Zverejnene patenty 07.07.2003

Spôsob prenosu audio signálov podľa spôsobu sprioritneného prenosu pixelov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7088

Dátum: 07.07.2003

Autor: Mossakowski Gerd

MPK: G10L 19/00

Značky: přenosu, spôsob, podľa, spôsobu, sprioritneného, audio, signálov, pixelov

Text:

...zrezonančných telies, ktorých rezonančný kmitočet sa nemení príp. sa mení len pomaly.0011 Prednostné uskutočnenia a ďalšie riešenia vynálezu sú uvedená v závislých patentových nárokoch.0012 Príklad uskutočnenia vynálezu sa opisuje ďalej. Pritom sa prihliada hlavne tiež k opisu a výkresu starších patentových prihlášok DE 101 13 880.6 a DE 101 52 612.1.0013 Najskôr sa zvuk zachytáva, premieňa sa na elektrické signály arozkladá sa na jeho...

Fungicídne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4847

Dátum: 07.07.2003

Autori: Müller Bernd, Van Tuyl Cotter Henry, Rose Ingo, Ammermann Eberhard, Gewehr Markus, Orth Ann

MPK: A01N 35/00

Značky: fungicidně, použitie

Text:

...kyseliny naftalínsulfónovej, kyseliny fenolsulfónovej, kyseliny dibutylnaftalinsulfónovej,alkylarylsulfonáty, alkylsulfáty, alkylsulfonáty, sulfáty mastných alkoholov a mastné kyseliny ako aj ich soli alkalických kovov a soli alkalických zemin soli sulfatizovaných glykoléterov mastných alkoholov, kondenzačné produkty sulfónovaného naftalinu a derivátov naftalínu s formaldehydom, kondenzačné produkty naftalínu prípadne kyseliny...

Sprchovacie zariadenie obsahujúce opaľovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4710

Dátum: 07.07.2003

Autori: Meijer Oscar Jesse, Wegdam Pieter Merijn

MPK: A61N 5/06, A47K 3/28

Značky: opaľovacie, sprchovacie, zariadenie, obsahujúce

Text:

...Opaľovacie zariadenie je bezpečnejšie, čo sa týkapoužívanie Vzduchového ochladzovania V stene, ako sa primeranéochladzovanie dosahuje, takže teplota filtračnej platne nemôže byť o viac ako 40 °C vyššia ako teplota okolia.0011 Ešte V ďalšom výhodnom uskutočnení opaľovacie zariadenie obsahuje ovládacie prostriedky, ktoré zahŕňajú aspoň jeden prostriedok na meranie času a prerušenie elektrického prúdu. Ďalšia výhoda sa teda dosahuje tým, že...

Spôsob vytvrdenia rúrok na uloženie dátových káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4632

Dátum: 07.07.2003

Autor: Prusak Martin

MPK: F16L 7/00, G02B 6/46, E03F 3/00...

Značky: spôsob, káblov, rúrok, uloženie, datových, vytvrdenia

Text:

...a odovzdané len V minimálne jednej z rúrok V páse,podarí sa pás vytvrdiť cez jeho celú šírku. Pri potrubí obsahujúceho viac dátových káblovt môže horúca voda cirkulovaťpomocou prepojenia potrubia na jednom konci pásu a následnenemusí voda vytekajúca na konci mimo pás byť privádzaná späť alebo nemusí byť privádzaná stále nová horúca voda. Pri minimálne dvoch rúrkach môže horúca voda prúdiť v protismere. To vedie k rovnomernému prívodu tepla na...

Fázový menič s variáciou zvislej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3603

Dátum: 07.07.2003

Autori: Khadri Belkacem, Jelloul Mostafa, Vacher Serge

MPK: H01P 1/18

Značky: variáciou, fázy, fázový, zvislej, měnič

Text:

...prechodový odpor.U fázovych meničov so štruktúrou troch dosák ako jefázový menič opisaný V spise FR-Al-2813445, modifikujeelektrickú vodive dráh , čo Vedie na ej Y J Jŕazového menića nie je schopný napájať siete anten prizdokonaliť tým, že sa napr. na konce vodivej dráhy pripojavyvolané pokrytím dielektrických dosák. Napriek tomu tentospôsob uskutočnenia veľmi zvyšuje preťaženie fázovýchmeničov a vedie k tomu, že tieto meniče sú V sietiach...

