Zverejnene patenty 18.07.2003

Deriváty chinolínu a ich použitie ako mykobakteriálne inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7404

Dátum: 18.07.2003

Autori: Decrane Laurence, Guillemont Jérôme, Van Gestel Jozef Frans Elisabetha, Csoka Imre Christian Francis, Andries Koenraad Jozef, Vernier Daniel, Venet Marc Gaston, Odds Frank Christopher

MPK: A61P 31/00, C07D 215/00, A61K 31/47...

Značky: deriváty, použitie, inhibitory, mykobakteriálne, chinolinu

Text:

...tak aj frekvenciu podávania0005 Epidémiu TB komplikuje zvýšený výskyt kmeňov rezistentných voči viacerým liekom (multi-drug- resistant strains) alebo MDR-TB. Celosvetovo sa až štyri percentá prípadov považujú za MDR-TB ~ tie rezistentné voči najúčinnejším liekom zo štandardu štyroch liekov, izoniazidu a rifampínu. MDR-TB je smrteľná keď je neliečená a nemôže byť adekvátne liečená štandardnou terapiou, takže liečba vyžaduje až 2 roky liekov...

Liečenie horôb súvisiacich s TNF?

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18847

Dátum: 18.07.2003

Autori: Chartash Eliot Keith, Barchuk William, Salfeld Jochen, Banerjee Subhashis, Fischkoff Steven, Taylor Lori, Hoffman Rebecca, Spiegler Clive, Tracey Daniel Edward, Yan Philip, Murtaza Anwar

MPK: C07K 16/24, A61K 39/395

Značky: súvisiacich, horôb, liečenie

Text:

...súvisiaca sCrohnovou chorobou, juvenilná artritída/Stillova choroba (JRA), uveítída, ischias, prostatitida, endometrióza, choroidálna neovaskulaiizácia, lupus, Sjögrenov syndróm a vlhká makulárna degenerácia.0006 Protilátka opísaná v tomto texte je izolovaná ľudská protilátka, alebo jej časť víažuca antigćn, ktorá disociuje z ľudského TNFa s hodnotou K 4 1 x l 08 M alebo menej a rýchlostnou konštantou Kon l x l 03 s alebo menej, oboje...

Rotačný rozprašovač a úložná jednotka preň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7078

Dátum: 18.07.2003

Autori: Nolte Hans-jürgen, Baumann Michael, Herre Frank, Krumma Harry

MPK: B05B 3/02

Značky: jednotka, úložná, rotačný, rozprašovač, preň

Text:

...a napája prstence riadiaceho vzduchu týmtoÚlohou vynálezu preto je optimalizovat vúvode opísaný známy rotačný rozprašovač z hľadiska potrebného konštrukčného priestoru a z hľadiska dynamikyTáto úloha je na základe V úvode opísaného známeho rotačného rozprašovača podľa predvýznaku nároku l vyriešená znakmi význakovej časti nároku 1 prípadneúložnou jednotkou so znakmi nároku 12.Vynález zahŕňa všeobecnú technickú myšlienku usporiadať vedenie...

Chinolínové deriváty ako medziprodukty mykobakteriálnych inhibítorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12956

Dátum: 18.07.2003

Autori: Guillemont Jérome Emile Georges, Decrane Laurence Françoise Bernadette, Vernier Daniel Frank Jean, Venet Marc Gaston, Csoka Imre Christian Francis

MPK: A61K 31/47, C07D 215/22, A61P 31/06...

Značky: deriváty, mykobakteriálnych, medziprodukty, inhibítorov, chinolínové

Text:

...považujú za MDR-TB - tieto sú rezistentné voči najúčinnejším liečivám štandardu so štyrmi liečivami, izoniazidu a rifampínu. Keď sa MDR-TB nelieči, je smrteľná, a nemôže sa adekvátne liečiť prostredníctvom štandardnej terapie, pretože liečenie vyžaduje používanie liečiv druhej línie až počas 2 rokov. Tieto liečivá sú často toxické, drahé a minimálne účinné. V neprítomnosti účinnej terapie pokračujú infekční MDR-TB pacienti v šírení...

