Zverejnene patenty 01.08.2003

Mrazuvzdorné prostriedky bez obsahu glykolov na báze solí dikarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12698

Dátum: 01.08.2003

Autori: Nitzschke Uwe, Wenderoth Bernd, Machetanz Ludwina, Dambach Stefan, Fernandez-gonzalez Monica

MPK: C09K 5/20, C23F 11/12

Značky: kyselin, glykolov, mrazuvzdorné, dikarboxylových, solí, báze, prostriedky, obsahu

Text:

...majú byt čiastočne použiteľné aj na prenos tepla achladu napríklad vchladičoch, radiátoroch a výmennlkoch tepla v priemysle, komerčnom sektore a v domácnostiach pri teplotách od -20 do 100 °C. Taktiež solidikarboxylových kyselín opísané v EP-A 0 077 767 nie sú vkoncentračných rozsahoch, aké sú potrebné na dosiahnutie postačujúceho účinku ochrany proti zamrznutiu, zdôvodu korozivneho efektu všeobecne vhodné na použitie v chladiacich médiách...

Smotanový syr obsahujúci ionovú živicu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5520

Dátum: 01.08.2003

Autori: Rodriguez Ana Patricia, Loh Jimbay, Cha Alice Shen

MPK: A23C 19/00

Značky: smotanový, živicu, obsahujúci, iónovú

Text:

...704 (16. marca 1999) poskytuje bez srvátkový spôsob výroby výrobkov podobných smotanovému syru. Po fermentácii sú pridávané stabilizátory (napr. živica z lúskov rohovníka, guarová živica, xantánová živica, arabská guma, a podobne).0006 Patent USA č. 5 108 773 (28. apríla 1992) poskytuje spôsob výroby netučného smotanového syra. Tento spôsob všeobecne zahrňuje kombináciu zahusteného odstredeného mlieka s mikrokryštalickou celulózou a...

Polyuretán – polyakrylátové hybridy ako poťahové prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2912

Dátum: 01.08.2003

Autori: Gertzmann Rolf, Müller Heino, Petzoldt Joachim

MPK: C08G 18/00

Značky: polyakrylátové, hybridy, prostriedky, potahové, polyuretan

Text:

...živice. Reťazec NCO-predpolyméru sa po prevedení do vodnej fázy s amínmi predĺži. Následne na to sa uskutočňuje polymerizácia nenasýtených monomérov, ktoré sú uzavreté včasticiach polyuretánu. Taktiež tento spôsob zahŕňa dispergáciu0008 EP A 353 797 uvádza vodné hybridné poIyuretán-polyakrylátové disperzie, ktoré sa získajú dvojstupňovým výrobným procesom. Najskôr sazíska polyuretán reakciou polyizokyanátov shydroxyfunkčnými zlúčeninami, EP 1...

Prepravný a/alebo skladovací kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9357

Dátum: 01.08.2003

Autori: Hüggenberg Roland, Diersch Rudolf

MPK: G21F 5/08, G21F 5/008

Značky: kontajner, skladovací, prepravný

Text:

...sa vyznačuje tým, že pritom vytvorená dráha V predpäti pružiaceho prvku je väčší než odstup frádioaktivneho článku od krytu kontajnera V zvislom postavcnom stavekontajnera, a že rádioaktívny článok na strane priliehajúccj na dnokontajnera obsahuje vybranie na uloženie aspoň časti pružiaceho prvku.Do rámca vynálezu spadá, že v úložnom priestore kontajnera je uložený väčší počet rádioaktívnych článkov. U rádioaktívnych článkov sa s výhodou...

Zariadenie na dodatočnú injektáž skalného svorníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9003

Dátum: 01.08.2003

Autori: Rataj Mieczyslaw Stanislaw, Langwadt Otmar

MPK: E21D 20/02, E21D 21/00

Značky: dodatočnú, svorníka, zariadenie, injektáž, skalného

Text:

...stav techniky, opisuje ínjektážnu vŕtaciu tyč so spoľahlivou protikoróznou ochranou a ľahkou manípuláciou. lnjektažna vŕtacia kotva obsahuje najmenej kotvovú tyč, kotvovú dosku spoločne s napínacou maticou a vŕtaciu korunku. Kotvová tyč je v oblasti, ktorá susedí s kotvovou doskou, spojená s puzdrom. Puzdro, ktoré môže byt gumové alebo plastové, je pevne u miestnenć na kotvovej tyči a utesňuje prstencový priestor medzi svojim vnútrom...