Tricyklické spiropiperidíny alebo spiropyrolidíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3226

Dátum: 07.07.2003

Autori: Ivanova Svetlana, Hossain Nafizal, Mensonides-harsema Marguerite

MPK: A61K 31/403, A61K 31/407, A61K 31/438...

Značky: spiropiperidíny, tricyklické, spiropyrolidíny

Text:

...a síry, a prípadne ďalej obsahujúceho mostíkovú skupinu, pričom kruh je prípadne substituovaný aspoň jedným substituentom vybraným z halogénu, hydroxylu, oxo (0), CL-Cs alkylu, C 1-C 5 hydroxyalkylu a Cl-Cg, halogénalkylu, alebo (iv) Cl-Có alkylsulfonyl, aleboR a R spoločne s atómom dusíka, na ktorý sa viažu, tvoria 4- až 7- členný nasýtený heterocyklický kruh, ktorý prípadne ďalej obsahuje v kruhu atóm dusíka, kyslíka alebo síry, a...

Spôsob použitia dinitroanilínových zlúčenín formulované ako mikrokapsuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1708

Dátum: 07.07.2003

Autori: Dexter Robin, Sweat Jonathan

MPK: A01N 25/26, A01N 25/12, A01N 33/00...

Značky: mikrokapsuly, formulované, dinitroanilínových, zlúčenín, spôsob, použitia

Text:

...herbicídne účinného množstva mikrokapsulovej kompozície zahŕňajúcej dinitroanilínovú zlúčeninu napôdu obsahujúcu semená nežiaducej rastliny.V rámci ďalšieho aspektu vynález poskytuje spôsob zabezpečenia žiaducej kultúrnej rastliny proti účinkom herbicídu aplikovaného na kontrolu nežiaducich rastlín za prítomnosti žiaducich kultúrnych rastlín, ktorý zahŕňa aplikáciu herbicídne účinného množstva mikrokapsulovej kompozície zahŕňajúcej...

Prevzdušňovacie prísady

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1245

Dátum: 07.07.2003

Autori: Axmann Heinz, Mayer Gerald

MPK: C04B 40/00, C04B 24/00

Značky: prevzdušňovacie, přísady

Text:

...abietovej zavedú skupiny SO 3 H. 0011 Toto sa môže sotva uskutočniť známymi spôsobmi , ako sú priama sulfonácia s S 03 alebo sulfonácia koncových dvojitých väzieb s KHSO 3 aperoxidmi, alebo KNO 3, pričom vzávislosti od zvoleného postupu sa na reakcii zúčastnia iba koncové dvojité väzby kyseliny dextropimarovej, alebo dvojité väzby kyseliny levopimarovej a/alebo abietovej. 0012 Podľa prednostného uskutočnenia predloženého vynálezu, sa...

Vodu neprepúšťajúca a priedušná podošva pre topánky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8316

Dátum: 07.07.2003

Autori: Polegato Moretti Mario, Ferrarese Antonio

MPK: A43B 13/00, A43B 13/02, A43B 1/14...

Značky: topánky, neprepúšťajúca, podošva, priedušná

Text:

...nie je problém pretrhnutia membrány vyriešený natrvalo v dôsledku reverzibility termoplasticity polyuretánového lepidla použitého na zlarninovanie membrány s plstenou vrstvou teplota topenia uvedeného lepidla (napr. 65 °C) je v skutočnosti nižšia, než teplota (napr. 180 °C), pri ktorej sa polymér, z ktorého je vytvorená podrážka a ktorý musítvorit obvodové utesnenie na membráne, nastrekuje do formy.0016 Teploty vyššie, než teplota topenia...

