Zverejnene patenty 03.10.2003

Arylíndenopyridíny a arylíndenopyrimidíny a ich použitie ako antagonistov adenozínového A2A receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6261

Dátum: 03.10.2003

Autori: Bullington James, Rupert Kenneth, Heintzelman Geoffrey

MPK: A61K 31/505, A61K 31/5355, C07D 221/00...

Značky: použitie, arylíndenopyrimidíny, adenozínového, arylíndenopyridíny, antagonistov, receptora

Text:

...zmenám, ked boli exponované neurotoxinu MPTP (Chen, J. F. Xu, K. Petzer, J. P. Staal, R. Xu, Y. H. Beilstein, M. Sonsalla, P. K. Castagnoli, K. Castagnoli, N., Jr. Schwarzschild, M. A. Journal of Neuroscience, 2001, 21, RCl 43).0005 U človeka bolo zistené, že antagonista adenozinového receptora teofylin má u PD pacientov prospešné účinky (Mally, J. Stone, T. W. Journal of the Neurological Sciences, 1995, 132, 129). Zhodne s tým...

Menič piezoelektrického typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4333

Dátum: 03.10.2003

Autor: Michiels Hugo

MPK: H04R 17/00

Značky: piezoelektrického, měnič

Text:

...a piezoelektrická platňa sú sústredne spojené. Hoci viacvrstvová štruktúra už do určitej miery vyrovnáva frekvenčné charakteristiky (krivka B voči krivke A na obr. č. 3 amerického patentu 4 439 640),tento patent sa snaží oďalšie zlepšenie vyrovnania frekvenčnej odozvy aďalšie zníženie harmoníckej deformácie.Na ten účel, tento vynález sa týka meniča, ktorý sa skladá zmembrány, na ktorej je piezoelektrický prvok zložený z jednej súčasti alebo...

Obal na prípravu pukancov v mikrovlnnej rúre

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4157

Dátum: 03.10.2003

Autor: Berthault François

MPK: B65D 81/34, A21D 2/00

Značky: mikrovlnnej, pukancov, rúre, přípravu

Text:

...jeho priečne rameno 44. V uvedenom spôsobe riešenia je montáž jednoduchá a čisto mechanická.Priečne rameno je prípadne nalepene priamo na vysúvateľnú stranu 26, avšak zvnútra.Diely (20) na otváranie a zatváranie tejto nádoby majú dve záklopky 46 a 48, z ktorých je každá jedna opatrená uškom 50, S 2. Každé uško je schopné zafixovať protiľahlú záklopku, čím sa záklopky zaistia V polohe uzatvárajúcej nádobu.3 Dno nádoby je vyhotovené spôsobom...

Sféroidy, postup ich prípravy a farmaceutické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4065

Dátum: 03.10.2003

Autori: Chenevier Philippe, Marechal Dominique

MPK: A61K 9/50, A61K 9/20

Značky: postup, prostriedky, přípravy, farmaceutické, sferoidy

Text:

...mikrogranúl obsahujúcich enterické obalenie kopolyméru kyseliny metakrylovej a propylén glykolu. Podiel uvedenýchgranúl vnútri tabliet je medzi 35 a 90 , výhodne 40 až 70hmotnosti, vzhľadom na celkovú hmotnosť tablety, doplnkom je spájadlo.0017 Medzinárodná prihláška W 0 99/26608 prihlasovateľa sa týka sféroidov obsahujúcich jednu alebo Viacero účinných látok,priamo stlaćiteľných, bez pridania podstatnej časti pomocnej látky.0018 Tieto...

Použitie derivátov kyseliny indoloctovej, ktoré zvyšujú hladinu IGF-1 v séru, na prípravu terapeutickej kompozície za účelom liečby rôznych ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9795

Dátum: 03.10.2003

Autor: Gillessen Hubert Jean Marie François

MPK: A23K 1/165, A61K 31/404, A23K 1/18...

Značky: zvyšujú, ochorení, terapeutickej, kompozície, účelom, séru, rôznych, použitie, kyseliny, derivátov, liečby, hladinu, igf-1, přípravu, indoloctovej

Text:

...vynález je užitočný na liečbu pacientov, ktorí majú rôzne indikácie, pričom tieto sú spojené so zníženými hladínami lGF-l V sére. IGF-l významne sprostredkovávaanabolické pôsobenie rastového hormónu. Stimuluje príjem glukózy a aminokyselín, proteínovú syntézu a bunkovú proliferáciu a vedie k zvýšenej rovnováhe dusíka. Navyše IGF-l inhibuje apoptózu.0014 Bolo zistené, že pre rôzne indikácie existujú optimálne dávky IAA, ktoré majú byť...

