Zverejnene patenty 16.10.2003

Elektrický prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7466

Dátum: 16.10.2003

Autor: Hammermayer Ernst

MPK: H02B 1/015

Značky: elektricky, prístroj

Text:

...prístroja vyššie uvedeného druhu dosiahnuté význakovými znakmi nároku 1.Navrhnutými opatreniami je zaistené, že môže byť prístroj,dosadajúci na nosnú lištu, posunutý v jej priečnom smeretak ďaleko, že sa dostanú prípojnice resp. jej pripojovacieprvky mimo záber s demontovaným prístrojom, a že sa môže tento prístroj následne pohybovať kolmo k nosnej lištePritom stačí povoliť tú svorku, v ktorej je pridržiavaný pripojovací prvok prípojnice....

Kryštály inzulínových analógov a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7120

Dátum: 16.10.2003

Autor: Berchtold Harald

MPK: A61K 38/28, A61K 9/00, C07K 14/435...

Značky: spôsob, analógov, inzulínových, krystaly, výroby

Text:

...určitých vlastností, akými sú nástup účinku a samotný čas účinku. Použitím vhodných inzulínových analógov by sa preto mohlo dosiahnuť lepšie nastaveniehladiny glukózy V krvi, ktoré by bolo úzko vyvážené s prirodzenými pomermi organizmu.0009 Inzulínové analógy surýchleným nástupom účinku boli opísané vEP 02 l 4 826,EP 0 375 437 a EP 0 678 522. EP 0 214 826 sa okrem iného týka substitúcií B 27 a B 28, avšak nie v súvislosti so substitúciou B 3....

Humánne neutralizujúce protilátky anti-IFN-gama ako selektívne inhibítory dráhy IFN-gama

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10833

Dátum: 16.10.2003

Autori: Huang Haichun, Welcher Andrew, Li Yue-sheng, Chute Hilary

MPK: C07K 16/24, A61K 39/395

Značky: dráhy, inhibitory, protilátky, neutralizujúce, humánne, selektivně, anti-ifn-gama, ifn-gama

Text:

...SEKV. ID Č. 36 a CDR 1 ľahkéhoreťazca zahrnuje sekvencíu aminokyselín SEKV. ID Č. 38. 12. protilátku 1, kdeCDR 3 ťažkého reťazca zahrnuje sekvencíu aminokyselín SEKV. ID Č. 37 a CDR 1 ľahkého reťazca zahmuje sekvencíu aminokyselín SEKV. ID Č. 38.13. protílátku podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 12, kde protilátka zahrnuje ťažký reťazec a ľahký reťazec, kde ťažký reťazec zahrnuje oblasť VH, oblast CHI, oblasť C 142, a oblasť C 33 a kde...

Farmaceutický prostriedok olanzapínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2865

Dátum: 16.10.2003

Autori: Perc Stanka, Kolenc Ivanka, Banko Ivanka

MPK: A61K 9/20, A61P 25/00, A61K 31/551...

Značky: prostriedok, farmaceutický, olanzapínu

Text:

...krokmi. Napríklad aktívnu prísadu možno najskôr zmiešať so spojivom a túto zmes možno potom kombinovat so zmesou iných prísad. Celý spôsob sa výhodne uskutočňuje bez prítomnosti rozpúšťadla.Vhodnými soľami sú napríklad tie, ktoré sú uvedené v EP 0454436 B 1. Ak nie je uvedené inak, všetky percentá sú tu hmotnostné a sú vztiahnuté na celkovú hmotnosť tablety. Aktívna zložka je rovnomerne rozptýlená v matrici vytvorenej ostatnými prísadamí...

Forma na oblievanie vybavená pásom s hákmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2321

Dátum: 16.10.2003

Autor: Billarant Fabrice

MPK: A44B 18/00

Značky: hákmi, oblievanie, pásom, forma, vybavená

Text:

...vyznačená tým, že základňa je plochá, pás s hákmi má šírku menšiu ako 10 mm a plocha základne je vyrobená z takého materiálu a má takú hrúbku, že sa môže deformovat, aby zodpovedala tvarom horných okrajov vertikálnych stien, na ktorých má byt forma naoblievanie umiestnená svojou spodnou plochou.V tejto prihláške sa šírkou pása s hákmi rozumie zodpovedajúci rozmer znázornený na priečnom reze na obr. 1 vo vzdialenosti medzi hákom...

