Zverejnene patenty 21.07.2003

Spôsoby liečby preeklampsie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18486

Dátum: 21.07.2003

Autori: Sukhatme Vikas, Maynard Sharon, Karumanchi S Ananth

MPK: A61K 39/395, A61P 43/00, C07K 1/00...

Značky: spôsoby, liečby, preeklampsie

Text:

...zníženými hladinami PIGF v plazme a preeklampsiou (str. 12 a príklad 3, strana 34). Tiež sa tu uvádza (str. 12, odstavec 2 príklad 3,str. 35), že znížené hladiny PIGF sú indikátorom nebezpečenstva vývoja preeklampsie a že rozdiel medzi normálnymi ženami a ohrozenými pacientkami je možne stanoviť V skorej fázetehotenstva (okolo 25 týždňa v takmer všetkých prípadoch a v 16-20 týždni u niektorých žien).Objavili sme prostriedok na...

Spôsoby liečby preeklampsie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18447

Dátum: 21.07.2003

Autori: Maynard Sharon, Sukhatme Vikas, Karumanchi S Ananth

MPK: A61K 39/395, A61P 43/00, C07K 1/00...

Značky: preeklampsie, spôsoby, liečby

Text:

...buniek, ktoré udržiavajú hematoencafalickú bariérua/alebo endoteliálnych buniek vystieľajúcich plexus chorioideus (choroids plexus) mozgu, čo vedie k opuchu mozgu a záchvatom pozorovaným pri eklampsii. Podľa predkladaného vynálezu sa na liečenie alebo prevenciu preeklampsie alebo eklampsie subjektu podávajú zlúčeniny, ktoré zvyšujú hladiny VEGF a PlGF, pričom zvrátia účinky zvýšeného množstva sFlt-l. Okrem toho sa na kompetitívnu...

Drevo impregnované polymérnym furánom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16681

Dátum: 21.07.2003

Autor: Schneider Marc

MPK: B27K 3/15

Značky: impregnované, furánom, dřevo, polymérnym

Text:

...Aby sa dosiahla primeraná trvanlivost a optimálne polymerizovateľné podmienky, je pH uvedenej furfurylalkoholovej zmesi od 2,5 do 4,0.0021 Je potrebné poznamenať, že uvedený stabilizátor može byt použitý samostatne alebo v kombinácii s aspoň ďalším stabilizátorom. To isté platí pre uvedený iniciátor.0022 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu sa poskytuje spôsob prípravy dreva impregnovaného polymérnym furánom, ktoré sa získa pomocou...

Spôsob diagnostikovania preeklampsie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16071

Dátum: 21.07.2003

Autori: Maynard Sharon, Karumanchi Ananth, Sukhatme Vikas

MPK: C07K 1/00, A61K 39/395, A61P 43/00...

Značky: diagnostikovania, spôsob, preeklampsie

Text:

...for abnormal placenta angiogenesis in pathologic pregnancies, AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS GYNECOLOGY, MOSBY, ST. LOUIS, MO, USA, Vol. 188, No. 1, l January 2003Objavili sme prostriedok na diagnostikovanie a účinné liečenie preeklampsie a eklampsie predPoužitím analýzy génovej expresie sme zistili, že hladiny sFlt-l vo vzorkách placentámeho tkaníva od tehotných žien trpiacich preeklampsiou sú výrazne zvýšené. O sFlt-l je známe, že...

Spôsob expresie rekombinantného proteínu v CHO bunkách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4807

Dátum: 21.07.2003

Autori: Gay Robert, Kallmeier Robert

MPK: C12N 15/85, C12N 15/87

Značky: spôsob, rekombinantného, proteínu, expresie, buňkách

Text:

...časti CHI exónu (Yamawaki-Kataoka, Y. a kol., Proc. Natl. Acad.Sci. U.S.A. (1982) 79 2623-2627 Hall, B. akol, Molecular Immunology (1989) 26 819826 Yamawaki-Kataoka, Y. akol., Nucleic Acid Research (1981) 9 1365-1381). Podľa predloženého vynálezu podpora polohovo-riadenej homologickej rekombinácíe nie je relevantnou vlastnosťou imunoglobulín gama 2 A génovej sekvencie (IgG 2 A). Podľa neho,akýkoľvek sekvenčný variant spomínanej IgG 2 A...