Vnútroočná šošovka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12663

Dátum: 18.07.2003

Autor: Toop Peter

MPK: A61F 2/00

Značky: vnútroočná, šošovka

Text:

...migrácii epitelových buniek do zadnej oblasti šošovky.Obr. 1 je pohľad zhora na vnútroočnú šošovku podľa tohto vynálezu. Obr. 2 A až 2 C sú pohľady z boku na vnútroočnú šošovku, ktoré sú s výnimkou šošovky na obr. 2 C vytvorené podľa tohto vynálezu.Obr. 3 A a 3 B predstavujú pohľad zhora a pohľad z boku v reze na šošovku podľa vynálezu, u ktorého je hrúbka prstencového okraje najväčšia v oblasti, kde sa optická časť spája s haptickou...

Regulačný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5449

Dátum: 18.07.2003

Autor: Fries Stefan

MPK: G05D 23/01, F24D 17/00

Značky: regulačný, ventil

Text:

...terrnostatu.Z nemeckého spisu DE 100 56 715 je známy ventil opatrený puzdrom pre zariadenie na dodávku teplej vody, ktorý je vybavený v nadväznosti na prívodná potrubie vstupom prúdua výstupom prúdu pre napojenie na odvádzacie potrubie. Tento známy ventil má ďalej lôžko,-3 do ktorého je vsadená ventilová vložka, ktorá má regulačný piest nastavovaný termočlánkom. Ventilová vložka je u tohto známeho Ventilu za účelom predbežného...

3-Z-[1-(4-(N-((4-Metyl-piperazín-1-yl)-metylkarbonyl)-N-metyl-amino)- anilíno)-1-fenyl-metylén]-6-metoxykarbonyl-2-indolinón-monoetánsulfonát a jeho použitie vo farmaceutickej kompozícii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11919

Dátum: 18.07.2003

Autori: Linz Guenter, Bock Thomas, Rall Werner, Sieger Peter, Roth Gerald Jürgen, Hilberg Frank

MPK: A61K 31/404, C07D 209/34, A61P 35/04...

Značky: farmaceutickej, anilíno)-1-fenyl-metylén]-6-metoxykarbonyl-2-indolinón-monoetánsulfonát, použitie, kompozícií, 3-z-[1-(4-(n-((4-metyl-piperazín-1-yl)-metylkarbonyl)-n-metyl-amino

Text:

...obsahu účinnej látky prípravku, je potrebné objasniť pokiaľ je to možné akýkoľvek existujúci polymorfizmus účinnej látky prítomnej v kryštalickej forme. Ak existujú rôzne polymorfné modifikácie účinnej látky je potrebné zaistiť, aby sa kryštalická modifikácia látky nemenila vo farmaceutickom prípravku, ktorý je z nej neskôr vyrobený. V opačnom prípade by to mohlo mať škodlivý účinok na reprodukovanie účinku lieku. Na základe tejto...

Upínacie zariadenie a jeho použitie v nástroji na upratovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4665

Dátum: 18.07.2003

Autori: Fujiwara, Tsuchiya, Tanaka

MPK: B25G 1/00, A47L 13/10, A47L 13/20...

Značky: upratovanie, nástroji, upínacie, použitie, zariadenie

Text:

...umiestnený elastickom ramene siahajúcom vsmere osi, úkon na uvoľnenie poistkyzatlačením zasúvacieho výstupku zvonka do otvoru nevyžaduje veľkú silu.0014 Tento vynález môže byť skonštruovaný tak, že sa zasunie zaisťovací člen integrálne tvorenýelastickým ramenom a zasúvacím výstupkom do prednej strany samostatnej násady z jej zadného konca, a medzi zaisťovacim členom a prednou stranou samostatnej násady sa nachádza lícovacia časť pre...

Nové inhibítory kináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11171

Dátum: 18.07.2003

Autori: Lombardo Louis, Qian Ligang, Robl Jeffrey, Barbosa Stephanie, Bhide Rajeev, Cai Zhen-wei

MPK: A61P 29/00, A61K 45/06, A61P 35/02...

