Zverejnene patenty 29.07.2003

Spôsob prípravy 3-halogén-4,5-dihydro-1H-pyrazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6932

Dátum: 29.07.2003

Autor: Annis Gary David

MPK: C07D 401/00

Značky: 3-halogén-4,5-dihydro-1h-pyrazolov, přípravy, spôsob

Text:

...alebo halogén iný než xhkaždé R 2 je vybrané z alkylu a halogénalkylu a fenylu prípadne substituovaného 1 až 3 substituentmi vybranými z alkylu a halogénuso zlúćeninou vzorca HX 1 V prítomnosti vhodnéhoTento vynález sa tiež týka spôsobu prípravy zlúčeninyl BN R 6 N 3 NH z (113) / R 7 c(o)NR 8 aR 8 b ur X 1 je halogén každé R 3 je nezávisle C 1-C 4 alkyl, C 2-C 4 alkenyl, C 2-C 4 alkynyl, C 3-C 5 cykloalkyl, C 1-C 4 halogénalkyl, C 2-C 4...

Spôsob video sledovania objektov za použitia mobilného komunikačného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5891

Dátum: 29.07.2003

Autor: Mossakowski Gerd

MPK: H04L 29/06, G08B 27/00, G08B 26/00...

Značky: mobilného, sledovania, objektov, komunikačného, systému, použitia, video, spôsob

Text:

...W 0 O 1 03402 A 1 sa týka spôsobu pre autentifikáciuúčastníka prvej komunikačnej siete v druhej komunikačnej sieti, pričom áúčastníkovi, sa v druhej komunikačnej sieti pridelí adresa, táto adresa saasociuje s identitou účastníka, ktorá je k dispozícii v prvom komunikačnom systéme, a účastník je na základe tejto identity autentifikovaný v druhej komunikačnej sieti.Dokument W 0 01 31925 A 1 opisuje spôsob a systém na video sledovanie, pri...

Kompozície obsahujúce diétne látky vytvárajúce komplexy s tukmi a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16197

Dátum: 29.07.2003

Autori: Jen Catherine, Artiss Joseph

MPK: A61K 47/00, A61K 38/00

Značky: použitia, spôsoby, látky, diétne, komplexy, vytvárajúce, kompozície, obsahujúce, tukmi

Text:

...7737-42 (2003.0010 Zmeny životného štýlu. ktoré podporujú znižovanie hmotnosti a iné pozitívne zdravotné účinky, zahŕňajú napr. zvýšenie fyzickej aktivity zníženie kalorického príjmu a zníženie príjmu tukov v strave. V Spojených štátoch amerických možno pozorovat postupnú redukciu percenta tukov v strave zo 43.7 v roku 1965 na 33.1 v roku 1995 (Kennedy a spol., Dietary-fat intake in the US popuIation J Am CoII Nutr 18207-212 (1999. Avšak...

Mreža určená na osadenie do rámu, na krytie odvodňovacieho žľabu alebo obdobného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5039

Dátum: 29.07.2003

Autor: Monneret Jean-jacques

MPK: E03F 5/06

Značky: rámu, obdobného, žlabu, zariadenia, krytie, mreža, odvodňovacieho, určená, osadenie

Text:

...zaisťovacie prsty, každá opretá o dosadaciu0013 Po odistení jednej alebo druhej strany sa mreža môže otočiť na jej opačnej strane vzhľadom k rámu, až do polohy pokiaľ je držaná pri ráme v uhlovej polohe otvorenia približne 1200.0014 S výhodou je mreža držaná pri ráme vo svojej polohe otvorenia svojimi dvomi opornými nôžkami, Iežiacimi na rovnakej strane a blokovanými v opreti o zodpovedajúce zvislé steny rámu, z ktorých jedna je tvorená...

Systém ARQ s potvrdzovaním stavov a paketov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10474

Dátum: 29.07.2003

Autori: Baker Matthew, Moulsley

MPK: H04L 1/16, H04L 1/18

Značky: potvrdzovaním, paketov, stavov, systém

Text:

...ako ACK, je rovnaká ako pravdepodobnosť nesprávnej interpretácieNACK ako ACK, teda menšia ako 0,01 ). Simulácie pre typické mobilné komunikačné kanály ukázali, že posunutie rozhodovacíeho prahu smerom kACK dostatočné na to, aby sa zabezpečila pravdepodobnosť nesprávnej interpretácie DTX ako ACK menšia ako 1 , vedie k tomu, že výkon ACK musí byť vyšší akovýkon NACK v niektorých scenároch až o 10 alebo 20 dB.Jedno čiastočné riešenie...

