Zverejnene patenty 01.07.2003

Zásuvka a adaptér na prepojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3560

Dátum: 01.07.2003

Autori: Wystron Alexander, Kulka Vladimir, Krajger Frantisek

MPK: H01R 31/06, H01R 27/00, H01R 13/62...

Značky: prepojenie, adaptér, zásuvka

Text:

...obrázkov na výkreseNa priloženom vyobrazení obr.l je pohľad z vnútomej strany na duté teleso zásuvky. Obr. 2 znázorňuje kontaktné teleso zásuvky v zmontovanom stave. Obr. 3 je pohľad na navádzacíu časť kontaktného telesa. Obr. 4 znázorňuje krympovacie kontakty. Obr. 5 znázorňuje upínaciu časť kontaktného telesa zásuvky a obr. 6 je rez navádzacej časti kontaktného telesa zásuvky. Obr. 7 znázorňuje pohľad na adaptér. Obr. 8 je pohľad...

Elektronický systém na poskytovanie bonusu pri nákupe tovaru alebo služieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3559

Dátum: 01.07.2003

Autori: Dobrovský Jan, Novák Pavel, Babický Petr, Klimpl Martin, Čupa Michal

MPK: G06F 17/60

Značky: nákupe, tovarů, elektronický, poskytovanie, služieb, bonusu, systém

Text:

...pridelené číslo účtu a individualizované heslo. To bloku 12 spotrebiteľa umožňuje, aby v akejkoľvek transakcií 14 identiíikoval blok 17 spotrebiteľského účtu pri uskutočnení nákupu, prípadne využívaní služby. Na obr. 2 môže blok 12 spotrebiteľa uskutočňovať transakciu 14 u obchodníka, prípadne prostredníctvom intemetu s využitím bloku 13 poskytovateľa internetovskýeh služieb. Hned ako do transakcie 14 vstúpia bloky 10 obchodníkov, ohlási to...

Informačný, výstražný a varovný systém doplnený o monitoring

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3558

Dátum: 01.07.2003

Autor: Uličník Bohumil

MPK: G08B 25/14, G08B 23/00, H04B 1/00...

Značky: monitoring, doplnený, výstražný, informačný, systém, varovný

Text:

...obsahuje výhodne modul pre identifikáciu pokynov a overenie prístupového hesla, modul pre overenie správnosti syntaxu pokynu, modul pre dekódovanie pokynu a radenie jednotlivých správ do radu, modul pre postupné vysielanie správ a modul pre záznam údajov o odvysielaných správach.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že systém ďalej obsahuje Subsystém pre monitorovanie prevádzkovej funkčnosti koncových zariadení pripojenej...

Filtračný odlučovač prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3557

Dátum: 01.07.2003

Autor: Senčeková Daniela

MPK: B01D 46/04

Značky: odlučovač, filtračný, prachu

Text:

...teleso je výhodne v tvare valca, ktorý v spodnej časti má kužeľové vyústeníe s pripojovacím mechanizmom na zbernú nádobu. Zberná nádoba sa pripája k telesu filtra pomocou excentrického uzáveru.Filtračný odlučovač je určený na odsávanie pevných nečistôt a odprašovanie strojov, pracovísk, zásobníkov, dopravníkov a pod.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. l je znázornený celkový...

Termosolárny kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3556

Dátum: 01.07.2003

Autori: Horňáček Jakub, Hruškovič Svetozár

MPK: F24J 2/05, F24J 2/46, F24J 2/28...

Značky: termosolárny, kolektor

Text:

...so strešnými zámkami aplikovaného zároveň aj ako strešná krytina. Napokon na obr. 6 je znázornená konštrukcia prírubového rúrkového privádzača a odvádzača teplonosného média.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opisaná konštrukcia jedného segmentu tennosolárneho kolektora podľa technického riešenia. Termosolárny kolektor je rámovej uzavretej konštrukcie s termovložkou ako je to znázornené na obr. I a 2. Vonkajší rám 10 má na...

