Zverejnene patenty 03.07.2003

Repelentný prípravok proti článkonožcom obsahujúci výťažky a/alebo súčasti rastliny Vitex agnus-castus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12636

Dátum: 03.07.2003

Autori: Bruins Hans-kervin, Schmahl Günter, Schmidt Jürgen, Mehlhorn Heinz

MPK: A01N 65/00

Značky: vitex, repelentný, rastliny, súčastí, článkonožcom, proti, prípravok, agnus-castus, obsahujúci, výťažky

Text:

...DEET. Väčšina priemyselne vyrábaných produktov odpudzujúcich alebo hubiacich článkonožce je na báze chemicky syntetizovaných zlúčenin (K.K. Buchel 1970, Chemistry of plant protection against pesticides, In R. Wegler, Chemie der Planzenschutz- und Schddlingsbekdmpfungs-mittel, Vol. l,Springer, Berlin, Heidelberg. New York). Najvýznamnejším syntetickým repelentom je N,N-dietyl-m-toluamid (DEET), ktorý je obsiahnutý V rade produktov. Inými...

Spôsob a systém na generovanie kódov kontroly parity s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11856

Dátum: 03.07.2003

Autori: Lee Lin-nan, Sun Feng-wen, Eroz Mustafa

MPK: H03M 13/15, H03M 13/11, H03M 13/00...

Značky: parity, kódov, nízkou, systém, generovanie, spôsob, hustotou, kontroly

Text:

...parity s nízkou hustotou) autorov J. W. Bonda a ost. (Proc., IEEE/AFCEA Information Systems for Enhanced Public Safety and Security (Informačné systémy pre zvýšenú verejnú bezpečnosť a ochranu), EUROCOMM 2000, 17. mája 2000) opisuje vytváranie výkonných kódov LDPC s kódovými pomermi 1/2 a 4/7.O 7 Existuje požiadavka na efektívne používanie kódov LDPCpre podporu vysokých rýchlostí prenosov dát bez zavádzaniaväčšej komplexity. Rovnako...

Liečivá obsahujúce vardenafil hydrochlorid trihydrát a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11449

Dátum: 03.07.2003

Autori: Ohm Andreas, Vollers Eimer, Bellinghausen Rainer, Serno Peter, Grunenberg Alfons, Henck Jan-olav

MPK: A61K 31/53, A61K 9/28, A61P 15/10...

Značky: liečivá, obsahujúce, spôsob, výroby, trihydrát, hydrochlorid, vardenafil

Text:

...v ktorých môžubyt formy liečiv pri uvedených podmienkach inkubované. Čas, počas ktorého prechádzazvlhčený plyn cez liečivo alebo prichádza do kontaktu s liečívom V zariadení arelativna vlhkost plynu závisia od východiskového obsahu vody v liečive aod pomeru množstva zvlhčeného plynu a liečiva. Môže sa menit od niekoľkých málo minút po niekoľko dní, vo väčšine prípadov postačuje 0,5-l 2 hodín. Pri balených formách liečiv sú vo...

Systém odstraňovania pozemných mín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3718

Dátum: 03.07.2003

Autor: Jennequin Gérard

MPK: F41H 11/00

Značky: odstraňovania, pozemných, systém

Text:

...a rozmiestnené navzájom v bezpečnej vzdialenosti.Pilotné vozidlo 3 a odminovacie vozidlá 4 sú bez vodiča a sú ovládané diaľkovo z prvého vozidla v konvoji l. Toto vozidlo má ľudskú posádku a je opatrene riadiacim stanovištom, pričom na vozidle je operátor, ktorý má na starosti prípravu misie a ovládanie pilotného vozidla 3 diaľkovo.Odmínovacími vozidlami twu spotrebného materiálu môžu byť ľahké lacné vozidlá, ktoré sú dostupné v...

Vírusové inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10473

Dátum: 03.07.2003

Autori: Pürstinger Gerhard, De Clercq Erik, Neyts Johan

MPK: A61K 31/437, C07D 471/04, A61P 31/12...

