Zverejnene patenty 17.10.2003

Guľová skladačka bez nosného jadra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 111

Dátum: 17.10.2003

Autor: Chuang Shih-hung

MPK: A63F 9/12

Značky: skladačka, nosného, jádra, guľová

Text:

...podrobného opisu v spojení s priloženými výkresmi.Prehľad obrázkov na ýkresochObrázok 1 je rozložené perspektívne zobrazenie trojrozmernej skladačky, ktorá nie je súčasťou predloženého vynálezu, Obrázok 2 je perspektívne zobrazenie jedného dielu skladačky zobrazenejna obrázku 1, Obrázok 3 je schematické zobrazenie predstavujúce charakteristiku jednéhodielu z obrázka 2, Obrázok 4 je rozložené perspektívne zobrazenie skladačky podľapredloženého...

Substituované tetralíny a indány a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6366

Dátum: 17.10.2003

Autori: Matthews Jay, Lee Jung, Chen Xiaoli, Demarest Keith, Rybczynski Philip

MPK: C07C 271/00, A61K 31/16, C07C 275/00...

Značky: tetralíny, indány, substituované, použitie

Text:

...a heterokarbylových častí môžu byt substituované medzi 1 a 3 Substituentmi nezávisle vybranými z F, Cl, Br, I, amino, metylu, etylu, hydroxy, nitro, kyano, a metoxy.0007 Predkladaný vynález sa tiež týka kompozícii, ktoré zahrnujú jednu alebo viac zlúčenínvzorca (l) a farmaceutický prijateľný nosič alebo excipient.0008 Tieto kompozície môžu ďalej obsahovať ďalšie farmaceuticky prijateľné činidla, akosú činidlá znižujúce lipidy alebo činidlá...

Ľudské monoklonálne protilátky proti CD20

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11771

Dátum: 17.10.2003

Autori: Huang Haichun, Petersen Jorgen, Baadsgaard Ole, Parren Paul, Glennie Martin, Van De Winkel Jan, Ruuls Sigrid, Teeling Jessica Woodmill Cottage

MPK: C12N 15/63, C07K 16/30, C07K 16/28...

Značky: protilátky, monoklonálne, ľudské, proti

Text:

...preto u pacientov sú potenciálne menej imunogénne.0008 Ako je v tomto dokumente ilustrované pomocou príkladov, ľudské protilátky podľa tohto vynálezu sprostredkúvajú ničenie buniek B, ktoré exprimujú CD 20, pomocou rôznych mechanizmov. Ľudské protilátky,ktoré sa uvádzajú v jednom začlenení tohto vynálezu, vyvolávajú cytotoxicitu závislú na komplemente (CDC), napríklad prinajmenšom približne 20 lýzy sprostredkovanej CDC, pokiaľ možno približne...

Článok na elektrolytické získavanie hliníka s anódami na báze kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11480

Dátum: 17.10.2003

Autori: Nguyen Thinh, De Nora Vittorio, Duruz Jean-jacques

MPK: C25C 3/18, C25C 3/06

Značky: hliníka, získavanie, článok, anodami, kovov, báze, elektrolytické

Text:

...teplotách do 900 °C. V US patentoch6,258,247 a 6,379,512 elektrolyt ďalej obsahuje 0,004 až 0,2 hmotn. aditív prechodných kovov, aby sa ulahčilo rozpustenie oxidu hlinitého a zlepšila sa činnosť katódy.0010 US patent 5,725,744 (de Nora/Duruz) zverejňuje článok na výrobu hliníka s anódami vyrobenými z nikIu, železa a/alebo medi v elektrolyte pri teplote od 680 do 889 °C obsahujúcom 42-63 hmotn. AĺFa, do 48 hmotn. NaF, do 48 hmotn. LiF a 1...

Spôsob a zariadenie na spájanie okrajov rúrkového pleteného výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4250

Dátum: 17.10.2003

Autori: Frullini Paolo, Frullini Alberto

MPK: D04B 9/00

Značky: spájanie, rúrkového, výrobků, okrajov, spôsob, zariadenie, pleteného

Text:

...odstraňovania a sú ďalej označované tiež ako háčiky - sa pohybujú pod očkami, ktore sa majú odstraňovať a usporiadať do uzatváracej konfigurácieobr. 6 sa týka fázy zdvíhanja háčikov a spolu s nimi očiek, ktoré sa uvoľnili od ihiela prechádzajú na odstraňovacie prostriedkyobr. 7 znázorňuje zdvihanie tŕňov, ktoré sa pohybujú od ihiel, a následné zdvihanievýrobku, teraz uvoľneného od pletacej hlavy strojaobr. 8 znázorňuje fázu, v ktorej sa...

