Zverejnene patenty 02.07.2003

Purifikované polyméry na potiahnutie implantovateľných lekárskych zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15190

Dátum: 02.07.2003

Autori: Roorda Wouter, Ding Ni

MPK: A61L 31/14

Značky: polyméry, potiahnutie, implantovateľných, lékařských, purifikované, zariadení

Text:

...aspoň dve vrstvy, kde aspon jedna z vrstiev obsahuje účinnú látku na liečbu restenózy, kdeaspoň jedna z vrstiev je vyrobená z purifikovaného polymemeho materiálu a kde puritikovaný polymémy materiál obsahuje polyakrylátový materiál. V jednom uskutočnení tohto vynàlezu je polymémym materiálom polyakrylátový materiál. V inom uskutočnení je polymémym materiálom zmes aspoň dvoch polymerov.0008 Podľa ďalšieho hľadiska tohto vynálezu sa...

Estrieno[3,2-b] / [3,4-c]pyrolové deriváty užitočné ako modulátory receptorov estrogénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3188

Dátum: 02.07.2003

Autori: Sui Zhihua, Zhang Xuqing

MPK: C07J 71/00

Značky: receptorov, užitočné, deriváty, 3,4-c]pyrolové, estrogénu, estrieno[3,2-b, modulátory

Text:

...hlavnými pričinami morbility a mortality medzi ženami seniorkami. Ženská úmrtnosť v dôsledku týchto chorôb po menopauze rýchlo rastie. Ženy, ktoré prechádzajú predčasnou menopauzu, majú vyššie koronárne riziko než ženy podobného veku,ktoré menštruujú. Prítomnosť séra estrogénu má pozitívny vplyv na sérum lipidov. Tento hormón zlepšuje vazodilatáciu ciev a zvyšuje tvorbu ciev nových. Pokles úrovne séra estrogénu takto spôsobuje u žien v...

Spôsob výroby textílií z aramidových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2828

Dátum: 02.07.2003

Autor: Černý Miloš

MPK: D02G 1/00, C08J 11/00, B29B 17/00...

Značky: aramidových, textilií, výroby, spôsob, vlákien

Text:

...aj zásaditému prostrediu. Súčasne sú odolné voči pôsobeniu baktérií,plesní a húb.Odpady z aramidových materiálov sa preto Iikvidujú buď spaľovaním v spaľovniach pri vysokých teplotách okolo 1 500 °C alebo ukladaním na skládky.Obidva uvedené spôsoby likvidácie sú ale neekologické, neekonomické apredovšetkým negatívne ovplyvňujú životné prostredie. Súčasne sa tak nevyužijeenergia vnesená do aramidových materiálov počas ich výroby....

Prepolymér, polyolová kompozícia a spôsob prípravy flexibilnej polyuretánovej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2546

Dátum: 02.07.2003

Autori: Vanhalle Anja, Moureau Herman Eugene Germain, Chan Koon Yeow, Yu Jianming

MPK: C08G 18/00

Značky: kompozícia, spôsob, flexibilnej, polyolová, prepolymér, přípravy, polyuretánovej

Text:

...takýchto MDI spolyolmi, ktoré majú molekulovú hmotnosť najviac 500, a/alebo s karbodiimidovými a/alebo uretoimínovými skupinami, pričom takéto varianty majú NCO-hodnotu najmenej 20 hmotn. a zmesi takýchto difenylizodikyanátov majú izokyanátovú ñinkčnosť najmenej 2.0012 Príkladmi MDI, MDI modifikovaných uretonimínorn/karbodiimidom a polymérnych MDI sú Suprasec MPR, 2020 resp. 2185, všetky od Huntsman Polyurethanes (Suprasec je obchodná...

Použitie heteroarénkarboxamidov ako ligandov dopamínu D3 na liečenie ochorení centrálnej nervovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1861

Dátum: 02.07.2003

Autori: Schlotter Karin, Gmeiner Peter, Hübner Harald

MPK: C07D 209/00, A61P 25/00, A61K 31/496...

Značky: dopamínu, nervovej, sústavy, ligandov, ochorení, centrálnej, použitie, heteroarénkarboxamidov, liečenie

Text:

...sme objavili nové zlúčeniny. Tieto mali v in vitro pokusoch vysokú afinitu a vysokú účinnosť na väzbu na D 3 receptor, ktorá sa doteraz ešte nepozorovala. Tieto zlúčeniny by mohli predstavovať hodnotné terapeutiká v liečbe ochorení CNS, ako je napríklad schizofrénia, rôzne druhy depresií, neurodegeneratívne poruchy, sexuálne dysfunkcie ako aj závislosť na kokaíne, alkohole,opiátoch a nikotíne.0005 Ďalej je možné vymenovať konkrétne možnosti...

