Zverejnene patenty 02.10.2003

Izolačný penový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6629

Dátum: 02.10.2003

Autori: Wagner Frank, Treiber Christian, Jager Jürgen, Schmitt Günter

MPK: C08J 3/20, C08J 9/00

Značky: pěnový, materiál, izolačný

Text:

...natepelnú izoláciu na vonkajšej fasáde. Pri tom sa môžu potomna miestach styku vytvárať medzi doskami škáry. Tieto škáry vedú medzi iným aj k tomu, že pri armovacej omietke nanesenejna nich sa môže vyskytnúť vytváranie trhlín.0010 Na základe toho je preto úlohou predloženého vynálezu poskytnúť izolačný penový materiál, ktorý svojimi fyzikálnymi vlastnosťami, najmä vzhľadom na tepelnú vodivosť a hustotu, v podstate zodpovedá tomu materiálu,...

Koleso Francisovho typu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13338

Dátum: 02.10.2003

Autori: Bazin Daniéle, Couston Michel Henri

MPK: F03B 3/12

Značky: koleso, francisovho

Text:

...Koleso 1 znázornená na obrázkoch 2 až 4 má identické Iopatky 2 rozmiestnené okolo stredovej osi otáčania X-X kolesa 1. Homá časť kolesa 1 je vybavená hornou časťou 3, zatiaľ čo spodnú,radiálnu a vonkajšiu časť |opatiek 2 Iemuje obvodový pás 4.0014 Nábehová hrana Iopatky 2 je označená 21. Jej odtoková hrana je označená 22. Stredové vlákno 23 Iopatky 2 je detinované ako krivka, ktorá je v každom priečnom priereze Iopatky umiestnená v rovnakej...

Fúzne peptidy obsahujúce polypeptidy humánneho papilomavírusa E7 a E6 a imunogénne kompozície na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12895

Dátum: 02.10.2003

Autori: Smith Larry, Mcelhiney Susan, Pullen Jeffrey, Cassetti Maria Cristina

MPK: A61K 38/00, A61K 39/00, A61K 39/12...

Značky: peptidy, kompozície, polypeptidy, fúzne, papilomavírusa, báze, obsahujúce, humánneho, imunogénne

Text:

...(Rayner, J .0. et al., Rev Med Virol 2002, 12279-296). Replikónové vektory odvodené od AV, ako VEE, kódujú heterológne gény v RNA forme, nešíria sa nad počiatočnú infekciu a vyvolávajú apoptózu infikovaných buniek (Grifñth, D.E. et al., Annu. Rev. Microbiol. 1997, 51 565-592). Tieto charakteristické vlastnosti obmedzujú možnosti dlhšej expresie proteínov alebo integrácie do hostiteľskej DNA, ktoré sú charakteristické pre maligné ochorenie...

Fixačný systém s plochou tyčou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5903

Dátum: 02.10.2003

Autori: Baccelli Christian, Mangione Paolo

MPK: A61B 17/70

Značky: fixačný, plochou, systém, tyčou

Text:

...skrutky je totiž pôsobením upinacieho článku pritlačovaná primeranou silou kdosadacejploche, ktorá obklopuje prvú časť druhého otvoru, pričom os upínacieho článku aos otvoru obsahujúceho dosadaciu plochu spolu v podstate splývajú.0009 Ďalej je zrejmé, že upevňovací diel, ktorý je tvorený jediným dielom,poskytuje niekoľko výhod po prvé to chirurga zbavuje nutnosti zostavovať veľký počet dielov vchúlostivých podmienkach chirurgického...

Izolačný penový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5115

Dátum: 02.10.2003

Autori: Schmitt Günter, Wagner Frank, Treiber Christian, Jager Jürgen

MPK: C08J 3/20, C08J 9/00

Značky: pěnový, izolačný, materiál

Text:

...prejaviť zvlášť nevýhodne, pokiaľ sa dosky použijú ako tepelná izolácia na vonkajších fasádach. Potonl sa môžu tvoriť na mieste zosadenia medzi doskami špáry. Tieto Špáry vedú Predsa len, tiež k tomu, žedochádza na popraskanie armovacej omietky nanesenej cez0010 Vzhladom k vyššie uvedenému je teda cielom vynalezu poskytnúť pripravu izolačneho penoveho materialu, ktorého fyzikálne vlastnosti, najmä pokial ide o tepelnú vodivosť a hustotu, V...

