Zverejnene patenty 21.08.2003

Spôsob frakcionalizácie mliečnych zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18239

Dátum: 21.08.2003

Autori: Gomez Timothy, Mccloskey Michael, Dunker John

MPK: A23C 9/142, A23C 9/15

Značky: mliečných, spôsob, zmesí, frakcionalizácie

Text:

...prostriedok 12 zahrnutý bud medzi separačným prostriedkom 12 a ultrafiltračným prostriedkom 14 alebo na mieste separačného prostriedku. Výtok z 11 alebo 13 sa vedie cez vstup 11 do mikrofiltračného prostriedku 12 (MF), čím sa získa zložka MF permeátu a zložka MF retentátu. Krok mikrofiltrácie sa výhodne vykonáva cez membránový ñlter, v ktorom sa vylúčia zložky s molekulovou hmotnosťou,ktorá nie je vyššia než okolo 1,66 x 10 kg (10 kDa)...

Spôsob prípravy suchých práškových inhalačných kompozícií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13274

Dátum: 21.08.2003

Autor: Zeng Xian-ming

MPK: A61K 31/167, A61K 31/58, A61K 9/72...

Značky: suchých, kompozícií, inhalačných, přípravy, práškových, spôsob

Text:

...a potom sa zvyšné časť prvého liečiva zmieša s uvedenou predzmesou za vzniku požadovanej suchej práškovej inhalačnej kompozície.Rovnako sú poskytnuté suché práškové kompozície a spôsoby ich použitiapomocou zariadenia na inhalovanie suchého prášku.0007 Technické a vedecké výrazy použité vtomto texte majú bežný význam, ako ho chápe skúsený odborník vodbore, ktorého sa tento vynález týka, pokiaľ nie je uvedené inak. V tomto texte sa odvoláva...

Hydraulické riadiace zariadenie prevodovky s dvoma spojkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4262

Dátum: 21.08.2003

Autori: Kruse Georg, Adomeit Carsten, Nicke Dirk

MPK: F16H 3/00, F16H 61/28

Značky: riadiace, převodovky, zariadenie, spojkami, dvoma, hydraulické

Text:

...vstupný prevodový hriadeľ, a prvú skupinu rýchlostných stupňov, ktoré tvoria prvú čiastkovú prevodovku, a druhú spojku motora, druhý vstupný prevodový hriadeľ, a druhú skupinu rýchlostných stupňov, ktoré tvoria druhú čiastkovú prevodovku. Obe spojky motora a obavstupné prevodové hriadele sú vo všeobecnosti usporiadané koaxiálne vzáujme úspory miesta, pričom sa spojky motora spravidla nachádzajú v jednom spoločnom spojkovom koši. Pri obvyklom...

Jednorazový kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3798

Dátum: 21.08.2003

Autor: Klein Ralf

MPK: B65D 77/06

Značky: kontajner, jednorázový

Text:

...Viacrohý tvar plášťa je po prvé jednoducho vyrobiteľný, po druhé je tým daná dobrá skladovateľnosť,respektíve stabilita, pretože sa jednorazové kontajnery podľa vynálezu dajú na základeviacrohého prierezu bez straty medzipriestoru dobre skladovať na sebe.0014 Nech je na tomto mieste poznamenané, že všetky tu ukázane príklady uskutočnenia sú len ako príklad. Tak je napríklad výhodne možné podporu skonštruovať ako plošný skladací prierez, ktorý...

Lokálna kompozícia vo forme emulzného gélu obsahujúceho sodnú soľ diklofenaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3641

Dátum: 21.08.2003

Autor: Steiger Michel

MPK: A61K 47/00, A61K 9/107, A61K 31/185...

Značky: sodnú, obsahujúceho, formě, gelů, kompozícia, diklofenaku, emulzného, lokálna

Text:

...(hmotn/hmotn.) najmenej jedného gélotvomého činidla vybraného zo skupiny pozostávajúcej z karbomérov,(f) 3-7 (hmotn./hmotn.) najmenej jedného tuku tvoriaceho tukovú fázu emulzného gélu,(g) 1-3 (hmotn/hmom.) najmenej jedného neiónového tenzidu, a(h) amoniak na úpravu pH celkovej kompozície na 6,5-8.0013 V jednom uskutočnení predloženého vynálezu je zložka (c) prítomná v množstve 5 až 25 a (d) v množstve 3 až 7 celkovej kompozície. V inom...