Naberačka, najmä na naberanie vysokoviskóznych látok z pevných nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3555

Dátum: 01.07.2003

Autor: Koukal Ivan

MPK: B67C 9/00

Značky: najmä, látok, pevných, naberanie, naberačka, vysokoviskóznych, nádob

Text:

...na použitie na guľové plochy obsiahnuté V tvare pevnej nádoby, t. j. je možné obslúžiť len určitý limitovaný rozsah guľových plôch danou naberačkou s rovnakými zaobleniami koncov spodnej hrany.Výhodne je však to, ak zaoblenia protiľahlých koncov spodnej hrany naberacej časti majú polomery rozdielnych veľkosti.Analogicky ako pri rozdielnych dlžkach hrán lichobežníkovej naberacej časti vyplývajúcich z výškového posunutia prechodov z držiaka do...

Zariadenie na úpravu kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3554

Dátum: 01.07.2003

Autori: Baraniak Eduard, Baraniak Jozef

MPK: C02F 1/48

Značky: kvapalín, úpravu, zariadenie

Text:

...opatrenými potrebným závitom k inštalácii na prívodné potrubie.Systém prietoku kvapaliny je založený na osadení dvoch priehradok, na vstupe a výstupe, ktoré sú asymetricky umiestnené na pozdlžnu os valca, aby usmerňovali tok kvapaliny do sústavy permanentných magnetov, tak aby kvapalina nadobudla čo najlepšie fyzikálne vlastnosti, ktoré zamedzujú vzniku tvorby vodného kameňa v rozvodoch a následne spotrebičoeh bežne používaných v...

Fytostimulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3553

Dátum: 01.07.2003

Autori: Komora Ladislav, Macho Vendelín, Hudec Jozef

MPK: A01N 33/00

Značky: fytostimulátor

Text:

...Astella boli vysiate na pozemkoch l-lordeuni a. s. Sládkovičovo 3. 10. l 997 v množstve 5 mil. klíčivých zŕn.ha do stredne ťažkej degradovanej černozeme so slabozásaditou pôdnou reakciou po predplodine hrach na zrno. Obsah živín v pôde bol dobrý, obsah humusu vysoký 3,49 . Vzchádzanie začalo 14. IO. l 997. Foliárna aplikácia íytostimulátora sa realizovala vo fáze DC 50, na začiatku klasenia, l 4. S. 1998 pri teplote 22 až 24 °C na...

Harmonický prevod s kardanovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3552

Dátum: 01.07.2003

Autori: Klimo Vladimír, Haľko Jozef

MPK: F16H 25/06, F16H 1/10, F16H 21/14...

Značky: kardanovým, harmonický, mechanizmom, převod

Text:

...Pomocou kardanových kĺbov sa nútená excentrická rotácia ozubeného kolesa transformuje na centrickú rotáciu výstupného hriadeľa.Výhodou tohto technického riešenia oproti konvenčným harmonickým, planćtovým a eykloidným prevodomje zabezpečenie vysokého prevodovćho pomeru, vysokej presnosti prevodu pri menšom zastavanom priestore a hmotnosti prevodovky a v jednoduchšej konštrukcii.Oproti známym harmonickým prevodom táto konštrukcia vylučuje...

Spona, najmä na zachytenie listov zviazaných väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3551

Dátum: 01.07.2003

Autor: Berková Jana

MPK: B42F 1/00

Značky: zachytenie, zviazaných, vazbou, najmä, listov, spona

Text:

...cenovú dostupnosť.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov kde znázorňujú obr. l sponu podľa tohto technického riešenia tvorenú dvomi neprerušene Spojenými ramenami na jednom konci opatrenú závažím v pohľade zboku a zhora, obr. 2 sponu tvorenú dvomi neprerušene Spojenými ramenami na jednom konci opatrenú prísavkou v pohľade zboku a zhora, obr. 3 sponu tvorenú dvomi pevnými rame nami...

