Zverejnene patenty 13.10.2003

Peptidy, ktoré viažu proteín fosfatázu 2A a polynukleotidy, ktoré ich kódujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7383

Dátum: 13.10.2003

Autori: Cayla Xavier, Garcia Alphonse Villa Du Théatre, Rebollo Angelita, Dessauge Frédéric

MPK: A61P 35/00, A61K 38/17, A61K 38/16...

Značky: fosfatázu, peptidy, polynukleotidy, proteín, viažu, kódujú

Text:

...dočasne spojit Bd-2. Využitie takého dočasného mutanta (kde alanínové reziduum nahrádza serin 70) naznačuje, že väzba PP 2 A a Bcl-2 vyžaduje serin 70, ktorý by preto mohol byt súčasťou väzby. Autori navrhujú dynamický regulačný mechanizmus, kde by PP 2 A bola Bcl-2 fosfatáza opačná k Bcl-2 kinázam,napriklad PKC (pre diskusiu pozri García A a ko|.PP 1 a PP 2 A ser/thr fosfatázy vrámci apoptózy (2001),Med/Sci 17, 1214-1216.0023 Prítomnosť...

Chemický medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6954

Dátum: 13.10.2003

Autor: Cladingboel David

MPK: C07D 498/00

Značky: chemicky, medziprodukt

Text:

...Rz-OH a činidlom,ktore podporuje, alebo činidlom, ktoré v kombinácii podporuje, prešmyk a oxidáciu zlúčeniny vzorca IV na izokyanátový medziprodukt, ktorý potom môže reagovať s alkoholom vzorcaRz-OH, kde R 2 je rovnaké, ako sa definovalo vyššie.0008 Vyššie uvedená prihláška sa týka aj spôsobu prípravy zlúčeniny všeobecného vzorca I, v ktorom R 1 je H, ktorý zahŕňa prípravu zodpovedajúcej zlúčeniny vzorca I, v ktorom R 1 je skupina chrániaca...

Elektrický stroj s uložením rotora integrovaným do statora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4212

Dátum: 13.10.2003

Autor: Hussam Helmi

MPK: H02K 5/15

Značky: integrovaným, rotora, uložením, stroj, elektricky, statora

Text:

...na hriadeli rotora, uložený V statore prostredníctvom ložiskového štítu. Stator má pritom na svojich vnútorných vŕtaniach vybrania, doktorých zasahuje axiálny nástavec ložiskového štítu.Zo spisu EP 1 018 796 A 2 je známy elektromotor, u ktorého je rotor uložený V statore prostredníctvom ložísk pomocou ložiskovêho štítu. Tento ložiskový štít sa pritom opiera oRiešenie navrhnuté podľa vynálezu týkajúce sa integrovania uloženia rotora do statora...

Vodotesná a priedušná podošva pre topánky a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4061

Dátum: 13.10.2003

Autori: Polegato Moretti Mario, Ferrarese Antonio

MPK: A43B 7/00

Značky: výroby, vodotesná, priedušná, spôsob, topánky, podošva

Text:

...schopnú konkurencie.0021 Ďalším predmetom je vytvoriť. podošvu, ktorá môže byť vyrobená známymi0022 Vsú 1 ade svynálezom je tu vytvorená vodotesná priedušná podošva pre topánky a spôsob jej výroby, ako sú definované v pripojených patentových nárokoch.Stručný opis ýkresov 0023 Ďalšie vlastnosti a výhody vynálezu sa stanú lepšie zrejmé zpodrobného opisu niektorých jeho uskutočnení, objasňovaných prostredníctvom neobmedzujúceho príkladu...

Acylové deriváty 5-(2-(4-(1,2 benzizotiazol-3-yl)-1-piperazinyl)etyl)-6-chlór-1,3-dihydro-2H-indol- 2-ónu, ktoré vykazujú neuroleptickú účinnosť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3023

Dátum: 13.10.2003

Autori: Norris Timothy, Colon-cruz Roberto

MPK: C07D 417/00, A61K 31/428, A61P 25/00...