Použitie alkylfosfocholínov v kombinácii s protinádorovými liečivami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10073

Dátum: 29.07.2003

Autori: Sindermann Herbert, Engel Jürgen, Günther Eckhard

MPK: A61K 31/685, A61P 35/00

Značky: kombinácii, použitie, alkylfosfocholínov, liečivami, protinádorovými

Text:

...of antirzeaplastíc ether phospholtpids and chemoteraphezitic drugs, Ant-Cancer Drugs, 3 (6), str. 577-587, (l 992) P. Principe, H. Coulomb,J. M. Mencia-Huerta, C. Broquet a P. Braquet, Svnergistic cytotoxin efect of czza-alkylgýhospholipids in association with chemotherapezttic drugs, J. Lipid Mediators Cell Signalling, l 0(l-2), str. 171-173, 1994).Bolo prekvapivo možné preukázať, že líneáme alkylfosfocholíny obecného vzorca ll sú...

Spôsob prípravy 3-halogén-4,5-dohydro-1H-pyrazolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9661

Dátum: 29.07.2003

Autor: Annis Gary David

MPK: C07D 401/04, C07D 231/08

Značky: 3-halogén-4,5-dohydro-1h-pyrazolov, přípravy, spôsob

Text:

...a môžu byť premenené pri reakčných podmienkach. Odborník V odbore tiež pozná, že určité skupiny sú bázické a môžu tvoriť soli s halogénvodíkmi a tak spôsob podľa tohtoVynálezu môže vyžadovať ďalší halogénvodik.0008 Uhliková Časť tak zahŕňa alkyl, alkenyl a alkynyl,ktoré môžu byť s priamym alebo rozvetveným reťazcom. Uhlikatá časť tiež zahŕňa karbocyklické a heterocyklické kruhy, ktorémôžu byť nasýtené, čiastočne nasýtene alebo...

Nové deriváty cykloalkándiónov, spôsob ich výroby a ich farmakologické použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1094

Dátum: 29.07.2003

Autori: Frechilla Manso Diana, Lopez Rodriguez Luz, Delgado Wallace Mercedes, Fuentes Cubero José Angel, Del Rio Zambrana Joaquin, Benhamu Salama Bellinda

MPK: A61K 31/381, A61K 31/4164, A61P 9/00...

Značky: spôsob, deriváty, farmakologické, cykloalkándiónov, použitia, výroby, nové

Text:

...vzorca Itaké, kdeZ znamená C 2-C 10-alkylovú skupinu a R je vybrané zo skupiny zahmujúcejkde definície R 1, R R n m R 4 a R 5 sú rovnaké akoje uvedene vyššie. Ešte výhodnejšie sú zlúčeniny vzorca I, kde Zje butyl, R 3 je l-l a R je vybrané zo skupiny zahmujúcejkde definície R., R n m R 4 aRó sú rovnaké akoje uvedene vyššie.Pokiaľ nie je uvedené inak, alkylove skupiny, na ktoré sa odkazuje tento vynález, ako aj alkylove zvyšky iných...

Za tepla tavený TTS na podávanie rotigotínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 924

Dátum: 29.07.2003

Autori: Breitenbach Armin, Wolff Hans Michael

MPK: A61K 9/70, A61K 31/381

Značky: tepla, rotigotínu, tavený, podávanie

Text:

...Tým sa zvyšujú výrobné náklady. Spôsob je diskontinuálny až do stupňa lepivej hmoty obsahujúcej účinnú látku.(3) Zaobchádzanie s organickými rozpúšťadlami vyžaduje zvýšené bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo zaťažovaniu životného prostredia a pracovníkov poverených výrobou TTS. Zariadenie na opätovné získavanie/odstraňovanie rozpúšťadla,ochranné opatrenia pre personál a opatrenia na likvidáciu rozpúšťadiel sú nákladné.(4)...

Topické prostriedky obsahujúce ketoprofén stabilizovaný sulizobenzónom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 767

Dátum: 29.07.2003

Autori: Baccani Caridi Claudio, Tosetti Alessandro

MPK: A61P 29/00, A61K 31/185

Značky: topické, obsahujúce, prostriedky, sulizobenzónom, stabilizovaný, ketoprofén

Text:

...(BHT), butylhydroxyanizol (BHA).Tieto, spolu s ostatnými molekulami, ako sú napríklad propylgalát, sa bežne používajú v zložení farmaceutických prostriedkov kvôli svojim antioxidačným účinkom.Zúdajov zliteratúry (Bosca F. aďalší, Journal of Photochemistry and Photobiology 1995 31 l 33-138 - Duval C. and M.C. Poelan Joumal of Pharmaceutical Sciences 1995 842107110) vyplýva, že butylhydroxyanizol (BHA) je efektívnejší vo svojich...