Zverejnene patenty 28.07.2003

Spôsob prípravy kryštálov zonisamidu bez 1,2-dichlóretánu a vysoko čisté kryštály zonisamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7188

Dátum: 28.07.2003

Autori: Kimura Yasujiro, Ueno Yoshikazu

MPK: C07D 261/00

Značky: 1,2-dichlóretánu, vysoko, zonisamidu, krystaly, čisté, spôsob, přípravy, kryštálov

Text:

...prípravu účinnej látky vyhovujúcej tejto smernici vo vzťahu k bezpečnosti liečiv.0006 Odstránenie zvyškového rozpúšťadla je obvykle vykonávané suŠením. Je však veľmi problematické úplne odstrániť V látke uzavreté rozpúšťadlo konkrétnou metódou sušenia používanou pri výrobe. Pa tent USA č. 4,533,746 opisuje metódu odstránenia rozpúšťadla desti láciou pri čistení bisfenolov, pri ktorej sa rozpúšťadlo uzavreté v bisfenoloch uvoľní a odstráni z...

Formulácia s predĺženým uvoľňovaním obsahujúca lamotrigín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5550

Dátum: 28.07.2003

Autori: Vijay-kumar Akunuri Venkata, Iyer Vijay Mohan, Dela-cruz Myrna, Karolak Wlodzimierz, Stagner Robert Allen, Parr Alan Frank, Goodson Gary Wayne, Muppirala Gopal, Currie Robin, Buxton Ian Richard, Sidhu Jagdev Singh, Maleki Mehran

MPK: A61K 31/53, A61K 9/22, A61K 9/30...

Značky: predĺženým, obsahujúca, uvoľňovaním, formulácia, lamotrigín

Text:

...Gabapentín, tiagabín a levetiracetám sú dostupné ako tablety s okamžitým uvoľňovanim. Diiantin je dostupný ako kapseal, ktorý modifikuje uvoľňovanie. 0009 Existujúce predávané tabletové formuiácie lamotriginu poskytujú okamžité uvoľňovanie účinných zložiek, akonáhle tableta dosiahne žalúdok. Maximálne plazmatické koncentrácie nastanú kedykolvek od 1,4 do 4,8 hodin po podaní lieku,Nevýhodou je, že plazmatická koncentrácia (farmakokinetický...

Výroba fermentačného produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3720

Dátum: 28.07.2003

Autor: Hughes Jonathan

MPK: C13K 1/00, C12N 9/42, C12P 7/02...

Značky: výroba, produktů, fermentačného

Text:

...kyselinu a cukor, upravenie pH vodnej kvapaliny z krokov (iii), (iv), (vi) a (vii) na pH najmenej 4,(ix) postúpenie vodnej kvapaliny zkroku (viii) do fermentačného stupňa pre účelyvýroby fermentačného produktu,(x) oddelenie fermentačného produktu od ferrnentačnej brečky, vyznačujúci sa tým, že separačný stupeň v krokoch (íii) a/alebo (vi) je doprevádzaný flokuláciou vedľajšieho produktu s použitím jedného alebo viacerých flokulačných...

Spôsob a aplikačné formy na riadený transport paliperidónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3288

Dátum: 28.07.2003

Autori: Davar Nipun, Ayer Atul, Reyes Iran, Lee Julie, Yam Noymi

MPK: A61K 31/506, A61P 25/00, A61K 9/24...

Značky: aplikačné, paliperidónu, riadený, formy, transport, spôsob

Text:

...tým menej za použitia systému perorálneho podávania.V doterajšom stave techniky perorálneho podávania nie je problém riadenéhopredĺženého uvoľňovania paliperidónu riešený.Ako perorálne aplikačné formy s riadeným uvoľňovanírn je možné uviesť formy opísané v US patente č. 5 536 507. V tomto patente sú opísané trojzložkove farmaceutické formulácia, ktoré o.i. využívajú polymér citlivý na pH a prípadne osmotické činidlo, ktoré...

Piperazínom substituované arylbenzodiazepíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2676

Dátum: 28.07.2003

Autori: Chen Zhaogen, Rocco Vincent Patrick, Spinazze Patrick Gianpietro, Martin Fionna Mitchell, Le Huerou Yvan, Tupper David Edward, Aicher Thomas Daniel, Schaus John Mehnert, Pineiro-nunez Marta Maria, Ruley Kevin Michael

MPK: A61K 31/55, C07D 403/00, A61P 25/00...