Značky: vírusové, inhibitory

Text:

...nôh a úst,pankreatitídy detí a dospelých a závažnej myokarditídy.0007 Vsúčasnosti bol klinicky študovaný iba plekonaril (3-13,5-dimetyI-4 EP 1 521 754 33 BBB/H(2-amino-1-(izopropylsulfonyI)-6-benzimidazol-fenylketón-oxím) na liečbu infekcií enterovírusmi. Plekonaril je takzvaný inhibítor funkcie kapsidy enviroxím zabráni tvorbe RNA replikačného medziproduktu. Enviroxím dosiahol iba skromný klinický a virologický prínos v niektorých štúdiách a...

Použitie polykondenzačných produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3269

Dátum: 03.07.2003

Autor: Suren Josef

MPK: C08G 8/00

Značky: použitie, polykondenzačných, produktov

Text:

...oxidácií než u zodpovedajúcich žiaruvzdorných výrobkov vyrobených podľa doterajšieho stavu techniky s fenolovými novolakmi.0011 Polykondenzačné produkty podľa vynálezu sú nelepivé a je možné ich mlíet pri izbovej teplote. Takto vyrobené práškové živice sú pre svoje vyššie uvedené vlastnosti obzvlášť vhodné na výrobu netvarovaných hmôt, ktoré sa používajú v oblasti žiaruvzdorných materiálov. Zloženie zmesi a spôsob výroby,ako pre tvarované...

Nastaviteľný indikátor bezpečnej vzdialenosti pre bicykle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2623

Dátum: 03.07.2003

Autor: Benitez Manzano Diego

MPK: B62J 27/00, B62J 6/00, B62J 23/00...

Značky: indikátor, bicykle, nastavitelný, vzdialenosti, bezpečnej

Text:

...na akýkoľvek typ bicykla a adaptovatelné na všetky druhy rámov. Jeho použitie neznižuje pohodlnosť riadenia ani bezpečnosť užívateľa bicykla. Je možné ho používať aj na invalidných vozíkoch.Nastaviteľný indikátor bezpečnej vzdialenosti pre bicykle sa nastavuje pomocou dvoch vodiacich trubíc, ktoré sa pripevňujú k rámu bicykla dvoma nosníkmi. Tieto nosníky sa adaptujú na všetky druhy rámov dostupné na súčasnom trhu. Vo vnútri vodiacich...

Kontrolné zariadenie na automatizovanú kontrolu ochranných krytov brzdových valcov kotúčových bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1821

Dátum: 03.07.2003

Autori: Lenzner Horst, Stiefel Dieter, Heiderich Stephan, Weiler Rolf

MPK: G01M 3/28

Značky: brzdových, kotúčových, ochranných, zariadenie, brzd, kontrolné, automatizovanú, kontrolu, valcov, krytov

Text:

...2), je utesnený voči krytu valca.Jeden priklad uskutočnenia kontrolného zariadenia podľa tohto vynálezu je znázornený na obr. 4, pričom detailnejšie je znázomený len kontrolný adaptér § podľa tohto vynálezu, zatiaľ čo ostatné znázomené diely kontrolného zariadenia, ktoré môžu byť vytvorené bežným spôsobom, sú silne schematizované. Kontrolný adaptér § má spodný diel 2 adaptéra s vybraním ll na vloženie ochranného krytu, ktorý sa má...

Spôsob vnášania radu jednotlivých dávok časticového materiálu do priečnikov kontajnera a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283457

Dátum: 03.07.2003

Autor: Griffin David Peter

MPK: G01F 11/24, B65B 1/16

Značky: spôsob, spôsobu, dávok, kontajnera, tohto, vnášania, zariadenie, jednotlivých, uskutočňovanie, částicového, priečnikov, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vnášania radu jednotlivých dávok časticového materiálu do priečnikov kontajnera (12), pri ktorom sa znižuje kapacita každého priečnika zavádzaním príslušnej dýzy (92) plní sa každý priečnik časticovým materiálom, pričom príslušná dýza (92) je zavedená do priečnika a dýza (92) sa odstráni, a objem každej dávky materiálu je menší ako objem príslušného priečnika, pričom sa kontajner (12), obsahujúci doštičku (81) s niekoľkými otvormi (18),...