Systém na premenu veternej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2279

Dátum: 16.10.2003

Autor: Battisti Lorenzo

MPK: F03D 11/00

Značky: energie, veternej, přeměnu, systém

Text:

...ťažko predvídateľneho javu trepotania, pretože rozdelenie tlaku po povrchu lopatky môže byť veľmi odlišné od projektovaného rozdelenia) rovnako systému ako celku (havárie mostov na začiatku dvadsiateho storočiavplyvom nárazov vetra sú dobre známe z literatúry).0008 spomenuté dôvody spôsobujú zastavenie systémov na premenuveternej energie, akonáhle je zistená prítomnosť ľadu nalopatkách. Takéto zastavenia môžu mať dlhšie alebo kratšie trvania...

Spôsob a zariadenie na automatické rozpoznanie predvalku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1941

Dátum: 16.10.2003

Autori: Littooij Nico, Mueller Paul

MPK: B21C 51/00, B22D 11/12

Značky: automatické, předvalků, rozpoznanie, spôsob, zariadenie

Text:

...má byt výhodný z hľadiska nákladov a byt automatizovaný, ako i máurobit nepotrebným použitie drahých označovacích zariadení.0009 Táto úloha sa podľa vynálezu rieši význakovými znakmi spôsobového0010 Spôsob podľa vynálezu a zariadenie využívajú na identifikáciu častí odliatku opticky rozpoznateľné povrchové znaky na deliacej ploche častí odliatku, ktoré boli kvôli deleniu, nezávisle od spôsobu delenie, umiestnené na deliacu plochu. Na...

Spôsob kontroly kvality

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1876

Dátum: 16.10.2003

Autori: Micko Jan, Melz Matthias, Wang Zhiguo

MPK: G01N 29/04, G01H 1/00, G01N 29/34...

Značky: kvality, spôsob, kontroly

Text:

...že rezonancia sa pohybom pohyblivého dielusa rezonancia skutočne pozoruje, keď sa vybudzuje periodickým pohybom s rovnomerne vzrastajúcou (alebo klesajúcou) frekvenciou, preto rozhodujúcim spôsobom závisí od relatívnejfázovej polohy medzi budiacim pohybom a rezonanciou pri zhode oboch svojich frekvencii. Táto fázová poloha je však náhodnou veličinou. Preto môže dôjsť k tomu, že najmä intenzita silne tlmených rezonancií sa nezisťuje...

Skúšobná skriňa so zariadením pre temperovanie a/alebo klimatizovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8733

Dátum: 16.10.2003

Autor: Hehl Karl-heinz

MPK: B01L 1/00, G01M 7/06, G01M 7/02...

Značky: temperovanie, skúšobná, zariadením, klimatizovanie, skriňa

Text:

...hlavovou oblasťouskúšobnej skrine uskutočnené (uhybnými a tepelne izolačnevytvorenými bočnými stenami, pričom stropná pripadne hlavová oblast je upevnená na stálom ráme alebo na stene alebo strope budovy. Týmito opatreniami je zaistené, že kmitanie stolu nepôsobí na stropnú pripadne hlavovú oblasť, a preto aspoň na toto zariadenie,ktorým sa uskutočňuje temperovanie prípadne klimatizovanie skúšobného priestoru. Preto nie sú potrebné nákladné...

Homoserínové transsukcinylázy odolné voči spätnej väzbe s modifikovaným C-koncom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1531

Dátum: 16.10.2003

Autori: Pfeiffer Kerstin, Leonhartsberger Susanne, Winterhalter Christoph, Bauer Brigitte

MPK: C12N 9/10, C12N 15/09, C12P 13/00...