Značky: arylbenzodiazepíny, piperazínom, substituované

Text:

...Synthesis, Am. J. Psychiatry Ě, 1686-1696 (1999) Ganguli, R. Weight gain associated with antipsychotic drugs, J. Clin. Psychiatry Q (suppl. 2), 20-24, (1999. Liečivá sklinickou účinnosťou a bezpečnostným profilom atypických antipsychotík, avšak so zníženou tendenciou vyvolávať rast telesnej hmotnosti, bypredstavovali vylepšené látky pre liečbu schizofrénie, bipolárnej poruchy a0007 Atypické antipsychotiká, ako sú klozapín a olanzapín, sú...

Príprava 1H-imidazo[4,5-c]chinolín-4-amínov cez nové 1H-imidazo[4,5-c]chinolín-4-kyano- a 1H-imidazo[4,5-c]chinolín-4-karmoxamidové medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1975

Dátum: 28.07.2003

Autori: Merli Valeriano, Mantovani Silvia, Bianchi Stefano

MPK: C07D 471/00

Značky: 1h-imidazo[4,5-c]chinolín-4-amínov, 1h-imidazo[4,5-c]chinolín-4-kyano, nové, medziprodukty, 1h-imidazo[4,5-c]chinolín-4-karmoxamidové, príprava

Text:

...alebo s amónnymi soľarni v prítomnosti tozylchloridu pri teplote 0 - 5 °C.V danej oblasti techniky však existuje potreba prípravy 1 H-imidazo 4,5-Cchinolín-4-amínov,najmä Imiquimodu, vo vysokej čistote a vo vysokom výťažku, ktorá by nevyžadovala použitievysokej teploty alebo tlaku.Obr. 1 - 4 sú chromatogramy tuhého l-izobutyl-1 H-imidazo 4,5-cjchinolín-4-karboxamidu pri praveného podľa Vynálezu.V rámci jedného uskutočnenia sa predkladaný...

Uzatvárací diel – adaptér

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1819

Dátum: 28.07.2003

Autor: Greisberger Klaus

MPK: E05C 9/00, E05B 63/00, E05B 15/00...

Značky: adaptér, uzatvárací

Text:

...perspektívne zobrazenie kombinácie dielov podľa obrázku l.Pohľad zhora podľa obrázku zobrazuje jeden príklad uzatváracieho dielu 1 s dvomi vzájomne protiľahlo usporiadanými vybraniami 2 určenými na zapadnutie uzatváracieho čapu. Takéto uzatváracie diely l sa používajú najmä v súvislosti s kovaniami, ktorých ovládací prevod protismerne ovláda dve vzájomne k sebe usporiadané ovládacie tyče, takže za účelom zablokovania je možné do týchto vybraní...

Polymorf B známeho dodekahydrocyklopenta[a]fenantrenylesteru tiofenkarboxylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1685

Dátum: 28.07.2003

Autori: Mutz Michael, Jordine Guido

MPK: A61P 11/00, C07J 33/00, A61K 31/58...

Značky: tiofenkarboxylovej, dodekahydrocyklopenta[a]fenantrenylesteru, polymorf, kyseliny, známeho

Text:

...zápalové alebo obštruktívne ochorenia dýchacích ciest, pri ktorých je predložený vynález použiteľný, patrí preumokonióza(zápalové ochorenie pľúc, obvykle z povolania, často sprevádzané obštrukciou dýchacích ciest,či už chronickou alebo akútnou, a spôsobené opakovanou inhaláciou prachu) akéhokoľvek typu alebo genézy, čo napríklad zahŕňa aluminózu, antrakózu, azbestózu, chalikózu, ptilózu, siderózu,silikózu, tabakózu a byssinózu.Vzhľadom k...