Homoserín-transsukcinylázy rezistentné voči spätnej väzbe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4949

Dátum: 02.10.2003

Autori: Bauer Brigitte, Pfeiffer-schwiesow Kerstin, Leonhartsberger Susanne, Winterhalter Christoph

MPK: C12N 15/09, C12P 13/00, C12N 9/10...

Značky: spätnej, homoserín-transsukcinylázy, vazbě, rezistentné, voči

Text:

...v polohe 296 sa nahradil serínom, a prolín v polohe 298 sa nahradil leucínom. Zmenené homoserín-transsukcinylázy vykazovali V prítomnosti 1 mM L-metioninu zvyškovú aktivitu medzi 44 a 89 , v prítomnosti 1 mMzmenené proteíny, vykazujú zvýšenú produkciu L-metionínu. Avšak tieto zmenené homoserín-transsukcinylázy vykazujú bez prítomnosti L-metionínu a SAM V porovnaní s divým typom zreteľne zníženú. aktivitu. Z databázy WPI, Section Ch,...

Zariadenie na ochranu proti prepätiu s pohyblivou elektródou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10324

Dátum: 02.10.2003

Autori: Diconne Robert, Domejean Eric

MPK: H01H 83/10, H02H 9/04

Značky: prepätiu, elektródou, pohyblivou, proti, ochranu, zariadenie

Text:

...potom migruje. aby sa potom zapálil medzi oboma kovovými elektródami. Rezistivna elektróda takejtobleskoistky je udržiavaná vsérii pri výbojoch s malou amplitúdou a krátkym trvaním a je preskočená pri výbojoch svelkou amplitúdou alebo sdlhým trvaním. Takto je zaistená určitá ochrana rezistívnej eIektródyrAspoň tak sa to tvrdi v uvedenom dokumente. V skutočnosti sa však za určitých prevádzkových podmienok môže oblúk rozdvojit alebo sa môže...

Nové laktámy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2677

Dátum: 02.10.2003

Autori: Ohnmacht Cyrus, Simpson Thomas, Dembofsky Bruce, Rosamond James, Woods James, Becker Christopher, Kang James, Shenvi Ashokkumar, Jacobs Robert

MPK: A61K 31/554, A61K 31/553, A61K 31/55...

Značky: laktamy, použitie, nové

Text:

...vybrané z Cmalkylu, hydroxyskupiny, Clgalkoxyskupiny alebo skupiny NRaRbR° je pri každom výskyte nezávisle vybrané z H, OH, F, Cl, Br, I, CN, N 02, CF 3, Cmalkylu ale bo Cwalkoxyskupíny R 2 a R 3 sú pri každom výskyte nezávisle Vybrané z H, Ckealkylu, 04-5 cykloalkylu, arylu aleboR 4 je H, CHR 7 R 3, 5- alebo 6- členný cykloalkylový, 5- alebo 6- členný heterocyklický, 5 alebo 6- členný aromatický kruh, prípadne substituovaný 0, l alebo...

Homoserín-transsukcinylázy odolné voči spätnej väzbe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2489

Dátum: 02.10.2003

Autori: Leonhartsberger Susanne, Winterhalter Christoph, Bauer Brigitte, Pfeiffer-schwiesow Kerstin

MPK: C12P 13/00, C12N 9/10, C12N 15/09...

Značky: voči, odolné, vazbě, spätnej, homoserín-transsukcinylázy

Text:

...izoleucín V polohe 296 sa nahradil serínom a prolín v polohe 298 sa nahradil leucínom. Zmenené homoserín-transsukcinylázy vykazovali V prítomnosti 1 mM L-metionínu zvyškovú aktivitu medzi 44 a 89 , V prítomnosti 1 mM SAM medzi 10 a 73 . Bakteriálne kmene, ktoré obsahujú tieto zmenené proteíny, vykazujú zvýšenú produkciu L-metionínu.Avšak tieto zmenené homoserín-transsukcínylázy vykazujú bezprítomnosti L-metionínu a SAM V porovnaní s divým...