Spôsob a zariadenie na navíjanie viacpólových statorov s ukončovacími hákmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14897

Dátum: 01.08.2003

Autori: Ponzio Massimo, Cresti Fabrizio

MPK: H02K 15/00

Značky: zariadenie, viacpólových, ukončovacími, hákmi, navíjanie, spôsob, statorov

Text:

...Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť taký prídavný prístroj, ktorý0013 Tieto a ďalšie predmety sú dosiahnuté metódou, podľa predkladaného vynálezu,navíjania viacpólových statorov, v ktorých sú statory tvorené vrstvou plechov feromagnetickéhojadra, majúcich os, množstvo axiálne rozširujúcich sa pólov, stanovujúcich drážky medzi nimi, asvorkovnicu, ktorá pokrýva časť jadra a má množstvo hákov V ktorých je drôt natočený...

Spôsob výroby a výrobňa pneumatík pre kolesá vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 674

Dátum: 01.08.2003

Autor: Lacagnina Claudio

MPK: B29D 30/00, B29D 30/20

Značky: vozidiel, výroby, výrobňa, pneumatik, kolesa, spôsob

Text:

...linky, pomocou ktorých sa vyrábajú zostavy surových pneumatík, s kompletizačnými linkami, pomocou ktorých sa vyrába z elastomérneho materiálu aspoň jeden konštrukčný prvok pneumatiky tak, aby sa nedokončené zostavy skompletizovali. Takýto spôsob výroby a príslušnú výrobñu pneumatík opisuje patentový spis EP 1 106 335-A.0018 Aby sa takéto rozličné výrobné linky dali skombinovať, je potrebné zladit rozdielnu produktivitu a rozdielne úrovne...

Vodné disperzie spojív ako poťahovacie prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 578

Dátum: 01.08.2003

Autori: Freudenberg Ulrich, Melchiors Martin, Pires Raul, Grosskopf Sandra, Reyer Robert

MPK: C08F 8/00

Značky: prostriedky, vodné, disperzie, spojív, poťahovacie

Text:

...je použit na výrobu kopoiyméru (P) viacstupňový sposob polymerizácie, aký je napríklad opisaný v EP A 0 947 557 (str.3 r.2 - str.4, r.15) alebo v EP A 1 024 184 (str.2, r.53 - str.4 L 9). Pritom sa najprv dávkuje na porovnanie hydrofóbna zmes monomérov chudobná na kyselinové skupiny alebo bez kyselinových skupín a potom,v neskoršom okamihu polymerizácie, hydrofilné, kyselinové skupiny obsahujúca zmes monomérov.0019 Namiesto viacstupňového...

Žiaruvzdorný keramický konštrukčný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 507

Dátum: 01.08.2003

Autori: Pirkner Dieter, Longin Bernhard, Retschnig Alexander

MPK: B22D 35/00, B22D 41/00, B22D 11/103...

Značky: konštrukčný, keramický, žiaruvzdorný, prvok

Text:

...vyvoláva určitý druh zužovania medzi koncom na strane dna (teda tam, kam pri nalievaní dopadá kovová tavenina) a protiľahlým otvoreným koncom (teda tam, kde kovová tavenina vyteká). Toto zúženie vedie ku konštrukčnémua funkčnému členeniu konštrukčných prvkov.Voblasti medzi dnom azúženim dochádza kúčinnému odbúravaniu kinetickej energie taveniny. Okrem toho sa zabraňuje nekontrolovanému rozstrekovaniuVoblasti medzi zúžením a (homým)...

Odlievací systém a spôsob odlievania neželezných kovových tavenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 476

Dátum: 01.08.2003

Autor: Cloostermans Leon Raphael Lucienne

MPK: B22D 11/103, B22D 11/06, B22D 11/00...

Značky: spôsob, odlievací, systém, tavenín, neželezných, kovových, odlievania

Text:

...sa nachádza v rozdeľova cej nádobe, popr. medzipanve, prúdi do nižšie položenej kokily výhodne šikmo smerom nadol.Uhol odlievania môže byť v rozsahu 2 ° až 90 °. V čelnej stene rozdeľovacej nádoby, ktorá je privrátená k smeru odvádzania taveniny, je usporiadaná najmenej jedna ponomá rúrka,ktorá prebieha pod zvoleným uhlom odlievania šikmo smerom nadol. Na odlievanie plochých produktov s väčšou šírkou, ktorá je väčšia alebo rovná 1,5 H, kde H...