Zverejnene patenty 29.09.2003

Brzdové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12572

Dátum: 29.09.2003

Autor: Gray Andrew

MPK: B62B 5/04, B60K 7/00

Značky: zariadenie, brzdové

Text:

...medzi operabilnou a neoperabílnou polohou, blokovacích súčiastok prispôsobených na predchádzanie tomu, aby sa brzdový dielec posunul do operabílnej polohy azo spúšťacieho mechanizmu určeného na aktiváciu brzdovćho dielca na presun do operabilnej polohy charakterizovaného tým, že spúšťací mechanizmus pozostáva zo západky ktorá je upravená tak, aby zapadla do ozubenej časti telesa kolesa.0019 Môžu byť využite akékoľvek bežne známe blokovacíe...

Brzdové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12323

Dátum: 29.09.2003

Autor: Gray Andrew

MPK: B62B 5/04

Značky: brzdové, zariadenie

Text:

...brzdu v neoperabilnej pozícii až kým nie je aktivovaný spúšťací mechanizmus.0018 Odbomikom V danej oblasti bude zrejmé, že súčasťou kolesovej zostavy vozidla vybavenej zostavou so západkou v súlade s hore uvedeným opisom môže byť akékoľvek bežné vozíkové koleso, pre ktoré je potrebný brzdový mechanizmus. Avšak čo sa týka tohto aspektu vynálezu,uprednostňuje sa, aby vynález obsahoval kolesovú zostavu vozidla vybavenú zostavou so...

Postup zlepšenia vlastností povrchovej vrstvy vozovky a zariadenie pre uplatnenie tohto postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4494

Dátum: 29.09.2003

Autor: Aubert Jean-luc

MPK: E01C 19/00

Značky: vlastností, vrstvy, povrchovej, zlepšenia, uplatnenie, zariadenie, vozovky, postup, postupu, tohto

Text:

...pohybujúcej sa zvyčajne v niekoľkých metrocha odpovedajúcej šírke pokrytej prostriedkami pre rozlievanie zalievaných granulátov, slúžiacich na položenie povrchovej vrstvy Vozovky.Predmetom súčasného vynálezu je tak postup zlepšenia vlastností povrchu cestnej komunikácie, realizovaný pomocou rozlievania vrstvy granulátov zalievaných V živicovom pojive na platformu, a to prostredníctvom rozlievacieho zariadenia,ktoré sa posuvnou rýchlosťou...

Nové 1,4-diazabicykloalkánové deriváty, ich príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1915

Dátum: 29.09.2003

Autori: Ahring Philip, Jörgensen Tino Dyhring, Peters Dan, Olsen Gunnar, Nielsen Elsebet Stergaard

MPK: A61P 25/00, A61K 31/55, C07D 471/00...

Značky: príprava, nové, použitie, 1,4-diazabicykloalkánové, deriváty

Text:

...vynález sa týka nových modulátorov níkotínových a/alebo monoamínových receptorov, ktoré sú účinné pri liečení ochorení alebo porúch súvisiacich s cholínergickými receptormi, najmä potom s nikotínovými acetylcholínovými receptormi(nAChR), monoamínovými receptormi 5-HTR, DAR a NER a biogénnymi amínovými transportérrni pre 5-HT, DA aNE.0013 Vďaka ich farmakologickému profilu môžu byť zlúčeniny podľa vynálezu použiteľné na liečenie...

Depilačné kompozície a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1799

Dátum: 29.09.2003

Autori: Friscia Diana, Sun Ying, Lukenbach Elvin, Dave Vipul

MPK: A61K 8/30, A61K 8/02, A61K 8/19...

Značky: depilačné, použitie, kompozície

Text:

...kompoziciu, ktorá zahrnuje kondicionér ošetrujúci pokožku a redoxný systém na báze kovového prášku (napr. elementálne železo, Železné oxidy a železnaté soli a katalyzátor s velkou povrchovou plochou (napr. aktívne uhlie, oxid hlinitý, ily, oxid kremičitý). Kompozicie existujú vSystém sa aktivuje vlhkosťou a vzduchom.V jednom aspekte sa vynález týka V podstate suchého výrobku zahrnujúceho nerozpustný substrát, aspoň jedno oxidačné činidlo, a...