Zdokonalený transdermálny dávkovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1409

Dátum: 28.07.2003

Autori: Wolff Hans Michael, Schacht Dietrich Wilhelm, Hannay Mike

MPK: A61K 9/70, A61K 31/38

Značky: zdokonalený, dávkovací, systém, transdermálny

Text:

...medzibunkovou) aletiež cez hydrofilné póry (napr. potnú žľazu).0008 Dané ciele boli vyriešené poskytnutím TDS obsahujúceho zadnú vrstvu inertnú ku ZlOŽkáH 1 matrice, samolepiacu matricu obsahujúcu liek s funkčnou aminoskupinou a ochrannú fóliu alebopovlak, ktoré sa odstránia pred použitím, vyznačujúci sa tým, že samolepiaca matrica obsahuje tuhý alebo polotuhý polopriepustný(1) V ktorej sa nachádza liek obsahujúci funkčnú aminoskupinu vo...

Deriváty benzofuránu, benzothiofénu, indolu alebo indolizínu, spôsoby ich prípravy ako i prípravky, ktoré tieto látky obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 283527

Dátum: 28.07.2003

Autori: Gubin Jean, Inion Henri, Kilenyi Steven, Chatelain Pierre, Lucchetti Jean, Rosseels Gilbert

MPK: A61K 31/40, A61K 31/34, A61K 31/38...

Značky: indolu, indolizínu, deriváty, spôsoby, benzofuránu, látky, benzothiofénu, tieto, obsahujú, přípravky, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde znamená Het heterocyklickú skupinu, Y skupinu vzorca -CO-, -CHOR5- alebo -CH2-, kde znamená R5 atóm H, alebo C1-4alkyl, alebo acyl vzorca -CO-R'4, kde znamená R'4C1-4alkyl, R2 atóm H alebo C1-6alkyl, R3 C1-6alkyl alebo skupinu Alk-R6, kde znamená Alk jednoduchú väzbu, alebo C1-5alkylén R6 pyridyl, fenyl, fenoxy, metyléndioxy-3,4-fenyl alebo fenyl, alebo fenoxy substituované rovnakými alebo rôznymi...

Metalurgická nádoba, predovšetkým elektrická oblúková pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 283526

Dátum: 28.07.2003

Autori: Maurer Ghislain, Hamy Michel, Lebrun Christian, Thebault Jean-michal, Destannes Philippe

MPK: F27D 11/10, F27B 3/20, F27B 3/08...

Značky: nádoba, elektrická, oblúková, predovšetkým, metalurgická

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z kovového plášťa (1), vyloženého vnútri žiaruvzdorným materiálom (2) a z najmenej jednej elektródy (3), prechádzajúcej dnom nádoby a pripojenej vedením na zdroj elektrického prúdu. Elektróda (3) je pripevnená ku kovovému plášťu (1) mechanickými upevňovacími prostriedkami (12) a je od kovového plášťa (1) elektricky odizolovaná. Na zabránenie tomu, aby sa tekutina, tečúca po vnútornom povrchu plášťa (1) dostala do styku s...

Cefalosporínové antibiotiká, ich použitie a antibakteriálny prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283524

Dátum: 28.07.2003

Autori: Cho In-seop, Glinka Tomasz, Lee Ving, Zhang Zhijia, Hecker Scott

MPK: A61K 31/545, C07D 501/59

Značky: použitie, antibakteriálny, cefalosporínové, antibiotika, prostriedok, ktorý, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (III) a (II) a ich farmakologicky prijateľné soli, ktoré vykazujú antibiotickú aktivitu voči širokému spektru mikroorganizmov, medzi ktoré patria organizmy rezistentné voči beta-laktámovým antibiotikám, a antibakteriálne činidlá s ich obsahom. Ďalej sú opísané medziprodukty na prípravu uvedených zlúčenín.

Spôsob dopravy roztoku celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283523

Dátum: 28.07.2003

Autori: Quigley Michael Colin, Wykes Katharine Anne

MPK: D01F 2/00

Značky: spôsob, roztoku, dopravy, celulózy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob dopravy roztoku celulózy vo vodnom N-metylmorfolín-N-oxide potrubím, pri ktorom teplota roztoku, vyjadrená v °C, v strede tohto potrubia sa riadi vzťahom 1000/(X + 0,19 x Dexp(1/2)) a teplota roztoku, vyjadrená v °C, na vnútornej stene tohto potrubia sa riadi vzťahom 1000/(Y + 0,23 x Dexp(1/2)), kde D predstavuje vnútorný priemer potrubia, vyjadrený v mm, X znamená číselnú hodnotu rovnú alebo väčšiu ako 5,0 a Y znamená číselnú...