Spojkový imobilizér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3550

Dátum: 01.07.2003

Autor: Kalaš Andrej

MPK: B60R 25/06

Značky: spojkový, imobilizér

Text:

...sú v otvore 7 umiestnenými v závore 8 oproti ktorej je stolica 9 pevne spojená so základným telesom 1 v ktorej je otvor 10 pre zamykací kolik 4, drážka 11 pre zarážku 5, drážka 12, pre otočné rameno 3, pričom v závore 8 je pozdĺžny otvor 13, s vratnou pružinou 14, drážka 15 pre kolik 6 ktorý je pevne spojený so stolicou 9 a na konci závory 8 je poistná zarážka 17, pevne spojená skrutkou 18 k závore 8 s týmže na základnom telese 1 je otvor...

Linka na galvanické pokovovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3549

Dátum: 01.07.2003

Autor: Števonka Ondrej

MPK: C25D 19/00

Značky: pokovovanie, linka, galvanické

Text:

...na tlakové čerpadlo 7 prepojené s kalolisom 8, ktorý je pripojený na zásobný kontajner 9. Zásobný kontajner 9 je prepojený cez ñltračnú aparatúru 10 na ionexovú kolónu ll, ktorá je prepojená s paralelne usporiadanými oplachovacími vaňami 2, 3 a 4, ktore sú prepojené aj navzájom medzi sebou. Hydroxidový kal z kalolisu 8 je vedený do neutralizačnćho člena 12. Po neutralizácii hydroxidového kalu je účelne jeho použitie na dopĺňanie elektrolytu v...

Samolepiaca nálepka na kolesá motocyklov a automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3548

Dátum: 01.07.2003

Autor: Jech Robert

MPK: G09F 21/04, B32B 3/06, G09F 3/02...

Značky: samolepiaca, motocyklov, kolesa, nálepka, automobilov

Text:

...je pružná, nedrží tvar a vytvára pri lepeni rôzne zlomy a záložky. Okrem toho pri vyseknutí kruhového prúžku je nehodnotený takmer celý hárok samolepiacej fólie, ktorého zvyšok nemožno znovu použiť.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje samolepiaca nálepka na kolesá motocyklov alebo automobilov podľa tohto technického riešenia. .lej podstata spočíva V tom, že je tvorená aspoň dvoma pruhmi v tvare kruhových oblúkov, ktoré sú s...

Prekážkové návestidlo malej svietivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3547

Dátum: 01.07.2003

Autor: Chvátal Bohumír

MPK: B64F 1/00, B61L 5/00

Značky: prekážkové, malej, svietivosti, návěstidlo

Text:

...12 a optickou jednotkou 13, medzi sebou Spojenými pružným záverom 11. Ďalej je vybavené tesnením proti vníkaniu vody a prachu a na zostavenej základni opatrenć otvormi na upevnenie a prívod elektrickej energie. Neónová trubica 9 je pevne zabudovaná do optickej jednotky 13. Optická jednotka 13 je opatrená mechanickým bezpečnostným čapom 10, pričom v zostavenej základni 12 je zabudovaný bezpečnostný spínač 6. Optická jednotka 13 opatrená...

Zapaľovacia sviečka s viacerými uzemňovacími elektródami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3546

Dátum: 01.07.2003

Autor: Bujnovský Jaroslav

MPK: H01T 13/46

Značky: zapaľovacia, sviečka, elektródami, viacerými, uzemňovacími

Text:

...izolačným telom, na ktoréje zjednej strany pripevnený elektricky vodivý pripojovací svorník a z druhej strany elektrické vodivé puzdro, ktoré je privarené na sviečkové telo so závítom, podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že v dutine sviečkového tela je tesne uložený dutovalcový izolátor, do ktorého je uložená stredová elektróda.Je výhodné, že stredová elektróda je tvorená vonkajšou valcovou aktívnou časťou a...