Spôsob poskytovania doplnkových služieb špecifických pre prevádzkovateľov pre rôznych prevádzkovateľov mobilných telefónnych sietí zákazníkovi využívajúcemu mobilné telefónne služby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1463

Dátum: 29.09.2003

Autor: Schmitt Harald

MPK: H04Q 7/38, H04Q 7/32

Značky: služieb, telefónne, poskytovania, služby, spôsob, prevádzkovateľov, telefónnych, využívajúcemu, doplnkových, zákazníkovi, rôznych, mobilných, sietí, specifických, mobilné

Text:

...zverejnený v W 0 01 28205 A 2.0005 Úlohou vynálezu je ponúknuť spôsob, s ktorého pomocou je možné zákazníkovi mobilných telefónnych služieb dat v cudzej sieti k dispoziciidoplnkové služby, ktoré v jeho domovskej sieti nie sú k dispozícií.Ďalšou úllohou vynálezu je ponúknuť spôsob, s ktorého pomocou sú zákazníci mobilných telefónnych služieb vcudzej sieti dosiahnutelní pod národnými účastníckymi číslami, a pre volajúceho účastníka ztejto cudzej...

Rozprašovacie zariadenie na čistenie za mokra a spôsob odstraňovania oxidov síry zo spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283623

Dátum: 29.09.2003

Autor: Doughty Joseph

MPK: B01D 53/50, B01D 53/79

Značky: spalin, oxidov, čistenie, spôsob, zariadenie, odstraňovania, rozprašovacie, mokra, síry

Zhrnutie / Anotácia:

Oxidy síry (SOx) sa odstraňujú zo spalín s úsporou kapitálu a prevádzkových nákladov vďaka výhodnému usporiadaniu rozprašovacích zberných rúrok a dýz, ktoré umožňujú ľahší prístup údržbe pri zníženej veľkosti priestorov medzi rozprašovacími hladinami (napr. 0,5 až 1,25 m). Najmenej dve rozprašovacie hladiny v rozprašovacej zóne obsahujú množstvo rozprašovacích zberných rúrok usporiadaných navzájom paralelne a vertikálne paralelne k...

Dýza na atomizáciu tekutiny vo fluidnom lôžku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283622

Dátum: 29.09.2003

Autori: Newton David, Power Michael Bernard

MPK: B01J 19/26, B01J 8/24, B05B 1/14...

Značky: fluidnom, atomizáciu, dýza, tekutiny, lôžku

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny proces v lôžku fluidizovanom plynom na polymerizáciu olefínov, hlavne etylénu, propylénu alebo ich zmesi s ďalšími alfaolefínmi chladením prúdu recyklovaného plynu na kondenzáciu časti kvapaliny (napr. ko-monomeru), oddeľovaním aspoň časti kvapaliny a jej rozstrekovaním pod tlakom cez dýzu (1) priamo do fluidného lôžka natlakovaním kvapaliny a jej zavádzaním do rozstrekovacej dýzy (1) majúcej mechanické zariadenie (6) na atomizáciu...

Deriváty 1,2,3,4-tetrahydrobenzofuro[3,2-c]pyridínu, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície obsahujúce tieto deriváty a ich použitie na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 283621

Dátum: 29.09.2003

Autori: Kennis Ludo Edmond Josephine, Love Christopher John, Bischoff François Paul

MPK: A61P 25/16, A61P 25/24, A61K 31/4355...

Značky: liečivá, výrobu, obsahujúce, 1,2,3,4-tetrahydrobenzofuro[3,2-c]pyridínu, přípravy, deriváty, farmaceutické, tieto, kompozície, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ich N-oxidy, farmaceuticky prijateľné adičné soli a stereochemicky izomérne formy, v ktorých každé R1 znamená nezávisle atóm vodíka, atóm halogénu, alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, nitroskupinu, hydroxyskupinu alebo alkyloxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka Alk znamená alkándiylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka n znamená 1 alebo 2 D znamená prípadne substituovanú mono-, bi- alebo tricyklickú...