Spôsob submerzného čistenia odpadovej vody alebo vody určenej na použitie ako pitná voda a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283522

Dátum: 28.07.2003

Autori: Tang Nianfa, Maclaren David

MPK: C12M 1/06, C02F 3/02, C02F 3/06...

Značky: použitie, čistenia, odpadovej, submerzného, zariadenie, vykonávanie, určenej, spôsob, pitná

Zhrnutie / Anotácia:

Pri submerznom čistení odpadovej vody alebo vody určenej na použitie ako pitná voda, obsahujúca biologicky rozložiteľné látky, sa voda vo forme zmesovej tekutiny, obsahujúcej rozpustenú organickú hmotu a suspendované pevné častice, uvádza do cirkulácie v komore na biologické spracovanie, obsahujúce aeračné prostriedky a biomasu, prítomnou v komore na biologické spracovanie vo forme biofilmu na pevnej nosnej konštrukcii, ktorá je úplne ponorená...

Spôsob znižovania sklonu k fibrilácii lyocelového vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 283521

Dátum: 28.07.2003

Autori: Potter Christopher David, Dobson Peter

MPK: D06M 13/41, D06M 13/355, D01F 2/00...

Značky: lyocelového, znižovania, vlákna, spôsob, fibrilácii, sklonu

Zhrnutie / Anotácia:

Sklon k vlákneniu (fibrilácii) lyocelových vlákien sa môže znížiť reakciou v nesušenom stave pri zvýšenej teplote s roztokom chemického činidla, ktoré nesie viac akrylamidových skupín, keď je priemerný počet akryloamidových skupín v molekule chemického činidla v roztoku najmenej 2,1. Množstvo chemického činidla, ktoré reaguje s vláknom, môže byť v rozsahu 0,25 až 1 % hmotn., vztiahnuté na hmotnosť vzduchom sušeného vlákna. Farbiaca afinita...

Zariadenie na liatie pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283520

Dátum: 28.07.2003

Autori: Kroos Joachim, Buddenberg Heino, Franke Dietmar, Spitzer Karl-heinz, Schwerdtfeger Klaus, Stache Bernfried, Urlau Ulrich

MPK: B22D 11/06

Značky: pásov, liatie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na liatie pásu (4), s prívodom taveniny a aspoň jedným chladiacim zariadením na chladenie taveniny obsahuje flexibilný vodiaci a oporný prvok (5), pre stuhnutý pás (4), pričom dĺžka vodiaceho a oporného prvku (5) je nastaviteľná.

Spôsob výroby ľahčeného materiálu obsahujúceho penový perlit

Načítavanie...

Číslo patentu: 283519

Dátum: 28.07.2003

Autor: Pfemeter Alfred

MPK: C04B 14/18, C04B 38/08, C04B 28/26...

Značky: materiálů, výroby, perlit, spôsob, obsahujúceho, pěnový, ľahčeného

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe ľahčeného materiálu obsahujúceho penový perlit, alkalické kremičitany, poprípade prísady tvrdidiel pre vodné alkalické kremičitany, sa expandovaný perlit s veľkosťou zrna 0,8 až 6 mm zmieša so zmesou vodných alkalických kremičitanov, hydrofobizačného prostriedku a poprípade rozpustného alebo suspendovaného tvrdidla, na stále ešte tečenia schopný produkt, plní sa do foriem, poprípade stláča a potom sa zahrieva pomocou mikrovĺn.

Nové proliečivá (N-2-pyridyl-N-2-hydroxykarbonylmetyl)amidu kyseliny 1-metyl-2-(4-amidinofenylaminometyl)benzimidazol-5-yl-karboxylovej, ich príprava a použitie ako liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1161

Dátum: 28.07.2003

Autori: Hauel Norbert, Colbatzky Florian, Busch Ulrich

MPK: A61K 31/21, A61P 7/00, C07D 401/00...