GEF-H1b: biomarkery, komplexy, testy a ich terapeutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8861

Dátum: 02.07.2003

Autori: Zozulya Sergey, Callow Marinella, Jallal Bahija, Gishizky Mikhail, Smeal Tod

MPK: A61P 35/00, C07K 14/00, A61K 38/17...

Značky: gef-h1b, komplexy, testy, biomarkery, terapeutické, použitie

Text:

...ktoré vznikli proti peptidu so sekvenciouopísanou v SEQ ID NO 3 a na tento peptid sa viažu. V inom uskutočnení sa opisujú protilátky špecifické pre GEF-H 1, ktoré sú určené proti peptidu so sekvenciou opísanou v SEQ lD NO 4 a na tento peptid sa viažu. Protilátky podľa predmetného vynálezu môžu byť označené. Značkou je výhodne fluorescenčná alebo rádioaktívna0009 V inom uskutočnení je protilátka súčasťou diagnostického kitu používaného na...

Samolepiaca fólia s protišmykovou povrchovou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1701

Dátum: 02.07.2003

Autori: Sieber Reto, Sieber Marco

MPK: C09J 7/02

Značky: protišmykovou, fólia, vrstvou, povrchovou, samolepiaca

Text:

...povrchu. Možné je aj v podstate náhodné rozdelenie perforačných otvorov plošne po krycej vrstve. Príslušné perforačné otvory môžu napríklad vykazovať vzájorrmú strednú vzdialenosť v rozsahu niekoľkých milimetrov, napríklad od5 mm až do niekoľkých centimetrov, napríklad 5 alebo 10 cm. Plocha prierezu perforačných otvorov podľa vynálezu je pri pohľade zhora výhodnejšie menšia ako 4 mm . Perforačné otvory môžu byť pritom vytvorené najmä ako...

Zariadenie a metóda na predaj výrobkov rôznych rozmerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1647

Dátum: 02.07.2003

Autor: Skavnak James

MPK: G07F 11/16

Značky: výrobkov, zariadenie, predaj, metoda, rôznych, rozmerov

Text:

...jediným predajným radom predajného automatu. čo je Zdokonalená zariadením na uvoľňovanie nádob podľa vynálezu. Použitím zariadenia na uvoľnenie nádob môže byt vynechané pridanie rozper alebo klinov do predajného zásobníka(0010) V predajnom automate rady produktov môžu byť usporiadané vo vertíkálnych stĺpcoch a položky môžu byt usporiadané na policíach alebo v zásobníkoch. ktoré môžu byt naklonené pod uhlom umožňujúcim pohyb uskladnených...

Zariadenie na utesnenie medzery medzi dvomi relatívne navzájom pohyblivými časťami hydraulického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1024

Dátum: 02.07.2003

Autor: Gittler Philipp

MPK: F03B 11/00, F16J 15/44

Značky: pohyblivými, zariadenie, dvomi, relativně, stroja, navzájom, utesnenie, hydraulického, medzery, medzi, časťami

Text:

...vyhotovenie utesnenia odmietane ako výrobcami, tak i prevádzkovateľmi.0006 Druhý spôsob sa týka tesniacich prstencov, ktoré sú vzhľadom na obežne koleso a skriňu uložené volne rotačneletmo, pričom ložiskove medium pre hydrostatické lôžko saprivádza otvormi v skrini turbíny a spájacimi otvormi V tesniacom prstenci. Spis W 0 O 2/23038 ukazuje dva zvláštne varianty takého tesniaceho prstenca.0007 Pri prvom variante (podľa obr. 3 spisu WO...

Spôsob výroby protipožiarneho zasklenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 533

Dátum: 02.07.2003

Autori: Hendrikx Paul, Roth Tobias, Villari Valentino, Fenner Thomas, Wirth Nikolas, Meyer Gerhard

MPK: B32B 17/06, E06B 3/66, C03C 27/06...

Značky: protipožiarneho, zasklenia, spôsob, výroby

Text:

...materiálu je tiež obmedzená, pretože proces sušenia je veľmi citlivý. Proces sušenia samotný je okrem toho veľmi zdĺhavý a ťažko kontrolovateľný.0007 Napučiavajúci protipožiarny materiál sa dá tiež vliať do už zostavenej dvojitej sklenej tabule, u ktorej sú dve tabule u miestnené s odstupom od seba, výhodne držiakom tvaru rámu. Takto vytvorený medzipriestor sa vyleje zodpovedajúcim materiálom. Toto je opísané napriklad v Nemeckom...