Značky: kináz, nové, inhibitory

Text:

...dôkazy indikujú, že VEGF je dôležitým stimulátorom normálnej aj patogénnej angiogenézy(Jakeman et al, 1993, Endocrinology, 133 848-859 Kolch et al,1995, Breast Cancer Research and Treatment, § 36 139-155) a vaskulárejí permeability (Connolly et al, 1989, J. Biol. Chem. 264 20017-20024).0004 U dospelých jedincov endoteliálne bunky vykazujú nízky index proliferácie s výnimkou prípadov remodelovania tkaniva, ku ktorému dochádza pri hojení rán...

Turbínový motor rotačného rozprašovača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10704

Dátum: 18.07.2003

Autori: Nolte Hans-jürgen, Krumma Harry, Herre Frank, Baumann Michael, Giuliano Stefano, Lind Björn

MPK: B05B 3/10, B05B 5/04, F01D 15/06...

Značky: motor, rotačného, turbínový, rozprašovača

Text:

...s turbínovým kolesom, na ktorého lopatkové prvky súsmerovane radiálne vo vnútri obvodu turbinoveho kolesaVynález si kladie za úlohu navrhnúť turbínový motor pre rotačný rozprašovač, ktorý by umožňoval vyššie hnacie výkonynež je tomu u porovnateľných známych radiálnych turbín.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená turbínovým motoromProstredníctvom vynálezu je turbína po prietokovo technickej stránke podstatne vylepšená. Prídavne môže tým,...

Konjugáty bisacyloxypropylcysteínu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3778

Dátum: 18.07.2003

Autori: Morr Michael, Mühlradt Peter

MPK: A61K 47/48

Značky: konjugáty, bisacyloxypropylcysteínu, použitie

Text:

...podľa vynálezu alebo zodpovedajúce farmaceutické prostriedky je možne použiť okrem iného na stimuláciu makrofágov, na stimuláciu syntézy protilátok. na obranu proti infekcii,na imunostímuláciu, najmä proti nádorom, na prevenciu a ošetrenie septického šoku. na liečbu rán a ako adjuvans pre očkovacie látky.3 0022 Ako adjuvans sa označujú látky, ktoré sa pri imunizácíi pridávajú k vlastným antigénom (t.j. k Iátke,ktorá vyvolá...

Spôsob čistenia preproinzulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3251

Dátum: 18.07.2003

Autori: Thurow Horst, Havenith Chantalle, Blumenstock Hans

MPK: C07K 14/435

Značky: preproinzulínu, spôsob, čistenia

Text:

...zvyškami so sekvenciou C-reťazca humánnehoinzulínu alebo opičíeho inzulínu, alebo je to peptid s 29 aminokyselinami so sekvenciouR je peptid s 2 až 15 aminokyselinovými zvyškami, na ktorého karboxylovom konci je aminokyselinový zvyšok Arg, R 2 je aminokyselinový zvyšok Asn alebo Gly, a zvyšky A 1 -A 20 zodpovedajú aminokyselinovej sekvencií A-reťazca humánneho inzulínu azvyšky B 1- B 30 zodpovedajú aminokyselinovej sekvencií...

Vakcinačné kompozície obsahujúce antigénne súbory amyloidu beta 1-6

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9964

Dátum: 18.07.2003

Autori: Bachmann Martin, Lüönd Rainer, Ortmann Rainer, Frey Peter, Staufenbiel Matthias, Tissot Alain

MPK: A61P 25/00, A61K 39/385, A61K 39/00...

Značky: vakcinačné, súbory, antigénne, obsahujúce, kompozície, amyloidu

Text:

...indukovala T bunky špecifické pre AB 1-42. Spojenie fragmentov ABs ovčím anti-myším IgG a imunizácia uvedeným spojeným fragmentom V prítomnosti adjuvans CFA/IFA sa uvádza vo WO 99/27944. Vo WO 99/27944 sa uvádza aj použitie kompozícii zahŕňajúcich fragmenty AB naviazané na polypeptidy, ako napríklad dífterický toxín, na podporuimunitnej odpovede proti AB. Neposkytujú sa však žiadne údaje o imunizácii.Ukázalo sa, že monoklonálna...