Značky: spätnej, homoserínové, modifikovaným, c-koncom, vazbě, voči, odolné, transsukcinylázy

Text:

...v polohe 296 sa nahradil serínom a prolín v polohe 298 sa nahradil leucínom DE-10247437 aspartát V polohe 101, príp. tyrozín v polohe 294 sa nahradil prírodnou aminokyselinou). Zmenenétyponl enzýmu. vylepšenú aktivitu v prítomnosti inhibítora L metionín a/alebo SAM. Bakteriálne kmene, ktoré obsahujú tieto zmenené proteíny, vykazovali zvýšenú produkciu L-metionínu.Je potrebné mat k dispozícii čo najviac variant homoserín-transsukcinylázy,...

Sklo ako pomocný prostriedok spekania a tvarovaný výrobok s otvorenými pórmi a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8513

Dátum: 16.10.2003

Autori: Gildenhaar Renate, Spitzer Andrea, Berger Georg

MPK: A61L 27/10, A61L 27/42, A61L 27/12...

Značky: tvarovaný, spôsob, prostriedok, výroby, pórmi, pomocný, spekania, otvorenými, výrobok

Text:

...kalcium fosfát, pričom spôsob sa vyznačuje tým, že obsahujúce 68-78 hmot. S 102, 5-12 hmot. MgO a 12-27 hmot. N 820 sa roztaví, apomelie dokiaľ sa získa veľkost zrna D 59 0,7-2 m a zmieša s ll-trikalcium fosfátom majúcim veľkosť zrna D 50 1-7,5 m, zmes dosiahne požadovaný tvar známym spôsobom atvarovaný výrobok sa vyrobí spekaním uvedenej zmesi pri teplote 1 150 a 1 350 °C, pričom veľkosť zrna B-TCP nemusí byt menší než ako je...

Obežné koleso čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1235

Dátum: 16.10.2003

Autori: Schober Martin, Feichtinger Gerald

MPK: F04D 29/18

Značky: čerpadla, koleso, oběžné

Text:

...zakrivenými lopatkami. Ako je popísané vpopisnom návode, taketo obežná koleso sa zodpovedajúce obtiažne vyrába.EP 760 428 ukazuje obežnć koleso, ktoré je na výtlačnej strane nachádzajúcej saoproti kryciemu kotúču vytvarované úplne otvorene.US 6,139,274 A ukazuje obežnć koleso s krycím kotúčom V okrajovej oblasti na nasávacej strane a s krycím kotúčom V centrálnej oblasti na výtlačnej strane. Stupnevoľnosti sú pri použití takéhoto...

Fosfáty obsahujúci materiál kostných náhrad s kryštalickými röntgenamorfnými fázami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1199

Dátum: 16.10.2003

Autori: Pauli Jutta, Berger Georg, Jäger Christian, Spitzer Andrea, Gildenhaar Renate

MPK: A61L 27/00

Značky: kryštalickými, röntgenamorfnými, materiál, kostných, obsahujúci, fosfáty, fázami, náhrad

Text:

...SiO 2 podieluTak vo vyššie uvedenej hlavnej kryštalickej fáze, ako aj V zložkách vedľajšej kryštalickej fázy môže byt V tuhých roztokoch prvok Ca nahradený Mg až do podielu 10 hmotn. , vztiahnutć na hmotnosť hotovćho materiálu.Podiel ortofosfátovej fázy ako Qg skupin môže byť výhodne v oblasti od 40 do 95 hmotn. , najmä 50 až 90 hmotn. .Podiel difosfátovej fázy ako Q. skupín môže byť výhodne v oblasti od 1 do 22 hmotn. , najmä v oblasti od 5...

Prášková zmes pre resorbovateľné kalciumfosfátové biocementy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1150

Dátum: 16.10.2003

Autori: Jäger Christian, Berger Georg, Pauli Jutta, Marx Heidi

MPK: A61L 24/00, A61L 27/00

Značky: prášková, kalciumfosfátové, biocementy, resorbovatelné

Text:

...hmotnosť práškovej zmesi, a pričom sa dázískať prášok zmiešaním na tvorbu zmesi vhodných látok, 30-55 hmotn. CaO, 35.3 50 hmotn. P 205, 1-20 hmotn. Na 2 O, 0,5-ZO hmotn. K 2 O a 0,1-5 hmotn. MgO, ako aj prípadne až do 5 hmotn. Si 02, táto zmes sa homogenizuje a suší a podrobi sa stupňovitému teplotnému spracovaniu vždy 1-2 h pri 350-450 °C, 750-850 °C a 950-1050 °C, a táto zmes sa roztaví pri 1550 až 1650 °C, pri teplote topenia sa...

