmouni Miloud, Bacon Jonathan, Ouadji-njiki Patricia Laure, Smith Damon, Gervais Sonia

MPK: G01R 1/00

Značky: prostriedky, uvoľňovaním, kontrolovaným

Text:

...najmenej jednu aminoskupinu,a tieto sú vhodne zabudované vo forme napríklad soli kyseliny chlorovodíkovej.Výhodne je rýchlosť uvoľñovanía látky z poťahovej vrstvy najmenej dvakrát vyššia ako rýchlosť uvoľñovanía látky zjadra. Možné sú aj ďalšie relatívne rýchlostí rýchlosť uvoľñovanía látky z poťahovej vrstvy môže byť najmenej trikrát vyššia ako rýchlosť uvoľñovanía látky zjadra rýchlosťuvoľňovania látky z poťahovej vrstvy može byt až...

Prostriedky s postupným uvoľňovaním obsahujúce tramadol s 24-hodinovou účinnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3782

Dátum: 27.10.2003

Autori: Gervais Sonia, Rahmouni Miloud, Smith Damon, Ouadji-njiki Patricia Laure, Lenaerts Vincent, Ouzérourou Rachid, Bacon Jonathan

MPK: A61K 9/20

Značky: účinnosťou, tramadol, 24-hodinovou, prostriedky, obsahujúce, uvoľňovaním, postupným

Text:

...Autori uvádzajú podobné nepriaznivé účinky ujednotlivcov v oboch liečených skupinách. V Tabuľke 2 Adler a další uvádza, že v skupine liečenej raz denne sa vzdalo kvôli nepriaznivým účinkom väčšie percento ľudí ako tých, ktorí boli v druhej liečenej skupine.Bodalia a další, supra, uvádzajú porovnateľný stupeň znášanlivosti pri dávkach 150 mg raz denne, 200 mg raz denne a troch dávkach po 50 mg tramadolového prostriedku s normálnym...

Spôsob a zariadenie na realizáciu kvalifikovaného elektronického podpisu (QES) pomocou mobilného komunikačného koncového prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3707

Dátum: 27.10.2003

Autor: Stahl Hans-joachim

MPK: H04L 9/32

Značky: kvalifikovaného, elektronického, koncového, spôsob, pomocou, podpisu, mobilného, qes, zariadenie, prístroja, realizáciu, komunikačného

Text:

...si obe tieto hodnoty rovné, sú dáta m autentické (S 8). Pokiaľ súrozdielne, dáta m nie sú autentické (S 9).0006 Ako je to opísané napr. vo W 0 02/28005 A, v online médiách, ako je napr. e-mail alebo prenos dátových súborov pomocou osobného počítača (PC),QES sa dodnes používa zasunutím Smart Card karty do periférneho terminálu na čítanie kariet, ktorý je spojený s PC, a zadaním osobného identifikačného čísla (PIN) podľa principu, že držanie...

Kompozície obsahujúce fluórsubstituované olefíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10304

Dátum: 27.10.2003

Autori: Pham Hang, Singh Rajiv, Thomas Raymond, Wilson David

MPK: C08J 9/14

Značky: obsahujúce, fluórsubstituované, kompozície, olefiny

Text:

...na životné prostredie v dôsledku zvýšeného využívania fosílnych palív vyplývajúceho zo zvýšeného d 0 py 1 u po elek trickej energií.Okrem toho sa pri náhradách CFC chladív zvyčajne považuje za žíaduce, aby boli účinné bez väčších technických zmien v obvyklej technológii parnej kompresie, ktorá sa vsúčasnostiĎalšou dôležitou vlastnosťou pri mnohých aplikáciách je horľavosť. To znamená, že pri mno hých aplikáciách, zahŕňajúcich obzvlášť...

Zariadenia na vytváranie, ukladanie a vydávanie tepla do vyhrievaného priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2066

Dátum: 27.10.2003

Autor: Eberl Karl

MPK: F24C 1/00

Značky: vydávanie, tepla, vytváranie, zariadenia, vyhrievaného, priestoru, ukladanie

Text:

...na VýľVáľaľlĺea Ukladanie a VYdáVanĺe tepla do vyhrievaného priestoru, u ktorého by sa vyššie uvedeným nedostatkom dalo zabrániť, ktoré vykazuje vyslovene vysokú účinnosť a sťičasne veľmi nízke prevádzkové náklady, ktoré čo najviac znižuje teplotu spalín, takže nedochádza kveľkým tepelnýmstratáin, takže sa môže priemer odťahového potrubie podstatne zmenšiť a tým sa podstatnezvýši možnosti použitia, a ktoré je zvlášť konštrukčne...

