Zverejnene patenty 26.09.2003

Regulátor dýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11773

Dátum: 26.09.2003

Autor: Grether Hermann

MPK: E03C 1/084

Značky: dýzy, regulátor

Text:

...regulátor prúdenia, ktorýmá ako dierovaná doska vytvorené zariadenie na rozklad vodnéhoprúdu. V zmontovanom telese regulátora prúdenia sú usporiadanévkladané diely, ktoré majú priečne priehradky.0008 Existuje preto úloha vytvoriť regulátor prúdenia na začiatku uvedeného typu, ktorý sa aj pri malom priemere telesavyznačuje vysokou tvarovou stabilitou a predsa nízkymi výrobnými nákladmi.0009 Vynálezcovské riešenie tejto úlohy existuje v pripade...

Sanitárny vstavaný diel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10026

Dátum: 26.09.2003

Autor: Grether Hermann

MPK: E03C 1/084

Značky: sanitárny, vstavaný

Text:

...nechali prejsť častice nečistoty, nesené0007 vynález predpokladá, že zariadenie na reguláciu prúdu Vody je zo strany prítoku predradené zariadenia na rozdelenie prúdu vody s cieľom. rozložiť pritekajúci prúd vody na veľkýpočet jednotlivých prúdov, a že aspoň jeden vložený dielzariadenia na reguláciu prúdu je relatívne voči zariadeniu na rozdelenie prúdu vody usporiadaný tak, že jednotlivé prúdy vody dopadajú na uzly kríženia aspoň jedného...

Indol-2-karboxamidy ako aktivátory glukokinázy (GK)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2846

Dátum: 26.09.2003

Autor: Corbett Wendy Lea

MPK: A61K 31/427, C07D 401/00, A61P 3/00...

Značky: indol-2-karboxamidy, aktivátory, glukokinázy

Text:

...pacientov trpíaeich diabetes typu II nie sú zistené mutácieGK gćnu, budú zlúčeniny aktivujúce GK, a teda zvyšujúce citlivosť systému GK senzoru, užitočné pri liečení hyperglykémie, ktorá je charakteristická pre všetky druhy diabetes typu II.Aktivátory glukokinázy budú zvyšovať metabolizmus glukózy v B-bunkách a hepatocytoch,čo bude spojené so zvýšeným vylučovaním inzulínu. Take činidlá by boli užitočná pri liečeníPredmetom vynálezu je...

Spôsob ozónovej úpravy rastlinného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2691

Dátum: 26.09.2003

Autori: Bailli Alain, Dubois Michel, Coste Christian

MPK: A23L 1/10, B02B 1/00, A23L 1/16...

Značky: spôsob, úpravy, materiálů, ozónovej, rastlinného

Text:

...čiastočnou hydrolýzou múčneho škrobu0007 Podobne prídavok kyseliny askorbovej do múky umožňuje zlepšenie0008 Avšak u časti zákazníkov existuje zvyšujúci sa dopyt po znížení počtu prísad v múke. Preto má použitie amyláz a kyseliny askorbovej, aj keď tieto umožňujú zlepšenie niektorých fyzikálno-chemických vlastností, ďaleko k úplne uspokojivému riešeniu.0009 Novým typom úpravy, ktorý nie je založený na pridávaní prísad, je tepelná úprava....

Nové pyrimidínamidové deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2664

Dátum: 26.09.2003

Autori: Breitenstein Werner, Furet Pascal, Jacob Sandra, Manley Paul William

MPK: A61K 31/506, A61P 35/00, C07D 401/00...

Značky: nové, pyrimidínamidové, použitie, deriváty

Text:

...sa týka zlúčeniny vzorca 1 R 1R 4 predstavuje vodík, nižší alkyl alebo halogén aR 5 a R 5 predstavujú, nezávisle jeden od druhého, vodík, nižší alkyl, hydroxy-nižší alkyl, nižší alkoxy-nižší alkyl, nižší acyloxy-nižší alkyl, karboxy-nižší alkyl, nižší alkoxykarbonyl-nižší alkyl, amino-nižší alkyl, nižší alkylamino-nižší alkyl, dí(nižší alkyl)amino-nižší alkyl, N-nižší alkylpiperidinyl, N-nižší alkylpyrolidínyl alebo nižší acyl, alebo R 5 R 5...