Spôsob a zariadenie na demineralizáciu vody prekonaním poklesu tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3372

Dátum: 21.07.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: F04B 11/00, C02F 1/44, B01D 61/02...

Značky: spôsob, prekonaním, demineralizáciu, zariadenie, poklesu, tlaku

Text:

...sapritom dostaví výhodne samé od seba. Na riadenie zariadenia s piestovými valcarni, aby bola dosiahnutá požadovaná podpora tlaku, môže byť však plánované aj zodpovedajúce riadiace0012 Výhodné uskutočnenia tohto zariadenia s piestovými valcami sú uvedené v nárokoch 60013 Výhodne je plánované, že, napríklad vmomente prepnutia pri známom zariadení s dvoma zariadeniami s piestovými valcami, je pokles tlaku alebo pokles prúdenia prekonaný,aby...

Použitie cilobradínu alebo jeho farmaceuticky prijateľných solí na liečenie alebo prevenciu zlyhania srdca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9882

Dátum: 21.07.2003

Autori: Daemmgen Juergen, Seidler Randolph, Guth Brian

MPK: A61P 9/04, A61K 31/55

Značky: cilobradínu, srdca, použitie, farmaceutický, prijateľných, solí, liečenie, prevenciu, zlyhania

Text:

...tepovej frekvencie) prostredníctvom B 1, j 32 ao 2Pri zlyhaní srdca je snaha o zachovanie adekvátnej komorovej kontrakcie, avšak nastáva pri nadbytku spotreby kyslíka a energie myokardom. Tepová frekvencia ovplyvňuje takúto energetickú požiadavku, zvyšujúca sa tepová frekvencia vyžaduje vyššie vynaloženie energie. Takže, ak by sa u pacientov so zlyhaním srdca znížila tepová frekvencia, potenciálne by to mohlo viest kvyššej energetickej...

Protizápalové alebo protialergické androstanové komplexy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1959

Dátum: 21.07.2003

Autori: Coote Steven John, Chetina Olga, Seager John Frederick, Millan Michael John, Biggadike Keith, Craig Andrew Simon, Jacewicz Victor Witold, Theophilus Andrew Lewis

MPK: A61P 29/00, A61K 31/58, C07J 31/00...

Značky: protialergické, komplexy, protizápalové, androstanové

Text:

...napríklad primárneho alebo sekundárneho amínu) môže byt schopný interakcie s akceptorom vodíkovej väzby na zlúčenine vzorca (I), čim sa napomáha stabilízácii kryštálovej mriežky.Príkladmi vhodných hosťovských molekúl sú rozpúšťadlá, ako napriklad deriváty amínov, najmä sekundárnych aterciárnych amínov, napriklad zlúčeniny všeobecného vzorca NRlRzRs, kde R znamená vodík alebo Cmalkyl, R 2 a R 3 znamenajú Cmalkyl, najmä trietylamin,...

Signalizačné svetlo a zariadenie na indikáciu usporiadané v puzdre tvorenom časťou karosérie vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1750

Dátum: 21.07.2003

Autori: Simon Laurent, Trebouet Marcel

MPK: B60Q 1/26, B60Q 1/30

Značky: indikáciu, usporiadané, puzdre, tvorenom, karosérie, zariadenie, signalizacné, světlo, vozidla, časťou

Text:

...pomáhalo vodičovi pri parkovaní, a ktoré používa svetelný zdroj s premenlivou geometriou osvetľovanie, usporiadaný pri prednom alebo zadnom skle vozidla. Dokument US 6 089 230 opisuje zariadenie zahrňujúcesignalizačné svetlo a zariadenie na osvetľovanie vnútrajška kabíny vozidla sospoločným držiakom pre obe svetlá. Dokument FR 2 722 154 opisuje usporiadanie, ktoré umožňuje zamedziť únikom svetla zo signalizačného svetla usporiadaného v...