Spôsob separácie lipoproteínov z roztoku krvného gamaglobulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283630

Dátum: 03.10.2003

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: A61K 38/16, C07K 16/06

Značky: separácie, lipoproteínov, gamaglobulínu, krvného, roztoku, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Bielkovinný materiál obsahujúci purifikovaný ľudský alebo zvierací gamaglobulín sa suspenduje za aseptických podmienok v takom množstve destilovanej apyrogénnej vody s teplotou 0 °C až 6 °C, aby sa koncentrácia bielkovín nachádzala v rozmedzí 5 až 180 g/l. Z roztoku sa lipoproteíny vyzrážajú pridaním polyetylénglykolu s molekulovou hmotnosťou 4 000 až 10 000, pričom vzniknutý preparát sa mieša alebo necháva stáť minimálne 2 hodiny a maximálne...

Niekoľkovrstvové držadlo obalového zloženého nosiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 283629

Dátum: 03.10.2003

Autor: Bates Aaron

MPK: B65D 71/00

Značky: nosiča, zloženého, držadlo, obalového, niekoľkovrstvové

Zhrnutie / Anotácia:

Čiastočne otvorený nosič obalového typu je kombinovateľný s úložným dielom na sformovanie zloženého nosiča. Obalový nosič má stredový diel obklopený protiľahlými koncovými dielmi a protiľahlými bočnými dielmi. Jeden koncový diel je koncovým dielom držadla, majúcim otvory na ruku na sformovanie držadla. Spojovacie prúžky/kliny príslušne spájajú koncové a bočné diely. Jeden z týchto spojovacích prúžkov/klinov obsahuje diel držadla, v ktorom tento...

Upevňovacie kovanie na pozdĺžne drážkované krycie lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 283628

Dátum: 03.10.2003

Autor: Neuhofer Franz

MPK: E04F 19/04, F16B 2/24

Značky: krycie, drážkované, pozdĺžne, upevňovacie, kovanie, lišty

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovacie kovanie (1) pre pozdĺžne drážkované krycie lišty (11) pozostáva z pridržiavacieho kusa (2), majúceho v prierezu tvar „U", ktorý má v strednej časti svojej lamely (21) upevňovací otvor (3) a na koncoch svojich ramenových dielov (22) má zahnuté pridržiavacie jazýčky (24). Pridržiavací kus (2) je tvorený s prechodným dielmi (23), symetrickými podľa pozdĺžnej stredovej roviny (E), tvoriacimi zrazenie vonkajších rohov medzi lamelou (21)...

Zariadenie na čo najcitlivejšiu magnetickú detekciu analytov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283627

Dátum: 03.10.2003

Autori: Weitschies Werner, Matz Hartmut, Trahms Lutz, Kötitz Roman, Semmler Wolfhard, Drung Dietmar, Koch Hans

MPK: G01N 33/483

Značky: najcitlivejšiu, detekciu, analytov, magnetickú, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kvalitatívne a/alebo kvantitatívne zisťovanie analytov, hlavne v biologických vzorkách pomocou väzby receptor - ligand tvorené magnetizačným zariadením na vytváranie magnetického poľa v mieste meranej vzorky a detekčným zariadením na meranie magnetických vlastností meranej vzorky, v ktorom je magnetizačné zariadenie (11', 11'') usporiadané priestorovo takým spôsobom k detekčnému zariadeniu (71, 8, 9, 10, 16, 20), aby magnetické...

Spôsob prípravy 2,4-dihydroxypyridínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283625

Dátum: 03.10.2003

Autori: Vanasse Benoit, Truesdale Larry, Sherbine James

MPK: C07D 213/04, C07D 213/61, C07D 213/69...

Značky: spôsob, přípravy, 2,4-dihydroxypyridínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy 2,4-dihydroxypyridínu, zahrievaním zlúčeniny všeobecného vzorca (A), v ktorom R predstavuje vodík, alkyl alebo aralkyl a kyseliny fosforečnej, pričom pomer kyseliny fosforečnej k vode nie je menší než 27 ku 1 % hmotnostnému. Táto zlúčenina slúži ako medziprodukt na prípravu adenozínových zlúčenín a ich analógov, ktoré sú vhodné na liečenie hypertenzie alebo myokardiálnej ischémie, ďalej slúžia ako antilipolytické...

