Zverejnene patenty 07.10.2003

Vaginálny tampón

Načítavanie...

Číslo patentu: E 255

Dátum: 07.10.2003

Autor: Schmidt Lothar

MPK: A61F 13/20

Značky: tampón, vaginálny

Text:

...vtelesnej dutine a súčasne podporuje zlepšenie tesniacich vlastností.0014 Tri výhodné vytvorenia vynálezu sú znázornené na výkresocha v ďalšom sú podrobnejšie opísané. ZnázorňujúObr.1 prvý príklad uskutočnenia s vlnitými ryhami, 0 br.2 druhý príklad uskutočnenia s vlnitými ryhami so silným stúpanímvĺn na začiatku tampónu , Obr.3 tretí príklad uskutočnenia so vlnami vykazujúcimi zalomené miesta. 0015 vynález sa týka vaginálneho tampónu...

Otočná závora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 140

Dátum: 07.10.2003

Autor: Wotke Andreas

MPK: E06B 11/08

Značky: otočná, závora

Text:

...význakovej časti nároku 3 je zaistené, že pri pokuse nejakej osoby prejst priechodom bez oprávnenia pre prístup sa otočná závora po zablokovaní priechodu otočí do svojho základného postavenia, ktoré uvoľňuje priechod až vtedy, ked senzor osôb nedetegoval žiadnu osobuv oblasti otočnej závory. To je potrebné preto, aby sa zabránilo prechodu takejneoprávnenej osoby, ktorá by sa po zablokovaní otočnej závory ešte mohla0011 Pokial sa však...

Posuvná objímka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 68

Dátum: 07.10.2003

Autori: Jansen Manfred, Sassrath Hans-gerhardt, Spalthoff Eberhard, Kalthoff Ralph, Röckelein Ernst, Bössner Ralf, May Kristina, Badum Thomas

MPK: F16D 23/06

Značky: objímka, posuvná

Text:

...vyvýšenie profilu je potom taktiež vyplnené materiálom plechu. Prehĺbenievonkajšieho obvodového profilu potom radiálne, smerom dovnútra kopíruje zubD 006 Vedenie zasúvacej vidlice má drážku v tvare kruhu okolo osi rotácie, na oboch stranách ohraničenú v smere osi rotácie. Podla stavu techniky je kruhová drážka v smere osi rotácie ohraničená dvoma voči sebe posunutými rovnobežnými bočnými plochami kotúčov s otvormi, pričom kotúčesú zvonka...

Teplovodný kotol na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3643

Dátum: 07.10.2003

Autor: Urbánek Anton

MPK: F24H 1/16

Značky: kotol, vykurovanie, teplovodný

Text:

...horné čistiace dvierka 4 osadené na vonkajšom plášti 1. V homej časti vonkajšieho plášťa 1 je taktiež osadený odvod 12 spalín so škrtiacou klapkou. Za homými čistiacimi dvierkami 4 je v priestore medzi roštom 8, vytvoreným napr. zliatiny a pod.,spaľovacej komory 6 a homým dutým priečnym rebrom 31 vo vnútomom povrchu vnútomého dvojplášťa 3 kotla umiestnený spredu uzatvorený zadný dutý priečny výstupok 32 bočné prepojený s vnútrom vnútomého...

Zastrašovacie zariadenie na vtákov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3642

Dátum: 07.10.2003

Autor: Gregušová Erika

MPK: A01M 29/00

Značky: zariadenie, vtákov, zastrašovacie

Text:

...pohybom už v slabom vánku napodobuje let dravého vtáka.Z hľadiska konštrukcie je to veľmi jednoduché zariadenie,ktoré po skončení sezóny možno sňať a na zimné obdobie odložiť.Prehľad obrázkov na výkresochZastrašovacie zariadenie na vtákov podľa technického riešenia bude bližšie objasnené na konkrétnych realizáciách zobrazených na výkresoch, kde obr. l znázorňuje v axonometrickom pohľade usporiadanie atrapy a jej vyvesenie. Obr. 2...