Vonkajší odpájač na práce pod napätím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3545

Dátum: 01.07.2003

Autori: Wolf Július, Cziel Ján

MPK: H01H 33/00, H01H 33/02

Značky: napätím, vonkajší, odpájač, práce

Text:

...ktorýje upevnený na montàžnej stoličke.Príklady uskutočnenia technického riešeniaAko je znázomené na obr. l, elektrické vedenie 11 prechádza pod vrcholom stlpa 2, je uchytene cez závesné izolátory 5 ku konzole vedenia 6 upevnenej na stlpe 2. V prípade opravy alebo výmeny prístroja je vedenie 11 premostené premosťovacímí vodičmi 1. Na vrchole stlpa 2 je umiestnený nosný kríž 4, na ktorý je pripevnený rám 3 odpájača. Na jednom konci rámu 3...

Konštrukcia na vytvorenie výstavných priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3544

Dátum: 01.07.2003

Autor: Fabiankovičová Eva

MPK: A47B 47/02, F16B 12/20

Značky: konštrukcia, vytvorenie, výstavných, priestorov

Text:

...podľa autorského osvedčenia č. 265 333, ktorá je určená na uchytenie polic panelov na nosné stojky.Uvedené nedostatky odstraňuje konštrukcia na vytvorenie výstavných priestorov, ktorej podstatným prvkom je spojovací kĺb. Tento spojovací klb má vo svojom tele vytvorené drážky na zasunutie spojovacej rúrky a profilu a otvory so závitom na skrutky na uchytenie spojovacej rúrky.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených obrázkoch l, 2 a 3 sú...

Mobilný komunikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3543

Dátum: 01.07.2003

Autori: Sameliak Viliam, Jadron Kamil, Murphy Roger, Bzincák Pavol, Gavenda Ivan

MPK: H04B 1/00, H04B 7/00, H04B 1/38...

Značky: komunikátor, mobilný

Text:

...dáta z čiarových kódov aj na slnečnom svetle alebo pri silnom umelom osvetleni. Globálny polohový systém sleduje vozidlá, naviguje vodičov, lokalizuje miesta činnosti, pomáha pri zabezpečení on-line potvrdenia o dodaní tovaru.Prehľad obrázkov na výkresochMobilný komunikátor podľa tohto technického riešenia bude bližšie ozrejmený pomocou výkresov, na ktorých obr. l zobrazuje uloženie LCD displeja na nosný rám. Na obr. 2 je znázomená...

Ochranná etiketa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3542

Dátum: 01.07.2003

Autor: Arvay Herman

MPK: B42D 15/00, G09F 3/02

Značky: etiketa, ochranná

Text:

...kód PDF 417 s textovým alebo textovým a číselným kódom slúži ako nosič veľkého množstva zakódovaných informácii.Ďalším ochranným prvkom je ochranný prvok typu hologram, ktorý predstavuje oblasť ochrany najvyššieho stupňa. Je viditeľný voľným okom a umožňuje vloženie takých informácií, ktoré nie je možné vložiť do doteraz používaných hologramov. lde predovšetkým o mikrotext s veľkosťou písma od 2,5 mikrometrov, čo umožňuje zapísať cca 250...

Textilné mazadlo na úpravu syntetických, minerálnych, sklenených a prírodných vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3541

Dátum: 01.07.2003

Autori: Florovičová Ludmila, Florovič Stanislav

MPK: D02J 3/18, D01H 13/30

Značky: úpravu, syntetických, textilné, minerálnych, sklenených, vlákien, prírodných, mazadlo

Text:

...živíc, kopolyaminosiloxany a ich zmesi. Zlúčeniny sú rozpustné vo vode okamžite alebo po zhydrolyzovaní vodou v prítomnosti regulálorov pH, ako kyselina chlorovodíková, octová a pod. Kationických a neiónových tenzidov je známy celý rad, pričom najväčší význam majú chloridy, acetáty a sulfáty či alkylsulfáty alkylamínov, amínov a pod. Z neiónových tenzidov sú to hlavne deriváty na báze polyaduktov etylénoxidu a/alebo propylćnoxidu či rôznych...

Ozubené segmenty s premenlivým prevodovým pomerom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3540

Dátum: 01.07.2003

Autor: Murín Peter

MPK: F16H 3/087, F16H 3/02, F16H 1/04...