Značky: 5-(2-(4-(1,2, 2-ónu, deriváty, vykazujú, neuroleptickú, účinnost, acylové, benzizotiazol-3-yl)-1-piperazinyl)etyl)-6-chlór-1,3-dihydro-2h-indol

Text:

...Predmetný vynález sa tiež týka spôsobu prípravy zlúčeninyr ,co R c-(cH,) s 2 o . zahrňujúci reakciu zlúčeniny všeobecného vzorca ll jj n .Hcr 5 Cl t o v //C-(CH-CO,Rs bázickovu látkou. Podľa predmetného vynálezu je možné zlúčeninu všeobecného vzorca II pripraviť reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca Ill2 s alkoholom všeobecného vzorca R-OH v prítomnosti koncentrovanej kyselinychlorovodíkovej, kde M je Ba alebo Ca a R je...

Presný diskový podmietač a jeho bezpečnostné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2687

Dátum: 13.10.2003

Autor: Evin Michel

MPK: A01B 15/00, A01B 23/00, A01B 21/00...

Značky: bezpečnostné, zariadenie, přesný, podmietač, diskový

Text:

...nezávisle za sebou a oscilujú Vzhľadom k nosnému podvozku, pričom toto zariadenie je Zabudovateľné medzi podvozok a disk tak, aby umožnilo vertikálne uvoľnenie disku vprípade, ak tlak pôsobiaci na disk presiahne predurčenú hodnotu, a následne návrat disku do pracovnej polohy, pričom zariadenie tvorí klinová pružina pozostávajúca aspoň z jeden a pol špirály, kde táto pružina má jeden koniec priamo alebo pomocou spojovacieho kusu...

Použitie epotilónových derivátov na ošetrenie hyperparatyroidismu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1673

Dátum: 13.10.2003

Autor: Woltering Eugene

MPK: A61P 35/00, A61P 5/00, A61K 31/427...

Značky: hyperparatyroidismu, derivátov, použitie, ošetrenie, epotilónových

Text:

...paratyroidnej hyperplázieaparatyroidného karcinómu, výhodnejšie rekurentného alebo perzistentného paratyroidného adenómu, paratyroidnej hyperplázie a paratyroidného karcinómu.Symptómy vyvolané hyperkalcémiou môžu ohrozovať život. Toto platí hlavne o paratyroidnom karcinome, pri ktorom pacienti zvyčajne zomierajú kvôli nekontrolovanej hyperkalcémii.Jedno uskutočnenie predloženého vynálezu sa týka kontroly hyperkalcémie spôsobenej paratyroidným...

Kompozitné teleso a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1619

Dátum: 13.10.2003

Autori: Partsch Uwe, Günther Herbert, Otschik Peter, Kretschmar Christel

MPK: H05B 3/42

Značky: spôsob, výroby, těleso, kompozitné

Text:

...v tvrditeľná V lučovaním má tú vlastnosť že ri ochladzovaní sa Y Y , p vytvarajuintermetalické vylúčeniny, ktoré okrem zmenšenia objemu vyplývajúceho čisto zteploty vedúk pokračujúcej redukcii objemu oceľového telesa. Vylučovaním vytvrdíteľná oceľ sa teda pri procese stamutia zmršťuje, takže sa po vytvrdnutí posilňuje tlakové predpätie predtým na povrch základného telesa naneseného vyhrievacieho povrstvenia. Povrstvenie je stále trvalo pevne...

Spôsob prípravy asfaltovej kompozície hustého stupňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 283646

Dátum: 13.10.2003

Autori: Stoker Dirk Adriaan, Hendriks Henricus Engelbertus Johannes

MPK: C08L 95/00, E01C 7/18

Značky: hustého, kompozície, spôsob, stupňa, přípravy, asfaltovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy asfaltovej kompozície hustého stupňa majúcej obsah pórov nie viac ako 10 % spočíva v tom, že sa pridáva tvrdý spojivový komponent s penetráciou nižšou ako 50 dmm k zmesi neemulzifikovaného mäkkého spojivového komponentu s viskozitou nižšou ako 300 mPa.s a agregátu pri teplote nižšej ako 140 °C.

Spôsob výroby amoniaku a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283645

Dátum: 13.10.2003

Autor: Gam Eric Andreas

MPK: C01C 1/04

Značky: amoniaku, vykonávanie, výroby, tohto, spôsobu, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby amoniaku pri zvýšenom tlaku a teplote zahŕňa vedenie procesného prúdu zo syntézneho plynu na výrobu amoniaku postupne aspoň troma katalyzátorovými lôžkami a v týchto lôžkach sa syntézny plyn nechá reagovať. Čiastočne zreagovaný syntézny plyn opúšťajúci katalyzátorové lôžka sa bezprostredne chladí výmenou tepla vo výmenníkoch tepla usporiadaných medzi každým katalyzátorovým lôžkom a odťahuje sa vytekajúci produkt, ktorý je...