Klzné ložisko pre stavebníctvo a klzný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2963

Dátum: 18.07.2003

Autori: Segerer Hans, Braun Christian

MPK: E01D 19/04

Značky: materiál, klzný, ložisko, klzné, stavebníctvo

Text:

...molekulovej hmotnosti výhodne 3 až 6 Miog/mol, má UHMWPE extrémne vysokú, prakticky nekonečne vysokúviskozitu taveniny, a má vynikajúcu húževnatosť, a tiež i výbornú odolnosť V reze a odolnosť voči opotrebovaniu. Teraz sa ukázalo, že tiež iné požadované aplikačné parametre, ako je zachytiteľný plošný tlak, šmykový odpor V závislosti na teplote okolia, prípustná rýchlosť posuvu, a tiež i spoľahlivá klzná dráha, môžu ďaleko prekračovať to, čo...

Substituované triazínové inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20997

Dátum: 18.07.2003

Autori: Kuo Gee-hong, Middleton Steve A, Zhang Yan, Emanuel Stuart L, Deangelis Alan, Wang Aihua

MPK: A61K 31/53, A61P 19/02, A61P 35/00...

Značky: kinázy, inhibitory, triazínové, substituované

Text:

...množstvo proteínov, zahŕňajúcich histón H 1, DNA polymerázu alfa, RNA polymerázu II, proteín retinoblastoveho supresora nádora (RB), p 53, nukleolín, cABl a lamín A. Kinázová aktivita CDK 1 sa vyžaduje pri vstupe bunky do mitózy, t.j. pri prechode z fázy G 2 bunkového cyklu do M-fázy(Lee M. a Nurse P., Trends Genet., 1988, 4289-90 Dunphy W.G.,Brizuela L., Beach D. a Newport J., Cell, 1988, 54423-431 Gautier J., Norbury C., Lohka M., Nurse P....

Hrncovitá nádoba, najmä vedro s vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2191

Dátum: 18.07.2003

Autor: Fischer Ronald

MPK: B65D 43/02

Značky: najmä, nádoba, vedro, hrncovitá, vekom

Text:

...originality tohto druhu môže byť dané pri hrncovitej nádobe podľa iného príkladu vyhotovenia jednoduchým a menej náhlym spôsobom, ktorý sa má uviest v činnosť. Pri takejto poistke originality sa neroztrhne logické spojenie podľa hmoty, čo prirodzene znamená príslušné vynaloženie sily atrhavý pohyb, ale na konci nadvihovacieho pohybu veka zostane západkové spojenie, ktoré nie je vratné a tým zostáva viditeľné. Ďalšie výhodné úpravy k...

Fluoralkylcyklopeptidové deriváty s antiintegrínovými účinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1867

Dátum: 18.07.2003

Autori: Pisano, Giannini, Dal Pozzo Alma

MPK: G01N 33/68, C07K 7/00, A61K 38/12...

Značky: účinkami, antiintegrínovými, fluoralkylcyklopeptidové, deriváty

Text:

...majúce vplyv na mechanizmusPôsobenie rôznych rastových faktorov stimuluje expresiu integrínu 1,33(vitronektínový receptor) na endoteliálne bunky. Behom nasledujúcej migrácie endoteliálnych buniek v zmysle angiogénnej stimulácie viaže membrána s integrínovými GVB 3 receptormi tripeptidovú sekvenciu RGD prítomnú v rôznych formách na extracelulárnej matrici. Táto väzba vedie kakumulácii proteínov talinového, paxilínového, a-aktinínového,...

Držiak a nástroj na čistenie s využitím držiaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8580

Dátum: 18.07.2003

Autori: Tsuchiya Akemi, Tanaka Yoshinori, Fujiwara Masatoshi

MPK: A47L 13/10, A47L 13/20, A47L 13/24...