Konjugát peptidu s lipidom, lipozóm, farmaceutický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283518

Dátum: 21.07.2003

Autori: Franklin Craig, Meers Paul, Erukulla Ravi, Pak Charles, Cabral-lilly Donna, Janoff Andrew, Ali Shaukat

MPK: A61K 38/00

Značky: lipidom, prostriedok, použitie, lipozóm, konjugát, farmaceutický, peptidů

Zhrnutie / Anotácia:

Konjugát peptidu s lipidom všeobecného vzorca (I) je zakomponovaný do lipozómov tak, aby selektívne destabilizovali lipozómy v blízkosti cieľových buniek sekretizujúcich peptidázy a aby ich dopravili do blízkosti cieľových buniek alebo priamo do nich. Je opísaný aj farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje lipozóm spolu s farmaceuticky prijateľným nosičom, a použitie lipozómov na prípravu liečiva na prevenciu alebo liečenie zápalových a...

Heteroarylpiperidíny, heteroarylpyrolidíny a heteroarylpiperazíny, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283517

Dátum: 21.07.2003

Autori: Bordeau Kenneth, Helsley Grover, Glamkowski Edward, Strupczewski Joseph, Chiang Yulin

MPK: A61K 31/445, A61K 31/495, A61K 31/41...

Značky: heteroarylpyrolidíny, použitie, prostriedky, farmaceutické, obsahujú, heteroarylpiperidíny, heteroarylpiperazíny

Zhrnutie / Anotácia:

Popisujú sa heteroarylpiperidíny, heteroarylpyrolidíny a heteroarylpiperazíny všeobecného vzorca (I), kde X je kyslík, síra alebo prípadne substituovaná iminoskupina, p má hodnotu 1 alebo 2, Y je vodík, nižší alkyl či alkoxyl, hydroxyl, chlór, fluór, bróm či jód, trifluórmetyl, nitroskupina alebo aminoskupina a Q1 znamená organický substituent. Uvedené zlúčeniny sú účinné hlavne ako antipsychotiká a analgetiká a možno ich používať na ošetrenie...

Vodný dezinfekčný prostriedok, spôsob jeho prípravy, dvojnáplňový systém na prípravu tohto dezinfekčného prostriedku a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283516

Dátum: 21.07.2003

Autori: Simms Robert Ashley, Brougham Paul

MPK: A61L 2/18

Značky: spôsob, dezinfekčný, použitie, přípravy, systém, tohto, dvojnáplňový, vodný, dezinfekčného, přípravu, prostriedok, prostriedku

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný prostriedok obsahujúci nižšiu alifatickú perkyselinu s 2 až 9 atómami uhlíka, inhibítor korózie a stabilizátor peroxidu vodíka a/alebo stabilizátor perkyseliny, ktorý je vhodný na dezinfikovanie zdravotníckych pomôcok, hlavne kovových častí týchto pomôcok. Opísaný je tiež spôsob prípravy tohto prostriedku, dvojnáplňový systém pozostávajúci z jednej náplne obsahujúcej perkyselinu a druhej náplne obsahujúcej inhibítor korózie a stabilizátor...

Zariadenie miniatúrnej konštrukcie na natlakovanie tekutiny, rozprašovač a piestové čerpadlové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283515

Dátum: 21.07.2003

Autori: Freund Bernhard, Zierenberg Bernd, Eicher Joachim, Geser Johannes, Cirillo Pasquale, Jaeger Joachim

MPK: A61M 15/00, B05B 11/00

Značky: rozprašovač, piestové, čerpadlové, natlakovanie, miniatúrnej, zariadenie, konštrukcie, tekutiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález opisuje zariadenie miniatúrnej konštrukcie na natlakovanie tekutiny, obsahujúce valcovitý dutý piest, ktorý je pohyblivý vo valci (1) a prechádza ním otvor (7), ktoré je charakteristické tým, že valcovitý dutý piest (17, 22, 28, 31, 57) má rozšírenú časť (20, 33) na vstupnom alebo výstupnom konci, ktorej vnútorný priemer je väčší ako vnútorný priemer vo zvyšku dutého piesta, a dutý piest má dovnútra tvarovaný okraj (19, 24)...

Stavebný panel, spôsob jeho výroby a stavebná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283514

Dátum: 21.07.2003

Autor: Abou-rached Roger Georges

MPK: E04B 1/98, E02D 27/34, E02D 27/02...