Deriváty kyseliny 1(2H)-chinolínkarboxylovej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283620

Dátum: 29.09.2003

Autori: Bouchet Raphaël, Bonnet Alain, Mazurie Alain, Guilmard Daniel

MPK: C07D 405/06, C07F 9/60, C07D 215/14...

Značky: přípravy, deriváty, 1(2h)-chinolínkarboxylovej, kyseliny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), v ktorom skupiny alk1, alk2 a alk3 sú rovnaké alebo odlišné a predstavujú alkylový zvyšok obsahujúci do 8 atómov uhlíka, n predstavuje celé číslo od 0 do 8, R1 a R2 predstavujú O-alkylový zvyšok obsahujúci do 8 atómov uhlíka alebo tvoria spolu s atómom uhlíka, ku ktorému sú viazané, cyklický acetal. Spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom sa zlúčenina všeobecného vzorca (II) kde alk1, alk2 a...

Deriváty 5-O-desoaminyl 6-O-metylerytronolidu A, spôsob ich prípravy a ich použitie pri príprave biologicky aktívnych produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283619

Dátum: 29.09.2003

Autori: Lagouardat Jacques, Bonnet Alain, Chappert Bernadette

MPK: A61K 31/70, C07H 17/00

Značky: 6-o-metylerytronolidu, přípravě, aktívnych, biologicky, spôsob, 5-o-desoaminyl, použitie, produktov, přípravy, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R predstavuje zvyšok karboxylovej kyseliny do 18 atómov uhlíka, a spôsob ich prípravy. Zlúčeniny vzorca (I) môžu byť použité na prípravu antibiotických produktov.

Spôsob ošetrenia celulózového vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 283618

Dátum: 29.09.2003

Autor: Potter Christopher David

MPK: D06M 13/224, D01F 11/02, D01F 2/00...

Značky: vlákna, spôsob, celulózového, ošetrenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ošetrenia celulózového vlákna zvlákňovaného z rozpúšťadla s cieľom znížiť tendenciu ošetreného vlákna k fibrilácii počas následného spracovania, pri ktorom sa celulózové vlákno zvlákňované z rozpúšťadla ošetrí chemickým reakčným činidlom obsahujúcim dve alebo viac funkčných skupín reagujúcich s celulózou, pričom toto ošetrenie je charakteristické tým, že sa ošetrované vlákno pred ošetrením vysuší a použité chemické činidlo obsahuje ako...

Zástrčkový adaptér na nasávacie potrubie vysávača prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283617

Dátum: 29.09.2003

Autori: Diedonné Stephan Peter, Jacobs Carsten, Arnold Hans-peter

MPK: A47L 9/02, A47L 9/24

Značky: adaptér, zástrčkový, potrubie, prachu, nasávacie, vysávača

Zhrnutie / Anotácia:

Zástrčkový adaptér je obojstranne vyhotovený ako úložná časť (A) na zástrčku alebo ako zástrčná časť (E) zástrčky s úsekom (5) nasávacieho potrubia, pričom úsek (5) nasávacieho potrubia má prierez vymedzený sploštenou stenou (10).

Pripájacia zástrčka na nasávacie potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283616

Dátum: 29.09.2003

Autori: Arnold Hans-peter, Diedonné Stephan Peter, Jacobs Carsten

MPK: A47L 9/24

Značky: potrubie, pripájacia, nasávacie, zástrčka

Zhrnutie / Anotácia:

Pripájacia zástrčka (4) na nasávacie potrubie alebo podobne na vysávač (1) prachu s úsekom (5) nasávacieho potrubia ako zástrčnou časťou (E) a protikusom (6) ako úložnou časťou (A) nadstavného zariadenia (V) alebo podobne a s elektrickými kontaktmi (8), pričom elektrické kontakty (8) sú usporiadané zvonku prierezu úseku (5) nasávacieho potrubia a protikusa (6) a prierez nasávacieho kanála (9) je neovplyvnený elektrickými kontaktmi (8) a...

