Zverejnene patenty 22.09.2003

Spôsob priemyselnej syntézy dimetylesteru kyseliny 5-amino-3-karboxymetyl-4-kyano-2-tiofénkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 62

Dátum: 22.09.2003

Autori: Vaysse-ludot Lucile, Langlois Pascal, Lecouve Jean-pierre

MPK: C07D 333/38

Značky: spôsob, priemyselnej, 5-amino-3-karboxymetyl-4-kyano-2-tiofénkarboxylovej, dimetylesteru, kyseliny, syntézy

Text:

...ranelovej, jej strontnatej, vápenatej a horečnatej soli a hydrátov týchto solí, a najmä ranelátu strontnatěhoa jeho hydrátov, Uvádza sa pritom do reakcie sesterom kyseliny brómoctovej za vznikuzodpovedajúceho tetraesteru, ktorý sa potom premení na kyselinu ranelovú alebo na jejstrontnatú, vápenatú alebo horečnatú soľ.Konkrétnejšie sa vynález týka spôsobu priemyselnej syntézy zlúčeniny vzorca I, 5 vyznačuj úceho sa tým, že sa nechá reagovať...

Spôsob stanovenia špecifických skupín tvoriacich heparíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13739

Dátum: 22.09.2003

Autori: Mourier Pierre, Viskov Christian

MPK: C12Q 1/527

Značky: skupin, stanovenia, specifických, tvoriacich, heparíny, spôsob

Text:

...(202 a 230 nm), ktoré sú vybrané takým spôsobom, aby sa absorbancia neacetylovaných sacharidov anulovala, a ktorý sa vyznačuje tým, že zvyšky Ló-anhydro získané po depolymerizačnej reakcii súheparinázy sú vo forme zmesi heparinázy 1 (EC 4.2.2.7.), heparinázy 2 (heparínlyáza II) a heparinázy 3 (EC.4.2.2.8.)Takto pripravený depolymerizovaný materiál je ďalej výhodne ošetrený roztokom NaBH 4 v acetáte sodnom. Posledne uvedená operácia umožňuje...

Spôsob rozpoznania kolízie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13703

Dátum: 22.09.2003

Autori: Wildermuth Dietmar, Hooge Sven

MPK: G05B 19/4062, B25J 9/16, G05B 19/4061...

Značky: kolízie, rozpoznania, spôsob

Text:

...hodnoty. Táto druhá derivácia nameranej hodnoty však vedie k silnePodobné spôsoby monitorovania sú známe zo spisov JP 2000 052286 A, JP 2001 051721 A a JP 2000 099105 A. Aj u týchto známych spôsobov monitorovania sa však merajú len pohybové veličiny motora na hnacej strane, takže mechanické spätné pôsobenie rušivcj sily spôsobené kolíziou zmechaniky na pohon je silneÚlohou vynálezu teda je vylepšiť vyššie opisaný známy spôsob...

Spôsob zníženia úrovne agregácie pegylovaného proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6933

Dátum: 22.09.2003

Autori: Boyle Denis, Buckley John, Aykent Serdar, Rathore Anurag, Johnson Gary, Steinmeyer David, Toal Michele

MPK: C07K 14/435, C07K 1/00

Značky: zníženia, proteínu, úrovně, spôsob, agregácie, pegylovaného

Text:

...kprenosusignálu. Týmto blokovanim požadovanej blízkej interakcie medzi molekulou hGH a hGH receptorom, pegvisomant blokuje homodimerizácíu hGH receptorovsprostredkovanú pomocou hGH, čo pegvisomantu dáva jeho antagonistickú aktivitu.0007 Tento antagonista sa používa na liečenie stavov zahŕňajúcich, ale nie obmedzených na agromegáliu u pacientov, ktorí nereagujú zodpovedajúcim spôsobom na operáciu, rádioterapiu a/alebo iné bežné medicínske...