Spôsob sanácie pôdy a pôdneho inžinierstva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1670

Dátum: 26.09.2003

Autori: Cundy Andrew Brian, Hopkinson Laurence James

MPK: B09C 1/00, C09K 17/00

Značky: sanácie, pôdy, podneho, spôsob, inžinierstva

Text:

...a anódou, čo súčasne vytvára fyzikálnu, ako aj chemickú bariéru využíva nizke napätie,typicky menej než 0,5 voltu na cm vzdialenosti medzi elektródamí (s malými požiadavkami na energiu), aby vytvoril silný Eh/pH gradient v pôdach a sedimentoch používa lacné materiály pre galvanizačnú katódu a anódu diferenciálnym odvodnením môže vyvolať kontrolovaný pokles a zníženie priepustnosti a toto sa dá vyvolať v prírodných a priemyselných...

Vykurovacie zariadenie s najmä jedným akumulačným zásobníkom prípadne kombinovaným zásobným kotlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1524

Dátum: 26.09.2003

Autori: Grau Horst-edwin, Von Gradowski Bernhard

MPK: F28D 20/00, F24H 1/20

Značky: akumulačným, případně, zásobníkom, kotlom, zásobným, vykurovacie, najmä, kombinovaným, zariadenie, jedným

Text:

...navrhnutý uzatvárací poklop,vybavený prepúšťacím otvorom, najjednoduchšie na spôsob zátky s vyvítaným otvorom. Tým sa dá veľmi jednoduchým spôsobom zabrániť tomu, aby s rastúcou teplotou v spodnom priestore kotla už hned stúpalo príliš veľa vody s ešte príliš nízkou úrovňou teploty a dostávala sa do horného akumulačneho priestoru kotla. Alternatívne sa to dá dosiahnuti pomocou termostatu osadeného na stúpaciu rúrku, čo je ale drahšie než...

Spôsob a zariadenie na ultračistenie dymových a iných plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1507

Dátum: 26.09.2003

Autor: Tognazzo Valerio

MPK: B01D 53/46, B01D 53/00

Značky: ultračistenie, plynov, zariadenie, dymových, iných, spôsob

Text:

...na roztápanie, pokiaľ je to potrebné, a0008 Z dôvodu týchto vážnych problémov, ktoré sú schopné spôsobiť takéto nečistoty, existuje problém ich odstraňovania v čo najväčšej možnej miere. Preto je úlohou predmetného vynálezu navrhnúť spôsob a zariadenie, ktoré sú použiteľné napríklad zazariadením na čistenie za sucha, aby sa tento problém vyriešil.0009 Ďalšou úlohou je odstrániť z plynov pred ich. použitím všetky nečistoty, ktoré...

Nádoba na metalurgické spracovanie surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 531

Dátum: 26.09.2003

Autori: Laubach Winfried, Schubert Bernd

MPK: C21C 5/46

Značky: spracovanie, metalurgické, nádoba, surového, železa

Text:

...kruh 3 a to pomocou upinacích prvkov 6 rozložených po obvode na stene nádoby lb a pomocou podpier 4 medzi nimi alebo k nim pridruženým. Tieto podpery 4 pozostávajú z prídavných upevňovacích prvkov. Nosný kruh 3, ktorý tvori horný pás 3 a a dolný pás 3 b podopiera upínacie prvky G nádoby 1. Upinacie prvky 6 sú na vrchnej strane otvorené a nachádzajú sa bočne medzi vodiacimi stenami Sa, ktoré tvoria vedenie nádoby 5.0022 Medzi dvomi vždy...