Značky: výroby, spôsob, stavebný, konštrukcia, stavebná, panel

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebný panel odolný proti zemetraseniu, ohňu a vetru zahrnuje množstvo rámových prvkov (150,152,154,155), ktoré sú spojené dohromady, aby vytvorili rám ležiaci v rámovej rovine, pričom tento rám definuje obvod panelu, ktorý ohraničuje vnútornú časť (270,272) panelu, pričom aspoň niektoré z rámových prvkov sú predpäté smerom dovnútra, všeobecne v rámovej rovine smerom do vnútornej časti panelu a prvá stuhnutá odlievateľná substancia (342,344)...

Indukčný filter na útlm prúdového impulzu vybudeného komutáciou diód a tyristorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283513

Dátum: 21.07.2003

Autori: Hrtánek Jaroslav, Darmová Vilibalda, Faktorová Dagmar

MPK: H02H 9/04, H02M 1/14, H02H 9/02...

Značky: impulzů, tyristorov, diód, komutáciou, útlm, prúdového, indukčný, vybudeného, filter

Zhrnutie / Anotácia:

Indukčný filter prúdu (IFP) slúži na útlm prúdových impulzov. Je zapojený medzi usmerňovačom a záťažou tak, aby elektrický prúd z usmerňovača do záťaže prechádzal cez kotúčové cievky (L1, L2) filtra, ktoré sú uzavreté feromagnetickým obvodom. Magnetické toky (Fí1, Fí2) majú orientáciu proti sebe, a tým aj striedavé prúdové impulzy generované komutáciou ventilov a superponované na jednosmerný prúd sa navzájom rušia v dôsledku indukčnej väzby.

Kompozície obsahujúce celecoxib

Načítavanie...

Číslo patentu: 283510

Dátum: 21.07.2003

Autori: Vaughn Margaret Woodhull, Truelove James, Danchen Gao, Mazhary Ahmad, Hlinak Anthony

MPK: A61K 31/415, A61K 9/20

Značky: celecoxib, kompozície, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutické kompozície na orálne podávanie obsahujú celecoxib vo forme častíc v množstve od približne 10 mg do približne 1000 mg v zmesi s jedným alebo viacerými farmaceuticky prijateľnými excipientmi. Kompozície sú použiteľné na liečenie alebo prevenciu stavov a porúch sprostredkovaných cyklooxygenázou-2.

Pesticídne proteíny, kmene, ktoré ich obsahujú, nukleotidové sekvencie, ktoré ich kódujú, a rastliny nimi transformované

Načítavanie...

Číslo patentu: 283509

Dátum: 21.07.2003

Autori: Nye Gordon, Carr Brian, Kostichka Kristy, Koziel Michael, Desai Nalini, Warren Gregory, Mullins Martha

MPK: C12N 15/31

Značky: kmene, sekvencie, proteiny, kódujú, obsahujú, rastliny, transformované, nukleotidové, pesticídne

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané pesticídne kmene Bacillus, ktoré sú schopné v priebehu vegetatívneho rastu produkovať pesticídne proteíny. Ďalej sa opisujú tieto purifikované proteíny, nukleotidové sekvencie kódujúce tieto proteíny a spôsoby použitia uvedených kmeňov, proteínov a génov na kontrolu škodcov.

Herbicídny vodorozpustný pevný granulárny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283508

Dátum: 21.07.2003

Autori: Szamosi Janos, Schaaf Mimi

MPK: A01N 37/10, A01N 43/50, A01N 43/40...

Značky: vodorozpustný, prostriedok, herbicídny, pevný, granulárny

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny vodorozpustný pevný granulárny prostriedok, ktorý obsahuje imidazolinónový herbicíd všeobecného vzorca (I), kde Y a Z je nezávisle vždy vodík, halogén, alkyl s 1 až 4 C, ktorý je prípadne substituovaný halogénom alebo alkoxyskupinou s 1 až 4 C, alebo Y a Z spolu predstavujú -CH=CH-CH=CH-, sám alebo v kombinácii s druhým herbicídom, a bázu. Báza je v tomto prostriedku prítomná v pomere od 0,9 do 2,0 molárneho ekvivalentu bázy na...