Značky: segmenty, ozubené, převodovým, pomerom, premenlivým

Text:

...riešenie bude bližšie vysvetlene pomocou výkresov, kde na obr. č. l sú schematicky zobrazené ozubené segmenty s premenlivým prevodovým pomerom na obr. č. 2 je priestorové vyobrazenie ozubených segmentov s premenlivým prevodovým pomerom a na obr. č. 3 je schematicky zobrazený priklad záberu ozubených segmentov s parametrami.Príklady uskutočnenia technického riešeniaTechnické riešenie podľa obr. č. l, je tvorené hnacím hriadeľom 11 na ktorom...

Planétový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3539

Dátum: 01.07.2003

Autor: Horváth Radovan

MPK: F16H 48/00

Značky: mechanizmus, planetový

Text:

...4 je druhým svojim priemerom kinematický spriahnuté remeňovým prevodom s druhým centrálnym kolesom 8 pevne uchyteným na hriadeli so štvnou osou 9 otáčania. Tento hriadel je cez ložiská otočne uchytený v konštrukčnom ráme 2 planétového prevodníka. Na iné odvodenéaplikácie môže byť opísaný remeñovy prevod nahradený reťazovým alebo lanovým prevodom. Remeňový prevod je vhodné realizovať viacnásobne zaradenými klinovými remeňmi.Význam...

Kvapalné koncentráty mangánu, zinku, medi, železa a kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3538

Dátum: 01.07.2003

Autor: Teren Ján

MPK: C05D 9/00

Značky: kobaltu, mědi, kvapalné, železa, manganu, koncentráty, zinku

Text:

...pridalo 300,4 g vodného roztoku dusičnanu vápenatého, obsahujúceho i menšie množstvo dusičnanu amónneho. Použitý roztok dusičnanov obsahoval 43,9 hmotn. dusičnanu vápenatćho. Uvedeným spôsobom vznikla bledomodrá suspenzia, ktorej kontinuálnu - roztokovú fázu tvoril predovšetkým vodný roztok dusičnanov meďnatćho, amónneho a nezreagovanéhovápenatého a tuhá fáza pozostávala predovšetkým zdihydrátu síranu vápenatého, ktorý vznikol konverziou....

Kontajner, najmä na vysokozdvižné vozíky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3537

Dátum: 01.07.2003

Autor: Lukáč Milan

MPK: B65D 19/00

Značky: vozíky, vysokozdvižné, najmä, kontajner

Text:

...na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde obr. l znázorňuje perspektívny pohľad sprava zhora na úplne vyklopený kontajner, obr. 2 perspektívny pohľad zdola zľava na čiastočne vyklopený kontajner, a obr. 3 perspektívny pohľad zdola na kontajner v sklopenejpolohe. Obr. 4 znázorňuje schému manipulácie vysokozdvižného vozíka s kontajnerom pri vyklápaní.Kontajner najmä na vysokozdvižné vozíky podľa tohto...

Spaľovacia komora kozubových kachlí a vložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3536

Dátum: 01.07.2003

Autor: Sulovec Anton

MPK: F24B 1/00, F24C 15/00, F23M 13/00...

Značky: kachlí, spaľovacia, kozubových, vložiek, komora

Text:

...vplýva na zdravie ľudí zúčastňujúcich sa výrobného procesu a celkovo nepriaznivo ovplyvňuje stav životného prostredia.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje spaľovacia komora krbových kachlí a vložiek vyrobená z plechových polotovarov s presklennými dvierkami podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že jednotlivé časti sú spájané skrutkovými alebo nitovými spojmi.Výhoda takéhoto prevedenia spočíva v tom, že je vylúčený proces...

Teleso vonkajšieho kozuba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3535

Dátum: 01.07.2003

Autor: Mahút Jozef

MPK: F24B 1/18, F24B 1/197, F24B 1/182...

