Zverejnene patenty 24.06.2003

Mikrokapsuly na oneskorené a kontrolované uvoľňovanie perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5736

Dátum: 24.06.2003

Autori: Wutrich Patrick, Castan Catherine, Meyrueix Rémi, Huet De Barochez Bruno, Legrand Valérie

MPK: A61K 31/401, A61K 38/55, A61K 31/40...

Značky: kontrolované, oneskorené, perindoprilu, mikrokapsuly, uvoľňovanie

Text:

...dokonca nulová.0012 V tomto kontexte by bolo zvlášť výhodne disponovať galenickou formou perindoprilu s oneskoreným a kontrolovaným uvoľňovaním, umožňujúcou zaistiť bezpečným spôsobom uvoľňovanie vďaka dvojitému mechanizmu spúšťania uvoľňovania perindoprilu časovozávislého uvoľňovania, spúšťaného na konci kontrolovanej doby zotrvania v žalúdku, a pHzávislého uvoľňovania, spúšťaného zvýšením pH, keď galenická forma prenikne do tenkého čreva....

Vydávací zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10674

Dátum: 24.06.2003

Autor: Sutter Aldo

MPK: G01F 11/28

Značky: zásobník, vydávací

Text:

...ozrejmené v nasledujúcom podrobnom opise niekoľkých jeho uskutočnení, poskytnutých prostrednictvom príkladov a nie z dôvodov obmedzení. Budeuskutočnený odkaz na obrázky pripojených výkresov, na ktorýchobrázok 1 ukazuje perspektívny pohľad na uskutočnenie zásobníka podľaobrázok 2 ukazuje čelný pohľad na zásobník z obrázku 1 obrázok 3 ukazuje bočný pohľad na zásobník z obrázku 1obrázok 4 A ukazuje pohľad v reze na zväčšený detail prvého...

Spôsob prípravy aerogélov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2060

Dátum: 24.06.2003

Autori: Costa Lorenzo, Costa Fulvio

MPK: C01B 33/00, B01J 13/00

Značky: aerogélov, přípravy, spôsob

Text:

...doterajšieho stavu techniky a, v súlade s výhodným uskutočnením, pomocou stupňa hyperkritickej extrakcie uskutočňovaného pri miemych hodnotách tlaku a teploty, ktorý naviac nevyžaduje dlhé časy pri predchádzajúcej výmene kvapalín vo vlhkom géle.Vskutočnosti je predmetom predloženého vynálezu spôsob prípravy aerogélov zahŕňajúci výmenu kvapalnej fázy akvagélu xenónom, extrakciu xenónu a jeho prípadnéopätovné získanie zvlášť je možné dosiahnuť...

Vstavaný typ platne na varenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1988

Dátum: 24.06.2003

Autori: Lacche' Tiziano, Gasparini Alberto

MPK: F24C 3/08

Značky: vstavaný, varenie, platne

Text:

...výkonnej a kompletnej modularity varného prvku.0009 V inom prípade sú opisané plynové variče odlišného typu od tých, pre ktoré je určený uvádzaný vynález. V skutočnosti sú tieto šporáky typom postaveným s kovovou konštrukciou,obsahujúci platne na varenie, rúru a niekedy tiež kryt pre plynovú bombu, všetko v samostatnmn a premiestniteľnom objekteoddelenom od zvyšku kuchynského nábytku.0010 Avšak dnes z dôvodov univerzálnosti,...

Spôsob detekcie a odstránenie endotoxínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1471

Dátum: 24.06.2003

Autori: Schütz Michael, Grallert Holger, Miller Stefan, Meyer Roman

MPK: G01N 33/92, G01N 33/569

Značky: odstránenie, detekcie, spôsob, endotoxínu

Text:

...pacienta nadmernou reakciou. To môže viesť k zápalu tkanív, poklesu krvného tlaku, zrýchleniu srdcového rytmu, trombóze, šokua podobne. Dokonca aj dlhodobé expozície endotoxínu v pikogramo vom množstve môžu viesť k chronickým vedľajším účinkom, ako súnapríklad imunodeficiencia, septické symptómy a podobne. V rámci výroby chemických látok, najmä pri postupoch v podmienkach správnej výrobnej praxe (GMP), sa preto skúša pokiaľ možno čo najviac...

Farmaceutický prípravok na orálne podanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283442

Dátum: 24.06.2003

Autori: Walch Hatto, Petszulat Monika, Neuer Klaus

MPK: A61K 9/20, A61K 47/14, A61K 38/13...

Značky: prípravok, orálne, podanie, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Orálne farmaceutické prípravky obsahujú cyklosporín a sú jednoducho vyrobiteľné, pričom poskytujú dobrú biodostupnosť. Prípravky obsahujú, okrem účinnej látky cyklosporínu, alkylénpolyéter alebo ester. Fakultatívne môžu obsahovať alkylénpolyol, alkylénglykol, polyalkylénglykol, alkydi- alebo čiastočný éter nízkomolekulárnych mono- alebo polyoxyalkándiolov a/alebo rastlinný olej alebo jeho hydrogenovaný alebo hydrolyzovaný produkt.