Zariadenie na orezávanie potláčaného produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2437

Dátum: 02.10.2003

Autor: Boss Heinz

MPK: B26D 1/01, B26D 7/26

Značky: potláčaného, zariadenie, produktů, orezávanie

Text:

...prisúvateľné k osi otáčania rezacieho bubna a pripevniteľné, takže dodatočné nastavenie strižnej medzery sa dá vykonať aj bez dobrusovania rezacieho noža.Na presne nastavenie rezacieho noža V rezacej polohe môže tento byť výkyvný okolo osi otáčania rezacieho bubna a pripevniteľný.V ďalšom vynález objasnime s odkazom na výkres, na ktorý výslovne odkazujeme s ohľadom na všetky jednotlivosti, ktoré nie sú bližšie spomenuté v opise,pomocou...

Produkt syntézy medzi tryptamínom a alfa aminokyselinou a jeho využitie v oblasti neurokozmetiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9122

Dátum: 02.10.2003

Autor: Seguin Marie-christine

MPK: C07D 209/16, A61Q 17/04, A61K 31/404...

Značky: medzi, aminokyselinou, využitie, neurokozmetiky, oblastí, syntézy, tryptamínom, produkt

Text:

...na niektoré biologické funkcie kože, ktoré súvisia s nervovým systémom, avšak výlučne lokálnym spôsobom, t. j. výlučne na nervové zakončenía, a nie na centrálny nervový systém ako v mnohých terapeutických aplikáciách. Okrem toho sa vôbec neskúma pôsobenie na cerebrálnej0014 V záujme toho si prihlasovateľ zvolil použitie aktívnej látky vhodnej na využitie vkozmetike, so štruktúrou podobnou prirodzeným neurogénnym látkam, ktoré riadia...

Polypeptidové vakcíny na rozsiahlu ochranu proti hypervirulentným líniám meningokokov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8925

Dátum: 02.10.2003

Autor: Pizza Mariagrazia

MPK: C07K 14/22, A61K 39/095, A61P 31/04...

Značky: vakcíny, meningokokov, hypervirulentným, polypeptidové, rozsiahlu, líniám, ochranu, proti

Text:

...proti dvom alebo viacerým (napr. 2 alebo 3) hypervirulentným líniám A 4, ET-5 a línii 3 séroskupiny B N. meningitidis.0010 Namiesto toho, aby sa skladal zjedného antigénu, je výhodné, že kompozícia obsahuje zmes 10 alebo menej (napr. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2) purifikovaných antigénov a predovšetkým je výhodné, že kompozícia nezahŕňa komplexné alebo nedefinované zmesi antigénov, napr. je výhodné do kompozície nezahŕňat vonkajšie membránové...

Izolačný penový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1811

Dátum: 02.10.2003

Autori: Schmitt Günter, Wagner Frank, Treiber Christian, Jager Jürgen

MPK: C08J 3/20, C08J 9/00

Značky: pěnový, izolačný, materiál

Text:

...tieto nedostatky odstrániť pomocou pigmentovania expandovateľných styrénových polymérov. V dokumente EP O 981 574 B 1 sú opísané expandovateľné styrénové polyméry obsahujúce grafitové častice. Tieto styrénové polyméry, ktoré obsahujú grafitové častice s homogénnym rozdelením, prejavujú dobrú tepelnú izoláciu potom,keď sa z nich vyrobia penové materiály. Podľa znenia EP O 981 574 B 1 majú také penové materiály pri hustote 10 g/l tepelnú...

Spôsob a zariadenie na výrobu viacvrstvových dosiek z minerálnych vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 573

Dátum: 02.10.2003

Autori: Mihovec Bojan, Dezelak Janez, Kladnik Edvard, Bradeško Franc

MPK: E04B 1/80, D04H 1/70, E04C 2/10...

Značky: vlákien, dosiek, minerálnych, viacvrstvových, zariadenie, spôsob, výrobu

Text:

...13 a 14 a prídavná vrstva 3 rovnako ako prípadná prídavná vrstva 7 zlisovaíiétlohrontady a stužene do požadovaných rozmerov. Podobným spôsobom je možne však pridat ďalšie prídavné vrstvy a pletivá.Aj ked sa v tomto Výl 10 dn()111 uskutočnení nepočíta s aplikáciou prídavného spojivamedzi vrstvy vlákien. je prídavok spojiva samozrejme v predpokladanom rozsahu vynálezupreto je možne spojivo bez problémov aplikovat pracovnými postupmi a...