Zlúčeniny obsahujúce imidazolinónovú alebo imidazolíntiónovú skupinu, spôsob ich prípravy, medziprodukty, fungicídna kompozícia obsahujúca tieto deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283470

Dátum: 07.07.2003

Autori: Peignier Raymond, Lacroix Guy, Pepin Régis

MPK: C07C 243/10, C07C 333/00, A01N 43/50...

Značky: imidazolíntiónovú, deriváty, fungicídna, přípravy, skupinu, kompozícia, imidazolinónovú, spôsob, použitie, obsahujúce, zlúčeniny, obsahujúca, tieto, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 2-imidazolín-5-ónu alebo 2-imidazolín-5-tiónu všeobecného vzorca (I), spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, ich použitie ako fungicídov so širokým spektrom účinnosti a fungicídne kompozície, ktoré ako účinnú látku obsahujú zlúčeniny podľa vynálezu.

Spôsob prípravy halogénovaných-o-hydroxydifenylderivátov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283469

Dátum: 07.07.2003

Autori: Nadkarni Pradeep Jeevaji, Nivalkar Kishore Ramachandra, Mudaliar Chandrasekhar Dayal, Ekkundi Vadiraj Subbanna, Kulkarni Surendra Umesh

MPK: A01N 31/16, A01N 31/08, C07C 39/367...

Značky: použitie, spôsob, přípravy, halogénovaných-o-hydroxydifenylderivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa štvorstupňový spôsob prípravy halogénovaných o-hydroxydifenylderivátov všeobecného vzorca (1), kde X je kyslík alebo skupina -CH2-, m má hodnotu 1 až 3 a n má hodnotu 1 alebo 2, pri ktorom sa v prvom stupni chlóruje difenylderivát, v druhom stupni sa táto chlórovaná zlúčenina acyluje Friedel-Craftsovou reakciou a prípadne sa po acylácii znova chlóruje, v treťom stupni sa acylderivát oxiduje a vo štvrtom stupni sa oxidovaná zlúčenina...

Spôsob izolácie katalyzátora pomocou membránovej elektrodialýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283468

Dátum: 07.07.2003

Autori: Fache Eric, Leconte Philippe, Horbez Dominique

MPK: B01D 61/44, B01J 23/92, B01J 38/00...

Značky: membránovej, elektrodialýzy, pomocou, izolácie, spôsob, katalyzátora

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob izolácie katalyzátora z roztoku, ktorý ho obsahuje, pomocou membránovej elektrodialýzy. Presnejšie sa vynález týka izolácie katalyzátora použitého pri molekulárnej oxidačnej reakcii v homogénnej fáze. Vynález obsahuje spôsob izolácie homogénneho katalyzátora rozpusteného v zmesi, pričom katalyzátor obsahuje kobalt a izolácia sa uskutočňuje pomocou membránovej elektrodialýzy.

Chinoxalíndióny, spôsob a medziprodukty na ich výrobu, ich použitie a farmaceutické kompozície na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283467

Dátum: 07.07.2003

Autori: Fray Michael Jonathan, Bull David John, Gautier Elisabeth Colette Louise, Carr Christopher Lee, Stobie Alan, Mowbray Charles Eric

MPK: C07D 241/44, C07D 401/04, A61K 31/495...

Značky: použitie, farmaceutické, kompozície, spôsob, chinoxalíndióny, medziprodukty, výrobu, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Chinoxalíndióny všeobecného vzorca (I), kde R je heteroaryl s 5-článkovým kruhom obsahujúci 3 alebo 4 N heteroatómy, ktorý je k chinoxalíndiónovému kruhu pripojený cez kruhový C alebo N, alebo heteroaryl so 6-článkovým kruhom obsahujúci 1 až 3 atómy N heteroatómy, ktorý je k chinoxalíndiónovému kruhu pripojený cez kruhový C, pričom ku každej z týchto skupín je prípadne prikondenzovaná benzoskupina a každá z týchto skupín, vrátane...