Vodný kolesový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3641

Dátum: 07.10.2003

Autori: Macek Jan, Krížik Vladislav

MPK: F03B 7/00, F03B 1/02

Značky: kolesový, motor, vodný

Text:

...3 vody do tlakovej šachty 12, kde pôsobením hydrostatického tlaku vzniknutého stĺpca vody, strieka voda cez výtokové zariadenie 1 v smere osi 2 výtokového zariadenia 1 na rovnotlaké lopatky 4 kolesa 5, vplyvom čoho vmiká krútiaci moment na kolese 5, pripevnenom otočneokolo zvislej osi 18 rotácie v nosnom ráme 10 zariadenia. Krútiaci moment sa prenáša cez prevodovku 7 z kolesa 5 na generátor 8. Voda z lopatiek 4 padá na hladinu vody totožnú...

Valčekovo-zubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3640

Dátum: 07.10.2003

Autor: Bohačík Roman

MPK: F16D 41/24, F16D 3/22, F16D 41/00...

Značky: valčekovo-zubová, spojka

Text:

...ktorými je rádius, obr. 3 vyobrazujc konštrukčné riešenie spojky v zábere, obr. 4 vyobrazuje konštrukčne riešenie spojky pri voľnobehu, obr. 5 vyobrazuje spojku v mŕtvom chode, na obr. 6 je znázomený rez A-A, na obr. 7 je znázomený rez B-B a obr. 8 zobrazuje detail variantného tvaru zubov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaValčekovo-zubová spojka je zložená z vonkajšieho venca 1 na ktorom sú zuby 6, z vnútomého venca 2 na ktorom sú...

Hliníkový uholníkový profil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3639

Dátum: 07.10.2003

Autor: Sixt Thomas

MPK: F16S 3/00, A47B 96/14

Značky: profil, hliníkový, uholníkový

Text:

...3).Prinajmenšom jedno z bočných ramien sa môže v smere svojho pozdĺžneho okraja zužovať (nárok 4). Miera zúženia sa riadi podľa požadovaných pružiacich vlastností bočnćho ramena.Na dosiahnutie pekného vzhľadu môže byť prinajmenšom jedno z bočných ramien na svojom voľnom pozdlžnom okraji z vonkajšej strany zaoblené (nárok 5).V tomto prípade je polomer zaoblenia účelne zvolený tak, aby šírka čelnej plochy voľného pozdlžneho okraja bola menšia...

Zásobník lanka navíjacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3638

Dátum: 07.10.2003

Autori: Chudý Jozef, Jamrich Tibor, Purgat Pavel, Benko Emil, Tomek Ľuboslav

MPK: B21C 49/00, B29D 30/06

Značky: zásobník, lanka, navíjacieho, zariadenia

Text:

...pohľad na zásobník lanka s naznačeným smerom jeho postupu medzi zásobovacou cievkou a navíjacím zariadením,obr. 2 znázorňuje detailný pohľad na mechanické návestie snímača,obr. 3 znázorňuje detailný pohľad na lapač.Konštrukcia zásobníka 1 lanka 2 (podľa obr. l) pozostáva z rámu ll, na ktorom je pevne uložený súbor homých kladiek 12 a posuvne vertikálne uložený súbor dolných kladiek 13.Na priečnych ramenách 112 rámu ll sú napevno umiestnené...

Homogénna drvená biomasa zo stromov rodu taxus a zariadenie na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3637

Dátum: 07.10.2003

Autori: Švehlík Zdeněk, Švehlík Pavel

MPK: B02C 19/00

Značky: výrobu, homogénna, biomasa, stromov, drvená, taxus, zariadenie

Text:

...podobnú veľkosť. Táto sypká hmota hrubých častíc - preddrvená biomasa prepadáva cez sito la s rozmermi ôk 23 x 23 mm do zbemého priestoru 2, konkrétne do podzemnej zbernej nádržky odkiaľ je transportovaná prvým dopravníkom 3, konkrétne rúrkovým závitovkovým dopravníkom s priemerom 160 mm a s dĺžkou 5 m smerom k ñnálnemu drveniu vo zvýšenom podlaží (do výšky cca 4 m), s čiastočným ochladzovanlm preddrvenej biomasy tak, aby jej teplota...

Reťazový unášač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3636

Dátum: 07.10.2003

Autori: Škripko Stanislav, Sedlák Michal

MPK: B65G 25/00

Značky: reťazový, unášač

Text:

...unášača. Obr. 6 znázorňuje unášač tvorený jedným diskom s križovým osovým otvorom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaReťazový unášač 10 pozostáva z nosného reťazového článku 1, ktorý je spojený voľne a závesne so susednými nenosnými reťazovými článkami 2. Na nosný reťazový článok 1 je rozoberateľne upevnené kruhové teleso 3 s obvodovým klzným elementom 3.1 prostredníctvom spojovacieho prvku 4 pozostávajúceho z upínacej časti 4.2,...