Mikrobicídny prostriedok na ochranu rastlín, jeho použitie, spôsob potláčania chorôb rastlín a rastlinný propagačný materiál ošetrený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283615

Dátum: 29.09.2003

Autori: Küng Ruth, Knauf-beiter Gertrude, Zeun Ronald

MPK: A01N 43/54

Značky: spôsobom, prostriedok, potláčania, ošetrený, materiál, ochranu, spôsob, chorôb, rastlinný, týmto, použitie, mikrobicídny, propagačný, rastlín

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je mikrobicídny prostriedok na ochranu rastlín so synergickým účinkom, obsahujúci aspoň dve účinné zlúčeniny. Ako účinnú zlúčeninu (I) obsahuje 4-(2,2-difluór-1,3-benzodioxol-4-yl)1H-pyrol-3-karbonitril, t. j. Fludioxonil, a ako účinnú zlúčeninu (II) obsahuje 4-cyklopropyl-6-metyl-N-fenyl-2-pyrimidínamín alebo jednu z jeho solí alebo jeden z jeho komplexov s kovmi. Ďalej je opísané použitie tohto prostriedku na potláčanie chorôb...

Mikrobicídny prostriedok na ochranu rastlín, jeho použitie, spôsob potláčania chorôb rastlín a rastlinný propagačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 283614

Dátum: 29.09.2003

Autori: Küng Ruth, Knauf-beiter Gertrude, Zeun Ronald

MPK: A01N 43/54

Značky: materiál, chorôb, rastlinný, rastlín, mikrobicídny, potláčania, prostriedok, použitie, ochranu, spôsob, propagačný

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je mikrobicídny prostriedok na ochranu rastlín so synergickým účinkom, obsahujúci aspoň dve účinné zlúčeniny. Ako účinnú zlúčeninu (I) obsahuje zlúčeninu vybranú zo skupiny IA) zahrnujúcej cis-4-/3-(4-terc.butylfenyl)-2metylpropyl/-2,6-dimetylmorfolín (Fenpropimorph) a/alebo 1-/3-(4-terc.butylfenyl)-2-metylpropyl/piperidín (Fenpropidin), alebo jednu z ich solí alebo komplexov s kovmi a ako účinnú zlúčeninu (II) obsahuje...

Spôsob prípravy esterov kyseliny 4,4-dimetyl-3beta-hydroxypregna-8,14-dién-21-karboxylovej, ich použitie a medziprodukty získané pri tejto príprave

Načítavanie...

Číslo patentu: 283613

Dátum: 29.09.2003

Autori: Winter Eric, Geisler Jens

MPK: C07J 7/00, C07J 13/00, C07J 1/00...

Značky: spôsob, kyseliny, medziprodukty, tejto, získané, přípravě, přípravy, 4,4-dimetyl-3beta-hydroxypregna-8,14-dién-21-karboxylovej, použitie, esterov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (1) a zlúčeniny všeobecného vzorca (5), (6) a (7), ktoré sú medziproduktmi, ako aj použitie esterov kyseliny 4,4-dimetyl-3beta-hydroxypregna-8,14-dién-21-karboxylovej všeobecného vzorca (1) na prípravu 4,4-dimetyl-5alfa-cholesta-8,14,24-trien-3beta-olu všeobecného vzorca (2).

Bezolovnaté technické sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 283612

Dátum: 29.09.2003

Autor: Petrík Tibor

MPK: C03C 3/087, C03C 3/083, C03C 3/076...