Zásuvka na elektrický prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 283456

Dátum: 03.07.2003

Autori: Strohmeyer Rolf, Heider Uwe

MPK: H01R 24/06

Značky: elektricky, prístroj, zásuvka

Zhrnutie / Anotácia:

Zásuvka (1) na elektrický prístroj (10) s najmenej dvoma lôžkami (6) na ploché kolíky (12) je v priereze kolmom na smer (r) zasúvania nekruhová a symetrická vzhľadom na os (x) symetrie prebiehajúcej naprieč k väčšiemu priečnemu rozmeru tejto zásuvky (1). Priečne na os (x) symetrie prebieha deliaca os (y) a prierez zásuvky (1) nad touto deliacou osou (y) a pod ňou je vymedzený konvexnými oblúkmi (K1, K2), pričom oba konvexné oblúky (K1, K2) majú...

Zariadenie na pripojenie elektrických inštalačných prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283455

Dátum: 03.07.2003

Autori: Schlegel Torsten, Heusing Reinhard

MPK: H02B 1/20, H02B 1/052

Značky: elektrických, zariadenie, pripojenie, prístrojov, inštalačných

Zhrnutie / Anotácia:

V zariadení sa na nosnú koľajničku (1.1) rozvádzača (1) prúdového okruhu dajú mechanicky v určitom poradí zaklapnúť viaceré inštalačné prístroje (2). Tieto inštalačné prístroje (2) vykazujú popri bežných skrutkových prípojných svorkách (2.3, 2.4) navyše vnútri podstavca (2.1) ich krytu usporiadanú, so vstupnou svorkou (2.3) vodivo spojenú zásuvnú prípojku (2.5). Tým možno elektrické pripojenie inštalačných prístrojov (2) voliteľne uskutočniť...

Spôsob výroby terbinafínu a medziprodukt jeho prípravy E-izomér tozylátovej soli (E)-N-(3-chlór-2-propenyl)-N-metyl-1-naftalénmetylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283454

Dátum: 03.07.2003

Autori: Oremus Vladimír, Šmahovský Vendelín, Kakalík Ivan

MPK: C07C 209/00, C07C 209/68, C07C 209/82...

Značky: přípravy, tozylátovej, terbinafínu, výroby, medziprodukt, spôsob, e)-n-(3-chlór-2-propenyl)-n-metyl-1-naftalénmetylamínu, e-izomér

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby farmaceutickej substancie terbinafín, t. j. (E)-N-(6,6-dimetyl-2-heptén-4-inyl)-N-metyl-l-naftalénmetylamínu, cez nový medziprodukt čistý E-izomér tozylátovej soli N-(3-chlór-2-propenyl)-N-metyl-l-naftalénmetylamínu, ktorý sa získa novým delením zmesi E a Z izomérov N-(3-chlór-2-propenyl)-N-metyl-l-naftalénmetylamínu. Tozylátová soľ (E)-N-(3-chlór-2-propenyl)-N-metyl-1-naftalénmetylamínu sa používa ako východisková...

Taviaci generátor na výrobu roztaveného kovu a zariadenie na výrobu roztaveného kovu obsahujúce taký taviaci generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 283453

Dátum: 03.07.2003

Autor: Zschetzsche Albert

MPK: C21B 13/00, C21B 13/14

Značky: generátor, roztaveného, taviaci, zariadenie, taký, obsahujúce, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Taviaci generátor (10) na výrobu roztaveného kovu a redukčného plynu má prívody (17, 16, 9) plynov obsahujúcich kyslík, materiály s obsahom uhlíka a materiály s obsahom kovu. Z taviaceho generátora (10) vychádza aspoň jeden obvod (12) plynu na redukčný plyn, vytváraný v taviacom generátore (10). Ďalej je opatrený odpichom (18) na roztavený kov a trosku. Kvôli umožneniu spracovania jemnozrnných materiálov s obsahom kovu, bez nutnosti...