Spôsob prípravy kyseliny (±)-3-(aminometyl)-5-metylhexánovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 283507

Dátum: 21.07.2003

Autori: Titus Robert Daniel, Huckabee Brian Keith, Mulhern Thomas, Sobieray Denis Martin, Grote Todd Michel

MPK: C07C 255/19, C07C 229/08, C07C 227/04...

Značky: kyseliny, přípravy, ±)-3-(aminometyl)-5-metylhexánovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy kyseliny (+/-)-3-(aminometyl)-5-metylhexánovej použiteľnej pri príprave kyseliny (S)-3-(aminometyl)-5-metylhexánovej.

Pyrazolo(3,4-d)pyrimidín, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a použitie tejto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283506

Dátum: 21.07.2003

Autori: Unverferth Klaus, Menzer Manfred, Lankau Hans-joachim, Tober Christine, Arnold Thomas, Rostock Angelika

MPK: A61K 31/505, C07D 487/04

Značky: přípravy, použitie, pyrazolo(3,4-d)pyrimidín, obsahom, tejto, farmaceutický, zlúčeniny, spôsob, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde X znamená O alebo S, Y znamená atóm halogénu, C1-C4 alkylovú skupinu, C1-C4 alkoxyskupinu, trifluórmetylovú skupinu alebo trifluórmetoxyskupinu, m je 1 alebo 2 a ich tautoméry. Ďalej sú opísané spôsoby ich prípravy, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiva na ošetrovanie, najmä epilepsie rôznych foriem a alergicko/astmatických ochorení.

Zariadenie na vytváranie oxidačnej a zrážacej zóny alebo redukčnej zóny vo vodonosnej vrstve

Načítavanie...

Číslo patentu: 283505

Dátum: 21.07.2003

Autor: Martinell Rudolf

MPK: C02F 1/64, C02F 1/70, C02F 1/72...

Značky: vytváranie, zóny, vodonosnej, zariadenie, oxidačnej, redukčnej, zrážacej, vrstvě

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na vytváranie oxidačnej a zrážacej zóny alebo redukčnej zóny vo vodonosnej vrstve medzi radom injektážnych studní, usporiadaných okolo jednej alebo viacerých odčerpávacích studní na vyčistenú vodu, pričom všetky injektážne studne majú vonkajšiu rúrku (1) prepúšťajúcu vodu. Aby sa zabránilo upchatiu tohto zariadenia, navrhuje sa podľa vynálezu, aby na hornom konci vonkajšej rúrky (1) bola namontovaná cirkulačná nádoba (2),...

Spôsob úpravy pigmentov s inkorporovanou živicou na zníženie ich náchylnosti na samovoľné zohrievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283504

Dátum: 21.07.2003

Autori: Tuck Brian, Nimmo John Aldred, Macpherson Ian Alexander

MPK: C09B 67/08, C09B 67/10

Značky: zníženie, inkorporovanou, pigmentov, živicou, samovolně, úpravy, náchylnosti, spôsob, zohrievanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že sa na vodnú suspenziu pôsobí zlúčeninou viacmocného kovu alebo polokovu za podmienok, pri ktorých sa vyzráža nerozpustná zlúčenina kovu alebo polokovu na pigmente, a potom sa izoluje upravený pigment.

Farmaceutický prostriedok na liečbu akútnej bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: 283503

Dátum: 21.07.2003

Autori: Lennernäs Hans, Hedner Thomas, Lennernäs Bo, Nyström Christer, Pettersson Anders

MPK: A61K 9/16, A61K 31/445

Značky: prostriedok, bolesti, liečbu, akútnej, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na liečbu akútnej bolesti subliguálnym podávaním obsahuje v podstate bezvodú, usporiadanú zmes fentanylu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli vo forme mikročastíc, ktoré sú priľnuté na povrchu častíc nosiča, ktoré sú podstatne väčšie ako častice fentanylu a sú v zásade rozpustné vo vode. Vo výhodnom uskutočnení prostriedok tiež obsahuje činidlo, ktoré podporuje bioadhéziu a/alebo mukoadhéziu.