Sústava nádržiek a spôsob vzájomného zmiešavania látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283610

Dátum: 03.10.2003

Autori: Boes Erwin, Lepsius Tilwin, Kelders Jan

MPK: B65D 81/32

Značky: vzájomného, spôsob, sústava, zmiešavania, látok, nádržiek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sústavy nádržiek na uloženie dvoch látok v zatvoriteľných nádržkách (1, 2). Tieto nádržky sa v zatvorenej forme navzájom spoja, pričom príslušné uzávery (3, 4) sú navzájom privrátené. Relatívnym pohybom spojených nádržiek sa tieto môžu otvoriť takým spôsobom, že oba objemy nádržiek sa navzájom spoja. Vynález sa okrem toho týka spôsobu zvedenia najmenej dvoch látok k sebe, ktoré sa v nádržkovom systéme udržiavajú v stanovených...

Bezvodý hydrochlorid paroxetínu, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283608

Dátum: 03.10.2003

Autori: Jacewicz Victor Witold, Ward Neal

MPK: C07D 405/12, A61K 31/445

Značky: paroxetínu, výroby, bezvodý, hydrochlorid, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Bezvodý hydrochlorid paroxetínu s obsahom viazaného 2-propanolu alebo acetónu nižším ako 2 %
jeho formy A, B, C a D
spôsoby ich prípravy a ich použitie na liečenie a/alebo prevenciu chorôb.

Spôsob zvýšenia dostreku kontinuálneho aerosólového lúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 283606

Dátum: 03.10.2003

Autor: Chrobák Július

MPK: B05B 1/02, B05B 1/00

Značky: kontinuálneho, zvýšenia, aerosolového, spôsob, dostreku, lúča

Zhrnutie / Anotácia:

Metóda zvýšenia dostreku kontinuálneho aerosólového lúča umožňuje dopravovať aerosól na väčšie vzdialenosti, najmä pri hasení požiarov a pri rozprašovaní chemických postrekov v poľnohospodárstve. Využíva myšlienku zníženia trenia vystupujúcich mikrokvapiek do okolitej atmosféry tým, že mikrokvapky aerosólu sa obalia rýchlo sa pohybujúcim unášacím - nosným prúdom plynu alebo plynov, ktorých trenie proti plynom v atmosfére je menšie ako trenie...

Obracacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1036

Dátum: 03.10.2003

Autori: Roth Heinz, Wohlfart Peter

MPK: B65G 47/24

Značky: obracacie, zariadenie

Text:

...čím je zaistené, že sa ťažisko podlhovastého materiálu pri SklOpnOHl pohybe pohybuje v smere osi hriadeľa. Toto znižuje sklon podlhovastého kusového materiálu na vyskočenie z vybraní s otvorenýn 1 okrajom. Podlainej formy uskutočnenia vynálezu je možné vopred stanoviť, že dorazový prvok zahŕňa podporný prvok, pričom podporný prvok je výkyvný 2 prvej polohy, pri ktorej je podporný prvok umiestený pozdĺž prijímacej strany ą uvoľňuje vybranie s...

Tricyklické tetrahydrochinolínové antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8054

Dátum: 03.10.2003

Autori: Martin Gary, Bundy Gordon, Dobrowolski, Palmer John Raymond, Barbachyn, Ruble James Craig, Thomasco, Sherry, Mcnamara, Romero Donna, Hurd, Romero, Toogood

MPK: C07D 498/10, C07D 471/20, A61P 31/04...

Značky: tetrahydrochinolínové, antibakteriálně, tricyklické, činidla

Text:

...DNA gyrázy, ktoré dopĺňajú aktivitu chínolónov ínhibícíou podjednotky GyrB. Kumaríny, ktorých príkladom je novobiocin a coumermycín A 1 a cyklotialidíny sú typickými predstaviteľmi inhibitorov GyrB. ktoré sa viažu kmiestu podjednotky rozpoznávajúcemu ATP. Nanešťastie novobiocin má obmedzenú terapeutickú hodnotu, pretože bol pozorovaný rýchly vznik rezistencie počas liečenia a ďalšie obmedzenia (Kim, O. K. a kol. Exp. Opin. Ther. Patents...