Zverejnene patenty 25.07.2003

Farmaceutická kompozícia v pevnej dávkovej forme obsahujúca desmopressin a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 245

Dátum: 25.07.2003

Autori: Olsson Lars-erik, Nicklasson Helena, Lomryd Hakan

MPK: A61K 9/20, A61K 38/11

Značky: desmopressin, přípravy, farmaceutická, formě, pevnej, obsahujúca, spôsob, kompozícia, dávkovej

Text:

...obrázkov na yýkresochObrázok 1 znázorňuje dosiahnuteľnú tvrdosć a rýchlosť lisovania na tablety pre predložený vynález V porovnanís granulátom podľa doterajšieho stavu techniky.Obrázok 2 znázorňuje detailne model distribúcie veľkostiProblém dosiahnutia požadovanej tvrdosti, vrátane jej vhodnej regulácie, v rovnováhe s ďalšími vyššie uvedenými hľadiskami, je v predloženom vynáleze úspešne adresný objavením účelného zníženia množstva...

Spôsob a zariadenie na varenie a stabilizáciu bioorganických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5767

Dátum: 25.07.2003

Autori: Morgantini Gianpiero, Pellegrin Ruggero

MPK: B09B 3/00, A61L 11/00, F26B 3/32...

Značky: stabilizáciu, spôsob, varenie, zariadenie, bioorganických, materiálov

Text:

...zahrnujúcej absorpciu vody a vytváranie páry.ihned po ukončení fázy prehrievania sa následná fáza varenia realizuje spôsobovaním absorpcie riacleného množstva horúcej vody cez materiál, ktorý sa stále udržuje v pohybu aohrieva sa mechanickým pôsobením pohyblivého prvku.Pridávaná voda sa absorbuje na povrchu a potom stále hlbšie do vnútra častíc, z ktorých sa teplo extrahuje prostrednictvom vytvárania pary. Obrázok 4 schematicky...

Ortopedický prístroj k úprave vadného postavenia prstov na nohe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17432

Dátum: 25.07.2003

Autori: Huber Vitus Maria, Krauss Axel

MPK: A61F 5/01

Značky: prstov, úpravě, ortopedický, postavenia, vadného, prístroj

Text:

...na palec. Ďalší prestavovací mechanismus slúži na prestavenie koženej slučky na palec podľa veľkosti chodidla a anatomickej štruktúry v pozdĺžnom smere chodidla, pričom je prestavovací mechanizmus, prechádzajúci od článku v smere palca, konštruovaný ako tuhý v ohybu. Elastická dlaha prechádza od článku až do oblasti päty, ktorú obklopuje. Táto známa dlaha neumožňuje trvalé nosenie v topánke a najmä neumožňuje odvaľovanie pri chôdzi.0010...

Nástroj na vyrezávanie panelov zasklenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4804

Dátum: 25.07.2003

Autori: Mival Nicholas James, Davies Christopher

MPK: B26D 7/08, B23D 49/00, B26B 7/00...

Značky: nástroj, zasklenia, panelov, vyrezávanie

Text:

...na odstraňovanie čelného skla vozidla, opomý prostriedok sa bude opierať o vonkajšiu plochu čelného skla v blízkosti jeho obvodovej hrany. Rezná časť čepele prenikne cez spojovací materiál na spodnú plochu čelného skla. Oporný prostriedok je výhodne nesený nosičom čepele a výhodne obsahuje otočný opomý prostriedok, ako je napríklad kladka. Altematívne sazariadenie môže vybaviť lyžou alebo sklzom.0013 Rezná čepeľ typicky obsahuje...

Dávková forma pramipexolu na podávanie jedenkrát denne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15481

Dátum: 25.07.2003

Autori: Bredael Gerard, Cox Steven, Baldwin John, Heintz Mark, Lee Ernest

MPK: A61K 31/428, A61K 9/28, A61K 9/20...