Značky: bezolovnaté, technické

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané bezolovnaté technické sklo určené na použitie najmä v elektrotechnickom priemysle pri výrobe žiaroviek, žiariviek a iných svetelných zdrojov alebo ich časti, obsahujúce 62 - 72 % hmotnostných SiO2 %, 5 - 10 % hmotnostných Na2O, 1 - 6 % hmotnostných Al2O3, 0,1 - 4 % hmotnostných CaO, 0,1 - 3 % hmotnostných MgO, 3 - 8 % hmotnostných K2O, 7,1 - 12 % hmotnostných BaO, 1 - 4 % hmotnostných SrO, 0,1 - 3 % hmotnostných Li2O, 0,1 - 3 %...

Zdokonalenie drviča s prstencovitým bubnom a s drviacim valcom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283611

Dátum: 29.09.2003

Autori: Chevalier Philippe, Lagache Philippe, Obry Christophe, Cordonnier Alain

MPK: B02C 15/06

Značky: prstencovitým, drviacim, bubnom, drviča, valcom, zdokonalenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka drviča tvoreného prstencovitým bubnom (10) s horizontálnou osou, hnacími prostriedkami na jeho otáčanie okolo jeho osi, aspoň jedným drviacim valcom (16), ktorého os je rovnobežná s osou prstencovitého bubna (10) a ktorý je umiestnený v tomto bubne, s možnosťou pohybu po jeho vnútornom povrchu, a ďalej pružnými prítlačnými prostriedkami (30) na pritláčanie drviaceho valca (16) proti prstencovitému bubnu (10), pričom drviaci...

Guľový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 283609

Dátum: 29.09.2003

Autor: Nilsson Lennart

MPK: F16K 1/14, F16K 15/04

Značky: ventil, guĺový

Zhrnutie / Anotácia:

Guľový ventil pre prúdiace kvapaliny, obzvlášť vodu, určený na používanie, napr. do zariadení vyrábajúcich sneh, sa skladá z ventilového puzdra (1), ktorý má prechod (3) toku, ďalej z ventilového sedla (9), ktoré je umiestnené v prechode (3), z ventilovej gule (10), ktorá je pohybovateľná od a zároveň k ventilovému sedlu (9), a z prostriedkov (4) riadiacich pohon sily, ktoré majú piestnicu (20) na pôsobenie na ventilovú guľu (10), pohybovateľnú...

Nosič výrobkov svorkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283605

Dátum: 29.09.2003

Autor: Bakx Martinus

MPK: B65D 75/00

Značky: nosič, svorkového, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič výrobkov svorkového typu, ako sú plechovky, obsahuje vnútorný panel (20) a vonkajší panel (40), ktoré sú závesne spolu spojené v prekrytom vzťahu. Vnútorný panel (20) obsahuje otvory (24) na príjem výrobku s obrubou, pričom otvory majú radiálne zárezy (26), vytvárajúce zvieracie zúbky (28), ktorých nespojené vnútorné okraje definujú obvod vnútorného otvoru a zodpovedajúci priemer vnútorného otvoru. Vonkajší panel (40) obsahuje uzamykací...

Systém automatického riadenia podtlaku v spaľovacej peci a teploty odpadového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283604

Dátum: 29.09.2003

Autori: Wiecek Piotr, Kozina Tadeusz, Tchórz Janusz, Tymowski Henryk, Szendzielorz Barbara, Baron Eugeniusz, Bujny Marek, Grucza Ginter, Kruk Bogdan, Bulanda Henryk, Lupa Andrzej, Ćwioro Andrzej, Pejm Sebastian, Gruszka Stanisław, Pietraszek Antoni

MPK: F23N 3/00, F23N 5/00

Značky: plynů, systém, odpadového, riadenia, podtlaku, teploty, automatického, spaľovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Teplotné snímače (T1, T3) umiestnené vo všetkých kanáloch (K1, K3) odpadových plynov sú spojené s výstupmi riadenia teploty (Rt1, 3), ktorého výstup je tiež spojený s určovateľom (delta t) rozdielu teploty odpadových plynov v kanáloch (K1, K3). Výstup riadenia teploty (Rt1, 3) je spojený cez sčítavačky (S1, S3) s riadiacimi mechanizmami (Rc1, Rc3) výkonu chodov okrajového ventilátora (W1, W3) a sčítavačky (S1, S3) sú spojené s výstupom riadenia...