6-Hydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-3-[4-(2- piperidínetoxy)benzoyl]benzo[b]tiofén hydrochlorid a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283502

Dátum: 21.07.2003

Autori: Mcgill John Mcneill, Miller Randal Scot, Luke Wayne Douglas, Labell Elizabeth Smith

MPK: A61K 31/445, C07D 409/10

Značky: 6-hydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-3-[4-(2, hydrochlorid, prostriedok, farmaceutický, obsahom, piperidínetoxy)benzoyl]benzo[b]tiofén

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje novú, nesolvatovanú, kryštalickú formu 6-hydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-3-[4-(2- piperidínetoxy)benzoyl]benzo[b]tiofén hydrochloridu a farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje túto zlúčeninu ako účinnú látku.

Tlmič hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283501

Dátum: 21.07.2003

Autori: Brück Eduard, Oetken Joachim

MPK: G10K 11/172

Značky: hluku, tlmič

Zhrnutie / Anotácia:

Tlmič pozostáva z dna (3) a štruktúrnej časti (2), v ktorej sú vytvorené duté komory (4), ktoré sú vybavené komorovými stenami (5, 5', 6, 6') a majú tvar skriniek alebo nádobiek, pričom dno (3) je spojené, napríklad zvarené, so štruktúrnou časťou (2) a duté komory (4) sú na jednej strane otvorené. V záujme zlepšenia zvukotechnických vlastností a zjednodušenia výroby je navrhnuté riešenie spočívajúce v tom, že medzi dnom (3) a štruktúrnou časťou...

Benzamid, spôsob jeho prípravy, použitie a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283499

Dátum: 21.07.2003

Autori: Bosmans Jean-paul René Marie André, Van Daele Glenn Kurt Ludo (dedič), Van Daele Georges Henri Paul (zomrel), Van Daele Peter Jules Victor (dedič), Hendrickx Marie-louise (dedič), Van Daele Kurt Godfried Cornelius Emile (dedič), Schuurkes Joannes Adrianus Jacobus

MPK: A61K 31/445, C07D 405/12

Značky: kompozícia, obsahom, spôsob, použitie, benzamid, farmaceutická, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný benzamidový derivát vzorca (I) a jeho soli. Sú tiež opísané farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené zlúčeniny, postupy prípravy zlúčenín a ich použitie ako liečiv, predovšetkým pri liečení stavov týkajúcich sa zníženej motility čreva.

Rúrková objímka

Načítavanie...

Číslo patentu: 283498

Dátum: 21.07.2003

Autor: Thomma Leonhard

MPK: F16L 55/033, F16L 3/10

Značky: rúrková, objímka

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrková objímka (10) s objímkovým krúžkom, ktorý zachytáva rúrku vloženú do rúrkovej objímky a ktorý má na mieste svojho obvodu otvor (16) na vloženie rúrky, pričom objímkový krúžok má po oboch stranách otvoru (16) dve približne radiálne smerom von stojace upínacie príruby (26, 28), ktoré sú spínateľné upínacou skrutkou, ktorá ich prestupuje, pričom prvá upínacia príruba, ktorá sa nachádza na strane hlavy (34) upínacej skrutky (30), má...

Použitie N-metyl-N-[(1S)-1-fenyl-2-((3S)-3-hydroxypyrolidin-1-yl)etyl]-2,2- difenylacetamidhydrochloridu na výrobu farmaceutického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 283497

Dátum: 21.07.2003

Autori: Seyfried Christoph, Gottschlich Rudolf, Bartoszyk Gerd, Barber Andrew

MPK: A61K 31/135, A61K 31/165, A61K 31/40...

Značky: výrobu, prostriedku, použitie, farmaceutického, difenylacetamidhydrochloridu, n-metyl-n-[(1s)-1-fenyl-2-((3s)-3-hydroxypyrolidin-1-yl)etyl]-2,2

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie N-metyl-N-[(1S)-1-fenyl-2-((3S)-3-hydroxypyrolidin-1-yl)etyl]-2,2- difenylacetamidhydrochloridu na výrobu farmaceutického prostriedku s farmakologickým pôsobením ako kappa-opiátový agonista na ošetrovanie zápalových črevných ochorení, silných bolestí, precitlivelosti na bolesť a svrbivosti.