Značky: čistenie, využitím, držiaku, držiak, nástroj

Text:

...je otoćne pripojený kprednému koncu rúčky, na upevnenie čistiacej utierky, pričom upínací člen má os otáčania orientovanú v smere, ktorý pretina os rúčky, upínací člen má klzné povrchy, ktoré sú vytvorené vo vopred definovanej kolmej vzdialenosti od osi otáčania a zárezy, ktoré sú vytvorené smerom od klzných povrchov k osi otáčania, a klzné povrchy a zárezy sa vzájomne striedajú okolo osi otáčania, rúčky, ktorá má ZaiStovací člen, ktorý má...

Zvieracie spojenie rúrok prostredníctvom zvieracej objímky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283512

Dátum: 18.07.2003

Autori: Lederer Roland, Helf Walter, Bauer Peter

MPK: F16L 55/17, F16L 21/06

Značky: rúrok, zvieracej, objímky, prostredníctvom, spojenie, zvieracie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná zvieracia tlakovo tesná a pozdĺžnymi silami spojená objímka (1) na delené rúrky káblových kanálov a celé rúrky, do ktorých sa kladú napríklad káble so sklenými vláknami, ktoré sa ukladajú do týchto rúrok s vysokým tlakom, pričom na telese zvieracej objímky (1) sú upravené hermetické tesniace a zvieracie prostriedky. Zvieracie prostriedky majú v koncovej polohe vzájomný definovaný odstup a zvieracie prostriedky zhotovené ako uzavieracie...

Prírezový polotovar na skladanie kartónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283511

Dátum: 18.07.2003

Autor: Auclair Jean-michel

MPK: B65D 71/00

Značky: kartónu, skladanie, polotovar, prírezový

Zhrnutie / Anotácia:

Prírezový polotovar na skladanie kartónu na obaľovanie výrobkov obsahuje usporiadanie závesne prepojeného prvého vrchného (18), druhého vrchného panelu (20) a bočných panelov (14, 16) na vytvorenie škatule s otvorenými koncami. Každý z bočných panelov (14, 16) obsahuje ohýbateľné panelové časti (44b, 48b, 52b) rozmiestnené vo vzdialenostiach od seba, medzi ktorými sa nachádzajú bočné panelové časti (42a, 42b, 46a, 46b, 50a, 50b, 54a, 54b), a je...

Jednotka na spracovanie priemyselného gumového a plastového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283500

Dátum: 18.07.2003

Autori: Jeníček Jan, Šůs Jaroslav, Lukesch Petr, Gutfreud Eduard, Říha Jiří, Rejč Ota

MPK: B09B 3/00, B02C 15/04, B29B 17/00...

Značky: gumového, spracovanie, plášťového, odpadů, priemyselného, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka na spracovanie priemyselného gumového a plastového odpadu fyzikálno-chemickým spôsobom pozostáva z plynotesnej komory (1), v ktorej sú umiestnené dva rady valčekov, horné ložiská valčekov (2) a dolné valčeky (3). Spracovávaný odpad (4) prechádza medzi nimi od vstupného k výstupnému otvoru komory (1). Spodné valčeky (3) sú napevno pripevnené na svojich miestach, zatiaľ čo horné valčeky (2) sa môžu pohybovať a sú prichytené pružinami...

Rohová tvarovka s nastaviteľnou výškou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7724

Dátum: 18.07.2003

Autor: Brennan James

MPK: B65D 1/00

Značky: výškou, rohová, nastaviteľnou, tvarovka

Text:

...je zabránené tomu, aby hlavné telesné častikontejnera sa vzájomne dotýkali, čo by nwhlo spôsobiť ich0006 Prepravné kontejnery so zhora opísanými známymi rohovými tvarovkami boli používané celé roky na plavidlách, železničných vozoch, nákladných vozidlách a podobne. obdobné prepravné kontejnery boli rovnako využívané v lietadlách. Bežné známe rohové tvarovky všakvytvárali problémy pri takých uplatneniach.0007 Väčšina lietadiel, využivaných pre...