Častice, spôsob ich prípravy, ich použitie, a prípravok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283466

Dátum: 07.07.2003

Autori: Jigstam Monica, Lagnemo Hans

MPK: C01B 15/10, C11D 3/39

Značky: obsahuje, částice, spôsob, prípravok, použitie, přípravy, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Častice, ktoré majú jadro obsahujúce peroxyzlúčeninu schopnú uvoľňovať peroxid vodíka alebo peroxykyseliny vo vodných roztokoch, majú povlak obsahujúci kremičitan alkalického kovu a alifatickú organickú zlúčeninu alebo jej soľ ako chelátotvorné činidlo, kde uvedená organická zlúčenina obsahuje 2 až 10 atómov uhlíka a jednu alebo viac skupín kyseliny karboxylovej. Spôsob prípravy týchto častíc spočíva v tom, že sa na jadro častíc nanesie povlak...

Zariadenie na kontinuálnu destilačnú separáciu ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283465

Dátum: 07.07.2003

Autor: Sipos Georg

MPK: C10G 7/00

Značky: separáciu, zariadenie, destilačnú, kontinuálnu

Zhrnutie / Anotácia:

Ropa sa privádza cez potrubie (L2) minimálne k jednej plynom vykurovanej peci (1,2), ktorá je potrubím (L3) priamo alebo nepriamo spojená s odparovacou zónou destilačnej veže (4) s prijímacími dnami, najmä zvončekovými dnami, so stripermi (5, 6, 7), ktoré sú spojené minimálne s dvoma rozličnými prijímacími dnami a minimálne jedným zariadením na výrobu a/alebo prehriatie pary (D) a horným chladičom (8), pričom navyše plynová turbína (GT),...

Spôsob redukcie a tavenia zlúčenín obsahujúcich kov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283464

Dátum: 07.07.2003

Autor: Fourie Louis Johannes

MPK: C22B 4/00

Značky: redukcie, tohto, spôsob, tavenia, zariadenie, obsahujúcich, vykonávanie, spôsobu, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob redukcie a tavenia zlúčeniny obsahujúcej kov a zariadenie na jeho vykonávanie, pri ktorom sa vykonáva zavádzanie vsádzky (15) zahŕňajúcej zmes zlúčeniny obsahujúcej kov a vhodné redukčné činidlo v časticovej forme do ohrievacej nádoby (11) indukčnej pece (10) kanálikového typu, ktorá obsahuje kúpeľ (18) uvedeného kovu v kvapalnej forme, tak, že sa aspoň jedna hromada (16, 17) vsádzky (15) vytvára nad kovovým kúpeľom (18)....

Deriváty oxadiazolu a tiadiazolu, ich použitie, spôsob a medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické kompozície na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283461

Dátum: 07.07.2003

Autori: Bass Robert John, Mackenzie Alexander Roderick, Wood Anthony

MPK: C07D 413/14, C07D 413/04, A61K 31/445...

Značky: oxadiazolu, výrobu, deriváty, použitie, farmaceutické, tiadiazolu, spôsob, medziprodukty, kompozície, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty oxadiazolu a tiadiazolu všeobecného vzorca (I), kde R1 predstavuje alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, halogénalkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, cykloalkylskupinu s 3 až 7 atómami uhlíka, alkinylskupinu s 2 až 6 atómami uhlíka, hydroxyalkinylskupinu s 2 až 6 atómami uhlíka, alkoxyalkinylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka v alkoxylovej a 2 až 6 atómami uhlíka v alkinylovej časti, arylskupinu, aralyalkylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka...

Piperidinylaminometyl-trifluórmetyl-cyklické éterové zlúčeniny, ich použitie, farmaceutické kompozície a spôsoby liečenia na ich báze a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283460

Dátum: 07.07.2003

Autor: Satake Kunio

MPK: C07D 311/76, C07D 307/87, A61K 31/445...