Bunka poskytujúca expresiou proteínovej membrány viazaný chimérny receptor, chimérny receptor, vektor, DNA a protilátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 283643

Dátum: 13.10.2003

Autori: Romeo Charles, Kolanus Waldemar, Seed Brian

MPK: A61K 38/16, C07K 17/02, C07K 14/00...

Značky: receptor, protilátka, vektor, viazaný, expresiou, poskytujúca, buňka, chimérny, proteínovej, membrány

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná bunka, ktorá expresiou poskytuje proteínovou membránou viazaný chimérny receptor obsahujúci: a) extracelulárnu časť schopnú špecificky rozpoznávať a viazať infekčné činidlo, bunku, infikovanú infekčným činidlom, nádorovú alebo rakovinovú bunku alebo autoimúnne generovanú bunku, b) intracelulárnu alebo transmembránovú časť odvodenú od T bunkového receptora zeta, eta, CD3 delta alebo T3 gama proteínu, Fc receptora gama proteínu alebo B...

Fungicídne zmesi na báze amidových zlúčenín a tetrachlórizoftalonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283641

Dátum: 13.10.2003

Autori: Eicken Karl, Schelberger Klaus, Scherer Maria, Strathmann Siegfried, Hampel Manfred, Lorenz Gisela, Ammermann Eberhard

MPK: A01N 43/40

Značky: zlúčenín, zmesí, amidových, báze, tetrachlórizoftalonitrilu, fungicidně

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané fungicídne zmesi obsahujúce ako účinné zložky: a) amidovú zlúčeninu všeobecného vzorca (Ib), v ktorom R4 znamená halogén a R11 predstavuje fenyl, ktorý je substituovaný halogénom a b) tetrachlórizoftalonitril vzorca (II) v synergicky účinnom množstve.

Zariadenie na demontáž a montáž nemagnetických obručí rotora generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283639

Dátum: 13.10.2003

Autori: Novák Petr, Novák Pavel

MPK: H02K 15/02

Značky: generátora, obručí, nemagnetických, zariadenie, montáž, demontáž, rotora

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie umožňuje umiestniť nemagnetickú obruč (2) pri následnej montáži do zaručene správnej polohy, v ktorej bola pred demontážou. Zariadenie pozostáva z oporného prvku (3) odnímateľne upevneného na teleso (11) rotora (1) alebo jeho ložiskový čap (12). Je opatrené aspoň jedným lineárnym silovým členom (4). Ďalej pozostáva z držiaka (5) odnímateľne upevniteľného na nemagnetickej obruči (2) a prispôsobeného na spojenie s mačkou (6) pozdĺžne...

Spôsob výroby esterov kyseliny malónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 283638

Dátum: 13.10.2003

Autori: Hildbrand Stefan, Hanselmann Paul

MPK: C07C 51/00, C07C 67/00, C07C 55/08...

Značky: kyseliny, výroby, esterov, malónovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Estery kyseliny malónovej všeobecného vzorca (I), kde R znamená C1-10-alkyl, C3-10-alkenyl alebo aryl-C1-4-alkyl, sa vyrábajú tak, že sa na alkalickú soľ kyseliny malónovej pôsobí halogenidom všeobecného vzorca (II), kde R má uvedený význam a X znamená chlór, bróm alebo jód, v prítomnosti vody a fázovotransferového katalyzátora.

Substituované chinoxalín-2,3-diónové deriváty, farmaceutický prípravok obsahujúci tieto deriváty, ich medicínske použitie a medziprodukt na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283637

Dátum: 13.10.2003

Autor: Nikam Sham

MPK: C07F 9/6509, C07C 229/18, C07D 241/44...

Značky: použitie, chinoxalín-2,3-diónové, výrobu, farmaceutický, tieto, deriváty, prípravok, substituované, obsahujúci, medziprodukt, medicínske

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované chinoxalín-2,3-dióny všeobecného vzorca (I), ktoré sú použiteľné ako neuroprotekčné činidlá medziprodukty na ich prípravu farmaceutické kompozície, ktoré obsahujú zlúčeniny podľa vynálezu ako účinnú látku, a ich medicínske použitie. Zlúčeniny podľa vynálezu sú glutamánovými antagonizujúcimi činidlami a možno ich použiť na liečenie mŕtvice, mozgovej ischémie alebo mozgového infarktu, spôsobených tromboembolickou alebo hemoragickou...

