Zverejnene patenty 18.06.2003

Lanová dráha s nosným a ťažným lanom a s množstvom sedačiek pripojiteľných na toto lano

Načítavanie...

Číslo patentu: E 246

Dátum: 18.06.2003

Autor: Hinteregger Christoph

MPK: B61B 12/00, A47C 7/74

Značky: pripojiteľných, tažným, dráha, množstvom, lanom, sedačiek, nosným, lanová

Text:

...čím je zaistený požadovaný komfort.0009 Sedačky sú výhodne vytvorené s ovládacími zariadeniami, ktorými možno ovládať vyhrievanie sedadiel. Ďalej sú výhodne v staniciach usporiadané napájacie koľajnice, prostredníctvom ktorých sú nabíjané batérie počas parkovania sedačiek. Miesto toho alebo naviac môžu byt usporiadanétaktiež napájacie koľajnice, prostredníctvom ktorých sú batérie nabíjané počaspohybu sedačiek stanicami. Konečne môžu byt...

Oceľový pás valcovaný za tepla a spôsob výroby takéhoto pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 116

Dátum: 18.06.2003

Autori: Liimatainen Tommi Petteri, Liimatainen Reijo Arvi, Hemmilä Mikko Petteri

MPK: C21D 1/18, C22C 38/12, C21D 8/02...

Značky: ocelový, valcovaný, spôsob, tepla, výroby, takéhoto, pásu

Text:

...je získat taký oceľový pás valcovaný za tepla a spôsob jeho vyroby.aby pre ocel neboli kritické lokálne výkyvy teploty navíjania v páse, aby oceľ bola vysokozvariteľná, vhodná na tepelné rezanie a ohýbanie a mala vysokú pevnosť a obzvlášť vysokú rázovú húževnatosť. Ďalším cieľom vynálezu je vyhotovenie tohto typu oceľového pásuvalcovaného za tepla auskutočnenie jeho spôsobu výroby, čo by umožnilo dosiahnutPodľa prvého princípu vynálezu...

Farmaceutický prostriedok obsahujúci stabilizovanú amorfnú formu hydrochloridu donepezilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5874

Dátum: 18.06.2003

Autori: Vrbinc Miha, Puncuh Kolar Alesa, Vrečer Franc, Stangelj Veronika, Kotar-jordan Berta

MPK: A61P 25/00, A61K 31/445

Značky: amorfnú, donepezilu, stabilizovanú, farmaceutický, hydrochloridu, obsahujúci, formu, prostriedok

Text:

...na výrobu farmaceutických prostriedkov môže byt mixér svysokým strihom/granulátor, Wursterov poťahovací systém, granulátor sfluidným lóžkompoťahovanie, atd 0019 Farmaceutický prostriedok može byt vakejkolvek bežnej farmaceutickej jednotkovejdávkovej forme, akou sú napríklad granulý, peletý, tablety, filmom potiahnuté tablety, rýchlo dispergovatelné tablety. kapsuly atd0020 Podla predkladaného vynálezu je inhibltor krýštalizácie vybraný...

Aniónový funkčný promótor a činidlo na úpravu náboja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11925

Dátum: 18.06.2003

Autori: Brevard William, Lostocco Michael, Ryan Michael, Proverb Robert, Lipp David Wesley, Dauplaise David

MPK: D21H 17/44, D21H 17/42, D21H 17/41...

Značky: promótor, činidlo, aniónový, úpravu, funkčný, náboja

Text:

...by skúsenému odborníkovi v odbore umožnil vyvinúť spôsob, ktorý u katiónového činidla na zvýšenie pevnosti podporuje vlastnosti zvyšujúce pevnosť za mokra. bez toho aby bolo potrebné použiť zvýšené množstvo0007 Zvyššie uvedených dôvodov existuje dopyt po lepších spôsobochzvýšenia pevnosti papierových produktov za mokra.0008 Zvyššie uvedených dôvodov existuje dopyt po vylepšenýchkompozlciách na výrobu papierových produktov s zvýšenou...

Piperazinylpyrazíny ako modulátory receptorov serotonínu 5-HT2C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4054

Dátum: 18.06.2003

Autori: Andersson Emma, Löfström Claes, Nygren Alf, Lundström Helena, Fleck Tom, Paptchikhine Alexander, Pelcman Margit, Cernerud Magnus

MPK: A61P 3/00, C07D 401/00

Značky: receptorov, piperazinylpyrazíny, 5-ht2c, serotonínu, modulátory

Text:

...výťažok požadovaných produktov z ekonomických dôvodov,- aby bol postup prípravy bezpečný vzhľadom na možnosť výbuchu,- aby použité činidlá a rozpúšťadlá boli relatívne nejedovaté,- aby získané produkty boli relatívne stabilné- a aby boli reakčné časy relatívne krátke.Tieto problémy boli vyriešené predloženým vynálezom. Ukázalo sa, že výťažky požadovaných produktov podľa predloženého vynálezu sú vyššie ako výťažky podľa D 1. Vexperimentálnej...

Deriváty fenylalkánovej a fenyloxyalkánovej kyseliny ako HPPAR aktivátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3046

Dátum: 18.06.2003

Autori: Bell Richard, King Nigel Paul, Gosmini Romain, Patel Vipulkumar Kantibhai, Beswick Paul John, Hamlett Christopher Charles

MPK: A61P 3/00, A61K 31/44, A61K 31/185...