Pesticídna zmes obsahujúca oxid zinočnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 283496

Dátum: 21.07.2003

Autori: Rogers Paul, Fraley Richard

MPK: A01N 59/16, C05D 9/02, C05G 3/02...

Značky: pesticídna, obsahujúca, zinočnatý

Zhrnutie / Anotácia:

Pesticídna zmes upravená na dodávanie elementárneho zinku rastúcim rastlinám prostredníctvom aplikácie na listy, ktorá obsahuje oxid zinočnatý a aspoň jeden pesticíd, pričom obsahuje chlorotalonil ako (a) pesticíd, ale neobsahuje maneb, benomyl alebo katechol. Môže byť vo forme vodného koncentrátu, zmáčanej práškovej formulácie, dispergovateľnej granulovej formulácie alebo vodného postreku pripraveného z ktorejkoľvek z predchádzajúcich...

Spôsob tepelného tvarovania dutých predmetov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283495

Dátum: 21.07.2003

Autor: Padovani Pietro

MPK: B29C 51/18, B29C 51/46, B29C 51/08...

Značky: predmetov, spôsobu, tepelného, dutých, tohto, zariadenie, vykonávanie, tvarovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tepelného tvarovania dutých predmetov majúcich dno, pričom sa v jednom vopred určenom pracovnom cykle vyrába lisovaný dutý predmet z listu termoplastického materiálu tepelným tvarovaním a vyrezaním aspoň jedného dutého predmetu jednou polovicou pohyblivej dvojitej vonkajšej formy jednou časťou formy, ktorá je umiestnená v tvarovacej oblasti oproti jadru formy a vonkajšia forma, obsahujúca aspoň jeden tepelne tvarovaný dutý predmet sa...

Fúzny proteín, spôsob jeho výroby, použitie a farmaceutické kompozície na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283494

Dátum: 21.07.2003

Autori: Jäggle Carlota-silvia, Strittmatter Wolfgang, Von Hoegen Ilka, Matzku Siegfried, Hofmann Uwe, Stadlmüller Jörg

MPK: C12N 15/19, C12N 15/72, C12N 15/64...

Značky: farmaceutické, spôsob, proteín, použitie, fúzny, výroby, báze, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Fúzny proteín obsahujúci monoklonálnu protilátku alebo jej fragment zameranú na nádorovú bunku nesúcu epitop antigénu receptora epidermálneho rastového faktora (EGFR) a biologicky aktívny cytokín, ktorý je fúzovaný k protilátke alebo jej fragmentu a má cytotoxickú kapacitu na lýzu špecificky nádorových buniek, kde cytokínom je TNFalfa a protilátka pozostáva aspoň z variabilnej oblasti ťažkého reťazca protilátky, CH1, CH2 a CH3 domén konštantnej...

Spôsob a zariadenie na oplachovanie kusov mäsa

Načítavanie...

Číslo patentu: 283493

Dátum: 21.07.2003

Autor: Amstrup Fritz

MPK: A22C 17/08, B04B 15/06

Značky: oplachovanie, spôsob, mäsa, zariadenie, kusov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oplachovania kusov mäsa, ktoré by hlavne pri usmrcovaní boli vytriedené, pretože boli postriekané krvou. Kusy mäsa sú odstredené pri súčasnom pridávaní studenej oplachovacej vody počas doby 2 až 4 minút a tieto kusy mäsa sa potom odstreďujú bez pridávania vody počas doby 2 až 3 minút, potom sa opláchnuté a osušené mäso, ktoré už môže byť použité na spotrebné účely, vyberie z odstredivky, výhodne automaticky. Zariadenie vo forme...

Spôsob výroby pareného syra

Načítavanie...

Číslo patentu: 283492

Dátum: 21.07.2003

Autor: Orság Dušan

MPK: A01J 25/12, A23C 19/06

Značky: výroby, pareného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby pareného syra spočíva v tom, že zmes mliekarensky upraveného mlieka, chloridu vápenatého, čistej smotanovej kultúry a syridla sa po zamiešaní nechá ustáliť a vyzrážať na syrové zrno. Po uložení do plachtičky, odkvapkaní a odstredení sa nechá hrudka vyzrieť tak, aby táto dosiahla najmenej 50 % sušiny, cca 80° SH a pH 5 kyslosti. Z takto vytvorenej hrudky sa narežú pásiky, ktoré sa vo vodnom kúpeli naparujú. Z nich sa vymiesia...