Deriváty dekahydroizochinolínkarboxamidu, farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283636

Dátum: 13.10.2003

Autori: Kobayashi Takuo, Reich Siegfried, Zhang Kanyin, Varney Michael, Albizati Kim

MPK: A61K 31/47, C07D 217/22

Značky: přípravky, deriváty, farmaceutické, dekahydroizochinolínkarboxamidu, obsahujú, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty dekahydroizochinolínkarboxamidu všeobecného vzorca (I)
farmaceutické prípravky vhodné na liečenie pacientov infikovaných vírusom HIV, ktoré ako účinnú látku obsahujú zlúčeniny podľa vynálezu, a ich medicínske použitie.

Cigareta s filtrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283635

Dátum: 13.10.2003

Autori: Schäfer Sabine, Knorr Solvey, Peters Gunther

MPK: A24D 1/00, A24D 3/04

Značky: filtrom, cigareta

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je cigareta s filtrom s povrazcom tabaku obklopeným cigaretovým papierom, ktorý má priemer 5 mm až 7 mm, s výťažnosťou dymu maximálne 1 mg kondenzátu, s filtračným prvkom zo strany tabaku s relatívnou retenciou väčšou než 90 %, s filtračným prvkom zo strany úst s relatívnou retenciou menšou než 10 % a s vetracou zónou prebiehajúcou v obvodovom smere v obalovom a poťahovom papieri, ktorá sa nachádza v určitom odstupe od konca filtra zo...

Butadiénový, aminobutadiénový a pyrolidínový derivát a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283634

Dátum: 13.10.2003

Autori: Ohmizu Hiroshi, Ohgiku Tsuyoshi, Ohtani Akio, Sai Hiroshi, Murakami Jun

MPK: A61K 31/40, C07C 235/34, C07C 69/602...

Značky: derivát, pyrolidínový, aminobutadiénový, přípravy, butadiénový, spôsoby

Zhrnutie / Anotácia:

Butadiénový derivát všeobecného vzorca (1-a), aminobutadiénový derivát všeobecného vzorca (1-b) a pyrolidínový derivát všeobecného vzorca (2) a ich farmaceuticky prijateľné soli
spôsoby ich prípravy a ich konverzia na farmaceuticky prijateľné soli.

Farmaceutický prípravok obsahujúci ACE inhibítor ramipril a dihydropyridínovú zlúčeninu, spôsob výroby farmaceutického prípravku a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283633

Dátum: 13.10.2003

Autori: Sickmüller Alfred, Nilsson Berit, Sandberg Anders, Lundberg Per Johan, Bauer Brigitte, Karlsson Christer

MPK: A61K 9/22, A61K 31/44, A61K 38/05...

Značky: použitie, výroby, ramipril, dihydropyridínovú, přípravků, spôsob, inhibitor, farmaceutický, prípravok, zlúčeninu, obsahujúci, farmaceutického

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok, ktorý je kombináciou ACE inhibítora ramiprilu a kalciového antagonistu - jednej zo zlúčenín dihydropyridínového typu - felodipínu, nitrendipínu, nifedipínu a lacidipínu. Farmaceutický prípravok je na použitie v terapii a liečbe hypertenzie.

Farmaceutická kompozícia obsahujúca modafinil s definovanou veľkosťou častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 283632

Dátum: 13.10.2003

Autori: Corvari Vincent, Grebow Peter, Stong David

MPK: A61K 9/16, A61K 31/165

Značky: farmaceutická, veĺkosťou, kompozícia, definovanou, částic, obsahujúca, modafinil

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie modafinilu, kde častice modafinilu majú meridián veľkosti častíc 2 až 60 mikrometrov, na výrobu farmaceutickej kompozície na úpravu somnoletného stavu u cicavca, zahrnujúcom podávanie 50 až 700 miligramov uvedených častíc modafinilu tomuto cicavcovi.