Značky: fenyloxyalkánovej, kyseliny, deriváty, fenylalkánovej, hppar, aktivátory

Text:

...pričom každý z fenylu alebo heterocyklu je substituovaný fenylom (voliteľne substituovaným jedným alebo viacerými skupinami vybranými z CH alkylu, CN, CF 3, halogénu) a voliteľne ďalším CL alkylovým substituentom.hPPAR sprostredkované choroby alebo stavy zahmujú dyslipidémiu vrátane spojenej diabetickej dyslipidémie a zmiešanej dyslipidémie, syndróm X (ako je určený v tejto prihláške tento zahmujúci metabolický syndróm), zlyhanie...

Farmaceutické kompozície na liečenie chorôb súvisiacich s neurotrofínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9832

Dátum: 18.06.2003

Autori: Torcia Maria, Guarna Antonio, Cozzolino Frederico, Garaci Enrico

MPK: A61K 31/551, A61K 31/553, A61K 31/55...

Značky: farmaceutické, liečenie, kompozície, súvisiacich, chorôb, neurotrofínmi

Text:

...RarboXyCLgaIkyI,metyloxykairbonylCzilkyl, karboxyaryl, karboaIkyloxy-fenyl, ~bitenyl, maftyl, alkyl karbamoyl-tbnyl, -biľcnyl, -naftyl a -(postramié reťazce aminokyselín), ileboR. a R 3, Llohromady, sú CHuIkyI, Cgułllkťllyl, cyklopropyl, cyklobutyl, eyklopentyl,cyklohexyl, cykloheplyl, cyklooktyl, norbomanyl, kanfanyl, adamantanyl, tvoria mostík s 3, 4, 5, 6 členmi, R 3 je vybraný zo skupiny pozostávajúccj z H, Cpgâllíyl, Czgalkenyl, C...

Primárne kultúry adipocytov pre génovú terapiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8993

Dátum: 18.06.2003

Autori: Saito Yasushi, Ito Masashi

MPK: C12N 15/09, C12N 5/10, A61K 48/00...

Značky: génovú, terapiu, adipocytov, kultury, primárne

Text:

...infekcie. Počasexstirpácie a implantácie sa predpokladá závažná bolest pacienta a opätovná exstirpácia (4, uvedené vyššie) na elimináciu expresie nie je ľahká. Okrem toho,pri použití keratinocytov alebo kože, ktoré môžu byt transplantované iba dvojrozmerne, množstvo transplantátu môže byt zvýšené iba zväčšovaním povrchovej oblasti transplantátov. Preto sú adipocyty, ktoré umožňujú0006 Pôvodcovia predkladaného vynálezu navrhli metódy pre...

Posuvná zostava pre posuvné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8836

Dátum: 18.06.2003

Autori: Harari Mordechai, Halfon Amos

MPK: E05F 5/00, A47H 15/00, E05D 15/06...

Značky: posuvné, dveře, zostava, posuvná

Text:

...podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré sú konštruované ako vonkajšia časť posuvných dveri, sú0008 Prvoradým cielom vynálezu je tak odstrániť obmedzenie doterajšieho0009 Vynález prináša posuvnú zostavu pre uzáver vo forme posuvnýchStručný ogis vy kresov0010 Tieto adalšie znaky avýhody vynálezu budú teraz zrejmejšie pochopené vo svetle nasledujúceho opisu jeho prednostného uskutočnenia, poskytovaného len ako priklad, a s odvolaním na pripojené...

Spôsob prípravy 2-metylpiperazínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1193

Dátum: 18.06.2003

Autori: Fleck Tom Di, Nygren Alf, Paptchikhine Alexander, Löfström Claes, Cernerud Magnus, Andersson Emma, Lundström Helena, Pelcman Margit

MPK: A61K 31/4965, A61K 31/4427, A61P 25/00...

Značky: přípravy, 2-metylpiperazínových, derivátov, spôsob

Text:

...má vyriešiť predložený vynález, bol pripraviť také zlúčeniny vo veľkom meradle, napríklad v kilogramových množstvách. Nasledujúce faktory sú dôležitejšie pre pripravu vo veľkom meradle vporovnaní s prípravou- získať vysoký výťažok požadovaných produktov zekonomických dôvodov,- aby bol postup prípravy bezpečný vzhľadom na možnosť výbuchu,- aby použité činidlá a rozpúšťadlá boli relatívne nejedovaté,- aby získané produkty boli relatívne...

Nové deriváty 3-(4-oxo-4H-chromén-2-yl)-(1H)-chinolín-4-ónov, spôsob ich prípravy a farmaceutické prípravky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 807

Dátum: 18.06.2003

Autori: Le Ridant Alain, Brion Jean-daniel, Harpey Catherine, Israel Lucien, Kaloun El Bachir, Rabhi Chérif

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4709, C07D 405/00...

Značky: deriváty, spôsob, 3-(4-oxo-4h-chromén-2-yl)-(1h)-chinolín-4-ónov, nové, obsahom, farmaceutické, přípravy, přípravky

Text:

...Pre farmaceutický prijateľné kyseliny je možné ako neobmedzujíice príklady uviest0010 Arylovou skupinou sa rozumie fenyl, bifenylyl, naftyl alebo tetrahydronaftyl, pričom každá z týchto skupín je prípadne substituovaná jedným alebo niekoľkými atómami alebo skupinami, rovnakými alebo rôznymi, vybranými zo súboru, ktorý zahŕňa atómy halogénu a líneámu alebo rozvetvenú (CI-Cgalkylovú, hydroxy, líneámu alebo rozvetvenú...