Vysoko selektívny spôsob prípravy chinóndiimínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283452

Dátum: 03.07.2003

Autori: Fields Donald, Maender Otto, Lohr Raymond

MPK: C07C 249/02

Značky: chinóndiimínu, selektívny, vysoko, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vysoko selektívny spôsob prípravy chinóndiimínu, ktorý zahŕňa reakciu zodpovedajúceho fenyléndiamínu s kyslíkom v prítomnosti katalyzátora z modifikovaného aktívneho uhlia, z povrchu ktorého sa odstránia oxidy, pričom reakcia sa uskutočňuje v prítomnosti vody.

3-Substituované 1-arylindolové zlúčeniny, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283451

Dátum: 03.07.2003

Autori: Andersen Kim, Perregaard Jens Kristian

MPK: A61K 31/445, A61K 31/415, A61K 31/40...

Značky: farmaceutické, obsahom, prostriedky, zlúčeniny, 3-substituované, 1-arylindolové, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

3-Substituované 1-arylindolové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde Ar je vybratý zo skupiny pozostávajúcej z fenylu, 2-tienylu, 3-tienylu, 2-furylu, 3-furylu, 2-pyridylu, 3-pyridylu a 4-pyridylu a takýchto skupín substituovaných jedným alebo viacerými substituentami vybratými zo skupiny, ktorú tvorí halogén, C1-C6alkyl, C1-C6alkoxy, hydroxyl, trifluórmetyl a kyano X predstavuje dvojvalentnú skupinu vybratú zo skupiny zahŕňajúcej O-CH2,...

Zariadenie na uzatváranie vnútrajška potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283450

Dátum: 03.07.2003

Autori: Blevins David, Osburn Coy, Wilson Buddy, Andrew Bill, Ralls Gene, Freeman Eric

MPK: F16L 55/10, F16L 55/105, F16L 41/00...

Značky: zariadenie, potrubia, vnútrajška, uzatváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na uzatváranie vnútrajška potrubia (10) s vnútorným valcovým povrchom, pričom v potrubí (10) je vytvorený prístupový otvor, ktorého priemer zodpovedá priemeru vnútorného valcového povrchu potrubia (10), ktoré ďalej obsahuje vertikálne orientované teleso (182) spojené s pohyblivou opornou doskou (192) uzáveru a tvoriace združené súčasti vybavené integrálnymi, od seba vzdialenými, párovými vidlicovými ramenami (184, 186). Každé...

Kódovanie kódov paritnej kontroly nízkej hustoty (LDPC)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14919

Dátum: 03.07.2003

Autori: Sun Feng-wen, Eroz Mustafa, Lee Lin-nan

MPK: H03M 13/11, H03M 13/00, H03M 13/09...

Značky: kódov, paritnej, hustoty, ldpc, nízkej, kódovanie, kontroly

Text:

...vynálezu je uvedený kodér pre generovanie kódovaných signálov. Kodér je konñgurovaný na prevádzanie vstupnej správy na kódové slovo reprezentované väčším počtom sád bitov.0011 Ďalšie aspekty, vlastnosti a výhody predloženého vynálezu sú ľahko zrejmé z nasledujúceho detailného opisu, jednoducho ilustrovaním väčšieho počtu určitých uskutočnení a realizácií, zahŕňajúcich najlepší spôsob uvažovaný na vykonávanie predloženého vynálezu....

Oceľová skrutka s dutou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7490

Dátum: 03.07.2003

Autori: Virgl Alain, Leroux Maxime

MPK: B21K 1/00

Značky: dutou, skrutka, hlavou, ocelová

Text:

...Podľa iného znaku vynálezu má hrubý valcovaný drôt použitý na výrobu skrutiek mechanické vlastnosti Rm 580 MPa a Re 340 MPa. Predkladateľ prihlášky zároveň zistil, že také mechanické vlastnosti sú zvlášť vhodné na razenie skrutiek bez krokov klasického tepelného opracovania guľovité žíhanie pred0016 Prednostne má drôt kujnosť Z 65 . Ďalšie znaky,ciele a výhody vynálezu vyplynú z nasledujúceho podrobného opisu a pohľadom na...