Zverejnene patenty 13.06.2003

Spôsob syntézy kyseliny (2S, 3aS, 7aS)-perhydroindol-2-karboxylovej a jej esterov a ich použitie pri syntéze perindoprilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 167

Dátum: 13.06.2003

Autori: Dubuffet Thierry, Langlois Pascal

MPK: C07K 5/02, C07D 209/42, C07K 5/06...

Značky: esterov, 7as)-perhydroindol-2-karboxylovej, spôsob, kyseliny, syntézy, perindoprilu, syntéze, použitie

Text:

...aminoesteru sN-benzyloxykarbonyl-(S)-fenylalanínom. oddelenie ízoméru (S, S,S) frakčnou kiyštalizáciou, uvoľnenie aminoskupiny sprípadným následným uvoľnením karboxylovej0011 Patenty EP O 308 339 a EP 0 308 341 používajú taktiež ako surovinu kyselinu índol« 2-karboxylovú, ktorá sa v prvom stupni redukuje na kyselinu indolin-Z-karboxylovú za vzniku zmesi kyselín 2 R a ZS indolínkarboxylových, ktoré sa potom delia frakčnott...

Spôsoby identifikácie allo-antigénov a ich použitie pri liečení rakoviny a transplantácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6219

Dátum: 13.06.2003

Autori: Strittmatter Wolfgang, Moll Heidrun, Scharm Burkhard

MPK: G01N 33/68

Značky: spôsoby, allo-antigénov, liečení, transplantácii, identifikácie, rakoviny, použitie

Text:

...že existuje možnosť, že organizmus príjemcu darované kmeňové bunky odmietne (reakcia hostiteľa proti transplantátu či choroba hosť-verzus-graft) a že imunitne bunky darcu budú reagovať proti tkanivám príjemcu(choroba graft-verzus-host či reakcia štepu proti hostiteľovi).Imunitnej rejekcii sa obvykle bráni intenzívnou liečbou príjemcu pred transplantáciou(príprava príjemcu), ktorej cieľom je imunosupresia. Schémy prípravy sa líšia podľa...

Tricyklické modulátory nukleárneho receptora steroidného hormónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5936

Dátum: 13.06.2003

Autori: Green Jonathan Edward, Grese Timothy Alan, Bell Michael Gregory, Steinberg Mitchell Irvin, Fales Kevin Robert, Jadhav Prabhakar Kondaji, Matthews Donald Paul, Coghlan Michael Joseph

MPK: A61K 31/553, A61K 31/18, A61P 7/00...

Značky: receptora, steroidného, nukleárneho, tricyklické, modulátory, hormonu

Text:

...Crohnovho syndrómu, primárneho a sekundárneho hyperaldosteronizmu, zvýšenej retencie sodíka, zvýšenej(izolovanej systolickej a kombinovanej systolickej/diastolickej), arytmil, srdcovej ñbrózy, Barlterovho syndrómu a porúch spojených snadmernými hladinami katecholamínu. Hadley, M.E., ENDOCRINOLOGY, 2. vydanie, str. 366-381,(1988) a Brilla a kol., Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 25 (5),str. 563-575 (1993). Ďalej, zvýšené...

Kombinácia azelastínu a flutikazónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5811

Dátum: 13.06.2003

Autori: Lulla Amar, Malhotra Geena

MPK: A61K 31/56, A61K 31/57, A61K 31/55...

Značky: kombinácia, flutikazónu, azelastínu

Text:

...a boritan fenylortuťnatý. Iné vhodné konzeNačné látky sú farmaceuticky použiteľné kvartérne amóniové zlúčeniny, napríkladcetylpyridínium chlorid, tetradecyltrimetylamónium bromid, všeobecne známy ako Cetrimid, benzyldimetyl-2-2-p-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxyeto×yamónium chlorid, všeobecne známy ako benzetónium chlorid a myristyl picolinium chlorid. Každá z týchto zlúčenín môže byt použitá vkoncentrácii od 0,002 do 0,05,napríklad...

Kombinácia azelastínu a mometazónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16331

Dátum: 13.06.2003

Autori: Lulla Amar, Malhotra Geena

MPK: A61K 31/55, A61K 31/57, A61K 31/56...

Značky: azelastínu, kombinácia, mometazónu

Text:

...alebo viacerých antihistaminík a/alebo jedného alebo viacerých steroidov.0031 Podľa ďalšieho význaku vynálezu tento poskytuje formuláciu vo forme vdychovacieho prášku obsahujúcu (i) azelastín alebo farrnaceuticky prijateľnú soľ a (ii) mometazón alebo jeho farmaceutický prijateľný ester, solvát alebo fyziologicky funkčný derivát spolu s ich farmaceutický prijateľným nosičom alebo excipientom.0032 Podľa ďalšieho význaku vynálezu tento poskytuje...