Spôsob prípravy chinóndiimínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283682

Dátum: 27.10.2003

Autor: Lohr Raymond

MPK: C07C 50/04

Značky: chinóndiimínu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy chinóndiimínov, kde fenyléndiamínová zlúčenina môže byť konvertovaná s vysokou selektivitou na zodpovedajúci chinóndiimín reakciou fenyléndiamínu s peroxidom vodíka v prítomnosti katalyzátora.

Spôsob výroby N-(amino-4,6-dihalogénpyrimidín)formamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283681

Dátum: 27.10.2003

Autori: Brieden Walter, Saikali Elie

MPK: C07D 239/48

Značky: spôsob, n-(amino-4,6-dihalogénpyrimidín)formamidov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby N-(amino-4,6-dihalogénpyrimidín)formamidov všeobecného vzorca (I) alebo (II), kde X znamená atóm halogénu. Východiskovou látkou je 2,5-diamino-4,6-dihalogénpyrimidín všeobecného vzorca (III), kde X má uvedený význam, alebo jeho soľ, na ktorú sa pôsobí kyselinou mravčou.

Zariadenie na prepravu kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283680

Dátum: 27.10.2003

Autor: Bergendi Štefan

MPK: B67D 5/54

Značky: kvapalín, zariadenie, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prepravu kvapalín z vyššie položeného miesta do nižšie položeného miesta cez výškové prekážky pozostávajúce z nasávacej časti, výtokovej časti, prepravného potrubia (5) a tlakového zariadenia (1), pričom nasávacia a výtoková časť sú spojené prepravným potrubím (5), výtoková časť je vybavená najmenej jedným vypúšťacím otvorom (15) a nasávacia časť je vybavená najmenej jedným napúšťacím otvorom (12) a spojkou prispôsobenou na...

Deriváty sulfonylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283679

Dátum: 27.10.2003

Autori: Eggler James Frederick, Dombroski Mark Anthony

MPK: C07C 311/54, A61K 31/64

Značky: sulfonylmočoviny, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa substituované deriváty sulfonylmočoviny. Tieto deriváty sú užitočné na liečenie zápalov kĺbov, centrálneho nervového systému, gastrointestinálneho traktu, endokardia, perikardia, pľúc, očí, uší, kože a urogenitálneho systému. Opisujú sa najmä aryl- a heteroarylsubstituované sulfonylmočoviny, ktoré sú užitočnými inhibítormi spracovania a uvoľňovania interleukínu-1alfa a interleukínu-1beta.

Substituované indánové a dihydroindolové zlúčeniny, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283678

Dátum: 27.10.2003

Autori: Bang-andersen Benny, Mikkelsen Ivan, Dancer Robert, Perregaard Jens Kristian, Pedersen Henrik

MPK: A61K 31/495, A61K 31/455, A61K 31/44...

Značky: dihydroindolové, farmaceutický, prostriedok, zlúčeniny, obsahom, použitie, substituované, indánové

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa substituované indánové alebo dihydroindolové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom A je indol. Ďalej je opísaný farmaceutický prostriedok s vysokou afinitou k D4 receptorom a tiež aj použitie na liečenie pozitívnych alebo negatívnych symptómov schizofrénie, ďalších psychóz, anxióznych stavov, ako je všeobecne úzkosť, panické stavy a obsedantné kompulzívne stavy, depresie, závislosti od alkoholu, porúch ovládania vzruchov, stavov...

Použitie dipeptidu R’-Glu-Trp-R” na liečenie neovaskularizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283677

Dátum: 27.10.2003

Autori: Blasecki John, Green Lawrence

MPK: A61K 38/05

Značky: liečenie, použitie, dipeptidů, neovaskularizácie, r'-glu-trp-r

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie dipeptidu R'-Glu-Trp-R'', analógu dipeptidu R'-Glu-Trp-R'' alebo ich farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu farmaceutického prostriedku na inhibíciu neovaskularizácie v subjekte, pričom R' a R'' chýbajú alebo znamenajú zvyšok nezávisle vybraný zo skupiny, ktorá obsahuje amid, imid, ester, anhydrid, éter, metyl-alkyl, etyl-alkyl ester, alkylovú skupinu a arylovú skupinu, kde R' môže znamenať aj amidovú väzbu medzi amínom uvedeného Glu...