Značky: použitie, báze, kompozície, piperidinylaminometyl-trifluórmetyl-cyklické, farmaceutické, zlúčeniny, liečenia, spôsoby, medziprodukty, výrobu, éterové

Zhrnutie / Anotácia:

Piperidinylaminometyl-trifluórmetyl-cyklické éterové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 predstavuje alkylskupinu s 1až 6 atómami uhlíka R2 predstavuje vodík, alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, halogénalkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka alebo fenylskupinu R3 predstavuje vodík alebo halogén R4 a R5 predstavuje každý nezávisle vodík, alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka alebo halogénalkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka a n predstavuje...

Rameno nápravy pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 756

Dátum: 07.07.2003

Autori: Izquierdo Nunez José Ramón, Teijeiro Castro Rafael

MPK: B60G 7/00

Značky: rameno, nápravy, vozidlo, motorové

Text:

...účel na jednom z vrcholov telesa a ktorá spočíva prostredníctvom obvodového výčnelku na obvodovom ráme uvedeného puzdra, drží guľový kĺb vo vnútri a ten bude zakrytý druhým dielom pozostávajúcim z krytu, ktorý sa napája na objímku a je navarenýlaserom na homú stranu telesa, čím zaistí prekrytie takto vytvorenej zostavy.0013 V druhom rade je zamýšľané, aby teleso ramena nápravy bolo vytvorené z jednoduchého modulámeho dielu, ktorý tvorí...

Vodné spojivá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 749

Dátum: 07.07.2003

Autori: Gmoser Johann, Feola Roland, Kuttler Ulrike

MPK: C09D 175/04, C08G 18/00, C09D 167/00...

Značky: vodné, spojiva

Text:

...(vysýchavých) olejov A 31 a olefinicky nenasýtených karboxylových kyselín A 32, obzvlášť dikarboxylových kyselín. Ako oleje A 31 sa výhodne používajú vysýchavé a polovysýchavé,ako je ľanový olej, talový olej, repkový olej, slnečnicový olej a olej z bavlnikových semien, s jodovým číslom asi 100 až asi 150. Nenasýtené karboxylové kyseliny A 32 sú zvolené tak, aby sa za obvyklých podmienok oćkovali radikálovo (po pridavku iniciátorov alebo po...

Ukotvovacie skrutkové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14587

Dátum: 07.07.2003

Autor: De Winter Erwin

MPK: A61M 25/02

Značky: ukotvovacie, zariadenie, skrutkové

Text:

...nároku 1.PODROBNÝ OPIS UKOTVOVACIEHO SKRUTKOVÉHO ZARIADENIA PODĽA WNÁLEZU1. Ukotvovacie skrutkové zariadenie má tvar dutej skrutky, ktorého koniec nie je- na rozdiel od bežných skrutiek - bod, ale celý špirálový závit (360 stupňov). Koniec závitu je ostrý a zaoblený, teda nie je rezajúci, ale dokáže perforovať stenu dutej trubicovej štruktúry, do ktorej sa naskrutkuje. Tento ostrý zaoblený hrot je ohnutý dovnútra a dole v uhle (d) 10 až 20...

Obrábacia stanica s obrobkovými saňami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 400

Dátum: 07.07.2003

Autor: Grob Burkhart

MPK: B23Q 1/25

Značky: obrábacia, obrobkovými, stanica, saňami

Text:

...pohybujú vertikálne. Vertikálna os sa pri tom obvykle označuje ako os Y, pričom tri priestorové osi X, Y, Z, vzájomne k sebe postavené ortogonálne, dovolujú polohovanie obrobku vo vzťahu knástrojovému vretenu vkaždej polohe priestoru. Za os Z sa pritom často považuje smer osi otáčania nástrojového vretena. Os X popisuje,celkom výstižne, smer dopravníka. Použitie vynálezu nie je obmedzené na vertikálnu orientáciu pohybovej dráhy obrobkových...