Dekorovaný predmet, najmä doska a/alebo profilová lišta, z penového polystyrénu a zariadenie na výrobu tohto dekorovaného predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3635

Dátum: 07.10.2003

Autor: Urban Jaroslav

MPK: B44C 3/00

Značky: zariadenie, polystyrenu, dekorovaného, tohto, najmä, dekorovaný, předmět, výrobu, lišta, profilová, pěnového, předmětů, doska

Text:

...poškodenia, čo je umožnené opísaným íixovanim tohto dekorovaného predmetu na lisovacom stole pomocou podtlaku.Bez opísaného ñxovania dekorovaného predmetu podtlakom alebo prisatím by pri zdvihnuti lisovacieho nástroja dochádzalo k tomu, že lisovacl nástroj by z penového polotovaru dosky s hrubšou štruktúrou vytrhával v dôsledku natavenia penovej hmoty celé oblasti tejto dosky, čím by v zlomku sekundy došlo k zničeniu celej dosky. Na...

Panvové kliešte

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3634

Dátum: 07.10.2003

Autor: Briančin Jaroslav

MPK: A61B 17/28

Značky: kliešte, pánvové

Text:

...dutý držiak s aretačnou skrutkou, do ktorého je zjednej strany zasunuté ramienko s ñxačným mechanizmom je na druhej strane tvorený z pevne alebo rozoberateľné osadenej predĺženej pracovnej časti držiaka.Panvové kliešte podľa technického riešenia umožňujú pomocou rýchlo zaisťovacieho spoja rýchlu aretáciu posuvného pomocného zakriveného dutého držiaka s hlavným nosný zakriveným držiakom.Nová konštrukcia a tvar panvových kliešti umožňuje nielen...

Kozmetický prostriedok na zlepšenie stavu kože pri liečení zápalových procesov kože

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3633

Dátum: 07.10.2003

Autori: Turianica Ivan, Golian Jozef, Balint Ľuba, Angelovičová Mária, Rostoka Larysa, Kolesárová Anna, Habánová Marta, Semančak Vasil

MPK: A61K 33/18, A61K 7/48, A61K 9/06...

Značky: stavu, kozmetický, zlepšenie, prostriedok, kôže, procesov, zápalových, liečení

Text:

...zmes 80 až 98 živočíšneho tuku 1,9 až 19,96 rastlinného oleja a 0,04 až 0,1 jódu.Prostriedok podľa technického riešenia sa aplikuje na problematické miesta na koži alebo na sliznici tak, že sa na toto miesto nanesie tenká vrstva prostriedku. Odporúča sa ľahká netraumatizujúca masáž postihnutého miesta, pokiaľ je to možné.Kozmetický prostriedok podľa technického riešenia stimuluje reparačné procesy a zlepšuje stav kože a sliznic a má....

Rozoberateľná nádoba na uskladňovanie tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3632

Dátum: 07.10.2003

Autor: Mižák Jozef

MPK: B65D 8/04

Značky: tekutin, nádoba, uskladňovanie, rozoberateľná

Text:

...obr. č. 1 je znázornená schematické zobrazenie rozoberateľnej nádoby v zloženom stave, na obr. č. 2 je schematické zobrazenie priečneho rezu rozoberateľnej nádoby, na obr. č. 3 je schematické zobrazenie rohovej lišty, na obr. č. 4 je schematické zobrazenie stredovej lichobežníkovej lišty a na obr. č. 5 je schematické zobrazenie výstužového lôžka.Rozoberateľná nádoba na uskladňovanie tekutín, podľa obr. č. l,je tvorená štyrmi rohovými lištami...

Medená kryštalizátorová doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3631

Dátum: 07.10.2003

Autori: Hořák Peter, Oros Ladislav

MPK: C25D 3/12

Značky: kryštalizátorová, doska, medená

Text:

...Spôsob kontinuálnej galvanizácie. Všetky uvedene spôsoby a zariadenia na vykonávanie uvedených spôsobov sa však vyznačujú zložitými a náročnými postupmi nanášania vrstiev na kovové materiály, ako aj zložitými zariadeniami.Ďalším známym riešením je prihláška patentu č. 1643 - 2000 s nazvom Spôsob pokovovania medených kryštalizátorových dosák v horizontálnej polohe a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu, z ktorej technické riešenievychádza,...

Vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3630

Dátum: 07.10.2003

Autor: Valkovič Jozef

MPK: B44C 5/00

Značky: vianočný, stromček

Text:

...na pripojený výkres, na ktorom predstavuje v schematickom zjednodušení obr. l celkový pohľad na trojdielnu zostavu vianočného stromčeka. Obr. 2 predstavuje jeden diel vianočného stromčeka, zostavený rozoberateľné z dvoch segmentov. Obr. 3 je zväčšeným detailom čapovćho spojenia a elektrického prepojenia dvoch susedných dielov v oblasti ohraničenej krúžkom na obr. l. Obr. 3 zobrazuje variantnć rozoberateľnć čapové spojenie dvoch...

Červené fosfory na použitie vo fluorescenčných lampách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5309

Dátum: 07.10.2003

Autori: Srivastava Alok, Setlur Anant Achyut, Comanzo Holly, Manivannan Vankatesan

MPK: H01J 61/38, C09K 11/77

Značky: fosfory, použitie, fluorescenčných, červeně, lampách

Text:

...2), BureauCentral de la CIE, Paris, 1974. CIE diagram štandardnej farebnosti obsahuje farebné body vyžarovania čierneho telesa pri rôznych teplotách. Miesto farebného vyžarovania na x- a ydiagrame je známe ako Planckovo miesto. Akýkoľvek zdroj emisií,reprezentovaný bodom na tomto mieste, môže byť Špecifikovanýteplotou farby. Bod blízko tohto Planckovho miesta má korelačnúteplotu farby (CCT), pretože čiary môžu byť nakreslené z takýchto bodov...

Plastidová transformácia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11923

Dátum: 07.10.2003

Autori: De Framond Anic, Boudreau Eric, Gu Weining, Heifetz Peter

MPK: C12N 15/82

Značky: plastidová, transformácia

Text:

...rekombinácie. Vektory na plastidovú transformáciu pozostávajú z klonovanej plastidovej DNA, homológnej scieľovou oblasťou, ktorá obklopuje gén selektovateľného markera, ktorý je sám o sebe spojený s požadovaným génom alebo s viacerými požadovanými génmi. Po transformácii sa transgén (transgény) a selektovateľný market vložia spoločne ako jeden blok heterológnej sekvencie do cieľového lokusu plastidového genómu prostredníctvom homológnej...

Elektronické zariadenie na ovládanie vypúšťacieho čerpadla poháňaného synchrónnym elektromotorom s rotorom s permanentným magnetom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11744

Dátum: 07.10.2003

Autor: Marioni Elio

MPK: F04D 15/02, F04D 13/06

Značky: poháňaného, permanentným, elektromotorom, synchrónnym, čerpadla, magnetom, ovládanie, rotorom, zariadenie, vypúšťacieho, elektronické

Text:

...0023 Eo je opačná elektromotorická sila0024 Obrázok 3 znázorňuje rovnaký diagram, ale vo vzťahu k inému prevádzkovému0025 V praxi je s elektronickým zariadením podľa obrázka 1 ľahké zistiť prevádzku za prítomnosti vzduchu a vody, pretože uhol ö zaťaženia sa vzhľadom na normálnu prevádzku výrazne mení.0026 Rozdielne prevádzkové módy, ktoré majú byť identitikované sú veľmi jednoznačné napríklad, bežná prevádzka s plným zaťažením a prevádzka...

Dentálny tvarovaný dielec, predovšetkým umelý zub

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3463

Dátum: 07.10.2003

Autori: Stange Frank, Savic Novica

MPK: A61K 6/02, A61C 13/00, A61C 13/08...

Značky: predovšetkým, tvarovaný, dentálny, umělý, dielec

Text:

...polyetylénglykoldimetakrylát, butándioldimetakrylát, hexándioldimetakrylát, dekán- a dodekándioldimetakrylát,bis-GMA, bis-GA, trimetylolpropántrímetakrylát, produkty reakcie izokyanátov, di- alebo triizokyanátov s hydroxymetakrylátmi alebo -akrylátmi, pentaerytritoltetraakryláty.0012 Pri suspenznom polymére sa jedná o minimálne jeden z nasledujúcej skupiny skladajúcisa z polymetylmetakrylátu alebo kopolyméru, sveľkosťou častíc od 5 - 70 m...