Spôsob pretlačovania profilovej tyče alebo podobných telies z valcového polotovaru a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283676

Dátum: 27.10.2003

Autori: Hodel Ulf, Wömpner Diethelm, Ames Adolf, Rotzinger Gregor

MPK: B21C 23/01, B21C 35/04, B21C 33/00...

Značky: polotovarů, profilovej, telies, spôsob, zariadenie, tohto, tyče, válcového, vykonávanie, spôsobu, podobných, pretlačovania

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe pretlačovania profilovej tyče alebo podobných telies z valcového polotovaru (24) vedeného v úložnej diere (22) úložnej nádoby (18) a privádzaného lisovníkom (16) v smere (x) lisovania do tvarovacieho otvoru pretlačovacej matrice (32) sa pred vstupom valcového polotovaru (24) do tvarovacieho otvoru valcový polotovar (24) vysunie z úložnej nádoby (18) o presahovú dĺžku (t), potom sa takto vznikajúci čelný kotúč (48) voľného konca...

Použitie R(+)-N-propargyl-1-aminoindánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283675

Dátum: 27.10.2003

Autori: Levy Ruth, Yellin Haim, Youdim Moussa, Lerner David, Finberg John, Veinberg Alex, Sterling Jeffrey

MPK: A61K 31/135

Značky: použitie, r(+)-n-propargyl-1-aminoindánu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie R(+)-N-propargyl-1-aminoindánu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli na výrobu liečiva na liečenie mŕtvice u subjektu.

Spôsob hydrogenácie nitrilových zlúčenín zahŕňajúci filtráciu trojfázovej reakčnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 283673

Dátum: 27.10.2003

Autori: Sever Lionel, Perrona Philippe

MPK: B01J 8/00, B01J 38/00, B01D 61/14...

Značky: hydrogenácie, trojfázovej, spôsob, zahŕňajúci, reakčnej, filtráciu, zlúčenín, nitrilových, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob filtrácie trojfázovej reakčnej zmesi, obsahujúcej kvapalnú fázu, nerozpustnú pevnú katalytickú fázu a plynnú fázu. Hlavne vynález spočíva v tom, že sa vykoná tangenciálna filtrácia na membránovom filtri aspoň časti trojfázovej reakčnej zmesi obsahujúcej kvapalnú fázu, v ktorej sa nachádzajú nitrilové funkcie, plynnú fázu obsahujúcu vodík a katalytickú pevnú fázu obsahujúcu Raneyov nikel a/alebo kobalt alebo kovový katalyzátor...

Purifikačný postup na prípravu vysoko čistého cyklosporínu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 283672

Dátum: 27.10.2003

Autori: Deák Lajos, Makó Györgyné, Miskolczy Istvánné, Kéri Vilmos, Nagyné Árvai Edit

MPK: C07K 7/64

Značky: postup, čistého, cyklosporinů, vysoko, přípravu, purifikačný

Zhrnutie / Anotácia:

Postup chromatografického čistenia cyklosporínu A zo surového produktu, obsahujúceho cyklosporínovú zmes, s použitím kolóny naplnenej silikagélom a aplikáciou viacstupňovej chromatografickej metódy na kolóne plnenej normálnou silikagélovou fázou, v zmesi rozpúšťadiel obsahujúcej ako hlavnú zložku toluén.

Fungicídna zmes a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283671

Dátum: 27.10.2003

Autori: Ammermann Eberhard, Leyendecker Joachim, Scherer Maria, Saur Reinhold, Lorenz Gisela, Birner Erich, Hampel Manfred, Sauter Hubert, Strathmann Siegfried, Schelberger Klaus

MPK: A01N 37/50

Značky: použitie, fungicídna

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná fungicídna zmes a jej použitie, ktorá obsahuje synergicky účinné množstvo derivátu fenylbenzyléteru vzorca (Ia), (Ib), (Ic) a karboxamid vzorca (IIa) alebo (IIb). Ďalej sú opísané spôsoby ničenia škodlivých húb s použitím zmesi uvedených zlúčenín.

Spôsob prípravy oxidačných produktov cyklohexánu v protiprúde

Načítavanie...

Číslo patentu: 283670

Dátum: 27.10.2003

Autori: Gann Martin, Rehfinger Alwin, Schmitt Rüdiger, Märkl Robert

MPK: C07C 29/50, C07C 45/33, C07C 27/12...

