Zverejnene patenty 07.08.2003

Formulácia s vysokou dávkou ibandronátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18278

Dátum: 07.08.2003

Autori: Kaestle, Meyer Bernard

MPK: A61K 31/663, A61K 9/28, A61K 9/20...

Značky: ibandronátu, formulácia, dávkou, vysokou

Text:

...hydrátov, najmäUvedené látky a ich príprava sú známe a sú opísané napríklad v nasledujúcich publikáciách US patent č. 4 705 65 l (alendronát), US patent č. 4 927 814 (íbandronát), US patenty č.Prednosť sa dáva kompozíciám, ktore ako účinné látky obsahujú ekvivalent 150 mg bisfosfonátov alebo ich fyzíologícky bezpečných solí a kompozíciám, ktoré obsahujúekvivalent 100 mg bísfosfonátov alebo ich fyzíologicky bezpečných solí. Zvlášť prednostnou...

Zostava konektora pre optické vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4533

Dátum: 07.08.2003

Autori: Weynant Eric, Demissy Daniel

MPK: G02B 6/38

Značky: konektora, zostava, vlákna, optické

Text:

...navrátiť späťdo kľudovej polohy, pokiaľ príčina deformácie pominula.Ako je uvedené V zhora uvedenej prihláške, tak príkladom takého materiálu je akýkoľvek materiál, ktorý sa deformuje v rámci svojej medze pružnosti v dôsledku pôsobenia mechanickej deformácie. Iným príkladom môže byť akýkoľvek materiál, ktorý sa rozpína V dôsledku zvýšenej teploty, a potom sa navracia do svojho pôvodného kĺudového stavu, pokiaľdôjde na zníženie teploty na...

Deriváty bifalínu a ich analgetické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3952

Dátum: 07.08.2003

Autori: Bonney Iwona, Misicka-kesik Aleksandra, Lipkowski Andrzej, Kosson Dariusz, Carr Daniel

MPK: C07K 5/00, C07K 14/435, A61K 38/04...

Značky: analgetické, použitie, deriváty, bifalínu

Text:

...že tento problém môže byť vyriešený použitím predloženého vynálezu.0006 Predložený vynález sa týka zlúčeniny vybranej z0007 Predložený vynález sa tiež týka analgetického prostriedku obsahujúceho aktívnu zložku a prípadne farmaceutický prijateľný riediaci roztok alebo plnivo, vyznačujúceho sa tým, že ako aktívnu zložku obsahuje zlúčeninu opísanú vyššie. Analgetický prostriedok podľa predloženého vynálezu môže tiež obsahovať ďalšiu...

Spôsob opravy a/alebo impregnácie a/alebo izolácie a/alebo zosilnenia a/alebo obnovenia stenových systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15069

Dátum: 07.08.2003

Autor: Canteri Carlo

MPK: E04G 23/02, E04B 1/64

Značky: impregnácie, stěnových, systémov, izolácie, zosilnenia, obnovenia, spôsob, opravy

Text:

...dosiahnutie všetkých dutín, musia byť veľmi početné, a to aj z dôvodov, ktoré budú lepšie zrejmé ďalej, a preto je táto operácia zdĺhavá a ťažká. Navyše sa spravidla používajú zmesi, ktoré neexpandujú alebo majú extrémne nízku mieru expanzíe, a najčastejšie sa vstrekujú pri nízkom tlaku pomocou elektrických čerpadiel alebo iných zariadení alebo gravitáciou, aby sa zabránilo riziku nevratného poškodenia steny. Vo vyššie opísaných...

Spôsob výroby pleuromutilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3894

Dátum: 07.08.2003

Autori: Robins Keith Graham, Thirkettle Jan Edward, Stefanska Anna Louisa, Rees Michael John, Yeandle David Alan, Verrall Michael Sidney

MPK: C07C 49/00, C12P 15/00

Značky: spôsob, pleuromutilínov, výroby

Text:

...k netiltrovanému kultivačnému prostrediu. Výhodný pomer je 12 organického rozpúštadla k netiltrovanému kultivačnému prostrediu.0031 Vjednom uskutočnení tohto vynálezu sa rozpúšťadlo a netiltrované kultivačné prostredie môžu zmiešať in line pomocou zrážania dvoch prúdov a prechodom cez reakčné potrubie s priečkami alebo mechanickým mixérom. Potom sa fázy môžu oddeliť prechodom cez centrifugačný separátor, ako je napriklad disková...

Formulácia s vysokou dávkou ibandronátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2521

Dátum: 07.08.2003

Autori: Kaestle, Meyer Bernard

MPK: A61K 9/28, A61K 31/662, A61K 9/20...

Značky: ibandronátu, dávkou, vysokou, formulácia

Text:

...mg, bisfosfonátového derivátu,najmä ibandronátu alebo jeho fyziologicky vhodných solí, ktorá na jednej strane má zvýšenýpomer účinných látok k excipientom a na druhej strane spĺňa požiadavky na stabilitu.Zistilo sa, že sa stabilita takých vysokodávkových formulácií sa podstatne zvýši, keď sa rozvoľňovadlo pridá už V granulačnom stupni spolu s účinnou látkou a časťou plniva. Také kompozicie sú dobre rozpustné a majú vyššiu stabilitu pri...

