Zverejnene patenty 22.10.2003

Obklad povrchu spracovaný proti vlhkosti a spôsob výroby dielca na obklad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 194

Dátum: 22.10.2003

Autor: Lepetit Hervé

MPK: B32B 21/04, E04F 15/04

Značky: spôsob, dielca, proti, vlhkosti, obklad, spracovaný, výroby, povrchu

Text:

...na teplotu od približne 200 °C do približne 300 °C po dobu najviac rovnú 30 minút na centimeter hrúbky spracovávaného materiálu,čím sa umožní tvorba kovalentných väzieb medzi makromolekulovými retazcami zložiek vrstvy, pričom táto retifikácia sa v praxi uskutočňuje pod inertnou alebo redukčnou atmosférou, a pred vzájomným spojením chemickou cestou (typicky Iepením pod tlakom) prvej a druhej vrstvyAk spočíva spracovanie podkladovej...

Deriváty imidazolínu, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 110

Dátum: 22.10.2003

Autori: Caignard Daniel-henri, Bizot-espiard Jean-guy, Lemaitre Stéphane, Renard Pierre, Lancelot Jean-charles, Kopp Marina, Rault Sylvain

MPK: A61K 31/417, A61K 31/402, A61K 31/381...

Značky: přípravy, imidazolínu, spôsob, deriváty, farmaceutické, kompozície, obsahom

Text:

...skupina môžebyt navyše v irearoínatickej časti heteroarylu substituoxraná skupinou oxo.0005 Medzi farmaceuticky prijateľnými kyselinami je možné ako neobmedzujúce príklady menovať kyselinL 1 chlorovodíkovú, bromovodíkovú. sírovú, fosfónovú, octovú, trifluóroctovú,mliečnu. pyTohroznovú, malónovú. jantárovíi, glutárovú, fumárovíi, vínnu. maleínovú,citrónovú, askorbovú. metánsulfónovíi, gáfrovťt, atď0006 Medzi farmaceuticky prijateľnými...

7-fenyl pyrazolopyridínové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5522

Dátum: 22.10.2003

Autori: Ino Mitsuhiro, Hoshino Yorihisa, Shin Kogyoku, Shibata Hisashi, Takahashi Yoshinori, Hibi Shigeki, Fujisawa Masae, Kikuchi Koichi

MPK: A61K 31/4523, A61K 31/4353, A61K 31/5375...

Značky: pyrazolopyridínové, zlúčeniny, 7-fenyl

Text:

...CRFpeptidu drhelikálneho CRF (9-41) Psychopharmacology, 103, 2270005 CRF inhibuje sexuálne správanie sa u krýs Nature, ggg,232(l 983) CRF redukuje spánok u krýs, a tak spôsobuje poruchy spánku Pharmacol. Biochem. Behav., 26, 699 (l 987) antagonista peptidu CRF d-helikálny CRF(9-41) potláča poškodenie mozgu alebo elektroencefalografické vzruchy spôsobené ischemiou V mozgu alebo aktiváciou NMDA receptorov TIPS, 17, 166 (l 996) CRF...

Spôsob stanovenia fázy obrobku pre obrábacie nástroje a príslušné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4662

Dátum: 22.10.2003

Autori: Makiyama Tadashi, Sugata Shinsuke

MPK: B23Q 17/22, B23Q 16/00

Značky: nástroje, zariadenia, příslušné, fázy, stanovenia, obrobků, obrábacie, spôsob

Text:

...4.0009 Ďalšie uskutočnenia tohto vynálezu sú uvedene0010 Referenćnv blok zostáva pripevnenv na puzárear rozhodovani o vynútená sila od obrobku na vreteno. Zivotnosť ložiska, V ktorom je uložené vreteno, tak môže byt oredizena.puzdro vretene na uioženie špeci icky zameraného vretenepre rovnobežnv pohyb V kolmých smeroch,re jeho otá. roch osi X, Y, Z pomocou mechanizmu číslicoveho riadenia, má otačat okolori zisťovaní fázy obrobku, ktorý...

Spôsob výroby airbagov na použitie na vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3584

Dátum: 22.10.2003

Autor: Verstraeten Jean-luc Guy

MPK: B60R 21/20, B26F 1/00

Značky: spôsob, výroby, použitie, vozidlách, airbagov

Text:

...spôsob, ktorý obsahuje najprv navinutie radu nadväzujúcich plošných útvarov a nasledujúce rozvinutie radu plošných útvarov V súvislosti s uskutočnením zoslabovacej linie a/aleboPodľa jedného variantu vynálezu môžu byť plošné útvary od seba oddelene, potom potlačené a vylisované. Výroba plošnýchútvarov sama o sebe sa potom uskutočňuje racionalizovanýmspôsobom. Plošné útvary sú potom napriklad známym spôsobom navŕšené na seba a potom...

Bezpečnostné usporiadanie na separáciu hnacej hlavice stieracieho ramena na dva prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3512

Dátum: 22.10.2003

Autor: Eustache Jean-pierre

MPK: B60S 1/32, B60S 1/04

Značky: ramena, separáciu, bezpečnostné, stieracieho, hnacej, usporiadanie, prvky, hlavice

Text:

...obrázku 23, kde je zobrazený stieraci mechaniz mus po náraze a- obrázok 4 je priestorový pohľad na stierací mechanizmus podľa altemativneho uskutočnenia0012 V opise vynálezu sa bude používať zvislá, pozdĺžna a priečna orientácia v identiñkačnom systéme V, L, T, ktorý je vyznačený na obrázkoch, ale nebude obmedzujúci. 0013 Za pozdĺžny smer bude tiež považovaný smer zozadu dopredu a smer zľava doprava,pozri obrázok 1.0014 V nasledujúcom opise...

Ochranná drôtená sieť, ochranná štruktúra a použitie ochrannej drôtenej siete na konštruovanie ochrannej štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3093

Dátum: 22.10.2003

Autor: Ferraiolo Francesco

MPK: E01F 7/00

Značky: struktury, konštruovanie, struktura, sieť, ochranná, použitie, siete, ochrannej, drôtenej, drôtená

Text:

...súčasne pomocou prostriedkov konvenčných strojov, čo umožňuje, aby laná boli včlenené do drôtenej siete s použitím prostriedkovjediného postupu a aby boli rozmiestňované podľa vopred stanovenej schémy.0010 Podľa ďalšej výnimočnosti prihlasovaného vynálezu priečne drôty a/alebo kovové laná sa môžu usporadúvať v priečnom smere vo vzťahu k drôtom a vonkajším alebo vnútorným splietaným oblastiam vymedzovaným časťami susediacich pozdĺžnych...