Nový spôsob priemyselnej syntézy tetraesterov kyseliny 5-[bis(karboxymetyl)amino]-3-karboxymetyl-4-kyán-2-tiofénkarboxylovej a použitie pre syntézu dvojmocných solí kyseliny ranelovej a ich hydrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6709

Dátum: 22.09.2003

Autori: Langlois Pascal, Lecouve Jean-pierre, Vaysse-ludot Lucile

MPK: C07D 333/00

Značky: syntézy, syntézu, nový, spôsob, kyseliny, priemyselnej, 5-[bis(karboxymetyl)amino]-3-karboxymetyl-4-kyán-2-tiofénkarboxylovej, ranelovej, dvojmocných, tetraesterov, solí, hydrátov, použitie

Text:

...množstva kvartérnej amóniovej zlúčeniny typu Cg-Cm 25 a uhličitanu draselnéhoza refluxu v organickom rozpúšťadle,potom sa reakčná zmes sñltruje, načo sa zmes destiláciou skoncentruje,potom sa pridá spolurozpúšťadlo,reakčná zmes sa ochladí a sñltruje, čím sa po vysušení takto získaného prášku získa zlúčenina vzorca (I).0011 Pod kvartémou amóniovou zlúčeninou typu Cg-Clo sa rozumie zlúčenína vzorca (A)alebo zmes zlúčenín vzorca (A)0012...

Spôsob priemyselnej syntézy ranelátu strontnatého a jeho hydrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16524

Dátum: 22.09.2003

Autori: Langlois Pascal, Vaysse-ludot Lucile, Lecouve Jean-pierre

MPK: C07D 333/38

Značky: ranelátu, strontnatého, syntézy, hydrátov, spôsob, priemyselnej

Text:

...na priemyselnú syntézu ranelátu strontnatého vzorca (I), konkrétne používa ako východiskové surovinyv ktorom R má vyššie uvedený význam, ktorá sa podrobí reakcii s malononitrilom vzorca (V)X NC CN (v) v metanole,V prítomnosti morfolínu v množstve viac než 0,95 mol na mol zlúčeniny vzorca (IV), čím sa získa zlúčenina vzorca (VI)v ktorom má vyššie uvedený význam,ktorá sa potom nechá reagovať so sírou v množstve viac než 0,95 mol na...

Mobilná veterná elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16176

Dátum: 22.09.2003

Autor: Aloys Wobben

MPK: F03D 11/04, F03D 1/00

Značky: mobilná, veterná, elektráren

Text:

...má minimálne jeden motoricky poháňaný lanový navijak alebo lanový navijak, ktorý má byť uvádzaný do chodu manuálne. Keď je lano vedené cez zodpovedajúci pomocný nosník (opomý rám s vodiacou kladkou),ktorý má byť prípevnený na kontajnerí, môže byť vzpiiamená aspoň veža vetemej elektrárnea so zodpovedajúcím ďalším vedením lana na veži, prípadne strojovni, môžu byť vytialmutéďalšie komponenty zariadenia, ako generátor, rotor atď., hore do...

Analógy kompstatinu so zlepšenou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10754

Dátum: 22.09.2003

Autor: Lambris John

MPK: C07K 14/47, A61K 38/10, A61K 38/16...

Značky: analogy, zlepšenou, kompstatinu, aktivitou

Text:

...v ľudskom sére (Sahu et al., J. Immunol. 157 884-891,1996) (2) inhibuje heparinom/protaminom indukovanú aktiváciu komplementu pri primátoch bez významných vedľajších účinkov (Soulika et al., Clin.lmmunol. 96 212221, 2000) (3) predlžuje životnost prasacieho-ľudského xenoštepu perfundovaného ľudskou krvou (Fiane et al., Transplant. Proc. 31 934-935, 1999 a Fiane et al., 3Xenotransplantation 6 52-65, 1999 b Fiane et al., Transplant. Proc. 32...

Ultrazvukový menič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3870

Dátum: 22.09.2003

Autor: Goodson Michael

MPK: B06B 1/06, H01L 41/00, H01L 41/083...

Značky: měnič, ultrazvukový

Text:

...Dvojdielna hlavová hmota 20 je vytvorená z hliníka V bližšej časti 28 pri PZT 14 a je vytvorená z titánu na vzdialenejšom konci 30, ktorý obsahuje závity na zapojenie so skrutkou 22 a závitovým predĺžením 24. Nevýhoda konštrukcie takej dvojdielnej hlavovej hmoty je V tom,že nefunguje rovnako ako jednodielna hlavová hmota (obrázok 1),pretože tým, že má dva materiály, zasahuje do amplitúdového zosilnenia zúženej hlavovej hmoty a prenosu...