Sójový extrakt, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283491

Dátum: 21.07.2003

Autori: Gabetta Bruno, Bombardelli Ezio

MPK: A61K 35/78

Značky: extrakt, farmaceutický, obsahuje, ktorý, spôsob, prostriedok, sójový, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané sójové extrakty s 0,6 až 1,5 hmotn. dielom sójových saponínov skupiny B na 1 hmotn. diel glukozidizoflavónov, spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje tieto extrakty.

Nosič na uchytenie hrdla fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: 283490

Dátum: 21.07.2003

Autori: Auclair Jean-michel, Saulas Alain

MPK: B65D 71/48, B65D 71/46

Značky: hrdla, fliaš, uchytenie, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič na uchytenie hrdla fliaš, vložením a nesením najmenej jednej fľaše (A), obsahuje hlavnú plochu (116) vymedzenú dvoma protiľahlými koncami okrajov a najmenej jeden otvor (144) na vloženie hrdla fľaše, ďalej dve bočné plochy (112,120) prehnuteľne spojené s bočnými okrajmi hlavnej plochy (116), ktoré vystupujú voľnými hornými okrajmi (250,252) nad úroveň hlavnej plochy (116) na zachytenie a udržanie hrdla fľaše po jeho vložení do otvoru....

Reflektorová jednotka pre svetlomet motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 976

Dátum: 21.07.2003

Autor: Delourme Jean-françois

MPK: F21V 15/00, F21V 19/00

Značky: světlomet, vozidla, motorového, reflektorová, jednotka

Text:

...reflektora, pričom použité formy môžu inaďalej mať stále jednoduchú konštrukciu, to znamenázvlášť bez prítomnosti formovacich šupátok (angl. slide).0012 Za týmto účelom je podla vynálezu navrhnutá reflektorová jednotka, v ktorej sú reflektorový prvok a prvok pre uchytenie žiarovky vyrobené oddelene pred tým, než sú pevne spojené. Takto vyrobený reflektorový prvok zahŕňa zostavu oporných prvkov, ktoré sú umiestnené tak, aby svetelný zdroj,...

Obal v tvare nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 827

Dátum: 21.07.2003

Autori: Seyda Daniel, Böckmann Alfons

MPK: C08J 7/00

Značky: tvare, nádoby

Text:

...vrstvy z rôznych materiálov, pričom môže byt jedna vrstva zhotovená aj pokovovaním. 0009 Podla spôsobu výroby, použitých materiálov a zloženia vrstvy kolíše hrúbka vrstvy pripravenej na použitie od asi 0,003 m do 0,03 m, výhodne od 0,007 m do 0,01 m.0010 Aby poťah ostal pri používaní nádoby zplastu neporušený a aby nedošlo napr. kodlupovaniu, musi byt zaručená trvalá prilnavost poťahovej vrstvy na nanášaný povrch nádoby. Pre...

Spôsob a systém umožňujúci užívateľovi miešať v reálnom čase syntetické obrazy s video obrazmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7985

Dátum: 21.07.2003

Autor: Lefevre Valentin

MPK: G06T 15/00, H04N 5/262, H04N 5/272...

Značky: obrazmi, systém, video, syntetické, užívateľovi, reálnom, obrazy, spôsob, umožňujúci, miešať, čase

Text:

...približne každého pol roka zdvojnásobuje).0013 Predošlé riešenie je drahé z hľadiska údržby (všetky tri prístroje, ktoré ho tvoria, predpokladajú uzavretie špeciálnej zmluvy o údržbe).0014 Doterajšie riešenie nemôže fungovat na prenosnom počítači, nie je mobilné.0015 Doterajšie riešenie je veľmi komplikovaná z hľadiska nastavenia všetkých jeho prvkov.0016 Nie je možná žiadna úprava video obrazu- video nie je možné použiť pre miestnu textúru...