Využitie inhibítorov vazopeptidáz na liečenie nefropatie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11863

Dátum: 13.06.2003

Autori: Bleich Markus, Huber Jochen, Schäfer Stefan, Linz Wolfgang

MPK: A61K 31/55, A61P 9/10, A61P 3/10...

Značky: liečenie, inhibítorov, vazopeptidáz, využitie, nefropatie

Text:

...atómy uhlíka, B 1 a B môžu byť spojené suvedenými susednými atómami uhlíka za tvorby benzénového kruhu alebo metyléndioxy, na liečenie a/alebo protylaxíu nefropatie udiabetíckých pacientov, vrátane glomerulonefrítídy, glomerulámej sklerózy, nefrotického syndrómu, hypertenznej nefroskle rózy, mikroalbuminúrie alebo terminálneho štádia renálneho ochorenia.V jednom uskutočnení predkladaný vynález poskytuje vyššie uvedené použitiekde R. je...

Antihelmintické perorálne homogénne veterinárne pasty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3640

Dátum: 13.06.2003

Autori: Moaddeb Maryam, Freehauf Keith

MPK: A61K 31/7042, A61K 31/498, A61K 9/00...

Značky: veterinárne, antihelmintické, homogénne, pasty, perorálne

Text:

...U.S. Patente 4,855,317, U.S. Patente 4,871,719, U.S. Patente 4,874,749, U.S. Patente 4,427,663, U.S. Patente 4,310,519, U.S. Patente 4,199,569, U.S. Patente 5,055,596, U.S. Patente 4,973,711, U.S. Patente 4,978,677 a U.S. Patente 4,920,148.0008 Avermektíny a milbemycíny sú neúčinné proti pásomniciam (cestodes), ako sú pásomnice (tapeworms), ktoré sú tiež bežnými parazitmi teplokrvných živočíchoch (vidí,U.S. Patent 6,207,179). Priemyselne je...

Spôsob výroby nízkoorientovaných termoplastických fólií, vyrobená fólia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2645

Dátum: 13.06.2003

Autori: Numrich Uwe, Groothues Herbert, Lorenz Hans

MPK: B32B 37/14, B29C 47/90

Značky: nízkoorientovaných, fólií, fólia, vyrobená, výroby, spôsob, použitie, termoplastických

Text:

...povrchovým charakteristíkám.EP 165 075 (Exxon) opisuje spôsob výroby obojstranne hladkej fólie z 10 - 85 hmotnosti elastoméra a 90 - 15 hmotnosti polyoleñnu, pri ktorom sa vytláčaný pás vedie pri teplote vyššej, ako je jeho teplota mäknutia, cez štrbinu medzi protichodnými valcami. Jeden z valcov je vysoko hladký oceľový chladiaci valec, zatiaľ čo druhý valec je valec svysoko hladkým gumovým povrchom, pričom sa fólia chladí. Takto...

1-(Indol-3-yl)karbonylpiperazínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2207

Dátum: 13.06.2003

Autori: Adam - Worrall Julia, Tierney Jason, Cowley Phillip Martin, York Mark, Caulfield Wilson, Cairns James

MPK: A61K 31/403, A61P 29/00, C07D 209/00...

Značky: 1-(indol-3-yl)karbonylpiperazínové, deriváty

Text:

...reprezentovať cyklopentyl, cyklohexyl, cykloheptýl alebo cyklooktyl.Výhodne (C 5 g)cykloalkylové skupiny sú cyklopentyl a cyklohexyl.Výraz (C 5.g)cykloalkenyl znamená cyklickú alkenylovú skupinu, ktorá má 5 až 8 uhlíkových atómov a naj menej jednu dvojitú väzbu, ako cyklopent-3 ~enyl alebo cyklohex-3-enyl.Výraz halogén znamená F, Cl, Br alebo l.V definícii vzorca lRó môže vytvoriť spolu s R 7 4 až 7 členný nasýtený heterocyklický kruh, čo...

Spôsob selektívneho vyhľadania a vyžiadania informácií, ktoré sú k dispozícii v mobilnej komunikačnej sieti, pomocou mobilného koncového prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2139

Dátum: 13.06.2003

Autor: Reischmann Klaus

MPK: H04L 12/56

Značky: spôsob, dispozícii, sietí, mobilného, mobilnej, komunikačnej, pomocou, informácií, koncového, vyžiadania, prístroja, vyhľadania, selektívneho

Text:

...je možnépoužit univerzálne pre rôzne aplikácie.0008 W 0 9 B/47270 A 2 vsúlade so znakmi úvodnej časti nároku 1 zverejňuje spôsob vyhľadávania a vyžiadavania informácií, ktoré sú k dispozícii vmobilnej komunikačnej sieti, pomocou mobilného koncového prístroja na základe zadávaných vyhIadávaných výrazov, pričom vyhľadávané výrazy sa zadajú prostredníctvom vstupnej jednotky mobilného koncového prístroja apomocou mobilného koncového prístroja sa...

