Zverejnene patenty 08.07.2003

Spôsob znižovania environmentálnych škodlivých látok v oleji alebo tuku, prchavá pracovná kvapalina znižujúca environmentálne škodlivé látky, doplnok zdravej výživy a doplnok krmiva pre zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7073

Dátum: 08.07.2003

Autori: Thorstad Olav, Breivik Harald

MPK: C11B 3/00, A23D 9/00

Značky: znižujúca, kvapalina, látky, doplnok, škodlivých, oleji, krmiva, pracovná, prchavá, zvieratá, výživy, spôsob, environmentálnych, látok, škodlivé, znižovania, environmentálne, zdravej, tuků

Text:

...na odstraňovanie niektorých znečisťujúcich látok, pričom tento spôsob zahŕňa najskôrtransesterifikáciu zmesi olejov a následnú jednu alebo viac molekulových destilácií produktuzískaného v prvom kroku. Táto technika má však vážne obmedzenie V tom, že sa môže použiť len pre rybie tuky, ktoré boli čiastočne transesteriñkované s použitím lipázy ako katalyzátora. Špeciñta tohto enzýmu Však diskriminuje omega~ 3 mastné kyseliny. Je zrejmé, že...

Médium bez živočíšneho proteínu na kultiváciu buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13100

Dátum: 08.07.2003

Autori: Grillberger Leopold, Kraus Barbara, Reiter Manfred, Mundt Wolfgang

MPK: C12N 5/00, C12N 5/07, C12N 5/10...

Značky: buniek, médium, proteínu, živočišného, kultiváciu

Text:

...buniek sa opisuje V dokumente W 0 O 1/23527.0010 W 0 00/03000 opisuje médium, ktoré obsahuje sójový hydrolyzát a kvasinkový extrakt, ale tiež vyžaduje prítomnosť rekombinantných foriem živočíšnych proteínov, ako sú rastové faktory.0011 Na účinnú produkciu biologických produktov, ako sú vírusy alebo rekombinantné proteíny, je dôležité dosiahnutie optimálnej hustoty buniek na získanie maximálneho výťažku produktu.0012 Je nutné zvýšiť...

Kultivačné médium pre bunky bez živočíšneho proteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12764

Dátum: 08.07.2003

Autori: Grillberger Leopold, Reiter Manfred, Mundt Wolfgang, Kraus Barbara

MPK: C12N 5/00, C12N 5/07, C12N 5/10...

Značky: živočišného, proteínu, kultivačné, buňky, médium

Text:

...98115614.0009 Médium obsahujúce čistený sójový hydrolyzát na kultiváciurekombinantných buniek sa opisuje v dokumente W 0 O 1/23527.0010 W 0 O 0/03000 opisuje médium, ktoré obsahuje sójový hydrolyzát a kvasinkový extrakt, ale tiež vyžaduje prítomnosť rekombinantných foriem zvieracích proteínov, ako sú rastové faktory.0011 Na účinnú produkciu biologických produktov, ako sú vírusy alebo rekombinantné proteiny, je dôležité dosiahnutie optimálnej...

Granulát alebo prášok určený na výrobu obaľovacích prostriedkov a spojív pre liekové formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4478

Dátum: 08.07.2003

Autori: Petereit Hans-ulrich, Roth Erna, Meier Christian, Gryczke Andreas

MPK: A61K 9/50, A61K 9/28, A61K 9/16...

Značky: prášok, prostriedkov, granulát, obaľovacích, formy, určený, liekové, výrobu, spojív

Text:

...vztíahnuté na zložku (a), kyseliny C 12- až C-g-monokarboxylovej alebo C 12- až C-jg-hydroxylovej zlúčeniny, ktorou je alkanol s koncovou hydroxylovouskupinou, pričom zložky (a), (b) a (c) sa eventuálne za prídavku farmaceutický účinnej látky a/alebo ďalších zvyčajných prísad súčasne alebo postupne vzájomne zmíešajú, roztavia sa vo vyhrievanom miešači, premíešajú sa, tavenina sa ochladí a rozdrví sa na granulát alebo prášok, pričom...

Použitie 2,6-di-terc-butyl-p-krezolu na zvýšenie stability bionafty počas skladovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4279

Dátum: 08.07.2003

Autori: Rother Christian, Ingendoh Axel, Heise Klaus-peter

MPK: C10L 1/10, C10L 1/00

Značky: zvýšenie, stability, skladovania, použitie, 2,6-di-terc-butyl-p-krezolu, bionafty, počas

Text:

...rozpustných polymérov a nerozpustných polymérov, ktoré sa vyzrážajú.0007 Bolo zistené, že Zô-di-terc-butyl-p-krezol značne zvyšuje skladovaciu stabilitu bionafty.0008 Predmetom patentu je preto spôsob zvýšenia skladovacej stability bionafty, pri ktorom sa kvapalný zásobný roztok, ktorý obsahuje, vztiahnuté nazásobný roztok, 10-60 hmotnostných BHT rozpusteného v bionafte, dávkuje do bionafty, ktorá má byť stabilizovaná, a to až do...

Vákuové katodicke rozprašovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10480

Dátum: 08.07.2003

Autori: Aulagner Michel, Labalme Lionel

MPK: H01J 37/34

Značky: rozprašovanie, vákuové, katodické

Text:

...tvorí nosná lišta (3), ktorá má akýkoľvek typ usporiadania potrebného na cirkuláciu chladiacej kvapaliny vstupom (E) a výstupom (S). Na nosnú lištu (3), ktorá má napríklad všeobecne obdĺžnikovýtvar, je položená doska vhodne vyrezaná tak, aby mala tvar rámu(11) vymedzujúceho aspoň jeden voľný priestor (lla) na cirkuláciu chladiacej kvapaliny.0008 Aspoň jedna strana rámu (ll) má V tej istej rovine aspoň jedno rameno (llb) vymedzujúce kanály...