Elektróda pre fotovoltaickú bunku, fotovoltaická bunka a fotovoltaický modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3068

Dátum: 21.08.2003

Autori: Rubin Leonid, Rubin George

MPK: H01L 31/0224

Značky: buňka, fotovoltaický, modul, bunku, fotovoltaická, elektroda, fotovoltaickú

Text:

...ku povrchu elementu prostredníctvom vodivého lepidla, V ktorom sú rozptýlené vodivé častice. Drôty elektródy sú zostavené paralelne medzi spojovacimi vodičmi, ktoré prechádzajú pozdĺž hrán elementu. Pre tento typ elektródy je odpor kontaktu medzi polovodičovým povrchom a drôtmi relatívne veľký, z čoho vyplývajú veľkéslnečnom žiarení. Taktiež výroba takýchto FV buniek je dosť komplikovaná.0009 Z US 5 084 107 A (Deguchi a kol.) sú predstavené...

Inhibítory nukleozidových fosforyláz a nukleozidáz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9905

Dátum: 21.08.2003

Autori: Lenz Dirk Henning, Schramm Vern, Evans Gary Brian, Tyler Peter Charles, Furneaux Richard Hubert, Zubkova Olga Vladimirovna

MPK: A61K 31/7042, A61P 31/04, A61P 33/02...

Značky: fosforyláz, nukleozidových, nukleozidáz, inhibitory

Text:

...MTAP alebo MTAN zásadne obmedzuje biosyntézu polyamínu a zbernú metabolickú cestu adenínu V bunkách. Podobne MTA je vedľajší produkt bakteriálnej syntézy acylovaných homoserínových laktónov z S-adenozylmetionínu (SAM) a acyl-acyl nosičových proteínov, V ktorej následná laktonizácia spôsobí uvoľňovanie MTA a acylovaného homoserínového laktónu. Acylovaný homoserínový laktón je bakteriálny quorum sensing molekula, ktorá sa zúčastní...

Nové 2-aryltiazolové zlúčeniny ako agonisty PPARalfa a PPARgamma

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8492

Dátum: 21.08.2003

Autori: Hilpert Hans, Mohr Peter, Maerki Hans-peter, Meyer Markus, Hirth Georges, Binggeli Alfred, Grether Uwe

MPK: C07D 277/22, C07D 417/12

Značky: 2-aryltiazolové, nové, zlúčeniny, ppargamma, pparalfa, agonisty

Text:

...tejto triedy, ktoré boli v niekoľkých krajinách povolené na liečenie NIDDM. Tieto zlúčeniny však majú vedľajšie účinky, ako je sice vzácna, ale závažná hepatotoxicita(pozorovaná u troglitazónu) a nárast telesnej hmotnosti u ľudí. Existuje teda naliehavá potreba nových, lepších a účinnejšich liečiv na liečenie stavov NIDDM. Nedávne štúdie poskytli dôkaz, že kombinovaný agonizmus PPARoL a PPARy môže viesť k zlúčeninám s vyšším...

Liečenie melanómov znížením hladín klusterínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8133

Dátum: 21.08.2003

Autori: Jansen Burkhard, Gleave Martin

MPK: C12N 15/113, A61K 38/00, A61K 31/712...

Značky: hladin, znížením, melanómov, klusterínu, liečenie

Text:

...ktorý po prvý krát použil Fire a jeho spolupracovnici na opisanie zistenia,že dvojzávitnicová RNA (dsRNA) môže blokovat expresiu génu, ked sa introdukuje do červov (Fire a spol.(1998) Nature 391, 806-811 ). dsRNA riadi génovo-špeciñcké post-transkripčné utlmovanie (silencing) vmnohých organizmoch, vrátane stavovcov, a poskytla nový nástroj na skúmanie funkcie génov. RNAi zahrnuje degradáciu mRNA, ale mnohé biochemické mechanizmy, tvoriace...