Deriváty 5-aryl-3-(8-azabicyklo[3.2.1]okt-3-yl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ónu ako ligandy receptora 5-HT4, spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283441

Dátum: 24.06.2003

Autori: Jegham Samir, Gallet Thierry, Lochead Alistair, Nedelec Alain, Samson Axelle, Galli Frédéric

MPK: A61K 31/46, C07D 451/04

Značky: prostriedok, ligandy, obsahom, 5-aryl-3-(8-azabicyklo[3.2.1]okt-3-yl)-1,3,4-oxadiazol-2(3h)-ónu, přípravy, deriváty, spôsob, farmaceutický, 5-ht4, receptora

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zlúčenina vzorca (I), kde R1 je alkylová skupina alebo cykloalkylmetylová skupina, X1 je atóm vodíka alebo atóm halogénu alebo alkoxy-skupina, alebo alternatívne OR1 a X1 spolu predstavujú skupinu vzorca -OCH2O-, -O(CH2)2-, -O(CH2)3-, -O(CH2)2O- alebo -O(CH2)3O-, X2 je atóm vodíka alebo aminoskupina, X3 je atóm vodíka alebo atóm halogénu a R2 je atóm vodíka, prípadne substituovaná alkylová skupina, prípadne substituovaná...

Zariadenie na zaistenie cirkulácie elektrolytu počas prvého rýchleho nabíjania na formovanie článkov akumulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283440

Dátum: 24.06.2003

Autor: Stocchiero Olimpio

MPK: H01M 2/04, H01M 2/36

Značky: prvého, počas, zariadenie, článkov, formovanie, nabíjania, cirkulacie, elektrolytu, zaistenie, rychlého, akumulátora

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje teleso (21), ktorého tvar je prispôsobený na utesnené vloženie do jedného alebo viacerých priechodzích otvorov (10) veka (1), pričom uvedené teleso (21) obsahuje prvú cestu (22) na zavádzanie elektrolytu do akumulátora, pričom prvá cesta (22) má prvý koniec (122) spojený s napájacím potrubím (222) na prívod elektrolytu a protiľahlý, druhý koniec (322), ktorý je v prietokovom spojení s prstencovým vybraním (422), vytvoreným v...

Zapaľovací stupeň na spaľovacie motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 283436

Dátum: 24.06.2003

Autori: Meinders Horst, Schleupen Richard

MPK: F02P 3/055, F02P 9/00, F02P 3/04...

Značky: spaľovacie, zapalovací, motory, stupeň

Zhrnutie / Anotácia:

Zapaľovací stupeň s Darlingtonovým zapojením tranzistorov je vyrobený s budiacim tranzistorom (T2) a s výkonovým tranzistorom (T1), ktoré tvoria dvojstupňové Darlingtonove zapojenie tranzistorov (T1, T2) a na strane kolektora sú spojené so zapaľovacou cievkou (1). Paralelne s prechodom báza - emitor Darlingtonovho zapojenia tranzistorov (T1, T2) je usporiadaný prechod kolektor - emitor skratového tranzistora (T3). Darlingtonove zapojenie...

Skládka odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283434

Dátum: 24.06.2003

Autor: Sklenárová Daniela

MPK: B65F 5/00, B09B 3/00

Značky: skládka, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Skládka odpadu má základný stupeň (10) odpadu s drenážnymi rúrami pod úrovňou terénu. Prvý stupeň (11) a každý ďalší stupeň odpadu má obvodový izolačný val (4) lichobežníkového prierezu, na jeho vonkajšom svahu je rekultivačná vrstva (5) a na jeho hornej vodorovnej ploche je spevnená cesta (80). Prvý stupeň (11) a každý ďalší stupeň má v spodnej časti vrstvu zeminy (3), v ktorej sú štrkovým lôžkom (6) obsypané rúry priečnej drenáže (21), ich...

(-)-cis-4-Amino-1-(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolan-5-yl)-(1H)-pyrimidin- 2-ón, farmaceutická kompozícia, ktorá ho obsahuje a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283430

Dátum: 24.06.2003

Autori: Storer Richard, Penn Charles Richard, Williamson Christopher, Coates Jonathan Alan Victor, Mutton Ian Martin

MPK: A61K 31/506, A61P 31/18, C07D 411/04...

Značky: kompozícia, ktorá, cis-4-amino-1-(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolán-5-yl)-(1h)-pyrimidín-2, použitie, 2-ón, farmaceutická, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa (-)-cis-4-amino-1(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolan-5-yl)-(1H)-pyrimidin-2- ón, ktorý prípadne ako prímes obsahuje najviac 5 hmotnostných % svojho (+)-enantioméru, jeho farmaceuticky prijateľné deriváty, farmaceutické prostriedky, ktoré ho obsahujú a ich použitie na výrobu liečiva na liečenie vírusovej infekcie.

Rúrkovitý výrobok, najmä na inštalačné potrubné vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 283429

Dátum: 24.06.2003

Autori: Pirony Eric, Trichard Claude, Blanc Christian

MPK: H02G 3/04, F16L 11/118, F16L 9/133...

Značky: výrobok, inštalačné, rúrkovitý, potrubné, najmä, vedenia

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrkovitý výrobok má rovnaký prierez pozdĺž svojej celej dĺžky v pozdĺžnom smere, pričom pozostáva z pevnej rúrky (1), vyrobenej z aspoň jedného plastu. Táto pevná rúrka (1) je ako dostatočne pružná a ohybná, aby mohla byť navíjaná a odvíjaná, tak aj dostatočne tuhá, aby mohla odolávať dostredivým a odstredivým radiálnym silám. Pevná rúrka (1) je opatrená na svojej vnútornej strane a/alebo na svojej vonkajšej strane povrchovou vrstvou (3),...