Spôsob prípravy vápenatej soli rosuvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9284

Dátum: 07.08.2003

Autori: Horbury John, Taylor Nigel Philip

MPK: C07D 239/42

Značky: spôsob, vápenatej, rosuvastatínu, přípravy

Text:

...roztok vo vode rozpustnej soli pripravený rozpustením pevnej formy soli vo vode. Alternatívne môže byt roztok soli rozpustnej vo vode vytvorený z kyseliny (E)-7-4-(4-tluórfenyl)-6-izopropyl-2-metyl(metylsulfonyl)aminopyrimidín-5-yl(3 R,5 S)-3,S-dihydroxyhept-ő-énovej alebo jej vhodného derivátu, napríklad z formy alternatívnej soli. Napríklad tam, kde soľou rozpustnou vo vode je sodná soľ, môže byt táto soľ generovaná pôsobením na...

Vzduchový filter, najmä filter vnútorného priestoru pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1868

Dátum: 07.08.2003

Autori: Boschert Björn, Frey Marcus, Häfner Uwe, Capuani Peter, Dobner Roland, Felber Uwe

MPK: B01D 46/52, B01D 29/01

Značky: najmä, priestoru, vozidla, vzduchový, vnútorného, motorové, filter

Text:

...rámom, ktorý obsahuje tzv. mäkké chlopne na utesnenie filtra vzhľadom na skriňu. Tesniaci rám, pozostávajúci z nalepiteľných bočných stien a mäkkých chlopni, je vyrobený vytláčaním. Pritom sú známe rôzne vytvorenia a usporiadania mäkkých chlopni, tzn. s jednou alebo vdvoma tesniacimi chlopňami, ktoré smerujú rovnakým smerom alebo sú vytvorené vÚlohou predkladaného vynálezu je vzduchový filter a zariadenie na filtráciu vzduchu zhora...

Spôsob výroby 2-[(dimetylamino)metyl]-1-(3-metoxyfenyl)cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1311

Dátum: 07.08.2003

Autori: Akteries Bernhard, Finkam Michael

MPK: C07B 49/00, C07C 213/00, C07C 217/00...

Značky: výroby, 2-[(dimetylamino)metyl]-1-(3-metoxyfenyl)cyklohexanolu, spôsob

Text:

...Predmetom vynálezu teda je spôsob výroby 2-(dimetylamino)metyl-1(3-metoxyfenyl)cykIohexanolu Grignardovou reakciou 2-(dimetyIamino)metyljcyklohexanónu s Grignardovou zlúčeninou 3-brómanizolom, spracovaním reakčnej zmesi a pripadne čistením zodpovedajúceho cyklohexanolu,vyznačujúci sa tým, že sa 2-(dimetylamino)mety|cyklohexanón a Grignardova zlúčenína 3-brómanizol nechá reagovať vo vhodnom...

Spôsob prípravy 4-[[4-[[4-(2-kyanoetenyl)-2,6-dimetylfenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino] benzonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14810

Dátum: 07.08.2003

Autori: Schils Didier, Pasquier, Leenders Ruben Gerardus George, Willems Joannes, Janssen Paul Adriaan Jan, Medaer, Heeres Jan, Guillemont Jérôme

MPK: A61K 31/505, C07C 253/30, C07C 253/20...

Značky: 4-[[4-[[4-(2-kyanoetenyl)-2,6-dimetylfenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino, benzonitrilů, spôsob, přípravy

Text:

...formu, V tomto prípade sa obvykle používajú pevné farmaceutické nosiče. Pri parenterálnych kompozíciách bude nosič obvykle zahŕňať sterilnú vodu, aspoň z väčšej časti,aj ked môžu byť zahmuté ďalšie zložky, napríklad na podporu rozpustnosti. injekčné roztoky môžu byť pripravené napríklad tak, že nosič obsahuje fyziologický roztok, roztok glukózy alebo zmes fyziologického roztoku a roztoku glukózy. Môžu sa tiež pripraviť injekčné suspenzie, V...

Zariadenie na uzatváranie vulkanizačného lisu na pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 829

Dátum: 07.08.2003

Autor: Cole John

MPK: B29C 33/20, B29D 30/06

Značky: vulkanizačného, zariadenie, uzatváranie, pneumatiky

Text:

...hydraulický ulkaíiizačný lis, aobr. 2 zobrazuje priečny rez vrchom zatváracej tyče usporiadanej v hornej doske lisu na pneumatiky z obr. 1, obr. 3 zobrazuje priečny rez druhým koncom zatváracej tyče s valcovým mechanizmom a zatváracími prostriedkami, obr. 4 znázorňuje horný priečny rez zatváracieho krúžku, obr. 5 je bokorys nakladača, vykladača a držiaka surových pneumatík lisuVynález je ďalej znázornený na obr. 1 až 5, pričom tieto...

Antagonisty nogo receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7784

Dátum: 07.08.2003

Autori: Rabacchi Sylvia, Pepinsky, Sah Dinah, Worley Dane, Li Weiwei, Lee Daniel, Strittmatter Stephen, Relton Jane

MPK: C07K 14/00, A61K 39/00, C07H 21/00...

Značky: antagonisty, receptora

Text:

...napr. sklerózy multiplex, ALS, Huntingtonovej choroby, Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby, diabetickej neuropatie, mozgovej príhody, traumatických poranení mozgu a poranení miechy.0022 Vniektorých prípadoch opis poskytuje spôsob podpory prežívania neurónu, u ktorého je riziko odumretia, pričom tento neurón je v cicavcovi a spôsob zahrnuje (a) poskytnutie kultivovanej hostitelskej bunky-3 exprimujúcej (i) anti-Nogo receptor-1...