Kostný cement so zlepšenými mechanickými vlastnosťami a postup jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3827

Dátum: 17.10.2003

Autori: Jeschke Brigitte, Schilke Frank, Koch Matthias, Nies Berthold, Kübelbeck Armin

MPK: A61L 24/00

Značky: kostný, cement, postup, zlepšenými, mechanickými, vlastnosťami, výroby

Text:

...EP 581 387 (BMS) opisuje postup, pri ktorom sa polymérové častice, pripravené vyzrážaním alebo natavovaním polyméru na röntgenové kontrastné častice v ďalšom postupovom kroku vpravujú do polymérových perličiek.Spis EP 041614 (Bayer AG) uverejňuje postup, pri ktorom sa röntgenová kontrastná látka síran bamatý prevrstvuje kopolymérom (met-)akrylovej kyseliny, vyzrážaným z rozpúšťadla. Tento materiál je však v dôsledku svojho...

Substituované deriváty benzo[e][1,4]oxazino[3,2-g]izoindolu, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2187

Dátum: 17.10.2003

Autori: Coudert Gérard, Kraus-berthier Laurence, Lepifre Franck, Hickman John, Caignard Daniel-henri, Pierre Alain, Renard Pierre

MPK: A61K 31/535, C07D 265/00, C07D 498/00...

Značky: obsahom, farmaceutické, deriváty, spôsob, přípravy, kompozície, substituované, benzo[e][1,4]oxazino[3,2-g]izoindolu

Text:

...indenyl alebo indanyl, pričom každá z týchto skupín je prípadne substituovaná jednou alebo viacerými identickými alebo odlišnými skupinami, zvolenými medzi halogénom, nerozvetveným alebo rozvetveným (Cl-Ca) alkylom, nerozvetveným alebo rozvetveným (Cl-Cs) trihalogénalkylom, hydroxyskupinou, nerozvetveným alebo rozvetveným(Cl-Cs) alkoxylom a aminoskupinou, substituovanou pripadne jedným alebo dvoma nerozvetvenými alebo rozvetvenými...

Akumulátor, najmä olovený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1598

Dátum: 17.10.2003

Autori: Schellenberg Peter, Mühe Hans

MPK: H01M 10/06, H01M 2/04, H01M 2/12...

Značky: najmä, olověný, akumulátor

Text:

...vozidlá, so skrinkou vpodstate vtvare hranolu, ktorá sa skladá z krabice akumulátora vytvárajúcej nádoby článkov a krytu akumulátoraprikrývajúcieho nádoby článkov, ktorá svojou dolnou stranou je na krabicuakumulátora upevnená takým spôsobom , že nádoby článkov sú medzi sebou utesnené a skrinka je utesnená smerom von.0008 Úlohou vynálezu je vytvorit zlepšený akumulátor, ktorý má nákladovo výhodnejšie vyhotovenie krytu batérie aje vylepšený čo...

Substituované [1,4]benzodioxino[2,3-e]izoindolové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1572

Dátum: 17.10.2003

Autori: Coudert Gérard, Pierre Alain, Leonce Stéphane, Caignard Daniel-henri, Renard Pierre, Routier Sylvain, Lepifre Franck, Ayerbe Nathalie, Hickman John

MPK: A61K 31/5365, A61P 35/00, C07D 487/00...

Značky: spôsob, kompozície, přípravy, substituované, 1,4]benzodioxino[2,3-e]izoindolové, farmaceutické, deriváty, obsahom

Text:

...skupiny,R 2 predstavuje atóm vodíka, a V tom prípade R 3 predstavuje skupinu vybranú z atómu vodíka, skupiny lineámy alebo rozvetvený (Cl-Có) alkyl, aryl, lineámy alebo rozvetvený aryl(C 1-C 6)alkyl alebo SOCF 3,alebo R a R 3 tvori väzbu,R 1 predstavuje skupinu vybranú z atómu vodíka, skupiny lineámy alebo rozvetvený (C 1 C 5) alkyl, aryl, lineámy alebo rozvetvený aryl(C 1-C 5)alkyl, alebo lineámy alebo rozvetvený (Cl-Cs) alkylénový...