Spôsob prípravy valsartanu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3209

Dátum: 22.09.2003

Autori: Neville Dan, Denni-dischert Donatienne, Hirt Hans, Sedelmeier Gottfried, Kaufmann Daniel, Schnyder Anita, Derrien Nadine

MPK: C07D 257/00

Značky: valsartanu, přípravy, spôsob

Text:

...(4) je ekonomicky výhodná, pretože pri príprave zlúčenín vzorca (I) používa menej reakčných krokov v reakčnom slede, (5) poskytuje enantioméme čisté cieľové produkty a produkty, ktoré dobre kryštalizujú. Navyše, (6) riziko kontaminácie výsledného produktu(a posledných medziproduktov) stopovým množstvom zlúčenín cínu je omnoho menšie, lebo tetrazolový cyklický systém sa tvorí v skoršom stupni reakčného sledu. Normálne sa tetrazolový kruh tvorí...

Spôsob a zariadenie na riadenie chýb disku využívajúce dočasnú informáciu o chybe (TDFL) a riadiacu informáciu o chybe (TDDS) a disk majúci TDFL a TDDS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10006

Dátum: 22.09.2003

Autori: Hwang Sung-hee, Ko Jung-wan, Lee Kyung-geun

MPK: G11B 20/18

Značky: riadenie, využívajúce, informáciu, dočasnú, chybe, chýb, majúci, zariadenie, riadiacu, tdds, spôsob, tdfl, disků

Text:

...jeden zápis, na ktorom. sú riadené chyby metódu riadenia chýb diskua prístroj, použiteľný s diskom umožňujúcim jeden zápis.0008 Predstavovaný vynález tiež poskytuje disk umožňujúci jeden zápis, na ktorom, sú riadené chyby metódu riadenia chýb disku a zariadenie, ktoré je schopné riadiť chyby disku aj akboli tieto chyby zistené počas operácie zaznamenávania, totozariadenie dovoľuje, aby operácia zaznamenávania prebehla bez0009 Znaky a/alebo...

Injekčná striekačka na jedno použitie s blokovacím mechanizmom piestu a piestnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1511

Dátum: 22.09.2003

Autori: Fleischer Gene, Pelkey Brian

MPK: A61M 5/50

Značky: striekačka, injekčná, blokovacím, piestnice, použitie, piestu, jedno, mechanizmom

Text:

...injekčnej striekačky, a do vnútra smerujúci hnací okraj, prispôsobený na vzájomné spolupôsobenie s piestom a piestnicou na zaistenie pohybu blokovacieho prvku pozdĺž valcového telesa pri približovaní savzdialenosti od blízkej strany opornej steny, ktorá mápribližne dĺžku blokovacieho prvku. Hnací okraj blokovacieho prvku dosadá na tento výstupok, čím je zaistené, že blokovací prvok sa pohybuje smerom od používateľa spoločne s piestom...

Teleskopický kryt najmä obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1184

Dátum: 22.09.2003

Autor: Borrini Matteo

MPK: B23Q 11/08

Značky: stroja, najmä, teleskopický, obrábacieho

Text:

...rýchlostiach krabicových elementov medzi 40 m/min a 100 m/min a akceleráciou do približne 2 g.0014 Ďalším cieľom tohto vynálezu je teleskopický kryt opatrený spojeniami medzikrabicovými elementmi spôsobilými udržať ich paralelne, keď sa klžu.0015 Ďalším cieľom tohto vynálezu je teleskopický kryt opatrený spojeniami medzi krabicovými elementrni, ktoré sú jednoduché na servis a ktorých parametre ako rýchlosť a akcelerácia môžu byť...

Spôsob, zariadenie a systém na distribúciu mediálnych kanálov cez komunikačnú sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: E 929

Dátum: 22.09.2003

Autori: Zrimsek Joze, Turk Matevz, Pracek Pavel

MPK: H04L 29/06

Značky: mediálnych, distribúciu, spôsob, kanálov, systém, zariadenie, sieť, komunikačnú

Text:

...strane tohto spojenia. Kvalita služby (QoS) sa musi implementovať na strane B-RAS servera, aby pakety internetového protokolu, patriace k TV distribúcii, dostali vyššiu prioritu. Toto je nevyhnutné, aby sa zabránilo iným paketom intemetového protokolu, patriacim k normálnemu intemetovému spojeniu užívateľa, rušiť distribúciu videodátového toku.V čase bootovania STB sa koncový softvér užívateľa stiahne z web servera. STB prijme tiež programový...