Viskózny tlmič torzného kmitania s chladiacimi kanálmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1050

Dátum: 16.10.2003

Autori: Kiener Wolfgang, Sandig Jörg

MPK: F16F 15/16

Značky: kanálmi, kmitania, viskózny, tlmič, chladiacimi, torzného

Text:

...kotúča. Kotúč ventilátora je konštrukčne jednoduchým a lacným spôsobom vyrobený z tenkého plechu s dobrou tepelnou vodivosťou, pričom chladiace kanály sa vystrihávajú na dvoch - vztiahnuté k osi otáčania tlmiča tangenciálnych stranách a hlboko sa ťahajú z roviny kotúča chladiča von na spôsob klenby. Pozdĺžne rozprestretie každého chladiaceho kanála je tak trvalo menšie než šírka kotúča. Radenie vyklenutých chladiacich kanálov po celej...

Deriváty 3-(cyklopenten-1-yl)-benzyl alebo 3-(cyklopenten-1-yl) heteroarylmetyl-amínu a ich použitie ako liečiva na liečenie schizofrénie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 855

Dátum: 16.10.2003

Autori: Colpaert Francis, Cuisiat Stéphane, Vacher Bernard, Koek Wouter

MPK: A61P 25/00, C07C 47/52, A61K 31/343...

Značky: liečivá, 3-(cyklopenten-1-yl, liečenie, 3-(cyklopenten-1-yl)-benzyl, použitie, deriváty, schizofrénie, heteroarylmetyl-amínu

Text:

...môžu okrem iného čeliť katalepsii (J.Neural Transm. 1991,83(l-2), 43-53) J.PharmaCol.Exp.Ther. 1993, 265(1), 207-17zvyšovať uvoľňovanie dopamínu a acetylcholínu V prefrontálnom kortexe (Brain.Res. 2002, 936, 34-42) sú to vlastnosti, ktoré konvenčné látky nevykazujú a o ktorých sa súdi, že prispievajú k antideficitnej aktivite liekov nazývaných atypickými (J. Psychopharmacol. 2001, 15(1) 37-46). Nakoniec aj anxiolytické a antidepresívne účinky...

Sedací nábytok, hlavne kreslo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 736

Dátum: 16.10.2003

Autor: Filz Dieter

MPK: A47C 7/00, A47C 4/00, A47C 3/20...

Značky: hlavne, nábytok, sedací, křeslo

Text:

...nakloniť okolo vodorovnej osi vprednej oblasti sedacieho nábytku smerom nahor na prednú stranu sedacieho nábytku. Jedno uskutočnenie vynálezu upravuje posuvné vedenie pre plochu na nohy. Posuvné vedenie je výhodné vtom, že ho je možné0016 Na uskutočnenie prestaviteľnej hĺbky sedadla upravuje jedno uskutočnenie vynálezu operadlo, ktoré je možné usporiadať v rôznych vzdialenostiach od predného okraja plochy na sedenie. To môže byť...

Materiál kostnej náhrady s kryštalickými a amorfnými fázami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 489

Dátum: 16.10.2003

Autori: Berger Georg, Jäger Christian, Spitzer Andrea, Pauli Jutta, Gildenhaar Renate

MPK: A61L 27/00

Značky: amorfnými, kostnej, kryštalickými, náhrady, fázami, materiál

Text:

...obsahuje 30 až 99,9 hmotn. hlavnej kryštalickej fázy, ktorá pozostáva z Ca 2 K 1.×Na 1 ×(PO 4)g, kde x 0,1 až 0,9, a ako vedlajšiu kryštalickú fázu, vztiahnuté na celkovú hmotnost hotového-3 pozostáva z Na 2 CaP 207, K 2 CaP 2 O 7, Ca 2 P 2 O 7 a ich zmesi, a pričom röntgenamorfné fázy tvoria popri hlavnej kryštalickej fáze celkove 0,1 až 70 hmotn. , vztiahnuté na celkovú hmotnosť hotového materiálu, a dá sa získať zmiešaním...