Značky: protiprúde, produktov, oxidačných, přípravy, cyklohexanu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy oxidačných produktov cyklohexánu katalytickou oxidáciou plynmi, obsahujúcimi kyslík v kvapalnej fáze pri zvýšenej teplote, pričom sa plyny privádzajú rovnomerne do kontaktu s plynmi obsahujúcimi kyslík, a kvapalný cyklohexán a plyny obsahujúce kyslík sa vedú v protiprúde cez reakčnú zónu pomocou viacerých dýz a reakčná zóna je rozdelená na viacero komôr pomocou perforovaných kovových platní tak, že sa v reakčnej zóne...

Použitie sklenených kompozícií na prípravu zubných sklenených implantátov a podporných implantátov a spôsob výroby sklenených implantátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283669

Dátum: 27.10.2003

Autor: Németh László

MPK: A61C 13/00, C03C 3/091, A61K 6/02...

Značky: podporných, výroby, použitie, kompozícií, spôsob, přípravu, zubných, sklenených, implantátov

Zhrnutie / Anotácia:

Sklenený materiál obsahuje vysoké percento oxidu boritého, čo umožňuje znížiť obsah alkalického oxidu. Takto získané zubné sklenené implantáty sú biokompatibilné a môžu sa použiť na prípravu zubných mostíkov, najvýhodnejšie vtedy, keď chýba vedľajší zub ako podpora na mostík.

Fungicídne zmesi a spôsob ničenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 283668

Dátum: 27.10.2003

Autori: Strathmann Siegfried, Müller Bernd, Scherer Maria, Hampel Manfred, Schelberger Klaus, Saur Reinhold, Ammermann Eberhard, Sauter Hubert, Lorenz Gisela, Leyendecker Joachim

MPK: A01N 47/44, A01N 37/50, A01N 47/24...

Značky: fungicidně, zmesí, spôsob, ničenia, škodlivých

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa fungicídna zmes, ktorá ako účinné zložky obsahuje oximéterkarboxylát vzorca (Ia) alebo jeho soľ, alebo adukt, a/alebo karbamát vzorca (Ib), v ktorom X znamená CH alebo N, n predstavuje 0, 1 alebo 2 a R znamená halogén, C1-C4-halogénalkyl alebo jeho soľ, alebo adukt, pričom zvyšky R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2, a iminoktadín vzorca (II) alebo jeho soľ, alebo adukt v synergicky účinnom množstve. Opísané je i použitie týchto...

Deriváty [6,7-dihydro-5H-imidazo[1,2-a]imidazol-3-sulfonylamino]-propiónamidu a ich použitie ako inhibítorov interakcie CAM a leukointegrínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1238

Dátum: 27.10.2003

Autori: Kim Jin Mi, Kelly, Lemieux

MPK: A61K 31/4164, C07D 487/00, A61P 37/00...

Značky: interakcie, 6,7-dihydro-5h-imidazo[1,2-a]imidazol-3-sulfonylamino]-propiónamidu, použitie, inhibítorov, deriváty, leukointegrínov

Text:

...Immunology Today, 1994, 15, 251-255). Významnejšie je zistenie, že protilátky namierenê proti ICAM-1 sú účinné in vivo ako protizápalové činidlá pri humánnych ochoreniach, ako rejekcia aloštepu obličiek a reumatoidná artritída (Rothlein, R. RScharschmidt, L, in Adhesion Mblecules Wegner, C. D., Ed. 1994,1-8, Cosimi, C. B. et al, J. Immunol 1990, 144, 4604-4612 and Kavanaugh, A. et al, Arthritis Rheum. 1994, 37, 992-1004) a protilátky...

Kontinuálny spôsob prípravy fruktopyranozylsulfamátových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 537

Dátum: 27.10.2003

Autori: Maryanoff Cynthia, Koch Donald, Stalzer Walter, Adkins Thomas, Cicco Charles, Feibush Penina

MPK: C07H 9/00, C07H 11/00

Značky: kontinuálny, spôsob, přípravy, derivátov, fruktopyranozylsulfamátových

Text:

...z toluénu, terc-butylmetyléteru a tetrahydrofurànu, za vzniku chlórsulfánového medziproduktu všeobecného vzorca RcHzosąci, V druhom stupni reaguje chlórsulfát všeobecného vzorca RCH 2 OSOCI s aminom všeobecného vzorca RWHZ, a to v rozpúštadle vybranom zo skupiny pozostávajúca-j z tetrahydrofuránu, terc-butylmetyléteru a nižšieho alkoholu (ako je napríklad metanol alebo etanol), čim vzniká zlúčenina0009 Jednou z nevýhod tohto spôsobu je,...