Značky: nové, 1-metyl-2-(4-amidinofenylaminometyl)benzimidazol-5-yl-karboxylovej, n-2-pyridyl-n-2-hydroxykarbonylmetyl)amidu, príprava, proliečivá, použitie, kyseliny, liečivo

Text:

...alebo aralkoxyskupinu ako metoxy-, etoxy-, n-propoxy-, izo-propoxy- alebo benzyloxyskupinu alebo alkyltio- alebo aralkyltioskupinu ako nmtyltio-, etyltio-, n-propyltio- alebo ben zyltioskupinu, s amínom všeobecného vzorca ąN - OH (Iv).Reakcia sa vhodne môže uskutočňovať v rozpúšćadle ako je netanol,etanol, n-propanol, voda, metanol/voda, tetrahydrofurán alebo dioxán pri teplotách medzi O a 150 °C, predovšetkým pri teplotách medzi 20 a 120...

Zlepšený systém transdermálnej dodávky na aplikáciu rotigotínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 989

Dátum: 28.07.2003

Autori: Schacht Dietrich Wilhelm, Wolff Hans Michael, Hannay Mike

MPK: A61K 31/38, A61K 9/70

Značky: rotigotínu, zlepšený, dodávky, systém, aplikáciu, transdermálnej

Text:

...účinných látok, ktoré majú veľmi vysokú priepustnosť kožou. Okrem toho musia byť splnené špeciálne požiadavky na kinetickéi parametre uvoľňovania liečiva, ako je kontaktnádodávka počas niekoľkých dní.Úlohou tohto vynálezu je riadenie (to je regulácia/ovládanie) transportu rotigotínu z rezervoára liečiva ku koži a cez ňu, a tým zlepšenie toku rotigotínuĎalšou úlohou a aspektom tohto vynálezu je vyvinúť vhodne zloženie a spôsoby výroby...

Zariadenie na zisťovanie stavu otáčania rezacích kotúčov štítového rezacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 684

Dátum: 28.07.2003

Autori: Burger Werner, Messing Manfred, Ihle Bernhard, Köbele Thorsten

MPK: E21D 9/08

Značky: kotúčov, štítového, stroja, zariadenie, otáčania, rezacieho, řezacích, zisťovanie, stavu

Text:

...telese rezacieho kotúča a je uložená V elektricky izolujúcej výplñovej hmote, odolnej mechanicky, ako aj tepelne. Týmje anténa pomerne dobre chránená.Aby bola táto výplňová hmota v drážke čo najlepšie zakotvená, je podľa jedného vytvorenia vyššie uvedeného dalsieho uskutočnenia urobené také opatrenie, že drážka sa od smerom von privrátenej strany v smere na stredPri jednom ďalšom vytvorení vyššie uvedeného ďalšieho uskutočnenia je...

Zapustená závora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7544

Dátum: 28.07.2003

Autor: Maier Franz

MPK: E05C 7/00, E05C 1/00

Značky: zapustená, závora

Text:

...uloženia a na tejto rohovej oblasti páky je otáčatelne kĺbovo uložená sústava tyčí a že výklopná páka cez pripojenú sústavu tyčí ovláda prinajmenšom jeden závorový prvok,presúvateľný v horizontálnej styčnej drážkovej oblasti krídla s oporným dorazom, ktorý pôsobí spolu suzatváracím dielcom, pevne pripojeným na0008 Prostredníctvom tohto uskutočnenia vzmysle vynálezu je možné sklápaciu páku, určenú na ovládanie závorového prvku, pri uzamknutom...

Spojka vŕtacích kotiev

Načítavanie...

Číslo patentu: E 334

Dátum: 28.07.2003

Autor: Papousek Herbert

MPK: F16L 15/00

Značky: vrtacích, kotiev, spojka

Text:

...plochami utesnene, je zaručené prídavné utesnenie v oblasti spojky, pretože medzi koncami kotvových rúrok usporiadaných v spojke nie je možný žiadny výstup preplachovacieho média a/alebo tuhnúcej hmoty. Prídavne má toto opatrenie vynálezu tu výhodu, že sila spôsobená otáčaním a rázmi, ktorou je vŕtacia kotva pri vŕtaní diery v hornine deformovaná, je bez problémov, pretože je prenášaná priamo z kotvovej rúrky naĎalšie podrobnosti, znaky a...