Obal na balenie predmetov použitím plášťa zo zmršťovateľného materiálu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2079

Dátum: 13.06.2003

Autor: Fresnel Eric

MPK: B65D 23/00, B65D 75/00

Značky: zmršťovateľného, balenie, plášťa, materiálů, výroby, použitím, predmetov, spôsob

Text:

...podľa predom určeného motívu tak, aby sa tento motív objavil na vonkajšej a/alebo vnútornej strane plášťa a zachoval sa na obaľovanom predmete alebo predmetoch po zmrštení plášťa.0010 Vytlačenie predurčeného motívu umožňuje vytvoriť reliéf, ktorý je dvojnásobne vnímateľný na vonkajšej strane plášťa, a to jednak zrakom a jednak hmatom.0011 Film, tvoriaci plášť je výhodne polotuhý a vo svojej receptúre obsahuje elastomérnu fázu.0012 Ak...

Kombinácia azelastínu a cyklezonidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19554

Dátum: 13.06.2003

Autori: Lulla Amar, Malhotra Geena

MPK: A61K 31/55, A61K 31/56, A61K 31/57...

Značky: kombinácia, cyklezonidu, azelastínu

Text:

...podávanie jedného alebo viacerých antihistaminík a/alebo jedného alebo viacerých steroidov.0029 Podľa ďalšieho hľadiska vynález poskytuje aerosólovú fonnuláciu, výhodne vhodnú pre dávkovač aerosólu, obsahujúcu (i) azelastín alebo jeho farmaceutický prijateľnú soľ a (ii) cyklezonid spolu s nosnou látkou.0030 Podľa ďalšieho hľadiska vynález poskytuje farmaceutický produkt obsahujúci (i) azelastín alebo niektorú jeho farmaceutický...

Hadicová prípojka pre jednorazové nádoby na potraviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 676

Dátum: 13.06.2003

Autor: Carhuff Peter

MPK: F16L 31/00, F16L 33/22

Značky: přípojka, potraviny, hadicová, jednorázové, nádoby

Text:

...zahrnuje časť rúry alebo nátrubok Q,ktorý sa rozprestiera pozdĺž pozdĺžnej osi l. Nátrubok 12 vytvára rúrovitý záberový povrch s vonkajším úsekom, ktorý je prispôsobený menovitému vnútornému priemeru konca 29 hadice, ku ktorej má byť pripojený. Hadica je výhodne vyrobená z pružného plastového materiálu, ktorý sa mieme roztíahne, aby sa priliehavo nasadíl na nátrubok Q. Na prvom konci nátrubka L 2 je vytvorená koncová dosadacia stena 13, ktorá...

Aparát na čistenie pritekajúceho odpadového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14546

Dátum: 13.06.2003

Autori: Smith John, Vesio Michael

MPK: C02F 3/30

Značky: materiálů, pritekajúceho, čistenie, odpadového, aparát

Text:

...materiálu.0008 Ďalej je cielom príkladov uskutočnení predkladaného vynálezu navrhnúť aparát, ktorý fyzicky zlepší kvalitu prostredia čistením pritekajúceho odpadového materiálu.0009 Na dosiahnutie uvedených cieľov podľa predkladaného vynálezu aparát na čistenie pritekajúceho odpadového materiálu zahŕňazónou, c) sedimentačnú zónu (60, 260, 360, 460, 560) prepojenú s prevzdušňovacou a bezkyslikovou zónou a detinovanou viacerými vymedzujúcimi...

Ohrievač prúdu produktu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 295

Dátum: 13.06.2003

Autori: Lochbühler Klaus, Gunn Bradley, Wild Hans-peter

MPK: H05B 6/00

Značky: produktů, prúdu, ohrievač

Text:

...hlboko do produktu prenikajúce, bezprostredne a rovnomerné zohrievanie výhodne dielektrických látok, ako sú-3 napríklad molekuly vody. Pritom sa najmä aj nehomogénne produkty, ako súpotravinové tekutiny, obohatené ovocím alebo kúskami ovocia, zohrejúšetrne. Riešenie podľa tohto vynálezu zabraňuje zbytočným stratám energie,pretože medzi elektródou a produktom nie je prítomný žiadny ďalší materiál,ako napriklad dielektrikum, a tak...