Značky: kozuba, vonkajšieho, těleso

Text:

...a v polohe, ked spredu uzatvárajú ohnisko.Obr. 3 znázorňuje pohľad zboku a spredu na jedno z možných konštrukčných riešení zasúvacieho háku s vodiacou lištou a s dvoma kladkami.Obr. 4 znázorňuje pohľad zboku na jedno z možných konštrukčných riešení vyhrievaného priestoru, vstupného a výstupného prieduchu, vstupnej a výstupnej klapky, usmerňovacej dosky a priestoru odvodu spalín.Príklady uskutočnenia Príklad lJedno z možných konštrukčných...

Plastový ochranný roh na radiátory s odnímateľným čelom uzavretého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3534

Dátum: 01.07.2003

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B65D 59/00

Značky: čelom, plastový, odnímateľným, radiátory, uzavretého, ochranný, tvaru

Text:

...ktorý ostáva na radiátore aj počas jeho pripájania na prívodné potrubie, ale i počas malovania stien,nakoľko odnímateľné čelo umožňuje prístup k prípojke na radiátore.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že plastový ochranný roh na radiátory má odnímateľné čelo uzavretého tvaru vymedzeného perforáciou. V strede uzavretého čela je uchytávací otvor kruhového prierezu. Ak teda chceme radiátor pripojiť na prívodné potrubie, zastrčime prst...

Pôdny dierovák ako rotačný dvojklin

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3533

Dátum: 01.07.2003

Autor: Považan Marián

MPK: E21B 10/00, E21B 10/46

Značky: dierovák, pôdny, rotačný, dvojklin

Text:

...predstavuje optimalizáciu s použitím časti prirodzenej krivky. Jedna krajnosť by bola v riešení rovnou plochou v nadväznosti pripojenia k vretenu, ktoré má nevýhodu, že zbytočne drie a reže materiál pôdy na miesto jeho zatláčania. Opačnou krajnosťou zmenšením zakrivenia sa zväčšujú neproduktívne straty energie podľa predchádzajúceho odstavca - ergonomia.Celkové zhmutie výhod je takéto priaznivejšia ergonomía, vyššia výkonnosť, väčšie...

Brzdové svetlo cestných motorových vozidiel s indikáciou intenzity zmeny rýchlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3532

Dátum: 01.07.2003

Autor: Mazan Ondrej

MPK: B60Q 1/44

Značky: brzdové, změny, intenzity, indikáciou, motorových, cestných, vozidiel, světlo, rychlostí

Text:

...s pruhom svetelných článkov, ktorý svieti celý, pričom by boli oba pruhy umiestnené nad sebou. Ďalšou alternatívou (napríklad pre športové vozidlá) môže byť taktiež svetelný pruh so zeleným svetlom índíkujúci zrýchlenie, kde by akcelerometer bol zapojený s opačnou funkciou a pruh svetelných článkov by sa pri zväčšujúcej akcelerácii rozsvecoval od okrajov svietidla symetricky k jeho stredu.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata technického...

Záslepka netesných rúrok parogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3531

Dátum: 01.07.2003

Autor: Kravec Dušan

MPK: F16L 55/11, F16L 55/16, F22B 37/00...

Značky: záslepka, netěsných, parogenerátorov, rúrok

Text:

...potrebného presadenia zvarovej hrany voči stene kolektora a potom sa záslepka ručne privarí obvodovým zvarom. Presnosť presadenia zvarovej hrany je určená subjektívne, je nepresná a vytvára sa možnosť vzniku mikrotrhlin a netesností zvarov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje použitie záslepky s obvodovým osadením, ktorá umožní využiť díaľkovo ovládané manipulátory.Potrebné presadenie zvarovej hrany voči stene kolektora...

Zariadenie na automatizované ukladanie sadeníc do vysadzovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3530

Dátum: 01.07.2003

Autori: Hamžík Pavel, Šlinský Ján

MPK: A01C 11/02

Značky: zariadenie, sadeníc, ukladanie, vysadzovačov, automatizované

Text:

...pomocou výkresov, kde na obr. l je schematicky znázomené zariadenie určené na automatizované ukladanie sadenic do vysadzovačov so úsobnikom a na obr. 2 je schematicky znázomené zariadenie určené na automatizované ukladanie sadenic do vysadzovačov bez zásobníka.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie určené na automatizované ukladanie sadenic do vysadzovačov so zásobnikovýmí článkami, podľa obr. l,je tvorené rámom 5, ktorý má...