Značky: jedenkrát, pramipexolu, forma, dávková, denne, podávanie

Text:

...písané, že sú vhodné, zahŕňajú predželatínovaný škrob.0007 US patent č. 5458 887 opisuje tabletu sriadeným uvoľňovaním zahŕňajúcu osmotické jadro, ktoré pozostáva zlieku v zmesi so zložkou napučatelnou vo vode, ako je HPMC alebo polyetylénoxid, a povlaku, ktorý zahŕňa polymér odolný vode a malé množstvo zlúčeniny rozpustnej vo vode,ktorá pôsobí ako pórotvorná látka. Po vytvorení pórov v povlaku rozpúšťaním zlúčeniny rozpustnej vo vode,...

Tabletový prostriedok pramipexolu s postupným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4338

Dátum: 25.07.2003

Autori: Ganorkar Loksidh, Heimlich John, Amidon Gregory, Noack Robert, Lee Ernest, Skoug Connie, Reo Joseph

MPK: A61K 9/20, A61K 9/28, A61K 31/428...

Značky: uvoľňovaním, tabletový, prostriedok, postupným, pramipexolu

Text:

...ktoré sú vtomto dokumente opísané ako vhodné, zahŕňajú predželatinovaný škrob.0010 US patent číslo 5458 887 opisuje tabletu s riadeným uvolňovaním obsahujúcu osmotické jadro, ktoré pozostáva zlieku v zmesi so zložkou napučatelnou vo vode. ako je HPMC alebo polyetylénoxid, a povlak, ktorý obsahuje polymér odolný voči vode a malé množstvo zlúčeniny rozpustnej vo vode, ktorá pôsobí ako pórotvorná látka. Po vzniku pórov vpovlaku rozpustenim...

Zostava odpojovača na prenos krútiaceho momentu medzi motorom poháňaným kľukovým hriadeľom a hnacím remeňom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4270

Dátum: 25.07.2003

Autori: Jansen Christian, Antchak John

MPK: F16D 41/00

Značky: remeňom, medzi, hriadeľom, zostava, motorom, prenos, krútiaceho, odpojovača, momentu, klukovým, poháňaným, hnacím

Text:

...je celkovo označený ako pozícia lO na obrázku l. Motor 10 zahrňuje kľukový hriadeľ 12 poháňajúcí nekonečný serpentínový remeň 14, všeobecne známy osobám majúcim bežné skúsenosti v tomto odvetví. Motor 10 zahrňuje aj remeňom poháňané pomocné zariadenie 16 poháňané remeňom 14. Ďalej podrobnejšie opísaná zostava odpojovača 20 je funkčne namontovaná medzi remeň 14 a remeňom poháňané pomocné zariadenie 16 tak, aby automaticky odpojovala...

Aerosolová formulácia na inhaláciu obsahujúca anticholinergikum

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3765

Dátum: 25.07.2003

Autor: Schmidt Friedrich

MPK: A61P 11/00, A61K 31/33

Značky: obsahujúca, inhaláciu, formulácia, anticholinergikum, aerosolová

Text:

...anión X vybraný zo skupiny pozostávajúcej zchloridu, bromídu, iodidu,síranu, fosfátu, metylsulfonátu, dusičňanu, maleinanu, octanu, citrátu, fumarátu, vinanu, oxalátu, jantarátu, benzoátu a p-toluénsulfonátu.Prednostne dochádza kpoužitiu solí vzorca l, vktorých je anión X vybraný zo skupinyPodľa vynálezu sú obzvlášť výhodné v rámci predkladaného vynálezu také formulácie, ktoréobsahujú zlúčeniny vzorca l, V ktorých je X znamená...

Parenterálne prostriedky obsahujúce hydroxyester rapamycínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3377

Dátum: 25.07.2003

Autori: Siskavich Victoria, Gandhi Pooja, Harrison Maureen, Rubino Joseph

MPK: A61K 31/4353, A61K 47/10, A61K 47/12...

Značky: obsahujúce, hydroxyester, parenterálně, prostriedky, rapamycínu

Text:

...600, polyetylénglykol 1000, alebo ich zmesi. Tieto spolurozpúšťadlá sú veľmi vhodné, pretože degradâcia oxidáciou alaktónové štiepenie sa unich vyskytuje v nižšej miere. Okrem toho, etanol apropylénglykol sa môžu kombinovať za vzniku menej horľavého produktu, ale výsledkom vyšších množstiev etanolu je všeobecne lepšia chemická stabilita. Výhodná je koncentrácia 30 až 100 obj. etanolu v zmesi.V predloženom vynáleze sa stabilita...