Merací prístroj na meranie magnetických vlastností pri vysokých teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3174

Dátum: 07.10.2003

Autori: Mcguiness Paul John, Gersak Gregor, Kobe Spomenka

MPK: G01R 33/12

Značky: prístroj, teplotách, vysokých, vlastností, merací, meranie, magnetických

Text:

...tak ako potreba vysokovýkonných vysokoteplotných magnetov pre elektrické vozidlá. To vyžaduje, aby boli zlepšené jednak magnetickévlastnosti tak aj mechanická pevnosť pri vysokých teplotách.0007 Súčasný výskum v Spojených štátoch ukazuje potenciál na výrobu materiálov typov 217 (Sm-Co) s veľmi nízkym teplotnýmkoeficientom koercivity a pozoruhodne vysokou koercivitou 1 Tpri 500 °C. To predstavuje stav techniky V zmysle udržania vysokej...

Terapeutické ošetrovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2363

Dátum: 07.10.2003

Autori: Curwen Jon Owen, Hughes Andrew Mark, Taylor Sian Tomiko, Boyle Francis Thomas, Hancox Ursula Joy, Tonge David William, Gallagher Neil James, Johnstone Donna

MPK: A61K 45/00, A61K 31/517

Značky: ošetrovanie, terapeutické

Text:

...rodinu receptorových tyrozínkináz, ako sú inzulínový receptor a receptor IGFl a s inzulínom súvisiaci (insulin-related) receptor(IRR), a receptorové tyrozínkinázy triedy III zahŕňajúce rodinu receptorových tyrozínkináz pre rastový faktor odvodený z doštičiek (platelet-derived growth factor, PDGF), ako sú receptory PDGFoL, PDGFB a receptory faktom 1 stimulujúceho rast kolónií (colony-stimulating factor 1,CSFl).0012 Je známe, že kinázy triedy...

Substituované C-imidazo[1,2-a]pyridín-3-yl-metylamíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 629

Dátum: 07.10.2003

Autori: Hennies Hagen-heinrich, Oberbörsch Stefan, Sundermann Bernd, Sundermann Corinna

MPK: C07D 221/00, A61K 31/345, C07D 235/00...

Značky: c-imidazo[1,2-a]pyridín-3-yl-metylamíny, substituované

Text:

...výhodným substituentom. zvoleným zo skupiny zahrňujúcej F. Cl. Br. l. CN. NH. NH-alltyl, NH-aryl. NH-heteroaryl, NH-alkyl-aryl, NH-alkylheteroaryl. NH-heterocyklyl. NH-alkyl-OH, N(alkyl). N(alkyl-aryl). Nlalkyl-heteroerylh. Nmeterocyklylj-.u, N(aIkyl-0 H), N 0, N 01, SH. S~aIkyl. S-aryl. S-heteroaryl. S-alkyl-aryl. S-aIkyl-heteroaryl, S-heterocyklyl. SaIkyl-OH. S-alkyl-SH, OH. O-alkyl. O-aryl, O-heleroaryl. O-alkyl-aryl,...

Hliníkový materiál rebier s vysokou pevnosťou pre spájkovanie natvrdo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 615

Dátum: 07.10.2003

Autor: Stenqvist Torkel

MPK: C22F 1/05, C22C 21/02

Značky: natvrdo, hliníkový, spájkovanie, rebier, pevnosťou, materiál, vysokou

Text:

...natvrdo, ktorý je odolný voči väčšiemu namáhaniuako sú vibrácie alebo pulzovanie vnútorného tlaku.V zliatinách AlMgSi sa počas vytvrdzovania tvoria malé precipitáty Mgzsi spôsobujúce zvýšenie pevnosti. Takže triviálnym riešením zvýšenia pevnosti by bolo zvýšenie obsahu Mg a Si umožňujúce zvýšenú tvorbu Mgzsi. Ale Mg reaguje počas spájkovania natvrdo s tavidlom a to obmedzuje množstvo Mg. To platí tiež prevyššej úrovní (v literatúre...