Zverejnene patenty 15.10.2003

Protilátky, ktoré viažu bunkovo asociované CA 125/0772P a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18696

Dátum: 15.10.2003

Autori: Soltis Daniel, Albone Earl

MPK: C07H 21/04, C07K 16/00, A61K 39/395...

Značky: spôsoby, asociované, protilátky, použitia, bunkovo, viažu

Text:

...asociovanej forme, t.j. produkujú tiež bunkovo asociované CA 125/0772 P. Predložený vynález je sčasti ďalej založený na zistení, že sa protilátky a antigén-viažuce fragmenty protilátok,ktoré prednostne viažu bunkovo asociované CA 125/0772 P v porovnaní s uvoinenými CA 125/0772 P dajú pripraviť a že sa takéto protilátky, alebo antigén-viažuce fragmenty protilátok, dajú napríklad použiť na prevenciu,ošetrovanie, liečenie alebo zlepšovanie...

Spôsob kontroly výkonových polovodičových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6230

Dátum: 15.10.2003

Autori: Lehmann Jan, Herzer Reinhrad, Pawel Sascha, Netzel Mario

MPK: G01R 31/02, G01R 31/26, G01R 31/28...

Značky: polovodičových, prvkov, spôsob, výkonových, kontroly

Text:

...prvku,napriklad V prípade IGBT ako vodiaca plôška riadiacej elektródy(ll). spojenia s izolovanou medenou plochou (16, 18, 19) podložky DCB sa realizujú drôtovými spojmi (12, l 3, l 4). Drôtenéspoje majú pritonx taktiež rozličné funkcie. Spojovacie drôtypotrebné na vedenie hlavného prúdu sa označujú ako spojovacie drôty emitora (14), spojovacie drôty potrebné pre aktivačné zapojenie sa označujú ako spojovací drôt riadiacej...

Miestne špecifické inkorporovanie keto aminokyselín do proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5743

Dátum: 15.10.2003

Autori: Schultz Peter, Wang Lei

MPK: C12N 15/67, C12N 9/00, C12P 21/00...

Značky: specifické, miestne, inkorporovanie, aminokyselin, proteínov

Text:

...Polypeptid podľa vynálezu obsahuje umelý(napríklad umelo pripravený anie prirodzene sa vyskytujúci) polypeptíd obsahujúci aminokyselinu ako je uvedené v SEQ ID NO. 18-20, a/alebo konzervatívne varianty. Polynukleotid podľa vynálezu obsahuje umelý polynukleotíd, ktorý kóduje polypeptid obsahujúci aminokyselinu ako je uvedené v SEQ ID NO. 18-20.-3 0019 Vektory obsahujúce polynukleotid podľa vynálezu sú tiež v rozsahu vynálezu. Napriklad...

Spôsob syntézy benzimidazolovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3749

Dátum: 15.10.2003

Autor: Gustavsson Anders

MPK: C07D 401/00

Značky: benzimidazolovej, spôsob, zlúčeniny, syntézy

Text:

...(Ic) za alkalických podmienok, napriklad sa pripraví alkalický vodný roztok metmerkazolu (Ic) azmieša sa s pyrmetylchloridom (Ib). Reakciu je výhodné uskutočňovať pri teplote 30 °C až 60 °C počas dlhšieho času. Metmerkazol (Ic) sa pridáva približne v stechiometrickom množstve vzhľadom na pyrmetylchlorid (Ib). Spôsob podľa predkladaného vynálezu sa môže tiež použiť v kombinácii s katalyzátorom fázového prenosu,napriklad skvartérnym amínom, ako...

Protilátky, ktoré viažu bunkovo asociované CA 125/0772P a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9467

Dátum: 15.10.2003

Autori: Albone Earl, Soltis Daniel

MPK: C07H 21/04, A61K 39/395, C07K 16/00...

Značky: asociované, protilátky, použitia, viažu, spôsoby, bunkovo

Text:

...1116130 eintigén-viažuci tiragment protilátky podľa vynálezu viaže opakujúcuoblast znázornenú v SEKV. lD. Č. l alebo SEKV. 1 D. Č. 2.| 00 l 0 | V rámci prveho uskutočnenia protilátka alebo antigćn-viažuci fragment protilátky podľa vynálezu vykazuje, v rámci koinpetitívnej analýzy ELISA (ELISA Competition Assay), nižšiu než približne 259/0, nižšiu než jaribližne 209/0, nižšiu než približne 15, nižšiu než približne 1096, alebo nižšiu než...