Preháňaná remenica oddeľovača alternátora s neobalenou drôtenou pružinou a mastením mazivom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3071

Dátum: 25.07.2003

Autori: Jansen Christian, Antchak John

MPK: F16D 41/00

Značky: oddelovača, remenica, neobalenou, preháňaná, mazivom, alternátora, pružinou, drôtenou, mastením

Text:

...tela 28 hraníčiac s druhým zakončením 26. Prvá obruba 41 obsahuje vonkajšiu plochu obruby 42 majúcu širší vonkajší priemer než telo 28. Kruhová plocha 44 sa rozprestiera radiálne medzi telom 28 a vonkajšou plochou obruby 42 protiľahlo k druhému zakončeníu 28. Vo všeobecnosti je v kruhovej ploche 44 vytvorený špirálovitý prvý žliabok 46 deñnujúci tam prvú polohu plochy 48.0012 Vo všeobecnosti je Valcová remenica 50 rotačne uložená v...

Použitie erytropoietínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2186

Dátum: 25.07.2003

Autori: Haller Hermann, Bahlmann Ferdinand Hermann

MPK: A61P 17/00, A61K 38/18, A61P 9/00...

Značky: použitie, erytropoietinu

Text:

...(EPC) V perifernej krvi zdravých ľudí azvierat. Použitím zvieracích modelov bolo možné preukázať, zeendoteliálne progenitorove bunky pochádzajúce z kostnej drenesa aktívne podielali na neovaskularizácii. Tiež sa ukázalo, že špecifická CD 34-pozitívna podskupina leukocytu, ktorá exprimuje endotelovo špecifické antigény, sa usadila V ischemických oblastiach. Okrem toho, endoteliálne progenitorové bunky(EPC), ktoré predstavujú signifikantný...

Inhalovateľné liečivo obsahujúce nové anticholinergikum v kombinácii s kortikosteroidmi a betamimetikami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2127

Dátum: 25.07.2003

Autori: Pieper Michael Paul, Pairet Michel, Meade Christopher John Montague

MPK: A61K 31/46, A61K 31/135, A61K 31/167...

Značky: kortikosteroidmi, inhalovateľné, kombinácii, liečivo, anticholinergikum, obsahujúce, betamimetikami, nové

Text:

...enantioméme soli R-salmeterolu a RJč-formoterolu sú zvlášť významné. Zlúčeniny g môžu byt podľa vynálezu ďalej vo forme hydrátov alebo solvátov.V rámci predloženého vynálezu sa odkazom na zlúčeninu g rozumie odkaz na fyziologicky prijateľné kyslé adičné soli. Ako fyziologicky prijateľné kyslé adičné soli betamimetík g sa podľa vynálezu chápu farmaceutický prijateľné soli, ktoré sa zvolia zo solí kyseliny chlorovodíkovej, kyseliny...

Piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283489

Dátum: 25.07.2003

Autori: Bilkei Gorzó András, Blaskó Gábor, Szénasi Gábor, Gacsáliy István, Jakóczi Iván, Bózsing Dániel, Schmidt Éva, Gyertyán István, Miklósné Kovács Anikó, Rátzné Simonek Ildikó, Németh Gábor, Egyed András, Simig Gyula, Tihanyi Károly

MPK: C07D 239/38, C07D 239/22, A61K 31/505...

Značky: deriváty, kompozície, obsahom, farmaceutické, spôsob, použitie, piperazinylalkyltiopyrimidínové, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty vzorca (I), ktoré sú vhodné na prípravu liečiva na liečenie chorôb spôsobených hlavne patologickými zmenami centrálneho nervového systému, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené deriváty a ich použitie.

Fenyloxazolidinóny majúce C-C väzbu v 4 až 8 členných heterocyklických kruhoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 283487

Dátum: 25.07.2003

Autori: Hutchinson Douglas, Hoffman Robert, Anderson David, Barbachyn Michael Robert, Thomas Richard, Ennis Michael, Brickner Steven, Poel Toni-jo

MPK: C07D 413/10, A61K 31/42, C07D 417/14...