Jednozložkové lepidlo na drevo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3839

Dátum: 01.07.2003

Autori: Lehman Nicholas, Rhein Scott, Anderson John

MPK: C08F 263/00, C09J 151/00

Značky: lepidlo, jednozložkové, dřevo

Text:

...nádobe po dobu aspoň 6 mesiacov pri 23 °C.Pri ďalších uskutočneniach spĺňa lepidlo, po aspoň dvojmesačnom starnuti pri 23 °C, požiadavky skúšobnej metódy DIN EN 204 a skúšobnej metódy WATT-9 l. Pri jednom uskutočnení spĺňa lepidlo, po starnutí po dobu aspoň 3 mesiacov pri 23 °C, požiadavky skúšobnej metódy DIN EN 204 a skúšobnej metódy WATT-9 l. Pri ďalšom uskutočnení lepidlo, po starnutí po dobu aspoň 6 mesiacov pri 23 °C spĺňa požiadavky...

Elektrická komunikačná sieť pre dvoj alebo trojkolesové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2252

Dátum: 01.07.2003

Autor: Bagnoli Alessandro

MPK: B60R 16/02

Značky: sieť, vozidlo, komunikačná, trojkolesové, elektrická

Text:

...uzlami V motorovom vozidle na zaistenie komunikácie medzi elektronickou riadiacou jednotkou pre distribúciu a0012 V patentovom spise US 6 052 632 je opísaný systém CAN pre vozidlo, majúce množinu elektronických ústrojenstiev na báze mikroprocesorov, umiestených V tomto vozidle a vzájomne medzi sebou prepojených prostredníctvom CAN linky. Komunikácia medzi elektronickými ústrojenstvami je uskutečňovaná v súlade s programami spracovávanými...

Spike proteín, polymeráza a hemaglutinín-esteráza psieho respiračného koronavírusu (CRCV)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8986

Dátum: 01.07.2003

Autori: Erles Kerstin, Brownlie John, Chalker Victoria Jane

MPK: A61K 39/215, C07K 14/165, C12N 15/50...

Značky: koronavírusu, psieho, crcv, respiračného, polymeráza, hemaglutinín-esteráza, spike, proteín

Text:

...ccv.htm|) uvádzajú viac ako 20komerčne dostupných vakcín proti samotným psím koronavírusom alebo psím koronavírusom spoločne s ďalšími mikroorganizmami. Každá z týchto vakcín je určená na liečbu črevného ochorenia psov. V práci sa neobjavuje návrh, že bypsie koronavírusy mohli byť asociované s respiračným ochorením.0012 Patenty č. US 6 057 436 a US 6 372 224, Miller a kol., Pfizer, lnc.,opisujú spike gén črevného psieho koronavírusu...

Spôsob a zariadenie na upevňovanie fóliových pásov na plochách stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1516

Dátum: 01.07.2003

Autor: Vogt Paul

MPK: E21D 11/38

Značky: spôsob, upevňovanie, fóliových, stavieb, pásov, plochách, zariadenie

Text:

...na štvorcový meter fólie, iba malé alebo dokonca celkom chýbajúceodkvapkávanie roztaveného lepidla pri nanášanínad hlavou, ako aj zvýšenú lepivosť. Ukázalo sa, že vypenené tavné lepidlo umožňuje priameprilepenie fóliových pásov na striekaný betón.Výhodné je, keď sa taviace zariadenie vezie spoločne na plošine zostávajúcej pri ukladacom pohybe V podstate vodorovnou. To umožňuje použiť pri ukládacom pohybe taviace zariadenie bežne dostupné na...

Plazmový filter sadzí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1489

Dátum: 01.07.2003

Autor: Hammer Thomas

MPK: F01N 3/023, B01D 46/50, B01D 53/92...

