Zverejnene patenty 23.09.2003

Spôsob predpovedania uplinkového prijímaného výkonu v uplinkovej hybridnej službe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14204

Dátum: 23.09.2003

Autori: Huang Ming, Lu Yihui, Ke Yazhu, Dou Jianwu

MPK: H04W 52/22

Značky: predpovedania, spôsob, přijímaného, výkonu, službe, uplinkového, uplinkovej, hybridnej

Text:

...a tento spôsob definuje výkonový pomer medzi rôznymi službami na základe pomerov signálu k interferenciám (signal-to-interference ratios - SIR) zodpovedajúcich službám s odlišnými bitovými rýchlosťami. Je určovaný pomocou ekvivalentu počtu užívateľov hlasovej služby vjeho riadení uplinkového prijímania, a ekvivalent počtu užívateľov hlasovej služby zdôrazňovaný týmto spôsobom sa týka modelu hlasovej služby prispôsobovaného systémom, avšak...

Kvantifikácia hladín karnitínu u dialyzovaných pacientov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7229

Dátum: 23.09.2003

Autori: Fornasini Gianfranco, Chace Donald

MPK: G01N 33/68

Značky: kvantifikácia, dialyzovaných, karnitínu, hladin, pacientov

Text:

...Súčasné dostupnétechniky na meranie hladiny karnitínu v pacientovej plazme zahrňujúenzymatícké testy, vysokotlakovú kvapalinovú chromatografiu ( HPLC) a tandemovú hmotnostnú spektrometriu ( MS/MS). Avšak tieto techniky kvantifikácie plazmatických hladín karnitinu všeobecne neposkytujú vysokú výkonnosť, nízku nákladovost a vysokú senzitivitu a presnosť analýzy, ktoré sú potrebné na realizáciu vo veľkom meradle, aby sa kontrolovala...

Emulzia perfluorovaných uhľovodíkov s nefluorovanými tenzidmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2124

Dátum: 23.09.2003

Autori: Hsu Li-chien, Zalesky Paul, Creech Jeffrey, Kivinski Margaret

MPK: B01F 17/00

Značky: tenzidmi, uhľovodíkov, emulzia, nefluorovanými, perfluorovaných

Text:

...emulzia sa potom rozmrazí a pred použitím zmieša s pripojenými roztokmi. Tieto požiadavky na skladovanie závažne obmedzujú oblasť využitia takých emulzií fluorovaných uhľovodíkov. I keď sa vyvinuli stálejšie emulzie fluorovaných uhľovodíkov, sú potrebné emulzie fluorovaných uhľovodíkov,ktoré sú dostatočne stále na uskladnenie na dlhý čas bez zmrazenia a v rôznych systémoch balenia na také aplikácie, ako sú napríklad topické prostriedky,...

Katalytický spôsob výroby merkaptánov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1856

Dátum: 23.09.2003

Autori: Fremy Georges, Essayem Nadine, Lacroix Michel, Zausa Elodie

MPK: C07C 321/00, C07B 45/00, C07C 319/00...

Značky: spôsob, výroby, katalytický, merkaptánov

Text:

...aktivity katalyzátora v čase.0012 Predmetom vynálezu je teda postup prípravy merkaptánu z olefínu a sulfánu, vyznačujúci sa tým, že sa uskutočňuje v prítomnosti vodíka a katalytického prostriedku obsahujúceho silnú kyselinu a najmenej jeden kov patriaci do skupiny VIII klasifikácie podľa periodickej tabuľky prvkov.umožňuje stabilizovať vysokú aktivitu katalyzátora v čase, ato dokonca pri relatívne vysokej teplote použitia. Tento výsledok...

Vezikulárne polymérne častice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8412

Dátum: 23.09.2003

Autori: De Wet-roos Deon, Cooray Boyd, Smit Albertus Christiaan, Engelbrecht John Francis

MPK: C08F 283/01, C08F 292/00

Značky: vezikulárne, částice, polymérne

Text:

...termín asociovaný sa môže týkať skupín zahrnutých vpolymérnych časticiach alebo aplikovaných na ich povrch alebo časti ich0010 Podľa druhého aspektu vynálezu je poskytnutá kompozícia suroviny na výrobu vezikulárnych polyesterových častíc podľa vynálezu. Zahŕňa radikálovo polymerizovateľnú polyesterovú živicu s karboxylovými funkčnými skupinami, reaktívny zrieďovací komonomér, v ktorom je dispergovanáje jedna alebo viac látok zvolených zo...

Korozívna ochrana kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 966

Dátum: 23.09.2003

Autori: Müh Ekkehard, Albert Philipp, Just Eckhard

MPK: B05D 7/00, C23C 22/05, C09D 4/00...

Značky: kovov, ochrana, korozívna

Text:

...ako sol) sa pripravia pomocou kyslého alebo bázického katalyzátora z hydrolyzovateľných silikónových zlúćenín, často V kombináciiúčely sa zložky hydrolyzujú spoločne a prevádzajú na sol alebo qel. Použitým rozpúšťadlom/riedidlom môže byť ajalkohol, ktorý sa tiež tvorí pocas hydrolýzy zlúčenin. Poťahovú kompoziciu je možné potom aplikovať na kovové substráty pomocou vyššie zmienených spôsobov poťahovania. Foťahová kompozícia sa výhodne...

Spôsob výroby zariadenia na zmenu rotačného pohybu na translačný pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 766

Dátum: 23.09.2003

Autori: Berger Lutz-michael, Neugebauer Reimund, Trageser Erwin, Zieris Roman, Lang Ralf, Wolf Reinhard, Nowotny Steffen, Seifert Michael

MPK: F01L 1/04, F16H 53/00, B21D 53/00...

Značky: rotačného, pohybu, výroby, translačný, pohyb, změnu, zariadenia, spôsob

Text:

...zariadenia nazmenu rotačného pohybu na translačný a podľa tohto spôsobu vyrobené zariadenie, pomocou ktorých sa dá naniesť vrstva, odolná proti opotrebeniu, bez toho, aby došlo k podstatnej tepelnej deformácii.3 Táto úloha je z výrobnotechníckého hladiska podľa tohto vynálezu vyriešená spôsobom výroby zariadenia na zmenu rotačného pohybu na translačnjý, pričom prinajmenšom po úsekoch sa nanesie prinajmenšom jedna funkčná vrstva z keramické-ho,...