Značky: vazbu, majúce, fenyloxazolidinóny, členných, kruhoch, heterocyklických

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam substituentov je uvedený v hlavnom nároku a ich farmaceuticky prijateľné soli s antimikrobiálnym účinkom.

Vylučovanie tuhej látky termickým rozkladom plynnej látky v pohárovom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 826

Dátum: 25.07.2003

Autor: Sonnenschein Raymund

MPK: B01J 19/02, B01J 19/00, C01B 33/00...

Značky: termickým, rozkladom, reaktore, látky, pohárovom, plynnej, tuhej, vylučovanie

Text:

...plynnej látky Q, keď sa rozklad a vylučovanie použitej látky 5, ktorá sa poprípade používa v zmesi plynov a má vyššiu hustotu ako plynné produkty Q vznikajúce pri tomto rozklade, uskutočňujú v zariadeni, ktoré sa vyznačuje pohárom l, ktorého dno ll je orientované v smere zemskej priťažlivosti 3 a ktoreho otvorová oblasť lg je orientovaná proti smeru zemskej pritažlivosti g, pohár l je priamo alebo nepriamo zohrievateľný vyhrievacou a...

Fólia obsahujúca bariérovú vrstvu pre plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 738

Dátum: 25.07.2003

Autori: Schweitzer Christoph, Dujardin Bernard, Bernig Walter, Jendrosch Stefan

MPK: B32B 27/34, B32B 27/08, B65D 85/72...

Značky: vrstvu, plyny, bariérovú, obsahujúca, fólia

Text:

...veľmi nízkou hustotou z angl. very low density polyethylene), hustota ktorého je s 0,915 g/cms. Zmes 40-65 hmotn. LLDPE a 35-60 hmotn. kopolyméru etylénu s vinylacetatom sa výhodne použije ako látka pre vrstvu spájateľnú za tepla, vždy vztiahnute na 100 hmotn, zložiek tohto polyméru.0014 Aj vrstva spájateľná za tepla aj druhá vonkajšia alebo povrchová vrstva môžu obsahovať obvyklé prísady, akými sú prostriedky proti priľnavosti,...

Dávková forma pramipexolu na podávanie jedenkrát denne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14588

Dátum: 25.07.2003

Autori: Heintz Mark, Bredael Gerard, Lee Ernest, Cox Steven, Baldwin John

MPK: A61K 9/20, A61K 31/428, A61K 9/28...

Značky: dávková, forma, jedenkrát, pramipexolu, podávanie, denne

Text:

...vodou roztiahne jadro a poskytne povrch bohatý na liek vkontakte s gastrointestinálnou tekutinou.0008 US patent č. 5656 296 opisuje prípravok spostupným uvoľňovaním sdvojitou kontrolou zahŕñajúci jadro, ktoré zahŕňa liek a pomocnú látku snízkouteplotou topenia, a povlakovú vrstvu cez jadro, ktorá zahŕňa vo vode nerozpustný polymér nezávislý od pH a vo vode rozpustný polymér tvoriaci tilm.0009 Európska patentová prihláška č. EP...

Erytropoetín v subpolycytemických dávkach na liečenie diabetu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7596

Dátum: 25.07.2003

Autori: Haller Hermann, Bahlmann Ferdinand Hermann

MPK: A61P 3/00, A61K 38/18

Značky: subpolycytemických, dávkách, diabetu, erytropoetín, liečenie

Text:

...môžu mobilizovat endoteliálne prekurzorové bunky. Dimmeler a kol. (J. Clin. invest., 108 (2 001), 391 - 397) ďalej ukázal, že statíny ako atorvastatin a simvastatinvýrazne zlepšujú in vitro ain vivo diferenciáciu endoteliálnych prekurzorových buniekv mononukleárnych bunkách a CD 34-kmeňových bunkách, ktoré boli izolované z periférnej krvi. Takže liečba myši statínmi viedla k zvýšenému počtu diferencovaných endoteliálnych prekurzorových...