Značky: plazmový, sadzí, filter

Text:

...ležiacou vysokonapätovou elektródou a jednou na vonkajšej strane ležiacou uzemňovacou elektródou aktivovat valcový objem obsahujúci mnoho kanálov. Tým sa ale ani nemôže diferencovat medzi vstupnými a výstupnými kanálmi filtra sadzí, ani sanemôžu cielene vytvárat povrchové kĺzavé výboje. Okrem toho jev dôsledku veľkej preskokovej vzdialenosti medzi elektródami potrebná vysoká amplitúda napätia nad 20 kV, ktorá môžev motorových vozidlách...

Vrecko na zber humánneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8466

Dátum: 01.07.2003

Autori: Falconer Malcom, Breakewell Adrian, Weig Bret

MPK: A61F 5/445, A61F 5/44

Značky: odpadů, humánneho, vrecko

Text:

...Výstužné členy môžu byt z rovnakého materiálu alebo môžu byt z rozličných materiálov,napríklad môžu mat rozličnú pružnosť a/alebo tuhost.0022 Výhodne sú obe zodpovedajúce bočné hrany výstužných členov navzájom od seba bočne-3 0023 Výstužné členy sa môžu usporiadať tak, aby poskytli po|omery ohybu rôznej veľkosti k jednotlivým povrchom výtoku, keď sú výstužné členy deformované, aby sa výtok rozšíril.0024 Takéto rôzne po|omery ohybu môžu...

Použitie vrstvenej štruktúry plast-papier vo forme fólie a spôsob výroby vrstvenej lisovanej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283458

Dátum: 01.07.2003

Autori: Petershofer Georg, Horvath Michael

MPK: B44C 5/04, B32B 29/06, B32B 27/30...

Značky: výroby, plast-papier, vrstvenej, dosky, použitie, fólie, spôsob, struktury, lisovanej, formě

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie vrstvenej štruktúry plast-papier vo forme fólie, ktorá v podstate pozostáva z papierovej vrstvy (5), polypropylénovej vrstvy (6) a polyesterovej vrstvy (7), ktorá tvorí jednu z povrchových vrstiev tejto vrstvenej štruktúry (1, 2) plast-papier, na výrobu vrstvenej lisovanej dosky (12, 13), ktorá je zásluhou akrylátovej vrstvy (8) odolná proti poveternostným vplyvom. Pri spôsobe výroby vrstvenej lisovanej dosky sa na...

Spôsob a zariadenie na abrazívne čistenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 698

Dátum: 01.07.2003

Autor: Kipp Jens-werner

MPK: B24C 5/00, B24C 7/00, B24C 1/00...

Značky: čistenie, zariadenie, abrazivně, spôsob

Text:

...pri vnútorných plochách rúr alebo kotlov priemyselných zariadení, je podľa povahy nánosov často vhodné použitiesuchého ľadu alebo suchého snehu ako abrazívnehoprostriedku, pretože nízka teplota suchého ľadu alebo suchého snehu vedie k skrehnutiu. materiálu, ktorý má byť uvolnený. Keď častice suchého snehu vnikajú do uvoľňovanej vrstvy s dostatočne vysokou kinetickou energiou, vzniká prídavný čistiaci účinok tým, že sa častice suchého snehu...

Zariadenie a spôsob reliéfnej tlače na tenkostenný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 587

Dátum: 01.07.2003

Autor: Stefani Emi

MPK: B31F 1/00

Značky: tlače, materiál, spôsob, reliéfnej, tenkostěnný, zariadenie

Text:

...v tesnom kontakte s rozotieracou jednotkou l, aby nabral lepidlo obsiahnuté v rozotieracej jednotke. Forrnový valec 4 je vložený medzi aniloxový valec 3 a tlačiarsky valec 2. Osi aniloxového valca 3, formového valca 4 a tlačiarskeho valca 2 sú navzájom paralelné aumiestnené v jednej rovine. Vonkajší povrch plášťa formového valca 4 sa dotýka vonkajšej strany plášťa aniloxového valca a vystupujúcich častí tlačiarskeho valca.Ako je zobrazené na...