Prírez na cigaretové balenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283631

Dátum: 13.10.2003

Autori: Meier Uwe, Friedrich Detlef, Schoch Reinhard

MPK: B65B 19/24, B65D 85/10

Značky: balenie, přířez, cigaretové

Zhrnutie / Anotácia:

Prírez na cigaretové balenie s vnútorným dielom a plášťom (4), s prednou stranou (12), zadnou stranou, dnom (6), vekom (8) a bočnými úsekmi (16, 18) spájajúcimi prednú stranu (12) a zadnú stranu, ako aj s trhacou hranou (10). Bočné úseky (16, 18) sú vybavené vopred vyryhovanými drážkami (17) na umožnenie polkruhového prehnutia vnútorného dielu a plášťa (4). Vynález sa ďalej týka spôsobu výroby cigaretového balenia z tohto prírezu.

Adukty epoxidových živíc a kyselín odvodených od fosforu, ako i spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1142

Dátum: 13.10.2003

Autori: Gmoser Johann, Feola Roland

MPK: C08G 59/00, C09D 5/00, C09D 163/00...

Značky: výroby, spôsob, kyselin, adukty, odvodených, fosforu, živíc, epoxidových

Text:

...hranična hodnota Staudingerovej funkcie J., pri klesajúcej koncentrácii ašmykovom napätí, pričom J. je zmena relativnej viskozity vztiahnutá na hmotnostnú koncentráciu Ba mg/rozpustenej látky B (s hmotnosťou m 5 látky v objeme V roztoku), teda J(n.-1)ll 3 a. Pritom znamená n,-1 relatívnu zmenu viskozity. podľa n-1(n-ns)/ 11,. Relativna vískozila n, je kvocient z viskozity n skúšaného roztoku a viskozity n, čistého rozpúšťadla. (Fyzikálny...

Prostriedok s deštruktívnym účinkom na zhubné nádory a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 914

Dátum: 13.10.2003

Autori: Herwig Ralf, Groke Karl, Ferdinand Peter

MPK: A61K 31/045, A61K 31/341, A61K 31/185...

Značky: výroby, nádory, prostriedok, zhubné, deštruktívnym, spôsob, účinkom

Text:

...(l-2) 1-6 sa popisuje, že podávanie zlúčenín selénu, a to seleničitanu sodného, pacientom, ktorí trpia zhubným mozgovým nádorom, vedie k zlepšeniu celkového zdravotného stavu pacientov, že sa medzi iným u všetkých ošetrovaných pacientov dostavuje aj zlepšenie počtu erytrocytov, zlepšenie hodnôt hemoglobínu a počtu trombocytov. 76 týchto pacientov okrem toho pociťovalo ubúdanie nepríjemných vedľajších účinkov. Ako obzvlášť výhodná sa opisuje...

Zariadenie na ručnú akceleráciu inštalované nad volantom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 863

Dátum: 13.10.2003

Autor: Venturini Sandro

MPK: B60K 26/00

Značky: inštalované, akceleráciu, ručnú, volantom, zariadenie

Text:

...výkrese. Na ňom je zobrazený perspektivny pohľad na akceleračné zariadenie podľa vynálezu.(0012) Na priloženom výkrese je zobrazené zariadenie podľa vynálezu, obsahujúce otočné koleso 1, ktoré je koncentrické vzhľadom na volant 1 ía pôsobením sily aplikovanej na jeden alebo viacej bodov na jeho obvode umožňuje ovladat akceleráciu motora s vnútorným spaľovaním (plynového alebo naftového) každého vozidla pomocou priameho mechanického...

Mikrogélová disperzia modifikovaná kyselinou fosfónovou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19355

Dátum: 13.10.2003

Autor: Müller Horst

MPK: B01J 13/00, C08F 265/04, C08F 220/18...

Značky: mikrogélová, modifikovaná, kyselinou, disperzia, fosfónovou

Text:

...vrstva transparentného laku, avšak taká nízka, aby nestrhávala pri náraze kamienkov tmelovú vrstvu, čo by v takom prípade viedlo kznačnému koróznemu poškodeniu karosérie automobilu.0011 Na druhej strane musí mať základný lak dobrú spracovateľnosť. To znamená, že podľamožností už jedným nastriekaním sa môže dosiahnuť taká veľká hrúbka vrstvy, že jezabezpečené dostatočné farebné krytie. Ak sa aj pre farebný odtieň čiemej s vysokým krytím na...