Konfekčný bubon na výrobu plášťov pneumatík s ohŕňacím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2155

Dátum: 15.10.2003

Autori: Slots Anthonie, Grolleman Henk-jan

MPK: B29D 30/20

Značky: konfekčný, ohŕňacím, bubon, plastov, pneumatik, mechanizmom, výrobu

Text:

...konfekčný bubon podľa preambuly nároku 1, je navrhnuté zlepšenie, V ktorom podporné prostriedky môžu byť vytvorené podpornou rovinou, ktorá môže byť posunutá pozdĺž ramena, a ktorá sa v konečnej polohe môže roztiahnuť ponad celý ohŕňacívalec, alebo s pomocou podporného pásu voľne cirkuluje ponad ohŕňací valec a ponad valec spatne umiestnený na ramene. Tieto riešenia sa môžu V princípe použiť, ale pre ich zložitosť sa môžu vyskytnúť...

Spôsob regulácie termodynamického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9137

Dátum: 15.10.2003

Autori: Wintrich Franz, Richter Péter

MPK: F23N 5/08

Značky: zariadenia, spôsob, termodynamického, regulácie

Text:

...termodynamicke zariadenie, ktoré je regulované spôsobom podľa vynálezu, má okrem pece a najmenej jedného dopravného zariadenia, hlavne mlecieho stroja alebo čerpadla, ktorému sú priradené najmenej dva horáky, najmenej jedno meracie zariadenie, výhodne však jedno meracie zariadenie pre každý horák. Palivom pre elektráreň je výhodne uhlie, môžu však byť použité tiež iné, hlavne pevné palivá, tiež ako prímes.(0010) Následne je vynález...

Spôsob a zariadenie na výrobu viacvrstvového spojivového výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1638

Dátum: 15.10.2003

Autori: Wood Matthew James, O'keefe Samantha Jane, Wicht Andreas

MPK: B28C 5/00, B28B 19/00, C04B 40/00...

Značky: viacvrstvového, výrobků, zariadenie, spôsob, výrobu, spojivového

Text:

...alebo0011 Urýchľovač sa môže pridať do kaše na vstupe do výpustu nádrže miešačky. Je to výhodné, pretože vnášanie urýchľovača na vstupe do výpustu umožňuje, aby sa urýchľovačzmiešal s kašou z miešačky skôr, než sa prenesie na papierový alebo lepenkový podklad.0012 Tiež je výhodné, keď sa urýchľovač mieša s kašou bez toho, aby sa nutne spájal s kašou v samotnej Iniešačke, ako je tomu pri známych spôsoboch. Turbulencia zmesí na vstupe dovýpustu...

Zmena väzbových afinít k FcRn alebo sérových polčasov protilátok mutagenézou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8224

Dátum: 15.10.2003

Autori: Vasquez Maximiliano, Tso Yun, Hinton Paul, Tsurushita Naoya

MPK: C07K 16/00, C07K 16/28

Značky: protilátok, väzbových, polčasov, sérových, mutagenézou, zmena, afinít

Text:

...endotelovými bunkami prostrednictvom nešpecifíckej pinocytózy a potom vstupujú do kyslých endozómov. FcRn viaže IgG v kyslom pH (6,5)v endozómoch a uvoľňuje lgG v bázickom pH (7,4) do krvného riečištia. V dôsledku toho FcRn chráni IgG pred lyzozomálnou degradačnou dráhou. Keď sa znížia sérové hladiny IgG, je pre väzbu lgG dostupných viac FcRn molekúl,takže je zachránené zvýšené množstvo IgG. Naopak, pokiaľ sa sérové hladiny lgG...

Žalúziové zakrývanie pre opravárske alebo montážne jamy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 781

Dátum: 15.10.2003

Autor: Balzer Hans

MPK: E04H 5/00

Značky: žalúziové, opravárske, montážne, zakrývanie

Text:

...Aby sa vyhlo treciemu párovaniu medzi rovnakými materiálmi aj na čelnejstrane, trochu jednoduchšie riešenie spočíva V tom, že vložky klzných ložísk sú vytvorené také dlhé azasadené do príslušných otvorov ložiska, aby vždy nepatme prečnievali na strane čela cez podpemú kladku a/alebo záberové puzdro reťazového kolesa.(0009) Vložky klzného ložiska pozostávajú prednostne zo spekaného materiálu s taškami pre mazadlo. Tieto sú pred montážou...

Prípravok s regulovaným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14300

Dátum: 15.10.2003

Autori: Akiyama Yohko, Nagahara Naoki, Kurasawa Takashi, Bando Hiroto

MPK: A61K 9/20, A61K 9/28, A61K 31/4439...

Značky: uvoľňovaním, regulovaným, prípravok

Text:

...je vonkajšia vrstva tobolky potiahnutá enterickým poťahom po zatavení obsahov tobolky. USA patent č. 5 814 338 A sa týka zlepšenia stability obsahov naplnenej tobolky použitím tobolky, ktorej vonkajšie a vnútorné vrstvy sú potiahnuté. Spis W 0 98/50019 A sa týka tobolky, ktorej šupka je oddelená bariérou medzi jadrom tablety a vonkajším enterickým poťahom, enterický poťah je uložený na tobolke.0011 USA patent č. 6159 499 A sa týka prípravku,...