Potrubný systém v zariadení na vulkanizáciu pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3104

Dátum: 08.07.2003

Autor: Ichimaru Hironobu

MPK: F16L 41/02, B29C 35/04, B29D 30/06...

Značky: zariadení, systém, pneumatik, vulkanizáciu, potrubný

Text:

...má bočnú pripájaciu stenu bloku, pričom hlavná trasa toku a množstvo pomocných trás toku tvorí vnútornú časť hlavného telesa bloku, hlavná trasa toku je pripojená k hlavnému potrubiu, ktoré je pripojené k vnútornej časti vaku a pomocné trasy toku sú pripojené na množstvo vedľajších potrubí a množstvo riadiacich ventilov, každý riadiaci ventil obsahujehlavné teleso ventilu, ktoré zahŕňa prítokovú trasu, odtokovú trasu, otvor ventilu, článok...

Zariadenie na nanášanie tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2511

Dátum: 08.07.2003

Autor: Nyander Anders

MPK: B05B 12/00, B05B 1/30, B05B 15/00...

Značky: zariadenie, tekutin, nanášanie

Text:

...takmer po celej ceste k tryskám, výsledkom. čoho je minimálna potreba čistenia. Ovládače sú poháňané stlačeným vzduchom, dodávaným otočnou časťou V jednom kanále a elektrické signály prechádzajú zberacím krúžkom. Udržiavaním ventilov blízko trysiek účinky spätného natiahnutia sa stávajúvýraznejšie a je zabránene odkvapávaniu vplyvom pulzácie.0006 Uvedený vynález poskytuje prostriedok na nanášanie tekutiny a určený na namontovanie ako...

Deriváty substituovaného 1,3-difenylprop-2-én-1-ónu, ich príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2430

Dátum: 08.07.2003

Autori: Najib Jamila, Caumont-bertrand Karine

MPK: C07C 323/00, C07C 281/00, C07C 251/00...

Značky: použitie, 1,3-difenylprop-2-én-1-ónu, substituovaného, príprava, deriváty

Text:

...rôzne druhy proteínov, ktoré zavádzajú odolnosťproti ischémii proteíny tepelného šoku, antioxidačné enzýmy a proteiny anti-apoptotické (Nandagopal, Dawson et al. 2001). 0008 Existuje teda reálna potreba zlúčenín, schopných predchádzať prejavu rizikových faktorov mozgovej cievnej príhody ako je ateroskleróza, cukrovka, obezita, atď., schopných vykonávať profylaktický účinok V zmysle neuroprotekcie, ale taktiež zaisťovať aktívnu neuroprotekciu v...

Prostriedky založené na substituovaných derivátoch 1,3-difenylprop-2-én-1-ónu, príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2382

Dátum: 08.07.2003

Autori: Caumont-bertrand, Najib Jamila

MPK: A61K 31/21, A61K 31/185, A61P 25/00...

Značky: prostriedky, použitie, substituovaných, príprava, derivátoch, 1,3-difenylprop-2-én-1-ónu, založené

Text:

...8(S)-hydroxyeikozatetraénová (Kliewer, Sundset et al. 1997).0005 PPAR receptory sú prevažne spojené s metabolizmom lipidov a glukózy. Aktivátory receptorov PPAR, napríkladfibráty, umožňujú pomocou aktivácie PPARQ regulovaťplazmatický cholesterol, rovnako ako koncentráciu triglyceridov (Hourton, Delerive et al. 2001). Pôsobenie fibrátov má za následok zvýšenie oxidácie mastných kyselín v pečeni. Dochádza tiež k zníženiu syntézy a...

Herbicídne zmesi so synergickým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1906

Dátum: 08.07.2003

Autori: Witschel Matthias, O'neal William, Kibler Elmar, Vantieghem Herve

MPK: A01N 43/64, A01N 47/28, A01N 43/72...

Značky: synergickým, účinkom, herbicídne, zmesí

Text:

...herbicídne kompozície, ktoré zahŕňajú tieto zmesi, postupy na ich pripravu aspôsoby kontroly nežiaduce vegetácie. Pri naposledy uvedených prípadoch je irelevantné, či sa herbicídne účinné zlúčeniny skupiny A), B) a v prípade potreby C) av prípade potreby D) formulujú aaplikujú spoločne alebo oddelenea v akom poradí sa aplikujú v prípade oddelenej aplikácie.Zmesi podľa vynálezu vykazujú synergický efekt kompatibilita herbicídne aktívnych...

Teplovzdušné vyhrievacie teleso na sušenie uterákov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 554

Dátum: 08.07.2003

Autor: Arribas Cécilio (zomrel)

MPK: A47K 10/00

Značky: sušenie, vyhrievacie, uterákov, těleso, teplovzdušně

Text:

...obsahuje skriňu 1 všeobecného hranolovitého tvaru umiestnenú zvisle relativne malej hrúbky alebo hlbky. Vo vnútri je usporiadaný vyhrievaci prvok, vyhrievajúci najmä vyžarovanim, elektrickým odporom. Takýmto prvkom môže byt môžu byť vyhrievacie fólie g plátované na vnútornom povrchu čelnej steny skrine 1.0006 V stredovej časti čelnej steny a po celej výške skrine 1 je umiestnený dvojitý žliabok g vytvárajúci dva symetrické deflektory...