Zverejnene patenty 19.08.2003

Skúmavka s otváracím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5712

Dátum: 19.08.2003

Autori: Garvin Roy, Burns Alasdair

MPK: B01L 3/14

Značky: otváracím, mechanizmom, skúmavka

Text:

...obruba zahrnuje výbežok smerom von, výhodne vhodne zahnutý vzhľadom k všeobecne horizontálnemu povrchu detinujúcemu horný povrch viečka, čo umožňuje optimálne zapáčenie na umožnenie ľahkého otvárania a zatváranie viečka. Výhodne sú uhol a dĺžka obruby také, že keď sa nahor smerujúca zložka sily aplikuje na obrubu, viečko sa uvoľní a nádobka sa otvorí.V druhom aspekte tento vynález zahrnuje skladovací systém/nádobu, napríklad stojan,...

Pyrimidínové deriváty a ich použitie ako modulátorov CB2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3189

Dátum: 19.08.2003

Autori: Green Richard (deceased), Mitchell William Leonard, Slingsby Brian Peter, Naylor Alan, Rawlings Derek Anthony, Whittington Andrew Richard, Giblin Gerard Martin Paul, Eatherton Andrew John

MPK: A61K 31/505, C07D 239/00, A61K 31/506...

Značky: použitie, pyrimidinové, deriváty, modulátorov

Text:

...glaukómu apod. Pozri US patent č. 5 112 820 respektíve EP 576357. Pretože však sú tieto zlúčeniny aktívne na obidvoch receptoroch, CBl a CB 2, môžu vyvolávať závažné psychoaktívne účinky.Hore uvedené skutočnosti a primáme umiestnenie receptoru CB 2 v imunitnom systéme potvrdzujú osobitnú úlohu CB 2 pri modulácii imunitnej a protizápalovej odpovediCelková veľkost populácie pacientov, ktorí trpia bolesťou, je obrovská (takmer 300 miliónov) a...

Spôsoby skríningu kognitívnych enhancerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9540

Dátum: 19.08.2003

Autori: Bourtchouladze Rusiko, Scott Roderick, Tully Timothy

MPK: C12N 15/86, C12Q 1/66, C12N 15/85...

Značky: skríningu, spôsoby, enhancerov, kognitívnych

Text:

...v kroku (b) s aktivitou indikátora v kontrolných bunkách, ktoré boli kontaktované s látkou stimulujúcou funkciu CREB a ktoré neboli kontaktované stestovanou zlúčeninou (t.j. vkontrolných bunkách, ktoré boli kontaktované so samotnou látkou stimulujúcou funkciu CREB) (d) výber testovanej zlúčeniny, pokiaľ (1) aktivita indikátora stanovená vkroku (b) je štatisticky významne zvýšená vporovnaní saktivitou indikátora vkontrolných bunkách...

Silikónový kaučuk

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2195

Dátum: 19.08.2003

Autori: Scholz Mario, Mangold Helmut

MPK: C08K 3/00, C08L 83/00, C08K 9/00...

Značky: kaučuk, silikonový

Text:

...a sílanolovými skupinami a-codihydroxypolydimetylsiloxánov mechanizmom väzieb vodíkovými mostíkmi ku kyslíku siloxánového reťazca. V dôsledku takých interakcii medzi plnivom a polymérom dochádza k zvýšeniu viskozity a k zmene teploty prechodu dosklovitého stavu a zmene kryštalizačného správania. Na druhej strane väzby medzi polymérom a plnívom spôsobujú zlepšenie mechanických vlastností, ale môžu mať tiež za následok predčasné krepové...

Potravinársky výrobok na báze syra

Načítavanie...

Číslo patentu: 283566

Dátum: 19.08.2003

Autori: Petranin Gabriel, Šubák Ján

MPK: A23C 19/16, A23C 19/09, A23L 1/176...

Značky: báze, výrobok, potravinářský

Zhrnutie / Anotácia:

Potravinársky výrobok na báze syra, ktorý je priemyselne pripravovaný ako mrazený alebo chladený výrobok a ktorý sa pred konzumáciou tepelne upravuje, pozostáva z tvarovanej základnej zmesi konštituovanej z 50 až 90 % hmotn. prírodného syra a 10 až 50 % hmotn. nízkodohrievanej syroviny. Základná zmes je obalená v jedlej adhéznej obaľovacej zmesi a tvorí 25 až 50 % hmotn. z celkovej hmotnosti výrobku. Obaľovaciu zmes tvorí okrem strúhanky, syr...

Systém na programovanie robotov alebo podobných automatických zariadení obsahujúcich prenosný programovací terminál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1304

Dátum: 19.08.2003

Autori: Calcagno Renzo, Lachello Luca, Gastaldi Gianluca, Ferla Davide, Cantello Giorgio

MPK: H01H 9/02, B25J 13/06, G05B 19/425...

Značky: automatických, systém, podobných, obsahujúcich, programovanie, prenosný, robotov, terminál, zariadení, programovací

Text:

...príslušných preklápacích tlačidiel, vytvorených na tennináli Q ďalšími tlačidlami terminálu Q operátor 1 zapamätáva súradnice optimálnej dráhy, identifikovanej pre TCP.Riadiaca logika systému sa stará o to, aby preklápacie tlačidlá dávali príkazy pre každý prípad na translačnú funkciu a rotačnú funkciu osí robota l vzhľadom na rôzne možné vzťažné systémy (Joints, Base, Tool, atď.), ktoré operátor 1 musí zvoliť a zvoliť preventívne v...

Hasiace zariadenie najmä pre tunely a podobné stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1067

Dátum: 19.08.2003

Autor: Kuhblank Roland

MPK: A62C 3/00

Značky: hasiace, stavby, najmä, tunely, zariadenie, podobně

Text:

...jednotke g môže byt usporiadaná televízna kamera L 7, ktorá prenáša obrázky ztunela 1 do riadiacej ústredne, a rovnako reflektor 155, ktory pre televíznu kameru 17 cielene osvetľuje okolie. Ako televízna kamera 11,. tak aj reflektor É sú usporiadané s možnosťou vy kývnutia v horizontálnom a vertikálnom smere.Obr. 3 znázorňuje bôkorys hasiacej jednotky g hasiaceho zariadenia. Hasíaca jednotka g je na obidvoch koncoch opatrená spojkami 1...

Dopravné zariadenie na dopravu obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 889

Dátum: 19.08.2003

Autor: Groitl Werner

MPK: B65G 13/02, B65G 47/26

Značky: zariadenie, obrobkov, dopravné, dopravu

Text:

...veľkosti výrobnej linky celkovo príliš veľká, je navrhnuté, že je usporiadaných viacero hnacích hriadelov, ktoré potom poháňajú vždy viacero sekcií.0014 Podľa vynálezu bolo taktiež zistené, že je výhodné, ked sú spojky na odvádzanie,prípadne prenos krútiaceho momentu od hnacích hriadelov spojené prostredníctvom čelného ozubeného prevodu s valčekom, prípadne valčekmi valčekových dráh príslušných sekcií.0015 Bolo taktiež zistené, že je...