Embryogénna bunková kultúra odvodená od lipnicových rastlín podčeľade Pooideae, spôsob prípravy protoplastov a bunkovej kultúry schopných regenerácie na kompletné rastliny, spôsob regenerácie uvedených lipnicových rastlín, lipnicovité rastliny, ic…

Načítavanie...

Číslo patentu: 283603

Dátum: 29.09.2003

Autori: Shillito Raymond, Harms Christian, Horn Michael

MPK: A01G 7/00, C12N 15/81, A01H 1/00...

Značky: kultury, bunková, lipnicových, lipnicovité, regenerácie, ic, kompletné, pooideae, podčeľade, kultúra, schopných, přípravy, bunkovej, uvedených, odvodená, spôsob, rastlín, rastliny, protoplastov, embryogénna

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná regenerácia rastlín z čeľade Gramineae z podčeľade Pooideae z protoplastov. Uvedené sú embryogénne bunkové kultúry, ako aj kalusy, ktoré slúžia ako východiskový materiál pre protoplasty, ktoré potom môžu regenerovať na celé rastliny. Taktiež je opísaný spôsob výroby uvedených embryogénnych bunkových kultúr, ako aj transgénne rastliny z podčeľade Pooideae, ktoré sa regenerujú z geneticky modifikovaných protoplastov.

Skriňa na umiestnenie riadiacej páky mechanickej prevodovky automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1401

Dátum: 29.09.2003

Autor: Pradier Philippe

MPK: B60K 20/04, F16H 59/02

Značky: umiestnenie, skriňa, páky, riadiacej, mechanickej, automobilů, převodovky

Text:

...s časťou člena na presúvanie.0011 Na vyriešenie predloženého problému, uložiť členy na voľbu a presun rýchlostí do súboru skrine, sú časti členov na voľbu a presun rýchlostí uložené vo vnútri každej poloviceškrupiny, namontované v obaloch spojených výstužným prvkomtvoriacim funkciu zarážky obalu, tvoriaci neoddeliteľnú súčasť zostavy, ktoré predstavujú dve polovice škrupiny, pričom uvedené členy na voľbu a presunutie sú vo forme...

Brzdové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8259

Dátum: 29.09.2003

Autor: Gray Andrew

MPK: B62B 5/04

Značky: brzdové, zariadenie

Text:

...zapadne do ozubenej oblasti časti kolesa s výklenkami. Koleso sa ďalej otáča a západka je zapadnutá do ozubenia, V dôsledku čoho sa brzda presunie z neoperabilnej polohy do operabilnej,t.j. brzdiacej polohy.0018 Uprednostňuje sa, aby prepäťový dielec obsahoval pružne blokovacie súčiastky upravené tak, aby uvádzali brzdový dielec do neoperabilnej polohy. Uprednostňuje sa, aby prepäťový dielec obsahoval pružinu, napr. torznú pružinu. Pokial...

Kompozícia obsahujúca kozmeticky účinnú organickú kyselinu a strukovinový produkt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1111

Dátum: 29.09.2003

Autori: Wu Jeffrey, Liu Jue-chen, Ho Kie

MPK: A61K 8/30, A61Q 19/00, A61K 8/96...

Značky: strukovinový, účinnú, produkt, kyselinu, kozmetický, kompozícia, organickú, obsahujúca

Text:

...produkte. Ako neobmedzujúce príklady postupov na meranie mikrobiálneho obsahu je možné uviesť postup AOAC 986.23 opisaný V Official Methods of Analysis of AOAC International, ed. Patricia Cunniff, šestnáste vydanie, 5. revízia, 1999 (AOAC International) alebo postup podľa USP opisaný V Official Compendia of Standards, USP 24 USP/NF 19, United States Pharmacopeial Convention, Inc., 2000 (Board of Trustees, United States Pharmacopeial...